Szerző Téma: Szeretet  (Megtekintve 48449 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szolgáló

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 278
Re: Szeretet
« Válasz #15 Dátum: 2007 Április 24, 17:11:24 »
A szeretet türelmes.
1Kor.13:4


A SZERETET AZ A VÖRÖS SZŐNYEG,AMELYEN ISTEN KEGYELME JÖN FELÉNK.
Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Szeretet
« Válasz #16 Dátum: 2007 Április 24, 17:22:04 »
Isten szeretete az Agapé szeretet!

A görög több szót használ a szeretet kifejezésére.
Az érzelmi szeretetre, baráti szeretetre, rokoni szeretetre.
De van még az Isteni szeretet, ez az Agapé.

1Kor 13,4-7
"A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.   
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.   
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.   
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltûr."


Akár be is helyettesíthetjük a szeretet helyére a mi nevünket! Ellenőrizzük le...
pl: Antee türelmes? Antee jóságos? Antee nem irígykedik?...stb..

Ez a szeretet kell hogy kiformálódjon bennünk is! Szeretet a lélek gyümölcse!
 
 
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető szolgáló

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 278
Re: Szeretet
« Válasz #17 Dátum: 2007 Április 26, 18:14:49 »
A szeretet jóságos.
1 Kor.13:4

JÉZUS JÓSÁGA.
HATALMA,SZERETETE ÉS ODAADÁSA
HAMAR ESZÜNKBE JUT,
DE AKIK KÖZEL ÁLLTAK HOZZÁ TUDTÁK ÉS TUDJÁK,
HOGY ISTEN JÓSÁGBA ÖLTÖZVE JÖN HOZZÁNK.
Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

Nem elérhető szolgáló

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 278
Re: Szeretet
« Válasz #18 Dátum: 2007 Május 16, 13:43:33 »
"A szeretet az egyetlen olyan  kincs,amelyből annál több van az embernek,minél jobban osztogatja."

"Nem az a fontos,hogy mi mindent teszünk,hanem az,hogy mennyi tetteinkben a szeretet."

"Szeretni annyit jelent,mint szolgálni."/John Stott/
Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Szeretet
« Válasz #19 Dátum: 2007 Június 13, 12:49:05 »
János, a szeretett tanítvány!

Jézus talán jobban szerette Jánost ,mint a többi tanítványt? Egyáltalán nem!
János megélte és megértette Jézus szeretetét. Nem a cselekedeteinkért szeret, hanem mert a fiai vagyunk.
Soha nem fogod megtapasztalni Jézus szeretet, ha a cselekedeteidért várod. Nem azért szeret, amit teszel. Szeretetét akkor ismered fel,
amikor rájössz, hogy azért szeret mert vagy! Jézus már akkor szeretett, amikor még bűnösök voltunk.

Róm 5,8   
"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bûnösök voltunk."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

kiscsillag

 • Vendég
Re: Szeretet
« Válasz #20 Dátum: 2007 Június 22, 16:03:51 »
    Szereteted az életnél is jobb. (Zsolt 63,4)
     
     

     Isten szeretete. Mert milyen Isten szeretete? A
     zsoltáríró szerint jobb az életnél is, Pál apostol
     szerint minden értelmet meghalad. És valóban, a
     szeretet ősibbnek bizonyult, mint az élet. Isten
     szeretete adja az életet, még nem is éltünk, ő már
     szeretett. Szeretetből jöttünk a világra. És nemcsak
     mi, hanem Isten Fia is. Jézust azért küldte, adta,
     áldozta fel, mert szerette a világot. Jézus is
     szeretetből jött a világba. A szeretet olyan tartós,
     időtálló érték, ami túléli még a kősziklának és
     halhatatlannak nevezett hitet és reményt is. Mert
     megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. A hit,
     ami által van üdvösségünk, a remény, ami utoljára hal
     meg, és a szeretet, ezek közül a legnagyobb, ami
     egyáltalán nem hal meg. Soha nem hal meg, mert jobb az
     életnél és nagyobb a halálnál. Isten szeretete, amely
     minden értelmet meghalad? Mert valóban nem tudjuk
     felfogni. A határtalan érzést, amely, mint Istentől
     jövő folyam, éri el életünket és adja az élet vizét
     minden napon. A szeretet mindent eltűr, mindent
     elfedez, soha el nem múlik. Az Isten szeretet. És ez a
     szeretet a mi bűneink, gyarlóságaink, gyűlöletünk
     ellenére sem fogy el soha. Isten szeretete több, mint
     az élet és több, mint a halál. Mert úgy szerette Isten
     a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki
     hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
     
         
 Szeretet mozgat napot és minden csillagot. (Dante)
     

Nem elérhető szolgáló

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 278
Re: Szeretet
« Válasz #21 Dátum: 2007 Június 22, 17:10:40 »
Olvastam egy megtörtént esetről,melyről az agapé szeretet jutott eszembe és bizonyára arról is van itt szó,megosztom veletek:

Egyszer Dr.T.E.McCully és még egy másik Testvér térden állva imádkoztak,Dr.McCullynak gondolatai visszaszáltak Ekuadorba a Curary folyóhoz,amelyben valahol még ott rejtőztek Ed fiának földi maradványai.Ugyan is Dr.McCully apja volt Ed McCullynak,az öt fiatal misszionárius közül az egyiknek,akik Ecuadorban,az auka - indiánok keze által mártírhalált szenvedtek.
Apja igy imádkozott:"Uram,add,hogy elég sokáig éljek ahhoz,hogy megérjem azoknak az indiánoknak a megtérését,akik a fiainkat megölték,hogy átőlelhessem őket,és elmondhassam nekik,hogy szeretem őket,mert ők is szeretik az én Krisztusomat."
Mikor felkeltek térdükről, a másik Testvér észre vette,hogy McCullynak az arca könnyes volt.
Isten meghallgatta a szeretetnek ezt az imádságát, mert évekkel később néhány auka - indián hitre jutott Krisztusban.Isten kegyelméből Dr.McCully elmehetett Ecuadorba,találkozhatott ezekkel a férfiakkal és átölelhette őket,és kifejezte az irántuk való szeretetét.
Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

maria

 • Vendég
Re: Szeretet
« Válasz #22 Dátum: 2007 Június 22, 17:28:24 »
szolgáló! Ez kedves történet, köszönöm, hogy beírtad. Megszívlelendő.

kicsi alma

 • Vendég
Re: Szeretet
« Válasz #23 Dátum: 2007 Június 22, 18:29:56 »
 
  Ezt olvastam ma úgy éreztem, hogy be kell irnom ide: Nagyon sok szeretettel........          . A szeretetnek három alkotóeleme van: az adni, az elfogadni tudás és a sebezhetőség. Ha valaki nem képes adni és elfogadni, nem tud szeretni, és aki szeret, a rövidre zárt, erőszakos megoldásokat is félreteszi. A szeretet leleményességét kellene megtanulnunk, s megvalósítani a mindennapjainkban. Mert bár az ember mindig a saját korát tartja a legszeretetlenebbnek, legelfásultabbnak és legidegenedettebbnek, a szeretet végtelenül hétköznapi dolog.
Nem feltűnő, nem látványos, nem a sikert középpontba állító, és az ezt istenítő korban talán ezért nem is lehet olyan népszerű. A mi korunkban sem az, melynek egyik legfőbb parancsa, hogy légy sikeres, rövidtávon és látványosan. Pedig a csak sikerből élni akaró élet végtelenül szegény emberileg. Nagyon könnyen összeroppan, és a kudarccal nem tud mit kezdeni. A szeretet el tudja viselni a kudarcot, és erőt tud adni az újrainduláshoz............(Böcskei Gusztáv)

Ámen!

maria

 • Vendég
Re: Szeretet
« Válasz #24 Dátum: 2007 Július 04, 10:20:45 »
Az igazságosság „atombombái”: Szeretet és alázat

2Pt 1,2 Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunk, Jézus megismerésében. 1Kor 1,4 Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott.

