Szerző Téma: Az elragadtatás  (Megtekintve 19218 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Az elragadtatás
« Válasz #90 Dátum: 2013 Augusztus 29, 08:49:36 »
Szia Testvérem, akik nem veszik fel a fenevad bélyegét és nem imádják a fenevadat, azok ugyan jelen lesznek a földön a harag 7 poharának a kitöltetése alatt, viszont őket nem fogja érni a csapás.

Gondolj csak az Egyiptomot ért utolsó 5 csapásra. Isten népét és akik hallgattak Mózesnek szavára, azokat nem érte a csapás.


Értem Anti, de az írásodban ez áll

A 7 pohár általi csapás csak azokat fogja érni, akik nem imádják és nem vették fel a fenevad bélyegét,
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az elragadtatás
« Válasz #91 Dátum: 2013 Augusztus 29, 09:34:13 »
Igen Testvérem, tudom hogy ez áll benne és ennek fényében írtam azt amit írtam. Lehet fogalmi zavar van közöttünk, kérlek fejtsd ki hogy te miképpen értelmezed ezt a mondatot. :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Az elragadtatás
« Válasz #92 Dátum: 2013 Augusztus 29, 11:28:52 »
Úgy értelmezem, hogy Isten haragja azokat fogja érni akik nem vették fel a fenavad bélyegét.  Ha viszont azokat éri, akik hűek, igazak maradtak Istenhez akkor hogy igaz ez az álítás: Isten nem sújtja azokat a haragjával, akik igazak Őelőtte."
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az elragadtatás
« Válasz #93 Dátum: 2013 Augusztus 29, 11:47:26 »
Úgy gondolom értem a gondolatmenetedet. Erre írtam az Egyiptomban történő példát is:

2Mózes 10,21-23
"Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet az ég felé, és akkor olyan sötétség lesz Egyiptom földjén, hogy tapintani lehet a sötétséget! Mózes kinyújtotta kezét az ég felé, és sűrű sötétség támadt egész Egyiptomban három napig. Az emberek nem látták egymást, és három napig senki sem tudott kimozdulni a helyéről. De ahol Izráel fiai laktak, mindenütt világos volt."

Egy példa:
Két ember van a mezőn, az egyiket elragadja az oroszlán, a másik pedig sértetlenül megússza és csak szemtanúja volt a történteknek. Mind a ketten egy helyen egy időben voltak, a különbség az, hogy az egyiket érte az Úr haragja, a másikat nem.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az elragadtatás
« Válasz #94 Dátum: 2013 Augusztus 30, 15:10:16 »
Sziasztok Testvéreim, Istvánnal tisztáztuk és kiderült, hogy én fogalmaztam félre, csak a "nem" szócskát kell kivenni hogy érthető legyen a gondolatmenet. :afro:

"A 7 pohár általi csapás csak azokat fogja érni, akik nem imádják és nem felvették a fenevad bélyegét,"

Bocsánat testvéreim a figyelmetlenségemért, legközelebb figyelmesebben visszaolvasom az anyagot az esetleges fogalmazási hibákért. :pirul:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Az elragadtatás
« Válasz #95 Dátum: 2013 Augusztus 30, 15:58:07 »

"Egy bölcs ember mindig beismeri a hibáit, hogy a barátait megnyugtassa..."
(Benjamin Franklin)

Anti testvérem, nőttél a szememben!

 :266:
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Az elragadtatás
« Válasz #96 Dátum: 2019 Április 30, 14:46:14 »
Én úgy gondolom, hogy az elragadtatás a nagy nyomorúság előtt lesz. Volt amikor pont az ellenkezőjét gondoltam, mert úgy hittem, hogy Isten gyermekeinek egy végső nagy próbája lesz a nagy nyomorúság. Aztán az igék meggyőztek, hogy Isten mindig kimenti a gyermekeit az ítélet és azt követő pusztítás elől.  Noé és családja túlélte az özönvizet, mert Isten figyelmeztette és így megmentette őket. Ugyanez történt a szodomai Lóttal és családjával is. Azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy olyan nagy lesz a nyomorúság, amilyen eddig még soha nem volt. Nem hiszem, hogy Isten a gyermekeit ennyire meg szeretné büntetni. Sőt, tudjuk, hogy bűneink már akkor megbocsájtattak amikor azokat őszintén megvallottuk és megbántuk és semmilyen büntetést nem kapunk, mert már Jézus elszenvedte helyettünk azokat. Tehát: az utolsó gyötrelmes napoknak mi csak szemlélői és nem szenvedői leszünk. Én nem is bánom.  :301:

