Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 382617 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6840 Dátum: 2018 Március 23, 07:49:37 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 23 Mindig Ugyanaz

„Nem jött még el az Én Órám."
(Ján. 2. 4 )

Meghívták Jézust és tanítványait is egy menyegzőre Kánába. A többnapos együttlét során elfogyott a bor. Nagy szégyen lett volna a háziaknak, ha ezt kénytelenek bevallani. Anyja szólt Jézusnak: nincs boruk. Ő nem azonnal, de segített: a nagy mosdóedényekben levő vizet borrá változtatta. - Mi a tanulságos Jézus magatartásában, és mi Máriáéban? Jézus mindenkihez elment, aki hívta. Nem volt személyválogató. És mindenütt Áldás kísérte a Jelenlétét. Elment ebbe a lakodalomba is, elment Lázár sírjához, együtt evett a megvetett vámszedőkkel, de elfogadta egy tekintélyes farizeus meghívását is. Én meghívtam-e már Jézust, hogy együtt éljek Vele? Jézus a menyegzőn részt vett rokonai örömében, de nem duhajkodott, nem részegeskedett, ott is Az maradt, Aki: Isten Szent Fia, Aki Mindenben Atyjától függött. Abban is, hogy mikor és hogyan segít a bajba jutottaknak. És ebben nem sürgethette Őt sem a szükség, sem anyja kérése - amikor az Atya mondta, akkor segített. Ez nem rám és nem rád tartozik - mondta Máriának. Ő tehát nem volt közömbös a kis emberek hétköznapi problémáival szemben, átérezte, hogy milyen kellemetlen lenne nekik, ha nincs több bor, de csak azt tette, ami a küldetésével összhangban volt, amit az Atya parancsolt Neki. Ezért lett ennek a gyümölcse ez: meglátták az Ő Dicsőségét, és hittek Benne tanítványai. Mennyire függnek döntéseink, akcióink Istentől? Aki így figyel Rá, és engedelmeskedik Neki, annak az Élete szintén Isten Dicsőségét és mások javát fogja szolgálni. Vajon mi is minden helyzetben ugyanazok maradunk?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6841 Dátum: 2018 Március 24, 10:51:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 24 Őszinte imádság

„Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk."
(Ján. 2. 3 )"

Mit tanulhatunk Máriától?

Észrevette a mások baját. Ő ott vendég volt, de nyitott szemmel látta, milyen kellemetlen helyzetbe kerültek meghívói, és érző szíve arra indította, hogy tegyen valamit értük. Azonnal Jézushoz fordult. Mi sokszor futunk fűhöz - fához, s csak utána jut eszünkbe: imádkozni is lehetne. Röviden közli a tényt: nincs boruk. Ez a két szó őszinte imádság, követésre méltó szép példa. Miért? Mert segíteni akarás van mögötte, bízik Jézusban, egészen természetes módon, egyszerű Hittel fordul Hozzá, teljesen Rá bízza a megoldást, nem ad Neki ötleteket, hogy mit tegyen. És amikor Jézus nem azonnal segít, nem türelmetlenkedik. De használja az eszét is: nehogy a szolgák értetlensége hiúsítsa meg a segítséget, szól nekik. Aztán csendben visszaül a helyére. Vár. Mire? Jézus Segítségére. És mikor fog segíteni? Nem tudjuk. És hogyan? Nem tudjuk. Hát mit tudunk? Hogy „jó várni az Úr Szabadítására". Mert Ő már tudja, mit fog tenni, s nyugodtan Rá bízhatjuk az időt és a módot. Ezzel is dicsőítjük Őt. Dicsőítjük - e mi így? Vagy türelmetlenül toporzékolunk, mint egy akaratos gyerek, és követeljük, amit kértünk Tőle? Mária nem kért semmit, csak a hiányt közölte bizalommal. Bárcsak így tudnánk mi is a magunk és mások szükségeit az Úr Elé tárni!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6842 Dátum: 2018 Március 25, 11:03:33 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 25 Mennyit látunk a valóságból?

