Szerző Téma: Latrok barlangja  (Megtekintve 8172 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Latrok barlangja
« Válasz #15 Dátum: 2012 Szeptember 08, 11:06:14 »
Szia Erzsike Testvérem. Egyetértek vele, hogy nem helyén volt az ige amit idéztek neked.
Viszont én látok anyagiasságot Pál igeértelmezésében:

1Korintusi levél | 9. fejezet
7 Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből?
8 Vajjon emberi módon beszélem-é ezeket? vagy nem ezeket mondja-é a törvény is?
9 Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre van-é az Istennek gondja?
10 Avagy nem érettünk mondja-é általában? Mert mi érettünk íratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt.
11 Ha mi néktek a lelkieket vetettük, nagy dolog-é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk?
12 Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább mi? De mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangyélioma elé.
13 Nem tudjátok-é, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket?
14 Ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangyéliomot hirdetik, az evangyéliomból éljenek.

És ahogyan tökéletesen írtad, a tisztségről Timóteusnak beszélt Pál!

Az fizetség alatt nem a tized hanem az adomány foglal helyet. Ha egy teljes idejű pásztor odaszánja magát a gyülekezeti szolgálatra, akkor a gyülekezeti tagoknak ezt felismerve adományt kellene adni. Ám ez sokszor elmarad és ezért sok pásztor balgán cselhez folyamodva tizeddel próbálja kiszedni a pénzt a gyülekezeti tagok zsebéből. Pál inkább dolgozott, mintsem megnehezítse a gyülekezetet anyagilag. Ezt kellene minden pásztornak megragadnia.
Viszont azt is olvassuk az igéből, hogy mikor Pál adományt kapott, bizonyságot tett eképpen:

Filippi levél 4,18    
Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek.

Tehát én úgy látom az igéből, hogy méltó a munkás, azaz a pásztor a gyülekezeti adományra. Semmi sem megkötött, nem a markát tartva vagy becsukva a gyülekezeti kapukat hogy addig innen ki nem megy senki míg nem adakoznak.

:2smitten:


"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Latrok barlangja
« Válasz #16 Dátum: 2012 Szeptember 08, 12:14:41 »
Kedves Anti Testvérem!

Tökéletesen egyetértek ebben az értelemben Veled. Szégyenletes, ha a szólgálónak szükséget kell szenvedni, míg a nyáj kényelmesen hátradöl a fotelban, vagy éppen távoli drága nyarláson tölti az idejét. Az adakozásnak örömmel és hálaadással kell történjen, és valahol ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal... (mondta egy zongoratanárnö is...  :hehe:) Tehát hálaként az ÚR felé, megosztjuk javainkat. Viszont, ha valakinek tényleg nincs mit megosztania, ebben az esetben akkor sem lesz kizárva a szellemi javakból, hanem részsese lehet, független anyagi helyzetétöl.

Itt én azokról beszéltem, akik a szolgálatból üzletet csinálnak, és ezt az Igét használják üzleteléseik megindokolására. Ezek kizárják a javakból azokat, akiknek anyagi helyzete nem engedi meg a produkt megvásárlását.

 :afro: :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Latrok barlangja
« Válasz #17 Dátum: 2012 Szeptember 08, 12:23:11 »
Egyetértek Testvérem! :afro: :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Latrok barlangja
« Válasz #18 Dátum: 2012 Október 30, 19:25:47 »
Megnéztem más fordításban is, mert nem igen ismeretem ezt a régi magyar kifejezést: latrok. Máshol ( a német és a zsidó Bibliában is) rablók kifejezés áll.

Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, 46. ezt mondva nekik: "Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek." 47. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék; 48. de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép - hallgatva őt - rajongott érte.
Lk 19,46-48

Nekem így érthetöbb ....  :pirul:

Az idegeneket, akik csatlakoznak az ÚRhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az ÚR nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, 7. elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon. Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára.
Ézs 56,6-7

Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. 9. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baalnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. 10. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok: Megszabadultunk! De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. 11. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem! - így szól az ÚR.
Jer 7,8-11

Itt leírja a Próféta hol van a legnagyobb gond. És MA??? Hányan mondják: Megszabadultunk???...

 :104:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Latrok barlangja
« Válasz #19 Dátum: 2013 Január 23, 15:18:54 »
Kedves Testvéreim !

