Szerző Téma: Zsidó imádságok  (Megtekintve 13670 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Zsidó imádságok
« Dátum: 2011 November 12, 18:23:52 »
Zsidó imádságok topicja.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #1 Dátum: 2011 November 12, 19:50:16 »
BARUCH HABA B'SHEM ADONAI

ÁLDOTT, KI JÖAZ ÚR NEVÉBEN!
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #2 Dátum: 2011 November 13, 07:58:17 »
Hajnali ima

Köszönöm néked Örökkévaló Uralkodó, hogy irgalmadban visszadtad belém lelkemet: nagyon megbizható vagy! (Gyermek ima)

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #3 Dátum: 2011 November 13, 08:00:37 »
A kenyér áldása
(Ezt az imát Jézus is nagyon sokszor elmondta!)

Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, aki kenyeret ad a földből!

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #4 Dátum: 2011 November 13, 08:03:09 »
Kézmosás előtti ima
(Ez az a rituális cselekedet, amit Jézus nem tartott fontosnak)

Áldott vagy Te világ Ura, ki megszentelt (elkülönitett) bennünket parancsolataival, és meghagyta nekünk, hogy kezet mossunk!

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #5 Dátum: 2011 November 13, 08:08:18 »
Reggeli áldások

Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki ésszerűen alkotván meg az embert, üregekkel és nyilásokkal látta el! Nyilvánvaló és tudott dolog fenséges trónod előtt, hogy ha ezek közül bármelyik feleslegesen kinyilna vagy elzáródna, nem tudnánk létezni és eléd járulni. Áldott vag TE, Örökkévaló, minden élőlény orvosa, kinek csodásak a művei!

Istenem, a lélek, melyet belém leheltél, tiszta. Te teremtetted, Te alkottad, Te lehelted belém, Te tartod meg bennem, és Te fogod egyszer elvenni tőlem, hogy visszaadd az idők végén. Amig e lélek bennem van, hálát adok neked, Örökkévaló Istenem, őseim Istene, minden történés kútfeje, minden lélek Ura. Áldott vagy Te, Örökkévaló, ki az élettelen testekben visszaadja a lelket!

Nem elérhető julika

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 847
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #6 Dátum: 2011 November 13, 08:10:09 »
Ámen!


Köszönöm nektek,hogy segítségetek álltal,bele olvashatunk a Zsidók imádságaiba.

Legyetek nagyon áldottak!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #7 Dátum: 2011 November 13, 08:16:27 »
Jelenleg a zsidó imakönyvől idézgetek, de van egy csodálatos könyvem, amit sajnos most hirtelenjében nem találok, ami kifejezetten zsidó nők számára készült, az egyszerűen csodálatos! Nagyon szeretném veletek megosztani, mert nagy érték, gyönyörűen beszél az Úrral. Tudnotok kell, hogy a zsidók nem mernek saját szavakkal imádkozni (sajnos eléggé becsapja őket a Sátán) mert attól félnek, hogy valami tiszteletlent mondanak, hogy nem tudnak olyan szépen beszélni Istennel, mint ahogy azt kéne. Igy egy rabbinátus által elfogadott imasémájuk van, illetve Dávid zsoltárait imádkozzák. A zsidó nők külön imaösszejöveteleket is tartanak, tanitói órákat is, ahol rabanit vagyis högy rabbi tanitja őket. Volt alkalmam egy ilyen imaórán részt venni, ekkor kezembe nyomták Dávid zsoltárait és ezt imádkoztuk közösen. Itt Izraelben lehet kapni olyan picike könyvecskét, ami kb. 2 cm hosszú, 1 cm széles és az egész zsoltár van benne, amit állandóan hordanak magunkál, de mindenképpen van zsoltáros könyvük, mert a kéréseket csak a Sirató Falhoz viszik el, cetlit betéve, de imádkozni akkor is inkább a rabbik által elfogadott imákat mondják. Nem akarnak tiszteletlenek lenni az imában.

Nem elérhető karola

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 471
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #8 Dátum: 2011 November 13, 10:27:53 »
 Nagyon köszönjük Drága Testvérek . Ámen !

