Szerző Téma: Félelmeink és szorongásaink  (Megtekintve 66237 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #75 Dátum: 2008 Február 18, 11:49:41 »
Kedves Mária,

Isten, kegyelmének első jeleként - törvényt adott az ö választott népének, hogy világosodjon nekik, mi a bűn. Mi az, ami nem tőle való - és azt mondta, aki megtartja - élni fog általa. Mindenkinek tudnia kellett, hogy a búneiért egy bárányt kell áldozni és az hal meg helyette - mivel képtelen betartani. Várták a Messiást - aki valami újat hoz.
Amikor a templom kárpitja alulról felfelé kettészakad - a Szentek Szentje kinyílik mindenki számára. Az Isten Báránya áldozatot mutat be - amivel a kegyelem időszaka kezdődik el. Isten leromboltatja a templomot (73-ban) - és véget vet az Ószövetségi liturgiának, bűnért való áldozatoknak.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

maria

 • Vendég
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #76 Dátum: 2008 Február 18, 11:55:13 »
Sándor Kiké volt az ó szövetség? A miénk a megváltottaké? Vagy a zsidóké? Vagy netán a pogányoké is?

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #77 Dátum: 2008 Február 18, 12:01:40 »
Kedves Mária,

Értem, hogy mit szeretnél kihozni. Törvény nélkül nincs kegyelem - mert nem tudjuk akkor, miért kell. Mindenkinek kell a törvény - hogy értse a kegyelmet. Jézus Golgotai keresztjét a törvény nélkül nem lehet érteni. A parancsolatok törvénye és a kegyelem törvénye - mind a kettő olyan mint a tűz. Amikor Péter prédikálására 3000 emberre leszáll a szentlélek (kettős tüzes nyelvek), vagy Samária - szintén - és amikor bizonnyára az Isten nem személyválogató - szintén a kettős tüzes nyelvek - jelként. Szépen látjuk, ahogy Isten kiterjeszti. Nem fogom azt válaszolni, hogy az Ószövetség az Ószövetségi embernek való. Elkezdte Isten Ábrahámmal - és nekem is elődöm. Jákob is én vagyok, meg Dávidnak a bukásai sem idegenek, a zsoltárai pedig nagyon sokat jelentenek. Nincs Új Szövetség Ó Szövetség nélkül.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Magda

 • Vendég
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #78 Dátum: 2008 Február 18, 12:03:47 »
 :043: Az Ószövetség ugyan úgy az enyém, mint az Újszövetség. A teljes IGE az én taníttatásomra íródott. :igen:

2Tim 3,16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 17.  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Szeretettel: Magda

 :084:
 

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #79 Dátum: 2008 Február 18, 12:05:43 »
A kettős tüzes nyelv a törvény tüze és a kegyelem tüze - együtt, mint a kereszten.
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

maria

 • Vendég
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #80 Dátum: 2008 Február 18, 12:22:39 »
Magda és Sándor! Akkor ehhez az Igéhez mit szóltok?

Lk 22:20. Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. 

2Kor 3:6. ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.
 
Zsid. 8,6-10
Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

Zsid. 8,13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

 :?: Akkor ti miért éltek az ó szövetség alatt még? Miről szól az ó és miről az Új szövetség? Nektek elég az Ábel és tulkok vére? Nekem nem. Nekem az Úr vére hozott szabadulást. Semmi közöm a túlkok, bikák, bakok áldozati véréhez. Soha nem is volt, mert nem zsidónak születtem, hanem pogányból lettem keresztény!

Zsid. 9,12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Zsid. 10,9-10 Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat, Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.maria

 • Vendég
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #81 Dátum: 2008 Február 18, 12:37:04 »
Sándor írta: Nem fogom azt válaszolni, hogy az Ószövetség az Ószövetségi embernek való. Elkezdte Isten Ábrahámmal - és nekem is elődöm. Jákob is én vagyok, meg Dávidnak a bukásai sem idegenek, a zsoltárai pedig nagyon sokat jelentenek. Nincs Új Szövetség Ó Szövetség nélkül.

