Szerző Téma: Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?  (Megtekintve 7199 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #15 Dátum: 2012 Április 22, 16:10:10 »
Kedves Testvérem!

Elgondolkoztam írásodon, teljesen egyetértek. Ezek az emberi szabályrendszerek azok, amelyek egy mesterségesen felépített falként gátolják Isten gyeremekei között azt az egységet,  amiért Jézus Krisztus imádkozott a mennyei Atyához a János Evangéliuma 17. fejezetében.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #16 Dátum: 2012 Április 27, 09:03:24 »
A Szentírást a Bibliámban találom, abban a könyvben amely nem volt mindig tekintély az életemben. Volt ugyan Bibliám, hol itt, hol ott találkoztam vele, de csak azért, hogy leporoljam vagy esetleg egy-egy izgalmas történetet vagy egy vitatni való csodát elolvassak benne.
Akkor kezdett számomra tekintéllyé válni amikor megtérésem után elkezdtem tanulmányozni. Kezdetben követve a bibliaolvasó kalauzt, amely arra ösztönzött, hogy egy megadott időszakon belül kiolvassam az írásokat. amíg betartottam addig a mennyiség meg volt, de hová lett a minőség?
Felhagytam a vezetéssel és annyit időztem el egy-egy igerésznél amíg az Úr meg nem nyitotta azt előttem. Volt olyan időszak amikor több, mint egy héten keresztül csak pár sor volt előttem, de amikor felismertem annak a jelentőségét akkor nem bántam azt az időt amit arra fordítottam.
Hiszem, hogy mindaz ami benne van az Úr üzenetében az fontos és megmásíthatatlan. Nekünk is azt kell továbbadni és az értelmén mondanivalóján, üzenetén nem változtatni. Azt mindig a szeretet és a békesség céljaira , és nem mások leuralására vagy megalázására felhasználni.
Sokszor visszásságot kelt bennem amikor az Úr szavát, a Bibliát csak egyszerű tárgyként kezelik. Istentisztelet közben ledobják a földre, arrébb rugják avagy üdítős, kávés poharat tesznek rá.
Én úgy érzem, hogy tiszteletben kell tartani, hiszen a szerelmünktől kapott levelet is tisztelettell és szeretettel övezve tettük egy biztonságos helyre, az igazolványainkat, bizonyítványainkat sem tesszük ki fizikai megpróbáltatásoknak, valamilyen tisztelet övezi azokat. Akkor viszont a Szentírás, amelynek köszönhetjük megváltozott és új célt, reménységet kapott életünket, az nem érdemel meg becsesebb bánásmódot?
Még szeretném hozzáfűzni gondolataimhoz, hogy a Szenírás nem csak a könyvet jelenti. A tanításokat amelyeket az Úr által felkent tanítóktól kapjuk, a prédikációkat amelyek építenek minket azok mind-mind részei. Mindben benne van az Úr üzenete, szeretete és igazsága.
Tartsuk tiszteletben és becsüljük meg, amiért minket választott ki arra, hogy tovább adjuk másoknak.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #17 Dátum: 2012 Április 27, 09:09:45 »
Ámen! Dága Testvérem! Az Úr töltse be a te éhségedet és szomjúságodat az Ő Igéje iránt.

Idézet
Mt 5:6 Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #18 Dátum: 2012 Április 27, 09:32:14 »
Én is csak Áment tudok mondani, kedves Testvérem!

Idézet
Tartsuk tiszteletben és becsüljük meg, amiért minket választott ki arra, hogy tovább adjuk másoknak.

Isten Szavának tiszteletben tartása nem vélemény kérdése, hanem életünk értelme.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #19 Dátum: 2012 Április 28, 10:23:09 »
 :afro:


 ámen!

II. Timóteus levél:3:16   A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
  az írás az Ige a mélyről azt tudjuk hogy élő és ható:
Zsidó levél:4:12   Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
az Ige a kiről tudjuk hogy  ő nem más mit az Úr!
 ján:1:1-14

Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
11
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
12
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;
13
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
14
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

az Ige a ki az élet kenyere, akiről irva  van:

János Evangéliuma:6:33   Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ád a világnak.
János Evangéliuma:6:35   Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János Evangéliuma:6:48   Én vagyok az életnek kenyere.
 mert nem csak kenyérrel él az ember hanem:

Mózes V. könyve:8:3   És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.
 :2smitten:

 Nekem az Ige a Szentírás AZ ÉLETET JELENT!!! :019: :028: :026:Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #20 Dátum: 2012 Május 11, 09:38:30 »
De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 15. mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. 16. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17. hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
2Tim 3,14-17

Mely írásról beszél itt Pál apostol? Az Újszövetség még nem is írodott meg. Teljesen egyértelmü, miért mondja: gyermekségedtöl ismered.... Zsidó édesannyja gondoskodott arról, hogy gyermeke ismerje az Írásokat, ami nem más mint a Tanach/Ószövetség. Nagyon fontos megértenünk, hogy az ÚR, mégha az Izraelitáknak szólt is, de mi beoltván a szelíd olajfában részesei lettünk annak, és így nekünk is szól az ÚR Szava!

