Evangélium > Vitás témák

Latrok barlangja

(1/10) > >>

Antee:
A témát érintő kérdéseket várjuk.

Shomer ayin:
Húúúúúúúúúú testvérem! Ez érdekes téma!!! Mt.21,10.    
És a mikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez?
11.    
A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.
12.    
És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá.
13.    
És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.
Tehát Jézus, (Jézus-Yessua= az Üdvözítő- Szabadító) Megtisztítja a Templomot! De mit mond ez a történet nekünk? Hisz a Templom a Messiás után 70-ben leromboltatott! Jézus ezt nem tudta? Ha igen akkor miért takarította ki? Ám az Írások szerint Ő tudta ezt! (Máté Evangyélioma 24. rész

1.    
És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
2.    
Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
Ezek szerint a Templom megtisztítása, egy prófétikus előkép!   De mire vonatkozik ez?-mit jelent ez?

Antee:
Szia Testvérem!

Igen, érdekes/izgalmas téma!
Annyit én is a témához írnék, hogy Pál írásaiban olvashatjuk, hogy a testünk a Szentlélek temploma.
Vagyis Isten háza!

Shomer ayin:
Naaaaaaaaaaa..... most már nagyon kíváncsi vagyok.... és most hogy nézem, már öreg is  :hehe:

Antee:
:hehe:

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése