Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 397313 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6825 Dátum: 2018 Március 08, 09:08:08 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 08 Mi a Hit?

„És ahogyan Mózes felemelte a kígyót
a pusztában, úgy kell az Emberfiának is
Felemeltetnie, hogy aki hisz, annak Örök
Élete legyen Őbenne." (Ján. 3. 14 - 15 )

Jézus Nikodémusnak egy Ószövetségi történettel szemléltette, hogy mit jelent Őbenne hinni. A pusztai vándorlás során egy alkalommal mérges kígyók támadták meg a népet bűneik következményeképpen. Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy készítsen ércből egy kígyót, tegye fel egy magas póznára, s akit kígyómarás ért, nézzen fel arra, és életben marad. Nincs más módja a megmenekülésnek. És valóban így is történt. S akkor beszélt az Ő bekövetkező Kereszthaláláról: ahogyan Mózes felemelte a kígyót, úgy fogják Jézust is megfeszíteni, s aki Benne hisz, az megmenekül a kárhozattól. Amit ebből ott a népnek meg kellett tanulnia, azt kell nekünk is ma: mindenki belehal a bűn kígyómérgébe, mert Isten Nélkül csak a kárhozat vár ránk. Az ember tehetetlen, nem tud magán segíteni, csak Istentől jöhet Szabadítás. Az Életben maradásra csak ez az Egyetlen, furcsa lehetőség van: feltekinteni a Golgotára, vagyis Hinni Jézusban. Aki azon elmélkedik, hogy miért éppen ezt a megoldást adta Isten, miért nem mást, az közben belehal a kígyómarásba. De aki komolyan veszi Isten Szavát, vagyis Hisz Neki, az halálos méreggel a testében is Élve marad. Ezt sokan megtapasztalták akkor. Hinni tehát ezt jelenti: megteszem, amit Isten Mondott. Jézus Keresztje nélkül nincs Üdvösség. A keresztény Hit nemcsak ismeret, a Biblia Igaznak tartása, hanem az a személyes Bizonyosság, hogy Isten Krisztus Érdeméért nekem is bűnbocsánatot, Örök Életet és Üdvösséget ajándékoz. A Hit: a kinyújtott kezem, amivel ezt megragadom."

Áldott Nőnapot kívánok minden nőnek aki ezt olvassa!
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6826 Dátum: 2018 Március 09, 10:41:51 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 09 Meghalt és feltámadt

„...ez az én fiam meghalt
és feltámadott, elveszett
és megtaláltatott."
(Luk. 15. 24 )

Jézus Krisztus a tékozló fiúról szóló példázattal azt is szemléltette, hogy az Atya nélkül a tőle kapott értékeinkkel sem tudunk helyesen élni. A fiú kikérte apjától a vagyon (biosz ) ráeső részét, és elment otthonról. Kiderült azonban, hogy az atyától függetlenül csak eltékozolni tudja mindazt, amit tőle kapott. Jellemző, hogy amikor látja pénze vészes fogyását, akkor sem tudja abbahagyni a költekezést. Eljut az éhhalál széléig, s akkor jut eszébe az apja. Hazamegy, bocsánatot kér és kap, s akkor mondja az apa ezt: a fiam meghalt és feltámadt. Hogyan halt volna meg, hiszen élte világát! Igen, de a Dzóéról leszakított bioszt, az Isten nélküli puszta létet sem tudjuk helyesen használni. Tönkretesszük az egészségünket, eltékozoljuk a visszahozhatatlan időt, pusztítjuk magunkat, egymást és a föld minden kincsét - valóban a pusztulás szélére kerülünk. Amikor hazament ez a fiú, s helyreállt az apjával való kapcsolata, visszakapta az Igazi Életet. Az apja nélkül meghalt, most, hogy újra Közösségben van Vele, feltámadt. Mindnyájan kaptunk Istentől valamennyi „vagyont": testet, lelket, képességeket, lehetőségeket, emberi kapcsolatokat, mindennap 24 teljes órát - mire használjuk? Boldog, aki Őt kérdezi: Uram, mire adtad? Nem Nélküled, hanem Veled szeretném használni mindezt, arra, amire való, te pedig használj engem arra, amire alkottál, addig, amíg jónak látod! Hozzád akarok tartozni, Veled szeretnék Közösségben maradni, Élni szeretnék - most és Örökké."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6827 Dátum: 2018 Március 10, 09:05:46 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 10 És akik nem hisznek?

„Aki hisz Őbenne, az nem jut Ítéletre,
aki pedig nem hisz, már Ítélet alatt van,
mert nem hitt az Isten Egyszülött
Fiának Nevében."(Ján. 3. 18 )

Ezeket a kemény szavakat Jézus a beszélgetésük végén mondta Nikodémusnak. „...Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy Üdvözüljön a világ általa... aki pedig nem hisz, már Ítélet alatt van... Az Ítélet pedig azt jelenti, hogy a Világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a Világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a Világosságot, és nem megy a Világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei." (Ján. 3. 17 - 20 ) Nyilvánvaló ebből Isten Üdvözítő Akarata, de kitűnik belőle a kárhozat lehetősége is. Mert sajnos létezik, hogy az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a Világosságot. Bárcsak közöttünk senki ne lenne ilyen! Mert nem azok kárhoznak el, akik bűnösök, hanem akik bűnösök akarnak maradni. Mindenki bűnös, de aki bűnével Jézushoz menekül, aki Világosságra hozza a sötétség titkait, az Bocsánatot és Életet kap. Ehhez azonban az kell, hogy vegyük komolyan: valóban Újonnan kell születnünk. De lehet is Újonnan születni. Aki Hittel kinyújtja a kezét, annak Isten megadja az Üdvösség Ajándékát, „...Kegyelemből van Üdvösségetek a Hit által..." „Aki hisz Őbenne, az nem jut Ítéletre..." Súlyos tévtanítás, hogy előbb-utóbb mindenki Üdvözül. Megtévesztő az is, hogy a jók Üdvözülnek, a rosszak elkárhoznak. Mi Isten mércéjével mérve mindnyájan rosszak vagyunk. De most még kijöhetünk a Világosságra. Ha nem, ránk borul az Örök sötétség, és rettenetes lehet egy Örökkévalóságon át szenvedni Isten Hiánya miatt."  „Úr Jézus, őrizz meg engem ettől, és adj bátorságot dönteni Melletted és ragaszkodni Hozzád! Ámen." ÁMEN!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6828 Dátum: 2018 Március 11, 10:46:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 11 Isten Fegyverzete

„Öltsétek magatokra az Isten Fegyverzetét, hogy
megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben."
(Ef. 6. 11 )

Ezen a világon kemény harc folyik az Igazság és a hazugság, az Életet védő és az életellenes erők között. Aki Jézus Krisztusnak engedelmeskedni kezd, belekerül ebbe a harcba. A hívő soha nem emberek ellen harcol, mindig emberekért - a gonosz erői ellen. Saját rossz természete, régi szokásai, bűnös beidegződései, nem Isten Akarata szerinti tulajdonságai ellen is, és mások védelméért, boldogulásáért, békességéért, megtéréséért küzd. Igénk szerint e „Nemes Harcban" három fontos Igazságot kell szem előtt tartanunk: Szoros Közösségben legyen az ember Krisztussal, Aki már kivívta a Győzelmet! „...erősödjetek meg az Úrban..." Magára kell öltenie Isten Teljes Fegyverzetét. Ismernie kell az ellenséget és annak szándékait. Mivel a hívő ember is kísérthető, éberen kell őrködnie lelki Tisztaságán. Mivel az ördög mindig bizalmatlanná akarja tenni Istennel szemben, és kételyeket támaszt a szívében, egyre jobban meg kell ismernie az Élő Istent és az Ő Igéjét, a Bibliát. És fel kell ismernie az ellenség „mesterkedéseit", amikor hol elbizakodottá, hol elkeseredetté akarja tenni Jézus Krisztus katonáit. Éppen ezért a hívő ne önmagára nézzen, ne is az ellenségre, hanem egyedül Krisztusra! Soha ne feledjük, hogy ki Ő, mit tett értünk, mit ígér nekünk, s hogy Kereszthalála és Feltámadása a Győzelem bizonyítéka! Aki Jézushoz ragaszkodik, a Győztes oldalán harcol. „Ezért tehát mi is... tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a Hit Szerzőjére és Beteljesítőjére..." (Zsid. 12. 1 - 2 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6829 Dátum: 2018 Március 12, 01:46:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 12. Öv és Páncél