Fil 2,3-11 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; 4 és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. 5 Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: 6 mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; 8 megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 10 hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; 11 és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jn 3,16 Mert úgy szerette Isten a világot... Látjátok e két fegyver hatalmát?
Hogyan is szól a két nagy parancs? Lk 10,27 Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat. Tudom, hogy szereted az Urat, de bizonyítsd be nekem. Nagyon könnyű az Urat szeretnünk és mély lelki élményeket átélnünk a dicsőítések alatt, de ha nem élem meg a testvérek felé a szeretetet, semmi hasznom ebből. Róm 13,10 A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. Figyeljünk oda a másikra reggel, napközben, de este is. 1Kor 13,4-5 A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Jak 2,18 Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Jn 15,12 Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Lk 6,31 És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Róm 12,2 és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Lk 6,36 Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Jn 17,21 hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.

1Jn 4,19 Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Gal 5,22-23 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, szelídség, önmegtartóztatás. Látjuk? Ezért, ha azt tartod magadról, hogy betöltekeztél a Lélekkel, szeretném látni a szeretetedből és szelidségedből. És hiszem, hogy nem csak én, hanem Róm 8,19 a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Róm 8,14 Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Jn 13,35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Onnan tudom, hogy híján vagyok a szeretetnek, hogy magamat különbnek tartom a másiknál, és nem veszem figyelembe az ő érdekeit. Próbáljunk meg belebújni a másik ember bőrébe. S ha nincs bennünk elég szeretet? 1Pt 5,6-7 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. 7 Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Tehát az egyik fegyver kieégszíti a másikat. Az alázat a szeretet kanóca.

Tudjátok, kik vagytok ti és én? Ti képviselitek Istent e világban. 1Pt 2,9-10 választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Legyünk irgalmasok. Mt 5,13-14 A világ világossága és a föld sója! Mt 5,16 Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Kol 4,6 Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fûszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Mk 9,49 Mert tûzzel sózatik meg mindenki. Lk 12,49 Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!

Fil 2,13-16 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. 14 Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, 15 hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, 16 ha az élet igéjére figyeltek.

V.A.

kicsi alma

 • Vendég
Re: Szeretet
« Válasz #25 Dátum: 2007 Július 04, 13:28:51 »


     32. Zsoltár 1-2

"Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen."

 
Bánkódunk, amikor rájövünk arra, hogy valami rosszat tettünk. Amikor jók akarunk lenni, de mégsem sikerült, és ezzel másnak, bánatot okoztunk. Amikor tudjuk, hogy viselkedésünkkel Istent megszomorítottuk. Legtöbbször elbújnánk valahova, hogy ne is lássanak bennünket. Rosszkedvünk van, még talán enni sem akarunk. Mi szüntetheti meg lelkiismeret-furdalásunkat, és mi tud újra jókedvűvé tenni?
Isten az, aki a bűn miatti bánkódást munkálja bennünk. Ha nem éreznénk így, nem hinnénk el, hogy amit tettünk, rossz volt. Tehát amikor a lelkiismereted megszólal, ne ijedj meg! A jó Isten hív ezzel magához. Azt szeretné, hogy ilyenkor menj el valahova, ahol egyedül lehetsz. Talán a szobádba, vagy a kert egyik zugában találsz ilyen helyet. Ezután pedig térdelj le, tedd össze a kezedet, és imádkozz Őhozzá! Légy bátor! Mondj el neki mindent, amit tettél! De azt is mondd el, hogy többé már nem akarod elkövetni.!
Ha egy másik embert is megbántottál, tőle is kérj bocsánatot! Krisztus ilyenkor is szeret. Isten megígérte: ha kéred, megbocsátja vétkedet, bármilyen súlyos is. Sőt még ennél többet is tud tenni. Ha imádkozol érte, erőt ad, hogy legközelebb ne csak megbánd, de el se kövesd azt a bűnt. Bízzál benne! Mindig igazat mond, és amit megígért, azt mindig teljesíti.
Ezek után pedig ismét öröm töltheti el szívedet, mert Isten megbocsátott.

 

Életed forrása (Bibliai gondolatok)   

kicsi alma

 • Vendég
Re: Szeretet
« Válasz #26 Dátum: 2007 Július 04, 13:44:36 »


      II. Korinhus 5:14-15

 

"Mert Krisztus szerelme szorongat minket.

Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért; hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott."

