Szerző Téma: Mit fogunk csinálni a Mennyben?  (Megtekintve 7858 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető whiteattil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 229
  • whiteattil oldala
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #15 Dátum: 2012 Január 06, 08:13:16 »
Engem abszolút nem érdekel, hogy mit csinálunk a mennyben. Ez egy három dimenziós emberi felfogás.
"Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek"
(1Kor 2,9)
Nem tudjuk felfogni, hit által kell elfogadni, hogy a földi boldogságnál sokkal csodálatosabb lesz!!!
Úgyhogy nincs értelme a fejtegetéseknek, hogy mostani életfelfogással mi lesz a Mennyben.
A Biblia nem foglalkozik ezzel túl sokat.
Sokkal inkább azzal, hogy hogyan juthatsz eme csodálatos, emberi elmével, szívvel fel nem fogható helyre, a Mennybe!!
Attil

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #16 Dátum: 2012 Január 06, 08:41:52 »
Szia Draga Testverem!

Az ige igy folytatodik:

1Kor 2,10
Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.

:2smitten:

Szeretettel,
Antee
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Jules

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1609
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #17 Dátum: 2012 Január 06, 09:57:59 »
Én ugyan nem tudom, mit fogunk ott csinálni, de biztos jó lesz...  :119: :2angel: :2smitten:
"Jól látszik a szívünk állapota abból, ahogy egy olyan valakivel bánunk, aki viszonzásul semmit nem tud tenni értünk."

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #18 Dátum: 2012 Január 06, 10:10:35 »
Én sem tudom, mit fogunk csinálni, de csupa jót! Már nagyon várom.
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Gyöngyike

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1372
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #19 Dátum: 2012 Január 06, 12:34:10 »
Csodálatos hely,  ott nem lesz több sírás, fájdalom, gyász, ott örök öröm van, a mi drága Istenünkkel, szeretteinkkel. 

Számomra a leghatalmasabb, hogy együtt leszünk az Úrral, együtt élünk Vele Örökkön-Örökké....

:2smitten: :2smitten: :2smitten:Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #20 Dátum: 2012 Január 06, 14:33:10 »
Csodálatos hely,  ott nem lesz több sírás, fájdalom, gyász, ott örök öröm van, a mi drága Istenünkkel, szeretteinkkel. 

Számomra a leghatalmasabb, hogy együtt leszünk az Úrral, együtt élünk Vele Örökkön-Örökké....

:2smitten: :2smitten: :2smitten:
Ámen!!!
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #21 Dátum: 2012 Január 06, 16:02:07 »
Szia Draga Testverem!

Az ige igy folytatodik:

1Kor 2,10
Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.

:2smitten:

Szeretettel,
Antee

2Tim 2,12    
Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;

Mt 13,43    
Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.

Jel 15,2-3
2. És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái.
3. És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!


9.    
Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;
10.    
És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!
11.    
Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a Vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyiszék előtt arczczal leborulának, és imádák az Istent,
12.    
Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen.
13.    
Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?
14.    
És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
15.    
Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és a ki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.
16.    
Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség:
17.    
Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könyet.

Jel 7,9-17

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #22 Dátum: 2012 Január 09, 19:00:08 »
Néhány gondolat mit fogunk tenni a mennyben.

Zsolt 8:4  Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
Zsolt 8:5  Micsoda az ember - [mondom] - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

Zsolt 8:6  Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Zsolt 8:7  Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;


Ennek a Zsoltárnak a helyes értelmezését, a Zsidókhoz írt levélben találjuk. (az ige magyarázza önmagát)


Zsid 2:5  Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, a melyről szólunk.

Ebben a versben nyílvánvaló, hogy a jövendő világról van szó, és nem erről, mert e világ tűznek van fentartva, tehát meg fog semmisülni. Az ige az eljövendő világról beszél, az új teremtésről, és abban a világban nem az angyalok fognak kormányozni, nem az angyaloknak lesz alávetve.

Zsid 2:6  Sőt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá?
Zsid 2:7  Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt és úrrá tetted kezeid munkáin
Zsid 2:8  Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett.


