Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 466936 alkalommal)

0 Felhasználó és 3 vendég van a témában

yeva

 • Vendég
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #15 Dátum: 2007 December 11, 09:23:54 »
Ámen!

Nem elérhető diki

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 174
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #16 Dátum: 2007 December 12, 01:18:25 »
„Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az Ő nagy nevéért, mert
tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket"
(1Sám 12,22).


   Isten maga választotta ki magának népét, ezért köztük marad, és nem
hagyja el őket. Szeretetből választotta ki, és mert kiválasztotta,
szereti azt. Azért választotta ki népét, mert így volt kedves neki, de
mert kiválasztotta őket, mindig kedvesek lesznek számára. Tulajdon
nevére hozna szégyent, ha elvetné népét, ez azt mutatná, hogy vagy
tévedett a kiválasztásban, vagy állhatatlan a szeretetben. Isten
szeretete azonban állandó, és soha el nem fogy, ezért dicséret és
dicsőség illeti meg mindőrökké.
   Az Úr korábban megtapasztalt jósága és szeretete biztosíték arra,
hogy Ő soha nem hagy el minket. Ő, aki annyira szeretett, hogy
tulajdon népévé tett bennünket, nem fogja érvénytelenné tenni
kegyelmének munkáját. Nem azért tett értünk annyi csodát, hogy most
elvessen bennünket. Egyszülött Fia, Jézus Krisztus meghalt értünk,
biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába halt meg. Elhagyhatja-e
azokat, akikért vérét ontotta?! Mivel tetszett Az Úrnak, hogy
kiválasszon és megváltson bennünket, örömmel fog ezután is megáldani
minket. Az Úr Jézus nem állhatatlan szeretetében. Ahogy az övéit
szerette, úgy szereti őket most és mindörökké.

                                                                          /idézet/


                                                                                                        diki

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #17 Dátum: 2007 December 12, 02:10:18 »
Ámen

Jn 6,37   
"Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;"
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

yeva

 • Vendég
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #18 Dátum: 2007 December 12, 08:31:39 »
Ámen!


Ésa. 49,15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. (Károli)

Nem elérhető diki

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 174
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #19 Dátum: 2007 December 13, 00:29:02 »


„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő
gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban" (Fil 4,19).
   Pál Istene a mi Istenünk is, aki megelégíti minden szükségünket.
Pál ezt biztosra vette a filippiekkel kapcsolatban, és mi is biztosra
vehetjük magunkra nézve. Isten megteszi ezt, mert Ő ilyen Isten:
szeret és örömmel áld meg minket, és végül Ő dicsőül meg azáltal, hogy
így cselekszik. Könyörülete, hatalma, szeretete és hűsége mind
összefog, csakhogy mi ne lássunk szükséget.
   Milyen mértékkel mér Urunk? „Az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel a
Krisztus Jézusban." Az Ő kegyelmének gazdagsága nagyon nagy, de vajon
milyen nagy dicsőségének gazdagsága? Ki tudná ezt felmérni! Ilyen
megmérhetetlen mértékkel tölti be Isten a mi szükségeink feneketlen
mélységét. Krisztust teljességének befogadójává és közvetítőjévé
teszi, hogy általa árassza reánk szeretetének minden gazdagságát.
   E könyv szerzője jól ismeri az Úr szolgálatával járó
megpróbáltatásokat. Hűségére sokszor válaszoltak haraggal, nagylelkű
adakozók megfeledkeztek róla, de mindettől nem lett egy fillérrel sem
szegényebb. Sőt, szüntelenül gazdagabb, mert bebizonyosodott az
ígéret: „Isten be fogja tölteni minden szükségeteket." Az Úr
gondoskodása biztosabb, mint bármely földi pénzforrás.

                                                                       /idézet/

                                                                                                          diki


Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #20 Dátum: 2007 December 13, 01:09:03 »
Igen, így van...gondoskodó Istenünk van! :fel:

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető diki

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 174
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #21 Dátum: 2007 December 14, 01:18:41 »

"...aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül" (Zsolt 32,10).

