Szerző Téma: A sátánnak bejárása van még a Mennybe?  (Megtekintve 3087 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Dátum: 2011 Október 17, 21:40:53 »
Várjuk a topicot érintő hozzászólásokat.
Mit mond erről az Ige?
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #1 Dátum: 2011 Október 17, 22:10:09 »
Mit mondd erről tehát az Ige? Azt tudjuk, hogy a sátánnak volt bejárása, hiszen Jób könyvében is olvashatjuk, hogy megjelent az Úr előtt. A mostani időkben pedig mi a helyzet?
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #2 Dátum: 2011 Október 18, 10:39:08 »
Kedves Antee!

Mikor olvastam szavaidat a következö Ígére kellett gondolnom:

31. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32. Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. 34. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? 35. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36. Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 37. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39. sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Róm 8,31-19

Akit az ÚR Jézus drága vérén megváltott, azt nem vádolhatja a sátán, mert levettetett.

Lk 10,18   
Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #3 Dátum: 2011 Október 18, 11:07:16 »
Igen Testverem, ez igy van! :2smitten:
A Lk 10,18 esetleg nem lehetett profecia?

Nem foglalok szandekosan allaspontot meg a temat illetoleg, mert szeretnek veletek egyutt gondolkodni es felfedezni az igebol az igazsagot.

:2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #4 Dátum: 2011 Október 18, 11:11:09 »
Békesség és bátorság mindenkinek az Úr Jézusért!

Békesség, mert a vádló legyőzött (Jézus Krisztus által) és általad is legyőzhető ellenség. Bátorság, mert Isten Igéje arra bátorít, hogy:

Idézet
Jakab 4,7: Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Szóval a  Jób története nem egy újszövetségi történet. Nem mis nevezném történeti könyvnek, inkább példázat. Kiválóan alkalmas arra, hogy azoknak, akik olvassák példa legyen arra, hogy hogyan lehet meglátni a problémák, a kudarcok, a káosz közepette Istent, hogyan lehet felismerni az Isten nélkül élőknek a saját állapotunkat, s arra is kiválóan alkalmas, hogy rádöbbenjünk arra, hogy a cselekedeteink, legyenek azok bármennyire is istenfélő motívummal, kevesek a megváltáshoz.

A Sátán ott van-e még a mennyben? Isten jelenlétében? Az igazság, a szentség helyén? Nem!!
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #5 Dátum: 2011 Október 18, 11:15:39 »
Még egy adalék az ördög és hadserege tartózkodási helyére:

Idézet
Efézus 6,10-12 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.  Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

A magasság nem egyenlő a mennyel.
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

Nem elérhető Harang

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 244
  • Isten szeret
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #6 Dátum: 2011 Október 18, 13:11:26 »
Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;
 Lukács 22:31   

Jelenések könyve:12:10   És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala:
Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma;
 mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

"Jézus az út, az igazság és az élet." János 14:6.

Nem elérhető Harang

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 244
  • Isten szeret
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #7 Dátum: 2011 Október 18, 13:53:35 »
Jób 1.
6.
Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is.
7
És monda az Úr a Sátánnak: Honnét jösz? És felele a Sátán az Úrnak és monda: Körülkerültem és át meg át jártam a földet.
8
És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő.
9
Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda: Avagy ok nélkül féli-é Jób az Istent?
10
Nem te vetted-é körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott e földön.
11
De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkoz-é meg szemtől-szembe téged?!
12
Az Úr pedig monda a Sátánnak: Ímé, mindazt, amije van, kezedbe adom; csak ő magára ne nyujtsd ki kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elől.

"Jézus az út, az igazság és az élet." János 14:6.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #8 Dátum: 2011 Október 19, 09:51:45 »
Idézet
Lk 10,18   
Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.

Idézet
Jelenések könyve:12:10   És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala:
Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma;
 mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

Szerintem szoros összefüggés van e két kijelentés között.

1Pét 5,8-9
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9. A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.


Shalom - békesség
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Clio

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #9 Dátum: 2011 Október 19, 11:58:14 »
Nos én úgy gondolom a Sátánnak most is bejárása van a menybe mert a végső ítélet még nem esett meg rajta vagyis nem vetetett a pokolba ahogy a jelenések könyvének végén van a hamis próféta mellé vetetik. Utánna teremt újjá Isten mindent ahol nem lesz helye többé a Sátánnak és semmi gonosznak.

Bár hiába vádolna minket szózsólónk a mennyben Jézus.  Így mindegy számunkra hogy ott van -e vagy nincs a menyben a Sátán Jézus az  üdvösségünk forrása.. Nincs mitől félnünk.
"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Nem elérhető DöNdIkEeE

 • Admin(n)é :)
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1627
 • Mrs :D
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #10 Dátum: 2011 Október 19, 12:11:25 »
Szerintem a Jelenések könyve 12:10 még nem történt meg. Szerintem ez egy prófécia lehet.

"Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket."

Szerény véleményem szerint, ennek a lényege az utolsó mondat, vagyis szerintem még bejárása van a Mennnybe mert az embereket is folyamatosan vádolja nap mint nap. Isten mint igazságos bíró és Jézus ami védő ügyvédünk ellen a Sátán mint vádló igenis harcol hogy nap mint nap bemószerolja az embereket. Azt gondolom a topic címe vagyis a kérdés hogy a Sátánnak bejárása van e Mennybe szerintem igaz. Nem ott lakozik és nem is tud egyszerre több helyen lenni... ezért csak bejár mint vádló.

