Szerző Téma: Mit jelent tanítani?  (Megtekintve 17824 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Mit jelent tanítani?
« Válasz #75 Dátum: 2014 December 05, 22:08:11 »
Más fórum tulajdonát képező anyag, a szellemi tulajdonos kérését tiszteletben tartva törölve lett.

Shomer Ayin
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Mit jelent tanítani?
« Válasz #76 Dátum: 2014 December 05, 22:46:12 »
Háló Sándor, a "Hetednapi Adventista Egyház" nyugdíjas lelkésze honlapjára ki van írva ahonnan ezek a bemásolt idézetek származnak
http://igemorzsa.hu/profecia/h_an_uz/07_tema.html
Idézet
Copyright © Háló Sándor honlapja

A HONLAPON TALÁLHATÓ ÍRÁSOK ÉS JEGYZETEK SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLLNAK.
CSAK SZEMÉLYES HASZNÁLATRA ÉS BIBLIAKÖRI FOGLALKOZÁSOKRA TÖLTHETŐK LE.


Ez a témakör egy turmix, és  nem biblikus
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Mit jelent tanítani?
« Válasz #77 Dátum: 2014 December 05, 22:51:21 »
A Szellemi tulajdon jogok figyelmen kívül hagyása- a Tulajdonos határozott tiltásának ellenére közzététele is lopás. itt ezt nem teheted meg, a fórum kárára!

Shomer Ayin
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Mit jelent tanítani?
« Válasz #78 Dátum: 2014 December 05, 22:53:04 »
Mivel itt nem Igét írtál, hanem az Igét átírva-módosítva adtad közre, ezért Moderáltam az írásod, az alább következő Parancsolat miatt.

V.Mózes 4, 2. Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.

Shomer Ayin
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Mit jelent tanítani?
« Válasz #79 Dátum: 2014 December 05, 23:13:20 »
Türelemmel voltunk irányodban barátom, kértelek szépen- kértelek határozottan. Lehet hogy számodra nem fontos a magántulajdon kérdése, de a legtöbb hívő számára az. Összeférhetetlenséged-kötekedésed-fenyegetéseid, továbbá Hívői értékekkel össze egyeztethetetlen dolgaid miatt, a fórumról tiltalak.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető István_2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 21
Re:Mit jelent tanítani?
« Válasz #80 Dátum: 2015 Február 22, 13:17:11 »
Tanítás, prófétálás.

