Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 389724 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6810 Dátum: 2018 Február 21, 11:34:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 21 Bizonyságtételünk Alanya

„(Jézus mondta: ) Aki titeket hallgat, Engem hallgat..."
(Luk. 10. 16 )

Jézus Krisztus azt ígérte, hogy a Róla szóló hiteles Bizonyságtétel végső Alanya mindig Ő lesz. Vagyis Ő ad Gondolatokat, Szavakat és Szeretetet küldötteinek, hogy helyesen tudják átadni a Meghívást az embereknek. Így szoktuk - e hallgatni az Igehirdetést, hogy azt maga Jézus mondja nekünk az Ige hirdetőjén keresztül? És azzal a bizonyossággal szólunk - e mi is Róla másoknak, hogy egyszerű szavainkon keresztül Ő Maga tud megszólítani embereket? Amikor ez valóban megtörténik, egyedül Neki adunk - e Dicsőséget? Így hallgatni, így hirdetni az Ő Igéjét, és így dicsőíteni Őt - ez következik mai Igénkből. Sok kétség van Jézus mai tanítványaiban is, hogy esetleg nem tudnak jól fogalmazni, bölcsen válaszolni kérdésekre, megfelelően beszélni róla. Jézus első tanítványai közül többen írástudatlanok voltak, s néha nehéz helyzetben kellett helytállniuk. Jézus így biztatta őket: „ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok." (Mát. 10. 19 - 20 ) Ez mára is érvényes, bízzunk ebben! Amikor elkezdték szolgálatukat, a következőt tapasztalták: „hirdették az Igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az Igehirdetést a nyomában járó jelekkel." (Márk Ev. 16. 20 ) De az igen művelt Pál apostol sem magától akart szólni, hanem azért imádkozott: „adassék nekem az Ige, ha szóra nyitom a számat" (Ef. 6. 19 ). Ne tartson tehát vissza bennünket semmi attól, hogy közöljük az Isten Szeretetéről szóló Jó Hírt másokkal! Egy meghívást kell átadnunk, s amikor ezt tesszük, mindig bizonyosak lehetünk abban, hogy Maga a Meghívó, az Úr Jézus Krisztus szól rajtunk keresztül, s Hitet is Ő tud támasztani azok szívében, akikhez küldött."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6811 Dátum: 2018 Február 22, 07:40:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 22 Bizonyságtételünk akadályai

„...Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg
szolgáidnak, hogy teljes Bátorsággal hirdessék Igédet..."
(ApCsel. 4. 29 )

A Jézusról szóló Bizonyságtétel legfőbb akadálya, ha magunk sem hisszük Igazán, amit mondanunk kellene. Ha úgy akarunk Isten Szeretetéről beszélni, hogy mi sem ismerjük még azt, és nem abból élünk. Ilyenkor vizsgáljuk meg magunkat, mit hiszünk tulajdonképpen! Vegyük komolyan a bátorítást: hidd, amit hiszel! Akadály lehet az emberektől való félelem is: vajon mit szólnak hozzá, hogyan fogadják? Senki sem örül annak, ha visszautasítják vagy kigúnyolják. Márpedig az Evangélium hirdetésével ez együtt járhat, mert nagy az emberek tudatlansága, és Isten Igéjétől egyre messzebb kerül a közgondolkodás. Ezért kell nagyon szeretnünk azokat, akiknek Bizonyságot teszünk. Akiben nincs ott a Mentő Szeretet, azt könnyen megbénítja a közönye vagy a büszkesége. Ez is akadálya a Hiteles Bizonyságtételnek. Akadály lehet, ha nem vagyunk tisztában a feladatunkkal. Nem előadást kell tartanunk, hanem Isten Meghívását kell átadni: mit tett Jézus értünk, s mit végzett már el az életünkben. Ha pedig valamire nem tudunk válaszolni, őszintén megmondjuk: nem tudom. Mint a vakon született is, akit Jézus meggyógyított: „Hogy bűnös - e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok." (Ján. 9. 25 ) Aki meg van győződve arról, hogy amit másoknak mond, az Igaz, és számukra is nagyon fontos, az legyőzi ezeket az akadályokat. Aki nemcsak hallott egy gyógyszerről, hanem rajta is az segített, meggyőzően tudja ajánlani azoknak, akiket szeret. Márpedig az Evangélium Igaz, és erről nem nekünk kell meggyőznünk a hallgatókat, hanem Isten Szentlelke teszi azt. Ezért az első keresztényekhez hasonlóan mi is teljes Bátorsággal mondhatjuk bárkinek, és kérhetjük ezt a Bátorságot Istentől."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6812 Dátum: 2018 Február 23, 10:26:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 23 Bizonyságtételünk módja

