Regisztráció
     BreakChain Keresztény Közösségi Oldal
Áldott testvérek/látogatók!

Jól tudjátok, hogy egy olyan világot élünk, ahol nagy szükség van a szeretetre, a békességre és a közös összefogásra.
Mindannyian egy olyan életet szeretnénk, ahol boldogok lehetünk, ahol békesség van és ahol a szeretet uralkodik.

Mi, akik ezt az oldalt létrehoztuk, hiszünk egy alkotóban, egy Istenben, aki jobban szeret minket, mint ahogyan el tudnánk képzelni.
Tartozásunkat nem is tudjuk leróni, de nem is kéri tőlünk. Annyit kér, hogy fogadjuk be őt és éljünk úgy, ahogyan Ő élt.
Urunk rendeletében nincsenek különböző felekezetek, éppen ezért mi nem nyomjuk magunkra egyetlen felekezet pecsétjét sem.

A mi lelki édesapánk Isten, így váltunk egymás testvéreivé. Nincs ezért helye köztünk falaknak és nincs szükség felekezeti megkülönböztetésekre.
Az Ő számára a szeretet a fontos, amint ezt parancsolatként el is rendelte:

"Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket." (János evangéliuma 15,12)

Törjünk le hát minden bilincset, amelyek meggátolnak ebben.