Szerző Téma: Mit jelent szolgálni?  (Megtekintve 13936 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #45 Dátum: 2012 November 10, 14:30:03 »
Mennyire így van, kedves Pista Testvérem!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #46 Dátum: 2014 November 28, 21:41:44 »
"Az aratnivaló sok, a munkàs kevès...."
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #47 Dátum: 2014 December 02, 20:03:06 »
Üdvözletem!

Szeretnék érdeklődni hogy a szolgálat meddig terjedhet ki?
Szolgálhatnak számít mások igével történő megfedése?

Néha megnyílik a szám és Jézus Urunk tanításai által fedek meg embereket.
Érezzek emiatt bűntudatot vagy maradjak abban a hitben hogy egy homokszem sem mozdulhat a sivatagban Atyánk akarata nélkül?

Felmerült mostanában hogy a családban összeszólalkozások történnek mert mindenre van Jézus tanításaiból szavam. Bármi történik mindig az Úr igéi ugranak be és úgyérzem ki kell mondanom őket.
Bár tudom előre megmondta:

Máté Evangyélioma 10. rész

  34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.
  35. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt;
  36. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.
  37. A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.
  38. És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.
  39. A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.
  40. A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.
  41. A ki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és a ki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;
  42. És a ki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.

Rájöttem arra is az Úr kegyelméből,hogy ha nem veszem fel eme keresztet nem lehetek méltó hozzá.
VBár néha nagyon nehéz , sőt egyre nehezebb és összetetteb feladatokat kapok az Úr Jézustól, és minél nehezebbek anál nagyobb boldogságot érzek.

Van egy ima amit akkor mondogatok amikor valami félelem,kétség vagy szorongás fog el:

Az Úr vezeti Szívemet,
Az Úr vezeti Lelkemet,
Az Úr vezeti Léptemet,
Nincs mitől félnem!

Az Úr érez a szívemmel,
Az Úr beszél a számmal,
Az Úr lát a Szememmel,
Nincs mitől félnem.

Üdv.: Gábor
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #48 Dátum: 2014 December 02, 20:13:17 »
Hááát Testvér, Gratula. Jól belenyúltál... A Családtagok felé a legnehezebb szolgálni. Nem én találtam ki-Jézus mondja: Márk Evangyélioma 6. rész

1.    
És kiméne onnét, és méne az ő hazájába, és követék őt az ő tanítványai.
2.    
És a mint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, a kik őt hallák, elálmélkodának vala, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?
3.    
Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoznak vala ő benne.
4.    
Jézus pedig monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai között és a maga házában.


Nehéz bár, de Igaz hogy kell! Jézus azt az evangelizáció módot hagyta ránk, hogy előbb éljük meg az Isten Tanítását, majd beszéljünk arról, így van erő a szolgálatban.
Apostolok Cselekedetei 1. rész

  1. Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és tanítani,


Nincs azzal semmi baj Testvér, ha minden szituációban az Ige tör fel benned. Hiszen egyrészt Jézustól tudjuk, hogy ez a Szentlélek teljessége az életedben, hiszen Ő az, aki elvezet minden Igazságra, és emlékeztet azokra, amiket Jézus mondott. ( Jn.14-Jn.16.)
Plusz, és ami fontos: Péld 3,6   
Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.


Csak arra figyelj Testvér, hogy a szavaid mentésre, és ne ítéletre irányuljanak...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Mit jelent szolgálni?
« Válasz #49 Dátum: 2014 December 03, 10:12:59 »
:))

Nem belenyultam, ezt válaltam többek között mielőtt lejöttem!

Mert mindenki feladattal születik le amit Ő maga vállal!
Fent semmi sem kötelező a szabad akarat törvénye szerint működik minden!

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!

János Evangyélioma 16. rész

7. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.
  8. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:
  9. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;
  10. És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem;
  11. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.
  12. Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.
  13. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
  14. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
  15. Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)