Szerző Téma: Utolsó idők a Bibliában  (Megtekintve 19118 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #135 Dátum: 2020 Május 16, 14:14:07 »
 :2smitten:

Készen vagyunk?

Jézus mondja:
   
Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.

Jel 22,7

Majd 2000 éve jelentette ki Jézus, hogy hamar eljön. Még eddig nem történt meg.

Vannak és lesznek, akik emiatt gúnyolódni fognak:

Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, 4. és ezt kérdezgetik: "Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van." 5. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. 6. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, 7. a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.
2Pt 3,3-7

Nos, Jézus valóban tévedett volna, amikor azt mondta, majd 2000 évvel ezelőtt, hogy hamar eljön? Nem, Jézus nem tévedett, a gond azoknál van, akik szándékosan megvetik Isten Ígéjét es saját logikájuk szerint gondolkoznak.

A mi időszámításunk nem azonos Isten időszámításával. Az idő relatív, és Isten nincs a földi fizikai törvényekhez kötve. Ezért is mondja a Szentlélek által Péter apostol:

Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. 9. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

2Pt 3,8-9

Péter apostol itt Mózes szavait idézi:

Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel.

Zsolt 90,4

Továbbá könyörög Mózes Istenhez:

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! 13. Fordulj hozzánk, URam! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!

Zsolt 90,12-13

Hiába várták volna Jézus eljövetelét az elmúlt 2000 évben azok, akik hittek Jézusban? Semmiképpen sem, mert ők tudatosan készültek fel Jézussal találkozni.

Vagy így, vagy úgy, mindenkinek Jézus elé kell járulnia.

Ha az ÚR ma elszólít e földről, készen vagyunk-e a vele való találkozásra?

Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon bennetek békességben. 15. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint - 16. szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. 17. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!
2Pt 3,14-18

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #136 Dátum: 2020 Május 19, 10:27:24 »
Ámen! Áldott gondoltok, kedves Elisabeth!  :317:

Jézus az utolsó időkben jött e földre, olvassuk a Bibliában. Tehát több, mint kétezer évvel ezelőtt kezdődtek az utolsó idők.
Látva, tapasztalva a jeleket és "Noé napjainak" a gonoszságát, érezzük a lelkünk mélyén, hogy már a végső napokat éljük.

Töltődjünk fel minél jobban az Igével, hogy készen álljunk!  :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #137 Dátum: 2020 Május 21, 03:25:50 »
 :2smitten:

Kedves Tünde!

Így látom én is, hogy az utolsó idők elkezdődtek már Jézus idejében. Érinti ezt a témát is, amit írtál az „Életjelek” témában:
Idézet
Az összeesküvés elméletekről olvasók gyakran kiakadnak, micsoda kegyetlen gonoszság lakik mélyen az emberben, pedig a népirtás gondolata nem a 21. század vívmánya! Ott volt már az egyiptomi fáraó gondolataiban, Hámán gyilkos tervében, és ezt láthatjuk később Néró, a középkori inkvizíció, Hitler és Sztálin vérengzésében, sőt napjaink politikai és orvosi elitjének „kulturáltabb” népességcsökkentő elképzelésében is.

Ahogy a zsidók, úgy később a keresztyének is „az emberiség ellenségeinek” lettek kikiáltva,...

Meglátásom szerint két dolgot említ meg az ÚR Jézus, amely közelebb visz minket felismerni az aktuális időt, annak ellenére, hogy senki sem tudhatja az időpontot, mikor jön el dicsőségben.

1.   Jézus itt beszél a diaszpóráról, és az összegyűjtésről:

Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé; és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje." 25. "És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. 26. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. 27. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Lk 21-24

Mégegyszer:

„és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje."


Tehát itt látunk egy időbeli behatározást, mert eljön az idő, amikor már a pogányok nem taposhatják Jeruzsálemet.

2.   Isten Evangéliumának hirdetése világszerte:


Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."

Mt 24,14

Sokszor elgondolkoztam Jézus eme kijelentésén, miért mondja, hogy „ezt az evangéliumát”? Lenne ezek szerint más evangélium is? Igen van, de most erre nem térnék ki. Isten országának az az Evangéliuma, melyről Jézus itt beszél, az, amelyik Isten Ígéjében írattak meg. Tehát egyben Isten Ígéje  hirdetik majd az egész világon, és akkor jön el a vég. Ma már a világ minden hivatalos nyelvére le van fordítva  a Szentírás, de még dolgoznak a törzsek nyelveire való fordításon is.