Nagy öröm ez nekünk , hogy bele olvashatunk  :2smitten:

Szeretettel Karola

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #9 Dátum: 2011 November 13, 13:19:32 »
BARUCH ATA ADONAI; ELOHEINU MELECH HAOLAM: ASHER NATAN LANU ET DERECH HAYESHUA BEMASHEAH YESHUA AMEN

Áldott vagy Te Urunk Istenünk, a Viág Királya, Aki megadtad számunkra a szabadulás útját Mashiah Yeshuában, Ámen!
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #10 Dátum: 2011 November 13, 13:38:11 »
Vasárnap reggeli ima

Te vagy az örök világosság, kit a sötétben tapogató lelkük sejt, kinek fénye meggyújtja bennünk az istenség szikráját, láttatja arczunkon hasonmásodat: áldassál óh Örökkévaló, ki fényt és világosságot adtál!
Örök Isten! Midőn teremtő szavad eget és földet a semmiségből teremtett, e szóval nyilvánitád akaratodat: Legyen világosság! És a föld világosságnak örvendett. Valamint a teremtés hetében, úgy most is a sötétséget világosság váltja fel, minden nap nyilvánul a Te hatalmad Uram, minden reggel megifjodva jó fel a nap, a földnek világot és meleget adva! Ha megfigyelem a Te művedet e fénygömböt, mely méltóságos útján minden lénynekerőt s új életet ad, óh csak akkor érzem igazán, hogy én gyenge ember, semmi, egy proszem vagyok a mérhetetlen világegyetemben! És mégis, Én Istenem, mily sok jóban érszesitesz engem, atyailag gondoskodol rólam napról-napra és óráról-órára. Iádva borulok le Fenséged előtt, hálaadó szavakat rebegve jótéteményeidért, melyekkel nemge s minden lényt dúsan elhalmozol. Köszönet Neked azon oltalomért, melllyel az elmúlt éjszakán körülvettél, köszönet a felüdülésért, mit a nyugodt álommal nyújtottál, hogy most megerősdve napi munkámat újra megkezdhetem!
Hivatáskörömban hiven és buzgón akarom teendőimet végezni, minden cselekedetemet Rád gondolva akarom megkezdeni s végrehajtani. Támogass engem, Mindenhatóm e jámbor föltevésemben, ne vond meg tőle e mai napon se segitségedet, de azért, ha szenvedést mérnél reám, azt is békével fogadom szent kezedből, mert tudom, hogy Te minden időben velem szeszesz!
És igy ébren, alva, élve, halva, a Te kezedben ajánlom magamat!
Ámen

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #11 Dátum: 2011 November 14, 15:25:30 »
Hétfő reggeli ima

Örök Isten, végtelen valóság! Ki kezdettől fogva voltál, minden idő végét túléred, ki szólsz és megtörténik, parancsolsz és meglesz: hallgass meg engem, midőn HOzzád fohászkodom s vedd kegyesen szivem óhajait, Istenem, Uram. Ámen
A hétnek második napja van ma, amelyben hatalmaddal a kiterjedést alkottat, ekülönitvén a terület felső vizeit az alsóktól. Gyenge a mi elménk teremtésed csodaműveit meg érteni és tenséged hatalmát méltatni. a teremtmények legcsekélyebbike, óh Uram, nyilvánitja hatalmadat, s a legparányibb lény is magán hordozza bölcsességed képét.
Eltörpül szavunk, véges fogalmaink elégtelenek nevedet magasztalni, csak a bámulat és csodálás közben emeljük alázattal Hozzád szemünket, kérve miszerint hatlamad végtelenségét, mely az egész mindenséget átöleli, irgalmadban reánk is terjeszd ki. Ne engedd, hogy  a vétek háborgó tengere reánk törjön, nehogy a gonosz hajlamok csábos szavaira hallgatva, menthetetlenül odavesszünk.
Óvj meg a balszrencse vészes hullámaitól, nehogy gyarló életünk, mely alig dicsekszik örömtelki prcekkel, elkeserittesssék, s szivünk rményét elveszitve, kételkedjék és ktéségbe essék határtalan jóságodon!
Áldd meg szorgalmamat és iparkodásomat, hogy meghozza a remélt gyümölcsöket. Legyen a Te törvéyned az út, melyen előrehaladok,  tanod hitem és létem alapja, lelkem épsége legfőbb és legüdvösebb célja.
Add, hgoy a szégyenpir ne boritsa arcomat az elmúlt napokon elkövetett tévedésekért, hanem hogy tiszta és elégedett öntudattal tekinthessek jövőm elé, s minden pirulás nélkül járulhassak szent szined elé. Ámen

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #12 Dátum: 2011 November 14, 15:50:46 »
Roboz Andor: Nismász (Hállel - dicsőitő imádság)


Minden élő lélegzése
Dicsőitse szent neved!
Minden földi, égi része
Hálahimnuszt zeng neked!
Minden földi magasztaljon,
Istenének Téged valljon!

