Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 379090 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6765 Dátum: 2018 Január 09, 11:26:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 09 Öröm az Úrban

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: Örüljetek!"
(Fil. 4. 4 )

Pál apostol ezt a biztatást a börtönből írta, ahol nélkülözött, fázott, barátai közül is többekben csalódott, s nem tudta, mi vár rá, egyre valószínűbb volt, hogy kivégzik Jézusért, a Hitéért. És Filippibe írt levelében mégis többször említi, hogy örül. Lehetséges az, hogy ennyi nehézség között is örül valaki? Van olyan, hogy „mindenkor" tud egy ember örülni? Igen, ha „az Úrban" Él. Mit jelent ez? Azt, hogy az Élő Krisztussal való lelki Közössége mikroklímaként körülveszi, és örömét ez határozza meg, nem a külső körülmények. Bármi történik körülötte, a Krisztusban megtalált csendes Öröme nem változik. Még ha meghal, akkor sem. Erről is ír ebben a levelében: mivel „nekem az Élet Krisztus, a meghalás nyereség". Hiszen akkor még közelebb kerül Megváltó Urához. Aki Krisztusban van, azt Ő megtanítja Élni és meghalni. És a Krisztusban megkapott Üdvösség Öröme megmarad benne minden körülmények között. Az ilyen ember boldog tapasztalata lesz a nehézségek között is a következő: „tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok Örömmel." (2Kor. 7. 4 ) Annyira csordultig, hogy másoknak is jut belőle. Ez az Öröm nem feltétlenül harsány jókedv, hanem annak az egyenletes, csendes belső Békessége, Reménysége, Derűje, aki tudja: Jézus Szeret engem, az Ő Kezében van az Életem, s itt a földön is minden helyzetben, halálom óráján, és a halál után is Ő velem marad és én Ővele. Úr Jézus, add nekem is ezt a belső Bizonyosságot s az ebből fakadó Örömöt!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6766 Dátum: 2018 Január 10, 16:15:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 10 Kire nézek?

„Az Úrhoz folyamodtam, és Ő meghallgatott, megmentett
mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, akik
Rátekintenek, nem pirul az arcuk." (Zsolt. 34. 5 - 6 )

Amire nézünk, annak az erőterébe kerülünk. Aki a bajaira néz, annak mindig lesz oka keseregni, panaszkodni. Aki az ellenségeire néz, félni fog. Aki önmagára, az vérmérséklete szerint vagy elbizakodik, vagy elcsügged. És akik az Úrra néznek? Azok Örömre derülnek. Mit jelent az Úrra nézni? Azt, hogy számolunk Istennel és számítunk Rá. Igyekszünk megismerni nagy Tetteit, és tudjuk, hogy Ő nem változik, ma is ugyanolyan Hatalmas és Irgalmas, mint régen. Az Úrra nézni azt jelenti, hogy Tőle kérünk és várunk Segítséget, Szabadítást, Bocsánatot, Tanácsot, és Tőle fogadunk el mindent, még a próbákat is. Teljes szívvel bízunk Benne. Jézusra nézni azt jelenti: tudjuk, mit tett értünk, „...Szeretett engem, és Önmagát adta értem" - ahogy Pál apostol vallotta. Ismernünk kell, mit ígér nekünk: veletek Vagyok minden napon a világ végéig. Ne feledjük, mit kínál: „az Én Örömöm legyen bennetek, és Örömötök Teljessé legyen" (Ján. 15. 11 ). Mikeás prófétát ellenségei fenyegették és bűnei vádolták. S mit ír? „De én az Úrra nézek, várom az én Szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!" (Mik. 7. 7 ) Aki az Úrra néz, az az Ő Jelenlétében marad, az Ő Erőterébe kerül, így nem kerülhet a félelem igézetébe. Tudja, hogy nincs egyedül, nincs kiszolgáltatva idegen erőknek, nem Isten háta mögött zajlik az élete, hanem Színe Előtt. Ő pedig Szemmel tartja, sőt Kezében tartja a Benne bízókat. Kire nézünk mostani helyzetünkben?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6767 Dátum: 2018 Január 11, 11:37:01 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 11 Mi Atyánk...

„Mi Atyánk, Aki a Mennyekben vagy..." (Mát. 6. 9 )

A Jézus Krisztustól tanult imádságot sokszor úgy mondjuk el, hogy oda se figyelünk. Vizsgáljuk meg néhány napon át, mit is jelentenek ennek az imádságnak a mondatai! Jézus így kezdi: mi Atyánk. Olyan szót használ itt, amellyel a kisgyerekek szólították az apjukat. Ilyen egyszerűen és ilyen Bizalommal járulhatunk a Mindenható Istenhez, ahogyan egy kisgyermek megy az apjához, akiről tudja, hogy szereti. De vajon minden ember Isten gyermeke? A Biblia azt tanítja, hogy nem. Minden ember Isten teremtménye, de mi úgy születünk, hogy inkább szembeállunk Istennel, tiltakozunk Fennhatósága és Parancsai ellen, Tőle függetlenül akarunk élni. Jézus Krisztus tesz minket Isten ellenségeiből Isten gyermekeivé. „Akik pedig befogadták Őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő Nevében... Istentől születtek." (Ján. 1. 12 - 13 ) Istent tehát csak az nevezheti Atyjának, aki Újjászületett, aki Jézusban hisz, vagyis tudja, hogy egyedül Jézus Kereszthaláláért kap Istentől bocsánatot, és hálából Neki Engedelmesen akar élni. Az ilyen ember viszont nemcsak Szerető Atyát kap a Mindenható Istenben, hanem testvéreket is. Ezért mondja Jézus: mi Atyánk. Aki Isten Akaratát cselekszi, azt a Megváltó testvérének tekinti. Ez a „mi" nem az egész emberiség nagy összetartozására vonatkozik, hanem azokra, akiket a Szentlélek egy nagy Családdá formál, ez a „Szentek Közössége". Ki vagyok én: még Isten ellensége, vagy már Isten gyermeke? Tudom - e, hogy Isten Országát csak Isten gyermekei örökölhetik? Akarok - e azzá lenni? Meglátszik - e rajtam, hogy Isteni Természet részesévé lettem (2Pét. 1. 4 )? Őszintén szeretem - e hívő testvéreimet?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6768 Dátum: 2018 Január 12, 20:29:03 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 12 Atyánk a Mennyben

„Mi Atyánk, Aki a Mennyekben vagy..." (Mát. 6. 9 )

Láttuk, hogy az imádkozó hívő azzal a Bizalommal szólíthatja meg Istent, ahogyan egy kisgyermek az apját. Jézus azonban azonnal hozzáteszi: ennek a bizalomnak mélységes Tisztelettel kell párosulnia. Isten a mi Szerető Atyánk, de egyben az a Mindenható Úr is, Aki a Mennyekben van. Ő teremtett mindent, s ma is az Övé minden Hatalom. A helyes imádság alapja a Bizalom és a Tisztelet. Jöjjek egyszerűen, mint a gyermek! Nem szépen kell imádkozni, hanem őszintén, de ne feledjem, Kihez szólok: Ő a Teremtő, én pedig a teremtménye vagyok. Ő Igaz és Szent, én tele vagyok bűnnel. Nem természetes, hogy imádkozhatom, csak az Ő Egyszülött Fiára való tekintettel enged Maga Elé Isten. De így, fogadott gyermekeként Szeretettel vár. Isten a Mennyekben van: ez arra utal, hogy Teljhatalmú, Szuverén Ura mindennek. Neki minden lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen. Ne féljek tehát semmitől, és ne aggodalmaskodjam semmi miatt! Azzal dicsőítem Őt, hogy bízom Benne feltétel nélkül. Mivel azonban Ő Úr mindenek felett, nem lehet semmire kényszeríteni, nem lehet befolyásolni, tökéletes szabadságában azt tesz, amit akar - de irántunk való nagy Szeretetéből mindig azt cselekszi, ami javunkra van. És egyedül Ő tudja, mi szolgálja Valóban a javunkat. Ezért minden imádságunk végén teljes Bizonyossággal mondhatjuk: ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan Te! Erre is Jézus Krisztus tanított minket. A Bizalom ne váljék bizalmaskodássá, a Tisztelet pedig ne legyen tartózkodó félelem az ismeretlentől! Hiszen mi ismerjük Mennyei Atyánkat, Aki úgy szerette ezt a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem Örök Élete legyen."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6769 Dátum: 2018 Január 13, 10:11:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 13 Isten Neve Szent

„...Szenteltessék meg a Te Neved..." (Mát. 6. 9 )

A megszólítás után következik három Te - kérés és három mi - kérés. Ez is azt jelzi, hogy az imádság központja Isten, és nem mi. Az a cél, hogy az imádság is Őhozzá segítse közelebb az imádkozót, és nem az, hogy elsoroljuk Neki kéréseinket. Ő úgyis jól tudja, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk Tőle. Mit jelent ez a kérés: Szenteltessék meg a Te Neved? A név: maga a személy. Ha ezt mondom: ehhez nem adom a nevemet, az azt jelenti: én nem állok e mellé az ügy mellé. Szent pedig az, ami Isten céljaira elkülönített, ami más, mint a profán, az általános, a közönséges. Isten pedig egészen más, mint bármelyik teremtménye. Ezt az Ő mindenek felett álló, egészen más Voltát felismerni, tisztelni és másoknak is megvallani: ez jelenti az Ő Nevének (Személyének ) Megszentelését. A Szent azt is jelenti: bűntől mentes, teljesen Tiszta. Isten Önmagában Szent, nem mi tesszük azzá. Mi csak elismerjük ezt, és így viszonyulunk Hozzá. Megszentségteleníti viszont az Ő Nevét az, aki káromolja, szükségtelenül emlegeti, aki rajta kívül bárki mást - például egy embert - vallásos tiszteletben részesít, ahhoz imádkozik, vagy aki babonás, okkult hittel az ördögtől kér segítséget, illetve aki képmutató módon él, s miatta káromolják mások Isten Szent Nevét. Megszenteli mindenki, aki mint egyedüli Istent imádja, szívből tiszteli, Benne bízik, Őt másokkal hitelesen megismerteti, és úgy él, hogy az élete különbözik az általánostól, mert megjelenik benne valami Isten Tisztaságából, Szentségéből (Zsid. 12. 10 ). Isten Akarata éppen az, hogy a Benne hívőkön keresztül az Ő Szentsége beleáradjon a világba. Vajon általam megszenteltetik - e Isten Neve?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6770 Dátum: 2018 Január 14, 10:15:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 14 Isten Királyi Uralma

„ ...jöjjön el a Te Országod..." (Mát. 6. 10 )

Az Újszövetség eredeti görög nyelvén az Ország szó azt jelenti: Királyi Uralom. Jézus tehát ebben a mondatban azt kéri: valósuljon meg Isten Királyi Uralma ezen a földön úgy, ahogyan a Mennyben - vagyis Teljesen, Igazán. Hol valósul meg itt Isten Királyi Uralma? Ott, ahol az emberek Őt Úrnak vallják, Királyként tisztelik, és Neki önként engedelmeskednek. Amikor az ember fellázadt Isten ellen (bűneset ), éppen Isten Uralma alól vonta ki magát. Elhitte azt a hazugságot, hogy a maga ura lehet, és függetlenítette magát Istentől. Hamar kiderült azonban, hogy nem tudunk uralkodni sem a nyelvünkön, sem az indulatainkon, sem a fantáziánkon, ellenben kényszerpályára kerültünk: folyamatosan Isten Akaratának az ellenkezőjét tesszük, s ezzel sokat ártunk önmagunknak. S ha ezt felismerjük is, képtelenek vagyunk Isten Akaratát teljesíteni. Jézus Krisztus azért jött, hogy újra készekké és képesekké tegyen minket Isten Királyi Uralma szerint élni. „Nem mindenki megy be a Mennyek Országába, aki ezt mondja Nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát." (Mát. 7. 21 ) Isten Országa tehát annak az életében jön el, aki Jézus Krisztust vallja élete Urának, és így képessé lesz Isten Akaratát teljesíteni. Amikor Zákeus Isten Igéjéhez igazította cselekedeteit, Jézus ezt mondta neki: „ma lett Üdvössége ennek a háznak." Amikor Pál apostol először kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?, akkor lépett be az Isten Országába. Ez viszont mindig a mi királyi uralmunk végét jelenti. Többé nem én, Istentől függetlenül döntöm el, mi jó és mi rossz, mit tegyek és mit ne, hanem Isten. Új Országba kerültem, ahol Új Törvények érvényesek, de ahol ennek a Védelmét is élvezem. Benne vagyok - e már ebben az Országban? Hol kellene Isten Akaratához igazítanom az életemet? Tegyem meg még ma!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6771 Dátum: 2018 Január 15, 12:05:33 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 15 Isten Országának terjedése

„...jöjjön el a Te Országod..." (Mát. 6. 10 )

Isten Országának eljövetele a személyes életünkben akkor kezdődik, amikor egészen gyakorlati módon Isten Akarata szerint kezdünk el élni. Az ilyen ember azért is olvassa naponta a Bibliát, hogy egyre jobban megismerje: mi Isten Akarata életünk különböző kérdéseit illetően. S ha ez az ismeret cselekedetté válik, akkor ott megvalósult Isten Királyi Uralma. Aki azonban a Szentlélek Vezetésével Isten Akarata szerint akar Élni, azonnal elkezd munkálkodni azon, hogy általa is terjedjen Isten Országa, mások életében is megvalósuljon Isten Királyi Uralma. Mihelyt tapasztalja ennek Áldásait, felelősség ébred benne mások iránt. Már tudja, mi a különbség a bűn rabsága és az Isten gyermekeinek Szabadsága között, ezért szeretné, ha minél többen eljutnának erre a Szabadságra. Ez az imakérés az ilyen ember ajkán egyben a misszió eszköze is. Ugyanakkor készség is arra: Uram, használj engem, hogy általam is terjedjen Országod! A lélekmentés felelősségét is táplálja tehát ez a kérés: jöjjön el a Te Országod! Éppen ezért könyörögjünk buzgón még nem hívő rokonainkért, ismerőseinkért, könyörögjünk a miénknél sokkal nehezebb körülmények között szolgáló misszionáriusokért, s azokért, akik az ő szavukra hisznek majd Jézusban! Legyünk készek mi is beszélni másoknak Isten Királyi Uralmáról, s szavaink mögött álljon ott hitelesítő Pecsétként Megszentelt, Isten Igéjéhez igazodó, Neki engedelmes Életünk! Így nemcsak bennünk, hanem általunk is egyre jobban megvalósul Isten Királyi Uralma. Szívügyem - e a misszió, emberek megmenekülése, Új Életre jutása? Megteszek - e ezért mindent, amit csak tehetek?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6772 Dátum: 2018 Január 16, 12:53:10 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 16 Az Uralom végső megvalósulása

„...jöjjön el a Te Országod..." (Mát 6. 10 )

Amikor ezt kérjük: jöjjön el a Te Országod, akkor a történelem végére is gondolunk, amikor majd tökéletesen megvalósul Isten Királyi Uralma. Jézus felemeli az imádkozó hívő tekintetét, és megengedi, hogy ennek a világkorszaknak a végéig lássunk. Most temérdek könny és vér folyik ezen a földön. Olykor úgy tűnik, teljesen a hazugság, az erőszak, az önzés, a kényelem, a gonoszság vette át az uralmat. Mintha Isten visszavonult volna. Ez lett az Ellene való lázadásunk következménye. Nem tudjuk abbahagyni egymás öldöklését, nem tudjuk megszüntetni az éhezést és a betegségeket, tönkretesszük magunkat, egymást s a földet, amit Isten Paradicsomnak teremtett. Így tudunk mi Isten nélkül uralkodni. A hívő ember azonban eközben is tudja: a világ Ura annak Teremtője maradt. Ő viszi Célja felé ezt a gőgjében megszédült emberiséget, és egyszer véget vet majd minden gonoszságnak, és Tökéletes Mértékben megvalósul az Ő Szeretetének Uralma. Akkor kiderül majd, hogy az Igazság nagyobb Hatalom, mint a hazugság. A Szeretet nagyobb Erő, mint a gyűlölet. S aki már itt Isten Királyi Uralma alatt élt, az meglátja majd Őt, és részt kap Országának Dicsőségében is. „Aki győz, annak megadom, hogy Velem Együtt üljön az Én Trónusomon; mint ahogy Én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az Ő Trónusán." (Jel. 3. 21 ) Azért vár még Isten ezzel, hogy minél többen higgyenek Benne, belépjenek az Ő Országába, s megmeneküljenek az Ítélettől. Mert ez a kérés: valósuljon meg Királyi Uralmad, azt is jelenti: teljesedjék be a Te Igazságos Ítéleted! Ez a kérés tehát kiemel minket magunk körül forgó, szűk körű imádságainkból, és megtanít kozmikus távlatokban gondolkozni, az Örökkévalóság szemszögéből látni és értékelni mindennapi életünket."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6773 Dátum: 2018 Január 16, 13:23:55 »
„Trausch Liza:
Beszéded Megelevenít!"
„Áhítatok minden napra."

„január 16

JÓ VÁRNI

„Azért vár az Úr, hogy Könyörüljön rajtatok, és azért
Felséges, hogy Megkegyelmezzen néktek, mert az
Ítélet Istene az Úr; Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják"
(Ézs. 30. 18 )

Megtanultál - e már az Úr Szavára, Parancsára várni? Isten a kényszerű várakozási idők alatt hihetetlen dolgokat tud elvégezni egy ember életében. Igénk arról beszél, hogy az Úr tud várni. Amikor mi várunk, akkor is Ő vár. Azért vár, hogy könyörülhessen, hogy Munkáját elvégezhesse bennünk, és megajándékozzon, amivel Ő Akar. Azzal az Élettel, Szabadítással, Örömmel, amit mindannyian várunk. Futunk a boldogság után, és csalódunk, mert nem az lett, amit vártunk. Kérdezem: mit és kit vársz? Várjad az Urat! Benne Mindent megtalálsz, amit eddig hiába kerestél. A tékozló fiú is várta, hogy jobbra forduljon a sorsa. Közben az atya mozdulatlanul őt várta haza. Mert Isten az, Aki várja az embert, Aki mindent ráfizetett a várakozásra. A Golgotán felállíttatta a Keresztet, és engedte, hogy legdrágább Kincsét arra feszítsék. Isten és az Ő Fia a bűnnek minden következményét elviselte ebben a várakozási időben. Olyan szomorúan kérdezi Isten az Igében: Mit meg nem tettem, mit kellett volna még tennem ? Állj ma szembe a Kereszttel! Ne várakoztasd Őt tovább, hogy Hazamehess, hogy átölelhessen, hogy Örökre gyermekévé lehess! A Kegyelem ajtaja nyitva van számodra. Jézus kimondta a Kereszten: „Elvégeztetett!" Kinyílt az ajtó, jöjj, amint vagy. Hadd mondjam az Igével együtt: „Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtad. Mert az Ítélet Istene az Úr." Az Ítélet végbement a Kereszten - „Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják". (Ézs. 30. 18 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6774 Dátum: 2018 Január 17, 10:05:24 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 17 Isten Akarata

„...legyen meg a Te Akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is..."
(Mát. 6. 10 )

Ez a kérés egyenesen következik az előzőből: Isten Királyi Uralma ott valósul meg, ahol az Ő Akaratát cselekszik. Ennek viszont mi vagyunk a legfőbb akadályai, mert a bűnbe esett ember szakadatlanul szembeszegül Isten Akaratával. Vagy nyíltan, mert a maga ura akar lenni, vagy vallásos módon: megpróbálja rávenni Istent, hogy segítse megvalósulni az ember akaratát, vagy kénytelen-kelletlen beletörődik Isten Akaratába. Aki azonban így kezdi az imádságát: Atyám, és őszintén kérte, hogy valósuljon meg életében Isten Királyi Uralma, az kész minden kérése után odatenni Jézus kiegészítését: „mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan Én akarom, hanem amint Te." (Mát. 26. 39 ) Az ilyen embernek Dávid kérése lesz a szíve vágya: „Taníts Akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem!" (Zsolt. 143. 10 ) Aki ezt őszintén kéri, az már nem a maga istene akar lenni, hanem azzal szenteli meg Isten Nevét, hogy feltétel nélkül bízik Benne, s látatlanban Igent mond az Ő Akaratára. Bizonyos abban, hogy Isten Akarata mindig Jobb, mint a mienk, mert egyedül Ő tudja, mi Jó valóban nekünk. Itt a bűnös ember maga ellen imádkozik. Ebbe a magunk hiúságának, büszkeségének, önzésének, akaratosságának bele kell halnia. De baj az? Hát nem ezek miatt tör ki minden veszekedés és békétlenség? Aki szívből kéri: legyen meg a Te Akaratod, az a Mennyet kéri le a földre, amit mi oly gyakran pokollá teszünk az akaratok állandó ütközése miatt. Jézus egyszer ezt mondta: „aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát, az az Én fivérem, nővérem és az Én anyám." (Mát. 12. 50 ) Jézus testvére leszel, ha Isten Akaratát cselekszed. Lehet ennél nagyobb kiváltság? Kérdezd Őt, miben mi az Ő Akarata, és kezdj el még ma valami konkrét dologban Engedelmeskedni Neki!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6775 Dátum: 2018 Január 18, 07:53:03 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 18 Mindennapi kenyerünk

„ ...mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma..."
(Mát. 6. 11 )

A három Te - kérés után következik három mi - kérés. Ezek között az első ez. Gondolkozzunk el minden szaván! Kenyéren a Szentírás érti mindazt, ami testi jólétünket biztosítja. Az élelem, ruházat, lakás, munka, emberi kapcsolataink, siker, téli tüzelő - mind beletartozik ebbe (Luther ). Isten fontosnak tartja, hogy ezekkel mindenki rendelkezzen. Annak, hogy sokak hiányt szenvednek, önzésünk az oka. Ő a pusztában vándorló népéről is évtizedeken át Hűségesen gondoskodott. Minden nélkülözés oka a bűnös ember mohósága és élősködő természete. Az, hogy Tőle kérjük a mindennapi kenyeret, nem azt jelenti, hogy nem akarunk megdolgozni érte. De ahhoz is az Ő Gondviselő Szeretetére van szükség, hogy legyen munkánk, erőnk, és eredményes legyen a fáradozásunk. E kérés mögött Alázat van: rászorulok Isten Segítségére. Helyes önismeretre vall: nem tudom magam előteremteni, ami szükséges. Bizalom: Ő meg fogja adni. A mi kenyerünket kérjük. Legyen nekem fontos a más kenyere is, ne csak a magamé! És vegyem észre, hogy abból, amit Isten nálam tett le, nem kell-e egy részt továbbadnom! Ne legyek rest sáfárként tekinteni a Tőle kapott javaimra! Hadd legyek Gondviselő Szeretetének eszköze! Nagy Kiváltság Isten Háztartásában kézbesítőként szolgálni. Naponként kérjük a szükséges javakat. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad tervezni, tartalékolni, gyűjteni, de ez a kérés kizár a hívő életéből minden mohóságot, telhetetlenséget, kapzsiságot, követelőzést (Kálvin ). Aki így imádkozik, az bízik Istenben, hálás és elégedett ember. Neki a kevés is mindig elég, míg másoknak a sok is gyakran kevés. És az ilyen embernek nem árt meg a bővölködés sem (Fil. 4. 12 ). „De valóban nagy Nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;" (1Tim. 6. 6 ) Jellemző ez rám?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6776 Dátum: 2018 Január 19, 10:00:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 19 Mindennapi bocsánatunk

„...és bocsásd meg vétkeinket,
amiképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek..."
(Mát. 6. 12 )

Ezt a kérést Jézus egy és - sel kapcsolja az előző mondathoz. Azt hangsúlyozza ezzel, hogy amilyen nélkülözhetetlen a mindennapi kenyér, olyan nélkülözhetetlen a harmonikus élethez a mindennapi bocsánat is. Ahogyan elpusztul az, aki nem táplálkozik egy ideig, ugyanúgy elpusztul a lélek, megromlik a Közösség, ha nem gyakoroljuk a rendszeres bocsánatkérést és megbocsátást. Mert minden bűn elválaszt minket Istentől és egymástól. A megbocsátás pedig újra összeköt és eggyé tesz. Vágyunk az őszinte Közösségre, de ennek ára az őszinte megbocsátás. Ez mindig azzal kezdődik, hogy látnunk kell és néven kell neveznünk a saját bűneinket (nem a másokét). Nem szabad úgy tenni, mintha nem lennének, és nem szabad konzerválni sem őket. „...a nap ne menjen le a ti haragotokkal..." (Ef. 4. 26 ) A rejtegetett harag, keserűség, vádaskodás megmérgezi nemcsak a kapcsolatot, hanem a saját lelkünket is. Bátran kérhetünk bocsánatot Istentől, mert „Kegyelmes és Irgalmas Ő... Szeretete nagy" (Jóel pró. 2. 13 ). Készen van Nála a bocsánat minden bűnünkre, mert Jézus Krisztus elszenvedte minden vétkünk büntetését. A Kereszten eltörölte az ellenünk szóló adóslevelet (Kol. 2.14 ). Tele van a kezünk adóslevelekkel, s ha azokat nem dobjuk el (nem bocsátunk meg szívből másoknak), nem tudjuk elvenni Istentől a nekünk szükséges bocsánatot. Az készen van, tőlünk függetlenül, de úgy lesz a miénk, ha mi is szívből megbocsátunk. Milyen régi és friss sérelmeket kellene elengednem akár bocsánatkérés nélkül is?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6777 Dátum: 2018 Január 20, 07:49:28 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem harmatja"

„01. 20 Isten: Szabadító

„...ne vígy minket kísértésbe, de
Szabadíts meg minket a gonosztól..."
(Mát. 6. 13 )

Ez a kérés három feladatra figyelmeztet:
1. Ismerjük fel a gonoszt, amikor támad, és semmilyen kapcsolatba ne kerüljünk vele! Jézus Világosan tanította, hogy a sátán személyes hatalom, aki Isten gyermekeit el akarja szakítani mennyei Atyjuktól. Emberi kívánságainkra épít, és ismeri gyenge pontjainkat. Mindig „segíteni" akar, de tőle semmit nem szabad elfogadni. Minden ajánlatára (kísértésére) minden esetben azonnal egyértelmű nem-et kell mondani saját érdekünkben.
2. Ismernünk kell saját kísérthető szívünket is, és nagyon ragaszkodnunk kell Győzelmes Urunkhoz. Nem kötelező belemenni a kísértésbe, Jézus ad Erőt észrevenni és ellenállni. Ő a Kereszten legyőzte a gonoszt, ne feledjük, hogy legyőzött ellenség támad! Így is sokat árthat, de Jézussal Közösségben védve van a hívő. Csak ne játsszunk a csábítással!
3. Ismerjük meg egyre jobban Mennyei Atyánkat is, és bízzunk Benne! Ő a Teremtés okán is Ura a sátánnak, s az Isten nélkül semmit sem tehet. Még a mi kísértéseink idejét és mértékét is a mi Atyánk határozza meg. (Lásd Jób esetét. ) Ezért Hozzá imádkozunk, és nem a gonoszt kérjük, hogy ne vigyen kísértésbe, mert a gonosznak is Ő parancsol, akivel egyáltalán semmilyen kapcsolatot sem létesítünk. Isten gyermeke a kísértéseivel harcolva is Mindenható Mennyei Atyjához ragaszkodik. Ő azt ígéri nekünk: „Mivel ragaszkodik Hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri Nevemet." (Zsolt 91. 14 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6778 Dátum: 2018 Január 21, 08:01:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 21 Isten Imádása

„...mert Tied az Ország,
a Hatalom és a Dicsőség
Mindörökké. Ámen." (Mát. 6. 13 )

A kétszer három kérés ebbe a keretbe van foglalva. Az indítás a gyermek őszinte bizalma: mi Atyánk. A befejezés az érett felnőtt bizonyossága, aki tudja, Kihez imádkozott: Tied az Ország, a Hatalom és a Dicsőség. A kisgyerek és a tapasztalt felnőtt együtt van jelen a hívő emberben. Elfogytak a kérések, de nem ér véget az imádság. Miért? Mert Isten gyermeke még szeretne időzni Atyja előtt. Ahogyan egy kisgyerek mondta egyszer apjának: nem kérek most semmit, csak szeretném nézni, hogyan dolgozol. Nem kérek semmit, csak szeretnélek jobban megismerni. Te kellesz, Atyám, nemcsak az ajándékaid. És közben hátha lesz egy Szavad hozzám. Erre mondja a zsoltár: „Gyönyörködj az Úrban..." (Zsolt. 37. 4 ) Olyan ritkán szánunk erre időt. Pedig a Mennyben csak ebből áll majd az Üdvözültek imádsága: imádni a Mindenhatót. Engedjük, hogy néha már itt kapjunk ízelítőt, előleget a Menny Tiszta Levegőjéből! Tanuljuk a Lélek által imádni az Urat! Tied az Ország, vagyis a Királyi Uralom. Soha ne feledjem: az Úr uralkodik, ténylegesen gyakorolja Uralmát az egész világ felett. Miért és mitől félnék, ha ilyen Atyám van?! Tied a Hatalom, és Te adsz hatalmat egy időre mindenkinek, aki kap ezen a földön. Jézus, Aki elmondhatta: „Nekem adatott minden Hatalom Mennyen és földön," az Atya gyermekeinek, az Újjászületett hívőknek Testvére (Róm. 8. 29; Zsid. 2. 11 ). El ne felejtsem ezt soha! Tied a Dicsőség, egyedül a Tied. Nem akarok belőle semmit magamnak eltulajdonítani. Sőt szeretnék mindent a Te Dicsőségedre tenni. Az Ámen azt jelenti: mindebben bizonyos lehetek, mert Megbízható Az, Akihez imádkoztam."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2493
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6779 Dátum: 2018 Január 22, 09:18:30 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 22 A Lélek Tápláléka

„Nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem minden Igével, Amely Isten
Szájából származik." (Mát. 4. 4 )

Aki elindult a Jézusba vetett Hit Útján, annak Lelki Táplálékra van szüksége, hogy tudjon Azon az Úton járni. Ugyanúgy életkérdés ez neki, mint ahogyan a fizikai erőnlét feltétele a rendszeres táplálkozás. A Lélek Tápláléka az Ige. A Biblia olvasása és az Igehirdetések figyelmes hallgatása erősíti a hívő Lelki Életét. Isten ezen az Úton beszél velünk, így tanácsol, vezet, vigasztal, bátorít és fedd. Jézus arra figyelmeztet, hogy aki valóban emberi életet akar élni, annak szüksége van Isten Igéjére. Az Igével ugyanúgy kell táplálkozni, mint a kenyérrel. Abból is naponta eszünk, sorban szeleteljük, megrágjuk, és az emésztés során lesz belőle erő, gondolat, teljesítmény, gyarapodás. A Bibliát is jó naponta olvasnunk, nem összevissza, hanem egy-egy könyvet sorban, végig és gondolkozva, „megrágva". Aztán lesz az Igéből Szeretet, Türelem, Bölcsesség, Lelki Erő. Az eredményes bibliaolvasás öt mozzanatból áll:
1. Röviden imádkozom, hogy Isten segítse megértenem hozzám szóló Üzenetét.
2. Elolvasom a soron következő szakaszt többször is, egyre lassabban.
3. Kérdéseket teszek fel: miről is van itt szó, mit mond ez a rész Istenről, mit mond az emberről, vajon mit üzen Általa most nekem Isten?
4. A legfontosabbakat egy-két mondatban felírom egy füzetbe. A leghangsúlyosabb Bibliai Verset könyv nélkül megtanulom, napközben is ismétlem.
5. Nyugodtan, részletesen imádkozom. Imádságomat hálaadással kezdem, bűnvallással folytatom, majd Isten elé hozom mások problémáit, végül könyörgök magamért.
Természetesen nem valami iskolás rend betartása teszi eredményessé Lelki Táplálkozásunkat, de a rendszeres napi Táplálkozás meglátszik a hívő ember Lelki kondícióján, egészséges növekedést biztosít a Hitének, s bőven visszakapjuk azt a fél vagy egy órát, amit erre szánunk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.