Szerző Téma: Mit jelent szolgálni?  (Megtekintve 14623 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #30 Dátum: 2012 Augusztus 27, 09:54:21 »
Az Úr ismeri a szívünket és a helyzetünket. Ő a rosszat is jóra tudja fordítani. Ha engedelmesek vagyunk ő minden helyzetben tud nekünk szolgálatot adni.
Azt gondolom, ami nagyon fontos még a szolgálatban, a szeretet és irgalom!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #31 Dátum: 2012 Augusztus 27, 09:58:23 »
Ditte testvérem jól látod. Az Úr belénk plántálta az irgalmas szívet, de ehhez szükség van a szeretetre.
Lehet szolgálni szeretet nélkül is, kötelességből, kényszerből, de abban nincs áldás.
Amikor valaki elesett állapotba kerül érzékennyé válik és fájdalmat okoz neki a szeretetlen szolgálat amelyben esetleg részesül. És fontosnak tartom, hogy ne a szánalom, hanem az együttérzés és  szeretet vezessen minket.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #32 Dátum: 2012 Augusztus 27, 09:59:54 »
Pontosan drága Testvérem.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #33 Dátum: 2012 Szeptember 19, 08:04:17 »
Habár ez az Ige valódi szolgáknak szól, de úgy érzem mindannyiónkra érvényes. Ne látszatra  szolgáljunk, hanem szolgálatunkkal tulajdonképpen az URat szolgáljuk.

Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, 7. jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek; 8. mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad.
Ef 6,6-7

Mert a szolgálatban is fontos, hogy Isten akarata érvényesüljön.

és mégegy: tudnunk kell, hogy Nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Ö szölötö mi pedig a szölövesszök.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #34 Dátum: 2012 Szeptember 19, 10:07:13 »
Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;
 Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ád: hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.

1Péter 4,10-11
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #35 Dátum: 2012 November 01, 14:48:24 »
Kettő csoportja van a keresztényeknek. Az első szellemi gőgben gondolja, hogy mennyire alázatos. A második: alázatosok, és mindig félnek, nehogy kevélyek legyenek. De kell, hogy legyen még egy harmadik is: Azok, akik önmagukat elfelejtve, mindent az ÚR kezébe tesznek, nem arra pazarolják  az idejüket, hogy hogyan lehetne nekik jobban csinálni a dolgokat. Ezek elérik a célt.
Corrie ten Boom

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #36 Dátum: 2012 November 01, 18:49:13 »
De jó!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #37 Dátum: 2012 November 02, 08:24:24 »
Igazából már az, hogy szolgálhatunk, kegyelem!

S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik Őt szolgálják.
Ézs 30,18

Pontosan ezért is nem mindegy hogyan szolgálunk.

Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok néki hűségesen, teljes szívetekből; mert látjátok; mily nagy dolgot cselekedett veletek.
1Sám 12,24

Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Gal 5,13

16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
17. És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20. A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21. A kik ő általa hisztek Istenben, a ki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23. Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.
24. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
25. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett.

1Pt 1,16-25

 :2smitten:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #38 Dátum: 2012 November 02, 09:17:26 »
Ámen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #39 Dátum: 2012 November 03, 13:07:32 »
A szolgálat nem más, mint engedelmesség Istennek. Átadtam Neki életem, tovább nem én rendelkezem felette. Abban a szolgálatban ami nem az engedelmességböl fakad, nincs is köszönet. Nem az a kérdés hogy mivel szolgáljunk, hanem az, hogy "Atyám legyen meg a TE akaratod!"

   
És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!
Ézs 6,8

Ilyen a szívböl és engedelmességböl fakadó szolgálat.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #40 Dátum: 2012 November 03, 13:45:37 »
Igen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #41 Dátum: 2012 November 03, 14:56:59 »
Elgondolkoztam a szolgálat lényegén.... Mit is jelent szolgálni? Tulajdonképpen engedelmeskedni Isten akaratának akkor és ott, ahová küldött.

A szolgálatnál nagyon fontos, hogy a "helyes" idöpontban, a "helyes" helyen, tegyük azt amit az ÚR akar.

