Szerző Téma: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?  (Megtekintve 10623 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Dátum: 2006 November 10, 10:19:50 »
Egy igével szeretném kezdeni:

2Kor 11,14
"...mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát."

Sok Karizmatikus gyülekezetbe befurakodta magát a gonosz...
A Világosság Angyalának adja ki magát,hogy félrevezesse (ha lehet) az Istenben hívő embereket is.

a sátán tudja hogy kevés ideje maradt:

1Pt 5,8
"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el."

De hogyan tudjuk meg hogy a Szentlélektől indítattva szólnak az emberek?

1Jn 4,1
"Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba."

A Szentléletől való megnyilvánulásban a Szentlélek alárendeli magát az embernek.

1Kor 14,32
"A prófétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a prófétáknak."

Mégis sok Karizmatikus gyülekezetben találkozunk olyan megnyilvánulásokkal,hogy a lélek által megragadott ember nem ura a testének!
Ez nem a Szentlélek!

Több lélektől megragadott ember így szol:

"Földre estem és teljesen tehetettlen voltam,nem tudtam felkelni és ágyba menni"

Ez nem a Szentlélek-től megragadott ember,ezt a fönti igével 1Kor 14,32 alátámaszthatjuk.

Isten áldjon benneteket!

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #1 Dátum: 2006 November 18, 11:07:08 »
Amint az előbbi témában is említettem,a Szentlélek alárendeli magát az embernek.

Nincs önuralom vesztés!

Egy Kaliforniai gyülekezetben történtekről John Wimber egy magnókazettán szó szerint így beszél,
a Szent Szellem állítólagos eljöveteléről:

"Leszállt ránk a Szent Szellem... Odamentem egy asszonyhoz,hogy imádkozzam érte,és Ő elrepült...bumm!
Odavágódott a falhoz,át egy heverő felett,egy asztalt és egy lámpát sodort el és kikötött a terem sarkában.
Ugyanakkor tarkóján erős fájdalmat érzett,és azért jött oda hozzám,hogy ebből gyógyítsam meg őt imádsággal.
egy másik személy felém esett,a mellemre zuhant,és közben gépfegyver sebességgével szólt nyelveken...
Azon gondolkodtam,ugyan mit is szabadítottunk mi itt fel?
Hiszen ez félelmetes!
Abban a pillanatban,amikor valaki megérintett engem,mindketten a földre estünk
és ekkor az volt az érzésem,mintha valaki láthatattlanul jelen lenne.Isten!...
Hazamentem és majdnem részegnek éreztem magam...Azt mondtam Carolnak (a felesége):
"Úgy gondolom,valami történik velünk" - és alighogy azt kimondtam,máris a padlóra zuhantam!...
Egy leány olyan keményen zuhant el,hogy azt hittem,meghalt.
fejével a széknek esett,majd az asztalnak és úgy a földre.Bumm!Bumm!Bumm!
...Nyílván szükségünk van felfogókra" (az elesők felfogására).

 
Ez nem a Szentlélek volt,hanem a megszállotság!
 
Ezek lehetnek a Szentlélek munkái?A hátraesés?Öntudat vesztés?
 
Várom hozzászólásaitokat...
 
 
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető kzoli

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 33
 • Mert kegyelemből tartattatok meg...
  • Kegyelem Honlap
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #2 Dátum: 2007 Január 18, 20:58:02 »
Ezek nem a Lélek munkái! Ez biztos!  :'(   :pityereg:

És honnan tudhatjuk? Olvasni kell a Bibliát... Isten Lelke mindig Jézusra mutat... sosem magára, és sosem emberekre...

Jézus sosem vágott senkit sem a falhoz... ezektől óvakodni kell...

Isten kegyelmezzen nekik, és adjon nekik bölcsességet...
Kérlek, hogy finoman mondd meg, ha megbántottalak, mert nem szándékosan tettem... és bocsáss meg nekem...