Nem válogathatok, na hát ez nekem szól, az meg nem nekem szól.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #21 Dátum: 2012 Augusztus 15, 07:55:10 »
Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. 18. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 19. Mert meg van írva: "Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem." 20. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? 21. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.
!kor 1,17-21

Igehirdetés által, Krisztus Keresztjének az ereje! Nem teológiák, nem különbözö híres neves tanítások, hanem az ÍGE! hirdetése által lesz tapasztalható Jézus Krisztus keresztjének az ereje!

Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. 2. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. 3. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. 4. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; 5. hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
1Kor 2,1-5

 :Jezus01:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #22 Dátum: 2012 Augusztus 15, 10:43:40 »
A tegnapi nap figyeltem fel a kovetkezo igekre a Szentirasban:

Kolosse 3:16-17.

Idézet
16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.
17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Mi a Krisztus beszede? Maga az IGE. Es mit csinaljon az Ige? Lakjon bennunk gazdagon! Tehat allando jelleggel bennunk legyen nem atmenetileg vagy hebe-hoba. Es nem akarhogy,hanem gazdagon,bosegesen. Ezt ugy erem el,ha naponkent tanulmanyozom,ismeretet szerzek egyre tobbet es tobbet. Kerem Isten Szentlelket,hogy vilagositsa meg elottem az Igeket,ertesse meg velem egyre jobban es jelentse ki akaratat a szamomra. Mit is magyarazott es tanitott az Ur Jezus az embereknek? Nyilvanvalo,hogy a Tanachot (o-szovetseg). Hiszen az evangeliumok es a levelek csak az O mennybemenetele utan irodtak evekkel kezobb. Es amig azok megjelentek,addig is csak es kizarolag a Tanachbol tanultak a keresztenyek. Ugyhogy nekunk nem szabad felretennunk azokat az Irasokat,hogy nem ervenyesek rank,mert valojaban igenis AZOK ervenyesek rank.
Aki azokat elveti,az elott nincs tekintelye a Szentirasnak. Az egyenesen Istent es az O Igejet veti el.

A 17-es vers egy nagyon jo iranyado lehet szamunkra. Csak olyat tegyunk,mondjunk,amit megtehetunk az Ur Jezus neveben. Nagy korultekintessel kell lennunk,ha valamire azt mondjuk,hogy az O neveben tettuk. Tegyuk fel a kerdest magunkban,hogy az Ur Jezus egy bizonyos helyzetben mit tett volna,hogy jart volna el? Na,aszerint jarjunk mi is el. Legalabbis igyekezzunk ra.

 :2smitten:
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #23 Dátum: 2012 Szeptember 16, 17:33:16 »
Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok.
5Móz 13,4

Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. 26. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is." 27. A "még egyszer" pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. 28. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. 29. Mert a mi Istenünk emésztő tűz.
Zsid 10,25-29
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #24 Dátum: 2012 Szeptember 16, 18:20:40 »
Idézet
26 Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat,
27 hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket.
28 Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal.
29 Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja?
30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek." És ismét: "Az Úr megítéli az ő népét."
31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.
Zsidó levél, 10, 26-31
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #25 Dátum: 2012 Szeptember 16, 18:32:27 »
ÁMEN!

Idézet
Zsid 10,25-29

Elnézéseteket kérem, elírtam magam az Igevers megadásánál. A beidézett Íge: Zsid 12,25-29

 :pirul:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #26 Dátum: 2012 Szeptember 27, 15:20:18 »
14. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 15. mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. 16. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17. hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2. hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. 3. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. 4. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. 5. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

2Tim 3,14,17; 4,1-5

 :pasztor05:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #27 Dátum: 2012 Szeptember 29, 07:36:51 »
Mózes III. könyve:20:26   És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.
I. Péter levél:1:15   Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
I. Péter levél:1:16   Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 :019: :019: :ima02:

János Evangéliuma:17:17   Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

János Evangéliuma:14:6   Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.


I. Korintus levél:1:10   Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
Filippi levél:2:10   Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

11
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #28 Dátum: 2012 Szeptember 29, 13:54:10 »
 :ima02:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?
« Válasz #29 Dátum: 2013 Január 29, 17:59:24 »
életet jelent számomra! mindent!
Zsidó levél:4:12=   Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.