Szerző Téma: Szabadon terjeszthető  (Megtekintve 95686 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2848
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #1200 Dátum: 2013 November 08, 21:34:11 »
Előbb-vagy utóbb, mindenki learatja amit vetett életében! ( Gal.6,7)
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #1201 Dátum: 2014 Március 18, 07:14:15 »
Kaptam egy Lelkipásztortól ezt az üzenetet, amely számomra bátorító és szeretettel tovább adnám... :2smitten:


„…
Ma istentiszteleten, szellemben láttam egy nagy fát az ország közepén, hatalmasra nőtt, lombkoronája az egész országot beárnyékolta. Így a keserűség több szívet elért.
Zsolt.37,35 „Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa.”
Magyarországon meggyökerezett a keserűség. Babilon folyóvize mellett nőtt és erősödött meg. A kevélység, önteltség, önzés, reménytelenség forrásai vették körül, ezért nőtt nagyra és lett kemény, büszke fává. Ennek gyökerét el kell vágni, és a forrásától elszakítani.
 
De a kétélű éles kard, Isten Beszéde, ennek a fának a gyökerére vettetett. A fát tápláló folyó vizére pedig megszületett az Úr ítélete:

Jer.51,36 „Azért ezt mondja az Úr: Megítélem a te ügyedet, és bosszút állok érted, és kiszárasztom a (Babilon) tengerét, és kiapasztom a forrását.”
Zsolt.37,36 „(a gazdag lombozatú vad fa) De elmúlt és nincsen! Kerestem, de nem található.”
 
Jer.15,19 „Ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az Én szám.”
’Beszédeimet adtam a szátokba, hogy hazug alapokat megrázzak, széttörjek és erős alapokat rakjunk le’:

Ésa.44,25-28 „Ki a hazugok jeleit megrontja, és a varázslókat megbolondítja, a bölcseket megszégyeníti, és tudományukat bolondsággá teszi. 
26  Aki szolgája beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, aki így szól Jeruzsálemnek: Lakjanak benne! És Júda városainak: Megépíttessenek! És romjait felállíttatom! 
27  Aki ezt mondja a mélységnek: Száradj ki! És kiapasztom folyóvizeidet! 
28  Aki Círusnak ezt mondja: Pásztorom! Aki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek: Megépíttessék! És a templomnak: Alapja vettessék!”Jer.29,11 „Mert Én tudom a gondolatimat, amelyeket felőletek gondolok, azt mondja az Úr: Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy reményteljes jövőt adjak nektek.”

 
Ezzel a hittel szólunk Magyarország a szívéhez, szólunk az itt élő embereknek reménységet, hitet. ’Újonnan plántálom a szíveket, új alapokat teszek le az életetekben, vége a reménytelenségnek, a megfélemlítésnek, az erőtlenségnek.’
Nyíljon meg a fületek az igazság meghallására:
Zsolt.147,14 „Békességet ad az Úr határaidnak.”
Zak.1,17 „… Bővölködni fognak még városaink a jóban.”
Hab.2,14 „Az Úr dicsőségének ismeretével betelik a Föld.”
Zsolt.24,1 „Az Úré a Föld s annak teljessége.”
Jer.11,5 „… Nektek adom a tejjel és mézzel folyó földet.”
Ésa.60,17 „… Teszem fejedelmeiddé a békességet, és elöljáróiddá az igazságot.”
Ésa.9,3-4 „… a téged nyomorgatónak botját összetöröm …”
Zsolt.37,37 „Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövő a béke emberéé.”
…”
zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3746
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #1202 Dátum: 2016 Április 27, 21:01:21 »
A mai egyház állapotáról

GERGŐ GUTI·2016. ÁPRILIS 26.

Arra jöttem rá, hogy hálát adhatok Istennek a mai gyülekezetek állapotáért.
Hogy miért?
Azért, mert sorra látom egyre több közösség, gyülekezet összeomlását, széthullását; ami egyértelmű jele annak, hogy Isten nincs ott közöttük! Ha Isten valahol jelen van, akkor ott épülés, összetartás, növekedés, azaz ÉLET van!
(„Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.” Ézsaiás 55:10-11.)
A mai gyülekezetek nagy része olyan emberek csoportja, akik összegyűlnek megszokásból, végig csinálják a megszokott rituálékat, aztán hazamennek és élnek tovább a megszokott módon. Nem Isten és az Ő Igéje van a középpontban, hanem az, amit ők csinálnak. Így mivel Isten nincs jelen, az egésznek semmi értelme; nincs benne élet és amiben nincs élet az előbb-utóbb elszárad, elsorvad, szétesik.
(„…Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. …” Zsoltárok 127:1.)
Keressük Istennel a kapcsolatot, olvassuk az Igét, ami az Ő kijelentett Szava (maga Jézus Krisztus); akkor élet lesz bennünk és növekedni fogunk Őbenne!
(Jézus mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az ÉLET; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." János 14:6.)
(„Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” János 14:23.)
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3746
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #1203 Dátum: 2016 November 05, 15:26:31 »
"Testvérek, az egész világon! Az amerikai egyház szinte teljesen hitehagyottá vált. Itt élek és látom minden nap. Van azonban egy imádkozó, istenfélő maradék, akik távol tarják magukat a karizmatikus boszorkányságtól és a próféták haszonszerzésétől. Szomorú, de ez jellemzi az amerikai egyházat ma. Azonban sokan felfedeztük az istenfélelmet, a Bibliát, az imát és a szent életet. Sokan vannak olyanok, akik nem szennyezték be a ruhájukat vagy nem hajtottak térdet a Baálnak, de mindannyian láthatjátok, hogy Isten helyett egy – minden hatékony eszközt felhasználó – pénzsóvárgás került továbbadásra a nemzetekhez a tanítványság nevében.

Bocsássatok meg nekünk! Imádkozzatok értünk! Ne akarjatok ránk hasonlítani! Az amerikai prófétai mozgalom és a bővölködés evangéliuma egy kétfejű farkas, ami elcsábít titeket az egyszerűségtől és a szent tisztaságtól a Krisztusban! A rettenetes érzékiség, a tévtanítások és az amerikai egyház hajótörése nyilvánvaló. Ez a farkas megnyomorít és felzabál mindenkit, aki az útjába esik.

Szellememben látom lassan felemelkedni az előrevetülő halál árnyékát az egész országunkban, amiről Ézsaiás írt:
„Ki féli közületek az Urat? Ki hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez! Íme, ti mind, akik tüzet gyújtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok; fájdalomban fogtok feküdni!” (Ézsaiás 50.10-11)

Gyertek ki közülünk és tisztátalant ne érintsetek! Ne higgyetek a hazudozóinknak és ne engedjétek, hogy a „keresztyén marketing” szakemberek kihasználjanak titeket. A bővölködésről szóló ígéreteik nálunk nem működnek, és nem fognak működni nálatok sem. Keressétek az Urat és élni fogtok.
“De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.” (Gal. 1.8)

Mély bocsánatkéréssel

Bryan Hupperts
Egy amerikai keresztyén

A teljes írás itt olvasható:

https://keskenyut.wordpress.com/2016/10/31/bocsanatkeres-a-nemzetektol-brian-hupperts/
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3746
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #1204 Dátum: 2016 November 05, 19:06:29 »
Homok és szikla

gyongyszavak

"„Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja éntőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát: És ömlött az eső és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása” (Máté 7, 24-27)

 

A bölcs és a bolond hasonlatánál belénk rögzülhetett az a kép, hogy a bölcs nem más, mint a hívő, Krisztust követő ember, a bolond pedig a hitetlen, Krisztus nélkül élő ember. De mégsem az! A hitetlen hall, de nem ért, nem jut el a tudatáig, nem akarja tudni, nem akarja végiggondolni, amit hall. Magatartása elutasító. Itt viszont két olyan embertípus szerepel, akik hallanak és felfogják a hallottakat. Eljut az érzésükön át a gondolataikig, tudják, értik, érzékelik, miről van szó, csak a válaszreakciójukban különböznek. Ez a hívő ember két típusa. Az egyik az, aki, amit hall, azzal hosszan foglalkozik, érleli magában, elsajátítja, magáévá teszi, így jártasságot szerez benne, s véghezviszi, megcselekszi a hallottakat. Időt, energiát szán a Szóra, kitartó benne, hogy még többet megértsen és használni tudjon abból. A másik szintén hall, mindent ért, felfog, de nem teszi sajátjává azt, nem mélyül el benne, csak felszínesen érintik a hallottak, s számára ennyi elég is. Nincs igénye többre. Futtában foglalkozik a hallottakkal. Nincs kitartása, könnyen odébbáll, könnyen feladja. S mivel nem válik részévé, amit hall, így nem tudja cselekedni sem."