KEGYELEM honlap

maria

 • Vendég
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #3 Dátum: 2007 Január 19, 14:59:42 »
Van egy kis testvérünk, aki hasonló dolgokról számolt be. Ma már nem az Úrnak tudja be, hanem ostobaságnak és azt mondta, ez csupán megtévesztés. Pedig évekig csinálta ő is és nem tudja miért.
Hát velem ilyen nem történt meg és nem is vágynék rá az biztos. Isten soha nem így közeledik, hogy odavág valahová, hogy megrészegedjek a Szellemétől. Ez nem a Szent Szellem munkája! Olvasni kellene a torontoi áldásról. Döbbenet mi van abban. Hát nem az Úr van benne. Ez csak Új Hullám! Elcsendesedik egy idő után. Isten karizmái nem így működnek. Voltam egy gyülekezetben 14 éve, akkor még nem voltam megtérve. Azt hittem ott megtalálom az Urat! Egész jól éreztem magam, azt hittem máskor is elmegyek. De közbe jött valami. A pásztor azt mondta: "Itt a Szent Szellem! Töltsön be titeket!" Hát azt nem tudom addig hol volt, ameddig perédikált?! Ekkor a gyülekezet egy számomra ismeretlen dolgot csinált. Szinte mindenki rajtam kívül a földön fetrengett és volt aki vonaglott, ugatott, mekegett, verte a térddeit és ortikulátlanul hahotázott. Én csak álltam és néztem körbe mi van ott. Arra gondoltam: Isten, Te milyen bolondok közé hoztál engem? Nagyon hideg és rideg megtapasztalás volt ez nekem. Egy időre elment a kedvem Isten keresésétől.

Nem régen bejött a gyülekezetünkbe egy hazánkfia, aki Ausztráliába él. Közeledtem hozzá, hogy köszöntsem az alkalom végén. Azt láttam, hogy elkezd összegörnyedni és mosolyog rám. Rángatta ez a valami görcsössen. Kérdeztem: Te mit csinálsz? Nem tudott megszólalni, de kis idő múlva, azt rebegte: Teeee ...Istennnn..... embere vagy! Ő ezt érzi. Nem volt nehéz kitalálni.  :igen: Ismét megkérdeztem amikor hátrált. Mit csinálsz te? Miért rángatózol? Azt mondta: Érzem rajtad a kenetet. Ott hagytam. Akkor abba hagyta. El lehet gondolkodni rajta. A fenti esetnél. Ha valóban Isten Szent Szellem végezte volna, akkor én miért maradtam állva és miért nem brekegtem, fetrengetem? Talán engem kihagyott Isten ezekből? Talán azt akarta tanú legyek? Mibe? Akkor miért fordultam el tőle? Isten nem tudta, hogy én megbotránkozom ezeken? Az utóbbi esethez csak annyit. A Bibliában hol csinálnak ilyent? Vagy csak ők a kivételek lennének? Isten nem személyválogató!

