Evangélium > Vitás témák

Nők taníthatnak a gyülekezetben?

(1/24) > >>

Antee:
Sziasztok Testvéreim!

Ez egy igen érzékeny téma, így már az elején kérek mindenkit, hogy az indulatokat hagyják a topicon kívülre.
Újból elém jött ez a téma és elgondolkodtatott!

Néhány témaindító kérdés:
-mit mond a Szent írás erről?
-hogyan kell gyakorlatban alkalmazni?
-lehet-e sablonként kezelni?
-mit értünk tanítás alatt?

Várom a hozzászólásotokat!

petya1962:
Húh testvérem! Beleválasztottál az embereket (főleg a nőket) legérzékenyebben érintő témába.

Először is mondom, hogy nem ástam mélyre a Szentírásba ezzel a témával kapcsolatba. Kicsit az emlékeimre fogok hagyatkozni...

Nem olvasok a Bibliában nőről, aki Isten beszédét tanította volna. Olvasunk prófétáról, említ az Ige olyan nőről, akinek a házánál gyülekezet volt.


--- Idézet ---1Tim 2:9 Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával,
1Tim 2:10 hanem azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jó cselekedetekkel.
1Tim 2:11 Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal.
1Tim 2:12 A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.
1Tim 2:13 Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután,
1Tim 2:14 és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe.
1Tim 2:15 Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben.

--- Idézet vége ---

A "nem engedem meg" Pál apostol akaratnyilvánítása, ami természetesen nem azt jelenti, hogy nem kell rá odafigyelni, mert "csak" Pál mondja.


* Hogyan kell a gyakorlatban használni?
Mint mindent a Szent Szellem uralma alatt.


* A szolgálókat a gyülekezet rendeli ki a Szent Szellem akarata szerint szolgálatra imádság böjt, s kézrátétel szerepel ezzel kapcsolatban az Igében. (Lásd ApCsel 13,1-4)
Vagyis ezen igék alapján tanítóskodó, esetleg uralkodni vágyó női szolgálóknak jó, ha a gyülekezet előljárósága ellenáll.


* Lehet-e sablonként kezelni?
Érdemes, sőt feltétlenül szükséges minden egyes esetben a lélek vezetését kérni, s megvizsgálni, hogy mit akar Isten cselekedni az adott esetben, az adott személlyel (nővel).

* Mire lehet odafigyelni?
Minden részletre. Ha nem áll meg egy szolgálónak az élete Isten Igéje fényében, akkor nem szabad elhamarkodni azt a szolgálatba állító kézrátételt. De az utolsó szó Istené.* Mit értünk tanítás alatt?
Isten Igéjének a magyarázatát. Olyan személy a tanító, aki érthetővé, felfoghatóvá, emészthetővé teszi a hallgatók számára az Isten akaratát.

Antee:
Koszonom Testverem a valaszodat!
Igen, nagyon erzekeny tema, amint irtam is az elejen.
De ha mindenki Isten akaratat teszi elso helyre es az erzeseit nem emeli fole, akkor mindenki szamara egyseges meglatasra jutunk (remelhetoleg mindannyionkat a Szentlelek vezeti).

:2smitten:

zoltan:
Hát igen kényes téma, főleg a mi időnkben.
Pál idejében nem volt ez olyan kényes, de már akkor szükségszerű volt erről beszélni, és tanítást adni.

Az ige nyíltan beszél ebben a témában.

1Tim 2:12  A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.

1Kor 14:34  A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja.

Számomra nyilvánvaló e két ige alapján a kérdés.
Sajnos napjainkban már nem annyira tiszta, sok gyülekezet női lelkipásztort választott, és női tanítót. Persze ez a férfiak hibája, és a férfiak nem felkészültsége, vagy akár hitetlensége, gyávasága.

Az Úr úgy rendelte, hogy a férfi lett az asszony felé rendelve, és az Isteni rend az, hogy az asszony a férfitól kell tanuljon, úgy a családban, mint a gyülekezetben.

Aztán meg a pásztori levelekben, ottvan az hogy kik lehetnek azok akik a gyülekezet élére állhatnak, és kik lehetnek szolgálat tevők.

1Tim 3:2  Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos;

1Tim 3:12  A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.

Tit 1:6  Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.

Tehát az ige férfiakról beszél és nem asszonyokról.

Viszont az asszonyok, persze az idősebbek és tapasztaltak, taníthatják a fiatalabb asszonyokat, vagy akár gyermekeket.
A feleségem is gyermektanitó, de nem taníthat a gyülekezetben, vagyis a gyülekezetett.

Az asszonyok legnagyobb szólgálata az ha egy jó háztartást tudnak vezetni, engedelmességben, és vendégszeretetben és gyermekeket tudnak nevelni - és jól.

1Tim 5:14  Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szűljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra.

Jó ha az igére figyelünk és nem érzéseinkre és sajt gondolatainkra.

 :2smitten:

Irma:
Én a magam részéről teljesen egyetértek azzal, amit Zoltán testvérem összefoglalt, de bizony ezt ma nagyon nehéz betartani. Sok helyütt inkább engedtek a kor áramlatainak, semhogy felvállalják az Ige kijelentéseivel járó felelősséget. Taníthatnak a nők - nőket, gyermekeket, fiatalokat.
Énmagam nem tudom milyen az ha valakinek tanitói ajándéka van, de gondolom ha egy nő a Szent Szellemtől kapta, akkor elfogadja a Szent Szellem Bibliai kijelentéseit is, mert a próféta lelkek engednek a prófétáknak. Aki a Szent Szellemtől kapta a megbízatását, abban fel sem merül, hogy nem kellene a Bibliának  engedelmeskedni csak azért mert már más a "divat". Csak ma a nők mindenünnen mást hallanak. Igazán az Úrban kell lenni, hogy valaki ebben is teljesen engedelmes tudjon lenni.

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése