Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 366601 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6675 Dátum: 2017 Október 11, 10:27:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 11 Beszűkülni vagy elmélyülni?

„Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett
kincshez... az ember... eladja mindenét, amije van, és
megveszi azt a szántóföldet." (Mát. 13. 44 )

A példázatbeli ember szántogatott, s az ekéje beleakadt valamibe. Kiderült, hogy valamikor kincseket ástak el oda. Elmegy tehát, örömében eladja mindenét, és megveszi azt a földet. De amíg ő ezzel foglalkozott, mások haladtak a szántással, ő lemaradt mögöttük. És ha mindenét eladta, nem maradt neki más, csak ez a kincs. Igen, de ez többet ért mindennél, a közben elvégzett munkánál is, és minden addigi vagyonánál. Látszólag beszűkült az élete, valójában azonban elmélyült, gazdagabb lett. Az egyik faluban az ásott kutakban nem jó víz volt, nyáron pedig olykor ki is száradtak ezek. A főtéren fúrtak egy kutat, s utána az látta el az egész falut bőséges, jó minőségű vízzel. Kisebb átmérőjű csövön jött a víz, mint egy szokásos kút átmérője, de mélyebbről, több és jobb vizet kaptak. Van ilyen a lelki életben is. A lehetőségek nagy kínálata és az emberi mohóság miatt nagyon felszínessé, sekélyessé válik sok ember élete. De ha valaki felismeri az Isten által kínált Kincsek Értékét, örömében (és nem kényszerből, rábeszélésre) szívesen lemond sok mindenről, hogy ez a Lelki Gazdagság az övé legyen, és másokat is tudjon Vele gazdagítani. Ha csak beszűkül valaki, szegényebb lesz. De ha azért mond le valamiről, hogy elmélyüljön, és Igazi Kincshez jusson, gazdagabb lesz az Élete. Aki minden lehetőséggel élni akar, az sokszor elfelejt közben élni. Jézus szerint „kevésre van szükség, valójában csak egyre" (Luk. 10. 42 ), s Ő olyan Ajándékot kínál, amelyet „nem vehetnek el tőlünk", ami Lelkileg Gazdaggá tesz itt, és Érték marad a halálunk után is. Ez pedig Ő Maga. Akinek az életében Ő lesz az Első helyen, az minden egyébbel is helyesen tud Élni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6676 Dátum: 2017 Október 12, 08:45:20 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 12 Jogom lenne, de...

„...magamnál szerettem volna tartani... Döntésed nélkül
azonban semmit sem akartam tenni..." (Filem. 12 - 14 )

A Filemonhoz írt levél Pál apostol legrövidebb levele. Három szereplője van, ismerjük meg őket közelebbről! Filemon kolosséi keresztény volt, valószínűleg az ő házánál jöttek össze a hívők. Onézimosz az ő rabszolgája volt, aki meglopta és megszökött. Valahogyan elkerült Pál apostolhoz, akiről hallhatott korábban, s aki akkor éppen börtönben volt. Pál mellett hívővé lett. Az apostol visszaküldi őt gazdájához, Filemonhoz, de ennek a levélnek a védelme alatt. Három egymástól életkorban, társadalmi helyzetben, műveltségben teljesen különböző ember. De mindhármuk jellemében Jézusi Tulajdonságok kezdenek megmutatkozni. Ebben az egyben közösek: Jézus Krisztus tanítványai lettek, s eszerint is akarnak Élni. Pál a börtönben is „szül". Ezt írja Onézimuszról: fiam, akit fogságban szültem. Nem önmagát sajnálja, nem is sajnáltatja, nem fogva tartóit vádolja, hanem ott is hivatása magaslatán áll: őrei közül többeket s ezt a rabszolgafiút is Jézushoz vezeti. Mi hogyan viseljük a nehézségeket? Vannak-e Lelki gyermekeink? Ebben a helyzetben nagyon jól jött neki Onézimosz segítsége. Még sem tartja magánál, hanem visszaküldi tulajdonosához, Filemonhoz. Írja. hogy joga lenne ott tartani, de nem él ezzel, betartja a rendet. Mennyi békétlenség forrása az, amikor emberek mindenáron érvényesítik jogaikat, s csak ennek a jegyében cselekszenek. Milyen sok otthoni békétlenség oka ez: nekem ez jár, én nem vagyok a család cselédje vagy bolondja. Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel Egyenlő, Őt a Szeretete vezette, nem a jogai. És Pál kötelezvényt ír, hogy megtéríti az Onézimosz által okozott kárt. Kéri, hogy úgy fogadja őt vissza Filemon, mintha maga Pál menne hozzá. Jézus is kifizette a mi adósságunkat, ezért mehetünk Istenhez bizalommal (Kol. 2. 14 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6677 Dátum: 2017 Október 13, 09:30:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 13 Félek nagyon, de...

„...visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát...,
hanem... az Úrban is Szeretett Testvéred."
(Filem. 15 - 16 )

Onézimosz elrendezte a múltját Istennel, de most rendeznie kell azt Filemonnal is. Igen ám, de a szökött rabszolgát legjobb esetben megkorbácsolták, ami gyakran valósággal lenyúzta a meztelen hátát, vagy homlokára sütötték tüzes vassal a bélyeget, de olykor ki is végezték elrettentő példaként. Helyes az, hogy Pál hazaküldi ezt a fiút? Az apostol bízik abban, hogy Filemon Krisztus tanítványa, s mint rabszolgatartó is így fog viselkedni. De még inkább bízik Krisztusban, Aki Új Életet adott ennek a szökött fiúnak, és meg is fogja védeni. De vajon Onézimosz is bízik-e ennyire Krisztusban? Ezt kell neki most már egyre jobban megtanulnia. Mert ezt jelenti Hitben járni: minden helyzetben, veszélyes körülmények közt is számol Új Urának Hatalmával és Szeretetével, és számít Rá. Ő kiszolgáltatta magát Jézusnak, tehát nincs kiszolgáltatva többé senki másnak. Pál azt kéri Filemontól, hogy úgy fogadja vissza szökött szolgáját, mint aki Testvérévé lett Krisztusban. Ilyen egyszerű lenne ez? Egy tolvaj szökevény egyszerre Isten gyermekévé lesz? Isten Kegyelmének a Munkája nyomán, igen. De nem olyan egyszerű ez, mert Jézus bűn nélküli Életébe került. Ő meghalt, hogy az Onézimoszok élhessenek. Ő elszenvedte Onézimosz bűneinek büntetését - és a mienket is -, hogy a bűn rabszolgaságából Isten Boldog és Szabad gyermekeivé legyünk. Meg kell tanulni ebben a Szabadságban járni. Meg kell tanulni magunkat egészen Krisztus Kegyelmére bízni. Ha félünk is, bízni Benne. Ismerni Ígéreteit, s komolyan venni Azokat. Egyre jobban megismerni Őt Magát, hogy Pál apostolhoz hasonló gyámok nélkül is közvetlenül Vele legyen Élő Kapcsolatunk, s ez adjon Biztonságot, Békességet és Bátorságot minden körülmény között."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6678 Dátum: 2017 Október 15, 19:39:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 15 Letöröl minden könnyet

„Íme, az Isten... letöröl minden könnyet a szemükről..."
(Jel. 21. 3  - 4 )

Arról az Új Világról mondja ezt Isten, amit majd Krisztus második Eljövetele után teremt. Ebben a mostani világban nagyon sok könny vér és verejték folyik. Kezdetben nem így volt, ez mind az Istentől való elszakadás következménye. Végigkísér bennünket. Amikor egy ember megszületik, az édesanyja verítékben úszik és vérzik. A kicsi első tette pedig az, hogy felsír. És ettől kezdve hol ő sír mások miatt, hol miatta sírnak mások, verejtékkel keresi meg a kenyerét, és közben nem szűnik meg a vérontás különféle formája sem. Abban a Világban, amit Isten a Benne hívőknek készít, „letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom". Akik már ebben a világban Isten Újjáteremtett gyermekei, azok arra törekszenek, hogy sose folyjék miattuk könny, se vér. Sőt ők tudnak sírni a sírókkal, tudnak vigasztalni azzal a Vigasztalással, amit ők is Krisztustól kapnak, megtanulnak könnyet törölni, sebet kötözni. A halál világában az Életet képviselik. Jézus Krisztus megszabadít minden Benne hívőt attól a kényszertől, hogy önmagát szeresse mindenekfelett, s felszabadít arra, hogy adjon, szolgáljon, segítsen. Jézus is sírt Lázár sírjánál, s Jeruzsálem hitetlensége miatt is. Jézus is verejtékezett a nagycsütörtök éjszakáján folytatott Imaharcában. És Ő is vérzett, sőt elvérzett a Kereszten - éppen azért, hogy gátat vessen ez elé a könny- és vérfolyam elé, s halálával teremtsen olyan embereket, akik az eljövendő Új Világ Erőit hozzák el erre a világra, akik „az Új Teremtés zsengéi". Boldog, aki már itt így él. Mert akit nem tisztít meg Jézus Krisztus Vére, annak nem lesz helye az Új Világban, hanem csak ott, ahol lesz „sírás és fogcsikorgatás" (Mát. 25. 30 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6679 Dátum: 2017 Október 16, 08:21:52 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„10. 16 Éles kérdések