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Az elragadtatás
« Válasz #97 Dátum: 2019 Május 04, 19:47:25 »
 :?: 
Szóval azt mondod hogy az Ige meggyőzött? Testvérem, egészen pontosan melyik ige? Nézd csak-én ezt olvastam:
Máté Evangyélioma 24. rész

  1. És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
  2. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
  3. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
  4. És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
  5. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
  6. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
  7. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
  8. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
  9. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
  10. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
  11. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
  12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
  13. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
  14. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
  15. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):
  16. Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
  17. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
  18. És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.
  19. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.
  20. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:
  21. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
  22. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Az elragadtatás
« Válasz #98 Dátum: 2019 Május 11, 16:13:34 »
Kedves Testvérem!
Én pedig a következőket olvastam:
"Mert Isten nem kímélte a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az ősi világot sem, hanem csak Nóét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ez az igaz ember, amikor közöttük lakott, gonosz cselekedeteiket látva és hallva napról napra gyötörte igaz lelkét."(2Péter 2:4-8)
"Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által" (1Thesszalonika 5:9)
"és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól." (1Thesszalonika 1:10)

Én a fenti igékből úgy gondolom, hogy a nagy nyomorúságtól Isten megkíméli a gyermekeit. A választottak, akikért megrövidülnek az utolsó napok, azok az emberek lesznek akik a nagy nyomorúságban térnek meg, mert lesz ilyen bőven, főleg a zsidók között.
 :?:

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az elragadtatás
« Válasz #99 Dátum: 2019 Május 11, 16:50:08 »
Különbség van Isten haragja és a világi nyomorúság között. A félreértést az okozza, hogy a "nagy nyomorúság" alatt csupán Isten haragját értik, holott benne foglaltatik az e világi szenvedés, amelyben minden igaz hívőnek részesülnie kell. Tehát a "nagy nyomorúság"-ban mindenkinek része van, míg Isten haragjától (amely a nagy nyomorúság végén lesz) csak a hitetleneknek kell tartaniuk.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Az elragadtatás
« Válasz #100 Dátum: 2019 Május 11, 17:34:48 »
"Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok."
Ebből úgy gondolom, hogy a nagy nyomorúság a legutolsó időszakot jelenti, közvetlenül Jézus visszatérése előtti rövid időszakot. Akkor már Isten gyermekei nem lesznek a földön. Akkor hogyan lehet része mindenkinek a nagy nyomorúságban???

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az elragadtatás
« Válasz #101 Dátum: 2019 Május 12, 09:31:43 »
Láthatod az általad idézett igében, hogy a választottakért megrövidülnek a napok, tehát részt vesznek a nagy nyomorúságban:

"de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok." Mt. 24,22
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Az elragadtatás
« Válasz #102 Dátum: 2019 Május 12, 14:33:22 »
A thesszalonikai levél idézetekből egyértelmű számomra, hogy Isten megkíméli a gyermekeit az utolsó napok szenvedéseitől. Így a választottak azok az emberek lesznek, akik a legutolsó időben térnek meg az Antikrisztus uralkodása idején.
Nyomorúság most is van és volt mindig is. Akik Istennel élik az életüket azok látják ma is és látták régebben is, hogy a világ mennyire beteg, ezzel szembesülni naponta nem éppen lelket melengető, elég nyomorúságos dolog. De majd a nagy nyomorúság az lesz, amikor Sátánt kell imádni a Templomban, és ezt majd végig kell nézniük és megélniük azoknak akik az legutolsó időben térnek meg.