Szerző Téma: Bibliai fogalmak  (Megtekintve 7485 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #15 Dátum: 2012 Március 18, 15:26:07 »
És mivel az álozati bárány is sóval hintetett meg, a Messiásban hívö zsidók, ma is meghintik a kovásztalan kenyeret sóval. Úrvacsoránál pedig kovásztalan kenyeret esznek.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #16 Dátum: 2012 Március 18, 15:31:58 »
Köszönöm az infókat! :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #17 Dátum: 2012 Augusztus 31, 10:43:35 »
TÓRA

Tanítás? Törvény? Isten Szava? – Jézus Krisztus?

2. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok;
  3. És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás (Tóra) Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;
  4. Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.
  5. Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában!

Ézs 2,2-5

A harmadik versben a „tanítás” szószerint az eredetiben: „Tóra”.

Tóra:
Parancsolat, törvény, rendelkezés, nevelés, tanítás.

Ám Ki és hogyan adta a Tórát? Szemléljük meg az eredeti nyelven, amelyen Isten szólt népéhez.

12. És szóla az Úr Mózesnek: Jőjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és a parancsolatot (Tórát), a melyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak.
2Móz 24,12

7. Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
8. És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény (Tóra), a melyet én ma adok elétek?!
9. Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.

5Móz 7-9

23. És az én népemet tanítsák (Tóra), hogy mi a különbség szent és köz között, és a tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velök.
Ez 44,23

8. Az Úrnak törvénye (Tóra) tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.
Zsolt 19,8

8. Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,
9. Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed (Tórád) keblem közepette van.

Zsolt 40,9

Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében (Tórában) járnak.
Zsolt 119,1

És a nemezetek?

1. Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt (Tórát) beszél a népeknek.
2. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
4. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt (Tórát) tanít, és a szigetek várnak tanítására (Tóra).
21. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt (Tórát ) nagygyá teszi és dicsőségessé.

Ézs 42.1-4, 21

4. Figyeljetek reám, én népem, és reám hallgassatok, én nemzetem! mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet (Tórámat) a népek megvilágosítására megalapítom.
Ézs 51,4

Hogyan kaptuk a Tórát?

Isten szólt... És szólt az ÚR ...

A Tóra nem más, mint Isten Szava! És ki Isten testben megjelent Szava? Yeshua HaMassiah, Jézus Krisztus!

Abban gondolom tisztában vagyunk, hogy az ÚR Jézus nem görögül tanított. Figyeljük meg héber kontextusban a következö kijelentését:

Mk 12,29    
Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok (héberül: Tóra) között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

Mit mondott itt szószerint Jézus?

Sh’ma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad!

Isten Szavát mondja, amit az Örökkévaló kijelentett a Tórában:

Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!
5Móz 6,4

Továbbá:

   
Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat (Tóra).
Mk 12,30

És még ezt is mondta:

Ha engem szerettek, az én parancsolataimat (eredetiben: Tóra) megtartsátok.
Jn 14,15

Én és az Atya egy vagyunk.
Jn 10,30

Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban (Tórámban)  járjatok, az én törvényimet Tórámat) tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.
Ez 20,19

Akkor hogy is van a Törvénnyel, amit eredetiben Tórának hívnak és ami Isten Szava?
Ha Isten Szava Jézus Krisztus, akkor a Tóra???

   
Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből (Tóra) egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
Mt 5,18

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #18 Dátum: 2012 Augusztus 31, 11:14:51 »
 Nagyon jó ez a levezetés (magyarázat),teljesen világos és tiszta. Köszönöm,nekem sokat jelent,mert bár már tudtam,de így megfogalmazni még nem sikerült. Nagyon remélem,hogy sokan olvassák ezt el olyanok,akik még nincsenek tisztában vele,mennyire nem szabad elszakítani a Biblia egyik könyvét a másiktól. Kizárólag csak eggyüttesen lehet helyesen értelmezni az Igét. A második részben leírtakat (Új Szövetség) és azok valódi értelmét,ahogy azt tulajdonképpen Jézus akarta,hogy értve legyen,lehetetlen megérteni,ha nem tudjuk,hogy az első részben (Ó Szövetség),mit is mondott valójában Isten.

 :thanks: :026:

"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #19 Dátum: 2012 Augusztus 31, 13:03:38 »
Így van, kedves Editkém!