„Aki győz..., fiam lesz. De a gyáváknak...
osztályrésze... a második halál."
(Jel. 21. 7 - 8 )

Nem szeretjük az ilyen sarkos fogalmazást, de így a Biblia vége felé Isten egyre élesebb kérdéseket tesz fel, hogy világos választ tudjunk adni. Kik vagyunk: Isten fiai vagy a halál fiai? Hol lesz a helyünk Krisztus második eljövetelekor: a Mennyei Jeruzsálemben vagy a tűzzel és kénnel égő tóban? És mi vár ránk: a második Feltámadás vagy a második halál? Az első Feltámadás az, amikor valaki hitetlenből hívővé lesz, lelkileg új Életre támad. A második Feltámadás, amikor Krisztus Magához veszi majd a Benne hívőket az Ő Dicsőségébe. Az első halál a biológiai, amelyben mindnyájunknak részünk lesz. A második az örök kárhozat. Erre mondják, hogy aki kétszer születik (testileg és lelkileg is Újjászületik), az egyszer hal meg (biológiai halál). Aki csak egyszer születik (testileg, ahogyan mindnyájan), az kétszer hal meg. „Én adok majd a szomjazónak az Élet Vizének Forrásából ingyen." Ezt ígéri Isten, s mindnyájan erre szomjazunk. Mégsem fogadja el mindenki ezt az ajándékot. Pedig Isten Ingyen kínálja, nem kell érte felmutatni, teljesíteni, adni semmit. Aki ebből iszik, vagyis aki hittel megragadja Isten Kegyelmét, az „örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz". „De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak... osztályrésze... a második halál." Olyan Tükör ez, amibe jó becsületesen belenéznünk, és önvizsgálatot tartanunk. Isten nem ijesztget, hanem figyelmeztet és hív. Ő azt akarja, hogy a mi részünk a második Feltámadás legyen. Ő mindent megtett ezért. És én?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6680 Dátum: 2017 Október 17, 07:42:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 18 Önszeretet?

„A második (parancs) ez:
Szeresd felebarátodat, mint magadat."
(Márk Ev. 12. 31 )

Egy új keletű tévtanítás szerint a Szeretet kettős parancsa három, mert nemcsak azt mondja, hogy szeresd Istent és felebarátodat, hanem azt is, hogy szeresd önmagadat. A helyes önértékeléshez és önmegvalósításhoz szüksége van az embernek arra is, hogy megtanulja szeretni önmagát. Mit ír erről a Szentírás? Más az önmagam elfogadása, és más az önmagam szeretése. Az előbbire bátorít a Biblia. Ír arról, hogy Isten egyenként megtervezett mindnyájunkat, mind „egyedi darabok" vagyunk, „egyedüli példány" (Kosztolányi ). Mint Isten alkotását fogadjam magamat: a külsőmet, képességeimet, adottságaimat, hiányaimat. Legyek hálás minden tőle kapott értékemért, és tartson alázatban minden hiányosságom! Mindnyájunkból hiányzik valami. Aki így elfogadja magát, annak helyes önértékelése lesz, és boldogan szolgál Istennek és segít embertársainak. Ez azonban nem önszeretetet jelent. Az önszeretet velünk születik, azt inkább fékezni kell olykor. Jézus világosan két parancsról beszél: szeresd Istent, és szeresd felebarátodat. A „mint magadat" csak mérték: legalább úgy szeresd a másikat, amennyire magadat szereted! Az önszeretetet egyenesen bűnnek minősíti a Biblia, például az utolsó időkről írja, amikor felerősödik minden gonoszság: lesznek az emberek magukat szeretők (önzők), pénzsóvárak... (2Tim. 3. 2 ). Jézus Krisztus sokkal inkább az önfeláldozásra adott példát, és arra bátorít. A felebarát iránti szeretetből fakadó önfeláldozás és az önszeretet semmiképpen nem fér meg együtt. A Biblia tanítása tehát világos: fogadjam el és ápoljam Istentől kapott testemet, lelkemet! De legalább ilyen fontos legyen nekem a másik ember teste és lelke is, akkor teszek eleget Isten Parancsának. Ennek az egészséges egyensúlynak a feltétele, tápláló forrása pedig az, ha teljes szívemből szeretem Istent, és az Ő Szeretete tölti be a szívemet."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6681 Dátum: 2017 Október 18, 07:25:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10.17 A csüggedés Gyógyszere

„A tűz után Halk és Szelíd Hang hallatszott...
Mit csinálsz itt, Illés?" (1Kir. 19. 12 - 13 )

Jezábel, az istentelen királyné, terjesztette a bálványimádást, üldözte Isten népét, és irtotta Isten prófétáit. Illés próféta is sokat szenvedett tőle. A Karmel - hegyi Isteni Ítélet bebizonyította, hogy mégis Isten az Úr, Ő él és cselekszik - ellentétben a tehetetlen bálvány szobrokkal. Ez Jezábelt annyira feldühítette, hogy megüzente Illésnek, ő is halál fia. Illés ekkor teljesen elkeseredett. Fizikailag is kimerült már, de most lelkileg is összeomlott, és szeretett volna meghalni. Hogyan gyógyította meg őt Isten? Nem szidta meg, nem háborodott fel, hanem először altatta, aztán enni és inni adott neki, majd beszélgetett vele. Eszméltette: mit csinálsz itt? Illésből áradt a panasz. De mit csinálsz? Aztán kapott néhány feladatot, és észre sem vette, hogy visszatért az életkedve, fizikai ereje, és újra Isten használható eszközévé vált. A legjobbakkal is előfordulhat, hogy kimerülnek és elcsüggednek. Ne szégyellje ezt a hívő ember se! Isten nem háborodik fel emiatt, hanem gyengéd Szeretettel kezelésbe vesz. Ő ismeri a testi szükségeinket is, de legfőbb Gyógyszer mindig az Ő Igéje. Itt így olvassuk: az Ő Halk és Szelíd Szava. Ez segít a helyes önismeretre, valóságlátásra, és önmagunkról és a nehézségekről újra Istenre irányítja a figyelmünket. Felemeli a csüggedt ember tekintetét, s mindjárt messzebb is lát, meglátja Istentől elkészített feladatait. Mi se botránkozzunk meg, ha valaki kimerül vagy kiborul a közelünkben! Isten gyengéd, de Határozott Szeretetével pótoljuk fizikai és lelki szükségeit, és főleg helyén mondott Igével engedjük, hogy erősítse őt Maga Isten! Rá irányítsuk egymás tekintetét, Ő a mi Igazi Gyógyítónk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6682 Dátum: 2017 Október 19, 08:01:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 19 Kétféle Életvitel

„Mert Szoros az a Kapu, és
Keskeny az az Út, Amely az
Életre visz..." (Mát. 7. 14 )

Jézus itt kétféle életútról, életvitelről beszél. Valaki vagy az egyiken, vagy a másikon jár, harmadik lehetőség nincs. Mi a különbség köztük? A bejárat mérete más. A széles útra bármit vihet magával az ember. Érdemeit, bűneit, kíséretét... A Szoros Kapu előtt azonban mindent le kell rakni. Oda csak az ember mehet be. De ott lerakhatja a bűn terhét is. A széles úton bárhogyan lehet közlekedni. Ott nincs Törvény, nincs tekintély, nincsenek tekintettel egymásra az emberek. A Keskeny Úton csak egyenesen lehet lépkedni, leginkább Jézus Krisztus Nyomában. A legjelentősebb különbség az út vége: a széles a kárhozatba visz. És ez nem a megsemmisülés, hanem az Istenhiány miatti Örök szenvedés. Ez azonban nincs kiírva sehol. Ha valaki nem figyel Isten Hívó Szavára, csak az út végén tudja meg, hova érkezett, és akkor már nem lehet segíteni rajta. A Keskeny Út az Életre visz: egyre Teljesebb Közösségbe az Élő Istennel. A széles úton sokan járnak. Olyan sokan, hogy mindnyájan azon indulunk el. Onnan lehet átmenni a Keskeny Útra, ha valaki enged Isten Hívásának. A Keskeny Úton kevesen vannak, néha egyedül is maradhat az ember, mert a többség nem hajlandó lepakolni a bejáratnál, a Szoros Kapunál, ragaszkodnak az emberek ahhoz, amit már megszereztek. Mit kell tenni ahhoz, hogy az egyiken vagy a másikon járjon valaki? Ahhoz, hogy a széles úton haladjon, semmit nem kell tennie. Ott nemcsak a bűnözők járnak, hanem mindenki, aki Isten nélkül marad. A Keskeny Útra azok mehetnek át, akik hallották és komolyan vették az Evangéliumot: „Jöjjetek Énhozzám mindnyájan..." Ezért fűz Jézus a tájékoztatáshoz egy felszólítást is: „Menjetek be a Szoros Kapun!" Ez Örömhír és Parancs egyben: be lehet menni, de a másikat ott kell hagyni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6683 Dátum: 2017 Október 20, 08:13:59 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 20 Egyikük visszatért

„Arcra borult Jézus Lábánál, és hálát adott Neki." (Luk. 17. 16 )

Amikor egyszer Jézus úton volt, tisztes távolból tíz leprás kiáltott neki: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő elküldte őket a papokhoz, akkoriban ők igazolhatták, hogy nem fertőző betegek, közösségbe mehetnek. Mire odaértek, mind meggyógyult. Kilenc boldogan sietett haza, egy azonban visszament Jézushoz, és dicsőítette Istent. Izráelben akkor ezen kívül még sok leprás élt. A legtöbben egyedül hordozták a betegség, kiközösítettség és reménytelenség terhét. Ez a tíz messziről kiáltott Jézushoz, s Ő meggyógyította őket. De személyes kapcsolatba csak az került Vele, aki visszament megköszönni. Ma is sok ember hordoz sokféle nyomorúságot. Vannak köztük, akik a bajból Jézushoz kiáltanak, s Tőle remélnek valamilyen segítséget. És sokan kapnak is. De kevesen vannak, akik ezért hálásak, s ezt ki is mondják, visszamennek, megköszönik. Ők már egészen közel kerülnek Jézushoz („arcra borult Jézus Lábánál" ), ők felismerik és elismerik Benne Istent, így dicsőítik Őt. S hozzájuk az Úrnak Személyes Szava is van. Csak ennek az embernek mondta: Kelj fel, Hited megtartott téged! A hála jelentőségéről a Biblia sok fontos Igazságot említ. Hálás az, aki az ajándékról feltekint az Ajándékozóra. Csak a hálás ember ismeri fel, hogy a Krisztussal való Közösség mérhetetlenül több, mint az Ő Ajándékai. Hogy amit kapott, az csak töredéke annak, ami el van készítve neki. Hogy a gyógyulás csak kezdet, ezentúl ezzel a gazdag Úrral együtt élhet. Visszakerül az ilyen ember eredeti helyzetébe: ismeri Istent, tudja Őt dicsőíteni, akár így egyedül is vállalja Őt, mert Ő jelenti neki az Igazi Társaságot. Ne csak a bajban kiálts Jézushoz, hanem légy Vele folyamatos Közösségben! S ne csak Ajándékait igényeld, hanem Őt Magát keresd, szeresd, kövesd! Ez az Igazi Gazdagság."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6684 Dátum: 2017 Október 21, 08:08:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 21 Szüntelen hála

„...mindenben Hálát adjatok, mert ez az Isten Akarata
Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1Thess. 5. 18 )

Miért írja a Szentírás többször, hogy tartsuk számon Isten Jótetteit, köszönjük meg újra és újra Ajándékait, bővölködjünk a Hálaadásban? S mi a haszna annak, ha egymás iránt sem fukarkodunk a hálával? Nekünk is, másoknak is nagyon hasznos ez, és Isten Dicsőségét is szolgálja. Hogyan? Akitől kaptunk valamit, annak adósa lettünk, tartozunk a hálával. És a szívből jövő köszönet gyakran többet ér, mint bármilyen viszonzás, mert ebben szív érintkezik a szívvel. A Hála biztatás is újabb jótettekre. Valaki értelmi fogyatékos gyermekek közt dolgozik. Kezdetben nyomasztotta, hogy nem tud velük beszélgetni. Ma ezt vallja: semmi pénzért nem mennék el máshova, egész nap hálás tekintetek közt dolgozhatok. A köszönet: energiaközlés. A hálás ember ismeri fel, milyen gazdag. Aki elégedetlen, követelőző, mindig azt látja, amije nincs. A hálás azt, amije van, és egy hálaadó imádság olyan „leltár", amely elégedetté teszi az embert. A Hálaadás a saját Hitünket is megerősíti. Az Isten iránti Hála kifejezése bizonyságtétel is Istenről. Arról vall ezzel a hívő, hogy Isten Gazdag, Hatalmas, Szerető Atya, Aki Megbízható, nyugodtan Rá bízhatják magukat az Ő gyermekei, akik tudják, hogy Tőle kaptak mindent, és ezután is Tőle kérnek és várnak mindent. Ezért véd meg a Hála az aggodalmaskodástól. A hívő ember olykor már előre megköszöni, hogy Isten a jövőben is cselekedni és ajándékozni fog. Szorongás helyett Szent kíváncsisággal várja, hogy ebből az újabb bajból hogyan ad majd szabadulást. S mivel a Hála s a mögötte álló Hit magával Istennel kapcsol össze, ezért az ilyen ember a nyomorúság idején is tudja magasztalni Istent. Belé vetett Bizalma nem rendül meg, ha próbák közt vezet az Útja. Nem a bajokért hálás, hanem azért, hogy minden helyzetben Istennel Közösségben maradhat. Így a nehéz időkben is tudja Őt dicsőíteni, mint Jób (Jób 1. 21 ). A szüntelen Hála egyik édes gyümölcse ez a Dicsőítés."

Jób 1. 21:
„Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el.
Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr Neve!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6685 Dátum: 2017 Október 22, 08:05:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 22 Imádság - minden helyzetben

„Én pedig imádkoztam a
Menny Istenéhez, majd ezt
mondtam a királynak..."
(Neh. 2. 4 - 5 )

Illik-e imádság egy felelős államférfi szájába? Lehet-e a közügyeket imádsággal jó irányba befolyásolni? Kaphat-e védelmet, akár látványos előrehaladást is egy közösség vagy egy nép csak azért, mert hívő tagjai a munkájuk közben is állandó kapcsolatban vannak az Élő Istennel? A Biblia határozott válasza: igen. S erre nagyon jó példa a Kr. e. 5. században élt Nehémiás. Számára az imádkozás nem alkalmi időtöltés volt, hanem életstílus. Akármit csinált, közben Eleven Kapcsolatban maradt Istennel. Társadalmi felelősségének, népe iránti szenvedélyes szeretetének, a mások nyomorúsága iránti roppant érzékenységének forrása ebben a Lelki Közösségben volt. Innen táplálkozott erkölcsi tartása, kitartása, leleményessége, határozottsága és szelídsége, ami egy kritikus történelmi helyzetben sorsdöntően jó irányba vitte népe történetét. Imádkozott, amikor magas pozícióban volt, imádkozott, amikor rossz híreket hallott népe helyzetéről, és Istent kérdezte, mi az ő feladata. Imádkozott a belső és külső ellenségek ármánykodása idején, és ez kihatott az egész közösségre. Így épült fel Jeruzsálem hetven évvel korábban lerombolt fala két hónap alatt - állandó nehézségek közepette is. A Hittel imádkozó hívők szerepe népünk történetének alakulásában sokkal nagyobb, mint gondoljuk. Ezért a felelősségük is nagy, s ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, bűnt követnek el. Nem azt jelenti ez, hogy a történelem Urát bármire rábeszélhetnék, hanem azt, hogy Isten sok jót tartogat az Őt nem tisztelő embereknek is. De kellenek, akik ismerik Őt, és tartják a kezüket, hogy átvehessék és továbbadhassák ezeket az ajándékokat. Engem használhat-e Isten erre?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6686 Dátum: 2017 Október 22, 23:48:48 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 23 Légy résen!

„Gondolta, hogy kipusztítja őket; de Mózes... Elébe állott
a résre, hogy elfordítsa Haragját..." (Zsolt. 106. 23 )

Sokan úgy kezdtünk imádkozni, hogy édesanyánk vagy nagymamánk megtanított egy kedves esti gyermekimádságot. Később meg tudtuk jegyezni már a Miatyánkot is. Aztán egyszer csak saját szavaival próbálkozik az ember, főleg ha Isten segítségét kéri valamihez. Fordulatot az jelent, ha Újjászületik valaki, és tud a „Lélek által" imádkozni, természetes lesz neki, hogy szüntelen imádkozik. Öröm neki, hogy Mennyei Atyjával mindent megbeszélhet, és Őt dicsőítheti. Van azonban olyan imádság is, amikor Isten gyermeke tusakodik, küzd valamiért vagy valakikért, amikor az imádságot mint fegyvert forgatja. Mózes többször is kénytelen volt így imádkozni. A nép újra és újra bálványokat imádott az Élő Isten helyett vagy mellett, s ezzel Isten Ítéletét hívták ki maguk ellen. Ezekben a nehéz helyzetekben Mózes gyakran odavetette magát Isten Elé, és életre-halálra könyörgött az Ő Kegyelméért. Mert Isten népének védelmet az Úrral való Szövetség ad. Azon belül biztonságban van. Ha azonban elfordul Istentől, rés támad a Szövetség falán, s azon bejön Isten Ítélete. Ezt a képet használja több esetben a Biblia: az imádság az a „malter", amivel ezeket a repedéseket be lehet tömni. Mózes ilyenkor Isten Irgalmas voltára hivatkozik, megvallja a nép bűnét, emlegeti Isten Ígéreteit, amelyek meghiúsulnának, ha Igazságosan megítéli az embereket. Isten Dicsősége és a vétkes nép jövője van szeme előtt. Isten komolyan veszi az ilyen elszánt imádságokat. Sőt keres olyan hívőket, akik adott esetben így tudnak harcolni népükért. „Kerestem köztük valakit, aki... odaállana a résre... az országért..." (Ez 22. 30 ) Népünk jövőjére, szabadságára gondolva ne felejtsük el ezt a sajátos fegyvert se, amelyet a hívők eredményesen forgathatnak!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6687 Dátum: 2017 Október 24, 04:36:00 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 24 Dávid, a vezetett ember

„Dávid újra megkérdezte az Istent, és az
Isten azt felelte neki... Dávid úgy tett,
ahogyan az Isten meg parancsolta neki..."
(1Krón. 14. 13 - 17 )

Dávid királynak nagyon sokat kellett hadakoznia, különösen a filiszteusok támadták gyakran az országot. Ő tapasztalt katona volt, mégis minden ütközet előtt megkérdezte Istent, hogy mit tegyen. Mindig úgy cselekedett, ahogyan Isten Tanácsolta, és sok győzelmet aratott, olykor nagy túlerővel szemben is. Hogyan történt vele az, hogy megértette Isten Vezetését, és Aszerint járt el? Kit vezet Isten, és ki értheti meg a Vezetést? Az érti Isten Vezetését, aki kérdezi Őt. Sokan vágynak arra, hogy kapjanak tanácsot, de kevesen jutnak el oda, hogy meg is kérdezzék. Ehhez tudniillik már Hit kell. Az a reménység, hogy Isten válaszolni fog, s ők azt meg is érthetik. Sokszor éppen a hitetlenség az akadálya annak, hogy ez megtörténjék, mert eleve kételkedik sok ember abban, hogy Isten felel. Mert hogyan fogja megmondani, és hogyan értem majd meg? Ezt bízzuk Őrá! A „Hogyan" az Ő Titka. Az én feladatom, hogy higgyem: Őt érdemes megkérdezni, és megérthetem Válaszát. Hit nélkül ez nem működik. És vevőkészülék nélkül sem, mert Isten Lelke nélkül senki sem értheti meg Isten Gondolatait (1Kor. 2 ). Az Újjászületett ember képes azt érteni is, cselekedni is. Csak az érti Isten Vezetését, aki nemcsak kivételes alkalmakkor igényli, hanem mindig. Hétköznapi helyzetekben is, sorsdöntő kérdésekben is. Eközben fejlődik ki a hívő ehhez szükséges lelki érzékszerve is. És az érti Isten Vezetését, aki látatlanban kész annak engedelmeskedni. Aki csak úgy tekint Istenre, mint egyik tanácsadójára a sok közül, akit meghallgat, de majd eldönti, hogy hallgat-e Rá, nem fogja megérteni Őt. Dávid újra és újra alázatosan kérdezte, és teljes bizalommal engedelmeskedett, így tapasztalta meg, hogy Isten valóban Vezette őt. Éljünk ezzel a nagy Lehetőséggel, s kérjük el ennek a feltételeit is az Úrtól!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6688 Dátum: 2017 Október 25, 09:09:26 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 25 Emberek, Isten kezében

„Áldott az Úr..., hogy elém küldött most téged...
megakadályoztál ma a vérontásban..."
(1Sám. 25. 32 - 33 )