„...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek,
aki számon kéri tőletek a bennetek Élő Reménységet.
...Szelíden és Tisztelettudóan..." (1Pét. 3. 15 - 16 )

Hogyan kell Jézus Krisztus tanítványának számot adnia a Hitéről? Isten Igéje ehhez is nyújt hasznos szempontokat. A tanítvány ne vegye rossz néven, ha számon kérik! Egyáltalán semmilyen helyzetben, semmi miatt ne sértődjön meg! Jó az, ha rákérdeznek: te mit is hiszel, és miért hiszed azt? Hitvallásunk lényegét hasznos előre megfogalmazni, hogy világosan és egyszerűen tudjuk összefoglalni. Aztán lehet, hogy nem azt kell elmondanunk, de ne a számonkéréskor kelljen kapkodni és rögtönözni! Legyetek készen - ez arra utal, hogy nem kell provokálni, nem kell kényszernek éreznem a bizonyságtételt, de ha megkérdeznek, ha úgy alakul egy beszélgetés, akkor Krisztus tanítványaként legyek kész megszólalni! Mégpedig szelíden és tisztelettudóan. Vagyis nem kioktatóan, nem fölényesen, nem magamat különbnek tartva. A hívő semmiben sem „különb", mint az, aki számon kéri. Pusztán arról van szó, hogy ő már ismeri azt a Krisztust, Aki segíteni tud mindnyájunkon. Valaki ezt mondta: a Bizonyságtétel azt jelenti, hogy egyik koldus megmutatja a másiknak, hol lehet kenyeret kapni. De nem erőszakosan akarunk „megetetni" másokat, csak Szeretettel megmutatjuk a lelőhelyet, s bemutatjuk a Megváltót. Pál apostol még kiegészíti ezt két szemponttal: „hogy bátran ismertessem meg az Evangélium Titkát..., hogy bátorságom legyen Azt úgy hirdetni, ahogyan kell." (Ef. 6. 19 - 20 ) „Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, Sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni." (Kol. 4. 5 - 6 ) Eközben pedig ne feledjük az Ígéretet: aki titeket hallgat, Engem hallgat. Jézus Célba tudja vinni a legügyetlenebb Bizonyságtételt is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6813 Dátum: 2018 Február 24, 08:52:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem harmatja"

„02. 24 Ki nem lehet Jézus tanítványa?

„Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és
nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom."
(Luk. 14. 27 )

Egy alkalommal Jézus nagyon szigorúan beszélt arról, hogy mi tesz valakit alkalmatlanná arra, hogy az Ő tanítványa legyen. Három okot említett:
1. Aki jobban szereti a számára legfontosabb embereket vagy önmagát, mint Jézust, az nem lehet a tanítványa (Mát. 10. 37 ). Nem „meggyűlölni" kell őket, hanem átsorolni. Aki Jézus követője lett, annak az életében Ő legyen az első helyen, s mindenki utána következzen! Az Ő Személye legyen meghatározó minden tekintetben! Ettől nem kell félni, mert mindenki így jár jól. Hiszen akinek Jézus Krisztus Abszolút Tekintély, aki csak Őt hajlandó imádni, az tudja helyesen szeretni a szüleit, házastársát, gyermekeit, önmagát s még az ellenségét is.
2. Aki nem hordozza a keresztjét, az sem lehet tanítvány. A kereszt mindig a Krisztusért vállalt lemondás, szenvedés, önmegtagadás. (A betegség, rossz szomszéd, kellemetlenség „tövis", nem kereszt. ) A kereszt az áldozat jelképe. Krisztust követni áldozatvállalást, folyamatos önmegtagadást is jelent. Az Érte vállalt gúny, mellőzöttség, a magam kényelméről, hiúságáról való lemondás: kereszthordozás. Mire vagyok kész Jézusért? Mibe kerül nekem a kereszténységem?
3. „...aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom." (Luk. 14. 33 ) „Vagyon" az, ami az életünkben Jézus mellé vagy az Ő helyére kerülhet. Ami olyan vagy csaknem olyan fontos lesz, mint Ő. Amiben bízik valaki, ami lefoglalja, betölti, és így visszatartja attól, hogy kövesse Krisztust. Az erényeink, jótetteink, tehetségünk, képességeink, mindaz, ami büszkeséggel tölti el az embert. Ábrahám számára Izsák lett a „vagyon", a legfontosabb. Ezért kellett volna feláldoznia, de nem kellett, mert kiderült, hogy Istent Izsáknál is jobban szereti. Hol van Jézus az értékrendünkben? Ő - e a Legfontosabb?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6814 Dátum: 2018 Február 25, 10:20:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 25 Kié a gyermekünk?

„Legyen egész életére felajánlva
az Úrnak!" (1Sám. 1. 28 )

A gyermeket váró, gyermeket nevelő szülők jellegzetes típusai: Az aggódó szülő így gondolkodik: jaj, mennyi veszély leselkedik rád, gyermekem. Gonosz világba érkezel, rajtunk kívül senkire sem számíthatsz, de mi sem tudunk mindentől megóvni. Annyi mindennek ki vagy szolgáltatva. Ki fog vigyázni rád? Az öntudatos szülő ezt mondja: gyermekem, te az enyém vagy. Megvédelek minden bajtól, elhalmozlak minden jóval, büszke vagyok rád, megtervezem az egész jövődet, s ha kell, helyetted is szenvedni fogok. S nem tudja még, hogy egy idő után a gyermek nem akar az övé maradni, sok nehéz helyzetben nem tud majd vigyázni rá, és lehet, hogy nem helyette, de miatta kell majd szenvednie. A fenti Ige Anna imádságából való, aki azt vallotta: a gyermekem Istené. „Teljes életére az Úrnak legyen szentelve!" Örülök, hogy ránk bízta egy időre, Tőle fogadjuk el olyannak, amilyen. De nem magunknak neveljük, hanem az Úrnak. Az Ő Terve valósuljon meg az életében! Igyekszünk megismertetni vele az Élő Istent. Sokat fogunk imádkozni érte, ez lesz számára a legbiztosabb védelem. Nemcsak mi akarunk gyönyörködni benne, legyen olyan ember, akiben Isten kedvét leli, s legyen sokak számára Áldássá! Kié a gyermekünk? Nem gazdátlan, de nem is a miénk, hanem Istené. Ezért lesz mindig biztonságban, és ezért lehetünk nyugodtak miatta. Aki komolyan veszi, hogy gyermeke az Úré, az nem büszke rá, hanem hálás érte. Nem dicsekszik vele, hanem dicsőíti érte Istent. Nem aggódik, hanem imádkozik. Nem imádja, hanem szereti. Ez nehezebb, de csak ez használ a gyermeknek."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6815 Dátum: 2018 Február 26, 08:27:36 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 26 Tanácstalan szülők

„Mánóah ezt mondta: ...
milyen legyen a gyermek
élete, és mit tegyünk vele?"
(Bír 13. 12 )