Az utolsó idők utolsó napjaiba pedig Pál apostol ad betekintést a 2 Tim 3,1-9 szakaszban. Itt olyanokról  van szó, akik kegyesnek tüntetik fel magukat képmutató módon, de az életmódjuk az ellenkezőjéről tanúskodik.

Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 8. Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Jel 1,7-8

Adja az ÚR, hogy járjunk az Ő világosságában, ne engedjünk megtévesztő, hamis tanításoknak.

Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: "Bizony, hamar eljövök". Ámen. Jöjj, Uram Jézus! 21. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
Jel 22,20-21

Áldjon meg az ÚR, kedves Tünde!
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #138 Dátum: 2020 Május 21, 07:50:07 »
Köszönöm kedves Elisabeth!!
  valóban  Istennél ezer esztendő olyan mint a tegnapi nap. de a jelek   a világban   azok  mutassák hogy az idők vége felé tartunk  , kérdés  bizony készen vagyunk??
„Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és e világkorszak végének?” – kérdezték Jézustól. (Mt 24:3)
A jövő iránti érdeklődés, az idők jeleinek megértése fontos feltétele annak, hogy a hívők sikerrel fussák meg pályájukat: jó időben, jó helyen éppen a megfelelő dolgot tegyék, a változások nyertesei legyenek. A történelem ura maga Isten. Ő szabta meg a korszakokat, időket, ezért a jövőt is csak a kijelentéseiből lehet megismerni. A Szentírás bővelkedik a jövőre vonatkozó próféciákban, így a jövőkutatás legfontosabb kézikönyve. Ebben segíti a hívőket a Szent Lélek  is, aki „a bekövetkezendőket/a jövőbeli dolgokat megjelenti néktek” jános  16:13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

 Jézus figyelmeztet, hogy visszajövetele idejét is ilyen gyakorlati materializmus fogja jellemezni sokak részéről: „Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mindama napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik […] Vigyázzatok azért…” Máté 24:38–42:  Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Utolsó idők a Bibliában
« Válasz #139 Dátum: 2020 Május 21, 17:46:08 »
 :2smitten:

Köszönöm Ildikó, nagyon jó gondolatok. Valóban az Igazságra csak a Szentlélek vezeti el Isten gyermekeit.

Igen Jézus, de az apostolok is összehasonlítják Noé és Jób idejével az utolsó időket.

Van itt valami, amire érdemes odafigyelni.

Nóé idejében az özönvíz előtt nem esett eső.

Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét.

1Móz 2,6

Tehát az emberek el sem tudták képzelni, hogy mi az az eső, és mi az áradat. Nem támaszkodhattak tapasztalataikra. Nóé sem. De Nóé mindennek ellenére nem törődött saját tapasztalatával, hanem  hitt Istennek és cselekedett.

Lót esetében ugyanezt látjuk. El sem tudták képzelni hogy e két várost meg lehet semmisíteni. Lót vejei viccnek vették az egészet. Hát, nem volt jó vicc...

Isten addig nem látott módszerrel, kénköves és tüzes esővel pusztította el Sodomát és Gomorát. Lóton kivül senki sem nem számolt ezzel. Lót sem támaszkodott saját értelmére, hanem hitt és engedelmeskedett.

Még ma is a holt tenger kéntartalma átlagosan 28%, de elérheti a 33%-ot is.

Ma is az a helyzet, mint Nóé és Lót idejében. Isten ígéretei most is érvényesek, de az emberek inkább támaszkodnak saját véleményükre és tapasztalataikra, mint higyjenek Isten Szavának. Esznek, isznak, sportolnak házasodnak, stb... de nem vesznek észre semmit. Miért? Mert közömbösek, nem hiszik el, hogy mind az be fog következni, amit Isten kijelentett.  Még nem történt olyan, hogy ketten alszanak és az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.

Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. 41. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Mt 24,40-41

Pedig, ha Isten ezt üzeni, akkor egészen biztosan bekövetkezik, akkor is, ha sokan nem tudják elképzelni, vagy nem hiszik. Nem véletlenül figyelmeztet Jézus:

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Mt 24,44

Azoknak, akik hisznek Isten Szavának, szabadulást és vígaszt jelent kijelentése, mint annak idején Nóénak és Lótnak is az volt.

Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. 3. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. 5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 6. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. 7. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. 8. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10. A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. 11. Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.
1Thessz 5,1-11

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10