A Zsid.2.6-8 még nem teljesedet be, ahogy a 8v mondja, ebből még semmit sem látunk, miért, mert a jövendő világról beszél, tehát a jövendő világ lett az embernek készítve.
Hisz mi is a :

Zsid 11:16  Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után;
Zsid 13:14  Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.


Tehát az Úr a jövőben, az elkövetkező világot ígéri nékünk, sőt azt mondja az ige, hogy az Úr az emberek kezébe adja, és az embert teszi az egész új teremtés urává.
Hogyan valósul ez meg.

Zsid 2:9  Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.
Zsid 2:10  Mert illendő vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.Zsid 2:9  Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.


Látjuk, hogy az első, igazi ember, az ember Krisztus Jézus, aki kisebbé tétetett az angyaloknál, aki megalázta magát és engedelmes volt a kereszt halálig, Isten felmagasztalta és Úrrá tette őt minden kezei munkája felet..


Fil 2:9  Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
Fil 2:10  Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.


Máté 28:18  … Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

Ő volt az első ember (aki maga Isten volt, de ugyanakkor a tökéletes ember) aki ezt a próféciát betöltötte.
De a 10v. azt olvassuk,

Zsid 2:10  Mert illendő vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.
Zsid 2:11  Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli őket atyjafiainak hívni,


Az Úr Jézus Krisztus sok fiakat vezérel a dicsőségre, és testvéreinek nevezi őket, tehát minket.

Róm 8:17  Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Zsid 3:1  Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,


Mi ez az elhívás, ha nem az , hogy részesei vagyunk Krisztussal az ő dicsőségében, és Uralmában.
Isten Mindent az Úr Jézus Krisztus kezébe adott, és az Úrral mi is örökösök vagyunk, ugyan azon elhívás részesei, hogy együtt uralkodjunk Krisztussal az elkövetkezendő világban.
Isten nagy dolgokat akar ott ránk bízni, nem tétlen gyermekeket akar ott, még nem is azt amit sokan tanítanak, hogy nem teszünk ott mást mint éneklünk, meg élvezkedünk. Isten egy céllal hív bennünket, és már itt fel akar készíteni bennünket azokra a feladatokra megbízásokra amit az elkövetkezendő világban kell végezzünk.
Istennek terve van velünk.

De lássuk mit tanít erről Jézus az evangéliumokban.

Vegyük rögtön az első igéket a hegyibeszédből.
Jézus arról beszél hogy lesz nek Isten országban akik kisebbek lesznek és akik nagyobbak lesznek.

Máté 5:19  Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.

Azután beszél Jézus arról, hogy gyűjtsünk kincseket a menyben.

Máté 6:20  Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben,

Tehát mindenkinek annyi lesz odaát amit itt gyűjtött, amit itt elért, és amilyenre itt formálódott.

Aztán beszél Jézus arról, hogy az Atya mindenkinek megfizet, nyílván, de úgy ahogy itt eljártunk. (úgy imádkozzunk, úgy adakozzunk, úgy böjtőljünk stb.)

Jézusnak van négy példázata, a szolgákról, és mind a négynek ugyan az a mondanivalója.
A megjutalmazás.
Ezek a példázatok arról tanítanak, hogy az Úr elment és szolgáira bízott valami, vagy a háznépet, vagy talentumokat, vagy valamilyen javakat. Egyes szolgák úgy gondolkodtak, hogy az ő Uruk már nem jön vissza, így elkezdtek haszontalanul bánni a javakkal, verni a szolgákat, elásni a talentumot, stb.
Más szolgák komolyan vették Uruk megbízását, és minden napjukat az ő Uruk várásában, azzal töltötték hogy azokat a javakat amiket az ő uruktól kaptak hűségesen használják és gyarapítsák.
Ezek jutalomban részesültek.
Mi volt az ő jutalmuk.

Máté 24:47  Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
Máté 25:34  Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Tehát mindenén, gondviselővé teszi, mindent a kezébe ad.