Nem elérhető t.zoli

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 302
 • Vendég
  • www.szomjazokklubja.shp.hu
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #4 Dátum: 2007 Január 20, 01:42:02 »
Szerintem ez nyilvánvaló kérdés mindnyájunknak, de:
 1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.  2Ő kezdetben az Istennél volt. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.  4Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
Az ige másképp logoszt is jelent. Nézünk utána, mit is jelent:
<Ember és transzcendencia
A logosz, a mítosz és a kultusz
A régi görög nyelv több szóval fejezi ki a közlés fogalmát. Az egyik ilyen szó a logosz. János Evangéliumában a logoszt igének fordítják („Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.”).
 Evangéliumban a logosz, a teremtés igéje egy gondolat, egy szándék arról, hogy a világ „legyen”. A nagy mondat, hogy legyen világosság (és lőn világosság), logosz szintű közlés. párbeszéd az ember és a transzcendencia(,,Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világit, mint az égő /Nap, de szemünk bele nem tekinthet.,, Ezt a költeményt elemzői általában a felvilágosodással hozzák kapcsolatba.), az ember és az Isten között.>
Ezen felül az ige egy érző emberben teljesedhet ki <Igaz, a Bibliából s Jézus tanításából megismert Isten nem szótalan. Emberi szavak segítségével kinyilatkoztatja magát, Jézusban egyenesen emberré lett - úgy, hogy ő elmondhatta magáról: ,,Aki engem lát, látja az Atyát is,, (Jn 14,9). Azért ez az Isten mégis megmarad transzcendensnek. Ismét Ágoston az, aki ezt a paradoxont legfrappánsabban megfogalmazta: Istent nem ismerte meg, aki úgy gondolja, hogy már nem kell tovább keresnie. Pál a hívő emberről írja, hogy ,,tükör (bronztükör!) által homályban lát,,. Azt is, ugyanott, hogy csak az üdvösségben ismerjük majd Istent ,,ahogyan ő ismer bennünket,, (1Kor 13,12). A Rómaiakhoz írt levelében - fönséges bevezető mondatokkal - Izaiást idézi: ,,Milyen nagy Isten bölcsességének, gazdagságának és tudásának mélysége! Mennyire megfoghatatlanok ítéletei, kifürkészhetetlenek útjai! Mert ki ismerte az Úr gondolatát? Vagy ki volt az ő tanácsadója?,, (11,33-34; az idézet Iz 40-13). A Timótheushoz írt levélből már idéztünk: Isten (Jézus Istene!) ,,megközelíthetetlen világosságban lakik,,.Ezért aztán még a ,,testté lett,, Ige is titokteljes számunkra. Ereje gyöngeségnek, bölcsessége oktalanságnak tűnik föl előttünk (1Kor 1,22-25). A Bibliára s a Jézus tanítására figyelő ember és az egyház nem a világtól elfordulva keres utat a ,,távoli,, deus absconditushoz, hanem abban hisz, hogy ez az ,,elrejtett Isten,, az általa teremtett világban kinyilatkoztatta önmagát, közel van hozzánk akkor is, ha megmaradt titokteljesnek.>
Tehát sok mindent megfogalmazhatnánk de egy biztos Ő hamarabb volt és mi akit Formált és lelket lehelt belénkés bűneinket megvallotukAz Új élet kezdete és a vége a kiteljesedés Ő benne JÉZUSBANMERT Ő ki jelentette, Ő a kezdet és a vég.
Belőlle indul ki minden. Így minden kívánságunk és lelkiajándékunk tőlle van a Szent Szellemtől mert Ő bennünk van, és bennünk lesz, mert Már bemerítkeztünk, vagy alá merítkeztünk a Szent Szellmnek-be János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.Innen ez a nagy erő és a tudat, hogy Ő mindnet megadd a Krisztus által.
Szeretném testvéreim, hogy elhidjétek azt ami mindig is volt. Ez nem szabadna kérdésnek lenni, mert A szent lélek benünk van, de Ha megvagyunk fáradva A Szent lélek erejét kell kérnünk! Csak Ő képes A mi bünős lelkiismeretünket KIJOZANÍTANI. Ő a mi lelkiképviselőnk.
Kérlek benneteket vizsgáljátok meg magatokat, mert a Szent lélek mindenkiben kell, hogy legyen aki Hívő!
Üdv: Tóth Zoltán
A szeretet soha el nem múlik. (Mk 14:1-9).

Nem elérhető kzoli

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 33
 • Mert kegyelemből tartattatok meg...
  • Kegyelem Honlap
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #5 Dátum: 2007 Január 20, 05:36:03 »
Szia T. Zoli!


Ne haragudj meg, mert nem bántani akarlak, de ezt nem látom a témába illő hozzászólásnak... lehet, hogy mi nem voltunk egyértelműek, de nem értem, ez a tudományos Theológiai szöveg mit mutat meg nekünk abból, hogy a kukorékolás, ugatás, hányás, falhozvágódás (ha ezeket emberek teszik a Szent Szellem nevében), Istentől valóak-e? Ez az egyik bajom ezzel...

A másik, hogy szerintem egy fórumon a saját véleményünk a lényeges. Persze felhasználhatunk nálunk okosabb emberek munkáit, írásait is... de ilyenkor ezt idézőjelbe szoktuk tenni, és megjegyezzük, hogy ki írta... ha ezt nem tesszük, azt úgy nevezhetik, hogy más tollával ékeskedünk, illetve, ha komolyan megnevezzük ezt, mint bűnt, akkor ennyi a neve: ...lopás...

