Szerző Téma: Messiáshívők  (Megtekintve 16366 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Messiáshívők
« Válasz #15 Dátum: 2011 Szeptember 24, 09:49:25 »
Idézet
Viszont ez által kapták a pogányok is a szabad utat az üdvösséghez

HalleluYah!

Jel 5,5   És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

feszter

 • Vendég
Re:Messiáshívők
« Válasz #16 Dátum: 2011 Szeptember 24, 11:23:11 »
Idézet
Tehát amíg a zsidó nép Isten népe és Isten barátja, addig a Gyülekezet Krisztus menyasszonya.
Örüljünk és vígadjunk, hogy nekünk megadatott ez a kegyelem, hogy ezekben az időkben élhetünk, ilyen kiváltságban részesülhettünk, hogy ilyen elhívás részesei lehetünk, hogy Krisztus menyaszonnya lehetünk.

Valóban a Zsidó nép Isten vállasztott népe,  vannak akik még nemismerték fel Jézusban a Messiást és várják visszajövetelét. Vannak azomban akik már ezt felismerték Jézusban a Messiást, ők a Messiáshívő zsidók és igy ugyanugy Krisztus mennyaszonyai, az Egyház része.
Ezálltal ők is részesülnek abban a kegyelemben, hogy ők is elragadtattnak.  :044:Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Messiáshívők
« Válasz #17 Dátum: 2011 Szeptember 24, 12:41:34 »
Idézet
Tehát amíg a zsidó nép Isten népe és Isten barátja, addig a Gyülekezet Krisztus menyasszonya.
Örüljünk és vígadjunk, hogy nekünk megadatott ez a kegyelem, hogy ezekben az időkben élhetünk, ilyen kiváltságban részesülhettünk, hogy ilyen elhívás részesei lehetünk, hogy Krisztus menyaszonnya lehetünk.

Valóban a Zsidó nép Isten választott népe,  vannak akik még nemismerték fel Jézusban a Messiást és várják visszajövetelét. Vannak azonban akik már ezt felismerték Jézusban a Messiást, ők a Messiáshívő zsidók és így ugyanúgy Krisztus mennyaszonyai, az Egyház része.
Ezáltal ők is részesülnek abban a kegyelemben, hogy ők is elragadtatnak.  :044:

Egyetértek.
Én sem mondtam mást.

Hisz a Gyülekezet korszakában, azok a zsidók akik elfogadják Krisztust mint Messiásukat azok éppen úgy a gyülekezet tagjai, a Gyülekezet Krisztus testének részesei, a Menyasszonyhoz tartoznak. Hisz Krisztus testébe bele tartoznak mindazok akik elfogadják Krisztust személyes megváltójuknak és szabadítójuknak.

De a Gyülekezet korszaka előtti szentek, hívők és az elragadtatás utániak hívők és szentek, nem tartoznak és nem fognak tartozni a Krisztus menyasszonyához, Krisztus testéhez,  (mivel Krisztus teste, a Menyasszony,  csak egy meghatárazot korszakban létezik a földön - a gyülekezet magalakulásától az elragadtatásig -)  én erről beszéltem.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Messiáshívők
« Válasz #18 Dátum: 2011 Szeptember 25, 18:26:19 »
A SIVATAGBAN

Hol lehelletem is visszhangzik a rideg és kopár sziklák között,
Lehajtom a fejem csendben, és  várom hangodat, a szelíd szellőt,
Ott a sivatagban.

Mikor népedet vezetted kinyújtott, hatalmas és  erős karoddal
Az Ígéret Földje felé, befedted őket végtelen irgalmaddal,
Ott a sivatagban.

A hosszú vándorlás közben nem engedted éhezni őket,
Égi Mannával tápláltad és erősítetted fel az éhezőket,
Ott a sivatagban

Szomjúságukat szelíd szemed nem nézte közömbösen,
Élő víz forrása lettél a sziklából, megkönyörültél  tikkadt népeden,
Ott a sivatagban.

Ha felejtve Téged türelmetlenkedtek, és hitetlenkedtek,
Te szeretetedben gyógyításukra rézkígyót emeltettél fel,
Ott a sivatagban

Ha nyugodott oltalmazó és fenséges  felhő oszlopod,
Türelemmel  várni kellett, mert ez volt szent akaratod,
Ott a sivatagban.

Ha elindult tűz oszlopod éjjel, dicsőségben felemelkedve, 
választott népedet világítva az úton tovább vezette,
Ott a sivatagban.

Féltö szeretetedben  hütlen és lázadó népedet megfedted,
Hogy beteljesüljön gyermekeidnek adott Ígéreted,
Ott a sivatagban.

A Te Szavad Szent, engedelmeskedve elérünk az Igéret Földjére,
De nélküled, Seregek Ura, reménytelenül el vagyunk veszve,
Ott a sivatagban.

