Szerző Téma: Hogyan imádkozzunk?  (Megtekintve 8285 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Hogyan imádkozzunk?
« Dátum: 2011 Július 09, 13:22:06 »
Beszéltünk arról kihez kell imádkozni, és gondolom itt inkább arról lett volna szó, hogy lehete Istenen kívűl még valakihez imádkozni, mint Máriához, vagy Szent Antalhoz, vagy akár az angyalokhoz.
Aztán meg, szó volt arról is, ki szólíthatja Atyának az Urat.

Van még egy fontos kérdés az imádkozással kapcsolatban és az az, hogyan tesszük, és itt nem a testtartásra gondolok, hanem a szívünk állapotára.

Péld. olyasmire amiről itt Pál ír:

1Tim 2:8  Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.

Amit itt az asszonyokról ír, az is, az imával van kapcsolatban

1Tim 2:9  Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
1Tim 2:10  Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.


És még vannak hasonlók az igében de egyenlőre maradjunk ezeknél.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

feszter

 • Vendég
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #1 Dátum: 2011 Július 10, 11:19:17 »
 Békesség néktek!

Most csak pár  alapgondolatot szeretnék megosztani veletek.


Sokféle  imaformák vannak,módja, témája és célja lehet a Szentírás tanítása szerint. A hálaadás, könyörgés, dicsőítés, imádás, közbenjárás, áldásmondás. Az ima olyan Szellemi tevékenység, amelynek célja az Istennel való bensőséges, személyes kapcsolattartás.
Mindenképpen elkell csendesülnünk az Úr elött,bemenve a belső szobánkba.
Mát. 6,6
Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

Jézus Krisztus nevében aki a mi közbenjárónk.
Róm. 8,26
Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Tiszta szívvel, mindenkinek megbocsájtva kivetve minden vélt és valós sérelmet szívünkből.
Mát. 6,14
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok

Hálákat adva , köszönettel mindazért amit az Úr megtett és megfog tenni  értünk.
Fil. 4,6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

 Az imáikban figyelnünk kell arra, hogy minden az Úr akaratában legyen.
Mát. 6,10
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

Szeretettel Ircsi :044:

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #2 Dátum: 2011 Július 10, 11:41:18 »
Vagy mondjuk Például ami az első hozzászólásomhoz kapcsolható.
Valami ilyenre gondolok, hogy imádságaink meg ne hiusúljanak.
Vannak imák amik meghiusúlhatnak? És miért?

1Pét 3:1  Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek;
1Pét 3:2  Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.
1Pét 3:3  A kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;
1Pét 3:4  Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt.
1Pét 3:5  Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.
1Pét 3:6  Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.

1Pét 3:7  A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon [feleségükkel],az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.


 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #3 Dátum: 2011 Július 10, 12:12:38 »
János 15:7:
HA ÉNBENNEM MARADTOK, ÉS AZ ÉN BESZÉDEM BENNETEK MARADNAK, KÉRJETEK, AMIT CSAK AKARTOK, ÉS MEGLESZ NÉKTEK"

CSAK AZUTÁN VAGY KÉPES HATÁSOSAN IMÁDKOZNI, MIUTÁN ISTEN IGÉJE BENNED É L .
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #4 Dátum: 2011 Július 10, 18:15:00 »
Engedtessék meg nekem, a kérdésnek azonban van egy másik vonzata is. Én erre referálnék:Csak egy történet...
   
