Szerző Téma: Az ÚR ünnepei  (Megtekintve 13990 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Az ÚR ünnepei
« Dátum: 2011 Szeptember 08, 20:17:02 »
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd el nekik, hogy melyek az ÚR ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek, szent ünnepre való hívással.
3Móz 23,1

Kedves Testvérek!

Tudatosan nem "Zsidó ünnepeknek" neveztem a topic címét, mert a Biblia szerint ezek az ünnepek az ÚR ünnepei, amelyeken találkozott az Örökkévaló Isten az Ö népével.

Mint Shomer Testvér írta, a következö ünnep a Rosh HaShana - a Kürtzengés ünnepe. Szeptember 29-re esik, jobban mondva 28.-án este kezdödik.

Ige:

23Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 24Mondd meg ezt Izráel fiainak: A hetedik hónapban, a hónap elsején pihenőnapotok legyen, szent összegyülekezés emlékeztető kürtöléssel. 25Ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát, hanem mutassatok be tűzáldozatot az ÚRnak.
3Móz 23,23-25

Szeretném, ha beszélgetnénk erröl a témáról is.

Szeretettel, Shalom

Elisabeth
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #1 Dátum: 2011 Szeptember 08, 23:36:47 »
Rosh HaShanah (Az újév - Az év feje)
Yom T'ruah (A kürtzengés ünnepe)


Ma ez az ünnep a zsidó újév. A Bibliában nem ez volt az év kezdete, hiszen olvassuk, hogy a hetedik hó első napján összegyülekezést emlékeztető kürtöléssel kellett tartani(3Móz 23,23-25).
Tűzáldozatot kellett bemutatni és semilyen foglalkozáshoz tartozó munkát nem volt szabad végezni.
Tűzáldozat: 4Móz 29,1-6

A Biblia szerint az első hónap Niszán (10.-én van a Páska ünnepe) 2.Mose 12,2-3
A zsidó gondolkozás szerint a Yom T’ruah volt az a nap, amikor az ember teremtetett.   Ezért tették az Új év ünnepét – a Rosh HaShana ünnepét – a Kürtzengés ünnepének napjára.

A sófár megfújása megtérésre szólít fel, és emlékeztet a szövetségen belüli erkölcsi kötelezettségekre.   Ezt követi a tíznapos bőjt, amelyet a Yom Kippur / Engesztelés ünnepe zárja le.

„A zsidó Újév lényege a megtérés (tsuvá). Még aki egész évben nem jár templomba, az is elmegy ezen az ünnepen, hogy meghallgassa a Sófárfújást, számbavegye az elmúlt év eseményeit, hisz ez a számadás már a megtérés kezdete.
Felvetődik a kérdés, vajon a megtérés, a bűnbánat nem mindenkinek a magánügye? Miért kell ezzel a népnek, mint közösségnek, együttesen foglalkozni?
A tradicionális zsidó felfogás az egyéni cselekedet és a közösségi cselekedet között nem tesz különbséget. A Tóra szerint: a „zsidók kezesek egymás iránt” (Jiszráél árévim ze báze). Bölcseink pedig – többek között – így magyarázzák: „A világ a többség szerint ítéltetik meg, és az egyén a többség alapján (vagyis tettei többsége szerint). Ha valaki egy micvét (jótéteményt) csinált, boldog lehet, mert mind saját magát, mind az egész világot a jó irányba befolyásolta. Ezzel szemben ha vétkezik, jaj neki, mert akkor mind a világ, mind a saját mérlegének serpenyőjét rossz irányba billentette” (Kiddusin 40).
A megtérés elhatározás kérdése és egy pillanat alatt megtehető. A kivitelezés már több időt és főleg akaraterőt igényel. Mégis maga az elhatározás, az erre való hajlandóság a fontosabb.“


http://judaizmus.blogspot.com/2009/09/ros-hasana-zsido-ujev-5770.html

Érdekes, hogy minden más ünnepnél megadja Isten az okozatot, csak itt nem. Emléleztetö kürtölés… Tűzáldozat… Nincs megadva mi okból.

Az első négy tavaszi ünnep már beteljesedett az Újszövetségben. Az őszi ünnepek még várnak a beteljesedésre.

