Szerző Téma: Börtönmisszió  (Megtekintve 19555 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Börtönmisszió
« Dátum: 2011 Szeptember 29, 16:00:22 »
Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR.
Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket,
szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
Ézsaiás 61,1
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Börtönmisszió
« Válasz #1 Dátum: 2011 Szeptember 29, 16:07:00 »
34.    
Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
35.    
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36.    
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37.    
Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
38.    
És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39.    
Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40.    
És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.

Mt 25,34-40
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Börtönmisszió
« Válasz #2 Dátum: 2011 Szeptember 29, 16:51:11 »
Gyülekezetünk a ézsaiási ige alapján látást vett 5 évvel ezelőtt egy börtönmissziós szolgálat létrehozására. A látást tett is követte, és 2006 szeptemberében megtettük első látogatásunkat a Kozma utcai börtönben. Volt 3 napunk betanulni "A menny kapuja, pokol lángja" című evangélizációs színdarabot, melyet két egymást követő napon  gyülekezetünkben, a Pestlőrinci Agapé gyülekezetben adtunk elő, majd a harmadik előadást a Kozma utcai börtönben.

Ezzel vette kezdetét börtönmissziós szolgálatunk. Színdarabokat vittünk be és adtunk elő, amatőrként vállalva még a bukás lehetőségét is, de az Úr mindig velük volt.

Most érkezett el ezen szolgálat kezdetének 5. évfordulója. Zsuzsi testvérnőnk évekkel ezelőtt látást kapott arra, hogy egy udvari zenés  evangélizációs koncertet fogunk tartani, amelyen nem csak 40-50, hanem nagyobb létszámú közönség fog részt venni.

Nehéz volt az engedélyek beszerzése, mert a börtönnek egy ilyen program megszervezéséhez át kell szervezni az apparátusát, plusz terheket és feladatokat ad az ott dolgozóknak ami kényelmetlenséggel is együtt járhat. De az Úr is akarta, hogy megvalósuljon ez a látás és megnyitotta előttünk a kapukat.

Tegnap délután izgatottan és türelmetlenül várakoztunk a börtön bejáratánál, mi 13-an (és velünk az Úr!). A beléptetési formaságok után a bekerített, lebetonozott  udvarra mentünk, ahol már várt ránk a zenekar részére szolgáló állvány és a forróság amely visszaverődött a betonról.

Megérkeztek az elítéltek, két irányból, és mintegy 150 ember állt és várakozott a kezdetre.
A technikai dolgok beállítása és a hangszerek behangolása után megszólalt a zene. Hillsong egyik magyarra fordított dalával kezdődött az előadás és a dallamok magukkal hozták a Szent Szellemet. A korábban türelmetlen emberek akik küzdöttek az ácsorgással és a forrósággal felfigyeltek a békességet és kegyelmet hirdető dallamra és ritmusra.

A dalok elhangzása közben az együttes egyik tagja bizonyságot tett arról, hogy intézetben nevelkedett, Isten nélkül és nagykorúvá válása után amikor független lett, hogyan próbált ismerkedni az élettel. Megpróbálta az alkoholt, a drogot és minden káros szenvedélyt amely vonz egy apátlan-anyátlan árva, és magát szabadnak érző embert, és eközben felismerte, hogy most vált rabbá, saját magát zárta az élvezetek börtönébe.
Egy barátja segítségével találkozott Istennek, akinek átadta bűneit, megszabadult megkötözöttségeiből és az Úr gyermekévé vált. Szerető családja van, sikeres vállalkozása és ő szeretné hirdetni az Úr megváltó szabadítását.

Mi amikor hallgattunk ezt a bizonyságot, sajnáltuk, hogy csak 150 ember van jelen. De amikor feljebb emeltük tekintetünket láttuk, hogy a börtön udvara felé néző ablakok előtt ott állnak azok, akiket nem engedtek le az udvarra és hallgatták az örömhírt, az evangéliumot. Megerősített minket az Úr abban, hogy az evangélium előtt nincsenek zárt ajtók és kapuk.

Sisa Attila és felesége egy rövid színdarabot adott elő amely egy sivatagban eltévedt majd kirabolt házaspárról szólt, akik a szomjúságtól szenvedve találnak egy kutat és egy palack vizet amely a kút üzembe helyezéséhez szükséges. Dönteniük kell, hogy megisszák-e a biztos és kézzel fogható vizet és azután várnak az ismeretlen végre, vagy pedig bízva annak jó szándékában és szavahihetőségében amit a palack vízhez mellékelt.
Az Úr is azért adta nekünk a Bibliát, hogy higgyünk és bízzunk mindabban amit Ő ígért nekünk, mert az ígéreteit Ő biztosan megtartja és vissza soha nem vonja.

Az alkalom végén minden jelenlévő kapott egy-egy Mai Ige nyomtatványt és örömünkre szolgált, hogy az udvaron szolgálatot teljesítő alkalmazottak is elfogadták ezt. Így az Úr üzenete a füzetecske lapjain eléri és megérintheti őket.

Tudom, hogy magvetésünk sikeres volt, és az Úr megáldja és vezetni fogja mindazokat akik megnyitották vagy majd megnyitják szívüket Őelőtte.


Missziónk ma délelőtt  folytatódott Baracskán, de erről később fogok beszámolni, mert most vár egy másik szolgálat.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Börtönmisszió
« Válasz #3 Dátum: 2011 Szeptember 29, 16:57:00 »
   Ézs 55,11    
Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Börtönmisszió
« Válasz #4 Dátum: 2011 Szeptember 29, 17:21:47 »
Dicsőség az Úrnak Testvérem! Az Úr veletek van ebben a szolgálatban!
Várva várom a további bizonyságaidat!