1 Kor. 14,1Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy  prófétáljatok.    

 Isten népének szolgáló élete akkor biblikus, ha "két lábon jár", és nem sántikál egy lábon mellékutakra. E két láb a tanítás és a prófétálás. Az előbbi főként az értelemhez szó1, forrása a szellemi ismeret (gnószisz), kapcsolódó karizma. a tudománynak Igéje. A prófétálás is értelmes, józan, de érzelemvilágunkat is hangsúlyosan betölt6ő isteni üzenet, melynek forrása a kijelentés ( apokalpszis ) (1Kor 14:6)
A tanítás annál értékesebb, minél több egészséges tudományhoz tartozó ismeretet gyűjtött össze Isten szolgája az Úr követése közben. Olyan "szívbe írt" ismeret (Krisztus értelme bennünk) (1Kor 2:16) melyek közül az Úr Szelleme juttatja eszünkbe szolgálat közben (Jn. 14:26) azokat, amelyeket éppen közölnünk kell a hallgatósággal.
A prófétálás annál ihletettebb, minél alázatosabb a próféta szíve, s minél átadottabb az élete.. így tudja "Jézus bizonyságtételét (Jel 19:10) mind tisztábban közölni. Ez a bizonyságtétel egy belső hang, minden fizikai jelleg nélkül. Hirtelen megjelenő gondolatok, üzenet, melyeket ha a próféta hitben vállal, akkor kimond, átad. Olyan belső látás, melynek nincs köze a plasztikus látáshoz, hanem a szellemi tartalom jelenik meg a próféta belsejében, képszerű összefogottsággal, de minden dimenzió nélkül.
A "belül látott" üzenetet (lásd az ószövetségi nézőket) (4Móz 24:15-17; 1Sám 9:9) a próféta úgy adja át, hogy nem saját értelmével szerkeszti a mondanivalót, nem válogatja a kifejezéseket. Mindezt készen kapja a prófétai ihletettségben, miközben hitben vállalja, és tiszta értelemmel továbbítja a kijelentést.
Az Úr prófétája soha sincs extázisban, Isten Szelleme soha nem kényszeríti erőszakkal valamire. Akaratunkat, a döntés felelősségét (vállalom vagy elutasítom) mindig meghagyja. Szabadságunk van arra, hogy hitben vállaljuk vagy nem vállaljuk a kijelentést. Ez a szabadság vonatkozik minden karizma használatára, minden szolgálatra. Ha bizonytalan, hogy a belső ihletés az Úrtól van-e, inkább hallgasson a próféta, minthogy esetleg hitető szellem sugallatát továbbítsa.
Az eltúlzott óvatosság viszont hitetlenség, amely "megoltja" a karizmát (1 Thessz 5:19-20) és megszomorítja Isten Szellemét. (Ef 4:30)
A tanító és a próféta is mikor megszólal, mindig szorongva teszi, (lKor 2:3) mert emberi támasz és biztosíték nélkül, hitben vállalja a szolgálatot. Az emberi bölcsesség hitető beszéde ugyan mindig rendelkezésre áll, (lKor 2:4) Isten szolgája azonban arra vár, hogy "szó adassék szájának megnyitásakor". (Ef 6:19) Egészen más a helyzete egy hamis tanítónak, aki óriási és önhitt elhívástudattól telítve áll e1ő. A hamis próféta mentes a kétségektő1, hiszen démoni fanatizmus fűti a lelkét.
Isten szolgáinak, így a prófétáknak is van azért megfelelő kontrollja, a testvéri közösség, a próféta társak. (lKor 14:29-32) Mindig meg kell .vizsgálni a kapott kijelentést más testvéreknek is. Nem elég a próféta saját józan és hitbeli önkontrollja. Amíg alázatos, amíg mentes a beképzeltségtő1, addig igényelni fogja szellemi elöljárók, a prófétatársak, a testvérek véleményét. ők hitelesítik a próféciát azzal, hogy elfogadják. Az Úr pedig bizonyít mellette, azzal, hogy beteljesíti. Nem az Úr prófétája az, aki mindenáron el akarja fogadtatni a vélt kijelentést, aki önmagának isteni tekintélyt igényel, s nem vállalja, hogy felelős testvérek megvizsgálják szolgálatát, intsék, ha erre van szükség. Senki ne féljen az ilyen alázatoskodva  mondott gőgös buta beszédtől: " Vigyázz testvér, mert a Szent Szellem ellen vétkezel, ha nem fogadod el ezt a próféciát!" Az Istentől kapott kijelentés mellett soha nem érvel az Úr szolgája, csupán átadja Isten üzenetét. Viszont csak a saját áruját tukmálja az önjelölt próféta, a démoni szolgálatot erőszakolja a hamis próféta. A prófécia tartalmilag a múlttal, a jelennel vagy a jövővel foglakozó, egy vagy több személy dolgaival, állapotával kapcsolatos üzenet Istentő1. Hangsúlyos itt a személyes jelleg. Isten konkrét véleménye valakinek az állapotáró1, kijelentése jövőbeni eseményekrő1. A tanítás rendszerint mindenkihez szó1, általános igazságokat közöl. A prófétai üzenet célja a megjobbítás, (lKor 14:24) felkészítés jövőbeni eseményekre, (APCsel 21:10-11; ApCsel ll:27-28) intés, vigasztalás, a gyülekezet építése. (lKor 14:3-5)
Különbség van az ószövetségi s az újszövetségi próféta között. Az ószövetségi hívő, ha Istent akarta megkérdezni valami dologban, elment a prófétához. (lSám 9:9) Az újszövetségi hívő soha nem tudakolhatja Isten akaratát a prófétától. Sehol nincs erre példa az Újszövetségben.
Az ószövetségi külön papi rend és külön prófétai rend ugyanis megszűnt. Aki Krisztusban új teremtés, az Őbenne az egyetemes papság részese, (IPét 2:9) újjászületésekor megkapta a prófétaság szellemét. (Jel 19:1l)  Az lKor 12:28 szerinti szolgálatra rendelés, tanító (pap ) esetében csak tanításra szól, de elmarad az ószövetségi közbenjáró (engesztelő áldozatot bemutató ) szolgálat. Az újszövetségi prófétai elhívás Isten üzenetének átadásáról szól, de nem lehet közvetítője az Úr és az Ő népe közti kapcsolatnak.
A hívő embernek személyes kapcsolata van az Úrral, Isten Szellemének közvetlen vezetése alatt él. (Róm 8:14) Ez a vezetés gyakorlatilag imádkozás vagy igeolvasás közben, életesemények által vagy testvéri közösségben, a sokféle szolgálat útján valósul meg. Ez utóbbiak között előfordulhat, hogy a próféta által ad eligazító kijelentést az Úr, ha akar! Az is rendjén van, ha a hívő lelkében kéri Istent, adjon tanácsot, közölje akaratát valamelyik szolgája által.
A válasz benne lehet egy tanítói szolgálatban. (Elöljáró, tanító testvérekhez egyébként tanácsért bármikor lehet fordulni.) Benne lehet a válasz egy prófétai kijelentésben, ha Isten úgy látja jónak. Ám kijelentésért soha nem szabad emberhez folyamodni, a prófétához sem! Isten ilyet nem tűr! A prófétának is árt a kérdező. Ha ugyanis még tudatlan, akkor emberi jó szándékból, de saját szívbő1 hozza a kijelentést. Ha pedig már nem alázatos, akkor hiúságból fog hamis próféciát mondani. Hitető szellemtő1 megcsalva, másokat is tévelygésbe visz.
 
A karizma működés közben.

"Egy másik testvér ment a szószékre, hogy szolgáljon az Igével. Mint Isten népének egy fejedelme, olyan határozottan és mégis szelíden, olyan egyszerű szavakkal és mégis bölcsességgel tanított. Közben prófétai ihletettség járta át. Hangja felerősödött, és mint szent sziklagörgeteg, úgy ömlött ajkán a prófécia. Néhányszor megállt néhány másodpercre. Ilyenkor azonnal megszólalt a gyülekezetből egy hozzá hasonló szellemű férfihang és esetenként mindig más. Mondott 3-4 mondatot, elhallgatott, s a szószéken lévő testvér folytatta a szolgálatot. Az egész olyan egybeszerkesztett volt, ahogyan csak a Szent Szellem tudja eggyé tenni az övéit. Itt láttam először, milyen az, amikor bibliai rend van a szolgálatban, és a próféta lelkek engednek a prófétáknak. (lKor 14:29-33)
Minden ihletett bizonyságtétel prófétai beszéd. A tanítás és a prófétálás - egymást váltva - jelen lehet egy kelkigondozói szolgálatban éppúgy, mint egy nyilvános (szószéki) szolgálatban anélkül, hogy Isten szolgája ennek tudatában lenne. Rendszerint a hallgatóság sincs ennek tudatában, a karizmákkal kapcsolatos nagyfokú tudatlanság miatt.
Mindez sajnos elég ritka jelenség a gyakorlatban. A lelkimunkában lévők nagyobb része (vonatkozik ez a hivatásosokra és amatőrökre egyaránt) valóban lelkimunkás, de nem szellemi ember. A Szent Szellem felkészítése, megbízatása és kenetének hiányában, jobb esetben emberi bölcsességgel vagy érzelgős buzgósággal az emberi lelket a pszichét veszik célba. Közben süketek Isten szava iránt, vakok a saját maguk és hallgatóságuk valóságos állapota iránt. Rosszabb esetben hitető szellemek médiumai, hamis munkások.
Segítsen az Úr megérteni, és gyakorlattá tenni prófétai elhívásunkat.
Zsolt. 119,105
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.