Szerző Téma: Olvasónapló  (Megtekintve 26846 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #135 Dátum: 2018 December 01, 19:09:23 »
Mahatma Gandhi:

"Csak akkor beszélj, ha a csendnél értelmesebbet tudsz mondani."

(internetről, montázsmagazin - idézi Leleszi Balázs Károly író, szociálpedagógus)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #136 Dátum: 2018 December 05, 07:55:37 »
Isobel Kuhn: AKIK ENGEM KERESNEK
(részletek)
 
A missziói tanács elé hívattak, ami majdnem egész délután tartott. Vacsora után a nappaliba hívott Brownlee úr, hogy közölje velem a missziói tanács határozatát. Kb. a következőket mondta:
- A missziói tanács teljesen elégedett a feleleteivel és mi itt a házban igen örülünk ennek. Azonban a missziói tanács arra kért, hogy egy fontos dologról beszéljek önnel. Az önre vonatkozó információs levelek között van egy, amelyben nem ajánlották önt. Az illető azzal okolja meg, hogy ön elbizakodott, engedetlen és hajlamos békétlenséget szítani. Évek óta ismeri önt, és a missziói tanács nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a kritikát.
- Ki volt az? - kérdeztem hevesen. Szinte képtelen voltam beszélni.
- Nem mondhatom meg a nevet, de szeretnék arról beszélni, milyen romboló hatást tehetnek az ilyen tulajdonságok a missziói munkamezőn.
Ezután elmondott egyet-mást saját tapasztalataiból. Egy órai komoly intés után közölte velem a határozatot.
- Higgye el, nem volt könnyű nekem mindezekről beszélni önnel.
Valóban szomorúnak és fáradtnak látszott.
Sajnáltam őt, bár fájdalmamban majd megszakadt a szívem.
- Jó éjszakát, Brownlee úr!
Ezután szobámba siettem, de nem azért, hogy lefeküdjek és aludjak. Vajon ki lehetett az ismeretlen felvilágosító?
Bár mondták, hogy a misszió határozatát - miszerint csak feltételesen vettek fel a jelöltek közé - ne mondjam tovább, néhány barátomnak megírtam. Felháborodva és teljes együttérzéssel válaszoltak és  kicsit megvigasztaltak. Egy valaki azonban másképpen fogta fel a dolgot: Bancroft Roy volt. Mindenképpen írni akartam neki, miután Brownlee úrral beszéltem, és ezt a dolgot is megemlítettem. Azonnal válaszolt. Elégedetten mosolyogva bontottam fel a levelet, mert elképzeltem, Roy szintén felháborodott a dolgon. Azonban nagy ijedtség vett rajtam erőt.

"Isobel - írta - a legjobban az lep meg, ahogy te ehhez a dologhoz viszonyulsz. Keserű és érzékeny vagy. Ha nekem valaki azt mondta volna: Roy, te büszke, engedetlen és békebontó vagy,  - azt feleltem volna: ámen, így van testvérem, még a felét sem mondtad el nekem! - Egyáltalán mi jó van bennünk? Csak akkor vagyunk győzelmesek ezekben a dolgokban, ha egyiket a másik után a kereszthez visszük és kérjük az Urat, feszítse keresztre a bűneinket."

Mint kardcsapások, úgy hatoltak szívembe ezek a szavak. Hűséges barát volt Roy, aki nem riadt vissza attól, hogy sóval fűszerezze beszédét, de azt sem felejtette el, hogy jósággal édesítse. Olyan hatással volt rám, hogy azonnal térdre borultam és bocsánatért könyörögtem az Úrhoz.
Egészen más hangulatban álltam fel. Ahelyett, hogy tovább nehezteltem volna, vizsgálni kezdtem magamat, hogy ez a három ördögi dolog: elbizakodottság, engedetlenség, lázadozás nem burjánzik-e elrejtve bennem. Ha valóban megvannak, nem vehetem őket védelembe.
Ez visszaadta békességemet, bár még mindig ijedten gondoltam arra, hogy ezeket a tulajdonságokat figyelik majd bennem.

Később véletlenül megtudtam vádlóm nevét. Az a kísértő gondolatom támadt, hogy Brownlee úr és a missziói tanács előtt igazolom magam. De helyes lenne? Egy hangot hallottam: "Ha nekem mondták volna, azt feleltem volna: Ámen, testvérem, a felét sem mondtad el nekem."
Kedves Roy, mennyire igazad volt! Miért ébreszteném a missziónál azt a benyomást, hogy liliomfehér vagyok? Úgyis elég hamar megtudják, mennyire gyenge és gyarló vagyok...

Igen. Az Úr tudta előre, hogy mielőtt misszióba megyek, önzésemnek először alaposan össze kellett törnie, mielőtt Isten az ő nagy ügyét letehette az én kezembe. Az én Uram alapos munkát végez mindenben. De mikor már megkockáztatta, akkor jóságosan azt is megmutatta, hogy miért tette. Mindenestől szeretetének megnyilvánulása volt.
Ez az élmény áldást jelentett egész életemre nézve.

(Forrás: Isobel Kuhn: Akik engem keresnek. Evangéliumi Iratmisszió, 1965.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #137 Dátum: 2018 December 12, 05:46:42 »
"Assisi Ferenc élete végén sokat szenvedett amiatt, hogy rendtársai eltértek attól az úttól, amit számára az Úr kijelölt. A lélek sötét éjszakáit élte meg, mígnem meghallotta az Isten szavát: „Talán téged tettelek meg az én rendem pásztorának? Ne gyötrődj, még ha csak három testvérre sorvadna a rend, segítségem állandóan megmarad.” Ferenc erre így kiáltott: „Van Isten, és ez elég nekem!”

Avilai Szt. Teréz: "Ha Isten a tiéd, semmid nem hiányzik: Isten egyedül elég!"

(forrás : internet, Magyar Kurír)

https://www.magyarkurir.hu/hirek/-van-isten-es-ez-eleg-nekem-raniero-cantalemessa-elso-adventi-elmelkedese-vatikanban

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #138 Dátum: 2018 December 14, 08:27:39 »
"Valaki azt mondta, hogy a különbség Buddha, Allah és Jézus között a következő képben ragadható meg:
Ha beleesel a szakadékba,
Buddha azt fogja mondani : "tanulj meg kimászni onnan",
Allah, azt, hogy "te vagy a hibás, azért mert beleestél",
Jézus meg utánad fog menni a szakadékba."

(internetről)

forrás:
http://mimindenteologia.blogspot.com/2017/05/keresztyen-filmek-filmek-keresztyen.html

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #139 Dátum: 2018 December 19, 07:33:19 »
KÁLVIN EMBERI ARCA

"Szemmel tartotta Kálvin Európa csatatereit is. Így pl. De Falais barátjának így ír 1547. május 18-án - miután április 24-én V. Károly császár hadai Mühlbergnél leverték a protestánsokat, és János Frigyes szász herceget foglyul ejtették:
"Feszülten figyelünk az egyház általános helyzetéről szóló hírekre. Ha Isten oly keményen akar meglátogatni, (...) akkor föl kell készülnünk a szenvedésre." (...)
Még ugyanaznap ír ugyane témáról Enzinas Ferenc spanyol menekültnek Bázelbe:
"Amikor azt kérded: a viszonyok jelenlegi összezavarodásáról írjam meg véleményemet, ahhoz egyáltalán nem kell hosszú levél, mivel az oly ködös helyzetben nemcsak szilárd véleményem nincs, hanem még azt sem merem elgondolni: mi lesz ennek kimenetele. Mert valahányszor ezt elkezdem, oly sűrű sötétség kerül elém, hogy semmit sem tartok jobbnak, mint szememet behunyni a világ számára, s egyedül Istenre tekinteni."