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Börtönmisszió
« Válasz #5 Dátum: 2011 Szeptember 29, 17:23:49 »
Drága Testvérem!
Nagyon köszönöm,hogy elmesélted.Jó az Úr!!!
Isten áldja meg szolgálatotokat.
Isten áldjon meg Titeket is,akik szolgáltok.
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Börtönmisszió
« Válasz #6 Dátum: 2011 Szeptember 29, 17:26:14 »
Köszönöm kedves testvéreim a bztatást, szükség van rá mert nagy a sötétség és a reménytelenség a börtönökben. És oda be kell vinni a fényt.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Börtönmisszió
« Válasz #7 Dátum: 2011 Szeptember 29, 17:27:50 »
Ámen!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Börtönmisszió
« Válasz #8 Dátum: 2011 Október 01, 22:07:59 »
Börtönmissziónk Baracskán
Tavaly voltunk először Baracskán  - Matt Schellenberg és a Rengeteg együttes,- börtönmissziós csoportunk, és a zenés koncert mellé amatőr színjátszóként előadtuk a "Tékozló Fiú" történetét. Ez a látogatás adott alapot arra, hogy ez évtől rendszeres látogatói legyünk a Baracskai BV-nek.

Börtönmissziós csoportunk ez évtől havonta jár a Baracskai BV Intézetbe ahol Istentiszteletet tartunk. Általában 30-50 fős létszámban vesznek részt alkalmainkon, melyeken több testvérünk is rendszeresen szolgál  lelkészünk vezetésével.
Ott ismerkedtünk meg egy elítélttel akit megérintett az Úr, és felismerve bűnös életét önként vállalta korábbi bűnöző életmódjáért járó büntetését. Jelentkezett a hatóságoknál, beismerő vallomást tett. A várható 10 éves büntetés helyett 13 hónapot kapott, melyet jelenleg tölt le. Fogolytársainak hirdeti az evangéliumot, többen is megtértek, lelkileg gyógyultak és szabadultak megkötözöttségeikből a börtönben, rendszeresen járnak a kápolnába, fogolytársuk által vezetett Istentiszteletekre.
Várnak minket a számunkra engedélyezett időpontokban, amelyekre készülnek kérdésekkel, bizonyságokkal. Ima és dicsőítés után a keresztény bibliai alapokat vesszük át, beszéljük meg.

Szeptember 30-án délelőtt voltunk vendégei ismét a Baracskai BV-nek. Lassan már ismerősként fogadnak minket a beléptetésnél, bár a rutin ellenőrzéseket így sem kerülhetjük el.
Ezen a napon mintegy negyven embernek mondhattuk el az Úr üzenetét. Egy dicsőítő dal után bizonyságokat mondtunk el életünkből, majd következett a tanítás amely az imádkozás fontosságáról és fajtáiról és tartalmáról szólt.
Nagyon aktívak voltak a jelenlévők, kifejezték tetszésüket és nemtetszésüket is. Eltérő vélemények esetén a szeretet nyelvén igazítjuk helyre eltévedésüket. Az ott élőknek még nagyon világias a gondolkodásuk, ezért minden gondolatot világosan és érhetően kell nekik átadni. De látjuk rajtuk, hogy éhesek a szeretetre, taníthatóak és a figyelmesek. Nyitottak és megpróbálják viszonozni azt amit az Úr által átadunk nekik.
Egyik testvérem így fogalmazta meg, hogy mi csak eszközei vagyunk az Úrnak, hogy a mi szolgálatunkon keresztül az Úr kegyelme kiáradhasson feléjük.

És mi köszönjük Istenünknek, hogy minket választott ki erre a nemes feladatra.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Börtönmisszió
« Válasz #9 Dátum: 2011 Október 01, 22:52:14 »
Kedves Bacsipista!

Nagyon mélyen megérintett bizonyságtételed. Úgy érzem, ez az amit cselekvö hitnek és cselekvö szeretetnek mond az Íge!

Imádkozom szolgálatotkért, Vezessen az ÚR Benneteket és áldjon meg.

18.    
Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
19.    
Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

Lk 4,18-19

Szeretettel, Shalom
Elisabeth
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Börtönmisszió
« Válasz #10 Dátum: 2011 Október 01, 23:03:52 »
Nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk! Nagyon jó látni, hogy betöltöttétek Istentől kapott szolgálatotokat.
Az Úr áldását kívánom továbbra is a szolgálatotokra!

Szeretettel,
Antee
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Börtönmisszió
« Válasz #11 Dátum: 2011 Október 01, 23:09:20 »
Kedves Elsabeth és Antee

Köszönöm nektek, és átadom az Úrnak a dicsőséget, hiszen nélküle értéktelen lenne a szolgálatunk.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Börtönmisszió
« Válasz #12 Dátum: 2011 Október 05, 17:25:57 »
Dicsőség az Úrnak a csodálatos szolgálatotokért!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re:Börtönmisszió
« Válasz #13 Dátum: 2011 Október 20, 14:06:34 »
Talán ideillik a legjobban az amit most találtam a neten. Ez a kedvenc énekem és olyan régen kerestem, és most így találtam meg, és ez nekem annyira kedves :

http://www.youtube.com/watch?v=1Iibj0QuWa8#
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető bacsipista

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Börtönmisszió
« Válasz #14 Dátum: 2011 Október 20, 15:24:17 »
Köszönöm Irma testvérem a videót.
 :2smitten:
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12