Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 351578 alkalommal)

0 Felhasználó és 3 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6525 Dátum: 2017 Május 14, 08:17:11 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05.14 Szegényeknek örömhír

„Az Úr Lelke van Énrajtam,..., hogy Evangéliumot
hirdessek a szegényeknek;... a Szabadulást
hirdessem a foglyoknak..." (Luk. 4. 18 )

A zsinagógákban minden férfi felolvashatott a Szentírásból, ha akart. Egyik alkalommal Jézus Názáretben, ahol felnőtt, az Ézsaiás könyve 61. részéből a fenti Igét olvasta, és azt mondta, hogy ez Benne Teljesedett be. Mit jelent az, hogy a szegényeknek Evangéliumot (jó hírt) hozott? Kik azok a lélekben szegények, akikről beszél? Akik tudják, hogy semmi érdemük nincs Isten előtt, ami alapján nekik járna bármi jó Istentől. A farizeusok és írástudók gazdagoknak tartották magukat, különbnek, többnek, mint az átlag, mert sok vallási rendelkezést betartottak. Ennek alapján úgy gondolták, Isten tartozik nekik. Azt képzelték, hogy ők önmagukban igazak, és nincs szükségük megtérésre (Luk. 15. 7 ). Jézus nagyon elmarasztalta ezt a téves, önhitt vélekedést, és azt tanította, hogy Isten Előtt mindnyájan koldus szegények vagyunk. Aki ezt tudja és vállalja, azt Isten az Ő Ingyen Kegyelméből megajándékozza mindazzal a lelki Értékkel, amire szüksége van. Ez az Evangélium, a Jó Hír, amit Jézus Meghirdetett. Megajándékozni viszont csak azt lehet, aki tudja, hogy rászorul, és tartja a kezét. A foglyoknak és megkötözötteknek pedig Szabadságot hozott Jézus. Aki alaposan ismeri az embereket, tudja, hogy milyen sok félelem, sérelem, kényszergondolat, szenvedély, indulat, babonaság kötöz meg sokakat. És nem bírunk szabadulni ezektől. Isten Szavára azonban lehullanak ezek a bilincsek, és a Krisztusban való Hit elsegít az „Isten gyermekeinek Szabadságára". Így a hívő Megszabadul ezektől, és Felszabadul Isten boldog szolgálatára. Tudja és gyakorolja, hogy „minden szabad, de nem minden használ" (1Kor. 10. 23 ). Megajándékozhat engem Isten? Mitől kell megszabadulnom?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6526 Dátum: 2017 Május 15, 11:25:31 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05.15 Mi lesz az Igéből?

„Akiknél pedig a jó földbe esett (az Igemag), azok Igaz és
jó szívvel hallgatják az Igét, meg is tartják, és Termést
hoznak állhatatossággal." (Luk. 8. 15 )

A magvető példázatában Jézus azt mondta el, hogy többféleképpen lehet fogadni az Ő Igéjét, és ettől függ, hogyan alakul egy ember sorsa.
1. Az ókori ember gyakran előbb kiszórta a magot, s csak utána szántotta bele a földbe. Így előfordult, hogy az előző aratás óta kitaposott ösvényekre is hullott mag. A kemény felületről könnyen felkapták azt a madarak. Minden Istennel szembeni keménység, ellenállás megakadályozza, hogy az Ige Új Életet teremjen bennünk.
2. A palesztinai talaj nagyon köves. Gyakran a vékony földréteg alatt sziklák lapulnak. Hamar kikel a mag, de nem tud gyökeret ereszteni, és kisül, megég. Ilyen az, aki befogadja az Igét, de csak egy ideig hisz, mert ha bármi kellemetlenséget kellene elszenvednie miatta, vagy ténylegesen változtatnia kellene valamit az életében, visszahőköl, nem enged az Igének.
3. A gyomok együtt nőnek a hasznos veteménnyel, és kegyetlen harc folyik a fényért, tápanyagért. Ha nem elég erős a gabona, megfojtják. Ügyeljünk a három g betűre, amit Jézus említ: a gondok, a gazdagodás lehetősége és a gyönyörök nagy ellenségei az Ige munkájának. Ma a haszon és az élvezet nagy úr, nem szabad behódolni nekik, megfojthatják az Igét.
4. Akiknek a szíve jó föld, azok hallgatják az Igét, megtartják, és Termést hoznak állhatatossággal. A „megtart" szó azt jelenti: valamire nagyon vigyázni, féltve őrizni. És erre is utal: akinek az életén meglátszik, hogy befogadta az Igét. Termi a Lélek Gyümölcsét, ami: „Szeretet, Öröm, Békesség, Béketűrés, Szívesség, Jóság, Hűség, Szelídség, Mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény." (Gal. 5.22 - 23) Ilyen beszédes Élet követi a Bibliaolvasásunkat és Igehallgatásunkat?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6527 Dátum: 2017 Május 16, 13:16:10 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05.16 Mit mond még a példázat?

