Szerző Téma: A jó pásztor  (Megtekintve 8180 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető dynamis

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7
  • Matics Tamás személyes honlapja
Re:A jó pásztor
« Válasz #45 Dátum: 2013 Január 26, 16:43:03 »
Kedves Elizabeth Testvérem!

Idézet
Ami pedig az apostolokat illeti, szeretnék pár szót hozzászolni. Valóban nem végeztek Jeshivát (Rabbiképzö), ám az Írásokat jobban ismerték, mint ma sok képzett lelkipásztor. Nagyon téves lenne azt gondolni, hogy úgymond tudatlanok voltak. A zsidóknál Shabbat napján igen hosszú idöt vesz igénybe a Szent Írások olvasása, nem úgy mint némely keresztény tanítónál, akik kiragadnak néhány verset és hosszan mondják el saját értelmezéseiket. Évente megismétlik az egész Tanach olvasását. Azonkivül ök még az eredeti nyelven olvasták, nem kellett nekik utánna nézni, hogy mi is áll ott héberül. Tehát sokkal képzettek voltak az Ige ismeretében, mint manapság sok teológus.

Ezzel maximálisan egyetértek! Én, csak arra céloztam ezzel, hogy nem egy diploma megszerzésével válik valaki jó szolgálóvá, hanem az elhívás által!
Ami pedig sok mai teológust illet... Lesújtó... :(
Humanisták, hitetlenek, és, még sorolhatnám...
És, sajnos rengetegen vannak... Az Úr adjon Nékik kegyelmet!

Ámen!  :2smitten:
Az Úr áldjon!

Szeretettel:
Matics Tamás, és Nóri

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:A jó pásztor
« Válasz #46 Dátum: 2013 Január 26, 16:47:29 »
Az elhívatás szükségességében tökéletesen egyetértek!

14. Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Zsid 4,14-16

ÁMEN!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:A jó pásztor
« Válasz #47 Dátum: 2013 Április 27, 12:32:00 »
Érdemes megfigyelni, hogy néhány szólgálóját elküldött az ÚR valódi pásztornak is, hogy megtanulja mit is jelent „bárányokat“ legeltetetni.

Jákóbnak/Izrael Lábánnál kellett öriznie a juhokat…

…Jákób pedig legelteti vala Lábán egyéb juhait.
1Móz 30,36

József és bátyjai:

….József tizenhét esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őriz vala,

1Móz 37,2

Mózes

Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. 2. Ott megjelent neki az ÚR angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből.
2Móz 3,1-2

Dávid
   
Akkor monda Sámuel Isainak: Mind itt vannak-é már az ifjak? Ő pedig felele: Hátra van még a kisebbik, és ímé ő a juhokat őrzi. És monda Sámuel Isainak: Küldj el, és hozasd ide őt, mert addig nem fogunk leülni, míg ő ide nem jön.
1Sám 16,11

És hogyan legeltetett Dávid?

Dávid azonban így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, 35. utánamentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, és megöltem. 36. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is:…
2Sám 17,34-36

 :pasztor05:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:A jó pásztor
« Válasz #48 Dátum: 2013 Április 27, 13:20:09 »
Nem csak legeltni, hanem megvédeni is kellett a nyájat.

Amikor a filiszteus Góliát rettegésben tartotta Sault és embereit, Dávid így válaszolt:

34. Dávid azonban így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, 35. utánamentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, és megöltem. 36. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is: így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét.
1Sámuel 17, 34-36
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A jó pásztor
« Válasz #49 Dátum: 2013 Június 09, 17:45:38 »
Érdekes látvány lehetett, hogy nem Dávid futott az oroszlán elől, hanem az oroszlán futott Dávid elől.
Egy oroszlánnak nekirontani vakmerőség, de Istennel pedig mérhetetlen nagy hit!

Ja igen, és nem csak oroszlánról van szó, hanem medvéről is...
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:A jó pásztor
« Válasz #50 Dátum: 2014 Március 04, 13:10:53 »
Ki a te pásztorod?

Ki a te pásztorod? – szegezik sokszor nekünk a kérdést , és megpróbálunk  a kérdésre valamilyen választ adni rá. Többnyire az a felelet, hogy az én pásztorom  ennek és ennek a gyülekezetnek a vezetője, esetleg elmondjuk a nevét is  és néhány jellemzőt róla.
Az viszont sokszor eszünkbe sem jut, hogy olyan választ adjuk, amit Dávid.
Igen, az a Dávid, aki maga is pásztorlegény volt, majd később felkenetett Izrael királyává, és bár igen küzdelmes volt az útja mire a trónra került, a küzdelmek és megpróbáltatások során megedződött és megerősödött.
Tőle származik az egyik legszebb zsoltár, amelyet így hangzik:

Zsoltárok könyve  23
1. Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 3. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 4. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 6. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.


Az első kijelentése és pásztorának meghatározása Dávid számára nem ember volt, hanem Isten. Az Úr az ő pásztora, aki mellett igen jó a sora, megkap tőle mindent amire testének, lelkének szüksége van.

1. Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

Pásztora gazdagon tartja, nem rejt el előle semmit, fejedelmi a kiszolgálása. Biztonságban van vele és mellette, semmi sem zavarja meg a nyugalmát.
Ez úgy éri el, hogy követi az ő pásztorát, nem tér el az útjáról. Tudja, hogy az Úr az ő pásztora.

Zsolt 95,7
7. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk.


Abban az időben a környező népeknek sok istenük volt. De Dávid biztos volt abban, hogy akit ő követ, és aki gondoskodik róla az nem csak az ő Istene, hanem egész népének az Istene, aki pásztorolja őket.
Azt tudjuk, hogy  Dávid és Izrael népe az Urat választotta Istenének. Vajon az Úr hogyan viszonyul ehhez a választáshoz?
Rögtön megtudjuk, ha elolvassuk Ezékiel alábbi sorait:

Ezékiel  34, 11-14   
[11] Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. [12] Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. [13] Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izráel magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein.


Irzaelt sújtották nehéz időszakok, amikor az üldöztetések miatt a nyáj nem maradhatott együtt, bújtak és menekültek és szétszóródtak vagy rabságba estek. Viszont nem maradtak elveszettek, elfeledtek, az Úr rabságukból kiszabadította őket, saját földet és otthont biztosított  számukra.
A békesség és biztonság  szabadságot biztosít mindazoknak akik  az ő útján járnak.

3. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.

Az Úr útja, az igazság útja. Tudjuk jól, hogy az Úrban nincs hamisság. Az Ő igazsága örök és megváltoztathatatlan.
Az Ő törvénye az élet. Nem az emberek ellen vannak ezek a törvények, hanem  védelmük érdekében.

Példabeszédek 8, 20   
Az igazság ösvényén járok és a törvénynek az útjain,


Olykor félelmetes felhők tornyosulnak népe feje fölé, amelyek pusztítással fenyegetnek, olykor eltakarják a napot és a reményt is el akarja venni tőlük, de akik az Úrban bíznak azok tudják, hogy bármilyen baj is adódik, Isten kimenti azokból.
Ha figyelmetlenség, vagy meggondolatlanság sodor bajba, Isten meghosszabbított keze, a pásztorbot visszahúz, vagy pedig egy figyelmeztető suhintás eltérít a felelőtlen, meggondolatlan vagy hibásan megítélt  szándéktól.  Vannak viszont olyanok is akiket nem érdekel ez a figyelmeztetés és kerge birkák módjára mennek a fejük után. Sajnos  ők a vesztükbe rohannak, de  aki idejekorán megérti a figyelmeztetést az megmenekül és  megvigasztalódik.

4. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.

Nem valószínű, hogy  Isten népe kihívások és támadások nélkül marad.  A világ nem nyugszik és mindent beakar kebelezni.  Ezért időnként védekezni kell és harcba is kell bocsátkozni. 
A rettegés és félem nem uralkodhat el Izrael gyermekein, mert tudniuk kell, hogy nincsenek egyedül. Bármennyire is félelmetes az ellenség ereje, ha az Úr velünk, akkor ki lehet ellenünk!

5 Mózes 20,1   
Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened, az ÚR, aki felhozott téged Egyiptomból.


Szégyenbe kerülnek a támadók, mert az Úrral béke vesz körül, akik a vesztedre törnek megrettennek a nyugalom láttán.

5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

A szoronó ideges embernek nincs étvágya. Legyen az étel bármilyen inycsiklandozó is,  az az ember akinek a gyomrát összeszorítja a félelem az nem tud enni. De az Úr békessége amely  körül vesz vesz feloldja a félelmet. Az Úr aki velünk van, asztalt terít, hozzánk ül, egy különleges kenetet és légkört biztosít.
Az elbukásunkra váró szemek nem nyernek kielégülést.

Kedves testvérem, ha úgy érzed, hogy a te életed is nyomorúságokon megy keresztül gondolj arra, hogy te is az Úr gyermeke vagy és a szabadítása terád is vonatkozik. Ha engedelmesen követed őt és kerge birka módjára nem rohansz a vesztedbe akkor rád is vonatkozik ami Jób könyvében olvasható.

Jób 36,16   
Téged is kivezetne a nyomorúság torkából tágas helyre, ahol nincs szorultság, és bőven kerülne asztalodra zsíros étel.


Dávid  a zsoltár utolsó sorában az Urat  méltatja és azt a jó hirt adja közre, hogy örökre szóló helye van az Úr házában. Milyen csodálatos ez az ígéret, ez a kijelentés.
 
6. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Sokan vannak akik szeretnének ilyen kiváltság részesei lenni.

Zsoltárok  27 , 4   
Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.


Aki újjászületett és visszatért az Úrhoz annak örök helye van az Úrnál.

Viszont jó ha tudjuk, azért, hogy ez bekövetkezhessen, volt valaki aki hatalmas árat fizetett érte.
Azt mondta Jézus Krisztus a tanitványainak:

János  10,11   
"Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.


Jézusról tudjuk, hogy nem a beszédek, hanem a tettek embere volt. Ő, aki az Úr fiaként született e földre nem csak mondta, hogy milyennek kell lennie a jó pásztornak. Ő valóban életétét adta a rábízottakért
Jézus haláláért a mai napig Izrael népét vádolják. Pedig olvashatjuk János evangéliumában amit Jézus mondott az életéről:

János 10,18

Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól."


Jézus hűségesen teljesítette az Úr akaratát. Nehézségek és szenvedések árán is véghez vitte. Hűséges maradt a rábízottakra, a bárányaira.  Ő volt és van a mai napon is a mi pásztorunk.
Ezért ha megkérdezik tőlünk, hogy ki a mi pásztorunk, akkor ne a gyülekezeti elöljárónkat nevezzük meg, hanem bátran és büszkén hirdessük: Az Úr az én pásztorom!
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A jó pásztor
« Válasz #51 Dátum: 2014 Május 12, 10:23:34 »
Isten az igéje által pásztorol minket, az ige által tudhatjuk, hogy melyik a rossz és melyik a jó út. :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:A jó pásztor
« Válasz #52 Dátum: 2014 Május 12, 21:43:20 »
Úgy van, csak arra vigyázzunk, hogy okoskodásunkkal ne írjuk felül Isten igéjét.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A jó pásztor
« Válasz #53 Dátum: 2014 Május 12, 23:09:57 »
Ámen. :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)