Most még szeretnék pontosítani. Mi áll pontosan a 5Móz 6,4-ben, és mit mondott Jézus Krisztus, amit magayrul így fordítanak:

Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!
5Móz 6,4,  Mk 12,29

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד‎

Szó szerint:

Halld Israel, JHVH Eloheinu (Urunk) JHVH Echad (kizárólag egy és egyben egység)

A JHVH NEVET a zsidók Isten iránti tiszteletböl nem mondják ki, nehogy véletlenül is megszegjék a parancsolatot:

2Móz 20,7    
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.

Ezért áll itt JHVH helyett Adonai.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #20 Dátum: 2012 Október 16, 20:36:55 »
Józsué???

Név szerint ezek azok a férfiak, akiket elküldött Mózes a föld kikémlelésére. Mózes Hóséát, Nún fiát Józsuénak nevezte el.
4Móz 13,16

Hoshea (Hoshua) héber név jelentése: Megmentö, szabadító

Józsué héberül Jehoshua ami két szóból tevödik össze: Je (JHVH, Isten) – Hoshua (Megment, megszabadít)

Tehát az egyszerü szabadító, az az Hoshea nevet Mózes átváltoztatta Jehoshuának, ami több, mert azt jelenti Isten megment, megszabadít.

E névváltoztatás értelme sajnos nem derül ki a magyar fordításból.

Káleb Júda törzséböl, Jehoshua pedig József-Efraim törzséböl származott.

Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; a miképen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. 6. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, a mely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. 7. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz! 8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. 9. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.
Józs 1,5-9

Késöbb a héberben a Jehoshua röviditett formában jelenik meg: Jeshua (Jézus!)

És ahogy Jehoshua bevezette a választott népet az Ígérte Földjére, Jeshua bevezeti a választottakat Isten országába:

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 2. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. 4. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat."
Jn 14,1-4


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #21 Dátum: 2012 Október 18, 22:02:22 »
Samária - Shomron

Sokan úgy vélik Samária lakosai nem zsidók, illetve nem Izraelhez tartozó nép.

Egy kis történelmi áttekintés:

Salamon király öregkori bálványimádása miatt Isten kijelenti, hogy halála után ketté fog szakadni az ország (1Kir 11,26-43). Ez meg is történt Salamon halála után (926 Kr.e).

1.   A szolgáló, Jeroboám 10 törzzsel Izrael királya
2.   Salamon fia Roboám pedig Júda királya

A Samaritánusok Efraim és Manassé törzséhez tartozónak vallják magukat.

Samária városát Omri, Izrael királya építtette. Jelentősége akkor lett, amikor az északi tíz törzs, Izrael fővárosa lett.

Ászának, Júda királyának a harmincegyedik évében lett Omri Izráel királya, tizenkét évig. Hat évig Tircában uralkodott. 24. Akkor megvette Samária hegyét Semertől két talentum ezüstért, majd beépítette a hegyet, és elnevezte azt a várost, amelyet épített, Samáriának, a hegy urának, Semernek a nevéről. 25. De Omri azt tette, amit rossznak lát az ÚR, rosszabb volt minden elődjénél. 26. Mindenben Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt, és abban a vétekben, amellyel vétekbe vitte Izráelt, hiábavalóságokkal bosszantva az URat, Izráel Istenét. 27. Omri egyéb dolgai, amelyeket művelt, és hőstettei, amelyeket véghezvitt, meg vannak írva Izráel királyainak a történetéről szóló könyvben. 28. Azután Omri pihenni tért őseihez, és eltemették Samáriában. Utána a fia, Aháb lett a király. 29. Aháb, Omri fia Ászának, Júda királyának a harmincnyolcadik évében lett Izráel királya. Huszonkét évig volt Aháb, Omri fia Izráel királya Samáriában. 30. Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az ÚR, még inkább, mint valamennyi elődje. 31. Nemcsak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a szidóniak királyának, Etbaalnak a leányát, és a Baalt kezdte tisztelni és imádni. 32. Oltárt is állított a Baalnak a Samáriában épített Baal-templomban. 33. Készíttetett Aháb Asérá-szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az URat, Izráel Istenét, mint Izráel valamennyi királya őelőtte. 34. Az ő idejében építette újjá Jerikót a bételi Híél. Elsőszülött fián, Abirámon vetette meg annak alapját, és legkisebb fián, Szegúbon állította fel a kapuját, az ÚR szava szerint, amelyet megmondott Józsué, Nún fia által.
1Kir 16,23-34

Samáriát romhalmazzá teszem, mezővé és szőlőskertté, lezúdítom köveit a völgybe, még az alapjai is előtűnnek. 7. Bálványszobrai mind összetörnek, és minden szerzeménye tűzben ég el. Minden bálványát megsemmisítem, mert paráznák béréből gyűjtötte azokat, paráznák bérévé lesznek ismét.
Mik 6,6-7

A bét-áveni borjú miatt aggódnak Samária lakói, meggyászolja azt a nép, jajgatnak miatta a bálványpapok, mert odalett dicsősége. 6. Azt is elviszik Asszíriába, ajándékul a nagy királynak. Szégyenbe jut Efraim, szégyent vall tervével Izráel! 7. Elpusztul Samária, királya olyan lesz, mint forgács a víz színén! 8. Elpusztulnak a bét-áveni áldozóhalmok, ahol Izráel vétkezik, gaz és bogáncs növi be oltárait.
Hós 10,5-8

A Samáriabeliek elvetették Jeruzsálamet, mind Isten városát,és a Jeruzsálemi Templomban való áldozatbemutatást. Pedig kizárolag itt lehetetett áldozatot bemutatni, az Örökkévaló beszéde szerint. Ők Garizimben áldoztak. A Tánáchból csak Mózes öt könyvét, a Tórát ismerik el. E tény miatt megvetettek voltak Izrael fiai szemében, mert nem hallgattak az ÚR parancsolatára.

Itt lesz érthetö a samáriai asszonnyal való beszélgetés is.

Az asszony ekkor így felelt: "Uram, látom, hogy próféta vagy. 20. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell." 21. Jézus így válaszolt: "Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 22. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad.
Jn 4,19-22

Egyértelmüen kiderül a 4.-5. versböl, hogy ez a beszélgetés Samária városában történt.

Samárián kellett pedig átmennie, 5. és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek.
Jn 4,4-5

Tehát még egyszer: „a mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent” , tehát Samária hegyén, nem pedig Jeruzsálemben, ahol azt az Örökkévaló megparancsolta. De ugyanazt az Istent imádták! Ezért is mondja az ÚR Jézus a 22. versben:

Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad.

Most azonban álljunk meg egy pillanatra. Tisztáznunk kell a magyar „zsidó” fogalmat, félreértések elkerülése miatt. A „zsidó” kifejezés egy sajátosan magyar kifejezés, amiből nem látszik első látásra miről is van szó. Az eredeti görög szövegben itt: „judaiosz” kifejezés áll. Németül Juden, angolul Jews, mindháromnak gyökere a magyarul is ismert Júda szó. Így lesz érthetö ez a mondat: Tehát Júdából származik az üdvösség. Ugye mennyire más?

Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek.
1Móz 49,10

Izrael újra egyesülni fog:

Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.
Jer 31,31

Azokban a napokban a Júda háza Izráel házával fog járni, és együtt mennek be az északi földről abba a földbe, a melyet örökségül adtam a ti atyáitoknak.

Jer 3,18

És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.
Jel 5,5
   
Tehát mint látjuk Samáriában olyan izraeli törzsek éltek, akik megvetették Isten Szavát, és nem pedig valami más nép. Ez egyébbként a samáriai asszony szavaiból is kiderül, ha pontosan olvassuk: Egy Istent imádnak, de két helyen. Júda törzsei viszont hűségesek maradtak Isten parancsolataihoz és Jeruzsálemben, Dávid városában mutattak be áldozatot és ott imádták Istent.

Ám Isten elküldte egyszülött Fiát, és azóta lélekben és igazságban imádjuk Istent.

Forrás http://de.wikipedia.org/wiki/Samaritaner


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #22 Dátum: 2012 Október 19, 09:15:24 »
Számomra nagyon hasznosak ezek a magyarázatok,köszönöm szépen Erzsike. Amenniben van rá lehetőséged,örömmel venném (gondolom mások is),ha folytatnád az ilyen magyarázatok beírását ide.

 :thanks: :026: :016:
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #23 Dátum: 2012 Október 19, 13:53:03 »
Nagyon szivesen kedves Editkém, legyen Istené a dicsöség. De ha lenne valamilyen kérdés Bibliában elöforduló fogalmakkal, nyugodtan tegyétek fel, s ha tudok, utána nézek...  :afro:

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #24 Dátum: 2012 November 18, 10:29:46 »
Úrvacsora és a Pessach/Páska

Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén: 2. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. 3. Mondjátok meg Izráel egész közösségének: Ennek a hónapnak a tizedikén vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt.
6. Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé vágja le Izráel egész gyülekezeti közössége. 7. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. 8. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. 9. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. 10. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. 11. Így egyétek meg: legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek: az ÚR páskája ez.

2Móz 1-3; 6-11

„AZ ÚR PÁSKÁJA EZ.”!

Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!
Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, 36. és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: "Íme, az Isten Báránya!"