   A bizalomnak nagy a jutalma4 Add ezt megtapasztalnom nekem is, Uram!
Aki bízik, az mindenkinél inkább bűnösnek érzi magát, de íme kegyelmet
készített számára az Úr; tudja, hogy nem érdemli meg, mégis övé az
irgalom, és tágra nyílt ajtó várja. Ó Uram, Benned bízom, add nekem ezt
a kegyelmet.
   Lásd meg, lelkem, milyen testőröd van! Ahogy a fejedelmet
körülveszik katonái, úgy övez téged körül az irgalom. Elölről, hátulról
és minden oldalról körülvesz a kegyelem, mint fegyveres őrség. A
kegyelem védőrendszere közepén élünk, mert Krisztusban vagyunk.
   Ó, én lelkem, milyen tiszta levegőt szívhatsz! Ahogy a levegő
körülvesz, úgy övez körül az Úr kegyelme. Sok bánatuk van azoknak, akik
az Úr nélkül élnek, de körülötted annyi a kegyelem, hogy a szomorúság
említésre sem érdemes. Dávid azt mondja: "Örüljetek az Úrnak,
ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!" (Zsolt
32,11). Ha engedelmeskedünk ennek a felhívásnak, szívünk diadalmaskodni
fog Istenben, és dicsekedhetünk örömünkkel. Uram, ahogy Te körülveszel
irgalmaddal, úgy szeretném én is körülvenni oltárodat a hálaadás
énekével!

                                                                     /idézet/


                                                                                                 dikiNem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #22 Dátum: 2007 December 14, 10:59:04 »
Ámen...
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető diki

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 174
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #23 Dátum: 2007 December 15, 01:49:45 »
"Híveinek lábát megőrzi" (1Sám 2,9).

   Az út síkos, lábaink gyöngék, de az Úr megőrzi lépteinket. Ha
engedelmes hittel átadjuk magunkat neki, és az Övéi leszünk, Ő maga
fog vigyázni reánk. Nemcsak angyalainak parancsol, hogy őrizzenek,
hanem maga ügyel lépteinkre.
   Megóvja lábunkat az eleséstől, hogy be ne szennyezzük ruhánkat,
kárt ne valljunk lelkünkben, és ne adjunk okot az ellenségnek a
gyalázkodásra.
   Megóvja lábunkat a tévelygéstől, hogy ne kövessük a tévtanítást,
ostobaságot vagy a világ útját.
   Megóvja lábunkat, hogy meg ne dagadjon a fáradságtól, fel ne
horzsolódjék a hosszú és rögös úton.
   Megóvja lábunkat a sebesüléstől: cipőnk rézből és vasból lesz, ha
kard élén vagy mérgeskígyókon taposunk is, hogy meg ne sérüljünk, se
mérgezést ne szenvedjünk.
   Kiszabadítja lábunkat a tőrből, hogy rosszakaratú és hatalmas
ellenségünk csalárdsága be ne fonjon bennünket.
   Ilyen ígéret birtokában fussuk meg pályánkat fáradság nélkül, és
járjunk félelem nélkül. Az, aki oltalmazza lábunkat, hatalmas erővel
teszi azt.

                                                               /idézet/

                                                                                    diki

kövecske

 • Vendég
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #24 Dátum: 2007 December 15, 14:06:04 »
Ámen!  :05:

Nem elérhető diki

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 174
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #25 Dátum: 2007 December 16, 00:31:45 »

„Akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek" (1Sám 2,30).


   Életem fő célja, viselkedésem irányítója valóban Isten dicsőítése?
Ha így van, akkor Ő is „dicsőséget szerez" nekem. Esetleg az emberek
egy ideig nem becsülnek, de Isten nagyon hatásos módon tisztességet
szerez majd nekem. Aki kész a gyalázkodást is elhordozni, és ezt Isten
akaratára figyelve teszi, az végül bizonyosan elnyeri a mennyei
dicsőséget.
   Éli nem dicsőítette Istent házanépe jó igazgatásával, fiai sem
dicsőítették Istent szent hivatásukhoz méltó viselkedéssel. Ezért az Úr
sem szerzett nekik dicsőséget, hanem elvette családjuktól a főpapságot,
és az ifjú Sámuelt tette az ország prófétájává (urává). Ha azt akarom,
hogy családom Istené legyen, mindenben tisztelnem kell az Urat. Isten
olykor megengedi, hogy az istentelenek élvezzék a világi dicsőséget, de
azt a méltóságot, tisztességet, dicsőséget és halhatatlanságot, amely
csak Tőle származik, azok számára tartja fönn, akik szent
engedelmességgel csak Őt akarják dicsőíteni.
   Mit tehetek ma, amivel dicsőíthetném az Urat? Dicsőségét
szolgálhatom bizonyságtétellel és engedelmességgel. Dicsőíthetem
vagyonommal és valamilyen konkrét szolgálattal. Csöndesedjünk el és
gondoljuk meg, mivel dicsőíthetjük Őt, aki dicsőséget akar szerezni
nekünk.

                                                               /idézet/

                                                                                   diki


Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #26 Dátum: 2007 December 16, 11:04:11 »
Koszi Diki nagyon epitoek a hozzaszolasaid :igen:
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető diki

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 174
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #27 Dátum: 2007 December 16, 14:14:03 »
 
  Ennek örülök, Isten áldjon meg: :integet:

  Üdv.: diki  :afro:

Nem elérhető diki

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 174
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #28 Dátum: 2007 December 17, 00:21:44 »

„De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez"
(Dán 11,32).   „Az ÚR vitéz harcos, az ÚR: ez a neve" (2Móz 15,3). Aki zászlaja
elé áll, azt megedzi a harcra, erőt és bátorságot ad neki. Amikor
Dániel ezt az Igét leírta, igen rossz idők jártak, Isten népe mégis
azt az ígéretet kapta, hogy győztesen fog kikerülni a
szorongattatásból. Erőt és bátorságot kapnak a hatalmas ellenséggel
való szembeszállásra.
   Bárcsak mi is igazán ismernénk Istenünket; erejét, hűségét,
változatlan szeretetét, és mindent kockára tudnánk tenni érte. Isteni
lénye felbuzdítana és késszé tenne arra, hogy érte éljünk és haljunk.
Bárcsak meghitt belső közösségünk lenne Istennel, mert akkor hozzá
hasonlóan készek lennénk kiállni az igazságért. Hiszen aki már látta
Isten arcát lelki szemeivel, az nem fél többé az emberektől. Ha
állandó közösségben maradunk vele, bátorságot kapunk, és az ellenség
sokasága is csak annyi lesz a számunkra, „mint egy vízcsepp a
vödörben" (Ézs 40,15). Akárhány ember vagy démon támadjon is ellenünk,
úgy tekintünk rájuk, mint Isten a pogány népekre: „csak sáskáknak
tűnnek" (Ézs 40,22). Legyünk hát az igazság bajnokai ebben a
hazugsággal teljes korban!

                                                       /idézet/

                                                                                         diki

Nem elérhető Eva

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 10
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #29 Dátum: 2007 December 17, 08:09:01 »
Igen, Istenunk melletunk all minden nehez percunkben, ha ragaszkodunk hozza.! :029: Halleluja!
ES hozza teszem-" KI fogjatok uzni a kanaaniakat,meg ha vas harci kocsijaik vannak is, es ha erosek is"Jozs.17,18
Igy buneink, rosssz szokasaink ellen azzal a tudatban indulhatunk harcba, hogy Isten neveben sikerul majd folulkerekedni rajtuk.