Szerző Téma: Mit fogunk csinálni a Mennyben?  (Megtekintve 8462 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #30 Dátum: 2012 Június 26, 15:30:00 »
Nagyon elgondolkodtató. Mindig úgy gondoltam, hogy majd később lesz ilyen "Nefilim" dolog, de hát már az utolsó időkben élünk, közel az antikrisztus fellépése.
Az a nő egyedül a cellában, valóban, lehet, hogy az a külső sötétség. Nagyon fontos, hogy mindig megbocsássunk, Isten szeretete legyen bennünk és szeretet által munkálkodó hit. Adja Isten, hogy ilyenek legyünk. Ámen.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #31 Dátum: 2012 Június 26, 17:02:57 »
Jézus az Út, az Igazság és az Élet és senki sem mehet az Atyához, csak Őáltala. Akinek van vérrel hintett ruhája az bemehet a Szentek Szentjébe, akinek nincs, azt az Élő Isten Szentsége semmisitené meg. Na, ez a kegyelem.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #32 Dátum: 2012 Június 26, 17:08:45 »
Kedves Dafna.

Írod:

Idézet
Tudjuk a Bibliából hogy a sátán is tud teremteni, gondolok itt az Egyiptomból való kivonulás esetére, ahol a bálványimádó papok is tudtak kígyót és még vért is teremteni. Tehát bizonyos fokú ilyen jellegű hatalma van a sátánnak, szerintem.

Érdekes dolog amit felvetettél, az az, hogy a gonosz, tud teremteni.
Teremteni azt jelenti, hogy előállítani valamit a semmibél. Erre meg csak az Úr képes. A gonosz, csak eltorzítani tud, át alakítani, elhitetni, a szemeket és érzékeket megcsalni.
A Sátán nem tud teremteni, nem tud életett létrehozni, nem mindentudó, nem mindenűt jelenvaló, nem lát előre, mert ezekre,mind, csak az Úr képes.
Ne ruházzuk fel a gonoszt olyan tulajdonságokkal amire nem képes. Nagyhatalma van, ravasz és a hazugság atyja, minden gonoszság tőle származik, de eltörpül az Úr mellet és az Úr hatalma mellet.

Kol 1:16  Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #33 Dátum: 2012 Június 26, 17:17:03 »
Rendben. Csak egyet kérek Tőled magyarázd meg nekem, hogy az egyiptomi varázslók hogyan keltettek életre kigyókat a fából, és hogyan lett vér a tálban? Mert vagy azt mondjuk hogy ott az Ige nem mondd igazat, vagy azt mondjuk hogy igazat mondd, akkor viszont egy bizonyos anyagból más lett, igaz, ilyen értelemben nem a semmiből lett, hanem valami át lett alakitva. De az Ige nem azt irja hogy pld. piros viz lett hanem vér.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #34 Dátum: 2012 Június 26, 17:22:07 »
Én is meghallgattam a bizonyságot.

Ne vegyétek sértésnek, de nekem egy kicsit furcsa, ahogy boncolgatjátok, mintha a Szent Írás volna, és minden képen bele akartok magyarázni egy igazságot.
Nekem az gyedüli dolog ami tetszett az az, ahogy Jézusról beszélt, és ez az, ami számomra mindig is igazság volt, kijelentés nélkül is, hogy a legnagyobb kincs az Jézus jelenléte, az, hogy nincs szebb és csodálatosabb mint Jézus, sőt a menyország azért szép igazán mert ott van Isten dicsősége, ott van Jézus, Jézus jelenléte teszi azt szépé.


Jel 21:10  És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
Jel 21:11  Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;

Jel 22:4  És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon [lesz].
Jel 22:5  És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.


A többi, nem különb, azoknál a többi, hasonló meny és pokol látásnál, amit a YouTube-n lehet látni. Találtam olyan dolgokat is, ami ellentétes Isten kijelentett igéjével.

Jézus nyíltan kijelenti, és én ehhez tartom magma:

Luk 16:31  Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

Ha az emberek, nem hisznek az igének, a Bibliának, akkor nem hisznek majd az ilyen kijelentéseknek sem.
Mert az ember hitetlensége, az ember szívéből fakad, az ember halott voltából, megkeményedet szíve miatt.
Az ember nem is tud hinni, ha az Úr nem adja a hitet, ha az Úr nem közeledik előbb.

Ézs 55:10  Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
Ézs 55:11  Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.


