Szerző Téma: Démonűzés  (Megtekintve 37054 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Démonűzés
« Válasz #60 Dátum: 2011 Szeptember 30, 15:30:45 »
Kedves Ircsi!

Szerinted ezek a személyek Jézus Krisztusban újjászületett Isten gyermekei voltak? Akik Krisztusban újjászülettek, azokon nincs hatalma a sátánnak.

Hitem és meglátásom szerint, nem emberi démonüzések, hanem maga az ÚR, Jézus Krisztus által tartja  meg hatalmával és szeretetével, és örzi meg  minden gonosztól azokat, akiket gyermekévé fogadott. Azonkivül nem gondolom, hogy a Szent Lélek megelégedne egy kis területtel, és így megosztaná az uralmát a gonosz hatalmával, hogy hátha lépésröl lépésre nagyobb teröletet fog kapni.  Ilyet én nem tudok elképzelni, mint ahogy azt sem, hogy csak félig szülöm meg a gyermekemet.

2Tim 4,18    
És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Júd  1,24-25
24.    
Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
25.    
Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.


Hitem egyik alapköve azok a  Szavak, amelyekkel az ÚR Jézus imádkozott az Atyához:

Jn 17,14-15
14.    
Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
15.    
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

Ha pedig megöríz az ÚR minket a  gonosztól, nincs mit kiüzni. Ha tiszta szívvel szeretem Uramat, Ö fog minden gonosztól megörízni.  Kísértések  voltak, vannak és lesznek, de az ÚR meg tud örízni bennünket, ha engedelmeskedünk. Az engedelmesség parancsát  viszont semmilyen démonüzés nem helyettesítheti. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell a test és a lélek harcát megharcolnunk. Az engedelmesség a mi feladatunk:

Mk 12,29-31
Jézus így válaszolt: "A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr,  30és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. 31A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat."

Szerintem nem a démonokat kell keresni magunkban, hanem Isten Szavának engedelmeskedi.

2Thess 3,1-3
1.    
Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is.
2.    
És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!
3.    
De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.

Ezt én teljességében elhiszem.

Shalom,  :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Jules

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1609
Re:Démonűzés
« Válasz #61 Dátum: 2011 Szeptember 30, 16:13:25 »
Álottak vagytok, testvéreim!  :2smitten:

Még jópár hozzászólással előbb írtam, hogy meglátásom szerint újjászületett hívőben valóban nem lehet démon, ellenben, ha nem rendeli az élete minden területét Krisztus uralma alá, démoni befolyás és kötelék alá kerülhet.

Ilyen esetek lehetnek az Ircsi által felhozottak.  :119: :169:
"Jól látszik a szívünk állapota abból, ahogy egy olyan valakivel bánunk, aki viszonzásul semmit nem tud tenni értünk."

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Démonűzés
« Válasz #62 Dátum: 2011 Szeptember 30, 16:50:13 »
Kedves Jules Testvérem!

Az Ircsi által hozott példák nem Krisztusban újjászületett személyekröl szólt. Ezért írtam. Viszont az Íge számtalan helyen felszólít engedelmességre. A kötelékektöl az ÚR szabadít meg bennünket, mert Ö gyözött!, de nekünk engedelmeskedni kell. De nem szeretnék vitatkozni, csak leírtam meggyözödésemet.
Szeretek minden Testvéremet és senkit sem akarok megbántani.

Szeretettel, Shalom

Elisabeth  :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Démonűzés
« Válasz #63 Dátum: 2011 Szeptember 30, 18:33:04 »
Álottak vagytok, testvéreim!  :2smitten:

Még jópár hozzászólással előbb írtam, hogy meglátásom szerint újjászületett hívőben valóban nem lehet démon, ellenben, ha nem rendeli az élete minden területét Krisztus uralma alá, démoni befolyás és kötelék alá kerülhet.

Ilyen esetek lehetnek az Ircsi által felhozottak.  :119: :169:


Szerintem a démoni behatás lehet több aspektusban:
-megszállottság (az alany testét irányítva, személyisége fölé kerekedve -nem lehet hívőben-)
-démoni kötöttségek (el nem hagyott bűnök, amelyet megragadva nem hagyja el a démon -kívül van a testén-)
-kísértések (a démoni megkörnyékezés, ellenálláskor elhagy, bűnné válás után köteléke lesz az alanynak -kívül van a testén-)
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Démonűzés
« Válasz #64 Dátum: 2011 Szeptember 30, 21:35:54 »
Kedves Antee!