Számítok a további írásaidra is, de kérlek, hogy a témához illően írj, és ha lehet, akkor a fentiek figyelembevételével...


Konkrétan a hozzászólásoddal kapcsolatban:

"Így minden kívánságunk és lelkiajándékunk tőlle van a Szent Szellemtől mert Ő bennünk van,.."


Amíg a földön élünk, addig a testünkben élünk. Így életünk végéig a testünk kívánságai is működnek, nem csak a szellemünk kívánságai. Ha úgy lenne, ahogy írtad, akkor nem cselekednénk bűnt a megtérés után...

Isten áldjon meg!
Kérlek, hogy finoman mondd meg, ha megbántottalak, mert nem szándékosan tettem... és bocsáss meg nekem...

KEGYELEM honlap

Nem elérhető t.zoli

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 302
 • Vendég
  • www.szomjazokklubja.shp.hu
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #6 Dátum: 2007 Január 20, 10:59:45 »
Kedves K.zoli!
Nem hiszem, hogy más tollával ékeskednénk ez a tény, de ha mégis mi a probléma, Az Úr az én tollam és Ő add hatalmat. Kell a megvilágítás más szemszögből, kellenek szavak, kodexek, Tudomány mert adta az Úr, hogy használjuk!
Fontosnak találom az elmélyülést és az elcsendesedést mikor írok, és mikor olvassátok.
mEG KELL LÁTNUNK, HOGY AZ iGE Testet öltöt és bennünk van, kell egy keis magyarázat, de ha te nem értesz egyet, Bátran szólj, de ne légy vak merő:)
És fontos, hogy máshogy is megközelítsük, érthető legyen a szerző pedig az Úr és ne legyen Fontos, hogy ki írja és mit csak értsd!
Szia K.zoli az Úr Áldjon meg!
A szeretet soha el nem múlik. (Mk 14:1-9).

maria

 • Vendég
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #7 Dátum: 2007 Január 20, 22:57:01 »
"Miért teremtette Isten az embert?"

 Amikor még nagyon fiatal keresztény voltam és a csatákat sokszor elveszítettem, haragudtam mindenre és mindenkire, szintén ezt a kérdést tettem fel Istennek. Miért teremtettél meg, ha egyszer tudtad, hogy ennyi baj fog érni? Tudtad, hogy Ádámék el fognak bukni! Tudtad, hogy el kell átkoznod a földet, akkor mégis miért akartál erre a nyomorult világra engem? Azért, hogy sok szenvedésen menjek keresztül? Nem hiszem, hogy csak az a magyarázat, hogy te már előre elrendelted a Messiást! Én biztosan nem tettem volna ilyent veled! Egyszóval, vádoltam Istent.... Nem szólt semmit.

Sok évet várt, mire megadta a választ a Szellemén keresztül, Szellemből szellembe. Egy nem várt pillanatban azt kérdezte tőlem: - Te miért akartál kisbabát?
-Miért? Hát.. amikor még csak a gondolataimban volt, meg itt belül a szívemben, akkor már nagyon vágyódtam rá! -mosolyogtam, miközben hihetetlen jó érzés kerített hatalmába. Nagyon de nagyon vágyódtam arra, hogy lássam milyen! Vágytam arra, hogy gondoskodjak róla, amikor beteg és megvédjem ha bajba kerül. Mindig ott akarok lenni mellette! - mondtam. Nagyon szerettem a kisbabámat, már akkor, amikor még csak a szívemben volt! Hatalmas boldogság töltött el és nagyon jó volt visszaemlékezni arra az időre.
- Nem gondoltál arra, hogy mennyi baj fogja érni? Mennyi csalódásnak lesz kitéve? Mennyi baj leselkedik rá?... -kérdezte az Úr.
- NEM! -válaszoltam határozottan!
- Látod? Én se gondoltam a bajokra, gondokra, hanem csak arra, hogy SZERETLEK! Tudtam, hogy megtudlak véddeni ha baj ér! Tudtam, hogy....

kiscsillag

 • Vendég
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #8 Dátum: 2007 Január 21, 18:23:34 »
A Szentlélektől van?