„Ez az új kezdet eljön majd az egész világ számára, amikor az „utolsó shofar/sófár” felhangzik,
és Messiás Yeshua ítéletre és megváltásra visszatér. Ez az ünnep szolgáltatja a jövőbeli
események megértéséhez a hátteret (1Tessz. 4:16, 17; 1Cor. 15:53 és folyt.). Először, a
Messiásban elhunytak támadnak fel; majd minket, akik élünk, ragad el az Úr a felhőkön keresztül,
hogy találkozzunk Vele a levegőben. A hívők Vele egütt visszatérnek majd, mint a Messiás által
kijelölt bírák, hogy megtisztítsák a földet. Ezen a főünnepen a sófár megfújása egy prófétikus
kijelentés, amely a világot megtérésre, és az Isten ítéletére való felkészülésre hívja, mialatt
készülődünk, hogy belépjünk az Eljövendő Korba. Ez egy közbenjárói szolgálat, amely sietteti a
Messiás eljövetelét. Mialatt ez az ünnep felszólítja Isen népét a késlekedés nélküli
újraszentelődésre, egyúttal előretekint az utolsó napok történéseire is.
Yom Kippur“


http://5mp.eu/fajlok/messiasi-judaizmus/visszavonhatatlan_elhivas_3._fejezet.odt_2._www.5mp.eu_.pdf

Ezen a napon édes új esztendőt, Shana Továt szoktak köszönni és a hagyomány szerint almaszeleket mártanak mézbe.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #2 Dátum: 2011 Szeptember 09, 08:02:09 »
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Bizony Testvérem ezen unnepeket, mindenkinek tartani kellene.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #3 Dátum: 2011 Szeptember 09, 15:59:18 »
Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.  Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság.
Kol 2,16-17

A történelmi tények érdekében szeretném ezt az információt továbbadni:

Az elsö három évszázadban teljesen természetes volt, hogy a nemzetekböl megtért hívök az ÚR ünnepét tartották meg.

A Rómabelieknek írt levele 11. fejezete részletesen foglalkozik a szelíd olajfával és a beoltott vad olajfa-ágakkal. Jézus Krisztusban ledölt a választó fal és a nemzetbeliek is részesei lehettek az Izraelnek adott Új szövetségnek.

12Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 13Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" kerültetek a Krisztus vére által. 14Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, 15miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.  16Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában,  17és eljött, és "békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek".  18Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 19Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.
Ef 2,12-19

Már az apostolok idejében is olvasunk a megtért zsidók és a nemzetekböl megtértek közötti feszültséröl.

Azt mondod erre: "Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam." 20Úgy van: azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! 21Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni.
Rm 11,19-21

Ez a feszültség azután egyre erösödött, és Kr.u. 325-ben kettészakították.

325-ben összehívták Niceában az I. egyetemes zsinatot, ahol elöször a szombatot átteték vasárnapra, majd Húsvét ünnepét a Páska ünnep utáni vasárnapra tették, azzal a szándékkal, hogy elszakadjanak minden zsidó gyökértöl. Utána következtek a többi ünnepek.

("Denn es wäre ausser jedem Maßstab ungebührlich, wenn wir in dem heiligsten aller Feste den Gewohnheiten der Juden nachfolgten. Lasst uns nichts gemeinsam haben mit dem abscheulichen Volk." (Aus dem Brief von Kaiser Konstantin, zit. in Eusebius, Vita Const., Lib. III 18-20 ).
http://www.segne-israel.de/artikel/a_feste.htm

Szerettel, Shalom

Elisabeth  :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3040
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #4 Dátum: 2011 Szeptember 09, 16:42:41 »
És hogy valóban, mennyire fontos az Úr ünnepeit megtartani? Ha nem lenne elég annyi, hogy: Azért mert az Úr mondta, nos: akkor legyen elég annyi: Az Úr is tartotta ezeket!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #5 Dátum: 2011 Szeptember 09, 17:16:13 »
Egy Izraelben élő Zsidó-Keresztény testvér mondta, hogy az ünnepek szó héberül meghatározott időbeli találkozót (mai nyelven:randevú) is jelent.

Isten meghatározta azokat az időpontokat, amikor népével ünnepelni akart. Nem ünnepelhettek, amikor akartak, hanem pontosan megadta ehhez az időpontot. Nem véletlen, hiszen az ÚJ szövetségben is beteljesedtek ezek az ünnepek, így sokkal mélyebb jelentősége van az ÚR ünnepeinek.

Legyetek áldottak,
Shalom

Elisabeth  :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #6 Dátum: 2011 Szeptember 09, 18:55:29 »
Milyen csodálatos.Találkozók az Úrral!
Dicsőség az Úrnak!
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #7 Dátum: 2011 Szeptember 11, 19:14:06 »


Idén szeptember 28-án este köszönt ránk a zsidó újév, Ros Hásáná. A kétnapos ünnepen az ember teremtésének 5772-ik évfordulójára emlékezünk, és mintegy megújítjuk az Örökkévalóval kötött szövetségünket a világ létezésére és újjáteremtésére.

Ezzel a két nappal veszi kezdetét a tíz bűnbánó nap, melynek betetőzése Jom Kipur (idén október 7-e estétől 8-a estéig), az Engesztelőnap, melyen 25 órát böjtölünk, bűneinket bánjuk, és megtérést gyakorlunk. (Idén Jom Kipur szombatra esik, ennek különlegességéről hamarosan bővebben írunk.)


A félelmetes napok leteltével következik az önfeledt öröm ideje, a Szukkot, sátoros ünnep (idén október 12-én este kezdődik és 20-a estéjéig tart.). Melynek legvégén pedig a Smini Áceretet (október 19-20), és a Tóra örömünnepét (20-21) vígadjuk.
Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #8 Dátum: 2011 Szeptember 22, 00:13:59 »
Idézet
Bibliai zsidó naptár

A zsidó naptár időszámítása a teremtéssel kezdődik. Ma a zsidó újév a Ros hasanával kezdődik a gregorián év szerinti ősszel. A hónapok hosszúsága a hold fázisok szerint alakul. A zsidó év tizenkét 29 vagy 30 napos „normális” hónapból áll, az év pedig 354 napból. Emiatt a zsidó ünnep- és emléknapok a gregorián naptár szerint különböző napokra esnek, és egy meghatározott dátummal nem állapíthatók meg. Azért, hogy az ünnepek ugyanabban az évszakban maradjanak, és az év ne csússzon el teljesen, minden második-harmadik évben egy szökőhónapot (Adár II) kell beiktatni.

Egy jól szemléltetö grafikával ellátott információ a zsidó naptárról:

http://www.izrael-immanuel.net/?p=1079

Shalom, Elisabeth  :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #9 Dátum: 2011 Szeptember 22, 07:28:34 »
Köszönöm szépen.
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22832
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #10 Dátum: 2011 Szeptember 22, 07:35:03 »
Én is köszönöm! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #11 Dátum: 2011 Szeptember 22, 09:10:24 »
Nagyon szívesen!

 :2smitten: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #12 Dátum: 2011 Szeptember 29, 08:50:48 »
Jom Kippur – Engesztelési ünnep

3Móz 16

A legszentebb napja a zsidó évnek Jom Kippur, az ÚR ünnepe, magyarul az Engesztelés ünnepe. Tíz nappal a Rosh HaShana / Kürtzengés ünnepe után.
Ez a tíz bőjtölési nap, ami a Kürtzengés ünnepével, Rosh HaShana-val (Zsidó új évvel) kezdődött. Ez időszak alatt az embertársak ellen elkövetett vétkeket rendbe kell hozni.

Csak a Jom Kippur napján mehetett be a Szentek Szetjébe a főpap a nép bűnéért vétekáldozatot bemutatva engesztelést szerezni. Először azonban saját vétkeiért kellett égőáldozatot bemutatnia. Nem mehettek be a főpapok akármikor a Szentélybe, csak kizárólag ezen a napon. Az Úr örök rendelkezésnek parancsolta meg az engesztelés ünnepét.

Ha főpap a Szentek Szentjéből  sértetlenül kilépett és újra a kárpit előtt állt, nagyon örült mindenki, mert az egyben ez volt a jele annak, hogy az Örökkévaló Isten elfogadta a főpap a nép bűneiért hozott égőáldozatát, és így engesztelést nyertek.
Mivel nincs Templom, most sok zsidó elmegy imádkozni a Sirató Falhoz, amely a Temlom nyugati fala. Ám a rabbinikus hagyomány szerint nincs engesztelési bizonyosság, csak remény.

Messiási zsidók hálát adnak Jom Kippur ünnepen Jeshua helyettes és tökéletes áldozátáért, és fohászkodva könyörögnek a zsidó nép megmentéséért.

Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést.
3Móz 17,11

A Zsidókhor írt levél 9. Fejezete bemuatja, hogy Yeshua HaMassiah / Jézus Krisztus főpapi áldozata nagyobb és tökéletesebb. Főpap és egyben Isten tökéletes áldozata. Itt értjük meg a Jom Kippur újszövetségi értelmét és beteljesedését Yshuában a Messiásban / Jézus Krisztusban.

Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.
Zsid 9,15

Érdekes a párhuzam is a Zsidókhoz írt levélben, amikor Mózes könyvét idézi Pál apostol:
 
6Mózes pedig fogta a vér felét, tálakba töltötte, a vér másik felét pedig az oltárra hintette. 7Majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a nép előtt. Azok ezt mondták: Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az ÚR rendelt. 8Azután fogta Mózes a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta: Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az ÚR kötött veletek mindezeknek az igéknek az alapján.
2Móz 24,6-8
 
19Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet és utána az egész népet,  20e szavakkal: "Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra."
11Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való.  12Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.

Zsid 9,19-20; 11-12
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #13 Dátum: 2011 Szeptember 29, 09:04:50 »
Köszönöm drága Elisabeth.
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Az ÚR ünnepei
« Válasz #14 Dátum: 2011 Október 10, 13:26:52 »
Szukkot – Sátoros ünnep

3 Móz 23, 33-44
Zak 14, 16-19

33Az Úr így szólt Mózeshez 34„Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Ennek a hetedik hónapnak a tizenötödik napján lesz a hét napig tartó sátoros ünnep az Úr számára”.

