Szerző Téma: Zsoltárok  (Megtekintve 52609 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Zsoltárok
« Válasz #330 Dátum: 2014 Május 17, 18:33:15 »
 


 :2smitten: csodálatosan szép

Shalom Chaverim/Friends!

On this Memorial Day weekend (in the U.S.) I thought, B"H, that I would release this video to serve as a reminder to US ALL (Kol Adam/All Mankind) to REMEMBER to ALWAYS joyfully & willingly offer Thanksgiving to HaKadosh Baruch Hu / The Holy One Blessed Be He, Who has graciously given unto us Breath and Life! Everything good that we have is from His Hand and therefore we should strive to love HIM with all of our hearts, our souls and our resources with great GRATITUDE! I bless us all to learn of HIM who has given us His ALL and has made a WAY for us, Jew and Gentile, to have ABUNDANT LIFE filled with JOY, surrounded by the Shechinah, wrapped in the Beauty of Holiness and VICTORIOUS through the TORAH of LIBERTY!

Here is My Second Video "Tov L'Hodot" shot recently in Holy Jerusalem, Ir HaKodesh! Hope it blesses everyone who watches and even those who don't! I also hope and pray that we would be encouraged to ALWAYS give Thanks to YHVH for everything He's given unto us and for ALL He has done, is doing and will do on behalf of ALL those who have put their trust in HIM, in His Character and GOODNESS!!! May we all live to see the Goodness of YHVH in the Land of the Living! Amen!

Shalom Aleychem! PEACE be unto you ALL!

Micha'el,
His Beloved Watchman!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LYRICS

IT IS GOOD TO GIVE THANKS TO THE LORD
AND TO SING PRAISES TO YOUR NAME MOST HIGH
IT IS GOOD TO GIVE THANKS TO THE LORD
AND TO SING PRAISES TO YOUR NAME ELYON

TOV L'HODOT L'ADONAI UL'ZAMER L'SHIMCHA ELYON
TOV L'HODOT L'ADONAI U'LZAMER L'SHIMCHA ELYON

WE GIVE THANKS (GIVE THANKS) TO THE LORD (TO THE LORD)
FOR HIS MERCIES (FOR HIS MERCIES) ARE FOREVER (FOREVER)*

HODU (HODU) L'ADONAI (L'ADONAI)
KI L'OLAM (KI L'OLAM) L'OLAM CHASDO (CHASDO)


zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Zsoltárok
« Válasz #331 Dátum: 2015 Április 18, 09:05:21 »
Zsoltárok könyve » 19. fejezet
1
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.
3
Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.
4
Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható:
5
Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.
6
Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.
7
Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől.
8
Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.
9
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
10
Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.
11
Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.
12
Szolgádat is intik azok; aki megtartja azokat, nagy jutalma van.
13
Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.
14
Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől.
15
Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Zsoltárok
« Válasz #332 Dátum: 2015 Április 22, 09:19:46 »
Zsoltár » 104.
1
Áldjad én lelkem az Urat! Uram én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra!
2
Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot;
3
Aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain;
4
Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá.
5
Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké.
6
Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak vala.
7
Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának.
8
Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik.
9
Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására.
10
Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között;
11
Megitassák a mezőnek minden állatát; a vadszamarak is megoltsák szomjúságukat.
12
Mellettök lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak.
13
Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából; a te munkáidnak gyümölcséből megelégíttetik a föld.
14
Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből,
15
És bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál; és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét.
16
Megelégíttetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált;
17
Amelyeken madarak fészkelnek: az eszterág, amelynek a ciprusok a háza.
18
A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke.
19
Teremtett holdat ünnepeknek mutatására; a napot, amely lenyugovását tudja.
20
Szerzett setétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai;
21
Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelöket.
22
Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek;
23
Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estvéig.
24
Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.
25
Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók; apró állatok nagyokkal együtt.
26
Amott gályák járnak s cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne.
27
Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben.
28
Adsz nékik és ők takarnak; megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal.
29
Elfordítod orcádat, megháborodnak; elveszed a lelköket, kimulnak és porrá lesznek újra.
30
Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.
31
Legyen az Úrnak dicsőség örökké; örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben;
32
Aki, ha rátekint e földre, megrendül az; megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok.
33
Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok!
34
Legyen kedves néki az én rebegésem; örvendezem én az Úrban;
35
Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé! Áldjad én lelkem az Urat; dicsérjétek az Urat!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Zsoltárok
« Válasz #333 Dátum: 2015 Április 25, 10:28:12 »
16 zsolt:
1
Dávid miktámja. Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom.
2
Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.
3
A szentekben, akik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden gyönyörűségem.
4
Megsokasodnak fájdalmaik, akik más isten után sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatjokat és nem veszem nevöket ajkaimra.
5
Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.
6
Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem.
7
Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
8
Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök.
9
Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik.
10
Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.
11
Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Zsoltárok
« Válasz #334 Dátum: 2015 Május 30, 08:10:06 »
119 Zsoltár:
1
Boldogok, akiknek útjok feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.
2
Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
3
És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak.
4
Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük.
5
Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére!
6
Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!
7
Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.
8
A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!
9
Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?
10
Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
11
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
12
Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.
13
Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.
14
Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.
15
A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.
16
Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.
17
Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.
18
Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.
19
Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.
20
Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt.
21
Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, akik elhajolnak parancsolataidtól.
22
Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat!
23
Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik.
24
A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim.
25
Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint.
26
Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!
27
Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!
28
Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!
29
A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!
30
Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.
31
Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!
32
A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!
33
Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.
34
Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.
35
Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.
36
Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.
37
Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.
38
Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, aki fél téged.
39
Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amitől félek; hiszen jók a te ítéleteid.
40
Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.
41
És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, amint megigérted,
42
Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!
43
És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!
44
És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.
45
És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.
46
És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.
47
És gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretek.
48
És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről.
49
Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál!
50
Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.
51
A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől.
52
Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.
53
Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, akik elhagyták a te törvényedet.
54
Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.
55
Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.
56
Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.
57
Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.
58
Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!
59
Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.
60
Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.
61
Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; de a te törvényedről el nem feledkezem.
62
Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.
63
Társok vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és akik határozataidat megtartják.
64
A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
65
Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.
66
Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.
67
Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.
68
Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre.
69
A kevélyek hazugságot költöttek reám, de én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat.
70
Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.
71
Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.
72
A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.
73
A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.
74
Akik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
75
Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem.
76
Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
77
Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.
78
Szégyenüljenek meg a kevélyek, akik csalárdul elnyomtak engem, holott én a te határozataidról gondolkodom.
79
Forduljanak hozzám, akik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat!
80
Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.
81
Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
82
A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
83
Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem.
84
Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?
85
Vermet ástak nékem a kevélyek, akik nem a te törvényed szerint élnek.
86
Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!
87
Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.
88
A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
89
Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.
90
Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
91
A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, ami van, te néked szolgál.
92
Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.
93
Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.
94
Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.
95
Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonyságaidra figyelek.
96
Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa.
97
Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!
98
Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.
99
Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.
100
Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.
101
Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.
102
Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.
103
Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak!
104
A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.
105
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
106
Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.
107
Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.
108
Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.
109
Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem.
110
Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem.
111
A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.
112
Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha és mindvégig.
113
Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem.
114
Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
115
Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait.
116
Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
117
Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen.
118
Megtapodod mindazokat, akik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság.
119
Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat.
120
Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől.
121
Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak!
122
Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem.
123
Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.
124
Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem!
125
Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!
126
Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.
127
Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.
128
Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm.
129
Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.
130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.
131
Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.
132
Tekints reám és könyörülj rajtam, amiképpen szoktál a te nevednek kedvelőin.
133
Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!
134
Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat!
135
A te orcádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!
136
Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, akik nem tartják meg a te törvényedet.
137
Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.
138
A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.
139
Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim.
140
Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
141
Kicsiny vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem.
142
A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.
143
Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem.
144
A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek!
145
Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.
146
Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.
147
Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
148
Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.
149
Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!
150
Közelgetnek hozzám az én gonosz háborgatóim, akik a te törvényedtől messze távoztak.
151
Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.
152
Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted.
153
Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedről nem felejtkezem el!
154
Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!
155
Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te rendeléseiddel.
156
Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem.
157
Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, de nem térek el a te bizonyságaidtól.
158
Láttam a hűteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják.
159
Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!
160
A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.
161
A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem.
162
Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.
163
A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem.
164
Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.
165
A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.
166
Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem.
167
Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.
168
Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van előtted.
169
Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.
170
Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!
171
Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.
172
Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.
173
Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!
174
Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem.
175
Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!
176
Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25