Ha egy bizonyos dologgal kapcsolatban felmerül bennünk ez a kérdés, akkor meg kell vizsgálnunk az Ige fényében,hogy valóban az Isten Szentlelkének a munkája e. A Lélek János evangéliuma szerint elvezet bennünket az igazság megismerésére,tehát azt munkálja az életünkben,hogy egyre közelebb jussunk Jézushoz,az Igazsághoz!
A Lélek meggyőzi a világot a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Az a lélek,ami nem ezt munkálja bennünk nem Istentől van! Jézusra mutat és hozzá vezet a Lélek!
Az a lélek,ami a világ kívánságait kínálja és tekintetünket leveszi Krisztusról és magunkra irányítja,nem Isten Lelke!
 A Lélek gyümölcsei pedig,ahogy a a Galatákhoz írta az apostol a békességet szolgálja  végtelen szeretetben és félelem nélkül.
Legyünk készen ezért megvizsgálni a lelket,amiről nem tudjuk egyértelműen,hogy Isten Szentlelke!

A Lélek törekvése pedig élet és békesség!

Nem elérhető kzoli

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 33
 • Mert kegyelemből tartattatok meg...
  • Kegyelem Honlap
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #9 Dátum: 2007 Január 22, 06:16:27 »
 :fel:

Teljesen egyet értünk shalom....
Kérlek, hogy finoman mondd meg, ha megbántottalak, mert nem szándékosan tettem... és bocsáss meg nekem...

KEGYELEM honlap

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #10 Dátum: 2007 Július 19, 19:54:00 »
Sziasztok!

Lehet találkoztatok már azzal a helyzettel, mikor egy emberrel találkoztok, aki elmondása szerint Isten követője...
Lehet hogy "külsőleg" keresztyénnek tűnik és nagyon lelkinek mutatja magát. Talán sokat látod imádkozni, hallelujah hangzik minden második szava után. Tehát mindenkinek van szája és megtanulhatja a "keresztyén nyelvet".

Szükséges tehát, hogy megvizsgáljuk a gyümölcseit! Mert a Szentlélek gyümölcsei ezek: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság és hűség.

Jézus felhívja figyelmünket, hogy gyümölcsei alapján megtudhatjuk, hogy vajon a Szentlélektől van-e:

Mt 7,16-20   
"Gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. Tüskebokorról szednek-e szõlõt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tûzre vetik. Tehát gyümölcseikrõl ismeritek meg õket."

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Magda

 • Vendég
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #11 Dátum: 2008 November 03, 09:09:01 »
Igaz, hogy magyarban lélek, de valójában akiről a téma szól nem lélek, hanem szellem, mégpedig Szent Szellem, Ő az akit elküldött az Úr Jézus Krisztus,
és Ő az aki jelenleg itt a földön végzi a tevékenységét.

1. A TANÍTVÁNYOKBAN
és
2. A világban

Szóval nem lélek, mert a lélek más jellemzőkkel bír,
az ó-embernek van teste és lelke,
az

ÚJ TEREMTÉS a szellemében új.

Például ez is félrevezető hitet eredményez, mert ha nem tudunk róla, akkor hogyan hihetünk benne, a prédikálók, meg össze-vissza zavarják az embert.

 :2smitten:

Magda

 • Vendég
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #12 Dátum: 2008 November 04, 13:11:05 »
 :044:

Senki?

maria

 • Vendég
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #13 Dátum: 2008 November 04, 13:30:25 »
Mit szeretnél válaszul? Igaz amit írtál.  :044:

Magda

 • Vendég
Re: Hogyan tudjuk hogy a Szentlélek-től van?
« Válasz #14 Dátum: 2008 November 04, 13:45:57 »
Szia drága Mária!

 :044: erre irtad, hogy igaz  :hehe: