Szerző Téma: Ha a juhok tévelyegnek  (Megtekintve 8573 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #45 Dátum: 2013 Március 30, 16:54:02 »
Igen ez egy aránylag új irányzat. De kérdezem én, mi volt azokkal az évszázadokon át, és mi van azokkal, akik az életükkel fizettek, illetve fizetnek a hitükért. Nem beszéltek nyelveken, nem rendeztek valamilyen látványos Istentiszteleteket, csendben, talán bújdosvan jönnek még ma is össze imádkozni, és mint tudjuk Isten Lelke hatalmasan cselekszik ma is általuk és öbennük. Ök valóban hüek voltak mindhalálig.

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #46 Dátum: 2013 Március 30, 16:58:35 »
Igen. Azt szoktam erre mondani, ha már nincs gyümölcs, akkor legalább zajt csapnak amennyire csak lehet...
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #47 Dátum: 2013 Március 30, 17:09:30 »
De kérdezem én, miért van az, hogy ma azokban az országokban van a legnagyobb ébredés, ahol üldözve vannak a hivök. Pedig nem szórakoztatja öket senki sem. Vállalják az üldözést, a kínzást, a halált. Talán azért, mert ök komolyan veszik küldetésüket és Istenfélelemmel hisznek az ÚRban. A Szent Lélek munkája eröben rejlik és nem látványosságban.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #48 Dátum: 2013 Március 30, 17:13:03 »
Azért Testvérem, mert nem mindenki hívő aki Urának mondja Jézust. Istent nem csak szájjal kell dicsőíteni, hanem meg kell halnunk önmagunknak, hogy Érte élhessünk. Erre viszont nem mindenki hajlandó.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #49 Dátum: 2013 Március 30, 17:34:33 »
Pedig Jézus erröl beszél...

És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. 39. A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.
Mt 10,38-39
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #50 Dátum: 2013 Március 30, 17:58:56 »
Igen, egyértelműen olvasható az igében, de mégsem adnak neki fontosságot. Valahogy úgy kezelik, hogy meg kell próbálni, viszont ha nem megy, akkor semmi gond, hiszen ott a kegyelem.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #51 Dátum: 2013 Március 30, 18:29:14 »
Sajnos sok híres nevezetes tanító úgy állítja be, mintha Isten, Jézus és a Szentlélek azért lenne, hogy a mi érzéki kívánságainknak eleget tegyen. Minél érzelgösebb, annál szupereb.... az Íge viszont nem ezt tanítja.

Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében. 3. Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; 4. A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon. 5. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, 6. A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, 7. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. 8. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. 9. Mert a kiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. 10. Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. 11. Mert ekképen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.
2Pt 1,2-11
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #52 Dátum: 2013 Március 30, 18:37:16 »
Igen és ami például ebből adódik, hogy a bizonyságok nagyobb megbecsülést és fontosságot kapnak mint Isten igéje. Lehet nem így gondolják, de mégis a saját vagy mások megtapasztalásaihoz faragják Isten igéjét. A kőszikla úgy jó, ahogy van. Ezért sem szabadott szerszámmal megfaragni azt.

5Mózes 27,5
"És építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek; olyan kövekből való oltárt, amelyeket vassal meg ne faragj."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #53 Dátum: 2013 Március 30, 19:22:05 »
Teljesen egyetértek! Isten nagyon is komolyan veszi azt, hogy valaki mit mond az Ö nevében. Jézusról szól a következö prófécia:

 Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki. 19. És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, a melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon! 20. De az a próféta, a ki olyat mer szólani az én nevemben, a mit én nem parancsoltam néki szólani, és a ki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta. 21. Ha pedig azt mondod a te szívedben: miképen ismerhetjük meg az ígét, a melyet nem mondott az Úr? 22. Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!

5Móz 18,18-22
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #54 Dátum: 2013 Április 02, 14:40:10 »
A topicot megnyitottam.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #55 Dátum: 2013 Április 06, 11:16:34 »
Nem akarom az előző gondolatsort folytatni. A topik címét olvasva az jutott eszembe, hogy a juhok tévelyegnek, ha nem látják, nem érzékelik a pásztor jelenlétét.
Ha a pásztor nincs a helyén és vezető nélkül maradnak a juhok akkor megszűnik az egység. Nincs irányítás, védelem, hiányzik a fegyelmezés, a terelgetés akkor belép a káosz.
Éppen ezért folyamatos kapcsolatban kell lenni az Úrral, az ő Szent Lelkén keresztül és nem engedni a világi csábításoknak.
Sokszor az a baj, hogy egy vezetőnek kevés ideje marad a nyájra, mert munkája mellett végzi a pásztorlást. Nehéz megosztottként mindkét területen helyt állni. Akinek ez nem megy annak a nyája issza meg a levét. Éppen ezért ki kell nevelni, fel kell készíteni azokat akik át tudják venni a feladatot.  És akkor nem lesz tévelygés a közösségben.

Mi az Istentől vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.
I. János levél:4:6   
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Ha a juhok tévelyegnek
« Válasz #56 Dátum: 2013 Április 06, 12:11:35 »
Egyetértek Testvérem! A pásztor ne csak névlegesen legyen pásztor, hanem végezze el a pásztori feladatokat.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)