És ha elolvassuk a következő részt akkor azt hiszem az is látszik hogy ez már a "jövőben játszódik." Jel 12,11
"Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig."
Amikor a sátán először levettet a Mennyből még nem beszélünk a Bárány véréről, hiszen akkor még emberek, se Föld se volt még. Több fordítás is Bárány véréről beszél. Akkor még nem is volt szó a megváltásról.
A Kereszt Tény, ezért vagyok Keresztény! :)

Nem elérhető Jules

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1609
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #11 Dátum: 2011 Október 19, 12:34:59 »
Idézet
Amikor a sátán először levettet a Mennyből még nem beszélünk a Bárány véréről, hiszen akkor még emberek, se Föld se volt még. Több fordítás is Bárány véréről beszél. Akkor még nem is volt szó a megváltásról.

Jogos, arról nem is beszélve, hogy azt sem láttuk még, hogy megjelent volna a vértanúk serege, akiket itt említ az ige. Nekem úgy tűnik, hogy a nagy nyomorúság idején a Földön élő keresztyének lesznek ők.
"Jól látszik a szívünk állapota abból, ahogy egy olyan valakivel bánunk, aki viszonzásul semmit nem tud tenni értünk."

Nem elérhető DöNdIkEeE

 • Admin(n)é :)
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1627
 • Mrs :D
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #12 Dátum: 2011 Október 19, 12:49:35 »
Egyetértek. Szerintem valamiféle mártírok lesznek.
A Kereszt Tény, ezért vagyok Keresztény! :)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #13 Dátum: 2011 Október 19, 14:30:34 »

Nagyon nehéz megfogalmazni és egy kicsit hosszúra sikerült, amiért elnézéseteket kérem.
Nem tartok igényt arra, hogy tökéletes a látásom. Szeretnék azonban egy két gondolatot felvetni. Van a levegö ég (mennynek is fordítják) és van Isten országa.  Az igaz, hogy vádol a sátán szüntelen minket és testvéreinket. De hol van az megírva, hogy ezt a mennyben teszi? Egyébbként hiába is vádolna, mert:

Rm 8,1    
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

A Jelenések könyve nem csak a jövöbeli dolgokról ír, hanem a már megtörténtekröl is. A már említett Ígeszakasz:

Jel 12:10   
És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala:
Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma;
 mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.


Elötte olvassuk:

Jel 12,3-6
3. Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém; 4. farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. 5. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához, 6. az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig.

Itt egyértelmüen Jézus Krisztus születéséröl van szó, ami már megtörtént, (Csak Rá érvényes: vasvesszővel legeltet minden népet.)

Különbözö szavak vannak a menny kifejezésére:
Az ouranos, ami 2Kor 12,2 (harmadik égig), Lk 10,18-ban és a Jel 12,10 található többek között. Itt a korkondancia szerint fizikális égröl van szó. Más amikor Isten országáról beszél: basileia, pl. Jn 3,5

Jóbnál is csak azt olvassuk, hogy mejelentek az ÚR elött, de nem azt, hogy a mennyben.

6. Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az ÚR előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is.
Jób 1,6

Mózes is megjelent többször az ÚR elött:
2Móz 6,30    
Mózes pedig monda az Úr előtt: Ímé én nehéz ajakú vagyok, hogy hallgatna reám a Faraó?

Ézs 14,12-15
12. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!
13. Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.
14. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.
15. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!


Figyeljük meg: Levágattál a földre: múlt idö
                        Sírba szállsz alá: profétikus

Tehát vannak különbözö egek, magasságok, de hitem szerint a mennybe (Isten országába) semmilyen tisztátalan és senki sem mehet be csak, ha víztöl és Lélktöl újjászületett. Ez a sátánra is vonatkozik, tehát semmiképp nem mehet be oda.

Végezetül:

Jn 3,5    
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Jules

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1609
Re:A sátánnak bejárása van még a Mennybe?
« Válasz #14 Dátum: 2011 Október 19, 15:00:14 »
Kedves Elisabeth, igazat adok, de szerintem nem teljesen egyről beszélünk.  :119:

Azt hiszem, más oldalról kellene megközelíteni a kérdést:
- Isten elé járulhat-e ma is a sátán? (talán helyesebb lett volna így fogalmazni a topic címét)

Az, hogy a Szentek Szentjébe, azaz Isten közvetlen jelenlétébe nem léphet, az világos az általad hozott igék alapján is.
Az Igéből tudjuk, hogy a Szent Sátort Mózes az Istentől látott, mennyei minta szerint készítette el.

Ha ez így van, akkor a Mennyben is van nem csak Szentek Szentje, hanem Szentély és Udvar (Károlinál Pitvar) is. A földi sátor esetében az udvarba bemehetett, aki a nép közül az Úr elé akart járulni.

A Sátor belsejébe csak Áron fiai, a Kárpiton túlra, a Szentek Szentjébe pedig csak a főpap léphetett, ő is csak évente egyszer.
Valahogy így képzelem, hogy a sátán az udvarig bemehet, de a Szent Hajlékba , az Istennel való közvetlen közösségbe nem.

Mi a véleményetek erről a nézőpontról?
"Jól látszik a szívünk állapota abból, ahogy egy olyan valakivel bánunk, aki viszonzásul semmit nem tud tenni értünk."