Ahová küldi az Úr az Ő beszédét, ott meg is lesz az eredménye, (és csak ott), a Szent Szellem az, aki élővé teszi az emberben az igét, és élővé teszi a szívet, ami majd befogadja az élő igét.
Az Úr az aki elkezdi a munkát, és Ő az aki tovább viszi és be is fejezi (Fil 1:6 ; Fil 2:13 ) .

Amit tudnunk kel, a pokolról és a menyről, azt már kijelentette nekünk az Úr az Ő igéjében, és ami ezen felül van, vagy éppen ellentétben, az nem az Úrtól van.
Ha többet kéne tudjunk, a menyről és a pokolról, az Úr, azt is kijelentette volna, az Ő igéjében.
Én Óva intek mindenkit, az ilyen dolgoktól, mert Istentől való bölcsesség kel ahhoz, hogy az ember a jót felismerje, és, hogy kiszűrje, felismerje a hamisat.

Mindenek felet, pedig az Úr azt szeretné, hogy az ő szeretette, és a mi iránta való szeretetünk, tartana bennünket Ő mellette. Ha az iránta való szeretett adna nekünk erőt és nem a pokol félelem, vagy a meny utáni sóvárgás. Mert a mi kincsünk és gyönyörűségünk: a Krisztus az Úr. Pált, Krisztus szerelme szorongatta (2Kor 5:14), Krisztus iránti szerelme vezette, és abban volt meggyőződve, hogy Krisztus szerelme tartja meg őt. Rom.8.
Éppen ezért beszél az ige olyan keveset ezekről a dolgokról, hogy ne ezek vonzanak bennünket, hanem Krisztus szépsége, Krisztus szeretette, jósága, kegyelme, irgalma, vagyis Krisztus jelleme, az ami, és aki, Ő.

Zsolt 73:25  Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
Zsolt 73:26  Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
Zsolt 73:28  De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.


 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #35 Dátum: 2012 Június 26, 17:26:05 »
Erre gondoltam:

Beméne azért Mózes és Áron a Faraóhoz, és úgy cselekedének, amint az Úr parancsolta vala; veté Áron az ő vesszejét a Faraó elé és az ő szolgái elé, és kígyóvá lőn.
11
És előhívá a Faraó is a bölcseket és varázslókat, és azok is, Égyiptom írástudói, úgy cselekedének az ő titkos mesterségökkel.
12
Elveté ugyanis mindenik az ő vesszejét és kígyókká lőnek; de az Áron vesszeje elnyelé azok vesszejét.


Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #36 Dátum: 2012 Június 26, 17:27:14 »
Rendben. Csak egyet kérek Tőled magyarázd meg nekem, hogy az egyiptomi varázslók hogyan keltettek életre kigyókat a fából, és hogyan lett vér a tálban? Mert vagy azt mondjuk hogy ott az Ige nem mondd igazat, vagy azt mondjuk hogy igazat mondd, akkor viszont egy bizonyos anyagból más lett, igaz, ilyen értelemben nem a semmiből lett, hanem valami át lett alakitva. De az Ige nem azt irja hogy pld. piros viz lett hanem vér.

Nem tudom, milyen varázslattal, és szemfényvesztéssel csinálták, ilyeneket látok ma is a TV-ben és nem tudom, hogy csinálják, de nem is érdekel.
A negyedik csodát már nem tudták utánozni. Miért nem ment a Porból-tetvek csoda, ha a Sátán tud teremteni?

Én egyetlen teremtőt ismerek: az Istent,  aki az Úr aki a Krisztus.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #37 Dátum: 2012 Június 26, 17:27:42 »
Meg erre is gondoltam:


Mózes és Áron pedig úgy cselekedének, amint az Úr parancsolta vala. És felemelé a vesszőt és megsujtá a vizet, amely a folyóban vala a Faraó előtt és az ő szolgái előtt, és mind vérré változék a víz, amely a folyóban vala.
21
A hal pedig, amely a folyóvízben vala, meghala, és megbüdösödék a folyóvíz, és nem ihatának az Égyiptombeliek a folyónak vizéből; és vér vala az egész Égyiptom földén.
22
De úgy cselekedének Égyiptom írástudói is az ő varázslásukkal, és kemény maradt a Faraó szíve és nem hallgata reájok; amint az Úr megmondotta vala.

23

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #38 Dátum: 2012 Június 26, 17:30:29 »
Rendben. Csak egyet kérek Tőled magyarázd meg nekem, hogy az egyiptomi varázslók hogyan keltettek életre kigyókat a fából, és hogyan lett vér a tálban? Mert vagy azt mondjuk hogy ott az Ige nem mondd igazat, vagy azt mondjuk hogy igazat mondd, akkor viszont egy bizonyos anyagból más lett, igaz, ilyen értelemben nem a semmiből lett, hanem valami át lett alakitva. De az Ige nem azt irja hogy pld. piros viz lett hanem vér.