„Jézus erre így szólt: „Hagyd, hiszen temetésem
napjára szánta..." (Ján. 12. 7 )"

Néha nagyon felszínesen értékeljük az eseményeket. Nem is sejtjük, mi lehet egy - egy mondat, mozdulat, cselekedet mögött. Márpedig helyesen értékelni csak az tud, aki a Teljes Valóságot látja. Jézus Krisztus erre tanít minket. Ő feltámasztotta Bethániában Lázárt. Utána Lázár testvérei meghívták sokadmagával egy vacsorára. Nagy szenzáció volt: Lázár, aki halott volt, ott ül Jézus Mellett. Márta felszolgált, Mária pedig...? Mária eltűnt, majd visszajött egy kis edénykével, amiben drága illatos kenet volt, azt mind Jézus lábára kente, s a hajával megtörölte. Mindenki látta, hogy ez kincset érő kenet, amiből legfeljebb egy cseppet szoktak a nagyon tisztelt vendég hajára tenni. De nem így eltékozolni! Júdás azonnal számol: legalább háromszáz dénárt (egyévi átlagkeresetet ) ért. Ő is szívesen fogadta volna, vagy a szegényeknek kellett volna adni. A jelenlevők nem is sejtik, hogy Mária milyen hálás Jézusnak, hogy visszaadta a testvérüket. A hála mellett ott van benne az Istennek kijáró Tisztelet és Imádat is. Élete legnagyobb kincsét adta oda, és eszébe sem jut számolgatni, mert mindent szeretne Jézusnak ajándékozni. Közben pedig ő sem tudja, hogy ennél még többről van szó. Egy héttel később Jézus már meghal a Kereszten, és gyorsan kell majd eltemetni, a szokásos kegyeleti megkenés nélkül. Ezért mondja a Mester: az Én temetésem napjára szánta ezt. Mária tehát tudtán kívül részt vett Isten Üdvterve megvalósulásában. De jó lenne a dolgok mélyére látni, és így mindig helyes Ítéletet alkotni! Uram, segíts, hogy egyre többet lássak a Valóságból, s hadd lehessek én is eszközzé a Kezedben, tudatosan vagy tudtomon kívül is! ÁMEN."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6843 Dátum: 2018 Március 26, 10:07:26 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 26 SOS

„Uram, ments meg minket, elveszünk!"
(Mát. 8. 25 )

Egy átdolgozott nap után este Jézus azt kérte tanítványaitól, evezzenek át a Genezáreti tó túlsó partjára. Ő a halászbárka hátsó részében fáradtan azonnal elaludt. Váratlanul azonban lecsapott az ismerős bukószél a tóra, és nagy vihar támadt. A tanítványok egy része halász volt, hozzáértően küzdöttek a vízzel, de a hajó már majdnem megtelt. Ekkor elhangzott az S.O.S.: Uram, ments meg, elveszünk! Jézus rászólt a viharra: hallgass el!, és nagy csend lett. Ők pedig csodálkoztak: „Ki Ő, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek Neki?" Ez a néhány évtized itt a földön olyan, mint egy nagy átkelés. Elindulunk egy csónak formájú bölcsőben, s megérkezünk a túlsó partra egy csónak formájú koporsóban. Közben pedig különféle viharok tesznek próbára bennünket. Mire kell ügyelnünk? Nem szabad elfelejtenünk, hogy van Túlsó Part. Erre sokan nem gondolnak. Pedig nem mindegy, hol kötünk ki. Itt dől el, hogy az Üdvösség felé vagy a kárhozat felé haladunk. Ez felelős gondolkozásra és Hitre serkent. Tudnunk kell, hogy az elemek erősebbek, mint mi. Tudományunk és technikánk sem tud minden kérdésre választ adni, minden helyzetben megtartani. Ez alázatra indítja az embert: nem vagyok mindenható. A megmenekülés feltétele, hogy ott legyen velünk Jézus, ne Nélküle hajókázzunk. Így is kerülhet viharba az életünk (Hitünk, egészségünk, egzisztenciánk, házasságunk... ), de van Akihez Bizalommal kiáltani: ments meg! Neki van Hatalma minden ellenséges erő felett. Ez a Benne való Bizalmunkat teszi szükségessé. Ő nem a viharoktól őriz meg, de minden viharban megtart. Kiáltsunk Hozzá Bizalommal, minél előbb és minden helyzetben!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6844 Dátum: 2018 Március 27, 12:43:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 27 Rendkívüli lélek

„Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók
közül, mivel Rendkívüli Lélek volt benne..." (Dán. 6. 4 )

Dánielt tizenéves korában hurcolták el Júdeából a babiloni fogságba. Ott idővel magas rangú tisztviselő lett a királyi udvarban. Istenfélő ember a pogány környezetben. Lépten nyomon kiderült, hogy van valamije, amire gyakran szükségük van a többieknek, de ami nincs meg mindenkiben. Így emlegették: Rendkívüli Lélek van benne. Miben állt ez? Dániel olyan kérdésekre is tudott válaszolni, amikre az udvar bölcsei nem. Olyan segítőkészség volt benne, amit csodáltak. Olyan becsületesen végezte hivatali munkáját, hogy nem lehetett hibát találni benne. Csendesen élt, de az Élő Istennel való Közösségét bátran vállalta, akkor is, ha ezért szenvednie kellett. Sugárzó ember volt: az Istennel való Lelki Közösségben feltöltődött, és olyan értékeket tudott továbbadni, amelyekre mindenki vágyik, de az ember magából nem tud árasztani. Átjárta Isten Szentsége, és ez rendkívüli Jellemet formált ki benne, ami a leghétköznapibb helyzetekben is megnyilvánult. A pogány világ pedig rászorul azokra a Kincsekre, Amelyeket Isten Lelke ad a Benne hívőknek. Jézus Krisztus ezt a rendkívüli Lelket, az ő Szentlelkét minden Benne hívő számára hozzáférhetővé tette. Isten ad Szentlelket azoknak, akik Neki engedelmeskednek (ApCsel. 5. 32 ). Ne érjük be kevesebbel, ne legyünk kis igényűek a hívő életben! Isten Újjászületett gyermekei kapják ezt a Rendkívüli Lelket, s a Szentlélek Jézusi Jellemet formál ki bennünk. Megtanít mindig ugyanannak maradni, hitetlen közegben is Tiszta Életet élni, ad olyan Bölcsességet, Szeretetet, ami túlmutat rajtunk Istenre, s amikor az emberek látják tetteinket, dicsőítik Mennyei Atyánkat (Mát. 5. 14 ). A világnak nagy szüksége van Isten gyermekeire, akiket Isten Lelke vezet."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6845 Dátum: 2018 Március 28, 08:55:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 28 Meg lehet ezt tanulni?

„Ami testtől született,
test az, és ami Lélektől
született, Lélek Az.
(Ján. 3. 6 )

Egyesek megtanulják a vallásos szóhasználatot és viselkedést, de ettől még nem születtek Újonnan. Ügyesen forgolódnak ilyen közegben, de hamar meg lehet állapítani, hogy nincs bennük „rendkívüli lélek", csak vallásos álarc van rajtuk. Attól, hogy valaki magára ölt egy Ronaldo feliratú mezt, még nem lesz világhírű futballista. Mások őszinte elszánással nekiveselkednek, hogy keresztények lesznek. Önfegyelemmel, olykor önsanyargatással fékezik ösztöneiket és indulataikat, pallérozzák beszédüket, segítenek, akinek csak tudnak, de egy váratlan helyzetben előbukkan Igazi természetük, és szégyenkezniük kell. Aztán vagy lemondanak az erőlködésről, vagy megpróbálnak fenntartani egy kegyes látszatot, és képmutatók lesznek. És vannak, akiket Isten Szentlelke Újjászült, és Új Természetet kaptak. Sajnos mindig megmarad a régi is, de nem az uralkodik. S a Cél, hogy az Új Természet, „a hit által bennünk lakó Krisztus" erősödjék, a mi régi természetünk pedig ne kapjon szerepet, és egyre kisebb legyen. Ne mi takarjuk el Krisztust, hanem Ő fedezze el sok hibánkat, gyengeségünket. Az Igazi kegyességet, Istenfélő Életet, Jézusi Jellemet tehát nem lehet megtanulni, és nem lehet magunkat ilyenné nevelni. Arra csak Újjászületni lehet. Egy kis csiga szeretett volna átmenni az autópálya túlsó szélére. Anyukája azonban ezt mondta neki: nem, nem, oda csak születni lehet. De Jézus szava: szükséges Újjászületnünk, magában hordja a jó hírt is: Lehetséges Újjászületnünk.! „Isten Élő Igéje által" szül minket Újjá (1Pét. 1. 23 ). Dániel is ehhez az Igéhez ragaszkodott gyerekkorától kezdve, és ez formálta őt erős jellemmé."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6846 Dátum: 2018 Március 29, 08:33:46 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 29 A Lélek Tápláléka