Forrás: http://gyongyszavak.blogger.hu/
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3746
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #1205 Dátum: 2016 November 20, 12:50:02 »
„Jézus Krisztus minden követőjének és a világnak is félreérthetetlenül tudomására hozta, mibe is kerül Istent szeretni…
Önmagunkat megtagadni, nem fontosnak tartani, forradalmi életstílus ebben a világban, ahol az ÉN mindennél fontosabb hangsúlyt kap…

„Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”
Márk 8:36.
Itt Jézus az Isten iránti szeretet legnagyobb harcáról szól. Ez a harc nem kívülről jön, ez minden keresztyén szívében ott van. Jézus egyetlen követőjének sincs joga a békességre, jólétre, egészségre vagy földi szerencsére, amelyek éppen nyugati világunk meghatározói. Aki magában elfogadja a világot, és tolerálja azt, ami abban fontos, az a Jézussal való közösségen kívül él. Senki sem szeretheti egyidejűleg Jézust és a világot…
Isten felé irányuló szeretetünk legnagyobb ellensége nem kívülről, a világból jön, hanem a saját szívünkben levő világból. Ezen a területen nem szabad semmiféle helytelen toleranciát gyakorolnunk magunkkal szemben. Gyakran ez a türelem már elfogadásra került a szívben, és ezzel hitelét veszti a keresztyén…

Jézus követői egyben tanúi is Jézusnak minden időben, mert megbízatásuk és Isten iránti szeretetük elválaszthatatlanok egymástól. „…tanúim lesztek…!” Ap. csel. 1:8. Jézus tanúi gondolataikban, szavaikban és tetteikben is Jézus lényét tükrözik vissza. A „szégyell” szó ellenkezője annak, hogy „csodál, tisztel” valakit, vagy egyszerűen büszke valakire, valamire…

Jézus tanújának lenni azt jelenti: büszke vagyok arra, hogy Jézussal együtt lehetek. Kitüntetés számomra, hogy Jézussal együtt látnak engem. Büszke vagyok a Szentírásra, tisztesség számomra, hogy kezemben tarthatom, olvashatom, és a hallottakat továbbadhatom. Az Ő bölcsessége befolyással van rám.
Jézus akkoriban azt mondta az embereknek, s ma nekünk is mondja: „… Engem tartsatok a legértékesebbnek, a legnagyobb gazdagságnak! Én hadd legyek a ti szenvedélyetek!” …


Gyülekezetek és keresztyének rövid időn belül megismerhetik az üldözést. Mi nyugati keresztyének felkészültünk erre? Nagyon nagy hatással voltak  rám egy Donyeckből való testvér szavai, aki utolsó ukrajnai látogatásomkor ezt mondta nekem: „Ha egy éve tudtuk volna, hogy itt ez fog történni, akkor gyülekezeteinket, a keresztyéneket és magunkat is teljesen más módon készítettük volna fel.” Jézus Krisztust nyíltan és érthetően felvázolta az utat követői számára. Mi el akarjuk hagyni saját útjainkat és Őt követni – bármilyen magas árat is kell érte fizetnünk.”

Friedermann Wunderlich: Igen, Krisztus szeretete nem enged más választást (Részlet!)
(Vetés és aratás 53. évfolyam 2. szám)
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3746
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #1206 Dátum: 2016 December 07, 13:31:18 »
„A.W. Tozer és Leonard Ravenhill, például már 20-40 évvel ezelőtt bánatosan jelentette ki a recsegő magnószalagon, hogy Isten élete eltűnt a korunk keresztyénségéből. Ez egy - belülről jövő - prófétikus figyelmeztetés volt, ami teljesen elítélte a történelmi egyház minden erősségét: materializmus, humanizmus, pragmatizmus, pszichológia, modern marketing stb. Ezek a “romlott erősségek” okozták az egyház halálát - minden vonalon, minden csoportosulásnál és minden felekezetnél - nagyon erősen megkötözve az intézményes keresztyénséget.
Akik az Úrral együtt sírnak a kialakult állapot miatt, azoknak valóban nagyon nehéz szívvel és szellemmel kell sírni. Az aktuális üzenet ma: “fussatok ki belőle én népem!” Jöjjetek ki belőle, hogy ne legyetek részesek az ő bűneikben! De hová fussanak ki és mi fog rájuk várni? - ez most nagy kérdés. Nagyon gyakran, amikor az Úr valamiből kihoz, akkor magához ölel és a pusztába vezet minket. Most ebben a pusztában vagyunk, ahol az Ő kegyelme által még jobban fogunk törekedni az Ő megismerésére…

Eszembe jut, amit egyszer A.W. Tozer mondott egy igehirdetésében: “Mi lenne, ha keresztyénként Isten maga a miénk lenne?” Nem a dolgai, nem az áldásai, hanem egyedül Ő maga. Nem az, amit tüzes prédikátorok és próféták mondanak nekünk Őróla, hanem egyedül Ő maga. Egyedül Krisztussal és akkor Ő megkérdez minket: “Jobban szeretsz engem, mint ezeket a dolgokat?” – ahogyan Péterrel is tette. “Elegendő vagyok számodra én magam vagy vágysz más dolgokra is?”
Barátaim! A puszta lényege, hogy az Úr megválaszolja nekünk ezt a kérdést. [Elgondolkodtál már arról valaha, hogy a modern gyülekezetről alkotott elképzelés - minden struktúrájával, tevékenységével és egyéb segédeszközeivel – olyan kérdésekre igyekszik választ adni, amit Isten valószínűleg sohasem várt el tőle? El kell gondolkozni ezen.]
Az életemben minden dologban kitartóan kerestem Őt – emberekben, csoportokban, mozgalmakban, irányzatokban, rendszerekben, amit csak el tudsz képzelni. Míg végül magához ölelt engem, teljesen magam mögött hagyva minden mást, amire szükség lehet vagy kiábrázolhatja Őt. Ez a csodálatos dolog a pusztával kapcsolatban: csont soványra, egy szellemre érzékeny test valóságára csupaszít le minket. Eltávolít minden homályt és zajt, ami akadályozhat Isten meglátásában és meghallásában.
Ha azért lettél keresztyén, hogy legyenek barátaid és közösséged – ha ezt kerested elsősorban – akkor a puszta úgy el fog szigetelni téged ezektől, hogy Ő lesz az egyetlen barátod és közösséged. Mert az Úr egyértelműen meg fogja kérdezni tőled: elég vagyok számodra én magam? Jobban szeretsz engem más dolgoknál?
Ha a keresztyénség, a gyülekezeti tagság, a különböző tevékenységek és programok nagyobbrészt egészséges környezet számodra, akkor a puszta rá fog világítani arra, hogy az bálvány. Az Úrnak rá kell világítania dolgokra, hogy láss. Meg kell ismernünk azt is, és sokan be fogják látni, hogy olyan sok mindent teszünk ma, mint “gyülekezet”, amik távol tartanak minket attól, hogy közvetlen és személyes kapcsolatunk legyen lényeges dolgokkal…