40„Az első napon vigyetek magatokkal szép gyümölcsöket, pálmaágakat, patak menti fűzfaágakat, és vigadjatok hét napig az Úr, a ti Istenetek színe előtt.”

42„Hét napig lakjatok sátorban. Izrael népének minden tagja lakjék sátor alatt; 43így utódaitok megtudják, hogy sátorban lakattam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről”.
(3Móz 23, 34–43)

Ez évben, szerdán, október 12. este kezdődik Erev Szukkottal a hétnapos őszi ünnep, amely egyben az utolsó is, amelyet az Íge az ÚR ünnepének nevez a zsidó évben.

A zsidó nép 40 éves pusztai vándorlása során teljes odaadással kellett bízzon az Úrban, akkor is, ha sok szenvedést kellet kiállniuk. Az Úr mindvégig gondoskodott a népéről: hol vizet fakasztott a hegyből, hol mannával és fürjjel táplálta őket. A Sátoros ünnep ezt a bizakodást jelképezi, amivel Istenre hagyatkozott a nép, valamint emlékezés a vándorlásra, amikor még sátrakban laktak.

Ezt még inkább kiemeli az, hogy a Tóra* megszabja az ünnep idejét is, ami pedig az év folyamán bármikor lehetne, mivel nem kötődik konkrét történelmi esemény dátumához. A Tóra* parancsa szerint azonban az év utolsó aratásával együtt kell megtartani az ünnepet, amikor hálával és köszönettel emlékeznek az ember szükségleteiről gondoskodó Örökkévalóra.

A Tóra* ezeket a napokat a betakarítás ünnepeként is említi. Több vidám vallási szertartás, sok ének és tánc kíséri ezt az örömünnepet.

A tórai előírás szerint Szukát (sátor, bódé) kell építeni. A másik rituális kötelesség az előírt négyféle növényből (citrus, pálmaág, mirtuszág, fűzfaág) készített csokorral az Örökkévaló előtti örvendezés. A csokor minden irányba lengetése szimbolizálja, hogy Isten mindenütt jelen van.
A három zarándok-ünnep egyike a Szukkot, melynek mezőgazdasági vonatkozása is van. A betakarítás ünnepe. Sátorban laknak, étkeznek, ha lehet, ott alszanak, az ünnep hét napján. Örülnek az ünnepnek. Ezért lengetik az ünnepi csokrot, amely 4 növényből tevődik össze:

    1. a pálmaág a lülov,
    2. az etrog, a citrusfa gyümölcse,
    3. a mirtusz három ága,
    4. fűzfaág.

A sátort nem szabad tető vagy erkély alá építeni, látni kell a csillagokat. Teteje lehet nád vagy összevágott faág. Legyen sűrű, déltájban több legyen az árnyék, mint a nap, de  ne takarja el a csillagokat. A sátrat igyekezik mindenki szépen feldíszíteni.

Imádság:

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM, ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV  VÖCIVÁNU, LÉSÉV BASZUKÁ

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki törvényeiddel megszenteltél minket, és előírtad, hogy a sátorban tartózkodjunk.

A Zakariás könyvében olvashatjuk, hogy ez az ünnep, az ÚR uralkodásának idején minden népre érvényes lesz. Nincs kivétel, mindenkinek el kell zarándokolni évente Jeruzsálembe, le kell borulni a Király, a Seregek Ura előtt.

16Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek, és leborulnak a Király, a Seregek URa előtt, és megünneplik a sátoros ünnepet. 17Ha pedig a föld népei közül valamelyik nem megy el Jeruzsálembe, hogy leboruljon a Király, a Seregek URa előtt, az nem kap esőt. 18Még Egyiptom sem kap, ha népe nem megy el, és nem jelenik meg. Ugyanaz a csapás éri, amellyel az ÚR azokat a népeket sújtja, amelyek nem mennek el megünnepelni a sátoros ünnepet. 19Így bűnhődik majd Egyiptom, és így bűnhődik minden nép, amely nem megy el megünnepelni a sátoros ünnepet. 20Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az ÚR szent tulajdona! Az ÚR házában még a fazekak is olyan szentek lesznek, mint az oltárnál használt kelyhek.  21Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a Seregek URának szent tulajdona lesz, és aki csak eljön, hogy áldozatot mutasson be, bármelyiket előveheti, és főzhet benne. Attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a Seregek URának házában.
Zak 14,16-21

*Tóra – Mózes könyvei, Isten rendeletei

A kép nagyban megtekinthetö: http://www.hwps.org/Sukkah.jpg


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10