Vannak akik nagyon, de nagyon szolgálni akarnak, de abban az idöpontban és abban a helyzetben az ÚR éppen mást vár el. Ilyen eset Márta esete.
Ha az ÚR éppen azt akarja, hogy "maradjatok ti veszteg, majd én harcolok", akkor azt is meg kell tanulni, hogy tényleg maradjak nyugton.

Ha azonban egy összevert felebarátom fekszik az úton, nem mehetek el mellete közömbösen.

Tanuljunk meg szenzibilisen reagálni az ÚR akaratára engedelmességben. Soha ne akarjunk nagyon, de nagyon szolgálni ott, ahová nem küldött minket az ÚR!

 :2smitten:


 :019:
 ezeket a sorokat olvasva eszembe jutott ez az ige:

Krónikák II. könyve:29:11   Fiaim, most ne tévelyegjetek; mert az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván, néki szolgáljatok; hogy szolgái legyetek néki és jóillatot szerezzetek.


és ezek az igék nem a múltban voltak érvényesek mert tudjuk hogy az ÚR választott ki  minket:
János Evangéliuma:15:16   Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
 szóval a Mindenható Isten választott ki minket, ez egy nagyon csodálatos dolog, a világ mindenség Teremtője nem csak hogy törődik velünk , Hanem KI választott minket  hogy szolgáljuk Őt!

 és én gondolom hogy akkor  mik is meg kell tegyünk mindent ami tőlünk ki telik szóval  szívből tegyük  a dolgunkat a szolgálatot nem embereknek tetszeni  hanem  a Mindenható Atyánknak! :2smitten:

Ha az Úr a Megváltónk  Ő azért jött hogy szolgáljon nekünk és szolgáljon felénk , ezért Ő az ÉLETÉT ADTA ÉRTÜNK


Márk Evangéliuma:10:45   Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.
ha szolgálunk figyeljünk arra mire tanít minket az Ige:

Efézusi levél:6:6   Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből,
Efézusi levél:6:7   Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek; :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #42 Dátum: 2012 November 03, 19:04:11 »
Teljesen egytértek kedves Ildikó!

A szolgálatban van még néhány aspektus, amit az ÚR Jézus elénk tár:

1.   Nem mi választottuk magunkat egy szolgálatra
2.   Meg kell tartanunk parancsolatait, ha akarjuk, hogy barátjának nevezzen minket az ÚR.
3.   A világ elismeréséért nem kell vágyakoznunk.
4.   „Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.”

Ezek nem csak figyelmeztetések, hanem hatalmas bátorítások a szolgálatban.

12. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.
13. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.
14. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.
15. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
17. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
18. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.
19. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
20. Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.

Jn 15,12-20

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #43 Dátum: 2012 November 05, 07:58:07 »
 :afro: EZ IGY VAN ! ÁMEN!

 :05:
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #44 Dátum: 2012 November 10, 11:27:41 »
A szolgálat egyben engedelmességet is jelent. A szolgáltra valaki mindig elhív. Vagy az Úrtól kapom a felkérést, elhívást, vagy egy embertől, vagy egy másik hatalomtól.  A felkérés elfogadása már engedelmességet jelent.
Gondolkodtam azon, hogy a saját gondolatom alapján szolgálhatok-e, de úgy érzem, hogy minden ilyen irányú gondolat egy szellemi vezetés alatt áll. Ez jöhet az Úrtól, de jöhet az e világ fejedelmétől is. Épp ezért  nem árt a  gondolatok alapján történő cselekedeteket teljesítése előtt megfontolni.
 

Idézet
    Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.

    Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
Zsidó 11, 8-9

és még találunk a Bibliában több utalást az engedelmességre vagy engedetlenségre

Amikor a Sátán irányítja a  gondolatainkat és annak engedelmeskedünk akkor is szolgálunk. De akkor rossz irányban, nem az élet hanem a halál szolgái lettünk.
De ezt is felismerhetjük és tehetünk ellene.

Kiáltsunk az Úrhoz, Ő nem fog minket visszautasítani.

Idézet
„Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.” (Ésa. 59, 1-2)

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12