„A Mag az Isten Igéje." (Luk. 8. 11 )

A magvető példázatának van néhány általános üzenete is.
1. Életünk Isten Igéje nélkül parlag és puszta marad. A bűntől megrontott természetünk csak gyomokat és vad gyümölcsöket tud teremni. A befogadott Ige teremt egészen Újjá, s így jelenik meg a Lélek Gyümölcse. Ehhez viszont valóban olyan Igére van szükség, ami Isten Szájából származik (Ézs. 55. 11 ). Ezt kell elkérnie mindenkinek.
2. Ez az Ige támaszt Hitet és ad Üdvösséget. Ezt ott hangsúlyozza Jézus, amikor figyelmeztet, hogy jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne Higgyenek és ne Üdvözüljenek. Aki tehát Hinni szeretne, hallgasson Igét, mert csak ez az Út vezet az Élő Istenbe vetett Igaz Hithez!
3. Ebből az is kiderül, hogy az ördög személyesen igyekszik akadályozni, hogy az Ige által Isten Újjáteremtsen embereket. Ahol Isten Igéje hangzik, ott kemény harc folyik a lelkekért - ezt ne feledjük el! Az ellenség célja, hogy ne hallgassuk, ne figyeljünk oda, ne fogadjuk be, ne hozzon létre változást bennünk az Ige. Isten Vetésébe beleszórja a maga ellenvetését. Ezért is kell féltve őriznünk az Igét.
4. A példázatból az is következik, hogy legyünk jó szántóföld és jó magvetők. Legyünk nyitottak Isten Előtt, hogy Dolgozhasson bennünk! Aztán legyünk készek továbbadni az Igét szóval és Élettel is, hogy Isten Dolgozhasson általunk! Ne feledjük, hogy Ő az aratás Ura, s „Aki a Jó Magot veti, az Emberfia" (Mát. 13. 37 )! Mi csak az alkalmazottai vagyunk. Ez nagy kiváltság, de az Evangélium ügyét Ő viszi Győzelemre, nekünk csak ez a feladatunk: „Ahogyan a szolgák uruk kezére néznek,... úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra" (Zsolt. 123. 2 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6528 Dátum: 2017 Május 17, 11:31:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.17 Kihez hasonlítok?

„...neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen
nagyon szeretett." (Luk. 7. 47 )

Egy Simon nevű farizeus meghívta Jézust magához. Étkezés közben egy bűnös asszony jött be, leborult Jézus Lábához, és drága olajjal kente meg Azt, miközben sírt. Simon nagyon felháborodott. Vajon miért? Két ember találkozott itt Jézussal: egy derék ember, és egy bűnös. Egy köztiszteletben álló vallásos, és egy megvetett prostituált. Simon szerint nagy különbség van köztük: ő igaz, az asszony bűnös. Jézus szerint is nagy különbség van köztük: Simon még nem tudja, mennyire bűnös, az asszony már tudja. Sőt ő már meg is szabadult bűnei terhétől, mert Bocsánatot kapott Jézustól. Jézus iránti Tiszteletét és túláradó háláját akarta kifejezni azzal, hogy ott ült a Lábánál, és Neki adta egyetlen értékét, a drága kenetet. Simon csak az asszony múltját látja, Jézus a jövőjét is. Simon csak testi dolgokat észlel, Jézus a lelkeket is. Simon önigazságának fala mögött áll, s nem ismeri fel Jézusban a Megváltót, nincs helyes önismerete sem, csak keserűen ítélkezik mások felett. Az asszony Jézusban már személyes Megváltóját tiszteli, meggyőződött önmaga bűnösségéről is, és örül az Ajándékba kapott Új Életnek. Milyen kapcsolatban vagyunk Jézussal? Egy napon majd csak ez lesz fontos, semmi más. Ilyen hűvös, udvarias, kimért magatartás jellemez, mint Simont, vagy ez az odaadó, bensőséges, meghitt Közösség, amikor már semmi nem drága, amit Jézusnak adhatunk, mert teljes szívből szeretjük és imádjuk őt? Szenvtelen szemlélői vagyunk-e Jézusnak, vagy szenvedélyes szolgálói? Ez a hála és hódolat csak belülről fakadhat. Akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szereti Azt, Aki megbocsátotta."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6529 Dátum: 2017 Május 18, 18:04:37 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.18 Még van hely

„Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és
hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat,...
hogy megteljék a házam." (Luk. 14. 21 - 23 )

Isten Szívébe enged bepillantanunk Jézus ezzel a példázattal (Luk. 14. 15 - 24). Egy ember vacsorára hívta ismerőseit, ők azonban különböző akadályokra hivatkozva nem mentek el. Erre azt mondta szolgáinak, tereljék be az utcákról az embereket, mindenki jöhet, van hely és van ennivaló is bőven. Ilyen Istenünk van, Aki Kész velünk Újra Közösségre lépni. Mert az együtt étkezés a Közösségvállalás kifejezése volt. Mi hagytuk ott Őt, de Ő jött utánunk, mert Nélküle elvesznénk. Mindent elkészített Isten, hogy Újra Életünk legyen és bővölködjünk. Nincs feltétele a visszatérésnek, nem kell teljesítenünk semmit, nem kell (és nem is tudnánk) hozzájárulni a vacsorához semmivel. Az Evangélium Isten Meghívása: jöjjetek, mert minden Készen van! És milyen az ember? Nem ér rá. Visszaüzen, hogy fontosabb dolga van, mint Istennel Találkozni. Ma így mondanánk: ki kell menni a telekre, ki kell próbálni az autót, párkapcsolati problémáink vannak. Ez mind fontos, de csak az Istennel való Közösség helyett lehet mindezt elvégezni? Nem akkor kerülne a helyére az életünkben mindez, ha Isten Szereteturalma ragyogna be mindent? Hiszen ami Isten helyére kerül, az istenné válik, és uralkodik rajtunk. Ezért mondják a meghívottak: kell. Nem is veszi észre az Isten nélkül maradt ember, hogy rab, kényszerpályára állt. Éppen innen akarja Isten Kiszabadítani! Mi erre Isten Válasza? Ha nem jöttek a meghívottak, jöhet mindenki. Ha nem kellett a Messiás a választott népnek, jöhetnek a bűnösök, sőt a megvetett pogányok is - mindenki előtt nyitva van a Menny, aki elfogadja a meghívást. Ne önmaga méltatlanságára nézzen, mert mindenki az, hanem vegye komolyan a hívást és a Hívót! „Még van hely." - A te helyed üres még, vagy már boldog vendége vagy a Gazdának?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6530 Dátum: 2017 Május 19, 12:12:05 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.19 Életünk Célja

„Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel,
mintha nem kaptad volna?" (1Kor. 4. 7 )

Mi végre vagyunk a világon? Ez a kérdés előbb-utóbb minden gondolkozó emberben felmerül. A Biblia válasza erre ez: hogy Isten jó sáfárai legyünk. Születésünktől fogva mindnyájan a bűn szolgái vagyunk. Jézus Krisztus ebből a rabságból Akar Kiszabadítani, és helyreállítva az Istennel való Kapcsolatunkat, megtanít Felelős Életet élni. Az így Újjáteremtett ember már érti Istent, és kész Egyetérteni Vele. Isten tehát rábízhat értékeket, s használja őt mások javára. Így lesz sáfár. A sáfár az ókorban olyan vagyonkezelő volt, akinek nem volt semmije, de a gazdája egy időre nagy értékeket is rábízott, s azokkal az ő utasítása szerint kellett gazdálkodnia. Ezen belül teljes önállósága volt, de az Úrtól való teljes függés természetesen megmaradt. Egy idő után pedig el kellett számolnia a rábízottakkal. Mi jellemzi a jó sáfárt? Tudja, hogy semmi nem az övé, minden az uráé. „Mid van, amit nem kaptál? - kérdezi Pál apostol. - Ha pedig kaptad, mit dicsekszel...?" Tudatában kell lennünk, hogy az Életünk, testünk, lelkünk, szeretteink, képességeink mind Isten Tulajdonai. És Ő azt tesz az övével, amit Akar. Ez az alázatos Hit minden zúgolódástól megőriz. De megóv az elégedetlenségtől is, mert néha úgy érezzük, hiányzik valami az életünkből. Isten mindent megad a sáfároknak, amire az általa rájuk bízott feladathoz szükségük van. Az elégedetlenség oka az, hogy mást akarunk tenni, mint amivel Ő megbízott. Nem én döntöm el, mi a küldetésem, hanem a Küldőm. Ha a helyemen vagyok, nem lesz hiányom, a nehézségeken pedig Ő segít majd át. Én csak Bízzam Benne, és tegyem a dolgomat!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6531 Dátum: 2017 Május 20, 08:56:11 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.20 Hű és okos sáfár

„Ki tehát a Hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel,
hogy idejében kiadja élelmüket?" (Luk. 12. 42)

A jó sáfár másik jellemvonása a Hűség. Vagyis az, hogy mindent arra használ, amire a Gazda adta. Ha magának tartja meg, vagy semmit nem tesz vele, tolvaj. Ha másnak adja, mint akinek Ura szánta, csaló. Hű az, aki megbízható, aki mindenben Ura utasítása szerint jár el. - Itt kell megtanulnunk azt a Teljes Istenre hagyatkozást, ami Jézust jellemezte. S itt derül ki az is, komolyan vesszük-e, hogy valóban semmi nem a mienk, ezért nem tehetünk vele azt, amit akarunk. Nem az enyém például az időm, az úgynevezett szabadidőm sem. És ez nem megszorítás, hanem nagy lehetőség: akkor fogom a legjobban használni, ha Uram Akarata szerint osztom be. Minden családtagunkhoz is másként viszonyulunk, ha tudjuk: ők is Isten Tulajdonai, és Neki kell elszámolnom azzal, mi lett belőlük mellettem. A jó sáfár harmadik jellemzője Jézus szerint, hogy Bölcs, Értelmes. Ez pedig abban mutatkozik meg, hogy „idejében kiadja élelmüket" azoknak, akiket rábízott a Gazda. Isten Országában rend van, és mindennek megszabott ideje van. Ezért nincs ott kapkodás, és ezért nem mulasztanak el semmit. Ebben is Jézus a példánk: bármit kértek Tőle, Ő az Atya Órájára nézett, s amikor eljött valaminek az ideje, akkor tette meg. Ez a Bölcsesség azt is jelenti, hogy mindenkinek azt adja, amire szüksége van. A csecsemőnek tejet, a felnőttnek kemény eledelt. Biztatást vagy feddést - kinek mi használ. Ehhez is szoros Közösségben kell lenni a Gazdával, s Engedelmeskedni Neki. Kinek a szolgálatában állunk? Jézus szerint „aki bűnt cselekszik, a bűn rabszolgája" (Ján. 8. 34). Boldog az a szolga, aki mindig Ura Akaratát cselekszi, s amikor Az megjön, ebben a munkában találja. Nagy lesz a jutalma."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6532 Dátum: 2017 Május 21, 07:47:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.21 Hinni

„Nem mondtam-e neked, hogy ha Hiszel, meglátod
az Isten Dicsőségét?" (Ján. 11. 40)

Lázár feltámasztásának történetében nyolcszor fordul elő az, hogy mit jelent Hinni. A Biblia nem a Hit meghatározását adja, hanem a hívő élet dinamizmusát szemlélteti. Hinni azt jelenti, hogy semmi olyat nem várunk Istentől, amit nem Ígért, de mindent nagy Hittel várunk, amit Megígért. Nem Ígérte, hogy nem érnek szenvedések, tehát nem csalódom, ha próbák jönnek. De Ígérte, hogy a Benne Hívő minden nyomorúság közepette is az Ő Jelenlétében marad. Hinni azt jelenti, hogy bármi ér, legelőször Jézushoz fordulok. Amikor Lázár beteg lett, testvérei azonnal Jézushoz küldtek: Uram, akit Te szeretsz, beteg. Nem a maguk érdemeire hivatkoznak, hanem Jézus Szeretetére, és teljesen Rábízzák a segítés módját és idejét. Hinni azt jelenti, hogy azt veszem komolyan, amit Jézus Mondott, akkor is, ha az az eszem és a tapasztalataim számára felfoghatatlan. Mert mit jelent az, hogy „aki Hisz Bennem, ha meghal is, Él"? Hogyan kell ezt érteni? Hiszen aki meghalt, meghalt. Aki Hisz, másként vélekedik a dolgokról, mint az, aki nem Hisz. Az emberek vádolják Jézust: megtehette volna, hogy Lázár ne haljon meg, miért nem tette meg? Mária és Márta viszont teszik, amit Jézus mond. Még azt is, hogy a követ vegyék el a sír szájáról. Ennek semmi értelme, sőt veszélyes, mert már „szaga van". Jézus Szavára azonban mégis megteszik - s csak utólag látják, hogy így tudott kijönni testvérük a sírból. Aki Hisz, vállalja Jézust, ha miatta bajba kerül, akkor is. A feltámadott Lázár meggyőző bizonysága lett Jézus Isteni Hatalmának. Ezért Jézussal együtt őt is meg akarták ölni. Az Igaz Hit Sorsközösség Jézussal: itt a szenvedésben is, odaát az Ő Dicsőségében is. „Boldog, aki Hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki." (Luk. 1. 45)"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6533 Dátum: 2017 Május 22, 09:39:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.22 Dönteni kell

„Ekkor sokan Hittek Benne... A főpapok és a farizeusok
pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol
Van, jelentse be, hogy elfoghassák." (Ján. 11. 45 és 57 )

Lázár feltámasztása olyan egyértelmű Bizonysága volt Jézus Isteni Hatalmának, hogy nem lehetett félremagyarázni. Ezért állásfoglalásra kényszerített mindenkit. A Ján. 11 vége négy csoportot említ:
1. Sokan Hittek Benne a zsidók közül, mert látták, amit Jézus tett. Tettei hitelesítették számukra Szavait, s elfogadták, hogy Istentől jött, az Ő Erejével cselekszik, Valóban Ő az Isten Fia.
2. Mások is látták Jézus Tetteit, mégsem Hittek benne. Miért? Mert „aki nem úgy fogadja az Isten Országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be Abba" (Márk ev. 10,15 ). Az ismeri fel Krisztus Titkát, aki előlegezi Neki a Bizalmat. Aztán majd Ő Meggyőzi a hívőt, hogy nem tévedett. Merjünk kisgyermekké válni!
3. A hatóság eldöntötte, hogy meg kell Őt ölni. Miért? Hiszen ők is látták Tetteit, s tudták, hogy ezek valóban Messiási Tettek. Igen, de be kellett volna ismerniük, hogy tévedtek Jézus eddigi megítélésében, s erre nem voltak hajlandók. Aki nem akar változni, annak az értelme is zárva marad Jézus Igazsága Előtt. Benne Hinni azt jelenti, hogy nem Őt állítom az én ítélőszékem elé, hanem én állok oda az Ő Igazságának Ítélőszéke Elé.
4. És voltak, akik keresték Jézust. Jöttek a zarándokok Jeruzsálembe, s Vele szerettek volna találkozni. És jönnek messziről ma is emberek, akik szeretnék Őt megismerni, mert sejtik, hogy Benne van Jelen a Mindenható és Kegyelmes Isten, és nekünk Őrá van múlhatatlanul Szükségünk. Csak jó helyen keressék, ahol megtalálható: Igéjében és a Benne Hívők között! Kinek vallom Jézust annak alapján, amit már tudok Róla? „Inkább növekedjetek a Kegyelemben és a mi Urunk, Üdvözítő Jézus Krisztusunk Ismeretében!" (2Pét. 3,18 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6534 Dátum: 2017 Május 23, 08:14:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.23 A gabonamag sorsa

„...ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem
hal meg, egymaga marad; de ha meghal,
sokszoros termést hoz." (Ján. 12. 24)

Ezzel a képpel Jézus a Saját Sorsát szemléltette. De ugyanez illik mindenkire, aki hűségesen követi Őt. El lehet tenni egy búzaszemet a vitrinbe, s akár évszázadok múlva is meglesz, de senkinek semmi haszna belőle. Vagy el lehet vetni a földbe, s akkor elpusztul, de önmaga többszörösét termi, kenyér lesz belőle. Ha félti magát egy hívő, a Hite akkor is megmaradhat, de élete meddő lesz, senkinek semmi haszna belőle. Ám ha kész feláldozni magát, ő maga belepusztul ugyan, de Termékeny, gazdag Élete lesz. Sokan félnek ettől, pedig minden hívő ember életében eljön egy pillanat, amikor döntenie kell, hogy vállalja-e a gabonamag sorsát. Kész-e átadni Isten Rendelkezésére nemcsak sok mindent, hanem Mindent. Kész-e nemcsak szakítani mindennel, amit Isten bűnnek Ítélt az életében, hanem lemondani régi vágyakról, dédelgetett tervekről, nemes célokról is, és azt tenni, amit Isten vár tőle. Az ilyen hívővel Isten közli Önmagát, s olyan Erőt, Mondanivalót, Lelki Gazdagságot kap, amit korábban nem tapasztalt. Minden, ami nem kerül be a földbe, és nem hal meg, ezt akadályozza. Ezért van sok langyos, erőtlen, tétova, meddő életű keresztény. Aki egészen alárendeli magát Krisztus Uralmának, az Istent tudja adni másoknak, és lelki teljesítményeiben mindig felülmúlja önmagát. Ábrahámnak ez a pont Izsák feláldozása volt. Amit aztán nem kívánt tőle Isten, de ki kellett derülnie, hogy fontosabb-e neki az Úr még a fiánál is. Isten általunk végzett munkáját minden akadályozza, ami a régi életünkből való. Miért féltjük azt, ami csak hátráltat küldetésünk útján? Jézus mindig többet ad, mint amit elkér. Adja már itt a Vele való Közösséget, a másoknak gyümölcsöző Életet, s odaát az Ő Mennyei Dicsőségét. Mi az, amihez érdemes ragaszkodnunk ezek helyett?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6535 Dátum: 2017 Május 24, 10:49:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.24 Odaadom az Életemet

„...nem tekintette zsákmánynak, hogy
Egyenlő Istennel..." (Fil. 2. 6 )

Hogyan valósult meg Jézus Életében a gabonamag sorsa? Nézzünk meg három Igét! „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus Kegyelmét; hogy Gazdag létére Szegénnyé lett értetek, hogy ti az Ő Szegénysége által meggazdagodjatok." (2Kor. 8. 9 ) Milyen Gazdag volt Jézus? Amilyen most: az Övé minden Hatalom, imádják Őt a Mennyei seregek is, vallják, hogy uraknak Ura és királyok Királya. És milyen Szegénnyé lett? Nem volt Fejét hova lehajtania, még utolsó ruhadarabjain is sorsvetéssel osztoztak. De ennek a célja az volt, hogy minket, koldus szegényeket Lelkileg gazdagokká tegyen. Ő, Aki Istennel Egyenlő, rabszolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá Lett, megalázta Magát, és Engedelmeskedett a Kereszthalálig. Ezért fel is Magasztalta Őt Isten mindenek Fölé (Fil. 2. 6 - 11 ). Otthagyta Mennyei Dicsőségét, Magára vette nyomorult emberi testünket, azért, hogy minket a maga Tisztaságában és Dicsőségében részesíthessen. Ő Maga mondta: „Én odaadom az Életemet, hogy aztán újra visszavegyem... Én Magamtól adom oda... ezt a Küldetést kaptam az Én Atyámtól." (Ján. 10. 17 - 18 )  Még azt is vállalta és engedte Jézus, hogy ártatlan, bűn nélküli Életét szörnyű kínzások után kioltsák, azért, hogy nekünk Életünk legyen, sőt bőségben éljünk. Amikor pedig a Gecsemáné-kertben letartóztatták, nem hívott oda „tizenkét sereg angyalnál is többet" - pedig megtehette volna -, mert mindenáron segíteni akart rajtunk, és ezt az Árat Ő fizette meg, maradék nélkül. Jézus nem Magát féltette, hanem minket. Ő meghalt, mint a búzaszem, hogy ennek gyümölcseként a Benne hívők éljenek - már itt és a Mennyben is, Vele, Örökké."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6536 Dátum: 2017 Május 25, 16:15:29 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.25 Az életnél is fontosabb Küldetés

„...az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat
és azt a Szolgálatot, Amelyet... kaptam..." (ApCsel. 20. 24 )

Hogyan valósult meg a búzaszem sorsa Pál apostol életében? Felsorolja fiatalkorának minden értékét, s így folytatja: „azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram Ismeretének páratlan Nagyságáért." (Fil. 3. 7 - 8 ) Később pedig megjelöli a Célt: „hogy Krisztust megnyerjem." Nem sok mindent, hanem mindent odaadott azért, hogy Krisztus Gazdagsága az övé lehessen, s így legyen mit adnia másoknak. A korinthusiaknak ezt írja: „De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal (hogy eltartsák őket), hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus Evangéliuma Elé." (1Kor. 9. 12 ) Lemond olyan lehetőségről, amivel mindenki más természetes módon él, és amiben semmi rossz nincs, csak azért, hogy minél többekhez eljusson az Életet mentő Evangélium. Vállalja, hogy nehezebb legyen az ő élete, ha ezáltal könnyebb lesz másoké. Ő Örömmel szegényebb marad, ha ezáltal mások élete gazdagodik. Ugyanúgy, ahogyan Krisztus tette. „De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten Kegyelmének Evangéliumáról." Ő sem a saját életét félti, hanem másokét. Világos Célja van az életének, Amit Jézus tűzött ki eléje. Küldetésben jár, tudja, Ki küldte, kikhez és miért, és ezt akarja végezni utolsó leheletéig - Örömmel. Nagy kísértés, hogy féltjük magunkat, hogy saját céljaink fontosabbak lesznek, mint a kapott Küldetésünk, vagy hogy egyáltalán nincs is világos cél előttünk. Boldog ember az, aki eljut erre a nagy Szabadságra: mindennél fontosabb lett nekem az, hogy Isten mire Akar Használni, s emellett minden egyéb szempont eltörpül."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6537 Dátum: 2017 Május 26, 19:30:00 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05.26 A mi tetteink és Isten Tettei

„Ha az Úr nem Építi a házat, hiába
fáradoznak az építők." (Zsolt. 127. 1 )

Korunk eszménye a nagy teljesítményekre képes ember. Eszerint mindenki annyit ér, amennyit teljesít. Éppen ezért a teljesítményt kell fokozni, munkában, tanulásban, sportban, szexben, mindenben, kerül, amibe kerül. Ha az emberbe kerül, akkor is. Bele is roppan sok ember és sok emberi kapcsolat ebbe a hajszába. Sok ilyen teljesítményen ott a bélyeg: hiába. „Ha az Úr nem Őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök." Íme az ember - Isten nélkül. A vallásos ember így gondolkozik: majd én - Isten segítségével. Megpróbálja bevonni Istent a saját tervei megvalósításába, meg akarja nyerni Őt céljai támogatására. Isten azonban sose lesz a mi alkalmazottunk, Ő mindenek Ura. A Biblia azt tanítja, hogy az embert nem a teljesítményei minősítik. Aki már nem tud teljesíteni, mert beteg vagy idős, az is ugyanolyan értékes Isten előtt. És a Biblia nemcsak a mi tetteinkről szól, hanem Isten Tetteiről is. Isten előbb Cselekedett, mint mi. És a jövőre nézve is megígérte, hogy Cselekszik. S a hívő embert az jellemzi, hogy várja, amit Isten megígért, és közben végzi, amivel Isten őt bízta meg. Csak azt akarja tenni, amit Isten Akar elvégeztetni vele, vagy amit Isten Maga Akar elvégezni általa. Sőt olyan is van, hogy csak Isten Akar Cselekedni, nekünk pedig ezt mondja: maradj veszteg, és nézd az Úr Szabadítását! A mai ember egyik nagy baja, hogy nem tud veszteg maradni. Itt is nagy ajándék, ha valaki Ismeri Istent, és Bízik Benne, s tevékenysége vagy átmeneti tétlensége Isten Útmutatásától Függ. Az ilyen ember tanulja meg, mi az Áldás. Az, amit Isten úgy ad, hogy nem is tettem érte semmit. Mert „akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget". Bízzam magamat e tekintetben is egészen Istenre!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6538 Dátum: 2017 Május 27, 10:29:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.27 Naomi

„Áldott az Úr, Aki nem hagyott most téged
rokoni támasz nélkül!" (Rut. 4. 14 )