„...felövezve derekatokat Igazságszeretettel,
és magatokra öltve a Megigazulás Páncélját..."
(Ef. 6. 14 )

Mi az Isten Fegyverzete? Az Efézus 6.14 - 17 felsorolja, ismerjük meg és öltsük magunkra ezeket sorba! Ezek a „Fegyverek" az Ige Kardját kivéve mind védekezőeszközök. Jézus tanítványa nem támad, de megvédi magát és másokat. Az ókori ember ha útra indult, munkához látott vagy harcba készült, hosszú ruháját felhajtotta, betűrte az öve alá, és megszorította azt. Felövezte magát. Jézus tanítványa nem álmodozva, tétován, mámorosan őgyeleg az Élet Útján, hanem mindig bevetésre kész, Éber és Józan. Erre utal a felövezés. Az Igazság említése pedig arra, hogy Célja elérése érdekében csak Tiszta Eszközöket vesz igénybe. Egyenesség, Őszinteség, Megbízhatóság jellemzi. Célja nem szentesíti eszközeit, azok legyenek Szentek önmagukban! A Megigazulás Páncélja pedig az a Bizonyosság, hogy az Isten előtti Igaz voltunk nem a teljesítményeinktől függ, hanem Isten a hívőt „Krisztusban" látja, tehát aki Krisztusban hisz, annak Jézus Igaz Voltát tulajdonítja, és ez nem változik az idők folyamán. Pál apostol írta: nincs saját igazságom, de a Krisztusba vetett Hit által van Igazságom Istentől (Fil. 3. 9 ). Mivel Isten gyermekei is követhetnek el bűnt, a sátán szereti vádolni őket, hogy elbizonytalanodjanak lelki helyzetük megítélésében. Aki azonban tudja, hogy nem saját érdemei alapján minősíti őt Isten, hanem Krisztus Igazsága szerint, az tudhatja, hogy Isten őt nem veti el soha. Ezzel a Bizonyossággal felvértezve harcolja a Hit Harcát. Ugyanakkor maga is törekszik Isten gyermekéhez méltóan élni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6830 Dátum: 2018 Március 13, 07:36:01 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03.13 Mezítlábas keresztyének

„...felsaruzva a lábatokat a Békesség
Evangéliuma Hirdetésének a Készségével."
(Ef. 6. 15 )

Jézus Krisztus követőinek sokat kell gyalogolniuk. Ő egyszer ezt mondta: Jer és kövess Engem; utána ezt: Menjetek, hirdessétek az Evangéliumot mindenkinek! És az Út néha nagyon göröngyös, forró vagy tövises, éles kövekkel van borítva, aki mezítláb jár, könnyen megsérül. Vannak ilyen lesántult, mezítlábas keresztyének, akik ülnek az út szélén, és magukat sajnálják, szedegetik a tüskéket a talpukból, és másoknak semmi hasznuk belőlük. A saru fontos kelléke az engedelmes szolgának. Csak az tud az elveszett után menni, járatlan úton, úttalan utakon is bátran vinni az Evangéliumot, aki felvette ezt a sarut. Mit jelent ezt felölteni? Ebben a mondatban a leghangsúlyosabb szó a Készség. Az vette magára ezt a sarut, aki eldöntötte: bárhova kész elmenni, ahova Jézus küldi, bármilyen üzenetet kész átadni, amit Ő rábíz, bárkivel kész együtt szolgálni, akit Ő ad mellé. Aki nem sebezhető, nem sértődékeny, nem magával van elfoglalva, hanem önfeledten Jézusnak Engedelmeskedik és másokért él, az hordja ezt a sarut. És mit jelent a Békesség Evangéliumának Hirdetése? Azt, hogy teljes meggyőződéssel valljuk: „Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot Önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket... Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!" (2Kor. 5. 19 - 20 ) Isten nem haragszik ránk, mert Jézus eleget tett a bűneinkért. Ne féljünk Tőle, hanem Tiszteljük, Imádjuk, béküljünk meg Istennel! Éljünk egymással is Békességben, és így lesz bennünk is Igazi Békesség. Beteljesedett az ember ősi vágya: „Békíts ki Magaddal s magammal, / Hiszen Te vagy a Béke." (Ady Endre ) Hordom - e Örömmel ezt a „sarut"? Hiszem és hirdetem - e ezt a Jó Hírt?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6831 Dátum: 2018 Március 14, 06:42:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 14 A Hit Pajzsa