„...napjában háromszor térden állva imádkozott,
és Magasztalta Istenét..." (Dán. 6. 11 )

Mi erősítette Dániel Új Természetét? Mi tette lehetővé, hogy kedvezőtlen körülmények között is mindvégig megmaradjon Isten Engedelmes, használható, sokak számára hasznos gyermekének? Mindenekelőtt az, hogy ismerte és komolyan vette Isten Igéjét. Amikor elhurcolták Babilonba társaival együtt, nem volt hajlandó semmi olyan ételt megenni, ami a Biblia szerint tisztátalannak számított. A leghétköznapibb dolgokban is Isten Írott Igéjéhez igyekezett igazodni. S ha ez nehéz volt, akkor is mindent megtett ennek érdekében. Isten Áldása kísérte erőfeszítését (Dán. 1. 8. és 17 ). Élete ritmusát a rendszeres imádkozás adta: „napjában háromszor térden állva imádkozott, és Magasztalta Istenét". S tette ezt akkor is, amikor átmenetileg megtiltották, és súlyos büntetés járt érte. Mert neki az imádkozás nem szokás volt, nem esetleges időtöltés, hanem Létfeltétel. Olyan Életszükséglet, mint másnak a légzés. Isten Igéje volt a lelki Tápláléka, a komoly imaélet a lélek Oxigénje. És nagyon fontos volt neki a testvéri Közösség hívő barátaival. Amikor Nebukadneccar király azt az őrült parancsot adta, hogy találják ki, mit álmodott, és úgy fejtsék meg azt, ellenkező esetben minden tudóst kivégeztet, Dániel azonnal a barátaihoz sietett, és együtt könyörögtek, hogy Isten segítsen nekik. És Isten meghallgatta és használta őt, hogy megmentse a pogány tudósokat és Dánielt is (Dán. 2. 18 ). Ige, Imádság, Közösség - ez erősíti a hívőt, és teszi Áldott Eszközzé Isten Kezében."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6847 Dátum: 2018 Március 30, 06:52:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 30 Emelkedett Élet

„Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé..."
(Dán. 6. 11 )

Dániel szakmai megbízhatósága és erkölcsi tisztasága egyre nagyobb tekintélyt adott neki, és Dárius alkirállyá akarta kinevezni. Korrupt ellenségei régóta irigyen nézték őt, de most elhatározták, hogy elteszik láb alól. Összeesküdtek ellene, kiagyaltak egy törvényjavaslatot, jóváhagyatták a mit sem sejtő királlyal, s mivel tudták, hogy Dániel a tilalom ellenére is fog imádkozni, biztosra mentek: büntetésül az oroszlánok vermébe kellett őt dobni. Milyen nagy különbség! Dániel emeleti szobájában dolgozik és imádkozik, ellenségei a földszinten (olykor a sötét alagsorban ) főzik ki gyilkos tervüket. Dániel a birodalom érdekében fáradozik, ők a saját karrierjüket építgetik. Dániel Isten Kezében vált áldott eszközzé mások javára, ellenségei az ördög kezében lettek gyilkos eszközzé mások megrontására. Dániel nyitott ablakai mutatják: Istentől kap Világosságot, Bölcsességet, Vezetést, ellenségei pedig, mint a pincebogarak, szaladgálnak lenn, és keresik szennyes eszközökkel a maguk hasznát és érvényesülését. Más síkon folyt az életük. Dánielt Isten felülemelte minden kicsinyes szemponton, alantas célon és saját magán is. Nem akart ő senki fölé kerekedni, nem lett fölényes, csak emelkedetten gondolkozott és cselekedett. Tudta, hogy nincs magára utalva, Isten irányítja életét. A Biblia azt tanítja, hogy mindnyájan a „földszintre" születünk. S magunkban „belenehezülünk a sárba". Isten tud kiemelni innen, gyermekévé fogad, s boldogan vallhatjuk: „Az Úr az én Kőszálam, Váram és Megmentőm... Lenyúlt a Magasból, és fölvett" (Zsolt. 18. 3. és 17 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6848 Dátum: 2018 Március 31, 07:58:32 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 31 Az Élő Isten

„Ő az Élő Isten, Aki megmarad Mindörökké." (Dán. 6. 27 )

Dániel életét megmentette Isten, nem tépték szét az oroszlánok. Amikor sértetlenül kihúzták a veremből, Dárius király kiadott egy rendelkezést: mindenki tisztelje Dániel Istenét! Miért? Mert „Ő az Élő Isten... Uralkodása Végtelen. Ő Megment, Megszabadít... Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából". Úgy tűnik, merőben új volt Dárius számára, hogy van olyan Isten is, Aki Valóban Létezik. Aki megőrzi a Benne bízókat, parancsol a vadállatoknak is, Aki ezek szerint hall, cselekszik, ténylegesen Uralkodik. Úgy tartották, hogy minden nemzetnek megvannak a maga istenei, de azok nem szoktak így cselekedni. Sőt egyáltalán nem szoktak cselekedni. Nem véletlen, hogy Dániel ennyire ragaszkodik a maga Istenéhez, hogy még az oroszlánok vermét is inkább vállalta, mint a hitehagyást, az Élő Isten megtagadását. Hinni sokszor azt is jelenti, hogy életveszélyesen Rábízzuk magunkat az Élő Istenre. Az egyetlen Igazi Életbiztosítás a Hozzá való ragaszkodás, mert a Vele való Hitbeli Közösség maga az Élet, a Teljes Élet, az Örök Élet, az Üdvösség. S a Benne hívőt még a halál is Hozzá viszi közelebb. Persze ezt a meggyőződést könnyen be lehet állítani úgy is, mint a többi úgynevezett isten és az azokban hívők megvetését. Pedig ez a megalapozott Hit nem diszkriminál senkit, sőt éppen ez olt Szeretetet és Felelősséget az ember szívébe, hogy bemutassa az Élő Istent másoknak is. A Biblia nem a keresztény vallás kizárólagosságáról szól, hanem az Élő Jézus Krisztus Kizárólagosságáról. Egyedül Jézus mondhatta el: „Én Vagyok az Út, az Igazság és az Élet; senki sem mehet az Atyához, csakis Énáltalam." (Ján. 14. 6 ) A sok emberi vélekedés miatt is, és személyes Üdvösségünk szempontjából is döntő, hogy hisszük - e ezt Teljes Meggyőződéssel."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6849 Dátum: 2018 Április 01, 08:11:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 01 Mi a böjt célja?

„Amikor pedig böjtöltök..." (Mát. 6. 16 - 18 )

A húsvét előtti heteket böjti időszaknak nevezik. Úgy készül a hívő ember Jézus Krisztus Halálának és Feltámadásának ünnepére, hogy elcsendesedik, magába száll, s többet foglalkozik olyan dolgokkal, amelyeket fontosnak tart, de el szokott hanyagolni. Az életünk betegesen egyoldalúvá vált. Sokkal többet törődünk magunkkal, mint másokkal, a testünkkel, mint a lelkünkkel, a pillanatnyi teendőkkel, mint a hosszú távú, sőt Örökkévaló Igazságokkal. Emiatt úgy válik szegénnyé az életünk, hogy észre sem vesszük, azt gondoljuk, ez az állapot a normális. A böjt azt jelenti, hogy a keresztény ember egy időre lemond a saját élvezetéről, szórakozásáról, hogy ehelyett másoknak szerezzen örömöt vagy adjon segítséget. A megszokott összeget most nem magamra költöm, hanem másra vagy másra is. Háttérbe szorítom a test igényeinek kielégítését, és tudatosan jobban figyelek a lelkemre. Nemcsak arra ügyelek, mit várnak el tőlem az emberek, hanem hogy mit vár tőlem Isten, Akivel oly sokszor nem törődöm. A böjt az élet egyoldalúságának csökkentése, az egyensúly helyreállítása, terápia, gyógymód, ami mindenkinek használ. Ezzel a lemondással nem érdemeket szerzek Istennél, nem szenvedést okozok magamnak, hanem jót teszek vele önmagamnak is, másoknak is. Nemcsak a gyomrunkon lehet böjtölni, van szóböjt is, indulatböjt, a kedvenc újság helyett lehet játszani a gyerekekkel, a tévé helyett beszélgetni a házastárssal vagy tanulmányozni a Bibliát. Jézus a böjtöt az Istenfélő Élet ugyanolyan Természetes Velejárójának tartotta, mint az imádkozást vagy az adakozást. Aki élete valamely területén tudatosan, határozott céllal elkezdi gyakorolni ezt a lemondást, nagy Lelki Gazdagságra lel. „Atyád... megfizet neked." Mát. 6. 18."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6850 Dátum: 2018 Április 02, 09:14:16 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 02 Vándorok böjtje

„...kérlek titeket, mint jövevényeket...: tartózkodjatok
a testi vágyaktól, amelyek a Lélek ellen harcolnak."
(1Pét. 2. 11 )

A böjt nem valami vallásos indíttatású, öncélú önsanyargatás, hanem Egyetemes Törvény. Lemondás nélkül nem lehet eredményeket elérni. Aki művészi fokon játszik egy hangszeren, naponta több órán át gyakorol. Társai játszanak, szórakoznak, ő pedig ül és „gyötri magát". Ez néha öröm neki, néha valóban gyötrelem, de a cél érdekében vállalja, és megéri. Ugyanez az élsportolók sorsa is. Aki böjtöl, annak hosszú távú céljai vannak. Nemcsak most akarja jól érezni magát, hanem most vállal sok lemondást, akár szenvedést is, mert el akar érni valamit, ami neki többet ér a pillanatnyi kényelemnél és élvezeteknél. Közben pedig ő maga is megedződik, értékesebb ember lesz, mint e lemondás nélkül lett volna. Mai Igénk szerint a hívő ember vándor. Meg akar érkezni a Jézus által kitűzött Célba, ezért meg kell maradnia végig az Élet Útján, és haladnia kell Azon előre. Ez azt jelenti, hogy nem tehet vargabetűket, nem léphet félre, nem veszíthet időt hiábavalóságokkal. Tartózkodik hát a testi vágyaktól, amik akadályoznák a haladásban. Aki böjtöl, komolyan veszi, hogy az életnek nemcsak hossza és széle van, hanem mélysége is. És éppen az életminőség javítása érdekében mond le mindenről, ami ezt rontaná. Élhetne ő is bizonyos lehetőségekkel, de nem él - a Cél érdekében. Lemondása tehát nem megszegényíti, hanem segíti abban, amit fontosnak tart és el akar érni. Jézus Krisztus földi Élete egyetlen nagy Böjt volt. Otthagyta a Mennyei Dicsőséget, Magára vette nyomorult testünket, vállalt minden szenvedést azért, hogy minket Istenhez visszavezessen, „...Gazdag Létére Szegénnyé lett értetek, hogy ti az Ő Szegénysége által meggazdagodjatok." (2Kor. 8. 9 ) Kövessük példáját!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6851 Dátum: 2018 Április 03, 07:24:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 03 A böjt mint fellélegzés

„Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok...,
és Én megnyugvást adok nektek." (Mát. 11. 28 )

Pörgünk, mint a búgócsiga - mondta valaki -, azután felborulunk. Mert az is csak addig áll, amíg pörög. Valóban ez jellemzi sokak életét: pörgés és kiborulás. Nagyon felgyorsult az életünk. Szorít a megélhetés, sodornak az események, csábítanak a lehetőségek, s közben szétzilálódnak a kapcsolataink, elveszítjük egymást a nagy rohanásban, s megeshet, hogy útközben valahol elmarad a lelkünk is. Jézus nagyon sokat dolgozott. Előfordult, hogy enni sem volt ideje (Márk Ev. 6. 31 ). De amikor csak tehette, visszavonult az Atyával való csendes beszélgetésre, és elment egy - egy napra tanítványaival, hogy csak a lelkükkel és egymással foglalkozzanak. Ebben a böjti időben ezt kellene megtanulnunk. Legyen mindennap egy kis idő, amikor nem mi tevékenykedünk, hanem Isten munkálkodik bennünk! Legyen minden héten egy nap, ami valóban az Úr Napja! Engedjünk Jézus hívásának, Aki ma is a megfáradtakat hívja Magához, és megnyugvást, szó szerint: fellélegzést kínál nekik. A böjt lényege, hogy valamilyen földi célt félretesz az ember egy időre, hogy a Mennyeiekre figyeljen. Az ideig valót feladja az Örökkévalóért. A test követelőzését figyelmen kívül hagyja, és a lelkével foglalkozik. Önmagát megtagadja, és másokkal törődik. S miközben így valamiről lemarad, sokkal többet kap, Istenben lesz gazdag, ahogy Jézus mondta, és utána mindent jobban bír, többet tud adni másoknak, mert ő maga lesz mássá. A bibliai böjt Áldásosan kihat a házasságra, családra, az egészségre, a teljesítményünkre - az egész társadalomra. Ez nem alkalmi akció, hanem egy sajátos gondolkozás és életmód. Érdemes már ma elkezdenünk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6852 Dátum: 2018 Április 04, 09:19:10 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 04 Életmentő lemondás

„Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék..."
(Ézs. 58. 4 )

Valaki, miután körbenézett a társaságon, nem mondott el egy viccet, mert az az egyik jelenlévőnek rosszul esne. Pedig sikere lett volna, ha előadja. Valaki lemondott arról, hogy visszakapja a kölcsönadott pénzét, mert megtudta, hogy akinek adta, még elesettebb helyzetben van, mint ő. Valaki egy várva várt, ajándékba kapott, értékes hangversenyjeggyel a zsebében elment költöztetni egy ismerősét, mert azt cserbenhagyták a segítői. A böjtnek számtalan lehetősége van. Ézsaiás könyvének 58. fejezete színes felsorolást ad. Böjt minden ki nem mondott bántó szó, böjt minden meg nem torolt sérelem, böjt az, ha másnak kedvezek, s én mondok le valamiről ezért. Ma sokak vezér elve: a cél, hogy én most jól érezzem magam - és minden szót külön hangsúlyoznak. Ha mindenki erre törekedne, kipusztulna az emberiség. A böjt létfeltétel lett az emberiség számára. Mindnyájunkat fenyegető veszéllyé vált az általános anyagiasság és az élvhajhászat. A világ mindent alárendel a profitnak, s ez embertelenné tesz. Mivel pedig Istent száműztük a közéletből, úgy véljük, nem tartozunk senkinek felelősséggel, ez pedig felelőtlenné tesz. Az anyagiasság és hedonizmus a jövő ellen dolgozik. Ha az emberiség nem ismer mértéket, az rablógazdálkodáshoz vezet, s tönkretesszük a földet, a légkört - önmagunkat. Személyes boldogságunk és a globális kilátások egyaránt szükségessé teszik, hogy megtanuljunk önként, értelmesen, céltudatosan, örömmel böjtölni. Úgy, ahogyan az Isten szerint helyes."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6853 Dátum: 2018 Április 05, 08:45:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 05 Júdás

„Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja Őt."
(Mát. 26. 16 )