Máté 25:34  Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Az Ő országa örökösei vagyunk.
A másik helyen, pedig azt olvassuk, hogy az ő országában, az ő országát ossza szét, az egyik kapott két várost a másik öt várost.
Mit jelent ez?
Az Úr, mindenét ami van, ránk akarja bízni. A mi kezünkbe akarja adni.
Az Úr Jézus Krisztus együtt akar uralkodni velünk.

Luk 22:29  Én azért adok néktek, miképen az én Atyám adott nékem, országot,
Luk 22:30  Hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izráelnek tizenkét nemzetségét.


Mit jelent “ítélni”.
A bírák könyvében olvashatunk erről. A bírák ítélték Izrael tizen két törzsét, tehát vezették, kormányozták, irányították, határozatott hoztak.
 A Kortusi levélben olvasunk arról, hogy angyalokat fogunk ítélni, és itt nem arról van szó, hogy angyalok felet fogunk törvénykezni, vagy angyalokra mondunk ki ítéletet, hanem azt, hogy angyalok felet leszünk, angyalokat fogunk kormányozni.

Jel 3:21  A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.

2Tim 2:12  Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is ...

Látjátok, Isten hatalmas munkát akar ránk bízni, hatalmas felelőséget és hatalmas megbízást. Akar nekünk adni.
Mindenét amije van, az ő gyermekei kezébe adja, és mi kell ott majd a mennyei dolgokban, javakban hűségesek legyünk, jó vezetők jó, szolgák akik betöltik majd a helyüket a menyben a megfelelő helyen.

Mindenkinek mennyei elhívása van, egy mennyei feladatra, egy mennyei felelőségre, a meny kormányzására, és ügyintézésére.

De mindez annak a függvényében, menyire voltunk hűek abban amit itt kaptunk az Úrtól. Hogyan használtuk fel talentumunkat, képességünket, ajándékainkat, amit az Úrtól kaptunk.
Mennyire voltunk és leszünk jó sáfárok, jó szolgák, engedelmes szolgák.
Mennyi és milyen gyümölcsöt termünk, mennyit munkálkodunk Isten országáért, és munkánk milyen minőségű, mert azt a tűz próbálja meg.
Mit kaptunk még az úrtól?

A feleségünket vagy férjünket, gyermekeinket - hogyan formáljuk és neveljük őket, hogyan bánunk velük.
Akár a családot, akár a gyülekezetet, akár a munkahelyet, vagy anyagi javakat, mindent az úrtól kaptunk. Mit teszünk azzal amit kaptunk, hogyan becsüljük meg, hogyan használjuk fel, Isten dicsőségére.

1Kor 4:7 ...  Mid van ugyanis, a mit nem kaptál volna? ...


 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #23 Dátum: 2012 Június 24, 18:46:02 »
Sziasztok!
Hoztam nektek egy érdekes bizonyságtételt, egy barátom kérte hogy nézzem meg és alkossak róla véleményt. Még én sem láttam, ezért nem nyilatkoznék róla. Nektek mi a véleményetek?
Úgy hallottam, hogy a hölgy elragadtatásban volt és ott kapott kijelentéseket az Úrtól. Csak az első részt raknám be, remélem a többit megtaláljátok.

http://www.youtube.com/watch?v=OB8JWjqRs1c#ws

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #24 Dátum: 2012 Június 25, 08:53:35 »
Eddig csak ezt az első részt sikerült megtekintenem. Abban nem találtam kivetnivalót. Nagyon is elgondolkoztató, az egyházra nézve. És nagyon is illik sokakra a sikerteológia gyakorlása, hogy itt a földön akarnak maguknak kincseket szerezni, nem pedig odaát. Adj Uram, de azon nyomban, mindent, amire szükségem van. Pedig az Igében az áll: Keressétek először Isten országát és az Ő Igazságát és ezek mind megadatnak nektek." Valahogy a sorrend felborult...
Aztán az meg kifejezetten tetszett, hogy Jeshua a testté lett Ige. Szóval nem igazán találtam benne bibiaellenes dolgokat, úgyhogy meg fogom nézni mind a három részt.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #25 Dátum: 2012 Június 25, 12:37:36 »
Érdekes volt. Itt az ideje a megtérésnek. Ha az Úr ilyen üzeneteket küld az egyház számára, annak oka van. Egyébként pedig ez az Ige jutott eszembe:

1.   Jóel 2,28   
És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
2.   Csel 2,17   
És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
Azt gondolom továbbá, hogy az az énekesnő akit nem tudott a hölgy megnevezni, szerintem Lady Gaga volt. Fertelmesség az, amit ő művel.
Igazából dilemmám van, hogy hová soroljam ezt a bizonyságtételt, az elragadtatáshoz, vagy a próféciákhoz? Csak azért mert volt egy-két prófétikus kijelentés benne. Nagyon megdöbbentett például, mikor azt mondta, hogy Gábriellel és Micháellel beszélt az Úr, és örvendeztek, hogy valami kezdődni fog...
Gábriel hirnök, Micháel pedig Izrael védőangyala.
Aztán az is prófétikus volt, hogy három lovat látott a mennyben, fekete, sárga és fehér. A Bibliában ugyanis le van irva, melyik mit jelent, és azt mondta a hölgy hogy erővel vannak fogvatartva. Számomra ez azt jelenti, hogy ezen események előtt állunk. Ez azért is érdekes, mert a you tubera felkerült egy olyan videofelvétel, ahol látták Egyiptomban a fakó, illetve a sárga lovat egy lovassal femenni a mennybe.
Aztán az is egy érdekes megfogalmazás volt, hogy az UFO jelenségek a sátán praktikáihoz tartoznak, méghozzá a hitetés szelleméhez. Mindigis meg voltam róla győződve, hogy UFO-k nincsenek, és valószinűleg ezzel fogják majd magyarázni az egyház elragadtatását. Biztosan nem az Úrral fogják kapcsolatba hozni.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #26 Dátum: 2012 Június 25, 17:15:14 »
Én nagyon jónak tartom a bizonyságtételt, bár van amit nem értek. de hátha valaki igen. Illetve a Szent szellem is biztos megvilágítja majd. Természetesen mindent meg kell vizsgálni. Egyik ilyen dolog volt  az, hogy egyes hírességek sátánfattyak, és hogy ezek általában fiatalon meghalnak.  :061: Azt én is gondoltam, hogy gonosz erői munkálkodhatnak embereken: politikusokon, hírességeken stb. keresztül (gonosz szellemek), de ugye emberi lények, akik a gonosz útjain járnak. De ezt a videón nem teljesen értem...Te értetted ezt a dolgot, amiről a hölgy beszélt kedves Dafna?
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #27 Dátum: 2012 Június 26, 08:24:34 »
Szia Kedves Ditte!