De az újjal megavult a régi szövetség. Rám nem érvényes a zsidók törvénye. Nem arról van szó, hogy dobjuk ki, de nem is élek alatta. Ha még érvényes lenne, akkor kedves Sándor, körül kellene metélkedned és egy évben egyszer a zsidók rendtartása szerint fel kellene menned Jeruzsálemben és az összes ünnepet - törvény be kellene tartanod, az évenkénti véráldozással együtt. Vagy csak egyes törvények érvényesek rátok? Akkor azt mi határozza meg? Én nem vagyok se Jákob, se Izsák, se Ábrahám! Én Mária vagyok, egy jobb ígéret, jobb szövetség örököse Jézus Krisztus által. Én pogányból lettem keresztény, Krisztus vére által és Ábrahámnak, Jákobnak és Izsáknak Istene váltott meg a Fián keresztül és lettem beoltva a szeild olajfába vadolajfa létemre. Nem élek a zsidók szövetsége alatt, hanem az új és kegyelemmel teljes szövetségben élek én többé már nem én, hanem él bennem Krisztus.

maria

 • Vendég
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #82 Dátum: 2008 Február 18, 13:08:14 »
Talán ebből az Igéből jobban világos lesz:

Ján. 10,16 Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.

A zsidó tanítványoknak mondja az Úr, hogy neki vannak más juhai is. Ezek a pogányok, akikre később kitöltetik a Szent Szellem. Ezek vgyunk mi. Más juhok, más akolból, a sátán aklából valók voltunk és nem a kiválasztott aklok. Ma már egyek vagyunk Jézusban. Egy akol, egy pásztor.

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #83 Dátum: 2008 Február 18, 13:10:08 »
Kedves Mária,

Mindegyik igét szeretem és nagyon fontosnak tartom. Azt hiszem, sorba kellene menni - és ha úgy gondolod, tényleg értelmezzük egyen-egyenként. A szívemnek kell körülmetélkedni - és ki is fejtem egy 18 éven felüli topicban, ha kell. Nem a törvényt kell betartanom, a Galata levél szól erről - senki nem igazult meg törvény által. Jézus nem eltörölte a törvényt, hanem betöltötte - sőt tekert még egyet rajta - ha már haragszol, mintha ölnél, ha csak gondolatban - már paráználkodtál. Nem a törvény által fogunk megigazulni és nem is cselekedetből - ha valakinek illuziói lennének, hogy bármit be tud tartani, bármit majd meg tud tenni - józanodjon. Egyetértek azzal, hogy Új szövetséget kellett kötnie - mert különben végünk. Tudta Ő is. Az Ószövetségből értem meg - hogy kellett, hogy jöjjön. Nem én oltom be magam a szelid olajfába vad olajfa létemre. Mind megható igék számomra - Abbá Atyám szint.
Tényleg azt szeretném, ha kisebb lépésekben mennénk, nem tudom ezt a sok szálat megfelelően kezelni.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

maria

 • Vendég
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #84 Dátum: 2008 Február 18, 13:13:08 »
Sándor Kiké volt az ó szövetség? A miénk a megváltottaké? Vagy a zsidóké? Vagy netán a pogányoké is?

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #85 Dátum: 2008 Február 18, 13:18:40 »
Más juhaim is vannak - akik majd meghallják az én hangom, és más pásztor hangjára nem hallgatnak - és kijönnek a nagy nyomorúságból. Vezetem őket, ingyel kegyelemből. Más juhaim - tényleg a zsidóságon kivülieket jelöli, de olyan értelemben nem - hogy azok vannak a sátán uralma alatt a zsidóság pedig nem onnan jön - mert ők is onnan jönnek. Az egész világ bűn alá van rekesztve, sóvárogva várják, Ó én nyomorult ember, ki szabadít meg minket - szóval zsidó és nem zsidó egyaránt.
Az Ő népe az Ő Teste itt a földön - ami Pünkösdkor születik meg testileg. A Krisztusfő és az egyház. Nem személyválogató - szóval lehet ez zsidó is, Samária-i, vagy pogány - nem ettől függ. Egyek lesznek Jézussal, mivel az Ö lelke vezérli a nyáj tagjait - ezért egyakaratra is jutnak szép lassan.
 
