Szerző Téma: Szeretet  (Megtekintve 48451 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető julika

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 847
Re:Szeretet
« Válasz #525 Dátum: 2012 Január 10, 00:17:18 »
:angel2:

http://www.youtube.com/watch?v=UbCKDFJOR9g#ws

Köszönöm Magda  :2smitten:

Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész

1.    
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
2.    
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
3.    
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
4.    
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
5.    
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
6.    
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
7.    
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
8.    
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
9.    
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
10.    
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
11.    
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
12.    
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
13.    
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7188
Re:Szeretet
« Válasz #526 Dátum: 2012 Január 10, 08:23:45 »
Elgondolkoztam a Szeretet fogalmán. Sokan összekeverik egy érzéssel, habár a szeretet sohasem érzéketlen. A fent említett Ígében is látjuk: vagyonomat felégettem, testemet a tüzre adtam… És mégis… Isten mindig a sziveket vizsgálja. Milyen motiváció az, amiért ezt tettem. Kükönbséget kell tennünk az “emberi” és a “Krisztusi” szetetet között.

Az emberi szeretet motivációja önzö. Szeretlek, hogy szeress. Sok esetben (ezt még a világi pszichológusok is meglátták) egy fajta birtoklási vágy. Légy az enyém… S ha ez nem teljesül, akkor jön a féltékenység hadjárata. Az emberi szeretet nem tud elengedni, mert fél. Fél a magánytól, fél a kiszolgáltatottságtól. Valahol az emberek szeretetétöl teszi függövé önbizalmát.

A Krisztust szeretöknek nem önbizalomra van szükségük, hanem Isten iránti bizalomra , mert nem önmagukban bíznak. Értékünket Isten adta meg, és nem az ember. „Igy szól az ÚR:… én formáltalak…“ (Ézs. 43…)  Ö formált bennünket, az Ö akaratából vagyunk.
Vajon lehet e valaki értéktelen, ha Jézus drága vérén megváltatott? Kifizethetetlen árat fizetett Isten értünk, hát ne lenne értékünk? „Így szól az ÚR:… Mivel drágának és becsesnek / értékesnek tartalak…“ (Ézs 43…)

Hogyan értékelhetjük le magunkat, ha Isten értékesnek tart minket. Ez egy fajta álalázatosság. Nem önértékelésre, vagy önbizalomra  van nekünk szükségünk, ám vigyázzunk és ne értékeljük le azt, akit az ÚR értékesnek nevez. Az igazi alázat abban rejlik, hogy tudom, bünös vagyok, és nem az én érdemem, hogy szeret az ÚR és értékesnek tart.

Jézus Krisztus szeretett és hü volt mindhalálig. A szeretet és a hüség szétválaszthatatlan. Amikor az ÚR Jézus meggyógyította a tíz bélpoklost, tudta, hogy csak egy fog visszajönni hálával. Mégis meggyógyította a kilenc  hálátlant is. Ö már akkor szeretett minket, amikor még bünben éltünk. Már akkor meghalt és feltámadott értünk, amikor mi még engedetlenek voltunk. Igen a mi Urunk igazán szeret és azért hosszútürö.

Jn 3,17    
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.

Ha az ÚR Jézust akarjuk követni, akkor legyen ez a szeretet bennünk is, ne kárhoztassunk, hanem legyünk gyermekeiként hüségesek abban a szolgálatban, hogy minél többen elfogadják a kegyelmet és így megtartassanak. Építsünk, bátorítsunk, szolgáljunk közbenjáró imával. Mert ez a Szeretet örök!

Shalom / Békesség!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető julika

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 847
Re:Szeretet
« Válasz #527 Dátum: 2012 Január 10, 08:31:08 »
Ha az ÚR Jézust akarjuk követni, akkor legyen ez a szeretet bennünk is, ne kárhoztassunk, hanem legyünk gyermekeiként hüségesek abban a szolgálatban, hogy minél többen elfogadják a kegyelmet és így megtartassanak. Építsünk, bátorítsunk, szolgáljunk közbenjáró imával. Mert ez a Szeretet örök!

Shalom / Békesség!

 ________________________
Ámen! :2smitten:
Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.

Nem elérhető Gyöngyike

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1372
Re:Szeretet
« Válasz #528 Dátum: 2012 Január 10, 09:48:43 »
Ámen! :2smitten:

Nem elérhető m.ági

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 837
 • gyermek
Re:Szeretet
« Válasz #529 Dátum: 2012 Január 10, 10:25:30 »
Elgondolkoztam a Szeretet fogalmán. Sokan összekeverik egy érzéssel, habár a szeretet sohasem érzéketlen. A fent említett Ígében is látjuk: vagyonomat felégettem, testemet a tüzre adtam… És mégis… Isten mindig a sziveket vizsgálja. Milyen motiváció az, amiért ezt tettem. Kükönbséget kell tennünk az “emberi” és a “Krisztusi” szetetet között.

Az emberi szeretet motivációja önzö. Szeretlek, hogy szeress. Sok esetben (ezt még a világi pszichológusok is meglátták) egy fajta birtoklási vágy. Légy az enyém… S ha ez nem teljesül, akkor jön a féltékenység hadjárata. Az emberi szeretet nem tud elengedni, mert fél. Fél a magánytól, fél a kiszolgáltatottságtól. Valahol az emberek szeretetétöl teszi függövé önbizalmát.

A Krisztust szeretöknek nem önbizalomra van szükségük, hanem Isten iránti bizalomra .

 :2smitten:

Elisabeth ezek nagyon kemény szavak és megérintenek.
És persze teljesen egyetértek veled.
Valahol az ember újra és újra vágyódik az emberek szeretetére, elismerésre, nem is tudom mire. És persze aztán mindig eljut oda, hogy
Istenem, semmi nem számít, elég nekem a Te  kegyelmed.

És érdekes kérdés, hogy vajon tudunk- e annyi embert, amennyi a közvetlen közelünkben van emberileg  "kiszolgálni" a szeretetünkkel?
Biztos, hogy nem.

Istenem, taníts minket a szeretetre.!

Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire
zsolt 54.4

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7188
Re:Szeretet
« Válasz #530 Dátum: 2012 Január 10, 11:18:36 »
Nem gondolom, kedves Ági, hogy bárki is mondhatja, hogy tökéletes, én sem. Amikor ezeket a sorokat az ÚR a szívemre helyezte, elsösorban nekem mondta. Azzal is tisztában vagyok, hogy magamtól sohasem lennék képes erre a szeretetre.
Erre maga az ÚR készít fel bennünket, még az akarást is Ö munkálja bennünk. Viszont nekünk szeretetben engedelmeskedni kell, mert csak akkor leszek formálhatóvá.

12. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
13. Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:
14. De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

Fil 3,12-14

10. A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

1Pt 5,10-11

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10