(forrás: Szénási Sándor: Kálvin emberi arca. Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Bp., 1986.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #140 Dátum: 2019 Január 07, 13:09:35 »
Kelly Gaylord: Istenre nézni

Az egyik évben felajánlottam az ifjúsági vezetőmnek,  hogy segítek neki a karácsonyi műsor szervezésében. A tíz-tizenkét év közötti gyerekek nagyon izgultak, hogy hallgatóság előtt kell felolvasniuk. Ünnepi ruhába öltözve nyugtalanul várakoztak, miközben ilyen kérdéseket tettek föl: "Mikor kell a színpadra menni felolvasni? Az ének alatt vagy után?"
Végül megértettem, nem számít, hogy hányszor magyarázom el nekik, hogy mit kell tenni, úgyis idegesek maradnak. Ezért ezt mondtam a szereplőknek:
"Ha nem vagytok biztosak, hogy mikor kell elkezdeni a felolvasást, akkor nézzetek rám, és én segítek, hogy ki következik."
Mivel nem ismertek engem, voltak kétségeim, hogy megbíznak-e bennem, ha éppen elbizonytalanodnának. Ennek ellenére felajánlottam a segítségemet, akartam, hogy tudják: nincsenek egyedül.
Ahogy várható volt, a program alatt mindannyian figyeltek rám.

Számomra ez az eset hasonlít az Istennel való kapcsolatunkra. A bajok között talán elfelejtjük, hogy Isten jelen van, és segít nekünk, bátorítva minket. Bízhatunk Isten vezetésében bármilyen helyzetben. Isten állandó és bölcs jelenléte soha el nem halványul.

Nem akadályozhat meg a félelem abban, hogy Istenre figyeljek.

"Istenünk, segíts rád tekintenünk vezetésért, rábízva magunkat szeretetedre!"

(forrás: Csendes percek - áhítatok az év minden napjára, 2018. nov. - dec.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #141 Dátum: 2019 Január 08, 11:03:06 »
Olvasónaplómból: 
NÉGY GONDOLAT A SZERETETRŐL
...........................................................

Petőfi Sándor: Mi a szerelem?
című verse, részlet:


...Viselni hosszú éven át
A szívben a kétség nyilát,
Teremteni legmelegebb
Vérünkből szép reményeket,
Csak azért, hogy meghaljanak,
Hogy minden istenadta nap
Legyen egy-egy kedves halottunk,
Kit kínosan kell megsiratnunk;
A rágalomnak óriási
Kígyófarkával szembeszállni,
Eltűrni oly bántalmakat,
Mit megtorolni nem szabad,
Mert kedvesünk azé, ki bánt,
Aztán elvenni a leányt,
Eldobni érte szabadságunk,
Mely legimádottabb sajátunk,
S fölvenni a könnyű szabadság
Helyett az élet súlyos gondját,
Dolgozni napok s éjeken,
Hogy ételünk s ruhánk legyen;
S ha feleségünk tán szeszélyes,
Magunkat szabni szeszélyéhez,
Hogy már ha kell örömtelennek
Lenni egyik vagy más életnek,
Mienk legyen örömtelen...
Lássátok, ez a szerelem!

(forrás: Petőfi Sándor összes költeményei)

----------------------------------------------------------------------------------

Ferenczi Zoltán (lelkész, addiktológus):

"A földi lét nem alkalmas a boldogságra, alkalmas viszont a szeretetre - ám mi a naponkénti boldogulásunk érdekében könnyen feladjuk a szeretetkapcsolatainkat. Ha szeretünk valakit, azzal azt is vállaljuk, hogy amikor rossz nekünk vele, akkor is az ő megerősödését és kiteljesedését keressük."

(forrás: Family magazin 2018/1, -  F.Z.: A veszteségeink is megajándékozottá tehetnek minket c. riportcikk)

------------------------------------------------------------------------------------

Antoine de Saint-Exupéry:

"Az igazi szeretet ott kezdődik, ahol már nem vársz érte viszonzást."

