Szerző Téma: Zsidó egyéniségek  (Megtekintve 2004 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Zsidó egyéniségek
« Dátum: 2011 Október 26, 17:44:21 »
Kedves Testvérek!

Szeretném ha itt olyan zsidó személyek életrajza kerülne be, amelyek hittek/hisznek Jézusban, mint az Isten által megígért Messiásban.

Shalom Aleichem!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #1 Dátum: 2011 Október 26, 17:52:53 »
Ungár Aladár

Ungár Aladár testvér egy zsidó-keresztény testvér, aki fáradhatatlanul szolgálta az életében az URat. Többek között ö az "Evangéliumi Könyvkiadó" alapítoja. Nagyon sok magyarra fordított evangéliumi könyvek voltak sokak áldására, különösen akkor, amikor még Magyarországon nem lehetett ilyen könyveket terjeszteni.

"És akkor csodálkozva hallottam két meggyõzõ igazságot:
- Elõször, hogy az Isten rendje szerint a fõpapnak elõször a saját bûneiért kell áldozatot hoznia, és csak azután szabad és lehet engesztelést szereznie Istentõl az egész népért. Tehát az, amit mi az engesztelési napon teszünk, Isten elõtt egyáltalán nem érvényes!
- Másodszor azt mondta, hogy Isten áldozati báránya JÉZUS, Aki örök érvényû engesztelést szerzett - az egész világ bûneiért! Senki se vész el bûnei miatt, ha Õbenne hisz! Annak örök élete van! Az áldozati Bárány vére a Benne hívõket megváltotta, azoknak a bûneit Isten megbocsátja!"
Az ezredes letérdelve imádkozott érte, mialatt Andi is letérdelt, és lepergett elõtte az egész élete, és keservesen sírni kezdett. Nem bírt saját szavakkal imádkozni, de Isten meghallotta kiáltását a mélységbõl. Végül örömkönnyek között élte át, hogy Isten kegyelme belépett az életébe, és ettõl kezdve Jézus Krisztus tulajdona lett. "Még tökéletlen, amilyen csak egy újszülött lehet, de már életet kaptam Istentõl. Örök életet."
El kellett hinnie: a názáreti Jézus nemcsak Messiása, hanem személyes Megváltója is.


Az egész írás: http://www.ebredes.hu/node/357
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #2 Dátum: 2011 Október 26, 18:17:16 »
Ruth Nessim

Kikutathatatlan utakon Jézushoz, a Messiáshoz


Londonban, 1936-ban láttam meg a napvilágot. Édesapám brit volt, édesanyám pedig anyai  részről német zsidó, apai részről orosz zsidó származású. A második világháború alatt több ezer gyerekkel együtt egy biztos helyre, vidékre küldtek el. Ez idő alatt borzalmasan egyedül éreztem magam, de ekkor hallottam először az irántam való szeretetről, amely lejött az égből erre a földre. Ez a Jézus is zsidó volt, mint én. A magam gyermeki lényemmel szerettem Őt, de – nem Ő a kersztények Üdvözítője? Mégis e hitnek a magja nagyon erős volt. Valahogy szorosan összekötve éreztem magam ezzel a Jézussal, és ehhez az összeköttetéshez tartozott a „Palesztina” szó fogalma is.

Hol van Palesztina?
Iskolai éveim alatt sokat szenvedtem az osztálytársaim gyúnyolódásai miatt. Szidkozódtak, mert „megfeszítettem az ő Messiásukat”. Azt mondták, menjek oda ahova tartozok: Palesztinába. Még azt sem tudtam, hol van pontosan Palesztina. Csak annyit tudtam, hogy sok brit katona esett el ott, és Jézus is ott született. Évek során mindig jobban elmélyült szeretetem Jézus Krisztus iránt, a zsidó Messiásról való ismertem pedig megszilárdult. 1948-ban Izráel lett Palesztinából és Jézus, Izráel valamint Ruth összeköttetéséből kikristályozódott egy vízió, Isten ígérete számomra: „Elviszlek Izráel országába”. „Menni akarok – ez az egyetlen hely, ahol élni akarok. Vigyél el engemet a hazámba.” – válaszoltam.

Hontalan
Férjem, Albert 1933-ban, egy egyiptomi zsidó apa, aki japán játékokat exportált, és egy iraki zsidó anya gyermekeként Kobe-ban (Japán) született. Ám Japán és az USA között mindig jobban erősödőtt a feszültség, ezért egy magas beosztású hivatalnok az ország elhagyására tanácsolta szüleit. A család útja először Egyiptomba vezetett, de a háború miatt tovább kellett menniük Indiába, ahol hat évig laktak. Albert Indiában értesült az európai zsidók írtásáról, és itt került kapcsolatba a Zionisták fiaival. Föllobbant szeretete Zion iránt, és felébredt benne az elképzelés egy hazáról. Egy Bibliaórán, amely egyébbként kersztény fiúknak lett tartva, hallotta meg először az Örömhírt: „Egy férfi meghalt az egész világ bűneiért” – „Milyen csodálatos” – gondolta a tízéves Albert, és e mondatot nem felejtette el soha többé.

Letartóztatva
Négy év múlva befejeződött a háború Európában, és Albertet testvérével, Elievel együtt Svájba akarták iskoláztatni. Sváj felé, 1947 márciusában egy iraki átszállás alkalmával az egész családot letartóztatták, csupán azért, mert zsidók voltak. Mivel a holland pilóta nem volt hajlandó nélkülük felszállni, nyilvános botránnyá vált az ügy. Egy pár napi „ide – oda” után, mégis tovább utazhattak. Amit akkor még senki nem tudott, később fény derült az eseményre. Az akkori Palesztinában két keresztény misszionárius asszony értesült a Nessim család problémáiról. Annyira meghatotta őket az ismeretlen család sorsa, hogy elkezdtek imádkozni értük. Isten meghallgatta imádságukat.
A család még pár átszállás után megérkezett Nagybritániába, ahol Albert befejezte tanulmányait. Ezt követően együtt lakott testvérével, Elievel, akivel nagyon jó viszonyban volt. Annál nagyobb sokkot élt át, amikor Elie közölte vele a reggelinél, hogy megtalálta Jézusban a Messiást. Albert úgy döntött, neki magának kell az Írásokat kutatni és testvére tévedését bebizonyítani. Ám e tanulmányozás következményeként Jézus Messiási mivoltáról győződött meg. 1956 márciusában átadta életét Jézusnak.

Együtt
Később megismerkedtünk. Házasságot kötöttünk és közösen szolgáltunk Istennek Olaszországban, míg végül 1971-ben valóra vált az álmunk és kivándorolhattunk Izráelbe. Azonban az élet Izráelben nem volt álomszerű. Be kellett illeszkednünk egy teljesen új környezetbe majd 35 és 38 évesen egy új nyelvet tanultunk meg. Akkor, amikor Izráelbe érkeztünk, még csak kb. 300 Messiásban hívő élt az országban. A legtöbben titokban élték meg a hitüket.
Nagyon érdekes volt a találkozás azzal a két misszionárius asszonnyal, akik 1947-ben Albert családjáért imádkoztak. Amikor Albert életének történetét elmesélte, felismerték őt, mint annak a családnak a tagját, akikért annak idején igen intenzíven könyörögtek. Örömük még teljesebb lett most, mint akkor, amikor továbbutazhattak, mert e család két tagja megtalálta hitben a Messiást.

Forrás: AMZI
 
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #3 Dátum: 2011 Október 27, 19:49:28 »
Rachel Netanel

A Ma’ariv újságban 2009 augusztus 14-én megjelent cikknek a fordítása

Izrael teljes történelme egy asszony háza előtt

A cikket egy szekuláris világi újságíró írta

 Egy napon felfedezte a Jézus-hívő Rachel a telkén levő muzulmán sírokat. Azóta tombol egy meg nem szűnő háború a keresztények, a muzulmánok, a zsidók és a Messiásban hívők között.

Tovább...

http://www.amzi.org/html/rachel_netanel.html
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3997
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #4 Dátum: 2011 Október 27, 21:13:56 »
Kedves Elisabeth! Nagyon örülök ezeknek a történeteknek! Áldott az Úr, aki összegyűjti az Övéit minden népből! Még a választott népből is, akik megkeményítették a szívüket, de Isten szeretete meglágyítja őket.  :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #5 Dátum: 2011 Október 27, 21:17:33 »
Köszönöm kedves Tünde!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #6 Dátum: 2011 December 06, 15:18:54 »
Auschwitz, a depresszióm

Jurek Schulz

Mélyen a lelkemben volt elrejtve „egy magányos kamra”. Ebben már gyerekkoromban nehéz szomorúság áradt szét.

A fiatalként megpróbáltam az emberek gyűlöletén és önpusztításon keresztül „kétségbeesés e mélyen fekvő kamrájától” megszabadulni. Felnőttként igyekeztem éveken keresztül a tehetetlenségnek e kamráját semmibe venni. És ma? Hálás vagyok Istennek, hogy Általa  megtanultam együtt élni Auschwitz depressziójával.

A magányosság kamrája

Minden embernek vannak szívükhöz nőtt, gyakran szépen bekeretezett fotói a hozzátartozóiról. Sokszor rokonokról, és barátokról készült képek egész sora díszíti a falakat.

Sokan vannak abban a helyzetben, hogy hogy a családfájukat az egész távoli évszázadokig levezessék. Irigyeltem őket!

Ezt az érzést én sose ismertem meg. Az én családfám elégett az auschwitzi gázkamrákban. Ez a visszatarthatatlan, szavakba nem foglalható fájdalom, és iszonyat volt a magányosság termének legmélyén. Csak néha beszéltem róla, és most első alkalommal írok erről.

Utazásom a múltban

Az európai LCJE konferencia keretében 2010 novemberében lehetőségem nyílt arra, hogy Krakkót másodszor felkeressem. Ugyanígy lehetőségem volt arra, hogy Auschwitzban és Auschwitz – Birkenauban látogást tegyek. Személy szerint nekem az „Auschwitz téma” a felmenőim sorsa miatt mély érzelmekkel terhelt volt. Az életembe közvetetten belevésődött, és meghatározta.