 Nemrég hallottam egy prédikáciot,amiben többek között a " latrok barlangjáról"is szó volt.A Testvér elmondta,hogy régen a latrok,rablók,miutan elvégezték "dolgukat" barlangokba bújtak el,ott találtak menedéket az igazságszolgáltatás elöl...Ezzel arra  akarta felhívni figyelmünket,hogy mi nekünk Isten Háza?? Csupán egy ilyen hely?? 
 Kíváncsi vagyok mit szóltok  ehhez.... :05:  :2smitten:
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Latrok barlangja
« Válasz #20 Dátum: 2013 Január 23, 15:34:52 »
Kedves Jázmin.

Isten háza nem egy olyan hely, ahová az igazságszolgáltatás ellen kellene elbújnunk. Istennek egy háza volt, de ez kb: Krisztus halála után, 70 évvel leromboltatott. Most már Egyház (egy darab ház) van, és az Istenimádat nem helyhez kötött.

Értem én, hogy a gyülekezeti épületeket is Isten házának mondják, de ez így szerintem nem helyes állítás. Mi vagyunk Isten házai, Ő lakozást vett bennünk, ha valóban megszabadított minket, akkor valóban szabadokká váltunk. Még a bujkálástól is.   

:2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Latrok barlangja
« Válasz #21 Dátum: 2013 Január 23, 16:00:45 »
 :05:     Köszönöm  Testvérem.

" Jeremiás 7:1-111
Az a beszéd, amelyet az Úr szóla Jeremiásnak, mondván:
2
Állj az Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott e beszédet, és mondjad: Halljátok az Úr beszédét mind, ti Júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat!
3
Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen!
4
Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván: Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez!
5
Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti útaitokat és cselekedeteiteket; ha igazán ítéltek az ember között és felebarátja között;
6
Ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére:
7
Akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké.
8
Ímé, ti hisztek a hazug beszédeknek, haszon nélkül!
9
Nemde loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak áldoztok és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek:
10
És eljőtök, és megállotok előttem e házban, amely az én nevemről neveztetik, és ezt mondjátok: Megszabadultunk; hogy ugyanazokat az útálatosságokat cselekedhessétek!
11
Vajjon latrok barlangjává lett-é ez a ház ti előttetek, amely az én nevemről neveztetik? Ímé, én is látok, azt mondja az Úr.
 12
Mert menjetek csak el az én helyemre, amely Silóban van, ahol először lakoztam az én nevemmel, és lássátok meg, hogy mit cselekedtem azzal az én népemnek, Izráelnek gonoszságáért!
13
Most pedig, mivelhogy mindezeket a cselekedeteket megcselekszitek, azt mondja az Úr, és mivelhogy szüntelen szóltam, és szóltam ti néktek, de nem hallottátok, és kiáltottam néktek, de nem feleltetek:
14
Azért úgy cselekszem e házzal, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok, és e hellyel, amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, amint Silóval cselekedtem.
15
És elvetlek titeket színem elől, amint elvetettem mind a ti atyátokfiait, Efraimnak minden magvát."


Ez az oszövetségben van,de érvényes ez ma is,hogy jobbitsuk meg utjainkat,mert ha nem ,latrok barlangjává tesszük a gyülekezetet lelki értelemben természetesen.  :05:
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Latrok barlangja
« Válasz #22 Dátum: 2013 Január 23, 16:02:54 »
Még mennyire hogy érvényes! A tanach (ószövetség) által érthetjük meg az újszövetséget. :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Latrok barlangja
« Válasz #23 Dátum: 2013 Január 23, 17:28:13 »
 :afro:  :afro:
 :2smitten: :2smitten:

Ha bemegyek néhány gyülekezeti házba, a folyoson könyvek, CD-k, DVD-k tömkelege áll az asztalon és árulják a keresztény "termékeket". Virágzik a keresztény piac. Mi a véleményetek erröl?

 :290:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Latrok barlangja
« Válasz #24 Dátum: 2013 Január 23, 18:01:02 »
Mt.21,12.    
És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá.
13.    
És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.


