Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 464674 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6870 Dátum: 2018 Április 22, 09:48:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 22 Akiket a Lélek vezet

„Erre megnyílt a szemük,
és felismerték, Ő azonban
eltűnt előlük." (Luk. 24. 31 )

Ez a történet csúcsa. A két férfi behívta Jézust az otthonukba, tudomásul vették, hogy mint Úr van ott jelen, s erre lehullt a hályog a szemükről, felismerték vendégükben a Megfeszített és Feltámadott Krisztust. Ő pedig ezt követően eltűnt előlük. - S mi a különös? Hogy nem hiányolják, hanem minden tanácskozás nélkül olyasmit tesznek, ami már nem rájuk, hanem Krisztusra Jellemző. Krisztus kezdi irányítani őket. Hogyan? Szentlelke által. Mert csak „előlük" tűnt el, de nem hagyta őket magukra. Jézus Krisztus nem Testi Jelenlétével akar egy ideig velünk maradni, hanem Lelke által Mindörökre bennünk. Hogyan is ígérte Ő ezt? „...kérni fogom az Atyát, s másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen Mindörökké... nálatok lakik, sőt bennetek lesz." (Ján. 14. 16 - 17 ) „Ha valaki Szeret engem, az megtartja az Én Igémet (Úrnak tekint, Engedelmeskedik Nekem ); azt pedig az Én Atyám is Szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk Magunknak nála." (Ján. 14. 23 ) A Mennybemenetellel végleg megszűnik, hogy Jézus Fizikai Jelenlétével segíti tanítványait. De a „másik Pártfogó", az Ő Szentlelke belülről irányítja a benne hívőket. Ebből kaptak ízelítőt az Emmausi férfiak, s ezt tapasztaljuk mi is ma. Ők „még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe", hogy elújságolják: Krisztus Feltámadt, Ő Él! Krisztust viszik magukkal a kétségbeesett tanítványokhoz, és Krisztus viszi őket. Már nem a külső körülmények szabják meg a magatartásukat, hanem a Szentlélek Vezeti őket belülről. „Akiket pedig Isten Lelke Vezérel, azok Isten fiai." (Róm. 8. 14 ) Ez lett annak a Gyümölcse, hogy hallgatták Jézus Igemagyarázatát, s behívták Őt a házukba és a szívükbe."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6871 Dátum: 2018 Április 23, 12:48:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 23. Irányváltás

„Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet..."
(Luk. 24. 33 )

Ez a két tanítvány tehát még abban az órában indult vissza Emmausból Jeruzsálembe, hogy vigye az Örömhírt: Krisztus Feltámadt. Néhány óra különbséggel ugyanazon az úton, ugyanaz a két ember - de mennyire más lélekkel! Mi a különbség? Akkor tele volt a szívük keserűséggel, a szájuk panasszal. Most tele vannak Örömmel, a szájuk Örömhírrel. Akkor önmagukat sajnálták, most másokért éreznek felelősséget. Akkor arról beszéltek, amit Jézussal tettek az emberek, most arról, hogy mit Tett Jézus az emberekért. Ahogyan megváltozott a haladásuk iránya, úgy megváltozott az egész gondolkozásuk, Életük Tartalma, Célja is. Az is mindig a Szentlélek munkája, hogy két ember ennyire egyetért, egy irányba fordul, ugyanazt akarja. Otthagytak vacsorát, vetett ágyat, minden kényelmet, és fáradtan, sötétben azonnal indultak vissza, mert nem akarták, hogy mások is olyan letargiába süllyedjenek, mint amiben ők voltak. S erre nem kellett nógatni őket, Jézus Lelke indította mindkettőjüket, s ők készséggel engedtek Neki. Küldetést kaptak, s nagyon szeretik Küldőjüket is, azokat is, akikhez küldi őket, s minden áldozatra készek, hogy elvégezzék feladatukat. Amikor megérkeztek, az a hír fogadja őket, hogy Feltámadott az Úr. „Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt..." Egymás Hitét erősítik a gyülekezetben, ahogyan ezt Isten Lelke ma is Teszi. Ha esetleg rossz irányba halad az életünk, lehet irányt váltani ma is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6872 Dátum: 2018 Április 24, 07:33:54 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 24 Krisztus bennem

