Regisztráció
     BreakChain Keresztény Közösségi Oldal
Felekezettől független!?

Bárki jogosan felteheti azt a kérdést, hogy mit értünk felekezettől függetlennek. Első körben fontos tisztázni azt, hogy nem ökumenikus irányzat vagyunk, mert azt más szavakkal úgy írnám le, hogy: "nincs közünk egymáshoz, csak nem bántjuk egymást".

Az oldal abból a célból jött létre és tartjuk fent, hogy a Jézusban hívők egységes közösséget alkossanak felekezeti hovatartozás nélkül! Sajnos a felekezetek között nem csupán harcok alakultak ki, de hasonlóképpen Igei különbségek is. Ezért magával hozza azt a problémát, hogy a határt mindenki máshová tenné. Már volt és lesz is ebből még problémánk, megbélyegezések, okoskodások és ítélkezések azt illetően, ahogyan mi eljárunk a tagok között. De arra kérek mindenkit aki ezen az oldalon van, hogy fogadja el a döntéseinket, imádkozzanak értünk hogy Isten által való vezetés szerint döntsünk adott helyzetekben.

Aki a hitvallásunkat keresi, megtalálhatja az Isten igéjében. Más egyéb emberileg kreált hitvallást nem áll módunkban megjeleníteni. Felmerülhet újra egy kérdés: Talán nálunk volna a tökéletes igazság? Nem! Jézus az igazság, Jézus pedig az Istennek Igéje (Jn 1,1). Éppen ezért arra törekszünk minden erőnkkel, hogy mindenkit az Igéhez vezessünk és nem valami emberi okoskodás vagy felekezeti nézet irányába.

Van úgy, hogy meg kell tűrnünk olyan anyagokat, amelyek nem összeegyeztethetőek az igével. Ez pedig nem a megalkuvás vagy a félelem miatt van. Ez könyörület, és a helyes irányba való terelés szándéka. Ha csupán azok lennének az oldalon, akik helyes igei látással rendelkeznek, akkor igen kevesen maradnánk. Vágyunk arra, hogy akik még Istent baál-ként (téves Istenkép) imádják, akik még nyíltan vagy titokban bálványokat imádnak, felismerjék közöttünk a valódi Istent és ez által valóban szabadokká legyenek.