Sámson szülei őszintén bevallották: nem tudnak gyermeket nevelni. Ez sok szülő tapasztalata: sok mindenre utólag jövünk rá, sok helyzetben tanácstalanok vagyunk, sok olyan hatás éri gyermekeinket, amiket nem tudunk ellensúlyozni. Amit mi szeretnénk, az nem kell nekik, ami után ők futnak, attól féltjük őket. Olyan hamar kikerülnek a kezünk alól, s nem tudjuk pótolni, amit elmulasztottunk. Sámson szülei Istentől kértek tanácsot. Ő ismeri legjobban gyermeküket, hiszen Ő alkotta és Ő szereti a legjobban. Egyedül Ő tudja, hol lesz gyermekük helye az életben, mi a küldetése. Az apa kérdezi ezt az Úrtól, s mindketten odaállnak Isten Elé alázatosan gyermeknevelést tanulni - mégpedig idejében, már születése előtt. Aki ilyen gyermeke a mennyei Atyának, az jó nevelője lesz a gyermekeinek. Egyik kérdésük: mit tegyenek a szülők? Nem akarnak semmit Isten nélkül tenni. Nem a maguk vágyait akarják mindenáron valóra váltani gyermekük életében, hanem Isten Akaratát keresik. Másik kérdésük: mit tegyen a gyermekük? Ne ő döntse el, mert nem tud jól dönteni! De ne is hitetlen kortársak tanácsolják, és ne sodorja magával semmilyen divat! Tanuljon meg ő is Tudatosan és Teljes Bizalommal Engedelmeskedni Istennek! S ha ezt nemcsak hallja szüleitől, hanem látja is a jó példát, az meggyőzően fog hatni rá. Tanuljunk meg helyesen beszélni gyermekeinknek Istenről, és Istennek gyermekeinkről! Akinek pedig nincsenek test szerinti gyermekei, annak legyenek Lélek szerintiek: vezessen Jézushoz másokat! Ahogyan a gyermektelen Pál apostol írta: „gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek Krisztus." (Gal 4. 19 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6816 Dátum: 2018 Február 27, 14:42:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 27. Szüleink

„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess
azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!"
(2Móz. 20. 12 )

Mindnyájunkat fenyeget az a veszély, hogy a szüleink iránti szeretetet megelőzi valami, ami miatt nem tudunk velük igazán törődni, s elvárjuk, hogy ezt értsék is meg. A diák azt mondja: tanulnia kell, nem tud részt venni a családi tennivalókban. A pályakezdő sem ér rá az öregek régi történeteit hallgatni. A szerelem sok időt vesz igénybe, a kisgyerekek házhoz kötnek, nem tudjuk a szülőket látogatni, írni sincs időnk nekik. Aztán mi magunk is öregszünk, és fárasztanak a még idősebbek. Ők persze segítsenek kapcsolataikkal, pénzükkel, maradék erejükkel! Mindenre szükségünk van. Istenem, bocsásd meg, hogy természetesnek tartom, hogy a szüleim törődnek velem, de én alig szoktam őszintén érdeklődni hogylétük felől! Megszoktam, hogy megbocsátanak nekem, én pedig kegyetlenül szemükre vetem gyengeségeiket. Köszönöm, hogy még imádkozhatom értük. Köszönöm, hogy sok jót kaptam Tőled rajtuk keresztül. Köszönöm, ha örömet is tudtam nekik szerezni. Köszönöm, hogy az ő imádságuk által sok Áldásban van részem. Kérlek, vedd őket körül gyengéd Szereteteddel, s taníts meg engem is erre! Add, hogy észrevegyem, mire van szükségük, s azt örömmel tudjam nekik nyújtani! Segíts, hogy a tőlük kapott Szeretetet továbbadjam saját gyermekeimnek, szüleim hibáit pedig ne ismételjem meg! S könyörgök, add meg nekik a legtöbbet, amit e földön megkaphatnak: a Benned való Élő Hitet, bűneik bocsánatát és az Örök Életet, Jézusért kérlek! Ámen."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6817 Dátum: 2018 Február 28, 09:18:26 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 28 Döntések előtt

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik Úton kell járnod.
Tanácsot adok, rajtad lesz a Szemem. (Zsolt. 32. 8 )