Jn 1,29;35-36

A Bárány Vére életet jelent és megment a haláltól. A Páska ünnepén pedig a Bárányt meg kellett enni, kovásztalan kenyérrel, keserü füvekkel.

Nézzük meg az utolsó vacsora történetét Isten Páska Bárányával, mert pontosan ez történt meg ott.

Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: "Vegyétek, egyétek, ez az én testem!" 27. Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: "Igyatok ebből mindnyájan, 28. mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. 29. De mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában." 30. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére.
Mt 26,26-30

Tehát az Úrvacsora folytatódik a Mennyei Atya országában is.

Én vagyok az élet kenyere. 49. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. 50. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon: 51. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem." 52. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: "Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?" 53. Jézus így szólt hozzájuk: "Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. 54. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. 55. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. 56. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne.
Jn 6,49-56

 :ima02:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #25 Dátum: 2012 December 10, 13:07:41 »
Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek.
Ézs 49,8

Ha a második részében e kijelenténél, berakjuk az eredeti héber szót, akkor következö olvasható:

Kegyelem idején meghallgatlak, Jeshua (magyarul:Jézus) napján megsegítelek.

ÁMEN!
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #26 Dátum: 2013 Január 20, 12:24:00 »
Gyehenna

Ez a kifejezés utal a Jeruzsálemtől délre fekvő Hinnom völgyére, ahol a város szemetét és az állatok tetemeit égették el, és emiatt a tűz állandóan égett. Ezért is hasonlítja az ÚR a pokolt össze ezzel az szemét és állattetem állandóan lángoló temetőjével. Tehát a Gyehenna az állandó rothadás, az el nem múló gyötrelem helye.

És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre. 44. A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. 45. És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt: jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre. 46. A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. 47. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára. 48. A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. 49. Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. 50. Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.
Mk 9,43-50
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #27 Dátum: 2013 Január 27, 11:53:38 »
Ehhez az igéhez szeretnék kérni magyarázatot. Mert a többször is szerepel a Bibliában és, mint fogalom szeretném jobban megismerni a jelentőségét.

"Minden te ételáldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója; minden te áldozatodhoz sót adj."
3Mózes 2,13
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #28 Dátum: 2013 Január 27, 14:11:24 »
Áldott Testvérem, nem tudom, hogy tudok-e erre pontos választ adni, de leírom, ahogy én értelemezem.

A sónak tulajdonsága, hogy meggátolja a romlást, a rothadást. Gondolom ezért is az ÚJ fordításban só szövetsége helyett „örök” szövetségnek fordítják. Azonkivül a vértöl egy állatot megtisztítani levágás után, szintén sóval történt. Tudvalevő, hogy a só magába szívja a nedvességet ezért is kellett az áldozati állatot megsózni. A vér életet jelent, és annak fogysztása tiltott úgy a zsidóknak, mint a nemzetbelieknek. A sónak van még gyógyító hatása, nem véletlen mennek sokan különböző betegségekkel a Holt-Tengerre kezelésre.

19. Minden felemelt áldozatot a szent dolgokból, a melyeket az Úrnak áldoznak Izráel fiai, néked adtam örökkévaló rendelés szerint, és a te fiaidnak, és a te leányaidnak, a kik veled vannak; sónak szövetsége ez, örökkévaló az Úr előtt, néked és a te magodnak veled.
4Móz 18,19

5. Avagy nem kellene-é néktek meggondolnotok, hogy az Úr, az Izráel Istene Dávidnak adta volt a királyságot Izráel felett örökre; néki és fiainak, sónak szövetsége által?

2Krón 13,5

A só maga nem romlik meg. Ezért is tulajdonképpen tarósító szer.

13. Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
Mt 5,13

Miröl is van itt szó? Annak igején a tengeri sót használták, amely nem csupán tiszta konyhasót tartalmazott, hanem vegyítve van különböző más vegyi anyagok sójával. Namármost idövel az eső és a levegő nedvességtartalma miatt kioldódott az étkezési só és így ott maradt a többi élvezhetetlen só.

A só maradandó, ezt látjuk pl a tengervizek összetételénél. Egy nagyon stabil kémiai anyag, és az élethez, egészséghez elengedhetetlen. Só nélkül nincs élet!
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Bibliai fogalmak
« Válasz #29 Dátum: 2013 Január 27, 14:23:10 »
Még egy érdekesség jutott eszembe:

Angyal, küldött = > מלאך < [malach]

Király = > מלך < [melech]

Só = > מלח < [melach]


Érdekes, hogy mindháromnak ugyan az a szógyökere a héber nyelvben. Nem gondolom, hogy véletlen.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10