Nem tudom, milyen varázslattal, és szemfényvesztéssel csinálták, ilyeneket látok ma is a TV-ben és nem tudom, hogy csinálják, de nem is érdekel.
A negyedik csodát már nem tudták utánozni. Miért nem ment a Porból-tetvek csoda, ha a Sátán tud teremteni?

Én egyetlen teremtőt ismerek: az Istent,  aki az Úr aki a Krisztus.

 :2smitten:

Azt hiszem ott hibáztam, hogy nem irtam meg milyen teremtésre gondolok. A sátán szerintem tud ezek szerint élettelen tárgyakból élőt létrehozni, az Isten viszont a semmiből tudja ezt megtenni. És valóban ez a csodálatos az egészben, hogy csak egy darabig jutott el a sátán, tovább már nem futotta a hatalmából és erejéből. Ebből is látszik, hogy Isten sokkal de sokkal hatalmasabb nála, de neki is van valamilyen fokú hatalma, amit gyakorol is.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #39 Dátum: 2012 Június 26, 17:34:36 »
Én is meghallgattam a bizonyságot.

Ne vegyétek sértésnek, de nekem egy kicsit furcsa, ahogy boncolgatjátok, mintha a Szent Írás volna, és minden képen bele akartok magyarázni egy igazságot.
Nekem az gyedüli dolog ami tetszett az az, ahogy Jézusról beszélt, és ez az, ami számomra mindig is igazság volt, kijelentés nélkül is, hogy a legnagyobb kincs az Jézus jelenléte, az, hogy nincs szebb és csodálatosabb mint Jézus, sőt a menyország azért szép igazán mert ott van Isten dicsősége, ott van Jézus, Jézus jelenléte teszi azt szépé.


Jel 21:10  És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
Jel 21:11  Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;

Jel 22:4  És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon [lesz].
Jel 22:5  És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.


A többi, nem különb, azoknál a többi, hasonló meny és pokol látásnál, amit a YouTube-n lehet látni. Találtam olyan dolgokat is, ami ellentétes Isten kijelentett igéjével.

Jézus nyíltan kijelenti, és én ehhez tartom magma:

Luk 16:31  Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

Ha az emberek, nem hisznek az igének, a Bibliának, akkor nem hisznek majd az ilyen kijelentéseknek sem.
Mert az ember hitetlensége, az ember szívéből fakad, az ember halott voltából, megkeményedet szíve miatt.
Az ember nem is tud hinni, ha az Úr nem adja a hitet, ha az Úr nem közeledik előbb.

Ézs 55:10  Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
Ézs 55:11  Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.


Ahová küldi az Úr az Ő beszédét, ott meg is lesz az eredménye, (és csak ott), a Szent Szellem az, aki élővé teszi az emberben az igét, és élővé teszi a szívet, ami majd befogadja az élő igét.
Az Úr az aki elkezdi a munkát, és Ő az aki tovább viszi és be is fejezi (Fil 1:6 ; Fil 2:13 ) .

Amit tudnunk kel, a pokolról és a menyről, azt már kijelentette nekünk az Úr az Ő igéjében, és ami ezen felül van, vagy éppen ellentétben, az nem az Úrtól van.
Ha többet kéne tudjunk, a menyről és a pokolról, az Úr, azt is kijelentette volna, az Ő igéjében.
Én Óva intek mindenkit, az ilyen dolgoktól, mert Istentől való bölcsesség kel ahhoz, hogy az ember a jót felismerje, és, hogy kiszűrje, felismerje a hamisat.

Mindenek felet, pedig az Úr azt szeretné, hogy az ő szeretette, és a mi iránta való szeretetünk, tartana bennünket Ő mellette. Ha az iránta való szeretett adna nekünk erőt és nem a pokol félelem, vagy a meny utáni sóvárgás. Mert a mi kincsünk és gyönyörűségünk: a Krisztus az Úr. Pált, Krisztus szerelme szorongatta (2Kor 5:14), Krisztus iránti szerelme vezette, és abban volt meggyőződve, hogy Krisztus szerelme tartja meg őt. Rom.8.
Éppen ezért beszél az ige olyan keveset ezekről a dolgokról, hogy ne ezek vonzanak bennünket, hanem Krisztus szépsége, Krisztus szeretette, jósága, kegyelme, irgalma, vagyis Krisztus jelleme, az ami, és aki, Ő.