Különös, ahogyan Isten Szervezi a dolgokat. Ahogyan Irányít embereket, időzíti az eseményeket, felhasznál bárkit tudta nélkül is az Ő Jó céljainak megvalósítására. Dávid, amikor még Saul elől bujdosott, sok jót tett egy Nábál nevű gazda pásztoraival. Ennek fejében várt volna tőle egy kis támogatást. Nábál azonban fukar és ostoba ember volt, elkergette Dávid követeit. Dávidban felforrt a méreg, és bosszút akart állni a kegyetlen emberen. Megmondta ezt egy szolgafiú Nábál feleségének. Abigail azonnal felismerte a fenyegető veszélyt, Dávid csapata elé ment, lecsillapította haragját, emlékeztette őt Isten Ígéreteire, hogy király lesz, és óvta attól, hogy vétkezzen és indulatból vért ontson. „Véletlenek" sorának tűnik ez a történet, amiben azonban egyértelműen látszik Isten Bölcsessége, rendező Hatalma, választottai iránti Szeretete, Igéjének emberformáló Ereje. Véletlenül volt fültanúja a jelenetnek a szolga, véletlenül gondolta, hogy megmondja gazdaasszonyának, teljesen szokatlan, hogy Abigail nő létére azonnal cselekszik, éppen azon az ösvényen megy le az ajándékkal, amelyen Dávid és emberei csörtetnek felfelé, prófétai bátorsággal inti a leendő királyt, az meglepő alázattal úgy fogadja ezt, mint Isten szavát - és elmarad a vérontás, lecsillapodnak a kedélyek. Nyilvánvaló, hogy semmi nem történt véletlenül, Isten Kegyelemmel és Hatalommal irányít mindenkit, és vezeti népe történelmét is a Jó irányba. Ismerjük-e mi Istennek ezt a Tulajdonságát, és így Bízunk-e benne? Vegyük észre az események mögött is Őt, és engedjük, kérjük, hogy Irányítson minket és népünk történetét is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2310
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6689 Dátum: 2017 Október 26, 02:01:04 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 26 A Pásztor Hangja

„Amikor a Maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok
követik Őt, mert ismerik a Hangját." (Ján. 10. 4 )

A jó pásztorról szóló példázatban Jézus Krisztus fontos Igazságokat mondott arról, hogy ki és hogyan értheti meg az Ő tanácsait.
1. A Biblia ritkán ír vezetésről, de gyakran a Vezetőről. Vagyis arról, hogy milyen fontos, hogy újra Isten Vezetése alá rendeljük az életünket. Mert más megrendelni a vezetést, vagy alárendelni magunkat feltétel nélkül Isten Vezetésének. Mi az előbbit szeretnénk, Isten viszont csak az Utóbbira hajlandó. Nem elveket taníttat meg velünk, hanem a Vele való Személyes Közösséget kínálja fel. Eközben megismerjük Őt, együtt él Vele a hívő, nem „probléma" lesz a Vezetés, hanem napi gyakorlat.
2. Isten csak a maga Útján vezet, és nem ahhoz szolgáltat tanácsokat, hogy a magunk útján hogyan juthatunk előre. Az ókori pásztor nem terelgette nyáját, hanem hívogatta. Nem ő követte a nyájat, hanem előttük járt, és mutatta az utat. Az vezethető és az érti Istent, aki előtt Ő, az Ő Akarata és Igéje feltétlen Tekintély. Aki bízik Benne, bizonyos abban, hogy Isten jobban tudja, mi Jó nekünk, mint mi magunk. Ezért meggyőződéssel követjük. A Vezetés tehát azzal kezdődik, hogy a magunk útjáról megtérünk Isten Útjára.
3. A pásztor egy sajátos sípoló hangon hívta mindig a juhokat. Azok megismerték a hangját, és így követték. Mivel egész nap együtt voltak, megtanulták, és idegent nem követtek. A Jézussal való állandó Együttlét a hívő ember Életformája. És a naponkénti Bibliatanulmányozás, rendszeres Igehallgatás során megszokja a lelki fülünk a Pásztor Hangját. Így tudunk majd Igeszerűen gondolkozni, dönteni és cselekedni. Ő egyenként, név szerint ismeri a juhait, de mint nyájat gondozza őket. Én magamban is fontos vagyok Neki, de a hívők Közösségében lehet fejlődni, és Ott vagyunk Védve is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.