Nos testvérek, Azok akik a Templomban árultak és vásároltak, azok valójában: Hibátlan-tehát áldozható Áldozati állatok voltak.
Az Áldozatnak épnek kellett lennie! /Mózes III. könyve 1. rész

1.    
Szólítá Mózest és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából, mondván:
2.    
Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak: barmokból, tulok- és juhfélékből áldozzatok.
3.    
Ha tulokféléből áldozik egészen égőáldozattal: hímmel és éppel áldozzék. A gyülekezet sátorának ajtajához vigye azt, hogy kedvessé legyen az Úr előtt
./

Az áldozati állat nem lehetett sánta sem! Tehát aki áldozni akart a Templomban, ha volt a tulajdonában ép állat, a nyakába vette, és vitte, nehogy az úton megsérüljön, mert akkor már nem áldozható. Ha pedig a lakhelye kilóméterekre volt, akkor azért gondolhatjátok...
Nos ezt elkerülendő, a Béjt ha Mikdásh ban-azaz a Templomban is megvehették azt ami biztos hogy áldozható...
Jézus ezt nem nézte jó szemmel, mert a Templom nem zsibvásár! Gondolom a CD-k - Könyvek...árusítása sem tetszhet Jézusnak, de nem mintha a Gyülekezeti ház- Templom lenne, hanem mert nyerészkednek...-És egyáltalán.... olyan dolgokért kérnek pénzt, amit Isten nélkül nem is hozhattak volna össze!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Latrok barlangja
« Válasz #25 Dátum: 2013 Január 23, 18:10:19 »
Teljesen egyetértek, kedves Shomer Testvérem!  :afro:

Ám, ha felhozod a témát, el kezdik magyarázni, mennyibe kerül a könyv kiadása, a CD és DVD produkció...  Na, meg a copyright....

 :?:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Latrok barlangja
« Válasz #26 Dátum: 2013 Január 23, 18:33:51 »
Igen Testvérem, én tudom hogy ezekre hivatkoznak sokan... Ámde mindennek az alapja, az Isten Igéje! És ha azt az Örökkévaló Ingyen adta, akkor mi lehet annál több, amiért pénzt kérnek???  De az Isten Igéjét, ingyen valóvá kell tenni mindenki számára! / most csak azokról szólnék, akiket valóban Isten rendelt szolgálatra, és valóban Ő adta a szolgálati ajándékát is! ezúttal nem ejtenék szót az üzletemberekről, akik a keresztyénségben csak üzleti lehetőséget látnak.../
Szóval ezen szolgálók, Istentől- ingyen kapták az üzenetet- azután saját hasznukra fordítják azt... vagyis: MEGRABOLJÁK ISTEN DICSŐSÉGÉT!
Egyáltalán: Ki mondta nekik hogy gyártsanak CD-t, vagy Könyveket? Az Ellenben biztos: Ha az Örökkévaló valakire szolgálatot bíz, annak a módját- annak az anyagi vonzataival együtt is, az Isten adja meg!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Latrok barlangja
« Válasz #27 Dátum: 2013 Január 23, 18:58:55 »
Tökéletesen egyetértek. Másik negatív oldala:  hátha valakinek nincs pénze, ne olvasson... , ne hallgasson.  :2knuppel:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető tomi

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 62
 • tag
Re:Latrok barlangja
« Válasz #28 Dátum: 2013 Január 23, 19:06:53 »
 :angel2:    Áldott Testvérek!
Ez egy érdekes téma. Én az első Bibliámat ingyen kaptam egy lelkipásztortól, de minden további Bibliát pénzért vettem  Ez szerintem nyelvtől és fordítástól független ami az írott Igét illeti. Viszont az online fordításokhoz "ingyen" hozzá lehet férni, "csak" be kell ruházni egy jó kis számítógépbe és az internet hozzáférésbe.Ha viszont ajándékba adok egy Bibliát, akkor a megajándékozott ingyen kapja. Hűha ebbe belebonyolódtam. Hogy is van ez? :(
"Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem..."

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Latrok barlangja
« Válasz #29 Dátum: 2013 Január 23, 19:43:59 »
 :afro:

Emlékszem még azokra az idökre, amikor még autókkal (inkognito) vitték be MO-ra a Bibliát, és ingyen osztották szét. Tehetösebb testvérek adakoztak azért, hogy az annak idején még kommunista MO-on legyen Biblia, ugyanígy más országokba is vitték...

Csak egy kis tapasztalat...

 :pirul: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10