Zsolt 73:25  Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
Zsolt 73:26  Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
Zsolt 73:28  De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.


 :2smitten:

Ámen. De azért kérlek ne ird azt, hogy ezt Dittével mi szentirásnak vesszük. Köszönöm.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #40 Dátum: 2012 Június 26, 17:44:43 »
Bocsánat, kedves Dafna.
Kérlek bocsájts meg, ha szavaimmal megbántottalak (benneteket).

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #41 Dátum: 2012 Június 26, 18:02:43 »
Bocsánat, kedves Dafna.
Kérlek bocsájts meg, ha szavaimmal megbántottalak (benneteket).

 :2smitten:

Kicsit fájt. Megmondom az igazat, soha nem foglalkoztam ilyen jellegű bizonyságtételekkel, ha a barátom nem kér meg rá, nem is figyelek fel rá. Azért boncolgattam apróra, mert fontos számomra megállapitani, hogy az Úrtól jött üzenet-e vagy sem? Ezt kérték ugyanis hogy itéljem meg. Ez pedig nem megy másképp csak ha szétboncolom és megvizsgálom az Igében. Mint irtam is, a mennyei jelenések azok amikben nem találtam olyan dolgot, ami a Bibliában nincs benne. A pokollal kapcsolatos kijelentésekben viszont voltak új dolgok, amiket próbálok megmagyarázni az Igén keresztül, mert ha nem megy, akkor az egész bizonyságtételt hazugnak kell nyilvánitani. Mert az Úr csak igazat szól, a sátán viszont félig igazságmódon próbál becsapni minket, hivőket.
Ha félreérthető voltam a teremtés szóval kapcsolatosan, én kérek bocsánatot, de elsősorban az Úrtól, mert Őt sértettem meg vele. Nem állt szándékomban. Igazából nem tudom hova tenni az Egyiptomból való kivonulás azon Igéit, amit ide beszemezgettem Neked, de ma meg fogom nézni héber eredetiben is. Ha az van ott, hogy más anyag lett, tehát vér és kigyó, akkor az bizony élettelen illetve egy másik anyag mássá tétele, amire jelenleg nem találtam jobb szót a teremtésnél. A megcsalattatás és a varázslás az más kategóriába tartozik, mert ott a sátán nem létező dolgokról akarja elhitetni velünk hogy léteznek. Gondolkodni fogok mi erre a legmegfelelőbb szó. És szóljatok rám ha tanitani kezdenék, mert az nem az én asztalom. Felelősségem van, elsősorban az Úr előtt. Legyél áldott! Köszönöm megtisztelő figyelmedet!

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #42 Dátum: 2012 Június 26, 18:35:16 »
Megnéztem a héber eredetit, a következőkre bukkantam: A fáraó a bölcseknek és a boszorkányoknak szólt. Ó héber szerint pedig táninná, vagyis kigyóvá váltak.
A folyóra szó szerint irja hogy vérré vált, aztán jöttek az egyiptomi boszorkányok és ugyanazt megtették. Itt nem irja szó szerint a vért, de azt, hogy ugyanazt megcsinálták.
Szóval a héber eredeti alapján sem tudom hova tenni az Igéket, ha nem azzal magyarázom, hogy bizonyos fokú hatalma van a sátánnak - merthogy a szolgáit hivatta a fáraó - hogy átváltoztasson például élettelenből élőt, persze korlátozva van a hatalma, mert ugye nem tudott mindent megtenni, mint amit a Hatalmas Isten. Azért ne felejtsük el, hogy a legnagyobb rangot kapta az Istentől még mikor nem volt benne hamisság, és ezt a rangot használta fel, hogy fellázitsa az angyalokat Isten ellen. Hála Istennek, keveset sikerült megnyernie. Több jó angyal szolgálja a mi Megváltónkat, mint amennyi csatlósa a sátánnak van. Halleluja!

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #43 Dátum: 2012 Június 26, 18:37:02 »
Zoltán, ha találsz ennél jobb magyarázatot erre az Igékre, alávetem magam.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Mit fogunk csinálni a Mennyben?
« Válasz #44 Dátum: 2012 Június 26, 18:52:57 »
A te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, a ki ellened megállhatna.
2Krón 20,6

Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
Zsolt 103,19

Ézs 9,6-7    
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!


És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Mt 28,18


És ez nekem teljesen elég!

Mt 28,20    
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10