Volt egyszer egy pásztor. Ez a pásztor nagyon szerette Istent, mivel tanulatlan volt, közösségbe nem járt,(lévén hogy pásztor volt...) Így tehát az Istennel való kapcsolatnak a leg kézenfekvőbb módját választotta! Ez pedig a természetesség volt. Minden áldott nap így Imádkozott: Isten! Annyira szeretlek téged, hogy a legszebb juhomat adnám neked!
A történet szerint egy alkalommal egy vándor prédikátor jutott a pásztorhoz, aki átutazóban volt. A pásztor ösztönösen meghívta a prédikátort hogy töltse nála az estét, és megosztotta vele a vacsoráját is. Azután a pásztor szokása szerint Imádkozott,ahogy szokott. A prédikátor megütközve megkérdezte: Ez meg mi volt??? te nem tudod hogy akárhogyan nem szabad Imádkozni? A pásztor zavartan kérdezte: hogyan kell hát? A prédikátor elmondta neki a módját és a formáját.   Ezek után a prédikátor hajnalban elment az útján... A pásztor reggelre már nem emlékezett az Ima szövegére, csak arra hogy:"akárhogy nem szabad!!!" így tehát abba hagyta az Imádkozást... Egy pár nap múlva, A Prédikátort megszólította az Úr. MIT TETTÉL AZ ÉN KEDVES SZOLGÁMMAL, AZZAL A PÁSZTORRAL? MERT EDDIG MINDEN NAP ŐSZINTÉN ÉS SZÍVBŐL IMÁDKOZOTT HOZZÁM, ÉS AZ Ő IMÁjA VALÓBAN JÓ ILLATÚ ÁLDOZAT VOLT ELŐTTEM! DE AMIÓTA TE NÁLA JÁRTÁL NEM IMÁDKOZIK HOZZÁM!  mire a Prédikátor ezt válaszolta: Pedig én megtanítottam neki azt hogy hogyan kell Imádkozni, mert hát ő nem jól csinálta...
Erre Isten: Mosthát menj vissza hozzá és mondd neki tegye ahogy a szíve diktálja, mert nem emberi bölcsességekben van örömöm, sem emberi ismeretben, hanem abban ha valaki szívéből beszél hozzám őszintén!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #5 Dátum: 2011 Július 10, 18:41:55 »
Igen!!! Koszonom, hogy ezt leirtad!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #6 Dátum: 2011 Július 10, 19:25:41 »
Én is azt gondolom, hogy Isten a szivünket nézi, nem azt, hogy beszéljük-e a Kánaáni nyelvet. Életem során már nagyon sok szép imádságot hallottam, én magam is sokáig igyekeztem szépen megfogalmazni amit mondani akartam az Úrnak. De gy nap rájöttem, hogy mennyivel közelebb van hozzám az Úr, amikor csak sóhajtani tudok, és csak úgy kimondom ami a szivemben van.
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető Torocko

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 273
 • kék hegyek
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #7 Dátum: 2011 Július 11, 06:06:49 »
Shomer ajin története nagyon jó!!! Köszönöm én is! :2smitten:
"Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz."  Zsoltárok: 55.23

Nem elérhető Torocko

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 273
 • kék hegyek
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #8 Dátum: 2011 Július 13, 06:30:57 »
Boldogan ébredtem, mert - végre - megtaláltam az Egyetlen Igaz Istent. Ez az én ma reggeli imám! A köszönet!!! :2smitten:
"Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz."  Zsoltárok: 55.23

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #9 Dátum: 2011 Július 13, 08:32:19 »
Dicsoseg az Urnak! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4332
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #10 Dátum: 2011 Július 13, 08:40:01 »
Boldogan ébredtem, mert - végre - megtaláltam az Egyetlen Igaz Istent. Ez az én ma reggeli imám! A köszönet!!! :2smitten:

Dicsőség az Úrnak!  :2smitten:
Légy bátor és erős, ragaszkodj az Úrhoz és keresd őt imádságban és az Igében!  :168:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

feszter

 • Vendég
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #11 Dátum: 2011 Július 13, 10:45:42 »
Boldogan ébredtem, mert - végre - megtaláltam az Egyetlen Igaz Istent. Ez az én ma reggeli imám! A köszönet!!! :2smitten:

Veled örvendezek kedves Klárika!  :044:

Az Úr áldjon és őrizzen meg, jelentse ki magát néked naponként, szeretete, irgalma, kegyelme, vegyen körűl naponként.
Légy álédott kedves testvérnőnk!


Nem elérhető m.ági

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 837
 • gyermek
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #12 Dátum: 2011 Július 20, 12:12:38 »
Egy könyvben olvastam, hogy először magamért
kell imádkozni. Elsőre nagyon idegenkedtem az
ötlettől, de utána belegondolva, ha én jól vagyok,
erős, hittel teljes, jobban szolgálhatok imámban
mások felé.
M:ági
Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire
zsolt 54.4

Nem elérhető m.ági

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 837
 • gyermek
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #13 Dátum: 2011 Október 28, 12:06:35 »
Két szó jutott eszembe:

rendszeresen,

időt rászánva.
Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire
zsolt 54.4

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Hogyan imádkozzunk?
« Válasz #14 Dátum: 2011 Október 28, 14:20:45 »
:afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)