Örülök, hogy volt bátorságod megnézni ezt a bizonyságtételt. Úgy gondolom nekünk hivőknek meg kell tudni itélni az ilyen dolgokat és nem elhatárolni magunkat tőlük.
Kértem a férjemet éppen ma, hogy ő is nézze majd meg az egészet, kiváncsi vagyok az ő véleményére is.
Tudjuk a Bibliából hogy a sátán is tud teremteni, gondolok itt az Egyiptomból való kivonulás esetére, ahol a bálványimádó papok is tudtak kigyót és még vért is teremteni. Tehát bizonyos fokú ilyen jellegű hatalma van a sátánnak, szerintem. Aztán azt irja az Ige, hogy az utolsó időkben maga a sátán fog megjelenni egy személy képében. Nem hinném, hogy ott szimbolikus igazságokról szól az Ige, hanem fizikai valóságról, tehát a sátán utánozni fogja a messiás megtestesülését, és ő maga is eljön a földre és el fog hitetni sokakat.
Nekem is érdekes volt ez a sátán fattyak megnevezés, de ha vizsgáljuk a Bibliát ott irva van, hogy réges-régen is még az emberiséggel is próbáltak fajtalankodni a gonosz angyalok, gondolok itt a Nefilimekre, tehát elképzelhető hogy léteznek ilyen sátáni lények. De mivel ez nincs irva a Bibliában, ezért én sem igazán tudom ezt hova tenni, számomra is egy nagyon érdekes és figyelemreméltó üzenet volt.
 Mint ahogy az is, hogy vannak ilyen sztárok a földön. Nem tudom amikor a hölgy erről beszélt, elsősorban Lady Gaga jutott eszembe, meg a Madonna. Ők ugyanis a földi összes perverzitást képviselik a koncertjeiken. Pucérkodnak, fajtalankodnak, szexuális kihágásokra buzditják az őket hallgatókat. És ne felejtsük el, Madonna kabbalista, tehát nagyon is közel van a sátáni praktikákhoz, babonázás, igézés.
Igazából a mennyben folyt történések és kijelentések voltak amik nagyon tetszettek, mert nagyon biblikusnak találtam őket, főleg azt, hogy többször azt a kijelentést kapta, hogy Jézus a testté lett Ige. Ő maga az Ige. Tehát Shomer Ájin testvérnek nagyon is igaza van abban, hogy nincs ó meg új szövetség, hanem kijelentés van, az pedig a Mi Urunk és Megváltónk Jézus.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #28 Dátum: 2012 Június 26, 14:34:45 »
Köszönöm drága Dafna, hogy elmondtad mit gondolsz. Nekem is nagyon tetszettek a mennybeli történések. A pokolbelieken is elgondolkoztam. Valóban úgy van, ahogy mondod a Nefilimekről. Az UFÓ féle dolgokról korábban is hallottam, hogy az ördög csalása. És milyen nagy csalás!!!
Az a véleményem, hogy fontos az ilyen kijelentésekkel megvizsgálni és nem szőnyeg alá söpörni. Természetesen mindent meg kell vizsgálni, ez nem vita tárgya. Nem szabadna félni a megcsalattatástól, hiszen azok Isten fiai, akiket Isten Szelleme vezérel. Márpedig Ő elvezérel minket minden igazságra. Valóban a teljes szentírás az Ó és Új szövetség csak együtt teljes!
Nagyon kíváncsi vagyok én is férjed véleményére.
Áldjon meg az Úr Téged és családodat drága Testvérem.
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #29 Dátum: 2012 Június 26, 14:45:32 »
Annyira elfoglalt, nem tudom mikor lesz rá ideje. De tudod ma is gondolkodtam ezen a kifejezésen hogy sátán fattyak. Mi van akkor - ez csak egy felvetés -, hogy pont azokat hivta igy a hölgy, akik itt a földön Nefilimként születtek meg? A fatty ugyanis valami torz dolgot jelent itt a földön is, amikor házasságon kivül születik pld. egy gyermek. Arra mondták hogy fattyú. Azoknak a nefilimeknek is volt lelke, ebben biztos vagyok, hiszen földi asszony szülte őket. Az Ige úgy gondolom arra utal, hogy ezek a nefilimek soha nem kaptak bocsánatot vétkeikért az Úrtól. És valószinűleg Isten úgy tekint rájuk mint torzszülöttekre, fattyakra, akiket maga a sátán és a gonosz angyalok hoztak létre fajtalankodásukkal. Persze ez csak okfejtegetés semmi egyéb, mert a Bibliában ezekről a dolgokról semmi sincs irva. Csak gondolkodtam, vajon mi is lehetett az a kifejezés?
Mindenestre a konzekvencia az: mindenki térjen meg abból, ahol vaj van a füle mögött. Tudod mikor arról beszélt hogy az az elvileg megtért hölgy - démoni bántások nélkül - külön egy cellában sirdogál, az jutott eszembe, nem-e ez az amit az Úr "külső sötétségnek hivott, ahol lesz sirás és fogaknak csikorgatása..." szóval álljunk meg a hitben, a szeretetben, álljunk az Igére, vegyük magunkra Jézus vérét és harcoljuk meg a hit nemes harcát. Mert én inkább gyűjtök odaát egy palotáravalót, mint ideát, múló kincseket. Úgyhogy félre a sikerteológiával és legyünk Isten imádó gyermekei az Úrnak. Ámen, jövel Uram Jézus!