Téged, Uram, Istenének
Mig a világ világ lészen:
Mert kivüled senki nincsen,
Aki mindég tettre készen
Aki segit, aki véd,
Aki táplál, könyörül,
Aki megvált, aki szent,
Aki könnyre könnyt törül,
Ki bánat idejében,
Mint Te, Uram, velünk légyen!

Csak te, Uram, Te vagy ilyen!
Te a vég és Te a kezdet,
Aki nélkül mi sem támad,
Aki nélkül mi sem veszhet,
Ki az egész mindenségnek
Testet öltött tervét szőtted,
S mesterükként ismered a
Múltakat és jövendőket,
Kit szünetlen magasztal a
Világok milliója
És a hirnek, dicsőségnek
Foglalatja kezdet óta!

Szelid kézzel irányitod
Nagy, hatlamas mindenséged,
Elfelejtett alkotásod
Óh, én Uram, nincsen néked.
Teremtményid millióit
Ápolgatod gondos kézzel,
Irgalmadnak napsugárit
Száz irányba ontod széjjel.
Éber seemed be nem hunyod,
Nem száll reá szender ködje,
Nem száll rá, hogy lényeidet
Szemed elől el ne födje!
Aki alszik, fölébreszted,
Mihelyt szemed veszélyt, bajt lát,
Aki kábult, fölüdited
S megnyitod a néma ajkát.
Rab bilincsét szerte zúzod,
Aki bukott, felemeled,
Óh, Istenem, ennyi jóért
Hogyan mondjunk hálát neked?

És ha ajkunk csupa ének volna,
Mint a tenger harsogóan szólna,
És ha szavunk felzúgna az égig
S mennydörögve söpörne raj't végig,
És ha szemünk napunk mása lenne,
Vagy ha a hold tükroződnék benne,
És ha kezünk az egekig érne,
Mint hogyha sas felhők közé térne,
És ha lábunk olyan gyorssá válna,
Hogy mint az őz, úgy repülne, szállna,
Még akkor is nagyon gyöngék volnánk,
Hogy hálánkról hozzád méltón szólnánk
Úgy segits meg ezután is,
Úgy légy mindig vélünk,
Valameddig élünk!

Segits atyánk!
S megfogadjuk,
Hogy amink van, néked adjuk,
amit belénk teremteni
Kegyes voltál:
Mind a sirig Téged szolgál!
Téged testünk, ami por,
S ami égő benne forr,
Téged lelkünk, Téged ajkunk,
ami sár és szellem rajtunk.
Téged dicsér, csakis Téged,
Magasztalja dicsőséged,
Magasztalja nagy hatalmad,
Szent neved és birodalmad.
Minden ajak NÉked zeng,
Aki vagy és aki szent!

Ami nyelv van emberszájban,
Háláját csak Néked ontja,
Esküjét csak NÉked mondja,
Ha segitsz vagy gázolsz rajtunk,
Te előtted térdet hajtunk,
És büszkén, fennen állunk,
Földre omlunk, porrá válunk,
Mert Tenéked nincsen párod,
Magányosság útját járod,
Te az első, te a Nagy,
Ki a világ Ura vagy,
KI a semmit
Földdé tetted,
Egeidet
Teremtetted.

Hogy én Uram megköszönjük néked,
Hogy ezerszer megsegitéd néped,
Hogy bár százszor irgalmadba vetted,
Megköszönük egyetlenegy tetted.
Hogy szent neved dicsőségét daljuk,
Egész földön méltóképpen valljuk!

Te voltál, ki Egyiptomból
Kivezetted néped,
Láncainkat összezúztad, tépted,
Aki, mikor
Nem vala mit ennünk,
Dús asztalhoz
Segitettél bennünk!
Kiütéd a kardot
Ellenséges kézből,
Kimentettél bajból,
Betegségből, vészből...
Enyhitetted fájdalmainkat
S ha porba gyűrtek,
Nemsokáig tűrted,
Fölemeltél védőnk lettél,
A magasba segitettél!

És, mint eddig,
Él ne hagytál irgalmadban,
Szelid szóval vigasztaltál
Bánatokban, siralmakban
Érted élünk, érted halunk,
Mind halálig magasztalunk,
Aki nagy a nagyságában,
Aki erős erejében,
S mérhetetlen dicsőséget
Rejt el az ő szent nevében,
Ki erős a viadalban,
Ha seregit ütközteti
S félelmetes, nagy hatalmát
Műveiben tükrözteti!