Teljesen egyetértek, és ahogy olvastam egy Ígét juttatott az ÚR eszembe:

10.    
Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
11.    
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
12.    
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
13.    
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
14.    
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
15.    
És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
16.    
Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
17.    
Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:

Ef 6,10-17

Shalom   :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Démonűzés
« Válasz #65 Dátum: 2011 Szeptember 30, 21:38:46 »
Ámen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

feszter

 • Vendég
Re:Démonűzés
« Válasz #66 Dátum: 2011 Október 01, 11:23:49 »
Kedves Elizabet!

Idézem magam:
Idézet
Békesség!

Az Új Szövetségben is találunk rá példát, hogy hívő embereket démonok győtőrtek.

Sajnálom, hogy félreértelmezted amit írtam, ebben a két történetben hívő emberekről olvashatunk.
Nem  azt állítottam, hogy újjászületett keresztények, hanem  Istenben hívőkről szól ez a két történet.
Mivel külömbőző tanításokban részesülünk igy adódhatnak tanításbeli eltérések, látások egyes témakörökben.  :044:
Nem elérhető Alex

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7
Re:Démonűzés
« Válasz #67 Dátum: 2011 Október 02, 14:13:51 »
 Sziasztok !

Az én tapasztalatom ezzel a témával kapcsolatban, hogy ez fontos dolog amit az egyházban a felkent szolgálóknak gyakorolniuk kell mert sajnos azt kell mondanom lehetnek újjászületett keresztényekben démonok !
Valamint az ujj-onnan megtértekben nagy valószínűség szerint vannak démonok.
A keresztényeknek oda kell figyelni bizonyos területekre az amelyeken keresztül démonok jöhetnek be az életünkben.

-érzelmek
-gondolatok
-beszéd
-tekintet

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy állandó félelmekben kelljen élnünk ellenkezőleg az Úrban lévő életünkben teljesen rá kell hagyatkoznunk és bízva benne, hogy Isten védelme ezekben a dolgokban is működik és ha
 
-igazság
-tisztaság
-szentség

van az életünkben akkor ezek az ellenségeink távol maradnak tőlünk
(nincs helyük a személyiségünkben ) és a gonosz a talpunk alatt marad.
Ez nem azt jelenti, hogy nem figyelnek bennünket és nem fognak ellenünk támadni de ez már a szellemi harc területe.
Előfordulhat, hogy  démonokat engedünk az életünkbe ezért ha valami olyan bűnt tapasztal egy keresztény az életében amelyhez kényszerítés kapcsolódik biztos lehet benne démonok vannak a személyiségébe, amelytől természetesen van szabadulás az Úr Jézus által.

Ebben a témában Derek Prince könyvét ajánlom Démonok és a szabadulás
valamint ezen a linken a tanítást :

http://keresztenyfilmek.com/tanitasok/31-bill-subritzky.htmlNem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Démonűzés
« Válasz #68 Dátum: 2011 Október 02, 14:24:13 »
Szia Testvérem!

Nem lehet mindent démoni kategóriába sorolni! A testünkben is lakozik bűn, nem lehet mindent a démonokra kenni.
A saját kívánságaink is rabul ejthetnek minket.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re:Démonűzés
« Válasz #69 Dátum: 2011 Október 02, 14:34:00 »
Ez igy igaz. Van amiből "egyszerűen" meg kell térni.
Sőt van olyan is hogy az illető aki különböző "tüneteket" produkál nem is démonizált, hanem belső gyógyulásra van szüksége. Sokszor tévesztik össze jószándékú testvérek a démonikus jegyeket a belső sebekkel. Mert lehet az elutasítottság, vagy a harag démonikus eredetű de lehet, hogy fel nem dolgozott belső lelki sebek állnak a háttérben. Ezért nagyon fontos, hogy aki szolgált leterhelt emberek felé, az rendelkezzen a lelkek megítélése ajándékkal, fontos, hogy a Szent Szellemtől felkent legyen, és ne csak ismerete legyen a dolog felől / sokszor még az ismeret is hiányzik!/ Látásom  és tapasztalatom szerint.
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Démonűzés
« Válasz #70 Dátum: 2011 Október 02, 16:49:24 »
Sziasztok !

Az én tapasztalatom ezzel a témával kapcsolatban, hogy ez fontos dolog amit az egyházban a felkent szolgálóknak gyakorolniuk kell mert sajnos azt kell mondanom lehetnek újjászületett keresztényekben démonok !
Valamint az ujj-onnan megtértekben nagy valószínűség szerint vannak démonok.
A keresztényeknek oda kell figyelni bizonyos területekre az amelyeken keresztül démonok jöhetnek be az életünkben.

-érzelmek
-gondolatok
-beszéd
-tekintet

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy állandó félelmekben kelljen élnünk ellenkezőleg az Úrban lévő életünkben teljesen rá kell hagyatkoznunk és bízva benne, hogy Isten védelme ezekben a dolgokban is működik és ha
 
-igazság
-tisztaság
-szentség

van az életünkben akkor ezek az ellenségeink távol maradnak tőlünk
(nincs helyük a személyiségünkben ) és a gonosz a talpunk alatt marad.
Ez nem azt jelenti, hogy nem figyelnek bennünket és nem fognak ellenünk támadni de ez már a szellemi harc területe.
Előfordulhat, hogy  démonokat engedünk az életünkbe ezért ha valami olyan bűnt tapasztal egy keresztény az életében amelyhez kényszerítés kapcsolódik biztos lehet benne démonok vannak a személyiségébe, amelytől természetesen van szabadulás az Úr Jézus által.

Ebben a témában Derek Prince könyvét ajánlom Démonok és a szabadulás
valamint ezen a linken a tanítást :

http://keresztenyfilmek.com/tanitasok/31-bill-subritzky.html
Testvéreim. Békesség nektek. A Démonokat nem az izzadságszagú önmegfeszítés űzi el, hanem Jézus! Van is erre egy utalás az Igében.:11.    
A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.
12.    
És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá.
13.    
És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.
14.    
És menének hozzá vakok és sánták a templomban; és meggyógyítá őket.
A Templom, már nem egyszerű kövekből felrakott építmény, hanem az mi lettünk, Jézus által. Ő mondta:Jn 2,19    
Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.
Ezért írja Pál:1Kor 3,17    
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
ill.:2Kor 6,16    
Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.
Jézus a mi gyógyítónk, Ő szabadít meg bennünket minden nyomorunkból-és a rabszolgaságból is.
Aki hozzá megy az szabad lesz. Ő mondja:Jn 8,36    
Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
Nagyon egyszerű a képlet: Aki a világosságban jár, az Istenben van! A démonok nem rajonganak a világosságért, mert abban nem rejtőzhetnek el... tehát a világosság űzi el a sötétség démonait! Isten mondja:Ésa.60,18.    
Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.
19.    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
20.    
Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
21.    
És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
22.    
A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.
És újra az alapokhoz értünk: Mindenben első Isten! Ő a kezdet-és Ő a vég!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Démonűzés
« Válasz #71 Dátum: 2011 Október 02, 17:02:55 »
Bocsánat, és még valami amit fontosnak tartok. Az írod kedves testvérem Alex :" Az új megtértekben nagy valószínűséggel vannak démonok!"
Mi számít új megtérésnek? Hány éve tért meg az, aki nem számít Újnak?
Azt gondolom: Az Újonan megtértet, nem fertőzőnek kell tartani, hanem befogadni KELL!!!  Ahogy Isten is befogadott minket...
Rm 15,7    
Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Alex

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7
Re:Démonűzés
« Válasz #72 Dátum: 2011 Október 02, 17:34:55 »
Szia !

Nem tartom az újonnan megtért embert fertőzőnek, sajnálom hogy félreérthető volt.
És nem is úgy gondoltam rögtön le kell rohanni a démonokról szóló tanításokkal és azt nézni milyen démonok vannak benne és ha találunk valamit ki kell belőled űzni.
Őt be kell fogadni, a hívatlan vendégeket nem  egyébként az Istentiszteleteken a démonizált emberek a helyükön megszabadulnak többször volt rá példa de van
hogy segíteni kell nekik ebben, ez mindkét esetben az Úr munkája.

ugar11

 • Vendég
Re:Démonűzés
« Válasz #73 Dátum: 2011 Október 02, 19:42:19 »
Kedves Testvérek!

Tisztelettel szeretnélek titeket megkérdezni,hogy személyesen szolgáltatok-e már ezen a területen?
Én tapasztaltam olyat,hogy megtért kereszténybe visszament a démon és újból ki kellett űzni belőle.
Ha van ilyen bizonyságotok, azt örömmel olvasnám,mert mindannyiunknak hasznára válna szerintem.

Áldott estét kívánok mindenkinek!
ugar11

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Démonűzés
« Válasz #74 Dátum: 2011 Október 02, 19:56:29 »
Démonűzésben még nem volt részem.
Csak szeretném azt kiemelni, hogy a megtérés az egy olyan dolog, amit könnyen félreérthetünk.
A gyümölcsökről ismerjük fel azt, aki meg van térve. Viszont vannak "gyümölcsök", amelyek saját erőből termesztenek és ugyan ez megrothad, de lehet annak már nem leszünk szemtanúi.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)