“Én építem fel az én egyházamat” – jelentette ki az Úr Jézus Krisztus. Úgy tűnik ez mégsem elég jó sok – magát nagyra tartó – közöttünk lévő gyülekezetépítő ember számára, akik azt keresik, hogy minden változatos módon és a közvetítő papság által elválasszanak minket Istentől. Minden találékonyságukat felhasználva irányítják, tartják fenn és működtetik a drága intézményeiket, és képtelenek rájönni, hogy Isten, akit szolgálnak egy cseppet sem törődik az intézményeikkel. Isten törődik azonban az Ő gyermekeivel és nem sajnál semmi fáradságot – még a puszta alkalmazását sem, ha az szükséges – hogy az Ő szeretett Fiában tökéletességre vigye őket!
Hallják meg ezt az örömhírt mindazok, akiknek van fülük a hallásra. Hiszem, hogy az Úr mindent megtesz, hogy felhívja magára az Ő embereinek a figyelmét.”
Szeretünk elfoglaltak lenni, nem? Természetünknél fogva állandóan űz minket valami, hogy haladjunk előre, hogy előbbre jussunk, hogy nagy dolgokat tegyünk az Úrért. Az eredmények, a számszerűség és a növekedés korunk aranyozott bálványai, amelyek teljesen megfertőzik Jézus Krisztus gyülekezetét.
Barátaim! Ha az Úr annyira tekintettel lenne a kézzelfogható eredményekre és a számszerű növekedésre, akkor miért dönt úgy, hogy az “oldalvonalra” állítja a valaha élt legnagyobb evangélistákat? Miért töltött el Pál apostol olyan sok időt a szolgálatából és az életéből távoli szigeteken hajótörést szenvedve vagy börtönben, amikor az egész világ rá várt? Elgondolkoztál ezen valaha is? Én igen.
Talán az Úr szolgált Pál felé a pusztában eltöltött ideje alatt. Talán az Úr nem akarta, hogy Pál túlságosan elbizakodjon mindattól a csodálatos 8 dologtól (eredményektől), amiket Isten cselekedett rajta keresztül. Talán a mi Urunk bensőséges módon közölt Pállal néhány megdöbbentő látást és kinyilatkoztatást, amelyeket a gyülekezeteknek írott leveleiben találhatunk meg. Talán voltak emberek és kapcsolatok, akikkel egyedül ott a pusztában lehetett együtt munkálkodni, a kitaposott ösvényektől távol, ott az elrejtettségben.
Testvéreim! Valóban sokszor előfordult, hogy az Úr nem engedte meglátnunk az Ő nagy tervét tisztán, csak ott a pusztában. A testi ember természete számára, legfőképpen az amerikaiak számára ez a puszta azonban egyáltalán nem érzékelhető. Kétségbeesett módon be akarunk szállni a játékba, még akkor is, amikor az Úr az “oldalvonalra” vagy a játéktéren kívülre állít minket teljesen elvágva minden tevékenységtől. Azt akarja, hogy egyedül az Övéi legyünk. Meg akarja mutatni számunkra, hogy Ő önmagában mindenre elegendő: az ajándékaitól, az áldásaitól, a vallásosság és a közösség minden zajától és díszeitől függetlenül…

Barátaim! Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy már mindent tisztán látok, de hiszem, hogy ezekben az utolsó napokban az Úr maradéka (a sokaságból “kifutó” kevesek) lesznek vele közösségben a pusztában, hogy felkészítse őket az eljövendő örökkévalóságra, ahol a kertek között puszta van, ahol úgy tűnik, hogy a szentek éhesen és szomjúhozva vágynak Isten után.
Talán a puszta az a hely, ahol az egyház és Izrael végül kibékülnek Isten szíve szerint: a Jelenések könyve céloz erre. Talán ezekben az utolsó lármás napokban - akik az Úréi - szellemi és fizikai védelmet találnak itt.
Talán Jézus Krisztus igazi gyülekezete még mindig a pusztában lévő emberekből áll, nagy részben elrejtve a nyilvánosság elől, a radaron kívül, minden jogától megfosztva, törvényen kívül helyezve a szervezett és intézményes keresztyénség által. A háttérben csendesen, hűségesen és egyszerűen végzik az Úr szolgálatát az élet “mellékútjain”, távol a gyülekezeti harangok és énekkarok zajától.
Elég erős a hited testvérem? A szél és a vihar eléggé megpróbáltak már téged? Még mindig követni tudod Őt előre meghatározott ütemterv, programok, megszokott ünnepi alkalmak, gyülekezeti újság nélkül is? Tudod dicsőíteni Őt dicsőítésvezető, zenekar és énekesek, előre meghatározott érzelmes dalok listája nélkül is?
Ő először az övéihez jön el. Ha ez igaz, akkor hol fogja megtalálni őket Ádám uralkodásának ebben a végső órájában? Mi marad számukra, amikor türelmesen várnak rá – a mennyből alászállt kenyér vagy a kősziklából kifolyó víz? Vagy Egyiptom finomságai – étel és bor, ami megromlik a gyomrukban? Amikor az Istennel való közösségüket akadályozó “közbeiktatott” papság eltávolításra kerül, és Ő előttük áll, képesek lesznek felismerni, szeretni és meghallani Őt? Az Ő nyája fogja Őt követni akkor is, amikor az életük függ Tőle?”

Frank McEleny: Isten kihívja az Ő maradékát az intézményes gyülekezetekből (részletek)


Fordította Abonyi Sándor
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3746
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #1207 Dátum: 2017 Április 08, 14:13:51 »
„Ha még mindig csupán az emberek és jólétük iránt aggódsz, akkor Istenhez folyamodsz segítségért.
De ha egyszer már megragadtad Isten szívét és látást kaptál tőle, akkor az embereket fogod arra kérni, szánják oda magukat Istennek, hogy megvalósíthassa az Ő teljes célját.”

DeVern Fromke
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3746
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #1208 Dátum: 2017 Április 23, 13:23:27 »
Mire is való az Ige?!

GERGŐ GUTI·2017. ÁPRILIS 23.

A minap olvastam Pálnak, Timóteushoz írt második levelét, amiből egy kis rész különösen elgondolkodtatott.
Íme:
"De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitõl tanultad,
És hogy gyermekségedtõl fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvességre a Krisztus Jézusban való hit által.
A teljes Írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."
2 Timóteus 3:14-17.

A 15. versben azt mondja, hogy a szent írások bölccsé tehetnek (feltételes mód!) az üdvösségre, a Jézus Krisztusban való hit által; tehát ha hiszünk Őbenne.
(A hit szó jelentését multkor már kifejtettem bővebben; ugyebár nem csak egy hiszékenységről, bizalomról van szó, hanem egy aktív, engedelmesen követő, odaszánt, tevékeny életmódról.)

Tehát, ha hiszünk Krisztusban, akkor a "szent írások" = a törvény = a parancsolatok = AZ IGE megtaníthat, bölccsé tehet minket, hogy üdvösségre juthassunk. De miert is írja feltételes módban? Azért mert ehhez bizony szükséges tudnunk és tanulnunk, tanulmányoznunk a "szent írásokat", hiszen Timóteus is ezeket tudta gyermekségétől fogva és ezeket tanulta, amiknél meg kellett maradnia, Pál szavai szerint. Ezt semmiképp sem lehet megspórolni! És hogy miért nem, ez is ott van a folytatásban. Mert a teljes írás Istentől ihletett (amikor ezt írta Pál, az "írások" alatt még csak az úgynevezett Ószövetséget érthetjük, tehát a törvény és a próféták), és ez az, ami alkalmas a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az IGAZSÁGBAN VALÓ NEVELÉSRE. Mindez azért, hogy TÖKÉLETES lehessen az ember; bölcsességre jutva, felkészült a jó cselekedetek végzésére.

Összefoglalva tehát, azért szükséges tanulmányoznunk az Igét, hogy megismerjük Isten parancsolatait, törvényeit (azaz amit elvár tőlünk), amik bölcsességet adnak nekünk az üdvösségre (tehát az üdvösségünk függ tőle!). De ez az ismeret csak akkor válik hasznossá, hogy ha a Krisztusban való hit által - engedelemben - azokhoz is szabjuk az életünket (megtartjuk a parancsolatokat).
Így mondhatjuk majd el magunkról, hogy az Istentől ihletett Írások tanítottak, feddtek, megjobbítottak és igazságra neveltek, amik által tökéletességre jutottunk és bölcsességet szerezve, késszé váltunk a megtanult jó dolgok cselekvésére - hitből = engedelemből - Krisztusért, aminek a jutalma lesz az üdvösség.
Csodálatos összefüggések és tökéletes összhang!
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3746
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Szabadon terjeszthető
« Válasz #1209 Dátum: 2017 Május 16, 21:01:50 »
                                     Humanizmus vagy valódi szeretet

Az elmúlt napokban, hetekben ismét arra a következtetésre jutottam, hogy ijesztő mértékben teret nyert a keresztyénségen belül is a világnak a humanista felfogása. És ezt bár sok szemszögből lehetne bizonyítani, most egy másik oldalról közelítem meg a témát.

Egyre többet hallom, hogy a "Mózesi törvények" napjaink keresztyéneire már nem vonatkoznak, mert azokat csak az "Ószövetségben" élő hívőknek kellett megtartani. Mi viszont már az "Újszövetségben" élünk, ránk csak a "szeretet törvénye" érvényes. No, de akkor nézzük csak, miről is van szó:
"És megkérdé õt közülök egy törvénytudó, kisértvén õt, és mondván: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és teljes erődből. Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." Máté evangéliuma 22:35-40.

Az ember olyan egyszerűen képes elintézni ezzel az igeszakasszal azt a teóriát, hogy csak szeretnünk kell Istent és egymást, ennyi a dolgunk. Pedig sokkal mélyebb dolgok rejtőznek ennek az igerésznek a mélyén! Nézzük...:

Először is, aki kicsit utána járna a "Mózesi" törvényeknek az Igében, az meglátná, hogy a "szeretet törvénye" egyáltalán nem új, már akkor is ott volt. Jézus szó szerint idéz a törvényből. (5 Mózes 6. és 3 Mózes 19.) Sőt mi több, a tíz parancsolat 2 kőtáblája - az 5-5 parancsolat (nem 4-6!) - akár ezeket a címeket is kaphatnák; az első tábla: "Szeresd az Urat a te Istenedet...", a másik tábla: "Szeresd felebarátodat..." Hogy miért? Nagyon egyszerű. Azért, mert az első 5 parancsolat az Isten iránti tiszteletünket, szeretetünket fejezi ki, a második 5 parancsolat pedig embertársaink felé ugyanezt.

És itt következik a második dolog, ami levonható a Máté evangéliumából idézett igeszakaszból. A szeretet valódi jelentése. Ne áltassuk magunkat, a szeretet nem arról szól, hogy azt mondjuk "szeretlek". Ezt tudnunk kell, hiszen emberként is tisztában vagyunk azzal, hogy ha valakit szeretünk, az nem abból derül ki, hogy kimondjuk neki, hanem abból, hogy a cselekedeteinkkel kimutatjuk felé azt, amit érzünk. Ez itt sincs másképp. Ahogy az emberek felé, úgy Isten felé sem az a valós szeretet kimutatása, hogy kimondjuk, esetleg éneklünk szép dicsőítő dalokat - persze ezekkel nincs semmi probléma - , hanem az, ha a cselekedeteinkkel az Ő kedvében akarunk járni. Azaz megtesszük azt, amit kér tőlünk; engedelmesen élünk a számunkra adott törvényei szerint. Hiszen maga Jézus mondta:

"Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. ... Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. ... Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem." János 14:15, 21, 23-24.

Nos, elég egyértelműen beszélt Jézus. Azt pedig tudjuk, hogy Jézus és az Atya egyek, valamint azt is, hogy Isten változhatatlan. Tehát biztosan állíthatjuk, hogy sem az Atya nem változtatta meg a feltételeket - a törvényt - , sem pedig Jézus nem tanított mást, mint amit az Atyától hallott. Főleg, hogy az Igéből tudjuk azt is, hogy Jézus a testté lett Ige - azaz Isten beszéde, törvénye - , Aki tökéletesen be is töltötte Azt és ezzel be is mutatta, hogyan kell nekünk is élnünk.
És hogy miért is kapcsolódik mindez a humanizmushoz? Itt jön képbe a harmadik szakasz. Azért, mert ahogyan azt hangoztatják egyre többen, hogy nincs más dolgunk, csak szeretni az embereket, elfelejtik a sorrendet. Mert bizony van sorrend! Nézzük újra:
"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és teljes erődből. Ez az ELSŐ és nagy parancsolat. A MÁSODIK pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat." Máté 22:37-39.

És ez a buktató! A mai keresztyénség elfelejti, hogy az ELSŐDLEGES, az Isten felé irányuló szeretet! Csak MÁSODLAGOS az embertársaink felé irányuló. És erre mondom, hogy ez a humanizmus hatása. Az emberek szeretete körül forog már minden, sajnos! De mi lesz Istennel? Nem Ő az első, nem Őt kéne előbb szeretnünk?! Persze félreértés ne essék, nem arról beszélek, hogy nem kell az emberek iránt szeretetet mutatni. Arról beszélek - és ez az egész gondolatfuttatásból látható is - , hogy mi a valódi szeretet. Aki valósággal szereti Jézust, az Atyát, az tisztelni fogja a törvényt, és annak megtartása által mutatja ki Isten felé a szeretetét. És aki megtartja a törvényt, az már az embertársai felé is szeretettel fog fordulni, hiszen tudja, hogy ez kedves Isten szemében.

Guti Gergő írása
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.