Az áldozatokra emlékezés az emberiség legnagyobb temetőjében egyre inkább feledésbe merül. Az áldozatok néhány leszármazója ismeri a neveiket, ezt leszámítva legtöbbször nincs semmi több, ami a létezésükre emlékeztetne.

Nyomok a múltban

Apám klasszikus értelembe véve egy tipikus zsidó-lengyel középosztálybeli nagycsaládban nőtt fel. Nagyapám, Jákob ben Menahem Koptschak, 1882-ben Varsóban született, nagyanyám, Hinda Marim 1891-ben Krakkóban. 1911-ben házasodtak össze. Jákob Koptschak rabbi lett és lótenyésztéssel foglalkozott Krakkóban.

A fiatal házaspárnak egymás után születtek a gyerekei: Rúben, Áron, Regina, Dávid, és Sára. Hinda szülei, Gerson és Ráhel ugyanúgy Krakkóban éltek.  Gerson ágán két nevet végül 2010 novemberében találtam meg a zsidó temető közigazgatási anyagában. Ezek az egyetlen írásos adatok, amelyek ennek a családnak egykori Krakkói létére utalnak. Később mindkét fiatal testvér, Rúben, és Dávid a fodrászmesterségben váltak nagyon sikeressé, és rövid idő alatt több fodrászüzletük lett Varsóban.

Az irtózatos múlt

A pokol elszabadulása 1939. szeptember 1-én kezdődött a német csapatok lengyelországi bevonulásával.  Szeptember 6-án elkezdték a zsidókat íratni. Jákobot és Hindát még a lótenyésztés udvarán lőtték agyon a hozzátartozóik szeme láttára. Ezután következett az idős házaspár, Gerson, és Ráhel, unokáikkal, Áronnal, Reginával és Sárával együtt: kisajátítás, megalázás, gettó, koncentrációs tábor, és halál a majdaneki és auschwitzi gázkamrákban. Rúben és Dávid átmenetileg a földalatti világba menekültek Varsóban. Azonban Dávidnak nyomuk veszett, örökre, sorsa mindmáig nem tisztázott. Rúben a lengyel-zsidó ellenállók angliai hadseregébe ment. Ám hamar orosz fogságba került, majd ismét menekült, és a föld alá kényszerült, és a vége Auschwitz lett. Ott kellett neki az újonnan megérkező „halál fiait” kopaszra borotválni.

A nehéz újrakezdés

Az auschwitzi haláltábor felszabadítása után 1945 januárjában apám 31 éves volt. Az egyedüli sok rokona, és felmenője közül, aki túlélte. A DP táborba jött Dél-Németországba. Ez a tábor a hontalan menekülteknek (DP = „Displaced person” =hontalan személy) kínált újrakezdést. Egy új identitást, új nevet, új életet, új útlevelet, mint „hontalan menekült” Dél-Németországban, ahol az élete hátralevő részében tartózkodott. Dél-Németországban ismerte meg anyámat. Ő ugyancsak sokat tűrt, állandó félelemben és éhezésben élte a gyerekkorát Berlinben. Már a háború előtt kislányként az „árják” gúnyolódását kellett elviselnie az iskolában. Tíz éves gyerekként az éhséggel kellett harcolnia a túlélésért, és a végig bombázott éjszakákkal Berlinben. Ők mindketten a háborútól megpecsételve és gyökereiket elvesztve is bátrak voltak, és egy közös jövőbe mertek kezdeni.

Az új élet

Tizenkét évvel a háború után jöttem világra. Frankfurt am Mainban éltünk sok évig egy 52 m2-es, két és fél szobás lakásban négyen. A mi szociálisan felépített lakóházunkban még további nyolc másik zsidó család jött a gyerekeikkel, és egy szinti család. A felnőttek rendre egész Európa koncentrációs táborainak túlélői közül kerültek ki. A túlélők a zsidó közösségben is a „mindennapok normalitásáért” harcoltak. Mégis ott voltak a tetovált számok a karokon, az éjszakai félelemmel teli üvöltések, amelyeket a folyóson is hallani lehetett. A szomszéd, aki Parkinson kórban szenvedett, egy rabbi, aki csak nehézkesen tudott mozogni a mankóival. Az állandó láthatatlan félelem, és a gyanakvással telt légkör. Aztán ezt követték az antiszemita támadások a hatvanas évek végén, amelyek bennünket ismét „zsidókként”elszigeteltek, a „normális életért” folytatott harcunk ellenére. Néhányan ismét nagyot csalódtak.

Jó közösség, és szép zsidó élet Németországban

A gyerekkoromból és a fiatalságomból mégis pozitív dolgok vésődtek belém a közösségről a zsidó hitközségben. Még ma is szívesen emlékszem ezekre az időkre. Annak ellenére, hogy egyikünknek sem voltak rokonai, egymás számára váltunk „nagypapává és nagymamává“ vagy „nagynénivé, és nagybácsivá“. Elismerésben részesültünk, szeretet kaptunk egymástól, és bensőségesen éltünk. És az Istentisztelet alkalmával valaki mindig egy bonbont vagy egy márkát nyomott a kezünkbe.

A változás kezdete

15 évesen a gépkocsi-szerelő szakmát kezdtem el kitanulni. Később hajókon masinisztaként dolgoztam. Franciaországban, életemben először egy Újszövetséget kaptam ajándékba egy kikötőben. A hajón titokban olvasni kezdtem, mert a kíváncsiságom ellenére szégyelltem magam. A zsinagógából tudtam, hogy van egy élő Isten. Ábrahám, Izsák, és Jákob Istenét, Mózes Istenét, és a prófétákét ismertem. Itt olyanokat olvastam róluk, amiket korábban soha nem hallottam. A zsidó Jézusról, Isten Fiáról, a zsidó tanítványokról, a csodákról, és eseményekről a zsidók földjén. Jézust csak úgy ismertem, mint a keresztények Istene. Soha azelőtt nem foglalkoztam a kereszténységgel. A keresztények számomra mindig az antiszemitizmus lényegét jelentették. Azért, mert Auschwitzban megkeresztelkedett férfiak és nők, az egyház tagjai működtek. Mégis az olvasottak által valamilyen módon magamba fogadtam Jézus személyét. Lebilincselt, és kezdett elbűvölni.

A fordulat

Fiatal koromban már fellazítottam a zsidó közösséghez fűződő kötelékeimet, asszimilálódva éltem, beilleszkedtem. Azonban egyidejűleg egyre inkább elvesztettem a belső tartásom az életben és szabályosan értelem és cél nélkül sodródtam. Ezekben az években a nyugtalanul vetődtem ide-oda, végtelen sok vétket, hibát, és bűnt követve el. Amikor lehetőségem nyílt arra, hogy egy keresztény lakótársi közösségbe kerüljek, belementem. A közösséget egy messiási zsidó asszony, és egy keresztény asszony építette fel. Mindkettőnek a náci uralom következtében szenvednie kellett, különbözőképpen. De a Jézus iránti szeretetük, és a pozitív tanúságuk az életükkel, bátorítottak engem. Általuk ismertem meg egyre többet Jézus üzenetéről az egész Biblia összefüggésében. Egyre inkább kezdtem megérteni Jézus személyének a jelentőségét. Egy nap a Bibliaolvasás, és imádság után Jézus megbocsátásának tudata mélyen átjárt belül. Egy soha nem tapasztalt békesség áramlott át rajtam és újította meg az életem.

Az új szolgálat

Később pedagógiát, és teológiát tanultam. Hét évig aztán gyülekezetvezetőként dolgoztam. Később diakónusi vezetőként egy fiatal drogfüggők számára létrehozott rehabilitációs otthonban. Mindig fontos volt számomra, hogy segítsek abban, hogy a keresztények az antijudaizmus, és az antiszemitizmus minden formáját felismerjék. Miután a harmadik Birodalom Jézust „árjává” tette, az egyházban megkeresztelkedett zsidók számára nem volt többé menedék.  Ezért harminc éve szolgálok az egyházakban, és a gyülekezetekben, hogy a keresztények a zsidó vonásokat újra felismerjék a kereszténységben. Minél mélyebben megérti az egyház „a zsidó Jézust és az Ő zsidó üzenetét”, annál jobban tér vissza a gyökereihez, amiket elhagyott.

Kilenc éve főállásban az amzival dolgozom (www.amzi.org) együtt. Az amzi támogatja, és segíti a messiási mozgalmat, és információkkal szolgál róla. Lehetőséget ad számomra, hogy a gyülekezetekben és az egyházakban a messiási mozgalmat megismertessem. A messiási zsidó szolgálatom által győztem az „auschwitzi depresszióm” felett. Mert van reményem arra, hogy a keresztények a messiási zsidókban egyre inkább a „testvérüket” ismerik fel.

http://www.izrael-immanuel.net/?p=1246
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3068
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #7 Dátum: 2011 December 06, 18:42:44 »
Auschwitz, a depresszióm

Jurek Schulz

 Ezért harminc éve szolgálok az egyházakban, és a gyülekezetekben, hogy a keresztények a zsidó vonásokat újra felismerjék a kereszténységben. Minél mélyebben megérti az egyház „a zsidó Jézust és az Ő zsidó üzenetét”, annál jobban tér vissza a gyökereihez, amiket elhagyott.

Kilenc éve főállásban az amzival dolgozom (www.amzi.org) együtt. Az amzi támogatja, és segíti a messiási mozgalmat, és információkkal szolgál róla. Lehetőséget ad számomra, hogy a gyülekezetekben és az egyházakban a messiási mozgalmat megismertessem. A messiási zsidó szolgálatom által győztem az „auschwitzi depresszióm” felett. Mert van reményem arra, hogy a keresztények a messiási zsidókban egyre inkább a „testvérüket” ismerik fel.

http://www.izrael-immanuel.net/?p=1246
Adja az Örökkévaló, hogy ne ellenséget-ne Krisztus gyilkosait- ne is vetélytársakat lássanak a Messiás hívő Zsidókban, hanem testvéreket!
Adja az Örökkévaló, hogy azok között,akik Hívőknek vallják magukat, ne legyenek akik ötletektől vezéreltetettek, akik szelektív Ige olvasás hiányát emberi bölcsességgel pótolják, akik ítélgetéssel-a másik testvér életében való kutakodással vád pontokat keresnek, ezzel bizonyítva a maguk tökéletességét...
Adja az Úr, hogy mind megértsük, és meg is éljük a Testvéri egységet,Yessua tanítása szerint.
Adja az Úr, Hogy valóban minden szem Yessuára legyen függesztve, és minden szív,az egyenesség teljességével kutassa Istent.
Adja az Úr, hogy aki Hívő, ha eddig elő-elő fordult is, de többé ne emberi elvárásokra építsen, hanem Istenben-Yessuára építkezve,meggyökerezve az Igében élje a hátralévő időt.
Tegyen az Úr valamennyiünket alkalmassá, a Szentek örökségében való részvételre.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #8 Dátum: 2011 December 06, 19:01:55 »
Ámen
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #9 Dátum: 2011 December 06, 20:46:39 »
Idézet
Adja az Örökkévaló, hogy ne ellenséget-ne Krisztus gyilkosait- ne is vetélytársakat lássanak a Messiás hívő Zsidókban, hanem testvéreket!
Adja az Örökkévaló, hogy azok között,akik Hívőknek vallják magukat, ne legyenek akik ötletektől vezéreltetettek, akik szelektív Ige olvasás hiányát emberi bölcsességgel pótolják, akik ítélgetéssel-a másik testvér életében való kutakodással vád pontokat keresnek, ezzel bizonyítva a maguk tökéletességét...
Adja az Úr, hogy mind megértsük, és meg is éljük a Testvéri egységet,Yessua tanítása szerint.
Adja az Úr, Hogy valóban minden szem Yessuára legyen függesztve, és minden szív,az egyenesség teljességével kutassa Istent.
Adja az Úr, hogy aki Hívő, ha eddig elő-elő fordult is, de többé ne emberi elvárásokra építsen, hanem Istenben-Yessuára építkezve,meggyökerezve az Igében élje a hátralévő időt.
Tegyen az Úr valamennyiünket alkalmassá, a Szentek örökségében való részvételre.

Igen, Testvérem, adja az ÚR, hogy az OLAJFA teljességében, egységében és szépségében gyümölcsözzön!

Shalom

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #10 Dátum: 2012 Február 19, 15:11:50 »
Shlomo Drori

Kutatás az értelem után


Nagy volt a meglepetés, amikor felfedeztem, hogy Izraelben és a diaszpórában zsidók egész közösségei vannak, akik Jézusban mint Messiásukban hisznek. Ez a zsidó maradék találta meg az igazságot, és helyesen értelmezi a Szentírást. A valóságban a keresztény hit zsidóbb, mint a rabbinikus zsidóság, amely inkább az emberi, és szóban hagyományozott parancsolatokhoz igazodik, mint Isten Szavához.

Ez jó hír volt számomra. Más hívők tízezrei, akik zsidóként Jézusban hisznek, megerősítettek engem az identitásomban. Ez volt az első lépés. A második nem volt ilyen egyszerű, mert megkívánta, hogy változtassak a felfogásomon. Ezideáig Jézusra úgy tekintettem, mint személyes Uramra és Megváltómra. A származása és az Izraelhez fűződő kapcsolata nem érdekelt. Megtudtam, hogy a legtöbb zsidó gyűlöli és elutasítja Őt. Ez lett a következménye az úgynevezett «keresztények» üldözésének. Izraelnek ezt a negatív hozzáállását a száműzetés, és diaszpóra abnormális helyzetével is összefüggésbe hoztam. Úgy gondoltam, a cionizmus mindenen változtatna.

Lassan azonban fel kellett ismernem, hogy ebben tévedek. Jézus, a Messiás nem az égből hullt alá hirtelen. Először Izraelhez jött. Ő volt a megprófétált Messiás, Aki a Tanach (Ószövetség) próféciáit betöltötte. A törvény a helyettes áldozat általi engesztelésről beszélt már akkor, amikor a Sínai hegyen adatott. Jézus hozta el a bűnökért ezt a helyettesítő áldozatot minden népnek. Minden tanítvány, és majdnem az összes apostol zsidó volt. Az egész Újszövetség zsidó stílusában, gondolkozásában és hátterében. A keresztény hit egész koncepciója annyira zsidó, hogy valóságos csoda, és Isten munkájának bizonyítéka, hogy a pogányok egyáltalán befogadták. Ezek a felismerések megváltoztatták az életemet. A megbízatásomat abban látom, hogy Jesua Messiást ismertté tegyem a földön, ahol Ő élt, meghalt és feltámadt.

Tovább:

http://www.izrael-immanuel.net/?p=1409
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #11 Dátum: 2012 Május 08, 18:05:05 »
Lichtenstein Izsák

Rejtett gyökerek a magyar talajban

Lichtenstein Izsák rabbi kíváncsian figyelte iskolája egyik tanárát, amint az egy német nyelven írott könyvecskét olvasgatott. Kérdésére, hogy ugyan mit olvas, a tanár átnyújtotta neki az írást. A rabbi szórakozottan lapozgatott a könyvben, mígnem tekintete Jézus Krisztus nevére esett. Ekkor ébredt rá, hogy kezében az Újszövetség egy példányát tartja. Tanárát szigorúan megfeddte, hogy miért tartogatja magánál ezt a tiltott könyvet, majd azt dühösen a terem másik sarkába hajította. Egy polcon landolt a kötet, és ott is maradt a következő harminc évre, a feledés homályában.

Néhány évvel később Lichtenstein rabbi hazájában, Magyarországon heves zsidóüldözés kezdődött: a rabbit nem lepte meg, hogy az erőszak a kereszténység nevében érte a zsidó közösséget. Mindeközben azonban a rabbi meglepetten olvasta olyan keresztények írásait, akik Krisztus nevében ellene mondtak az antiszemitizmusnak és a zsidó nép védelmére keltek. E keresztények között volt a híres Biblia tudós, Franz Delitzsch is, aki a lipcsei egyetem professzora volt. Lichtensteint meglepték az olyan kijelentések, amelyek Krisztus üzenetét a minden embernek szóló élet és szeretet üzeneteként jellemezték.

Ekkor került kezébe a kicsiny Újszövetség, amely még mindig a könyvek között, a polcon hevert, azon mód, ahogyan egykor mérgében odahajította. A már idősödő rabbi számára az Újszövetség elzárt és gyűlölt könyv volt, és azt gondolta róla, hogy telve van a zsidó nép iránti megvetéssel és gyűlölettel. Most azonban felmerült benne a kérdés: tényleg az-e az Újszövetség, amit ő arról feltételezett. Fellapozta hát, és olvasni kezdte lapjait. Rabbi Lichtenstein később ‘Két levél’ című írásában így beszéli el tapasztalatát az Újszövetség olvasásáról: “Mindig azt gondoltam, hogy az Újszövetség tisztátalan, hogy a felfuvalkodottságnak, az önzésnek és a legszörnyűbb erőszaknak a forrása. Ám amikor kinyitottam lapjait, valami különös és csodálatos dolog kerített hatalmába: hirtelen dicsőség és fény világította át lelkemet. Tüskéket kerestem, de rózsákat találtam. Gyöngyökre bukkantam kavicsok helyett: gyűlölet helyett szeretetre, a bosszúállás helyett irgalomra és megbocsátásra, a kötelékek helyett szabadságra, a büszkeség helyett alázatra. Az ellenségesség helyén kiengesztelődést, a halál helyett pedig életet, üdvösséget, feltámadást és mennyei kincseket.”

Az 1880-as évek elején történt, hogy Magyarország egyik nagy tiszteletben álló kerületi rabbija, Izsák (Jitzak) Lichtenstein elkezdte olvasni az Újszövetséget, és arról így nyilatkozott:

“A felét sem hallottam ennek a Könyvnek a dicsőségéről, nagyságáról és erejéről, amely korábban el volt zárva előttem. Új volt benne minden, mégis, mintha egy régi barát érkezett volna meg, aki úti ruháit levetve már ünneplőbe öltözött. Olyan volt, mint az ékszereivel felékesített menyasszony és vőlegénye.”

Nem sokkal ezután Lichtenstein rabbi zsinagógájában az Újszövetségből kezdte tanítani az embereket. A személyét övező tisztelet és a magyarországi rabbik tanácsában elfoglalt szerepére való tekintettel behívatták őt, hogy adjon magyarázatot tanításaira. Hosszas viták után a rabbik tanácsa úgy döntött, hogy Lichtenstein rabbinak vissza kell vonulnia, meg kell keresztelkednie és egy keresztény felekezethez kell csatlakoznia. Lichtenstein erre azzal válaszolt, hogy nem áll szándékában egy keresztény felekezethez csatlakozni. Most találta meg az igazi judaizmust, ezért zsinagógai közösségével óhajt maradni. Továbbra is a zsinagógában akar tanítani. Ezt meg is tette, minden üldöztetés és bántások ellenére is.

Továbbra is kerületi rabbi maradt, és így hirdette az Új(abb) Szövetséget. Bizonyság volt ez a zsidó hitközséghez való hűségéről.

Lichtenstein rabbi és írásai hamarosan széles körben ismertté váltak, Istentiszteleteit keresztény missziós szervezetek és egyházak képviselői is elkezdték látogatni. Még maga a Vatikán is felkereste a rabbit. Pápai követ jelent meg Tápiószelén és vonzó ajánlatokat tett Lichtensteinnek, hogy katolizáljon. Bárki is csalogatta azonban, Izsák rabbi mindig egyformán válaszolt:

“Saját népem között akarok maradni. Szeretem a Krisztust, hiszek az Újszövetségben, de nem vonz a keresztény világhoz való csatlakozás gondolata. Zsidó testvéreim között maradok, és belülről leszek őrálló. Közöttük könyörgök érettük, hogy meglássák Jézusban Izrael igazi dicsőségét.”

Forrás: http://www.izrael-immanuel.net/?p=963
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #12 Dátum: 2012 Június 03, 09:18:37 »
Benjamin Berger találkozása az ÚRral

Ebben az évben, 1967-ben történt, hogy néhány hónappal a hatnapos háború előtt volt egy Istenélményem. Egészen váratlanul jött. Amikor azon a különleges napon a lakásomban ültem, és hirtelen Isten jelenlétét és szentségét éltem át, az egy hatalmas meglepetés volt számomra, egy valódi sokk.
  Munkából jöttem haza, és ahogy szoktam, elkezdtem újságot olvasni.  Nem volt belső békességem, az asztalra tettem az újságot, és elgondolkoztam azon, hogy zsidó vagyok, és hogy mit akar ez jelenteni. Ha ritkán a barátaim között a hit kérdéséről beszéltünk, világosan éreztem, hogy nekem egyáltalán nincs hitem. Ezt hiányként éltem meg az életemben. Ám arra gondoltam, ha már hinnem kell, valami olyanban szeretnék hinni, ami kapcsolatos az igazsággal, és nem tudtam, vajon létezik-e egyáltalán abszolút igazság.

Ábrahám, Izsák, és Jákob Istene

A gondolataim hömpölygése közepette egészen hirtelen az a benyomásom támadt, hogy nem vagyok egyedül. Habár senkit sem láttam, éreztem egy jelenlétet a szobában, egy nem e világból való jelenlétet. A tisztaságnak, a világosságnak és valami egészen dicsőségesnek élménye volt ez. Legbelül megijedtem, mert sohasem tapasztaltam ehhez foghatót az életemben. Nem voltam misztikus, hanem egy nagyon racionális ember. Abban az időben egyáltalán nem foglalkoztam vallásokkal vagy szellemi dolgokkal, ezért rémültem meg annyira.

  Később éreztem, ahogy valaki egészen közel jön hozzám és egy kulccsal egy nagyon vastag ajtót nyit ki a szívemben – és aztán egyszerűen beáradt ez a jelenlét, ez a szeretet a szívembe. Ott ültem – és elkezdtem sírni, anélkül, hogy felfogtam volna, miért.

  Majd egészen kivehetően hallottam Isten hangját. Ez egy belső hang volt, de egy olyan hang is, amely az egész univerzumot betöltötte. Az ÚR azt mondta nekem: «Én vagyok Ábrahám, Izsák, és Jákob Istene és én vagyok a te Istened». Megremegtem, ültem ott és nem tudtam, mit kellene ezzel kezdenem. Aztán szólt hozzám az Úr: «Előttem olyan vagy, mint egy nyitott könyv, és látok mindent az életedről.» Egy idő múlva kaptam egy szót, amit akkoriban még nem ismertem. Ez a Jesua név volt, Jézus héberül, és abban a szempillantásban – ezt nehéz elmagyarázni – abban a szempillantásban tudtam, hogy Jézus a Messiás, és hogy Ő a felelet minden kérdésemre, a zsidó identitásommal kapcsolatos kérdésekre is.
Ez az élmény változtatta meg teljesen az életemet.

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó egyéniségek
« Válasz #13 Dátum: 2012 Június 15, 08:14:51 »
Daniel Zion rabbi, Bulgária korábbi főrabbijának bizonysága a Messiásról

Több, mint húsz évvel ezelőtt lehetőségem volt arra, hogy az Újszövetséget elolvassam. Olyan mély benyomást tett rám, hogy egy szűk körben beszámoltam róla: Rendkívüli mértékben sajnálom, hogy Jézust, a Messiást egyre jobban elidegenítették a zsidó néptől. Jézus csak jót tett a zsidó népnek. Megtérésre hívta őket, meghirdette Isten királyi uralmát, és az isteni szeretetet minden ember, még az ellenségei iránt is.

A véget nem érő szenvedéssel a mai napig fizetjük annak a bűnnek az árát, hogy nem fogadtuk el a Messiást.

Be kell vallanom, hogy a pozícióm, rabbi mivoltom nem engedte meg számomra ennek az igazságnak a hirdetését. Ám Isten hatalmas kegyelmében megszabadított engem az emberektől való minden félelemtől.

Elhozott engem ide, Izraelbe, ahol egykor Jaffában rabbivá lettem, hogy aztán felmondjam a rabbikénti elkötelezettségeimet.

Miután feladtam a hivatalt, Jeruzsálembe mentem. Ott egy egész hónapot töltöttem el böjtöléssel és könyörgéssel. Kértem Istent, hogy mutassa meg a helyes utat számomra, és az Örökkévaló meghallgatta imádságomat.

5710 shevat hónap első napján (1950 tavasza) megmutatta nekem a Szent Szellem, hogy Jézus valóban a Messiás, aki értünk szenvedett mint áldozat a mi bűneinkért. A szívemben égő tűz nem hagyott nyugodni, amíg nyilvánosan meg nem vallottam hitemet.

Minden nehézség, szenvedés és üldöztetés, amelyekkel szüntelen találkozom, sem tudott többé eltántorítani a hitemtől. Éppen ellenkezőleg, Isten, akinek a szívemet adtam, és akihez minden szükségemmel fordultam, erőt adott számomra kitartáshoz. Szólt hozzám a Jesájá 41,10 verse által: „Ne félj, mert veled vagyok, ne aggódjál, mert én vagyok Istened, megerősítettelek, segítettelek is, tartottalak is győzelmes jobbommal.” E szavak által értettem meg, hogy az Örökkévaló egy nagy és fontos feladatot ruházott rám, amelyet mindenáron teljesíteni szeretnék.

Ne gondoljátok, hogy elhagytam volna a zsidóságot. Ellenkezőleg, zsidó vagyok és maradok. Jézus maga is zsidó volt és az maradt. Szeretném betölteni a Tórát, ahogy Jézus betöltötte.

Azt kívánom, hogy Isten akarata szerint Jézus, a Messiás hamarosan eljöjjön, hogy az egész világot az egy hitben egyesítse. Bárcsak mindenki felkészülne a Mindenható Isten királyi uralmára, hogy a Messiás Jézus által beteljesedjék az Ige: „És lészen az Örökkévaló királlyá az egész Földön” (Zecharja 14,9).

 

Üzenete a rabbikhoz

 

Daniel Zion rabbi a következő üzenetet küldte a korábbi szolgálótársainak, Izrael rabbijainak, akik támadták.

                                                                                     

„Tudatában vagyok annak, hogy az Önök felfogása szerint én egy hamis utat járok, ha Jézust elismerem Messiásomként és Üdvözítőmként. Az ég a tanúm, ha beszámolok arról, hogy sok évig könnyekkel, és böjtölésekkel imádkoztam az Úr előtt. A kérésem az volt, hogy az igazság útjára vezessen, és csak az Ő akaratát tegyem, ne a sajátomat.

Tanúságot teszek Önöknek arról, ahogy az Úr – nemcsak egyszer, hanem sok alkalommal – csodálatos módon kinyilatkoztatást adott nekem. Önök azt válaszolják, hogy mindez csupán képzelgés és illúzió volt. Tisztelt Uraim, kérem a bocsánatukat, ha azt kell válaszolnom, hogy az Önök részéről áll fenn a képzelődés. Az igaz és valóságos dolgok Önök számára tűnnek fel illúzióként.

Tudom, hogy a korlátozott képzés és a magas rabbinikus hivatal eltakarja Önök elöl az igazságot, mert Önök azt a tárgyat, amit megítélnek, sohasem ismerték meg. Pontosan így voltam én is! Azonban Isten a kegyelmében a Szent Szellem által megmutatta számomra a helyes utat, bűneim ellenére. Évek óta vezetett engem és terel az igazság útján.

Ezért mondom Önöknek: Ha én lennék az egyetlen, aki hisz Jézusban mint Messiásban, akkor sem tekintenék illúzióként erre. Most látom, hogy emberek milliói ismerik el Jézust, köztük nagyon tehetséges zsidók ezrei. Még egy sor rabbi is Messiásként hisz Jézusban. Ők is képzelgés és megtévesztés áldozatai?

Ha Ön rabbiként csak őszintén, teljes szívvel imádkozik Istenhez, elolvassa az Újszövetséget, és a Messiás Jézussal szemben alázatos magatartást tanúsít, akkor meg vagyok győződve: Isten meg fogja nyitni az Ön szemeit is. Jézus csak jót tett. Hívta Izraelt megtérésre, és az Isten országába. Sok jelet és csodát tett, ahogy azelőtt egy próféta sem. Össze akarta fogni az embereket, hogy szeressék egymást, az ellenségeiket is. Egy hidat kívánt építeni Izrael és a nemzetek között azért, hogy békesség legyen közöttük, és Jesájá próféciáját és minden próféciát betöltött, hogy az Úr király lesz az egész föld felett.

Az igazságot kell hirdetni. Atyáink súlyosan vétkeztek, amikor a Messiást halálra ítélték, aki bűn nélkül volt. Atyáink bűnt követtek el és elvesztek. Mi is szenvedtünk az ő gonosz tetteik miatt. Még tovább kellene szenvednünk?

A jogtalanságot jóvá kell tennünk, el kell ismernünk Jézust zsidóként és az Istentől küldött Messiásként. Ő a zsidók között élt, és a zsidókért áldozta fel magát. Feltámadt és újra el fog jönni azért, hogy egy tökéletes megváltással megmentsen minket.

Isten szolgájaként szeretném figyelmeztetni Önt. Először jön a figyelmeztetés, aztán következik a büntetés. Ezáltal ismeri majd fel, hogy az Úr küldött engem, és hogy a szavak, amiket szólok, nem a sajátjaim. Eljöttek a megpróbáltatás napjai, a megtorlás napjai. Ha Ön Jézust igaz Messiásként elfogadja, akkor második alkalommal tökéletes megváltással fog megmenteni minket. Ha nem, nagyon sok szenvedés jön majd Izraelre.

A bizonyság a „Die Weisheit ruft, Zeugnisse von Rabbinern” című könyvből származik (kiadja Harald Fölsch – 86-89 oldal), mely 21 Jesuában mint Messiásban hívő rabbi bizonyságait tartalmazza.

Forrás: http://www.izrael-immanuel.net/?p=1702
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10