Szerző Téma: Utolsó idők a Bibliában  (Megtekintve 30317 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #135 Dátum: 2020 Május 16, 14:14:07 »
 :2smitten:

Készen vagyunk?

Jézus mondja:
   
Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.

Jel 22,7

Majd 2000 éve jelentette ki Jézus, hogy hamar eljön. Még eddig nem történt meg.

Vannak és lesznek, akik emiatt gúnyolódni fognak:

Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, 4. és ezt kérdezgetik: "Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van." 5. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. 6. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, 7. a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.
2Pt 3,3-7

Nos, Jézus valóban tévedett volna, amikor azt mondta, majd 2000 évvel ezelőtt, hogy hamar eljön? Nem, Jézus nem tévedett, a gond azoknál van, akik szándékosan megvetik Isten Ígéjét es saját logikájuk szerint gondolkoznak.

A mi időszámításunk nem azonos Isten időszámításával. Az idő relatív, és Isten nincs a földi fizikai törvényekhez kötve. Ezért is mondja a Szentlélek által Péter apostol:

Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. 9. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

2Pt 3,8-9

Péter apostol itt Mózes szavait idézi:

Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel.

Zsolt 90,4

Továbbá könyörög Mózes Istenhez:

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! 13. Fordulj hozzánk, URam! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!

Zsolt 90,12-13

Hiába várták volna Jézus eljövetelét az elmúlt 2000 évben azok, akik hittek Jézusban? Semmiképpen sem, mert ők tudatosan készültek fel Jézussal találkozni.

Vagy így, vagy úgy, mindenkinek Jézus elé kell járulnia.

Ha az ÚR ma elszólít e földről, készen vagyunk-e a vele való találkozásra?

Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon bennetek békességben. 15. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint - 16. szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. 17. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!
2Pt 3,14-18

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4164
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #136 Dátum: 2020 Május 19, 10:27:24 »
Ámen! Áldott gondoltok, kedves Elisabeth!  :317:

Jézus az utolsó időkben jött e földre, olvassuk a Bibliában. Tehát több, mint kétezer évvel ezelőtt kezdődtek az utolsó idők.
Látva, tapasztalva a jeleket és "Noé napjainak" a gonoszságát, érezzük a lelkünk mélyén, hogy már a végső napokat éljük.

Töltődjünk fel minél jobban az Igével, hogy készen álljunk!  :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #137 Dátum: 2020 Május 21, 03:25:50 »
 :2smitten:

Kedves Tünde!

Így látom én is, hogy az utolsó idők elkezdődtek már Jézus idejében. Érinti ezt a témát is, amit írtál az „Életjelek” témában:
Idézet
Az összeesküvés elméletekről olvasók gyakran kiakadnak, micsoda kegyetlen gonoszság lakik mélyen az emberben, pedig a népirtás gondolata nem a 21. század vívmánya! Ott volt már az egyiptomi fáraó gondolataiban, Hámán gyilkos tervében, és ezt láthatjuk később Néró, a középkori inkvizíció, Hitler és Sztálin vérengzésében, sőt napjaink politikai és orvosi elitjének „kulturáltabb” népességcsökkentő elképzelésében is.

Ahogy a zsidók, úgy később a keresztyének is „az emberiség ellenségeinek” lettek kikiáltva,...

Meglátásom szerint két dolgot említ meg az ÚR Jézus, amely közelebb visz minket felismerni az aktuális időt, annak ellenére, hogy senki sem tudhatja az időpontot, mikor jön el dicsőségben.

1.   Jézus itt beszél a diaszpóráról, és az összegyűjtésről:

Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé; és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje." 25. "És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. 26. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. 27. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Lk 21-24

Mégegyszer:

„és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje."


Tehát itt látunk egy időbeli behatározást, mert eljön az idő, amikor már a pogányok nem taposhatják Jeruzsálemet.

2.   Isten Evangéliumának hirdetése világszerte:


Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."