„...többé tehát nem én élek, hanem Krisztus Él bennem..."
(Gal 2. 20 )

Az Emmausi tanítványok története azt is mutatja, hogyan változik meg a személyes névmások sorrendje, ha valaki Újjászületik. Vannak, akik így gondolkoznak: a sorrend én, én, én. Ez a kisgyerekekre jellemző, ebből ki kellene nőni. A szomorú valóság azonban az, hogy sok felnőtt is megmarad ezen az éretlen, gyerekes, infantilis szinten. Az általános persze ez: én, te, Ő. S ha az „Ő" Istent jelenti, akkor az sok ember életéből hiányzik. Nem tagadják Istent, csak semmibe veszik, negligálják. Ez volt jellemző az Emmausi tanítványokra is: állandóan magukról beszéltek, hogy ők mit éreznek, mit veszítettek, mit éltek át, mi bántja őket. Másokról csak rosszat tudtak mondani, Jézus pedig már nem létezett számukra, hiszen megfeszítették. S amikor megnyílt a szemük? Tele lettek Krisztussal: Ő hogyan lépett melléjük, Ő mit Mondott, mit Tett, Feltámadt... Jézus lett a nagy Ő, Aki az első helyre került életükben. Utána következtek a többiek, akikre korábban nem is gondoltak: vajon mi van velük, szomorkodnak, mert ők is azt hiszik, hogy Jézus halott. Menni kell hozzájuk, vinni az Örömhírt, mégpedig azonnal, így fáradtan is, nem számít, mibe kerül, nem szabad magukra hagyni őket. Az Ő után jött tehát a te. És az én? Nincs is róla szó. Hova lett? Meghalt: „Krisztussal együtt Keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus Él bennem..." Nem én vagyok a fontos, hanem Ő. És ezért tudok önfeledten szolgálni másoknak. Eközben leszek magam is egyre inkább azzá, akivé Ő akar Formálni, „..kiformálódik bennetek a Krisztus." (Gal. 4. 19 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6873 Dátum: 2018 Április 25, 08:25:00 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 25 Szemlélőkből hírnökökké

„És menjetek el gyorsan, mondjátok
meg a tanítványainak, hogy Feltámadt
a halottak közül..." (Mát. 28. 7 )

Húsvét hajnalán néhány asszony kiment Jézus sírjához, hogy „megnézzék a sírt". A tiszteletük, a kegyeletük, a szeretet indította őket erre. S hamarosan ők lettek a Feltámadás Örömhírének első hírnökei. Milyen állomásokon át vezetett az útjuk?
1. Kimentek szemlélődni. Sokan keresik így ma is Jézust, érdeklődnek Utána, szívesen megismernék a Vele kapcsolatos irodalmat, gyakran nem is fogalmazzák meg pontosan, mire vágynak, csak hiányérzetük van.
2. Legnagyobb meglepetésükre angyal szólította meg őket, s kaptak egy feladatot: ne féljetek, Jézus Feltámadt, mondjátok meg ezt tanítványainak! Az angyal szó azt jelenti: küldött. Így hallunk mi is információkat Jézusról, Igehirdetést az Ő mai küldötteitől.
3. Ők ezt elhitték, és azonnal engedelmeskedtek a felszólításnak, indultak, hogy elmondják az Örömhírt. A Hit mindig Engedelmességben valósul meg. Ha kezdem megvalósítani, amit a Bibliában olvastam, a prédikációban hallottam, akkor elindultam a Hit Útján.
4. Eközben éljük át mi is, amit az asszonyok akkor: szembejött velük Jézus. Tapasztalattá lesz a Hit. Kiderül, hogy Igazat mondott a Mennyei követ. Jézus meggyőz arról, amit előtte látatlanban komolyan vettem, a küldött Szavára elhittem.
5. És így még teljesebb meggyőződéssel lehet továbbmenni a jó hírrel a tanítványokhoz. Azok egyébként ezt nem hitték el, de ez nem veszi el a hírvivők kedvét, ők már egészen bizonyosak abban, amit előbb Hittel elfogadtak. Mi hol tartunk ezen az Úton? Onnan lépjünk tovább, s legyünk boldog hírvivők!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6874 Dátum: 2018 Április 26, 08:03:54 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 26 Sugárzó Igék

„...szelíden fogadjátok a belétek oltott Igét,
Amely meg tudja menteni lelketeket."
(Jak. 1. 21)

Mi szükséges ahhoz, hogy jó hatásfokkal tudjuk olvasni és hallgatni Isten Igéjét, vagyis hogy eredményes, gyümölcsöző legyen az életünk?
1. Szükséges hozzá egészséges passzivitás, „...szelíden fogadjátok a belétek oltott Igét..." A templom Isten műhelye, ahol Ő formál minket. A templom nem színház, hanem műtő, ahol teljes bizalommal kiszolgáltatom magamat Istennek - gyógyulásom érdekében.
2. Szükséges egészséges aktivitás. „Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói!" Akkor lesz igazán az enyém, ha kipróbálom, elkezdem cselekedni, ahhoz igazítom az életemet. Jézus nem elméleteket hozott, hanem megtanít Élni. Ezt csak a gyakorlatban lehet megvalósítani.
3. Mindennek sajátos következménye egy bizonyos lelki radioaktivitás. Ez azt jelenti, hogy Isten Igéje munkálkodik bennem, átalakít, meglátszik rajtam, sőt sugárzó emberré tesz. Szavak nélkül is prédikálni kezd az ilyen ember Élete. A beszédünk, tetteink, egész lényünk Istenre mutat. Néha ki lehet mutatni egy - egy Ige munkáját egy engedelmes hívő Életében. Így valósul meg az, hogy az Igével élő hívő egész Élete Istentiszteletté válik. Romboljunk le minden ellenállást, ami esetleg bennünk van Isten Igéjével szemben, hogy készséggel fogadjuk be azt! Szabaduljunk meg minden lustaságtól, ami az azonnali Engedelmességet akadályozná bennünk! Aztán dicsőítsük Istent, ha Igéjével folyvást tisztogat, gazdagít, és Krisztusi jellemmé formál bennünket! S ne legyünk restek továbbmondani se azt, ami rajtunk segített!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6875 Dátum: 2018 Április 27, 06:58:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 27 Egy vállalkozó megtérése

„...az Úr megnyitotta a szívét,
hogy figyeljen arra, amit Pál
mond." (ApCsel. 16. 14 )

Ezt az asszonyt Lídiának hívták, a mai Törökország területén levő Thiatírában született, de Filippiben lakott. Ott volt kelmefestőműhelye és üzlete is. A bíborcsigából nyert festékkel megfestették a gyapjút, s az abból készült kelmének magas ára volt. Eredetileg pogány volt, de kereste a láthatatlan Istent, és szombatonként együtt imádkozott az ott lakó zsidó asszonyokkal. Amikor pedig Kr. u. 49 - ben Pál apostol Filippibe is eljutott, Lídia figyelmesen hallgatta a Jézusról szóló Igehirdetést. Eközben „az Úr megnyitotta a szívét". Jézus melletti döntését megpecsételte azzal, hogy megkeresztelkedett, házát pedig felajánlotta a keresztény misszió részére. Így lett Lídia filippi háza az első keresztény gyülekezeti ház Európa földjén. Nem kis döntés volt ez, mert a pogány városban gyanakodva nézték a láthatatlan Istent imádó zsidókat is, és ezt az új vallást is, amely a Király Krisztust tisztelte. Lídia azonban vállalta az esetleges következményeket. Mindez a figyelmes Igehallgatás közben dőlt el. Isten így tud nekünk Világosságot adni, Új Utakra vezetni, lelki gazdagsággal megajándékozni, amelyet mi továbbadhatunk másoknak. Akinek az Úr megnyitja a szívét, annak megnyílik a szeme, s meglátja, kinek mivel segíthet. Megnyílik a szája, s bizonyságot mer Jézusról tenni. Megnyílik az ökölbe szorított keze, s tud vele simogatni és imádkozni, akár még az ellenségeiért is. Megnyílik az egész ember, mert megnyílt előtte a menny, amit Jézus Krisztus nyitott meg minden benne hívő előtt. Boldog, aki belép az Ajtaján!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6876 Dátum: 2018 Április 28, 06:56:54 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 28 Teljes bátorsággal

„Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg
szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék Igédet...
(ApCsel. 4. 29 )

Ez az imádság akkor hangzott el, amikor üldözni kezdték a keresztényeket Jeruzsálemben. Nem védelmet kértek Istentől, végképp nem valami rosszat az ellenségre, hanem azt, hogy továbbra is teljes bátorsággal hirdessék az Igét. Ebből lesz az ellenségnek is a legnagyobb haszna. Ez a görög szó az eredeti szövegben nagyon gazdag jelentésű: egyenesen, nyíltan, egyértelműen elmondani valamit, ami a hallgatóknak fontos. Aki így beszél, az nem hallgat el semmit az információból, azt sem, amit esetleg nem szívesen hallgatnak, mert a hallgató érdeke, hogy mindenről értesüljön. Ma nagy ködösítés folyik. Egyeseknek egyenesen tanítják, hogyan rejthetik el gondolataikat a szavaik mögé. Sok féligazság, kétértelmű beszéd, csúsztatás hangzik el. Az Igehirdetés nem lehet soha ilyen, és a keresztény ember beszéde sem. Van, aki tudja, mit beszél, s van, aki beszél, amit tud. Nekünk az előbbiek közé kell tartoznunk. Az Isten Szeretetéről, a Jézus Krisztusban megvalósult Váltságról szóló Beszéd mindig Világos, érthető, és a hallgatók érdekében hangzik. Pál apostol mindig Isten teljes Akaratát hirdette, még ha megverték miatta, akkor is. Mert Szerette azokat, akiknek mondta. Bátorság azért kell ehhez, mert a világ egyre messzebb sodródik Isten Igéjétől. Tehát az Igehirdetés idegen az emberek számára. Aki valami hízelgőt mond, azt szívesebben hallgatják. Az emberek bármit könnyebben elhisznek, mint a Szentírás Igaz és Életmentő Igazságait. A Krisztus által felkínált Szabadítás leleplezi tehetetlenségünket, s ez sérti büszkeségünket. Bátorság, teljes meggyőződés és a hallgatók iránti nagy Szeretet kell ahhoz, hogy mégis mondjuk és Éljük Isten Igéjét. Imádkozzunk mi is azért, amiért a Jeruzsálemi keresztények annak idején!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6877 Dátum: 2018 Április 29, 07:47:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 29 Kitartó futás

„...állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát!"
(Zsid. 12. 1 )

Mi kell ahhoz, hogy egy versenyző győztesként fusson be a célba? Mi szükséges ahhoz, hogy egy hívő ember ezt hallja majd Jézustól: aki győz, Velem Együtt ül az Én Trónomon?
1. Nem szabad semmi felesleges holmit magunkkal vinni, „...tegyünk le minden ránk nehezedő terhet... és bűnt..." Aki Jézussal jár, annak le kell számolnia mindennel, ami ebben akadályozná. Teli hátizsákkal nem lehet futni. Önmagukban jó dolgokat is el kell vetni, ha nehezítik az előrehaladást. Futás közben például nem célszerű virágot szedegetni.
2. A nehézségek miatt fel ne adjuk a versenyt! Minden pályán vannak nehézségek, de mi kitartással fussuk meg az előttünk levő pályát! Az állóképesség, állhatatosság, kitartás a győzelem elengedhetetlen feltétele, „...aki mindvégig kitart, az üdvözül" - mondta Jézus (Mát. 24. 13 ). Vannak, akik egyszer elindultak, azután abbahagyták a versenyt - sose fognak célba érni.
3. Az eredményes versenyhez szükség van jó edzőre is, aki maga is futott, ismeri a buktatókat, és Győzelemre segít. Ez nekünk Jézus Krisztus Ezért írja alapigénk: „Nézzünk fel Jézusra", Aki mindvégig Kitartott, Engedelmes volt a Kereszthalálig, ismeri gyengeségeinket, velünk együtt „fut" ezen a pályán, átsegít a holtpontokon, és Célhoz fog segíteni. Csak le ne maradjunk Tőle!
Ezért mondta a követőinek: „Ha valaki Nekem szolgál, Engem kövessen; és ahol Én Vagyok, Ott lesz az Én szolgám is; és ha valaki Nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya." (Ján. 12. 26 ) Ő a Biztosíték arra, hogy Célba érünk. S lehet-e ennél nagyobb jutalma annak, aki ragaszkodott Őhozzá, vállalt Vele jót és rosszat, és kitartással futott mindvégig?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6878 Dátum: 2018 Április 30, 08:51:33 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 30 Viselkedés és természet

„Új szívet adok nektek...
Az Én Lelkemet adom belétek..."
(Ez. 36. 26 - 27 )

A természeti ember a maga ösztöneit és kívánságait gátlás nélkül kiéli, érvényesíti. Ha megütik, visszaüt, ha éhes, szerez magának, amit megkíván, elveszi. Ez nemcsak a kőkorszakban volt így, hanem ma is. A kultúremberben a nevelés során kiépülnek bizonyos gátlások. A törvények megbüntetik a gátlástalanságot, ezért fékezi az ember az indulatait. De azok nem változtak, ugyanazok, mint voltak. Csupán megtanul viselkedni. Aztán lehet, hogy néha gátszakadás történik, amit a kultúroptimizmus nem ért, de mégis kellemesebb így az emberi együttélés. A vallás még magasítja a gátakat, mert szerinte nemcsak a törvény, hanem Isten is jutalmaz vagy büntet. A régi diákrigmus szerint: „Isten Szeme mindent lát, el ne lopd a léniát!" De a lopásra való hajlam megmarad a vallásos emberben is, legfeljebb visszateszi azt, amit már majdnem elvett. A Biblia azt tanítja, hogy Isten a természetünket tudja megváltoztatni. Nem viselkedni tanít, hanem Új Indítékokat ad a benne hívőknek. Késszé és képessé teszi őket arra, hogy Másként gondolkozzanak és más Minőségű Életet éljenek. „Új szívet adok nektek, és Új Lelket adok belétek... Az Én Lelkemet adom belétek, és azt művelem..., hogy Törvényeimet megtartsátok..." Itt tehát már nem a gátakat magasítjuk, hanem egy Új Forrásból másfajta Víz árad a folyóba, annak szennyezett vizét megtisztítja, és újra Élet lesz benne (Ez. 47 ). Tehát a víz minősége változik meg. Ez az Újjászületés. Erre a radikális változásra magunktól nem vagyunk képesek, de Isten Kegyelme elvégzi azt Igéje és Szentlelke által."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6879 Dátum: 2018 Május 01, 08:42:24 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 01. Egy teli marok

„Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két
marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel."
(Préd. 4. 6 )