„Vegyétek fel mindenképpen a Hit Pajzsát,
Amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden
tüzes nyilát." (Ef. 6. 16 )

Van, aminek a valóságát úgy érzékeljük, hogy látjuk, másvalamit úgy, hogy halljuk, tapintjuk, s van, amiről csak másoktól értesülünk. Például a Himaláján kevesen jártunk, mégis elhisszük, melyek a legmagasabb csúcsai, s melyik hány méter magas. És van a valóságnak olyan része is, amit érzékszerveinkkel nem tudunk felfogni, mégis létezik. Istenről például annyit tudhatunk, amennyit Ő a Bibliában elmondott Magáról. A Hit az az „Érzékszervünk", Amivel ezt komolyan vesszük. S aztán tapasztaljuk is, hogy mindez valóban Igaz. A Hit tehát az Isten Kijelentését Igaznak tartó Ismeret, és a Benne való személyes Bizalom. Az ördög ezt a Bizonyosságunkat akarja mindig megrendíteni. Kérdéseket tesz fel, s azzal kételyeket támaszt az emberben: csakugyan van Isten; valóban azt tette, amiről a Biblia beszél; helyes az, hogy egy gondolkodó ember komolyan veszi, ami ott le van Írva...? Ezekkel a „nyilakkal" lövöldözi az ellenség a hívő ember Békességét, Bizonyosságát. Ezek ellen véd a Hit Pajzsa. A római seregben kétféle pajzsot használtak: volt egy kisebb, kerek pajzs, s egy szinte ajtó nagyságú, ami az egész embert védte. Itt az utóbbinak megfelelő szót használja a Szentírás. Aki komolyan veszi, hogy a Biblia valóban Isten Igéje, hogy Isten nem hazudik, ezért az Ő Igéje is Igaz, az a kételkedés nyilai elé odatartja a Hit Pajzsát. Jézus a kísértések idején gyakran mondta ezt: meg van Írva - és ebben Teljesen Bizonyos volt, így tudott ellenállni, megállni és Győzni. Elég - e az nekem, hogy meg van Írva a Bibliában? Tudom - e elég jól, hogy Mi van Megírva? A kísértések idején használom - e bátran, teljes meggyőződéssel a Hit Pajzsát, ezt a Bizonyosságot?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6832 Dátum: 2018 Március 15, 07:36:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 15 Az Üdvösség Sisakja

 „Vegyétek fel az Üdvösség Sisakját is..."
(Ef. 6. 17 )

Ha ütnek, mindenki a fejét védi legjobban. A harcban is védeni kell, mert az emelkedik ki leginkább. Isten egészen biztos védelmet kínál a benne hívőknek: az Üdvösség Sisakját. Mit jelent ez? Azt a bizonyosságot, hogy aki beállt Jézus Krisztus seregébe, akinek Ő a Vezére, az Tőle Üdvösséget kapott. Az Üdvösség Szabadulás minden régi köteléktől, ami az embert visszatartotta Jézus követésétől, ami istenellenes cselekedetekre késztette. Az Üdvösség a Jézus Krisztussal való Lelki Közösség, az az Élet, Amelyik túléli a halálunkat is. Aki hisz Őbenne, ha meghal is, Él. A sisak viselése hitvallás is: vállalom, hogy Jézushoz tartozom, hogy a benne hívők Közösségében élek. S bizonyos vagyok abban, hogy Tőle semmi és senki nem szakíthat el. Ő Ígérte: „senki sem ragadhatja ki őket az Én Kezemből." (Ján. 10. 28 ) Pál apostol írta sok-sok támadás, nehézség közt: „meg vagyok győződve, hogy... semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten Szeretetétől, Amely megjelent Jézus Krisztusban" (Róm. 8. 38 - 39 ). Aki ebben bizonyos, az nem behúzott nyakkal harcol, és nem lesz soha fejetlen, de nem akar elmenekülni sem, hanem emelt fővel, vállalva hovatartozását, megmentett Élete (Üdvössége ) bizonyosságával helytáll Szabadítója, Jézus Mellett. A mai nemzeti ünnep emlékeztet minket szép és többször levert szabadságharcainkra. Amikor szinte lefejezték nemzetünket, és már lemondtak róla, Isten mégis Kegyelmesen megtartott minket. De népünk igazi jövőjét is az biztosítja, ha Istent Igazán megismerjük és elismerjük, s minél többen elfogadjuk és fejünkre tesszük a Krisztushoz tartozás jelét, az Üdvösség Sisakját, amit Ő Kegyelemből ad a Benne hívőknek."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6833 Dátum: 2018 Március 16, 07:47:53 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 16 A Lélek Kardja

„Vegyétek fel... a Lélek Kardját, Amely az Isten Beszéde."
(Ef. 6. 17 )

Az Isten Fegyverei közt Ez az egyetlen Támadófegyver. De mit támad vele Isten? A bennünk és körülöttünk levő bűnt. S ebből a célból adja nekünk is. „...Isten Igéje Élő és Ható, Élesebb minden kétélű kardnál..., megítéli a szív gondolatait és szándékait." (Zsid. 4. 12 ) Isten Igéje leleplezi a bennünk levő gonoszt, és ha befogadjuk, megtisztítja az életünket. Amikor Nehémiás felolvasta a fogságból hazatért népnek a Törvényt, sírni kezdtek, de a bűnbánatuk után Új szakasz kezdődött életükben. Péter pünkösdi prédikációja „szíven találta" a hallgatókat, sokan hittek Jézusban, és Új Életet kaptak. Isten az Ő Beszédével végzi bennünk Áldott, Életet mentő, Üdvösséget ajándékozó Munkáját. Csak ne meneküljünk el az Ige Hatása elől, sőt olvassuk és hallgassuk azt ezzel a nyitottsággal: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! Teremtő erejű Igévé azonban Isten Szentlelke teszi az Írott Szavakat és az emberi bizonyságtételt is. Ezért a „Lélek kardja" Isten Beszéde. Nem emberek vagdalkoznak vele, és nem az Igét hirdetők ügyességétől függ annak Ereje. Isten Lelke teszi hatékonnyá úgy, hogy az Ige által munkálkodik. A Biblia nem tud olyan különös „megvilágosodásról", ami Isten igéjétől függetlenül történne. Ezek tehát az Isten Fegyverei. Krisztus követőjének minden porcikáját védik, kivéve a hátát. Aki megijed és menekülni akar, az védtelen lesz. „De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a Hitéi, hogy Életet nyerjünk." (Zsid. 10. 39 ) Igaz ez rám? Vegyük föl az Isten minden Fegyverét!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6834 Dátum: 2018 Március 17, 07:58:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 17 Hasznos Földrengések

„Higgy az Úr Jézusban, és Üdvözülsz
mind te, mind a te házad népe!"
(ApCsel. 16. 31 )

Pál és Szilász a filippi börtönben ülnek összevert háttal és kalodába zárt végtagokkal. Éjféltájban imádkoznak és énekkel dicsőítik Istent. Hirtelen nagy földrengés támad, az ajtók kinyílnak, a foglyok bilincsei lehullanak. A börtönőr ezt látva öngyilkos akar lenni, mert életével felel a foglyokért. Pál azonban megnyugtatja: mind itt vagyunk. Mire ő: „Mit tegyek, hogy Üdvözüljek?" „Higgy az Úr Jézusban, és Üdvözülsz ..." válaszolja Pál. Majd részletesebben is kifejti neki az Üdvösség Útját. Ez az ember hisz és megkeresztelkedik. Kimossa Pálék sebeit, megvendégeli őket, és „örvendezett, hogy egész háza népével együtt Hitt az Istenben". Nemcsak a börtön alapjai rendültek meg a földrengés nyomán, hanem ennek az embernek az életét is alapjaiban rengették meg ezek az események. Az ő szívének az ajtaja is kinyílt, és szeméről lehullott a hályog. Hitt az Igének, elfogadta Jézust élete Urának, és azonnal engedelmeskedni kezdett Neki: megmosdatta, bekötözte, megetette Pált és Szilászt. Mert aki hívővé lesz, annak a gondolkozása és egész Életvitele is megváltozik. Addig sebeket okozott, most sebeket kötöz. Olykor valamilyen lelki földrengés kell ahhoz, hogy egy embernek mindennél fontosabb legyen ez a kérdés: mit tegyek, hogy Üdvözüljek? De boldog az, aki nem a kardjához nyúl, hanem az Igéhez. Nem maga akarja megoldani a problémát, hanem Isten emberéhez fordul. Nem véget vet az életének, hanem elkezdi azt az Igazi Életet, Amit Jézus kínál nekünk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6835 Dátum: 2018 Március 18, 08:12:45 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 18. Engedelmes szív

„Adj azért szolgádnak Engedelmes
Szívet, hogy tudja kormányozni
népedet..." (1Kir. 3. 9 )

Salamon fiatalon lett Izrael királya. Uralkodása elején Isten ezt mondta neki: Kérj valamit, megadom neked. Tanulságos, hogy nem a kérésével kezdi válaszát. Előbb Hálát ad Isten addigi nagy Tetteiért, azután utal arra, hogy Isten tette őt királlyá, nem ő akart az lenni. Majd alázatosan bevallja, hogy alkalmatlannak érzi magát erre a felelős posztra. Ezért azt kéri, hogy képes legyen mindig megérteni, mit akar Isten a néppel. Kormányozza őt mindig Isten, hogy ő is jól tudja kormányozni a népet. Az a jelző, ami a szív előtt van, ezt jelenti: halló, értő, értelmes, engedelmes. Isten uralja az ő szívét, vagyis egész benső világát, hogy ő Isten utasításait tudja továbbadni a népnek - ez a vágya Salamonnak. Odaül a maga vevőkészüléke elé, Isten hullámhosszára állítja azt, és feszülten figyeli, mit mond az adó, mert enélkül elvéti a feladatát, tanácstalan lesz, csak így tud „különbséget tenni a jó és a rossz között". A bűnesetben ennek épp a fordítottja történt: az ember függetlenné akart válni Istentől, és a saját akaratát igyekezett megvalósítani. Lassan el is veszítette ezt a lelki Hallását és azt a Bizalmat is, hogy Istentől mindig Jó Tanácsot kaphat, jobbat, mint amit saját szíve mond. Vágyunk - e mi erre: „hogy halljam és kövessem Szent Igazságodat"? Ismerjük - e ennyire józanul a magunk korlátait, mint Salamon? És számolunk-e Isten Korlátlan Lehetőségeivel? Bízunk - e az Ő Jóságában, hogy tud adni olyan képességet, olyan halló és engedelmes szívet, ami eligazít az élet útvesztőjében, és segít eligazítani másokat is, még családon belül is? Kérjünk Tőle ilyen szívet, és kérjünk Tőle ilyen vezetőket népünk számára!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6836 Dátum: 2018 Március 19, 08:19:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 19 A Mester

„Ő pedig vette az öt kenyeret és a két
halat, feltekintett az Égre, Megáldotta,
megtörte, és a tanítványoknak adta,
hogy tegyék a sokaság elé."
(Luk. 9. 16 )

Egyszer, amikor Jézus nagy sokaságot tanított és meg is vendégelte őket, csak a férfiak mintegy ötezren voltak. Mit tanulhatunk Jézus, a tanítványok és a sokaság magatartásából? Jézustól először is azt, hogy e nagy csoda előtt elmélyülten imádkozott, s utána is elvonult magányosan egy csendes helyre ugyanezt tenni. Az emberekkel való nagy tetteit az Atyával való csendes Imádság keretezi be. Tevékenysége abból táplálkozott, amikor nem tevékenykedett. A mi teljesítmény-központú, felpörgetett korunkban sokkal komolyabban kell vennünk az Isten Előtti rendszeres Elcsendesedésünk Fontosságát. Aritmiássá vált az életünk: csak erőlködni tudunk, elernyedni, Isten Előtt kitárulkozni alig. Másodszor, amikor megzavarta a sokaság Jézus csendjét, Ő „örömmel fogadta őket". Nem háborog, hogy hagyják békén, nem emleget semmiféle „magánéletet", nem oktatja ki őket türelmetlenségük miatt - tudja, hogy sok nyomorúságuk van, segít rajtuk. Mi hányszor zúgolódunk, hogy alkalmatlan időben és erőszakosan igénylik a segítségünket! Vegyünk példát, és kérjünk Szeretetet Jézustól a készséges szolgálathoz! S a harmadik: Jézus minden esetben Ura maradt a helyzetnek. Türelmes volt az emberekhez, de mindig pontosan tudta, mi az Atya Akarata, s Attól nem lehetett eltéríteni. Nem engedi, hogy tanítványai éhen hazaküldjék a sokaságot, nem kevesellte az öt kis kenyeret és a két halat, és nem hagyta, hogy a végén királlyá tegyék Őt, mivel jóltartotta az embereket. Őt nem kell királlyá tenni, mert már Király. Szelíden szolgál, de nem szolgál ki semmilyen emberi akaratot. Árad Belőle a Jóság és Segítség, de nem lehet Őt semmi módon irányítani. Hisszük - e, hogy a mi életünkben is Ura minden helyzetnek, és Bölcsessége és Szeretete szerint akar és tud segíteni?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6837 Dátum: 2018 Március 20, 12:09:24 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 20 A tanítványok

„Ti adjatok nekik enni!"
(Luk. 9. 13 )

Tanítványait Jézus három lépcsőn vezeti fel, amíg aktív részesei lesznek a kenyérszaporítás Csodájának. Először azt javasolják Jézusnak: Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek és szerezzenek maguknak élelmet! Küldd el őket, oldja meg ki-ki maga a problémáját! S még gondoskodóknak is képzelhetik magukat, hogy ez eszükbe jutott. Gyakori kísértés: lerázni a másik gondját, nehogy nekem kelljen magamra venni azt. Jézus azonban ezt mondta nekik: „Ti adjatok nekik enni!" Erre elkezdenek számolni: kétszáz dénár is kevés lenne, de ennyi pénz sincs, ilyen sok kenyér sincs itt - nem tudjuk megoldani. Amink van, magunknak is kevés. Elindul horizontális, vízszintes síkon a tervezés, ötletelés, de nyilvánvaló a tehetetlenségük. Akkor Jézus veszi kezébe az irányítást, és az öt lángosforma kenyér és a két szárított halacska az Ő Kezében megsokasodik: adja a tanítványoknak, ők viszik az embereknek, visszajönnek Jézushoz üresen, majd újra az éhesekhez megrakottan - s ebben az Áldott ingajáratban maguk is tevékeny szereplői lesznek az Isteni Teremtő Csodának, aminek a végén több lesz a maradék, mint ami a kezdő mennyiség volt. Minket is kísért: ne foglalkozzam mások gondjával, mert van nekem is elég! Jézus mégis szolgálatba küld. Akkor kiderül a tehetetlenségem. De kész vagyok - e azt a keveset, amim van, odavinni Hozzá, és visszakapva szolgálni vele? Ő ma is meg tud sokasítani mindent: erőt, gondolatot, türelmet, még az időt és a pénzt is. Próbáljam ki Hittel!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6838 Dátum: 2018 Március 21, 08:52:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 21 A sokaság

„Ettek és jóllaktak mindnyájan..."
(Luk. 9. 17 )