Ruth könyve arról szól, hogy éhínség volt Izrael földjén, s egy négy tagú család átköltözött a szomszédos Móáb országába, mert ott volt kenyér. Hamarosan meghalt az apa, s ott maradt Naomi két fiával. Ők felnőve pogány lányokat vettek feleségül, de egy idő után ők is meghaltak. Ekkor Naomi hazaindult Betlehembe, menyeit pedig bátorította, hogy maradjanak otthon, menjenek újra férjhez. Egyikük ezt tette, Ruth azonban ragaszkodott anyósához, és vele tartott. Isten nagyon Kegyelmesen rendezte az életét, s később az ő dédunokája lett Dávid király. Naomi életútja nagyon tanulságos. Elindultak idegenbe úgy, hogy nem kérdezték Istent. Pogányokkal házasodtak össze a fiai, amit tiltott Isten Törvénye. Amikor azonban mindkét fia meghalt, felébredt lelki álmából. Nem lázadt, sőt rábízta magát Istenre, s életében felragyogott valami Isten Jelenlétéből. Menyeit meglepte, hogy így is lehet gyászolni. Isten a próbákat így használja fel Lelki megtisztításunkra. Amikor hazaindul, már egészen ez az Istentől kapott Szeretet tölti be. Ezért tud a menyei fejével gondolkozni, s nem azt javasolja nekik, ami önmagának lenne jó, hanem ami nekik. Kész értük áldozatot hozni. Jézus Szeretetét is ez jellemzi, Tőle lehet ilyen Szeretetet kapni. Hazaérve már Isten Boldog Bizonyságtevője, arról beszél, mit Tett vele, velük az Úr. Bevallja, hogy Isten nélkül mentek el annak idején, de most az Úr hozta őt haza. Nem is akarja nincstelen özvegységét másra bízni, csak az Élő Istenre. Isten pedig úgy irányította az eseményeket, arra indította az embereket, úgy formálta közben Naomi és Ruth Hitét is, hogy az Ő Kegyelmét Hatalmasan Tapasztalhatta ez a két kiszolgáltatott özvegy. Isten ma is ugyanilyen, merjük Rábízni magunkat!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2169
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6539 Dátum: 2017 Május 28, 10:28:03 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05.28 Félutas hívők

„Orpá megcsókolta az anyósát,... visszatért
népéhez és isteneihez." (Rut. 1. 14 - 15 )

Naomi azt tanácsolta özvegyen maradt menyeinek, hogy maradjanak otthon, ő pedig visszamegy elhagyott hazájába egyedül. Ők azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy együtt menjenek. Útközben ismét emlékeztette őket arra, hogy számukra előnyösebb lenne népük körében maradni. Ekkor egyikük, Orpá, visszafordult, Ruth azonban azt kérte, hogy többé ne unszolja erre, mert ő már eldöntötte, hogy anyósa népét és Istenét választja. Mindketten Naomitól hallottak az Élő Istenről. Amikor mind a hárman megözvegyültek, feltűnt nekik, mennyire másként gyászol az, aki hisz Istenben. Megkívánták ezt az Életet, és egyébként is szerették anyósukat. Ruth el is döntötte, hogy ezen az Úton akar járni, Orpá azonban megingott, és félútról visszafordult. Ő is elindult a pogányságból Istenhez, de nem érkezett meg Hozzá. Ráébredt bálványainak hiábavalóságára, de nem merte rábízni magát az Élő Istenre. Heisenberg, a jeles fizikus és filozófus írja, hogy életünk legtöbb gyengeségének az az oka, hogy a cselekedeteink mögött nincsenek döntések. Nem tudunk elengedni és elfogadni. Márpedig az artisták azt mondják, hogy a legtöbb baleset akkor történik, ha nem merik határozottan elengedni az egyik trapézt, és úgy átlendülni a másikra. Aki úgy akarja Krisztust követni, hogy közben ragaszkodik a világhoz is, soha nem ér Célba, félútról vissza fog fordulni. Aki csak félszívvel Bízza Istenre magát, nem tapasztalja meg az Ő Mindenek Feletti Gazdagságát, Hűségét, Szeretetét. És aki csak a Hívő élet előnyeit szeretné, de nem vállalja a nehézségeket is, csak egy ideig fog hinni (Luk. 8. 13 ). Engedjünk a biztatásnak:"

„Testvérek, menjünk bátran, Hamar leszáll az éj,
E földi pusztaságban Megállni nagy veszély.
Hát merítsünk Erőt A Menny felé sietni,
Nem állva megpihenni A boldog Cél előtt."

(Írta Tersteegen Gellért, ford. Vargha Gyuláné)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.