Mt 24,14

Sokszor elgondolkoztam Jézus eme kijelentésén, miért mondja, hogy „ezt az evangéliumát”? Lenne ezek szerint más evangélium is? Igen van, de most erre nem térnék ki. Isten országának az az Evangéliuma, melyről Jézus itt beszél, az, amelyik Isten Ígéjében írattak meg. Tehát egyben Isten Ígéje  hirdetik majd az egész világon, és akkor jön el a vég. Ma már a világ minden hivatalos nyelvére le van fordítva  a Szentírás, de még dolgoznak a törzsek nyelveire való fordításon is.

Az utolsó idők utolsó napjaiba pedig Pál apostol ad betekintést a 2 Tim 3,1-9 szakaszban. Itt olyanokról  van szó, akik kegyesnek tüntetik fel magukat képmutató módon, de az életmódjuk az ellenkezőjéről tanúskodik.

Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 8. Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Jel 1,7-8

Adja az ÚR, hogy járjunk az Ő világosságában, ne engedjünk megtévesztő, hamis tanításoknak.

Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: "Bizony, hamar eljövök". Ámen. Jöjj, Uram Jézus! 21. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
Jel 22,20-21

Áldjon meg az ÚR, kedves Tünde!
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #138 Dátum: 2020 Május 21, 07:50:07 »
Köszönöm kedves Elisabeth!!
  valóban  Istennél ezer esztendő olyan mint a tegnapi nap. de a jelek   a világban   azok  mutassák hogy az idők vége felé tartunk  , kérdés  bizony készen vagyunk??
„Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és e világkorszak végének?” – kérdezték Jézustól. (Mt 24:3)
A jövő iránti érdeklődés, az idők jeleinek megértése fontos feltétele annak, hogy a hívők sikerrel fussák meg pályájukat: jó időben, jó helyen éppen a megfelelő dolgot tegyék, a változások nyertesei legyenek. A történelem ura maga Isten. Ő szabta meg a korszakokat, időket, ezért a jövőt is csak a kijelentéseiből lehet megismerni. A Szentírás bővelkedik a jövőre vonatkozó próféciákban, így a jövőkutatás legfontosabb kézikönyve. Ebben segíti a hívőket a Szent Lélek  is, aki „a bekövetkezendőket/a jövőbeli dolgokat megjelenti néktek” jános  16:13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

 Jézus figyelmeztet, hogy visszajövetele idejét is ilyen gyakorlati materializmus fogja jellemezni sokak részéről: „Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mindama napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik […] Vigyázzatok azért…” Máté 24:38–42:  Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #139 Dátum: 2020 Május 21, 17:46:08 »
 :2smitten:

Köszönöm Ildikó, nagyon jó gondolatok. Valóban az Igazságra csak a Szentlélek vezeti el Isten gyermekeit.

Igen Jézus, de az apostolok is összehasonlítják Noé és Jób idejével az utolsó időket.

Van itt valami, amire érdemes odafigyelni.

Nóé idejében az özönvíz előtt nem esett eső.

Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét.

1Móz 2,6

Tehát az emberek el sem tudták képzelni, hogy mi az az eső, és mi az áradat. Nem támaszkodhattak tapasztalataikra. Nóé sem. De Nóé mindennek ellenére nem törődött saját tapasztalatával, hanem  hitt Istennek és cselekedett.

Lót esetében ugyanezt látjuk. El sem tudták képzelni hogy e két várost meg lehet semmisíteni. Lót vejei viccnek vették az egészet. Hát, nem volt jó vicc...

Isten addig nem látott módszerrel, kénköves és tüzes esővel pusztította el Sodomát és Gomorát. Lóton kivül senki sem nem számolt ezzel. Lót sem támaszkodott saját értelmére, hanem hitt és engedelmeskedett.

Még ma is a holt tenger kéntartalma átlagosan 28%, de elérheti a 33%-ot is.

Ma is az a helyzet, mint Nóé és Lót idejében. Isten ígéretei most is érvényesek, de az emberek inkább támaszkodnak saját véleményükre és tapasztalataikra, mint higyjenek Isten Szavának. Esznek, isznak, sportolnak házasodnak, stb... de nem vesznek észre semmit. Miért? Mert közömbösek, nem hiszik el, hogy mind az be fog következni, amit Isten kijelentett.  Még nem történt olyan, hogy ketten alszanak és az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.

Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. 41. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Mt 24,40-41

Pedig, ha Isten ezt üzeni, akkor egészen biztosan bekövetkezik, akkor is, ha sokan nem tudják elképzelni, vagy nem hiszik. Nem véletlenül figyelmeztet Jézus:

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Mt 24,44

Azoknak, akik hisznek Isten Szavának, szabadulást és vígaszt jelent kijelentése, mint annak idején Nóénak és Lótnak is az volt.

Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. 3. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. 5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 6. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. 7. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. 8. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10. A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. 11. Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.
1Thessz 5,1-11

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #140 Dátum: 2020 November 17, 11:47:12 »
Némelyek annyira el vannak  foglalva a jövővel és a próféciák fejtegetésével, miközben elfelejtik azt, hogy az, amit ma tettünk, vagy éppen nem tettünk döntő kihatással van a jövőre nézve.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4164
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #141 Dátum: 2020 November 17, 15:34:24 »
Idézet:

Mégegyszer:

„és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje."


Tehát itt látunk egy időbeli behatározást, mert eljön az idő, amikor már a pogányok nem taposhatják Jeruzsálemet.

2.   Isten Evangéliumának hirdetése világszerte:


Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."

Mt 24,14

Sokszor elgondolkoztam Jézus eme kijelentésén, miért mondja, hogy „ezt az evangéliumát”? Lenne ezek szerint más evangélium is? Igen van, de most erre nem térnék ki. Isten országának az az Evangéliuma, melyről Jézus itt beszél, az, amelyik Isten Ígéjében írattak meg. Tehát egyben Isten Ígéje  hirdetik majd az egész világon, és akkor jön el a vég. Ma már a világ minden hivatalos nyelvére le van fordítva  a Szentírás, de még dolgoznak a törzsek nyelveire való fordításon is.

Az utolsó idők utolsó napjaiba pedig Pál apostol ad betekintést a 2 Tim 3,1-9 szakaszban. Itt olyanokról  van szó, akik kegyesnek tüntetik fel magukat képmutató módon, de az életmódjuk az ellenkezőjéről tanúskodik.

Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 8. Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Jel 1,7-8

Adja az ÚR, hogy járjunk az Ő világosságában, ne engedjünk megtévesztő, hamis tanításoknak.
.........................................................................................
.........................................................................................

Ámen! Köszönöm az igei gondolatokat, kedves Elisabeth!

Számomra is fontos, hogy ne engedjek a hamis tanításoknak. Viszont feladatunk, hogy figyeljük az idők jeleit. Ezért muszáj beszélgetni ezekről.  :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #142 Dátum: 2020 November 17, 17:24:00 »
Kedves Tünde!

Nem arról beszéltem, hogy ne figyeljünk az idök jeleire. Azonban az  a tapasztalatom, hogy különösen a 70-es évek óta számtalan könyv és iromány (honlap) született az utolsó idökkel kapcsolatban. Sok szinte súrólja a jövendömondás (jóslás) határát. Egyik a másiknak ellent mond. Semmiképpen sem kell nekünk spekulálni a próféciák fölött, hogy pl. mi lesz a fenevad bélyege.

Az Ige alapján Isten gyermekei fel fogják ismerni. Akiket Isten Lelke már elpecsételt, azoknak nincs mitöl félni és tudják, hogy Jézusnak adatott minden hatalom, így a Sátán felett is. Akinek Isten szeretete van a szívében, az felelösnek érzi magát embertársai iránt, és nem a Sátán hadviselésének tartja a maszka viselését, vagy egyébb óvintézkedéseket. Legalább is én nem szeretném, ha bárki miattam veszélyhelyzetbe kerülne, vagy akár meghaljon.

Média nélkül is van éppen elég ismerösöm, akik intenzíves orvosként, vagy ápolóként nagyon is jól ismerik a helyzetet, azonkivül itt, ahol élek jó példa arra nézve, hogy valóban segítenek ezek az óvintézkedések, hogy megfékezzék a járványt és egyben emberéletet mentsenek meg. Sokkal fontosabb, hogy ebben a mindenki számára nehéz idökben az együttérzö szeretet által megtapasztalják  az emberek Isten szeretetét, és adjuk tovább az Örömhírt.