 

A hercegnő

 

Egy királynak volt egy gyönyörű és nagyon okos leánya. Sajnos egy ismeretlen betegség gyötörte. Ahogyan növekedett, úgy gyengült keze és lába, látása és hallása is csökkent. Egy öreg bölcs ember jelentkezett, hogy meggyógyítja a hercegnőt, mert ő ismeri az élet minden titkát. Az idős bölcs adott a királylánynak egy fedeles fűzfakosarat.

-          Vigyázz rá, és meggyógyulsz! - hangzott az ígéret.

A hercegnő nagyon örült, és várakozástól fűtve nyitotta ki a kosár fedelét. Amit látott, nem volt megnyugtató, sokkal fájdalmasabb volt, mint az ő esete. A kosárban ugyanis egy csecsemő feküdt fekélyes kiütésekkel, szinte reménytelen helyzetben.

A hercegnő szívében a részvét a gyerek iránt annyira megerősödött, hogy nagy elhatározásra jutott: Gondozni fogja a csecsemőt és embert nevel belőle. Ápolta, gondozta, ringatta, és kényeztette. Minden figyelmével elhalmozta, és mosolyogva öltöztette mindennap. Lázas betegségében ápolta és éjjel-nappal mellette volt. Mindez nem volt egyszerű, mert ő is hamar elfáradt.

Hét esztendő múlva valami hihetetlen dolog történt. Egy szép reggel a gyermek nevetve ébredt és elkezdett járni is. A hercegnő ölébe vette, énekelt, táncolt és nevetett örömében. Szinte megszépülve tartotta a meggyógyult gyereket a kezében. Észre sem vette, hogy ő is meggyógyult.

 Ámen!!

Bruno Ferrero nyomán   
 

kiscsillag

 • Vendég
Re: Szeretet
« Válasz #27 Dátum: 2007 Július 20, 15:45:04 »

A szeretet himnuszának mai tolmácsolása


Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy ,,van egy álmom'', de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.

Ha futurológusként, a jövő mérnökeként vagy csalhatatlan közvélemény- kutatóként előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összelapított üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok.

Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincsen bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér.

Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett.

Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üresbelű hagyma.

Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom bibliámat és halálomra is bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból.

A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba.

A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nádszálat, fejére töviskoszorút adnak.

A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.

A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja: ,,szomjúhozom''.

A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben.

A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába.

A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját.

Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mező liliomaival és az ég madaraival.

Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát.

A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság.

Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni.

Még nem találtuk meg a rák és az AIDS gyógyszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit.

Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk körül mindnyájan, és ő lesz majd minden mindenekben.

Mert a szeretet nélküli kötelességtudat: kedvetlen.

A szeretet nélküli felelősség: figyelmetlen.

A szeretet nélküli igazság: kemény.

A szeretet nélküli okosság: gőgös.

A szeretet nélküli barátságosság: hűvös.

A szeretet nélküli rend: kicsinyes.

A szeretet nélküli hatalom: kíméletlen.

A szeretet nélküli birtoklás: fösvény.

A szeretet nélküli adakozás: képmutató.

A szeretet nélküli vallásosság: bigott.

A szeretet nélküli hit: vakbuzgó.

A szeretet nélküli remény: fanatikus.

A szeretet nélküli élet: értelmetlen.

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb: Jézus.


Fabiny Tamás

Nem elérhető krisztuskovetoje

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 69
Re: Szeretet
« Válasz #28 Dátum: 2007 Július 30, 16:54:33 »
A SZERETET TÜZE
   