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #13 Dátum: 2011 November 16, 09:39:00 »
Kedd reggeli ima

Istenem és Uram! Mely nyelv képes a Te magasztosságodat hirdetni, hatalmad csodaműveit szóba foglalni? Mi a halandó, hogy megemlékszel róla, az ember fia, hogy figyelemre méltatod? Csak kevéssel csekélyebb az isteni lénynél, dicsőséggel és disszel koronáztad őt: Urává tetted kezed művein, mindeneket lábaihoz raktál! Örökkévaló, mi Istenünk, mily hatalmas a TE neved az egész földön!
Urunk és Istenünk! Parancsszavaddal fölékesitéd a teremtés harmadik napján a földet mindennemű növéynzettel: hogy teremtményeid, melyeket majdan létesitesz, táplálékot nyerjenek. És valamitn akkor, úgy most is magadod a föld szülötteinek a mindennapi kenyeret, fölruházod a mezők liliomát, hű gondját viseled az égi madárnak, útlan bujdosónak Te evezérled nyomát, atyja vagy az elhagyott árvának...
Hála és dicséret NÉked, szünetnélküli gondoskodásodért.
De mi az a kenyér, mi fentartásunkra szolgál? Nem csak az, mely éhunket csillapitja, hanem az is, mely lelkünk szükségleteit kielégiti, amely lelkünket felemeli az anyagiság köréből, ami erényeinket növeli, ami valónkat az élet minden viszontagságán megedzi és erőteljessé teszi.
És valamint csak éhség adja meg az ételnek izét és a beteg undorodik minden éltetől, úgy lelkünk is beteggé lesz, ha nem ka isteni tápot. A lélek tápláléka: igazság és vallásosság. A mennyei kenyér ez, melyről a próféta azt hirdeti: "Napok jönnek - mondja az Úr - éhséget küldök a földre, nem kenyér utáni éhséget, hanem megérteni az Úr szavát!
Ezen elv rejlik szent prófétád azon magasztos szavában: "És tudd meg, hogy az ember nem csak kenéyrrel él, nanem mindabbül, mit az Őr rendel, él az ember!"
Megvigasztalva küldöm azért imámat Hozzád, minden jónak kútfeje, Isten! Add meg nekem és enéyimnek szükségleteinket, áldd meg oltalmaddal kezünk munkáját, ne engedd, hgoy az emberek támogatására és adományira szoruljunk, hanem lásd el Te testünket-lelkünket, a testi és lelki táplálékkal nepjaink leteltéig!
Áldassál Örökkévaló, ki kezedet megnyitva, minden élő lényt javaiddal táplálsz. Ámen

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó imádságok
« Válasz #14 Dátum: 2011 November 16, 11:34:20 »
Szerda reggeli ima

Világok Ura! Millió égi testet teremtettél a teremtés negyedik napján, napot, holdat, csillagokat adtál az égre, hogy megvilágitsák  a nappalt, az éjszakát, hogy jelezzék az időt s annak szakait...Ha látom e csodaműveidet, melyeket alkottál, semmiségemet érezve leborulok nagyságod előtt s imádattal rebegem: mi az ember, hogy róla megemlékezel?!
Mennyei Atyám! Én múlékony, jelentéktelen lény, mivel háláljam meg jóságodat, melyet szünet nélkül éreztetsz velem? Csak az a tudat önt belém bátorságot, hogy a legigazabb köszönet, mit a halandó ember Neked bemutathat, abban áll, ha bölcs rendeléseidet megfogadja, s magasztos erényeidet utánozni iparkodik.
Legyen a mai nap mindazon kötelességek tejesitésére rendelve, melyeknek elintézése reám várakozik. Minden cselekedetemet azzal a föltétellel akarom a mai napon megkezdeni és elvégezni, hogy Te előtted tetszést nyerjek. Minden gondolatom és tettem oda lesz irányozva, hogy lelki erőmmel embertársaim javát előmozditsam. Uram, Istenem! Szivem telve imádással és tisztelettel: bátorságom, bizalmam szilárdul, ha az élet felleges napjaira gondolok. Te kijelölted az égitestek útját, amelyen minden időben mozogniok kell, ha letűnik a nap, helyt adni a csendes éjszakának, nyugalmat és álmot adsz a fáradt földnek, majd ismét a hasadó reggel felkelt új életre, őn örömökre. Küldd idején égi malasztodat, ha  szerencsétlenség éjszakája besötétiti napjainkat, hagyd fényleni isteni kegyednek éltető napját, ha  a gond és bánat fellegei tornyosulna életünk egén, ha  a sors égő zsarátnoka megemésztéssel fenyeget: óh küldd az enyhitő árnyékot reánk.
Állj mellettem mindig, hatalmas Istenem! Tőled várom a segélyt bizodalommal. Legyen szent erőd és vigyázásod velem, hogy minden veszedelem távol maradjon tőlem! Örökkévaló! segélyedet remélem! ámen