Többször kerülünk útelágazáshoz, ahol el kell döntenünk, merre menjünk tovább. A napi apró döntéseken túl a pályaválasztás, a párválasztás, a munkahely - és lakásváltoztatás nehéz feladat elé állít. Több szempontot kell érvényesíteni, többen adnak tanácsot, néha egymásnak ellentmondókat is. Kire hallgassunk? A jövőbe nem lát senki. A hívő ember nagy kiváltsága, hogy megkérdezheti Istent. Ő nemcsak ismeri a jövőnket, hanem alakítja is azt. És minket is Ő ismer legjobban. Tudja, hol a helyünk az életben, mi a küldetésünk, hol lesz hasznos és boldog az életünk. Hisszük - e ezt? És merjük - e Őt ezzel az alázattal és bizalommal kérdezni? Azt ígéri, hogy Tanácsot ad és Bölccsé tesz. Bölcs az, aki helyesen tud választani. Aki tud különbséget tenni jó és rossz között. Aki nem különcködik, de nem is sodródik az árral, hanem az Úrra nézve dönt. Ki érti meg Isten Akaratát? Aki nem csak akkor kérdezi, amikor már minden más lehetősége elfogyott, aki nem csak kivételesen nagy döntések előtt fordul hozzá, aki nem úgy kérdezi, hogy közben maga már eldöntötte, mit fog tenni. A Biblia rendszeres tanulmányozása és az annak való Engedelmeskedés hangolja rá gondolkodásunkat Isten Hullámhosszára. Ha Ő irányítja a gondolatainkat, akkor képesek leszünk Akaratával összhangban lévő döntéseket hozni. Utólag mindig hálásak leszünk ezért. Hisszük - e, hogy Ő tudja legjobban, melyik Úton kell járnunk? Rá merjük - e bízni magunkat és szeretteinket egészen? Készek vagyunk - e esetleg a nehezebbet választani, ha Ő arra vezet?"

„Adj Lelkedből Erőt, hogy értsem és szeressem
Elrendelt utamat s minden Parancsodat.
Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem
Szent Igazságodat..."
(Corneille Péter, ford. Áprily Lajos)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6818 Dátum: 2018 Március 01, 10:09:30 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 01 Ki az ember?

„Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a
zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz...
(Ján. 3. 1 - 2 )

Miért ment egy ilyen kiváló férfiú Jézushoz? Hiszen Nikodémus mint farizeus mélyen vallásos volt, mint Izrael tanítója művelt és képzett ember, a nagytanács tagjaként tekintélyes közéleti személyiség. S később megtudjuk, hogy gazdag is volt. Mit keres éjszaka Jézusnál? Önmagát. Istent. A kérdéseire őszinte választ. Mert kicsoda is ő tulajdonképpen? És mi végre van a világon? Vajon van értelme annak, amit csinál? Mi lenne az ő feladata? Azzal töltötte eddigi életét, amire kapta? És ha egyszer utolsót dobban a szíve - mi lesz akkor? Van folytatás? És ha van, mitől függ az, hogy boldog legyen az Örökkévalóságban? Ki az ember, és mi vár rá? Sokakban megszólalnak ilyen kérdések ma is. És sokan elhallgattatják lelkük kérdéseit, vagy pótszerekkel, szellemi kábítással próbálják enyhíteni hiányérzetüket. Pedig boldog az, aki választ keres ezekre a kérdésekre. Boldog, aki komolyan veszi a lélek fájdalmát, mert mint minden fájdalom, ez is valamilyen betegséget jelez. A világ sokféle fájdalomcsillapítót kínál, de az igényes ember gyógyulni akar. Nikodémus jó Orvoshoz fordult, Jézus ismeri bajaink Valódi okát, és egyedül Ő tud Igazi Segítséget adni. Az Ő közelében kiderül, hogy minden emberi kiválóságunk és gazdagságunk sem elég ahhoz, hogy bizonyosak legyünk valódi helyzetünket és a ránk váró jövőt illetően. Ő Nikodémusnak is nagy Szeretettel megmondta, mire van feltétlenül szüksége, s mindjárt kínálta is neki azt a gyógyszert. Ne térjünk ki az ilyen kérdések elől! Isten Igéjéből tudjuk meg Igazán, hogy kik vagyunk és mi Isten Terve velünk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6819 Dátum: 2018 Március 02, 08:24:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 02 Ki Jézus?

„Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél Tanítóul, mert senki
sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket Te teszel..."
(Ján. 3. 2 )

Tudjuk - mondja Nikodémus nagy öntudattal, fejedelmi többesben. Úgy vélte, ismeri Jézust. Olyan szomorú ellenpárja ennek a kijelentésnek az ezután elhangzó kérdése, amelyet kétszer is feltett: Hogyan lehetséges ez? Jézus pedig visszakérdez: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod? Azt gondoljuk, hogy tudjuk - például azt, hogy kicsoda Jézus. De hamar kiderül, milyen felszínes és hiányos ez a tudás. Márpedig Életkérdés, hogy valóban megismerjük-e Őt, mert „az pedig az Örök Élet, hogy ismernek Téged, az Egyedül Igaz Istent, és Akit elküldtél, a Jézus Krisztust" (Ján. 17. 3 ). Megismerni viszont a Bibliai szóhasználat szerint nem csupán értelmi tevékenységet jelent, hanem Életközösséget. Ezt a kifejezést a házassági együttélésre is szokták használni. Aki felismeri Jézusban Isten Küldöttjét, elismeri Őt Úrnak az élete felett, az ismeri majd meg egyre jobban a Neki való Engedelmesség közben. Éppen ez a Lelki Közösség hiányzott Nikodémus életéből. Hiszen Jézus nem csupán tanítónak jött! Hamarosan beszélt neki a Megváltó Kereszthalálának Jelentőségéről, az Atyától kapott Küldetéséről. Ahhoz, hogy Nikodémus valóban tudja, Ki Jézus, meg kell még tanulnia, hogy miatta kell majd meghalnia Jézusnak, ő is csak úgy mehet be az Isten Országába, ha hisz Benne, sőt bűnbocsánatot és Új Életet kap Tőle. Semmilyen kiválósága nem jogosítja fel erre, csak a Megváltó Jézus Krisztussal, az Isten Fiával való Hitbeli Közössége. Ez hiányzott az életéből, ez vitte éjnek idején Jézushoz, de nem hiába ment Hozzá, Ő Örök Életet, Teljes, Igazi Életet ad a Benne hívőknek. Ki nekem Jézus? Tanító - vagy személyes Megváltóm és Uram?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6820 Dátum: 2018 Március 03, 06:54:32 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 03 Gyengéd Szeretet

„Jézus így válaszolt..."
(Ján. 3. 3 )

Ez a fél mondat Jézus Szívébe enged belátnunk. Nikodémus nagyon udvariasan, elismerően indította a beszélgetést. De még nem kérdezett semmit. Akkor Jézus mire válaszolt? Éppen ez az, ami megmelegíti a szívünket. Jézus a ki nem mondott kérdésre is felel. Nikodémusnak nagyon nehéz lenne azzal kezdenie, hogy nem bizonyos az Üdvösségében, hogy nem ad neki Békességet az, amire másokat tanít, hogy sok fontos kérdésre nincs kielégítő válasza. Az egész ember egyetlen nagy kérdőjel - de erről még egy szót sem szólt. Nem is kell. Jézus pontosan ismeri őt. Az előző versekben olvassuk: „nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert Ő Maga is tudta, hogy mi lakik az emberben." (Ján. 2. 25 ) És Jézus olyan gyengéd Szeretettel szeret minket, Benne olyan sok Tapintat és Figyelmesség van, hogy megkíméli ezt az idős embert a kellemetlen vallomástól, megkönnyíti a dolgát: a ki nem mondott, de benne feszülő kérdésre is felel. Szavaiban van elismerés is, biztatás is, miközben azok Őszinte és Kemény Szavak. Jó helyen jársz, ez a legfontosabb kérdés: van-e az embernek Üdvössége. Neked is lesz, ha onnan Felülről megfogan benned az Új Élet, ha Újjászületsz. Ilyen a mi Urunk: mindent tud rólunk, és mégis szeret. Ismeri a bennünk feszülő kérdéseket, látja, hogy némelyiket mi sem tudjuk megfogalmazni, vagy nem merjük kimondani - s megadja rá a választ. Leleplez, de nem szégyenít meg. Nem szid szegénységünk miatt, hanem kínálja a Mennyei Ajándékot. A kérdés: kell - e nekünk, ami hiányzik az életünkből, az amit csak Tőle kaphat meg mindenki? Bárcsak minket is jellemezne ez az előzékeny, gyengéd Szeretet!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6821 Dátum: 2018 Március 04, 09:00:10 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 04 Mi az Újjászületés?

„Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik
Újonnan, nem láthatja meg az Isten Országát. (Ján. 3. 3 )

Nikodémus ki nem mondott kérdése ez volt: bemehet - e ő Isten Országába, az Üdvösségbe. Jézus a fenti mondattal válaszolt rá, s még hozzátette: „Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, Lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek." Isten ellen lázadó természetünk annyira megromlott, hogy javíthatatlan. Sem nem értjük Istent, sem egyetérteni nem tudunk Vele. Újra kell Teremteni az embert. Isten az Ő Beszédével teremt. Akinek a szívébe belehull Isten Igéje, abban egy Új Élet fogan meg. Újra Kapcsolatba kerül Istennel, Aki az Élet Forrása, így Isteni Természet részesévé lesz (2Pét. 1. 4 ). Erre mindenkinek szüksége van, az úgynevezett „jó embereknek" is. A velünk született természet nem örökölheti Isten Országát. S mi ezen nem tudunk változtatni, csak Isten Szentlelke tud Újjáteremteni. Nem én szülöm Újjá magamat, mint ahogyan a születésemet sem én hajtottam végre. Nekem csak ezt kell belátnom: erre feltétlenül szükség van ahhoz, hogy Életem, Üdvösségem legyen. Ezt az Isteni Életet Jézus hozta el a földre. Többször mondta: „Én VAGYOK az Élet." Aki hisz Benne, az Él. Ha testileg meghal, akkor is Él (Ján. 11. 25 - 26 ). Ez nem azonos az újraszületés, reinkarnáció elképzelésével. A Biblia azt tanítja, hogy csak egy életünk van. Isten nem sorozatos újraszületések, hanem egyszeri Újjászületés („felülről való nemzés") által Üdvözíti a hívőket. Mit tehetünk mi ezért? Hallgassuk az Igét, és keressük a Jézussal való Kapcsolatot - mint Nikodémus!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6822 Dátum: 2018 Március 05, 09:16:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 05 Víztől és Lélektől

„...ha valaki nem születik Víztől és Lélektől,
nem mehet be az Isten Országába."
(Ján. 3. 5 )

Az Újjászületésben megváltozik az ember helyzete: Isten ellenségéből Isten gyermeke lesz. És megváltoznak a képességei is: képes lesz Isten Akarata szerint élni, mert Isten Lelke vezeti. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." (Róm. 8. 14 ) A víz a megtisztulás eszköze. Ahhoz, hogy Istennel Kapcsolatba kerülhessünk, lelkileg meg kell tisztulnunk. De a bocsánatot nyert szív nem marad üresen, Isten megtölti Szentlelkével, s így teremti egészen Újjá a hívőt. Víztől: elfordulok eddigi bűneimtől, Isten Kezébe teszem le a múltamat. Lélektől: odafordulok egészen Istenhez, az Ő Kezébe teszem a jövőmet, tudatosan az Ő Akaratának rendelem alá magam. Az Újjászületés, Megtérés alkalmával uralomátadás történik. A víztől jelenti a bűnbánatot és bűnbocsánatot. A Lélektől pedig a feltétel nélküli Engedelmességet. Az Újjászületett ember tudja, hogy miből és kihez tért meg. Aki egyiket sem tudja, annak még Újjá kell születnie. Aki csak a bocsánatnak örül, de nem kezd el Engedelmeskedni Istennek, annak befejezetlen a Megtérése. Az Újjászületés és a Megtérés egyetlen esemény két oldala. Mindkettő Isten munkája. Nem szabad szétválasztani Jézus Krisztust és az ő Szentlelkét. Aki befogadta Jézust, kapta az Ő Szentlelkét is, mert ez egyszerre történik. Legfeljebb nem tudja a hívő mindjárt, hogy mi mindent kapott Krisztussal. Az Engedelmesség során majd felismeri, hiszen a Hitben járás Felfedezések Boldog sorozata is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6823 Dátum: 2018 Március 06, 07:35:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 06 Mit tegyünk mi?