A sokaság utánamegy Jézusnak, megzavarja a csendjét, és kiköveteli, hogy velük foglalkozzék. Hozzák a betegeiket, gondjaikat és szomjas szívüket. A sokaság gyakran tapintatlan, figyelmetlen, követelőző, erőszakos, önző. Akárcsak mi. Ezek nagyon gyakori bűnök, és megrontják az emberi együttélést. Ha van bennem ebből valami, kérjem Jézust, hogy szabadítson meg tőle! Nem vagyunk tekintettel másokra, nem tudunk várni, lemondani, a másikat előreengedni, önmagunkat megtagadni, a gyengébbet előzékenyen segíteni. A sokaság csak élvezni akart. Természetes nekik, hogy Jézus egész nap tanít, a betegeiket meggyógyítja, utána mindnyájukat jóllakatja. Kapni, kapni, kapni. Adni semmit - még hálát se, Istent sem dicsőítik, mint ahogyan sok beteg megtette gyógyulása után. Jöhet minden, Jézus azért van, hogy adjon, én meg hogy elfogadjam. Az ilyen embernek az sem jut eszébe, hogy esetleg továbbadhatna másoknak abból, amit kapott. Isten őrizzen meg vagy gyógyítson ki ebből bennünket! A sokaságnak tetszik, hogy Jézus jóltartotta őket. Ilyen király kellene! Tegyük hát királlyá, s akkor le van kötelezve nekünk, majd mi a háttérből irányítjuk - gondolják. Mennyire nem ismerték Jézust! Nem ismerték fel Benne a Teremtő Istent, nem tisztelték Benne a Mindenható Urat. Az ember ősbűne ez: megpróbál Isten fölé nőni, istenkedni, miközben tehetetlen, éhes és beteg, szegény és vak. Jézus Krisztus felszabadítja a Benne hívőket a Hálára, Isten Dicsőítésére, a Tőle kapott javakkal való boldog sáfárkodásra, s a Neki való önkéntes Engedelmességre. Erre a felismerésre: Te vagy a királyok Királya, én pedig szolgád akarok lenni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2806
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6839 Dátum: 2018 Március 22, 08:23:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 22 A félelem ellenszere

„Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!"
(Zsolt. 56. 5 )

Valaki ezt kérdezte: ismeri-e a hívő ember a félelmet, vagy neki már nem illik félnie soha semmitől? Óvakodjunk a végletektől: a hívő nem szuper ember, akinek nincs idegrendszere, és mindent bírnia kell. De ne hivatkozzék általános emberi gyengeségére se, amikor a hitetlensége miatt tele van félelemmel! Mit mond erről a Biblia? Isten gyermekeit sem kerülik el a bajok és veszedelmek. Ők is ismerik, milyen egy váratlan támadás miatt megijedni, életveszélyes helyzetben félni a haláltól, vagy aggódni azok miatt, akiket szeretünk és akikért felelősek vagyunk. A hívő ember is ismeri a félelmet, és szenved tőle. Azonban mindezt úgy éli át, hogy közben ismeri a Mindenható Istent, Aki őt Szövetségébe fogadta, s bízik Hatalmas és Hűséges Szövetségesében. Ezért olvassuk a Zsoltárokban gyakran: Isten az én Erős Váram, biztos Menedék a baj idején. Az Istenben való Bizalom Erőt ad, Tartást, Kitartást, lelki Állóképességet, Reménységet a különféle nehézségek közt. A félelmek leghatásosabb ellenszere az Istenfélelem: amikor valaki ismeri Istent, és komolyan számol azzal, hogy Ő Mindenható, Kegyelmes, Szerető Atyja a benne Bízóknak, Aki reménytelen helyzetből is tud adni kiutat, emberileg megoldhatatlan problémákra is megoldást, nagy túlerővel szemben is győzelmet. S így el lehet jutni oda, hogy már kezd nem félni az ember. Lehet, hogy félnem kellene, de bízom Istenben, és nem félek. Aki emberektől fél, attól tart, hogy árthatnak neki. Aki Istent féli, abban bízik, hogy Ő segíteni fog neki. Istennel Szövetségben végzetes baj már nem érheti az embert. Még ha meghal, akkor sem."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.