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Isti861

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 8
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #143 Dátum: 2020 November 17, 18:29:56 »
Isten nem azért adta a prófétai üzeneteket, hogy ne olvassuk és ne értsük meg őket és aztán üljünk a babérjainkon.
Nyilván onnan ismerjük fel a jeleket, hogy már előre ki lettek jelentve.  Ki az a bátor aki kijelenti biztosra, hogy már Isten beírta az élet könyvébe? Jézus mondja, hogy nem mindenki jut be Isten országába aki azt mondja "Uram, uram!"

Meg hát a Jelenések könyvének első versében ez van megírva.
"Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van."

én úgy gondolom, hogy nem mondhatjuk azt a testvéreknek, hogy nyugodj meg dőlj hátra van időd még és a szentlélek majd megmutatja azokat a jeleket ami biztosan így lesz. De Isten megadta a lehetőséget, hogy ezekre felkészüljünk. Mivel tudjuk belőle, hogy majd lesz támadtatás a hívők ellen.

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #144 Dátum: 2020 November 18, 01:10:40 »
Kedves Isti!

Ha nem tartranám fontosnak a próféciákat, nem indítottam volna be ezt a témakört .

Amikor Jézus visszajöveteléröl beszél, bátorít  minket:

Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.
Jel 3,10   

Utólagos engedelemmel szeretném Antee testvéremet idézni:

Idézet
Tulajdonképpen nekünk Isten dolgaival kell hogy foglalkozzunk, az Úr a többiről pedig gondoskodni fog.
Idézet
Amíg az ellenségre koncentrálunk, úgy kevesebb időnk marad Istenre. Nem az idők jeleire kell csupán figyelnünk, sokkalta inkább saját magunkra, hogy készek legyünk, mikor eljön Jézus értünk.

Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. 3. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. 4. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. 5. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 6. az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, 7. a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 8. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
2Pt 1,2-8
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4164
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #145 Dátum: 2020 November 21, 11:30:35 »
Kedves Elisabeth!

Való igaz, a 70-es évek óta számtalan hamis prófécia és azok elemzése kering szerte a világban, és sokan vannak, akik ezekre építenek.
Ám ezek a teóriák kártyavárként fognak összedőlni, nagy bajba sodorva hirdetőiket.
Azonban nekünk, akik a végnapokban élünk, oda kell figyelnünk Jézus szavaira, miszerint "amikor látjátok ezeket beteljesedni, tudjátok, hogy elközelgett a ti váltságotok."
Nyilván NEM CSAK EZEKKEL foglalkozunk. De mivel a föld éppen vajúdik, a szülő nőhöz hasonlóan képtelenség kizárni ezeket a fájdalmas görcsöket.
Az is egyértelmű, hogy hirdetnünk kell az Igazságot, az evangéliumot, ki így, ki úgy, és gyakorolni kell a felebaráti szeretetet! Ez természetes az igaz hívők számára. De ezzel együtt sosem szabad, hogy "kiessen" a látószögünkből az a figyelmeztetés, hogy "derekaitok legyenek felövezve" - mert a célegyenesben nem lehet bukdácsolni!
Hiszem, hogy Isten kijelenti magát mindazoknak, akik tiszta szívvel keresik Őt. :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #146 Dátum: 2020 November 21, 13:46:25 »
Tündém, ezzel  teljesen egyettértek. Jézus mondta:

Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."
Mt 24,14

Nos ehhez az időponthoz igen közel vagyunk. Sohasem volt akkora lehetőség olvasni a Szentírást mint, ma. (Az egy más kérdés, hogy elfogadják-e az Evangéliumot, de mindenképpen hirdettetik az Ígén keresztül az Evangélium.)

Az utolsó időkkel kapcsolatban szintén mondja Jézus:

"De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket; átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. 13. De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. 14. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, 15. mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. 16. Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek, 17. és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. 18. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. 19. Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket."
Lk 21,12-19

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. 9. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll. 10. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.
Jak 5,7-10

Isten türelmes, még vár, mert nem akarja, hogy az ember elvesszen. Egyszer azonban késő lehet.

Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.
Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!

2Pt 3,9;17-18

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4164
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #147 Dátum: 2020 November 26, 16:13:40 »
Ámen!  :317:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.