Amikor kisértette a sátán egyszülött Fiadat,
Megdicsőülve győzőtt  Yeshua, Testté lett Szavad,
Ott a sivatagban.

Ma, ha  újra sziklák között, tövisekkel díszített  az ösvényünk,
várunk csendben, hogy szelíd szellőben szólj hozzánk, áldott Istenünk,
Itt a sivatagban.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető julika

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 847
Re:Messiáshívők
« Válasz #19 Dátum: 2011 Szeptember 25, 19:10:25 »
Kedves Elisabeth, ez nagyon gyönyörű!
 :2smitten:

Érződik belőle az igazi szeretet,hála,Isten felé.

Légy áldott :2smitten:
Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Messiáshívők
« Válasz #20 Dátum: 2011 Szeptember 25, 21:00:44 »
Drága Elisabeth!
Ez olyan nagyon szép.Dicsőség az Úrnak!
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Messiáshívők
« Válasz #21 Dátum: 2011 Szeptember 26, 14:18:36 »
Folytatni szeretném:

Messiási Judaizmus - Ige szerinti alapok

Indentitásukat a Messiásban hívő zsidók az Írásokban találják és az ős-gyülekezetekre hivatkoznak, ahol még teljesen természetes volt a zsidók jelenléte.
Jeshua HaMassiahban / Jézus Krisztusban látják beteljesedni, a valódi judaizmust.

Meggyőződésük, hogy Izrael Isten választott népe, és visszajövetele után is az marad, és Isten üdvtörténelmi tervében fontos szerepet töltött és tölt be.

16Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek, és leborulnak a Király, a Seregek URa előtt, és megünneplik a sátoros ünnepet.  17Ha pedig a föld népei közül valamelyik nem megy el Jeruzsálembe, hogy leboruljon a Király, a Seregek URa előtt, az nem kap esőt. 18Még Egyiptom sem kap, ha népe nem megy el, és nem jelenik meg. Ugyanaz a csapás éri, amellyel az ÚR azokat a népeket sújtja, amelyek nem mennek el megünnepelni a sátoros ünnepet. 19Így bűnhődik majd Egyiptom, és így bűnhődik minden nép, amely nem megy el megünnepelni a sátoros ünnepet.
Zak 14,16-19

21Én pedig ezek közül is választok papokat és lévitákat - mondja az ÚR.  22Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok - így szól az ÚR -, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is.  23Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem - mondja az ÚR.
Ézs 66,21-23

A Messiásban hívő zsidók is a Messiás / Krisztus testének tekintik magukat, ám sajátos feladattal. E feladat szoros kapcsolatban áll Izrael elhivatottságával, kiválasztottságával.

Akkor is, ha az Új szövetségben nemzetekből és a zsidókból Isten egy új népet alkotott, Izrael, mint nemzet továbbra is kiválasztott nép maradt.

19Így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 20Ezt mondja az ÚR: Ha érvénytelenné tudjátok tenni a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségemet úgy, hogy ne legyen nappal és éjszaka a maga idejében, 21akkor válik érvénytelenné szolgámmal, Dáviddal kötött szövetségem is úgy, hogy nem lesz fia, aki a trónján uralkodjék; meg szolgáimmal, a lévita papokkal kötött szövetségem is. 22Amilyen megszámlálhatatlan az ég serege, és megmérhetetlen a tenger fövenye, úgy megszaporítom szolgámnak, Dávidnak az utódait és a lévitákat, akik nekem szolgálnak.  23Azután így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 24Nem veszed észre, mit beszél ez a nép? Azt, hogy elvetette az ÚR azt a két nemzetséget, amelyet kiválasztott. Népemet pedig azzal csúfolják, hogy az már nem is számít nemzetnek előttük. 25Ezt mondja az ÚR: Ha már nem lesz érvényben a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségem, ha már nem én szabom meg az ég és a föld rendjét, 26akkor vetem el Jákóbnak és szolgámnak, Dávidnak az utódait is úgy, hogy nem választok ki utódai közül senkit, aki uralkodnék Ábrahám, Izsák és Jákób utódain. Mert én jóra fordítom sorsukat, és megkönyörülök rajtuk.
Jer 33,19-26

Krisztus lerombolta a falakat:

28Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. 29Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.
Gal 3,28-29

Igen, a Messiásban különbözőségük ellenére, addig soha nem látott egységet alkotnak. (Nök, férfiak Isten alkotta neme is megmarad…)

17Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: így rendelkezem minden más gyülekezetben is. 18Körülmetélten hívatott el valaki? Ne tüntesse el. Körülmetéletlenül hívatott el valaki? Ne metélkedjék körül. 19A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. 20Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhívatott.
1Kor 7,17-20

A zsidók számára azért is fontos a Messiás Dávidtól való származása, mert ők egy nem zsidó származású Messiást nem fogadnának el, mert a próféciák erről egyértelmű kijelentéseket adnak. Azonkivül az Újszövetség is ezzel kezdödik és ezzel fejeződik be. (Mt 1 származási dokument, Jel 22,16  Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag" )

Zsid 13,8 - Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Érdekes, hogy Pál apostol pont a zsidóknak írja ezt.