(internetről)

------------------------------------------------------------------------------------

Pilinszky János (költő):

"Mert a tevékeny szeretetet félelmetes szakadék választja el az ábrándos szeretettől. Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni a földön, s viszontszeretetre vár, méghozzá azonnali viszonzásra. Az igazi szeretet azonban hősies. Kész akár a vereségre is, hisz helye és ideje Istenben van."

(forrás: internet, Pilinszky János kommentárja Dosztojevszkij Karamazov testvérek-éhez,  http://franka-egom.ofm.hu/index.php?id=2015-11-21)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #142 Dátum: 2019 Január 11, 17:40:49 »
HÉTKÖZNAPI KERESZTÉNYSÉG

"A lobogó lelkesedés mellett van egy másik, nyugodt, csendes lelkesedés, de azért ez is valódi. Ezt mindig meg kell őrizni, szilárdan ki kell benne tartanunk, szítanunk, táplálnunk kell. Ha nehéz napi munkánkat újra kezdjük, ha a hétköznap sokszor nehéz és nyomasztó lesz, mert hisz nem kíséri a költészet és a lobogó lelkesedés, akkor is mindig őrizzétek meg ezt a nyugodt lelkesedést. Ez az, ami legszükségesebb az életben: nyugodt tűz és tüzes nyugalom."

(XI. Piusz pápa 1934. évi beszéde francia munkásnőkhöz, részlet. Idézi: Sík Sándor: Hétköznapi kereszténység. vigilia.hu)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #143 Dátum: 2019 Január 22, 20:48:11 »
"Legnagyobb vereség a világon: megszokni a rosszat!"

Ravasz László

(forrás: internet)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #144 Dátum: 2019 Január 28, 08:52:36 »
"Hogy mennyire erős bennünk a gonosz hatalma, először akkor érezzük meg, amikor szabadulni akarunk tőle."

C. S. Lewis 

(internetről, idézi parokia.hu)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #145 Dátum: 2019 Február 07, 18:36:00 »
"Ha tudom, hogy nem vagyok tökéletes, de meg vagyok váltva, akkor el tudom fogadni másnak a tökéletlenségét is."

(Nagy Márta - parókia. hu,  "Elég jó tanár, diák, szülő" c. riportcikk)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #146 Dátum: 2019 Július 01, 05:32:39 »
Nehémiás könyve 1:11a, három fordításban:

"Kérlek oh Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésökre,
akik kívánják félni a te nevedet..." (Károli ford.)

"Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára,
akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet! " (prot. új ford.)

" Kérlek, hallgasd meg szolgád könyörgését! Halld meg szolgáid imádságát,
akik gyönyörűségüket lelik abban, hogy tisztelhetnek és félhetnek téged! " (egysz. ford.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #147 Dátum: 2019 Július 17, 05:23:44 »
Példabeszédek könyve 16:20

"Aki figyelmez az Igére, jót nyer;
és aki bízik az Úrban, ó mely boldog az!"

(Károli ford.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #148 Dátum: 2019 Július 20, 04:36:09 »
Példabeszédek könyve 19:21

"Sok gondolat van az ember elméjében,
de csak az Úrnak tanácsa áll meg."

....................................................................

Máté evangéliuma 11:27b

"Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya,
az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú,
és akinek a Fiú akarja kijelenteni."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1138
Re:Olvasónapló
« Válasz #149 Dátum: 2019 Július 23, 07:48:22 »
"A" terv:

"(a mi megtartó Istenünk) azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson."
(I. Timóteus 2:4)

"A" feltétel (részünkről): őszinteség

"Míg elhallgattam (bűneim), megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. (...)
Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: bevallom hamisságomat az Úrnak
- és Te elvetted rólam bűneimnek terhét."
(32. Zsoltár 3, 5)