„Amikor ezt hallották, mintha szíven
találták volna őket, ezt kérdezték...:
„Mit tegyünk...?" (ApCsel. 2. 37 )"

A bűnös ember Újjáteremtése, az Újjászületés mindenestől Isten Munkája. És mit tehetünk érte mi? Ezt kérdezték pünkösdkor is az emberek Péter prédikációja után. S ő mit válaszolt? „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus Nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek Ajándékát." (38. v. ) Vagyis mi az események sorrendje? Hallgatták az Igét, azt komolyan vették (mintha szíven találta volna őket), bűnbánatra jutottak, ennek jeleként megkeresztelkedtek, Jézus Érdeméért bocsánatot kaptak, s akkor megkapták a Szentlélek Ajándékát. Isten mindent az Ő Igéjével végez el. Ige nélkül nincs Életváltozás. Valóban Életkérdés, hogy hallgassuk Isten Igéjét, és fogadjuk be, vagyis vegyük személyesen magunkra nézve komolyan azt. Isten Igéje leplezi le bűneinket, a Szentlélek indít őszinte bűnbánatra, Ő tesz bizonyossá afelől, hogy bocsánatot kaptunk, s Ő vezet utána az Engedelmesség Útján. Ezt a sorrendet nem lehet megfordítani, mindenütt így olvassuk a Szentírásban. Nem lehet előrevenni a Szentlélek Ajándékát, mert csak a Jézusban hívő, bűnbocsánatot nyert ember kap Szentlelket. A mi feladatunk tehát az, hogy hallgassuk az Igét, és fogadjuk be, vegyük azt komolyan. Ezt a Biblia így is nevezi: Igazat adtak Istennek (Luk. 7. 29 ). Mit tegyünk mi? Adjunk Igazat Istennek, valljuk meg és hagyjuk el bűneinket, és tegyük meg, amire a Lélek indít! De ne feledjük, hogy mindebben Isten Kegyelme, Isten Lelke segít bennünket!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2694
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6824 Dátum: 2018 Március 07, 10:00:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 07 Mi az Örök Élet?

„Mert úgy Szerette Isten a világot,
hogy Egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem Örök Élete legyen."
(Ján. 3. 16 )

Ez a Biblia egyik legismertebb mondata, vagyis a Biblia dióhéjban. Jézus itt mondja Nikodémusnak, hogy Isten azt akarja, amire ő is vágyik: hogy Örök Életünk legyen. Mi az Örök Élet? Az, ami az édenkertben volt az ember osztályrésze, amikor Teremtő Istenével Meghitt, Bensőséges Közösségben élt. Akkor az Élet még „vegytiszta" állapotában volt az ember birtoka, nem szennyezték azt halálerők: félelem, fájdalom, nélkülözés, betegség, halál. Az Örök nemcsak idői, hanem Minőségi jelző is: Teljes, Igazi, Tökéletes Élet. Nemcsak azt jelenti, hogy nincs vége, hanem azt is: nincs híja. Amikor az ember függetlenítette magát Istentől, az Élet Forrásától, elveszítette ezt az Életet, s maradt neki a puszta lét. Az Újszövetség két külön szóval jelöli ezt: a Teljes, Isteni Élet a Dzóé, a puszta lét a biosz. Ez a szó jelenti létünk anyagi feltételeit is. Ma tehát mindnyájunk létéből ez az Igazi Élet hiányzik. Nikodémus is ezzel a hiányérzettel ment Jézushoz. A Biblia szerint ez az Élet egy Személy. Úgy hívják: Jézus. „Én Vagyok az Élet" - mondta Ő többször is. S az Élet több, mint a táplálék (Mát. 6. 25 ). Aki Jézussal Kapcsolatba kerül (Benne hisz ), annak a bioszálban megjelenik a Dzóé. És Isten Akarata az, hogy nekünk újra Örök Életünk legyen. Olyan Élet, ami felett nincs hatalma a biológiai halálnak sem, mert „aki hisz Énbennem, ha meghal is, Él" mondja Jézus (Ján. 11. 25 ). Van - e már most Örök Életem? Lehet, mert Jézus visszaszerezte és kínálja Szeretettel."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.