Igen, Isten kiválasztotta Izraelt, de miért?

5 Móz 7, 6-8
6Hiszen te Istenednek, az ÚRnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az ÚR, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak.  7Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, 8hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett.

3Móz 20,26   És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, a ki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.

Ez 37,28          És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ki megszentelem Izráelt, mikor szenthelyem közöttök lesz mindörökké.

Folyt. következik


 


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Messiáshívők
« Válasz #22 Dátum: 2011 Október 04, 07:44:39 »
Megtérések...

Idézet
Arra gondoltam, hogy lefordítom négy izraeli zsidó bizonyságtétalét arról, hogy miként jutottak élő hitre Jézusban, a Messiásban. Mind a négy a mi gyülekezetünkbe jár. Az elbeszéléseket egy 1992-ben kiadott könyvből vettem (Tisha, gam hem yodim…). Nem hosszúak a beszámolók, de én részekre szedtem, folytatásban közlöm majd.

Tovább:

http://frankpeti.net/2007/05/04/messiashivok/
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető karola

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 471
Re:Messiáshívők
« Válasz #23 Dátum: 2011 Október 04, 08:09:31 »
Megtérések...

Idézet
Arra gondoltam, hogy lefordítom négy izraeli zsidó bizonyságtétalét arról, hogy miként jutottak élő hitre Jézusban, a Messiásban. Mind a négy a mi gyülekezetünkbe jár. Az elbeszéléseket egy 1992-ben kiadott könyvből vettem (Tisha, gam hem yodim…). Nem hosszúak a beszámolók, de én részekre szedtem, folytatásban közlöm majd.

Tovább:

http://frankpeti.net/2007/05/04/messiashivok/

Nagyon szépen köszönjük Testvérnő  :2smitten:

Szeretettel Karola

Nem elérhető karola

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 471
Re:Messiáshívők
« Válasz #24 Dátum: 2011 Október 06, 07:18:00 »
 Shalom testvérek  :2smitten: Legyetek áldottak

http://www.youtube.com/watch?v=htXVG-HEQpw#

Szeretettel Attila  :2smitten:

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22828
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Messiáshívők
« Válasz #25 Dátum: 2011 Október 06, 07:26:50 »
Köszönöm Testvérem, gyönyörű dal! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7155
Re:Messiáshívők
« Válasz #26 Dátum: 2011 Október 06, 08:31:13 »
Köszönöm Karola, gyönyörü ének!

Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk."
Apcsel 4,12

Shalom, szeretettel

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Messiáshívők
« Válasz #27 Dátum: 2011 Október 06, 09:28:41 »
Elisabeth,

ez csodálatos topic, koszonom!!!
Hétvégén átolvasom, imádni fogom!


Egyet hozzá is fuznék.
A Zsidók hiszik, hogy ISTEN kiválasztott népe, a Messiás visszatérése után is.

Nincs ebben semmi kulonos, misztikus...vagy barmi....egyszeru ez: KI LENNE MÁS? - a Zsidók fogadták el ISTEN torvényeit, így a Zsidók a választott nép, és! - maradnak is, hiszen ISTEN nem ember, nem változtatja meg ezt, hanem amit egyszer megtett, megtartja, megerosíti!!!

SHALOM  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Messiáshívők
« Válasz #28 Dátum: 2011 Október 06, 09:31:35 »
Shalom testvérek  :2smitten: Legyetek áldottak

http://www.youtube.com/watch?v=htXVG-HEQpw#

Szeretettel Attila  :2smitten:Testvérem, nagyon szép dal.  :2smitten:

Nem elérhető karola

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 471
Re:Messiáshívők
« Válasz #29 Dátum: 2011 Október 06, 09:33:14 »
Elisabeth,

ez csodálatos topic, koszonom!!!
Hétvégén átolvasom, imádni fogom!


Egyet hozzá is fuznék.
A Zsidók hiszik, hogy ISTEN kiválasztott népe, a Messiás visszatérése után is.

Nincs ebben semmi kulonos, misztikus...vagy barmi....egyszeru ez: KI LENNE MÁS? - a Zsidók fogadták el ISTEN torvényeit, így a Zsidók a választott nép, és! - maradnak is, hiszen ISTEN nem ember, nem változtatja meg ezt, hanem amit egyszer megtett, megtartja, megerosíti!!!

SHALOM  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Ámen Testvérnőm  Shalom   :2smitten:

Szeretettel Attila  :2smitten: