Ismerkedés > Színház

Beépülés Isten egyházába

<< < (7/7)

bacsipista:
Lassan két hete szolgálok a gyülekezetben, mint rendező. Féltem attól, hogy alkalmatlannak találtatok, hiszen azt sem tudtam, mit kell tennem.
Eleinte a bejáratnál fogadtam az istentiszteletre érkezőket és köszöntöttem őket. Kezdetben zavart amiért nem tudtam minden kérdésükre választ adni. Mentegettem magam, hogy új vagyok még a gyülekezetben és a szolgálatban is. De nem voltam egyedül, velem volt az Úr és a velem együtt szolgáló testvér is. Sok mindent elmondott és bevezetett a szolgálat rejtelmeibe.
Történt még egy fontos esemény is az életemben. MEGTANULTAM MOSOLYOGNI. Azért írtam ezt nagy betűvel, mert ezt fontos ajándéknak tartom.  Akik belépnek a gyülekezetbe nem a gondok terhétől csüggedt és roskadozó emberrel találkoznak először, hanem egy mosoly fogadja őket.
Kérdezhetnéd, hogyan kaptam ezt meg. Egyszerű volt. aki megérkezett kezet fogott velem, testvéri "csókkal" köszöntött, átölelt. És ez ragályosnak bizonyult. Amit kaptam azt tovább adtam.

Testvérem, most ez volt számomra az egyik legfontosabb tanulság. Isten szeret. És azt üzeni a tanításain keresztül, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
Ezt tanulom most, és nem szeretnék pótvizsgázni belőle.

Antee:
Bocsánat Testvérem a késői válaszért!

Dicsőség Istennek a Benned végzett munkájáért! Minden szolgálat amit Istentől kaptunk, az minden tekintetben fontos.
Mély vízben érezhetjük magunkat, mikor egy számunkra új szolgálatba hív minket Urunk. Viszont aki elhív, az alkalmassá is tesz bennünket.

A szolgálatok pedig gyümölcsöt teremhetnek, amelyek megdicsőítik az Urat és felüdítik Testvéreinket.
A gyümölcstermés pedig a mi örömünket is szolgálja, mivel ekkor örvendezünk azon, hogy használ minket az Úr.

Emlékszem, több mint 3 évvel ezelőtt volt részem először és idáig egyetlen "Szent csókban", mikor Jules meghívott a házába egy éjszakára. Ugyanis a repülőtéren húztam meg magam éjszakára a repülőgép indulásáig. Egymásnak idegenek voltunk, mivel először találkoztunk, de mégis szent csókkal köszöntött engem. Valóban erő rejlik benne, mégpedig a Testvéri szeretet!

Amit pedig most tanulsz, azt mindnyájunknak tanulnunk kell. Hiszen ebben a parancsolatban benne van minden!


bacsipista:
Nem vesztem el! Ellenkezőleg - MEGTALÁLTATTAM!

Kedves Testvéreim az Úrban!

Hosszú szünet után jelentkezem ismét. Nem adtam hírt magamról, mert kerestem az Urat, és kerestem az új életem értelmét.
Korán keltem, sokat imádkoztam és tanulmányoztam a Bibliát, munka után a gyülekezetben voltam, hol én szolgáltam, hol mások szolgáltak énfelém.
Részt vettem lelki-gondozáson, megszabadultam azoktól a nehézségektől is amelyek bemeritkezésem után is még az életemben voltak. Tanultam azt, hogy miképpen lehet szeretni és megbocsátani. Felismertem, hogy nem az érzésemre kell hagyatkozni, hanem személyes döntést kell hozni: meg akarok bocsátani, és szeretni fogom ezt vagy azt az embert akkor is, ha nem érdemli meg. Ezek a döntések nehézségekkel, lemondással és fájdalommal  jártak, de megérte. Felszabadultam és boldogsággal tölt el, hogy egy lépéssel megint közelebb kerültem Jézushoz.
Az Úr adott nekem egy képességet, melyet azelőtt nem fedeztem fel magamban.  Bátorítást mások felé, az emberi értékek felszínre kerülésének segítségét, és a remény újbóli megtalálását azok felé, akik már lemondtak mindenről. Mondhatnám azt is, hogy EVANGÉLIZÁLOK.
Egy csoport tagja lettem, ahol sokat beszélünk az örömhírről, és Jézushoz vezetjük azokat az embereket akik eddig Jézus nélkül éltek. És a legnagyobb boldogság az, amikor látom az öröm és boldogság könnyeit azok szemében, akik eddig a reménytelenség súlyos terhei alatt görnyedeztek.
Jó az Úr, és örülök, hogy nem mondott le rólam, hanem felemelt és új célt és értelmet adott az életemnek.
Megtaláltam a gyülekezetemet. Megtaláltam a kereszténységet, mint az Úr egyházát.

Köszönöm nektek kedves Testvéreim.

Antee:
Áldott Testvérem!

Ezek nagyszerű hírek! Amint közeledünk az Úrhoz, úgy Ő is közeledik felénk (Jakab levele 4,8)!
Aki az Úrban van, az új teremtés (2Korintusi levél 5,17). Viszont a megszentelődés útján haladnunk kell.
Olyan mint a vízesés, ami ellen eveznünk kell. Ha megállunk, akkor az ár elkezd visszahúzni. De Jézus a csónakban van,
még ha úgy is tűnik, hogy alszik.

Nagyon jól mondtad, hogy nem az érzelmekre kell hagyatkoznod. Az érzelmeknek nem szabad átadni az irányítást.
Nem az számít, hogy mit érzünk, hanem hogy mit kér Tőlünk az Úr (Mikeás könyve 6,8)!

Végezetül ezt az igét küldöm Neked:
"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
(Máté evangéliuma 28,19-20)

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése