Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 375870 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6780 Dátum: 2018 Január 23, 07:44:07 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 23 A Közösség haszna

„...szeretnélek látni benneteket..., hogy együtt bátorodjunk
meg közöttetek egymás Hite által..." (Róm. 1. 11 - 12 )

A Lelki növekedés másik két feltétele a Közösség és a Szolgálat. Az Ige és az Imádság Istennel kapcsol össze, a Közösség és a Szolgálat egymással. A fenti Igében Pál apostol bevallja, hogy nagyon vágyik találkozni a gyülekezettel, hogy valamilyen lelki ajándékot adjon nekik, és ő is megerősödjön a velük való találkozás során. Aki Isten gyermekévé lett, az testvéreket is kapott, és csak velük együtt növekedhet. Magányosan nem lehet növekedni a Hitben. A börtönbe és lágerekbe zárt keresztények is keresték társaikat, hogy tudják egymást erősíteni, vigasztalni, bátorítani, inteni. Nincs Robinson-kereszténység. Aki egészségesen akar fejlődni a Hitben, keressen olyan gyülekezetet, ahol az Igét Tisztán hirdetik, és legyen annak aktív tagja! Legyenek olyan lelki testvérei, akikkel személyes kérdéseit is őszintén megbeszélheti, akikkel kölcsönösen tudják egymást erősíteni! Pál apostol azt írja, a hívők olyanok, mint a test tagjai: csak együtt életképesek. Egy kisujj külön, a testről levágva halott. Péter apostol Élő Kövekhez hasonlítja a keresztényeket, akik együtt épülnek fel Lelki Házzá. A Közösség akadályait le kell győznünk. A testvéreim között merjek megnyílni, fokozatosan bízni a többiekben! Ne szégyelljem a Hitemet, a kereszténység nem magánügy, hiszen még az Isten angyalai is örvendeznek, ha megtér egy bűnös. A Közösség gyakorlására idő is kell, de megéri rászánni. És ne féltsük magunkat, hadd derüljön ki lassan, kik vagyunk, mi is a másikkal beszélgetve ismerjük meg önmagunkat! El kell fogadnunk a testvéreket, a családtagjainkat sem magunk választottuk meg. Alázat, Szeretet, Készség a megbocsátásra - ez mind feltétele a jó Közösség létrejöttének. Ez tartja frissen és erősíti a Hitünket, mint ahogyan egy fahasáb csak akkor lángol, ha együtt ég a többivel. Ha kivesszük a tűzből és félretesszük, előbb-utóbb kialszik és elhamvad."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6781 Dátum: 2018 Január 24, 07:53:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 24 Szolgálat

„...az Emberfia sem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem
hogy Ő szolgáljon, és Életét adja Váltságul sokakért."
(Márk Ev. 10. 45 )

Aki hittel elfogadta Jézus Krisztus értünk végzett Szolgálatát, Golgotai Áldozatát, abban felébred a vágy: Hálából ő is tenni akar valamit Jézusért, az Evangélium ügyéért, másokért. S ez a hála az idő múlásával nem csökken, hanem nő. Minden ilyen szolgálat önkéntes és válasz arra, amit Jézus adott nekünk - sohasem érdemszerző jelentőségű. A szolgálat szó sokakban negatív érzéseket ébreszt: kényszerű, alantas, megalázó. A Biblia azonban egészen mást tanít erről, és Krisztus tanítványainak lelki fejlődésük szempontjából ezt komolyan kell venniük.
1. A szolgálat nem alantas tevékenység, hanem az Úr Jézus Munkájában való részvétel. Ő nem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon. Aki tehát szolgáló lelkülettel él, az a legjobb társaságban van: Jézussal együtt.
2. A szolgálat nem alkalmi tevékenység, hanem életstílus. Isten gyermeke mindig kész Atyja Parancsát teljesíteni, s mindig észreveszi a számára elkészített feladatokat. Jézus egész földi Élete szolgálat volt.
3. Aki Jézusnak szolgál, az nem valamit ad Neki, hanem önmagát adta oda már előbb. Ezért kész az ilyen ember bármilyen áldozatra, mert ha magamat odaadtam, akkor már semmi sem drága.
4. Jézus szolgálatának lényege: mindig fontosabb a másik, mint én. A diakónia eredetileg az asztalok körüli szolgálat volt. Ezt végezni azt jelentette: nem helyet foglalok, hanem hellyel kínálok másokat. De jó lenne így jelen lennünk a házasságban, családban, idegenek között!
5. Ha embereknek szolgálunk, az akkor is az Úrnak végzett szolgálat. Pál még a rabszolgákban is ezt tudatosította. Ezért a jutalmat is az Úrtól kapjuk: „ha valaki Nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya." (Ján. 12. 26 )
Tűnődjünk el a diakonisszák szép jelszaván: Jutalmam, hogy tehetem. S ne feledjük: senki sem szolgálhat két ellentétes úrnak! Jézusnak csak Teljes szívből lehet örömmel szolgálni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6782 Dátum: 2018 Január 25, 07:56:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 25 A szenvedés oka és célja

„Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány
bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok!"
(Luk. 15. 17 )

Nyomorúságaink idején gyakran feltesszük a kérdést: miért van szenvedés? Mi a szenvedések valódi oka? És van - e értelme? Ha Isten szeret, miért engedi, hogy ártatlan embereket megkínozzanak, kicsi gyerekek éhen haljanak, mások tehetetlen beteggé váljanak, életük delén meghaljanak? A Biblia leírja, hogy abban a világban, amelybe Isten az embert teremtette, nem volt szenvedés. Ott ismeretlen volt a fájdalom, nélkülözés, félelem. Az Istennel való Közösségben mindene megvolt az embernek, ami Boldoggá tette. Az ember azonban megvonta bizalmát Istentől, fellázadt Ellene, és saját kezébe vette sorsát. Kilépett ebből a Közösségből, s ott „kívül" megjelent a verejték, betegség, veszekedés, háború, halál. Minden szenvedés tehát rossz döntésünk következménye. Isten azonban annyira szereti az embert, hogy lehetővé tette számára, hogy Visszataláljon Hozzá. És még a szenvedéseket is felhasználja arra, hogy figyelmeztesse: ide jutottál Nélkülem. De egyben hív is vissza Magához. Jól mutatja ezt a tékozló fiú példázata: őt nem az apja küldte el otthonról, egyértelműen saját lázadása miatt került az éhhalál szélére. Az apja azonban továbbra is szerette, és éppen a disznók között, korgó gyomorral jutott eszébe az apai ház bősége, valamint a hazatérés lehetősége. A szenvedése emlékeztette elhagyott és elfelejtett otthonára. Nem Isten küldte ránk a szenvedést, de még ezt is felhasználja arra, hogy eszméltessen, Magához visszahívjon, helyreállítsa velünk kötött és általunk megszegett Szövetségét, Amiben újra Életlehetőséget kapunk. Aki enged ennek a Hívásnak, az attól kezdve egészen másként hordozza a bajokat, vagy meg is szabadul némelyiktől. Aki nem enged, azt sokszor még inkább megkeményítik a szenvedései Istennel szemben. Boldog ember az, akit szenvedései önvizsgálatra indítanak és Istenhez fordítanak. Az ilyen ember utólag felismeri: „Bizony, Javamra vált a nagy keserűség." (Ézs. 38. 17 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6783 Dátum: 2018 Január 26, 07:58:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 26 A hívő ember szenvedése

„Szenvedjétek el a fenyítést,
hiszen úgy bánik veletek az Isten,
mint fiaival." (Zsid. 12. 7 )

Meglepő megfigyelés, hogy Isten gyermekeinek sokszor még több szenvedésben van részük, mint a nem hívőknek. Mit mond erről a Biblia?
1. Ennek egyik oka az, hogy a hívők általában érzékenyebbek mások szenvedésére. Nekik fáj az, ha emberek veszekednek, ha egymás gyengeségével visszaélnek, ha bárhol a világon tragédiák történnek. Ők sírnak a sírókkal. S fáj nekik az is, hogy sokan nem ismerik Istent.
2. Aztán Isten őket szigorúbban figyelmezteti, mint másokat. Vigyáz arra, hogy ne bízzák el magukat, ne csússzanak vissza bűnökbe. „Csak veletek léptem közösségre..., ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket" - mondta az Úr egyszer népének (Ám. 3. 2 ). Ebben az Ő Védő Szeretete mutatkozik meg. Olyan a szenvedés a hívők életében, mint a fájdalom, ami kellemetlen, de figyelmeztet valami bajra, amit orvosolni kell.
3. Leginkább azonban a szenvedés Isten Nevelőeszköze a hívők életében. Az az apa, aki felelősen szereti gyermekét, ha szükséges, meg is fenyíti. Isten nagyon szereti gyermekeit, ezért ilyen módon is neveli, formálja, tisztogatja őket, hogy használható Eszközök legyenek a Kezében. „...javunkra teszi ezt, hogy Szentségében részesüljünk." (Zsid. 12. 10 )
4. A hívőknek olykor egyszerűen azért kell szenvedniük, mert Jézus tanítványainak vallják magukat. Az a világ, amely Keresztre juttatta a Megváltót, nem viseli el követőit sem. Ez azonban nem büntetés, hanem kiváltság: az lesz gúny tárgya, mellőzött, megalázott, aki valóban közel van Krisztushoz. Pál apostol így ír erről: „nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek Benne, hanem az is, hogy szenvedjetek Érte" (Fil. 1. 29 ). Ez a szenvedés a vértanúságig is fokozódhat, napjainkban is sokan vannak, akik készek az életüket is odaadni Krisztusért, az Evangéliumért. Az így elhordozandó szenvedéseket viseljük béketűréssel, és imádkozzunk üldözött testvéreinkért!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6784 Dátum: 2018 Január 27, 09:24:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 27 Miért?

„Csak hírből hallottam Rólad, de most saját szememmel
láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok..."
(Jób 42. 5 - 6 )

Jób istenfélő ember volt, mégis egyszerre annyi csapás szakadt rá, hogy alig tudta elviselni. Gyermekeire ráomlott a ház, és mind odavesztek. Utána elveszítette minden vagyonát, fájdalmas betegség támadta meg, és még a felesége is ellene fordult. Szíve tele volt kérdésekkel, amelyek mind így kezdődtek: miért? Először önmagában töprengett. Saját magával akarta megbeszélni azt, amit nem értett, de semmire sem jutott. Akkor meglátogatták barátai, és nekik tette fel kérdéseit. Ők azonban nem ezekre válaszoltak, hanem mondták a magukét. Sok beszédük, vádjuk csak még keserűbbé tette ezt a szenvedő embert.Ezután elsorolta miértjeit Istennek. Isten végighallgatta, azután emlékeztette őt arra, hogyan teremtette a világot, és ahogy hallgatta Isten nagy tetteit, Jób előtt felragyogott az Úr páratlan Nagysága, Szentsége, s ez többet mondott neki, mint ha egyenként felelt volna kérdéseire. Átélte, hogy nem egyenrangú felek társalognak, Isten a Teremtő, ő pedig csak teremtmény. De van Gazdája a világnak, akinek gondja van mindenre és mindenkire. Ő tudja, hogy mit cselekszik. Ismeri Jób helyzetét, és Nála már készen van a Szabadítás. Felismerte, hogy hiányos információk alapján vont le téves következtetéseket. Isten Jelenléte, Hatalmának, Bölcsességének, Szeretetének megtapasztalása lett az Igazi Válasz Jób kérdéseire. Még mindig nem értett sok mindent, de bízni kezdett Istenben, és Békesség, Reménység, Bizonyosság ébredt a szívében. Isten pedig levette róla szenvedése terhét. Pillanatnyi szenvedésének szemüvegén át nem mindig a valóságot látja az ember. Ez a szemüveg torzít. De Isten Elé állva Világosságot nyer a szenvedő, s kiderül, hogy nem minden kérdésére kell választ kapnia. Meglátja, hogy:

„A világ Isten - szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha - legszebb perceinkben
- A színéből is  valamit."
(Reményik Sándor)"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6785 Dátum: 2018 Január 28, 10:24:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 28 Felkészítés a szenvedésre

„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok:
Én legyőztem a világot." (Ján. 16. 33 )

„Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak" - mondta Jézus egyszer tanítványainak (Ján. 15. 20 ). Erre azonban fel is készítette őket. Mai tanítványai is erőt meríthetnek ebből.
1. Jézus Szeretetét mutatja, hogy előre tájékoztatja az övéit, mi vár rájuk. A bűn világában mindenképpen sok nyomorúság van, őket pedig Krisztusért is üldözni fogják. Emiatt nem kell felháborodni, bosszankodni, ezt vállalni kell. Ha az ember előre tudja, hogy valami fájni fog, könnyebben szenvedi azt el.
2. Biztosítja övéit totális Győzelméről. A „világ" itt az istenellenes erőket jelenti. A háború eldőlt, de az ellenség még sokat kellemetlenkedhet. Jézus Győzelme azonban Végleges, és ezt az övéinek tudniuk kell. Jézus a Kereszten legyőzte a gonoszt (Kol 2. 15 ), és Győzelme Hit által a mienk!
3. Minden szenvedésen túlláthatunk, mert „a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk" (Róm. 8. 18 ). Jézus említi: a szülés fájdalmas, de utána azt elfelejti az anya, örül gyermekének. Ez nem olcsó vigasz, hanem boldog Reménységünk alapja.
4. Aki ezt tudja, annak lesz Ereje Békességgel szenvedni. Itt ígéri Jézus az Ő Békességét, amit a világ nem tud adni, de nem tud elvenni sem.
5. Aki Jézusért szenved, soha nem marad egyedül. Ahogyan Ő Magáról mondta: „Engem egyedül hagytok: de Én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya Velem van." (Ján. 16. 32 ) Érte vállalt szenvedésünkben a Vele való Lelki Közösség ad Béketűrést, Kitartást, Erőt, sőt Örömöt. Ő mondta: „Boldogok vagytok, ha Énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket ..., mert jutalmatok bőséges a Mennyekben" (Mát. 5. 11 - 12 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6786 Dátum: 2018 Január 29, 10:09:04 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 29 Légy Hű mindhalálig!

„Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott:...
„Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!"
(ApCsel. 7. 59 - 60 )"

Amikor Jézus ellenségei az Ő halálát követelték Pilátustól, a római helytartó ezt kérdezte tőlük: mi rosszat tett? Erre semmit nem tudtak felelni, csak tovább ordították: Feszítsd meg! Ugyanez történt Istvánnal is, aki a jeruzsálemi keresztény gyülekezet Szeretetszolgálatát vezette: Jézusról beszélt másoknak, mindenkivel jót lett, akivel csak tehetett, de irigyei mégis rátámadtak, s a végén megölték. Ennyire Igaz, Amire Jézus felkészítette követőit: ne csodálkozzatok, ha gyűlöl titeket a világ, mert nem e világból valók vagytok! Istvánról csupa Jézusi Jellemvonást ír a Biblia: csodákat és jeleket tett. Ellenségei ezzel szemben nekirontottak, meghazudtolták, rágalmazták, hamis tanúkat béreltek fel ellene, legvégül halálra kövezték. Jézus az ördögről mondta, hogy hazug és emberölő. István Jézusi Indulatokkal felruházott eszköz volt Isten Kezében. Ellenségei ördögi indulatokkal telve eszközökké váltak a sátán kezében. Két világ harca ez, ami folyik a társadalomban, az egyházban, a családok és az egyén életében is. Mi mindnyájan az Isten nélküli világba születünk bele. Már a kisgyerekekben megmutatkozik az önzés, erőszak, bosszú, harag csírája. Jézus Krisztus ebből hív át Isten Országába: „Menjetek be a Szoros Kapun!... keskeny az az Út, amely az Életre visz" (Mát. 7. 13 - 14 ). Oda átmenni viszont csak földi életünkben, a halálunk előtt lehet. Engedjünk Jézus Hívásának akkor is, ha itt a bűn világában ideig - óráig jobban lehet boldogulni István ellenségeinek az eszközeivel! Igazi Boldogság viszont az Isten Országában van már itt és az Örökkévalóságban is. Jézus mondta: „Légy Hű mindhalálig, és neked adom az Élet Koronáját." (Jel. 2. 10 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6787 Dátum: 2018 Január 30, 14:15:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 30 Az Ige Útja

„Az én Uram, az Úr, megtanított engem mint tanítványát
beszélni, hogy tudjam szólni Igéjét az elfáradtaknak."
(Ézs. 50. 4 )

Van olyan beszéd, amely elfárasztja a hallgatót, és van olyan, amely megerősíti. Mai Igénk azt ígéri, hogy Isten megtanít úgy beszélni, hogy tudjuk erősíteni az elfáradtakat. Olyan jó lenne mindig érdemi választ adni a kérdésekre. Nagy szükség van arra, hogy tudjuk bátorítani a gyerekeket, helyesen tanácsolni a bizonytalanokat, vigasztalni azt, akinek arra van szüksége, s nem okoskodni, kioktatni, fecsegni, hanem Igét mondani, amin keresztül maga Isten Szól bele az emberek életébe. Mi ennek a feltétele? Igénk folytatásából kiderül: „Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet..." Tehát mielőtt kinyitom a számat, odatartom a fülemet. Isten minden reggel Mondani akar valamit, legyek hát tanulékony tanítványa, s akkor lesz olyan mondanivalóm, ami megerősít, sőt megtérésre segít másokat. Annak azonban, amit Istentől hallok, nekem kell engedelmeskednem először. Így folytatódik az ige: „Én pedig nem voltam engedetlen". Nem véletlenül szerepel e rövid leírásban kétszer is a tanítvány szó. Isten megtanít mint tanítványát beszélni. A bibliai sorrend tehát ez: figyelek Isten Igéjére (mégpedig minden reggel), engedelmeskedem Annak mint tanítható tanítvány, és akkor nem a magamét mondom majd, hanem az Ő Igéjét tudom továbbadni az elfáradtaknak s mindenkinek. Az Ige Útja: a fülemen át a szívembe, s onnan a számba. Onnan tovább mások fülébe... Olyan sok felesleges, hitvány és tisztátalan beszéd jön ki a szánkon. Legyen tele a szívünk Isten Igéjével, hiszen amivel tele van a szív, az csordul ki a szájon (Mát. 15. 18 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6788 Dátum: 2018 Január 31, 08:31:11 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 31 Az Igazi Bizonyíték

„Szeretlek benneteket - mondja
az Úr. De ti azt kérdezitek: Miből
láthatjuk, hogy Szeretsz minket?"
(Mal. 1. 2 )

Istentől bármit kérdezhetünk, Ő Türelmesen válaszol, vagy viszont kérdéssel gondolkozásra serkent. Ha viszont szemtelen, gőgös kérdést intézünk hozzá, az mindig leleplezi vakságunkat: azért beszélünk így, mert nem látjuk a Valóságot. S az Istennel szembeni vádjaink csak a Tőle való távolságot igazolják. A babiloni fogság után hazatért nép hozzákezdett az ország újjáépítéséhez. Szépen haladtak, de természetesen voltak nehézségek is az évtizedekig elhanyagolt földön. Akkor egy alkalommal Isten ezt mondta a prófétán keresztül: szeretlek benneteket. Mire az emberek felháborodva válaszoltak: miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? És sok gondjukra, bajukra gondoltak. Az azonban nem jutott eszükbe, hogy sokszoros szövetségszegésük ellenére Isten Hű maradt népéhez, nem engedte, hogy megsemmisüljenek a fogságban, hazahozta őket, megengedte, hogy mindent Újrakezdjenek, megújította Ígéreteit, megbocsátotta múltjukat, és Jövőt készített nekik? Ez nem számít? Csak azt látják, hogy fárasztó a romokat eltakarítani, és felverte a gyom a földeket? Mi miből látjuk, hogy Isten szeret minket? Nincs - e ott a mi szívünkben is olykor ez a keserű elégedetlenség és szemrehányás? Isten irántunk való Szeretetének van egy objektív bizonyítéka: „Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való Szeretete, hogy Egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy Éljünk Őáltala. Ez a Szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát Engesztelő Áldozatul bűneinkért." (1Ján. 4.9 - 10 ) Az egyetlen Bűntelen meghalt azért, hogy nekünk Életünk legyen itt a földön és a halálunk után is. Ebből láthatjuk, hogy Isten szeret. Ez a tény életünk számos gondja, nehézsége között is nagy Hálával és Békességgel töltsön el!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6789 Dátum: 2018 Február 01, 07:42:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem harmatja"

„02. 01 Az elveszett ember

„...(Jézus) Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy
Zákeus nevű gazdag ember, aki fő vámszedő volt."
(Luk. 19. 1 - 2 )

Zákeus története meggyőzően szemlélteti, hogyan változik meg egy ember, ha találkozik Jézussal. Ő fő vámszedő volt Jerikóban, a pezsgő kereskedővárosban. Gazdag volt, mert a vámszedők általában többet hajtottak be, mint ami járt. Ezért és a megszálló rómaiakkal való együttműködésük miatt megvetették őket az emberek. Vámszedőnek lenni nyereségvágyból elkövetett hazaárulást jelentett. Magas pozíciója és sok pénze azonban nem tette boldoggá Zákeust. Ezt igazolja szenvedélyes keresése is, ami akkor szűnt meg, amikor Jézus bement hozzá. A történet végén azt olvassuk: „az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet". Ami elveszett, az nincs a helyén, s ahol van, ott elpusztul. Mint a hal a szárazon. Ilyen „elveszett" állapotba születünk mindnyájan. A legtöbb ember gyakorlatilag Isten Nélkül tölti a mindennapjait. A hiányunkat különféle módon próbáljuk pótolni, de az elhagyott Istent nem pótolja semmi. Később kitűnik, hogy Zákeus ismerte a mózesi törvényt is, mert annak alapján szabta ki magára a büntetést, de ez sem tette kiegyensúlyozott, elégedett, harmonikus személyiséggé. Jézus közelében lett ilyen. Ott rendeződött az önértékelése, emberi kapcsolatai, és lett Új Értékrendje. Erre mondta a Megváltó: ma lett Üdvössége ennek a háznak. Jézus nélkül én is elveszett vagyok. Ő azonban azért jött, hogy Istenhez visszavezessen. A Vele való Közösség az a Közeg - mint halnak a víz, - Amiben kibontakozik az ember, és Valódi, Teljes Élete lesz."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6790 Dátum: 2018 Február 02, 10:09:36 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 02 A kereső ember

„Szerette volna látni, hogy Ki az a Jézus, de kis termetű
lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott és
felmászott egy vadfügefára, hogy lássa Őt, mert arra
kellett elmennie." (Luk. 19. 3 - 4 )

Aki keresni kezdi Jézust, bizonyos lehet benne, hogy Jézus már előbb kereste őt. Zákeus látni akarja a Megváltót. Hallott Róla, s ez Bizalmat ébresztett a szívében. Hallgatnunk kell az Evangéliumot, mert a Hit mindig az Isten Igéjének hallása során születik (Róm 10. 17 ). Aki hallotta, hogy Jézus Krisztus milyen Tetteket vitt véghez mások életében, maga is vágyakozni kezd Őutána. A kereső ember előtt azonban mindig vannak akadályok. Zákeust a termete és az emberek ellenszenve akadályozta abban, hogy lássa Jézust. A mi esetünkben gyakran előítélet, kételyek, képmutató vallásos emberekben való csalódás nehezíti a találkozást. Ezeket azonban le lehet győzni. Zákeus előkelő ember létére is felmászott egy fára, hogy segítsen magán. Vállalta a szégyent, áldozatot is kész volt hozni azért, hogy lássa Jézust. Mi milyen áldozatra vagyunk készek, hogy találkozzunk Vele? Ott kereste az Urat, ahol Megtalálható volt: „arra kellett elmennie". Hol lehet ma leginkább találkozni Jézussal? Ő maga mondta: ahol emberek Őérte jönnek össze, ahol a Róla szóló Evangélium hangzik. De Zákeus mégsem találta még Őt meg. Miért? Mert aki csak látni kívánja, de nem akarja nyíltan elkötelezni magát mellette, az nem találja meg. Aki úgy gondolja, hogy majd saját maga megoldja lelki hiányának pótlását, kudarcot vall. S aki elbújik Jézus Elől a lombok közé, az nem találkozhat Vele. Vele csak lent lehet találkozni, magunkat megalázva, bűneinket megvallva. Ne nézegessük, méregessük Őt, hanem boruljunk le Előtte, és mondjuk el saját imádságunkként:

„Jöjj, Királyom, Jézusom!
Szívem, íme, megnyitom...
Élet Útját megmutasd,
Én meg nem találom Azt."
(Finn népi ének,
ford. Podmaniczky Pál)"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6791 Dátum: 2018 Február 03, 09:42:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 03 A megszólított ember

„Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus,
szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom."
(Luk. 19. 5 )"

Magaslesből nem lehet Jézust megismerni, sem az Ajándékait átvenni.  De hogyan jön le az, aki végre felkapaszkodott már valamilyen fára? Jézus Szelíd Hívására. Az Ő Igéjének különös Ereje van. Az, hogy Zákeust nevén szólította Jézus, arra utal, hogy ismerte, mindent tudott róla, és mégis szerette. Ahogy minket is ismer és szeret. Számon tartotta, fontos volt Neki, és Zákeus vágyakozása vonzotta Őt.  Azzal, hogy a nagy tömeg előtt kedvesen beszélt hozzá, mintegy rehabilitálta őt, megtisztelte azzal, hogy kész bemenni hozzá. Zákeusnak azonban le kell jönnie a fáról. Fel kell hagynia a rejtőzködéssel, s meg kell aláznia magát Jézus Előtt, színt kell vallania és állást kell foglalnia. Amíg valaki fügefa levelekkel takargatja bűneit, nem lehet rajta segíteni. Mihelyt kész felhagyni a látszat fenntartásával, átéli: „Ha megvalljuk bűneinket, Hű és Igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1Ján. 1. 9 ) Egy végzetesen megromlott házasság is úgy jött rendbe, hogy az egyik fél elkezdett őszintén beszélni arról, miben látja vétkesnek magát. Mire a másik is elsorolta, amit ő látott rossznak önmagában. S két bocsánatot nyert bűnös kezdett Új Életet. De erre csak a fa alatt kerülhet sor, a fáról hiába kiabálunk egymásnak. Mindent Jézus tesz meg életünk megoldása érdekében, de a bűnvallás a mi feladatunk.  És ezt nem szabad halogatni. Ezért mondja Jézus: hamar szállj le, ma akarok hozzád menni. Mert Ő Kész bemenni egy ilyen megvetett, gonosz emberhez is. Aki egy birkaistállóban született meg, nem fél a mi istállóéletünktől sem. És ha bejön, Templom lesz belőlünk."

„Az Úr elé, ha tárod A szív alázatát,
Őt nemhiába várod: Betér hozzád, Megáld.
A testi gőg: halál! De bűnödet ha bánod,
Szentlelke bőven árad, S a szív Üdvöt talál."
„(Thilo Bálint)"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6792 Dátum: 2018 Február 03, 10:19:01 »
„Trausch Liza:
Beszéded Megelevenít!"
„Áhítatok minden napra."

„február 3.

BOLDOG EMBER

„Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök
útján meg nem áll, és a csúfolódók székében nem ül; hanem
az Úr Törvényében van Gyönyörűsége, és az Ő Törvényéről
gondolkodik éjjel és nappal." (Zsolt. 1. 1 - 2 )

A boldog ember útja: Jézus! „Én vagyok az Út!" Az egyetlen Út, Amelyen elérhetsz mindent, amire szükséged van. Más úton ne járj! Minden más út a gonoszok útja, a hazugság útja, a csalások útja. Vajon neked valóban Jézus az út? Rajta keresztül kapsz mindent? „És csúfolódók székében nem ül." Ez a legveszélyesebb. Megállni valahol, de gonosz helyen leülni?! Nehéz fölkelni, ha egyszer az ember leült. Sokszor van beszédemben csúfolódás. Éle van a szellemeskedésnek. Mindenkinek tetszik, de valakinek fáj. Ebben a székben senki nem lehet boldog. Megszólal a lelkiismeret hangja: csak ezt ne mondtam volna! Az ember sokszor rájön, mennyi keserves órát okozott öregeknek, akiknek már úgyis olyan nehéz volt az élet. Három „nem" egymás után. Nem jár, nem áll meg, nem ül le. De van egy „hanem". Az Ige nem csak azt írja le, ami boldogtalanná tesz. „Hanem az Úr Törvényében van gyönyörűsége." Valaha ráébredtél-e már, hogy milyen csodálatos az Isten Törvénye? Benne van a Kegyelem. Amikor Isten azt mondj a valamire „ne!", Szeretetéből int. Isten minden „ne" Szavában Szeretet van. A bűn ott kezdődik, amikor az embernek nem kell Isten Szeretete. Aki elgondolkozik Isten Törvényéről, az egyre jobban megérti, és egyre jobban szereti Őt. Isten Jézus Krisztusban betöltötte a Törvényt. Jézus elszenvedte helyetted a büntetést. Fogadd el az Áldozatát, és abban a percben Boldog ember leszel."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6793 Dátum: 2018 Február 04, 09:08:11 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 04 Az Engedelmes ember

„Ekkor sietve leszállt, és Örömmel befogadta Őt."
(Luk. 19. 6 )

Ez a történet fordulópontja. Így születik a Hit: Zákeus hallotta Jézus Szavát, bízott Benne, és megtette, amit kért tőle. A keresztény Hit nem az érzelmek mozdulása, nem is csupán értelmi belátás. Az Igazi Hit az Akarat döntése, s ezért mindig Engedelmesség is. Zákeus sok mindent nem értett még akkor, de amit megértett Jézus Szavából, azt megtette. Sokan mondják: én nem tudok hinni. Tedd azt, amit Zákeus: vágyott Jézus Után, kereste Őt, jó helyen kereste, és amikor Jézus megszólította, ő komolyan vette Azt és sietve megtette. Olyan ez, mint a pilóta munkája. Tízezer méter magasan, felhők között nem lát semmit. De hallja az irányítóközpont utasításait. És célba ér, leteszi a gépet méternyi pontossággal. Zákeusnak mindent Jézus készített elő, neki csak ezt a kis mozdulatot kellett megtennie: leszállni a fáról. Nekünk is mindent Isten készített el Kegyelemből, de ez Hit által lesz a mienk. Aki Hittel kinyújtja a kezét, megkapja az Üdvösség Ajándékát. Mit jelent befogadni Jézust? Zákeus nem futott előre, hogy rendet tegyen és eltüntessen dolgokat Jézus elől. Befogadta Jézust, és hagyta, hogy Ő tegyen Rendet az életében. Ez a Hit magatartása ma is: gyere, Uram, nézz bele a szekrényünkbe, a pénztárcánkba, a konyhánkba és a hálószobánkba, mert mától kezdve Te vagy itt az Úr! Vezess, és én kész vagyok Neked mindenben engedelmeskedni. Ez az Alázat és ez a Bizalom jellemzi a Krisztusba vetett Hitet. „Taníts Akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem!" (Zsolt. 143. 10 ) Nekem vajon milyen „fáról" kellene leszállnom? S ha Jézust már behívtam, minden kulcsot átadtam Neki? "
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2435
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6794 Dátum: 2018 Február 05, 11:05:14 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 05 Az Új ember

„Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram,
íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől
valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki."
(Luk. 19. 8 )"

Zákeus befogadta Jézust a házába, a szívébe, Jézus pedig feltétel nélkül bement egy ilyen bűnöshöz is. Ő nem azt mondja: szeretlek, ha megváltozol, hanem ezt: szeretlek, s majd meg fogsz változni. A fővámszedő azonban kezdi rosszul érezni magát, mert Jézus és a lopott pénz nem fér meg egy fedél alatt. S mivel Zákeus döntött Jézus mellett, szabadulni akar a bűneitől. Nem törődik vele, ki mit szól hozzá, engedelmeskedik élete Új Urának - anélkül, hogy Jézus parancsolná neki. Kilép a házából, és kárpótolja, akiket megkárosított. Mégpedig négyszeresen, mert ezt írja Mózes Törvénye, a Szentírás (2Móz. 21. 37; Károli: 2Móz. 22. 1 ). S mihelyt a Biblia szerint kezd cselekedni, Jézus kijelenti: belépett Isten Országába, ma lett Üdvössége. Tudom - e, mit ír a Szentírás szerelemről, házasságról, munkáról, pénzről, imádságról? Miben kellene Isten Igéjéhez igazodnom? Zákeus tehát látja a bűnét, megvallja azt, és Igeszerűen kezd cselekedni. Ez mind a Szentlélek munkája. Ő teremti Újjá azt, aki Jézust befogadta. Aki addig pénzt szedett, most pénzt osztogat, mégpedig a szegényeknek, s azoknak, akik miatta lettek szegényebbek. Egészen megváltozott a gondolkozása, hiszen „ha valaki Krisztusban van, Új Teremtés az" (2Kor. 5. 17 ). Ebben az egyetlen szóban benne van Új Hitvallása: „Uram." A farizeusok soha nem szólították Jézust így, mindig csak ezt mondták: Mester, tanító. Látom - e a bűneimet, kész vagyok-e néven nevezni és megvallani őket? S látom-e azokat, akik miattam lettek szegényebbek? Mit zsarolok ki szüleimtől, házastársamtól, munkatársaimtól? Kész vagyok - e pótolni, amit lehet, s kérni és hálásan komolyan venni Isten bocsánatát?"

„Az Isten Bárányára / Leteszem bűnöm én,
És lelkem Béke várja / Ott a Kereszt tövén.
A szívem mindenestül / Az Úr Elé viszem,
Megtisztul minden szennytől / A Jézus Vériben
a Jézus Vériben." (Bonar Horatius)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.