Az Ószövetség és az Ujszövetség az övéié. Nem lehet Újat kötni, ha nincs régi.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető t.zoli

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 302
 • Vendég
  • www.szomjazokklubja.shp.hu
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #86 Dátum: 2008 Február 18, 13:26:53 »
 :044:   Miért nem inkább a problémákról beszélünk, még csak most ütött szeget a homlokomon, hogy ne az ige okfejtésekkel foglalkozzunk, hanem gondoljunk a vendégekre és mi magunkra,de főleg Jézusra.
Ne hadonászunk az igékkel, hanem segítsünk egymáson, hogy ez is a mi közösségünket építsére Isten országának bepillantására djon lehetőséget, nem értem én (t.zoli), jobban esne ha a tényleg, az adott témában beszélnénk, nem valami frappáns megfogalmazással egybekötött igék tűzdeléséval!  :2smitten:
Vigasztaljuk egymást, csupán az életben megéltekkel, mert ez ami fogadható és megérthető, éne ezeket nem mindig értem!   :nem:

Szeretette: Zotya :D
A szeretet soha el nem múlik. (Mk 14:1-9).

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #87 Dátum: 2008 Február 18, 13:36:31 »
Kedves Zoli,

Jézus azt üzeni Neked, hogy veled lesz minden napon a világ végezetéig - és onnan pedig látni is fogod, addig csak hidd el. Ebben meg ne inogj - ezt az egyet kéri.

Tudod, néhány kérdést meg kell beszélni, nem tudod Te sem, mit bíz rád az Úr.

szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető t.zoli

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 302
 • Vendég
  • www.szomjazokklubja.shp.hu
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #88 Dátum: 2008 Február 18, 13:47:53 »
Kedves Zoli,
Jézus azt üzeni Neked, hogy veled lesz minden napon a világ végezetéig - és onnan pedig látni is fogod, addig csak hidd el. Ebben meg ne inogj - ezt az egyet kéri.

Tudod, néhány kérdést meg kell beszélni, nem tudod Te sem, mit bíz rád az Úr.

szeretettel Sándor

Kedves Sándor!!!!!!!!!!!!! :01:
Tudom, hogy velem lesz, de nem csak LESZ, hanem VAN érted!

Tudom mit bízott rám, sztem nem értelmezted eléggé amit írtam nem baj, én is egy ember vagyok!   :afro:

Nekem nem a talajjal van a probléma, hanem a világítással, néha jó volna ezen elgondolkozni nem beszélni a messzeségbe, szeretném ha másokon segítenénk nem magunkat oktatni.
 :088: Vagyunk itt 178-an na pont őket kell megcélozni!
De, nem baj:Legyen meg mindenben az Úr akarta, csak ne kenjük be!  :089:
Most egy időre nyugálományba vonulok, remélem addig változik a fogadtatás, bár emberek vagyunk nem hiszem, De Jézus a biztos:2smitten:

Üdv: Zotya  :2angel:
A szeretet soha el nem múlik. (Mk 14:1-9).

Nem elérhető kati

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 152
Re: Félelmeink és szorongásaink
« Válasz #89 Dátum: 2008 Február 18, 13:48:46 »
Kedves Zoli!

Jó neked,hogy csak néha nem érted :?: Én majdem, semmit nem értek belőle :068: Próbatűrésem próbára van téve. :043: :043:
szeretettel Kati :026:
Én pedig Istenhez kiáltok,és az Úr megsegít engem(Zsolt 55:17)
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged (4Móz 6:24