Szerző Téma: A zsidók elvetettek?  (Megtekintve 11377 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #30 Dátum: 2011 December 10, 14:32:25 »
Szia Antee!

El fogom küldeni a linket, bár azóta másnak is szóltam, legalább egy valaki lenne, akinek sikerül levetetni a netről.

Most az előbb elküldtem, remélem meg is kaptad! Sajnos még mindig a neten van...bár ne találtam volna meg!  :pityereg:

Kedves Batiszrael!

Sajnos nem csak ez az oldal terjeszt tévtanításokat Izraellel kapcsolatban. De tudjuk, hogy Isten elött nincs rejtve semmisem. Ö az Igaz Bíró, Izrael Szentje!

16. Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
17. A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak.
18. Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is.
19. Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk.

Zsolt 89,16-19

Shabbat Shalom
 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #31 Dátum: 2011 December 10, 14:54:47 »
Békesség.

Zsid 10:30  Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.

Ef 6:10  Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
Ef 6:11  Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
Ef 6:12  Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.


Nem a mi dolgunk ezt elintézni, sem felvenni a harcot.

2Kor 10:3  Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.
2Kor 10:4  Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;


Az Úr az, aki majd igazságot szolgáltatt.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #32 Dátum: 2011 December 10, 15:15:50 »
Áldott Testvérem bat Israel. Olvastam én is amit nekem elküldtél, és valóban elszomorító látni, hogy mivé teszik-hogyan forgatják ki Isten Igéjét-látni azt hogyan Káromolják az Élő Istent, mert amikor azt állítják hogy Istennek nem sikerült valami első nekifutásra ezért módosított az Ő tervén... ez valójában Istenkáromlás! Hiszen a mi hitük ez: Isten tökéletes; Mindenható;és minden utjában tökéletes!
De! Meg kell értenünk Testvérem a Messiás Főpapi Imájának lényegét:Jn 17,15    
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Így tehát, amíg e világban vagyunk, látunk és hallunk elszomorító-vér forraló dolgokat. Ám tudjuk, nincs új a nap alatt...
Mert Péter is írt hasonló dolgok elszenvedőjéről:Péter Apostol II. levele 2. rész

1.    
Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.
2.    
És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog.
3.    
És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad.
4.    
Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;
5.    
És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;
6.    
És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak;
7.    
És ha megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;
8.    
(Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét):
9.    
Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.
Áldott Testvérem. e világban élünk egyenlőre,és testbe zárva.A Televízió, az Internet,az újságok többsége nem más, mint ablak a világra. Nem a mienk,nem nekünk van fenntartva,nem minket szolgálnak, DE (!) használhatjuk mi is a mi céljainkra! Ám csupán ennyi és nem több. Vannak a net-en más bűnök is,csak egyszerűen nem nézegetjük. Javaslom Áldott Testvérem, minthogy mi ez ellen úgysem tehetünk többet, legyen ez a link is egy a sok közül, amit nem látogatunk...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #33 Dátum: 2011 December 15, 13:32:49 »
5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

2Móz 19,5-6

Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

1Pt 2,9

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #34 Dátum: 2012 Január 27, 22:20:11 »
Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. 14. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. 15. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.
1Móz 28,13-15

Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, 29. hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok.
Róm 11,28-29
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #35 Dátum: 2012 Január 28, 16:44:42 »
ÁMEN!!!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #36 Dátum: 2012 Január 28, 16:58:17 »
Igen, kedves Ditte!

Ha fiai elhagyják tanításomat, és nem élnek törvényeim szerint, 32. ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat, 33. akkor bottal büntetem meg őket vétkükért, és csapásokkal bűnükért. 34. De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. 35. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött.
Zsolt 89,31-35

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #37 Dátum: 2012 Február 04, 08:35:00 »
4. Mert az Izráel fiai is sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és theráfok nélkül.
5. Azután megtérnek Izráel fiai és keresik az Urat, az ő Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben.

Hós 3,4-5

8. De te Izráel, én szolgám, Jákób, a kit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva;
9. Te, a kit én a föld utolsó részéről hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem útállak:
10. Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

Ézs 41,8-10

1. Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való.
2. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:
3. Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
4. De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, a kik nem hajtottak térdet a Baálnak.
5. Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.

Róm 11,1-5


1. Zsoltár.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja.
2. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát.
3. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.
4. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!

Zsolt 98,1-4

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4272
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #38 Dátum: 2012 Február 05, 10:47:02 »
"Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Jósafát völgyébe, és perbe szállok ott velük az én népemért és örökségemért, az Izraelért, amely szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen...
Tömegek, tömegek, az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja...
Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld, de az Úr az Ő népének oltalma, és az Izraelnek erőssége!
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta...
De a Júda örökké megmarad, Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre.
És kitisztítom vérükből, amelyből még ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az Úr lakóhelye."
Jóel 3:2, 14, 16-17, 20-21. 
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #39 Dátum: 2012 Február 08, 08:27:50 »
De akkor sem vetem meg őket, amikor ellenségeik földjén lesznek, és nem utálom meg őket annyira, hogy véget vessek nekik, megszegvén velük kötött szövetségemet, mert én, az ÚR, az ő Istenük maradok. 45. És visszaemlékezem az elődeikkel kötött szövetségre, akiket kihoztam Egyiptom földjéről a nemzetek szeme láttára, hogy Istenük legyek, én, az ÚR. 46. Ezek azok a rendelkezések, döntések és törvények, amelyeket az ÚR szerzett maga és Izráel fiai között a Sínai-hegynél, Mózes által.
3Móz 26,44-46
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #40 Dátum: 2012 Március 14, 18:20:37 »
Íme egy az "újszövetségi írásokból" származó Ige, melyben nem Pál, de Péter így szól : Apcsel 3,22.    
Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, a mit csak szólánd néktek.
23.    
Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül.
24.    
De a próféták is mindnyájan Sámueltől és a következőktől fogva, a kik csak szóltak, e napokról jövendöltek.
25.    
Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan.
26.    
Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #41 Dátum: 2012 Március 14, 18:57:33 »
Idézet
Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván,

Tehát elvettetésröl szó sincs, ahogy azt Pál apostol is mondja!

Köszönöm, az Ígét Testvérem!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #42 Dátum: 2012 Március 22, 22:03:30 »
Van egy fajta keresztény gondolkozásban egy paradox: Az Ószövetség a zsidóké, nem kell vele foglalkozni.  A paradox viszont az, hogy a Róma 11-ben megmagyarázza Pál apostol, miként lesznek beoltva a nemzetbeliek a szelíd olajfába, Izraelbe. Tehát valahol mégis Újszövetségi gondolat, hogy a zsidók nem valami különleges kivülálló kuriozumok, hanem az az olajfa amibe beoltattak a pogányok hit által...

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #43 Dátum: 2012 Március 22, 22:17:53 »
Bizony, beoltattunk vadolajfaként a szelíd olajfába! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:A zsidók elvetettek?
« Válasz #44 Dátum: 2012 Március 22, 23:04:21 »
És a Gyökér Szent! Jézus Krisztus!!!

Róm. 11:16.    Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok.

Ézs. 53:2.    Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10