   „...bemenének egy samaritánus faluba, hogy néki szállást keressenek. De nem fogadák be őt, mivelhogy Ő Jeruzsálembe megy vala. Mikor pedig ezt   látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondának: Uram akarod-é, hogy tűz szálljon alá az égből, és eméssze meg ezeket... – De Jézus megfordulván, megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok minémű lélek van tibennetek:” 
     Ez a világ abban megy tönkre, hogy állandóan keressük az igazságot, és csakis az igazságot. Aki ebben a világban az igazságot keresi, az a saját sérelmeit találja meg. Ha az ebben a világban feszülő nemzetiségi, vallási vagy egyéni ellentéteket le akarjuk győzni, akkor ne az igazságot keressük, hanem szeressünk. Ha mi magyarok győzni akarunk, akkor szeressünk. Ha az erdélyi magyarok győzni akarnak, kezdjék el a megszégyenülésig szeretni a románokat. Ez a Jézusi út. Ennek a világnak a sorsa azon dől el, hogy miféle lélek lakik bennünk, mit dédelgetünk. Ezen dől el a saját, a családunk, és a tágabb közösség, a hazánk sorsa.  Ennek a világnak az is a nagy kérdése, hogy milyen lélek lakik a politikusokban.
   Én az idézetbeli tűz képtől nem tudok szabadulni. A keresztyén nyugat tüzet dobott Hirosimára. Truman elnök baptista létére engedélyezte ledobni az atombombát. Ez borzalmas. Gondoltunk-e már arra, hogy a keresztyénség lehet, hogy örökre eljátszotta Japán evangelizációját. Odamehet-e ezek után a fehér ember a japán elé Jézus Krisztus üzenetével? Az a japán rá fog mutatni háromszázezer halottra és megkérdezi. Ez a ti Jézusi szeretetetek? Nem a japán fogja elszégyellni magát, hanem én, amikor odamegyek. Így tehetjük lehetetlenné az Evangélium útját.
   A család sorsa is azon múlik, hogy milyen lélek lakozik a családban.  Aki napokig nem szól a feleségéhez, aki veszekedik az örökség miatt, annak hiába van igaza, az nem lehet Jézus bizonyságtevője sem a családjában, sem a gyülekezetében. Mert úgy él. Aki azt kívánja, hogy a másikat eméssze el az Isten, az nem tud Jézusról egy szót sem szólni. Ha az anyósnak és a menynek ilyen a viszonya a konyhában, akkor hogyan beszél a meny az anyósnak az Úrról?
   Jézus is tüzet hoz, de Ő a Szentlélek tüzét. Ami nem az embert semmisíti meg, hanem az emberben lévő bűnt, ami velünk születik. Mert ilyenné lettünk. Jézus másfajta és különleges tüzet hoz. Ő azt a tüzet hozza alá, ami kiégeti belőlünk  a háborgó lelkületet. Jézus ezt égeti ki belőlünk, ha ezt kérjük tőle. „Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek.” Mert kétféle lélek van. Vagy Isten Szentlelke, vagy pedig a gonoszság lelke. Harmadik lélek nincs, és ezt...
...vegyük nagyon komolyan! 
   

Nem elérhető krisztuskovetoje

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 69
Re: Szeretet
« Válasz #29 Dátum: 2007 Augusztus 06, 17:47:21 »
A SZÍVESSÉG

   Légy Istennek engedelmes házastárs! Légy olyan férj vagy feleség, aki ráébredt, hogy a társát nem véletlenül, nem a sors iróniájából, hanem Istentől kapta! Attól az Istentől, aki nemcsak a csillagok járását osztotta be, hanem azt is megszabta, hogy kinek kit kell hordozni (esetleg úgy, mint keresztet) itt a földön. Ha hitvestársadat vállalod, Istennek engedelmeskedsz. Konkrét vallomásokból tudom, hogy a hitből való engedelmesség erőt ad a legnehezebb házastárs csendes hordozásához is.
   Ugyanez a helyzet a gyermekeink elhordozása terén is. A gyermeket is hitből kell vállalni. Nemcsak a már meglévő gyermekeinket, hanem az érkezni kívánó gyermekeinket, azokat, akik szeretnének megszületni, mert már elindultak az édesanyák szíve alatt. Ugyanis a manapság oly sokat  tárgyalt születésszabályozásban számunkra ez az Ige tanítása. A szülői tiszt nem más mint: engedelmesség Istennek.
   Légy elnézőbb a gyengébbel szemben! Hallgasd meg a másikat türelmesen! Hátha nemcsak rosszat mond. Légy nagylelkű, adakozó, szívélyes, kedves, barátságos. Sose feledd: Istennek teszel szívességet,

amikor tényleg szívességet teszel a másiknak.