Az Evangéliumok a legrészletesebben Jézus Krisztus Szenvedéstörténetét (passióját ) írják le. Ennek kapcsán sok szereplőt közelről is megismerhetünk. Vegyük őket sorba! Időrendben Júdás volt az első. Ő árulta el Jézus ellenségeinek, hogy hol foghatják el a Mestert feltűnés nélkül. A látszat azt mutatta, hogy Júdás Jézus tanítványa, hallotta, látta Őt éveken keresztül. A tanítványi kör pénztárosa volt, aki néha el is csent a közös kasszából. De egyébként úgy tűnt, rendben van az élete, követi a Mestert. A valóság azonban az volt, hogy végig mást várt Jézustól, mint amit Ő hozott. Júdás azt akarta, hogy Jézus Messiási Hatalmával űzze ki a rómaiakat, Jézus pedig az egész emberiség bűnkérdését jött megoldani. Árulásával is kényszerhelyzetbe akarta hozni a Megváltót, hogy végre cselekedjen. S amikor látta, hogy nem ez történt, hanem valójában Jézus Kínhalálának az okozója lett, öngyilkosságot követett el. Ő karddal akart segíteni egy kis népen, Jézus a Kereszttel segített az egész világon. Júdásnak Jézus segítsége kellett volna, hogy elérje saját célját, de nem kellett neki Uralma. Bensőleg soha nem azonosult Vele. Milyen nagy dolog, ha valaki őszintén bevallja: vétkeztem! De ha a bűnével nem Jézushoz megy, és nem lesz abból bűnvallás, a bűne megfojtja az embert. Jézus közelében is maradhat valaki Tőle távol, ha nem rendeli alá magát mindenestől a Megváltónak. Az idők folyamán az emberi fantázia sok mindent kitalált Júdásról, aminek semmi történeti alapja nincs. Ne zavarja ez meg az Evangéliumok Hiteles Tudósítását! Júdás nem hős és nem áldozat. A maga függetlenségét Jézus mellett is megőrző, képmutató ember, aki saját bűnének csapdájába esett: pénzért elárulta Azt, Aki mindvégig szerette őt."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2562
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6854 Dátum: 2018 Április 06, 08:04:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 06 Kajafás

„A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák." (Mát. 26. 59 )

Jézus Keresztre feszítése idején Kajafás volt a főpap, s így a hetventagú nagytanács elnöke is. Ennek a testületnek kellett kimondania a halálos Ítéletet a Megváltóra. Ez az ítélet már készen volt, csak formai bizonyítékokat kellett keresni a jogosság látszata miatt. Ennek érdekében Kajafás hamis tanúkról is gondoskodott, de azok egymásnak ellentmondó hazugságokat állítottak, így végül ő mint ügyész feltette a döntő kérdést: - Te vagy - e a Krisztus (a Messiás), az élő Isten Fia? - Én Vagyok - felelte Jézus. Ez a két szó mindig Isten Önkijelentése volt. Ezek után minden tanácstag kimondta az ítéletet: Méltó a halálra. Mi volt Kajafás és társai bűne? Az, hogy nem azt vizsgálták meg, mennyiben lehet Igaz - akár a Szentírás alapján -, amit Jézus Magáról állít, hanem ragaszkodtak a maguk előítéletéhez: Ő nem lehet a Messiás. Aki a saját igazának szemüvegén keresztül néz, nem láthatja meg a Valóságot. A maguk igazának bizonygatásához nem féltek igénybe venni szennyes eszközöket sem. Isten Igazságának győzelméhez soha nincs szükség ilyesmire. Bírói székben ülve senki sem tudhatja meg, hogy Ki valójában Jézus Krisztus. Csak ha magunkat őszintén megalázzuk Előtte, akkor kapunk választ a kérdéseinkre, s akkor fogjuk megérteni az Ő Válaszát. - Jézus Kijelentéseit az értelmünk ítélőszéke elé állítva csak belebonyolódunk előítéleteinkbe. Aki előlegezi Neki a Hitet, azt Ő értelmileg is meggyőzi arról, hogy mi Valójában az Igazság. S könnyen kiderülhet: nem Jézus istenkáromló, hanem én, nem Ö méltó a halálra, hanem én. Az ezt megértő embernek pedig nem kell többé bizonygatni, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett, mert csak így kaphatnak Kegyelmet a Benne Hívők."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.