A munkát ajándékként adta Isten az embernek, és nem büntetésként. A bűneset után jelent meg az örömtelen, verejtékes munka. De a Teremtő Parancsa ma is érvényes: hat napon át dolgozz, a hetediket pedig szenteld meg, vagyis figyelj még jobban Istenre, s engedd, hogy Ő dolgozzék benned! Mert a munka nem az emberi élet egyetlen tartalma és értelme. Ha az lenne, akkor beteg, idős, munkaképtelen embertársaink életének nem lenne értelme. Az apostol nem azt írta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hanem aki nem akar dolgozni, ne is egyék (2Thess. 3. 10 ). Isten tehát úgy Rendelkezett, hogy legyen meg a munka méltósága az életünkben, de ne legyen bálvánnyá. Vannak idők, amikor a mindennapi betevő falatért is nagyon meg kell dolgozni. De sok ember már nem a szükségesért, hanem a még többért hajtja magát. Nekik a pénz már nem eszköz, hanem cél. Ettől óv mai Igénk. Nagyon kifejező ez a kép: Isten Megengedi, hogy teleszedjük mind két markunkat is, de ez mindig lelki kárral jár. Ő azt akarja, hogy kiegyensúlyozottan éljünk. Ezért az egyik kezünket telerakja, de a másikat másra akarja használni. Az egyik legyen kérges, de a másik legyen szabad arra, hogy könnyet töröljön, tudjon játszani a gyermekkel, vegye elő a Bibliát, kulcsolódjék imára a másikkal! Tudjon bármikor elvenni a másikból, és csendben, szívesen adni annak, akinek még kevesebbje van, úgy, hogy „ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb" - vagyis ne dicsekedjék ezzel! A keresztény ember tehát szorgalmas, takarékos, törekvő, de nem áldozza fel magát a munka oltárán, hanem a munka csupán eszköz arra, hogy fenntartsa magát és azokat, akikért még felelős. Teljes Életet él."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6880 Dátum: 2018 Május 02, 10:37:55 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 02 Ki adja a legtöbbet gyermekének?

„...a benned élő képmutatás nélküli Hit, Amely először
nagyanyádban, Lóiszban, és anyádban, Eunikében lakott."
(2Tim. 1. 5 )

Timóteus Pál apostol lelki gyermeke volt, ő vezette Jézus Krisztushoz. Később pedig hűséges munkatársa, bizonyos értelemben utóda lett. A Filippi gyülekezetnek ezt írja róla: „nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel." Timóteus otthagyta családját, hazáját, lemondott minden kényelemről, érvényesülésről, és a Jézus Krisztus Evangéliumának, mások Üdvösségre segítésének szentelte életét. Hogyan lett ő ilyen emberré? Úgy, hogy hívő édesanyja és nagyanyja kicsi korától tanította a Szentírás Ismeretére, és úgy éltek otthon, hogy Timóteus képmutatás nélküli Hitet látott bennük, „...gyermekségedtől ismered a Szent Írásokat, amelyek Bölccsé tehetnek téged az Üdvösségre..." (3. 15 ) Bölcs az, aki különbséget tud tenni Jó és rossz között, és van ereje mindig a Jót választani. Timóteus ilyen ember lett. Pedig az édesapja pogány volt. De Istenfélő anyja és nagyanyja komolyan vették a gyermek lelki nevelését, szavaik mögött ott állt hitelesítő példaként az életük, s ez olyan emberré formálta Timóteust, hogy csendes, félénk alkata ellenére is több nagy gyülekezet erősödésében, kemény lelki harcokban, emberek Üdvösségre vezetésében Hatalmasan tudta használni őt Isten. Anyák napján különösen is fontos látnunk, hogy milyen nagy lehetőség ez ma is minden édesanya, szülő és gyermekekkel foglalkozó hívő előtt: Isten Igéjére tanítani a gyermekeket, és Isten Igéje szerint élni előttük. A legtöbbet, egész életre, sőt Örök Életre szóló ajándékot kap, aki ezt otthon magába szívhatja. „Boldog ember az, aki az Urat féli... Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke Áldott lesz." (Zsolt. 112.1 - 2 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6881 Dátum: 2018 Május 03, 13:24:26 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 03 Egészen Jézusig

„Engedjétek Hozzám jönni a kisgyermekeket,
és ne tiltsátok el Tőlem őket..."
(Márk Ev. 10. 14 )

Timóteus édesanyja nem félt attól, hogy gyermeke egészen Jézus Krisztus szolgálatára szánta magát. Tudta, hogy Jézus közelében van a legjobb helyen. Nem magának akarta nevelni és megtartani, hanem örült, hogy Istent, és így sok ember javát szolgálja. Vannak szülők, akik megijednek, ha gyermekük komolyan veszi a Szentírást, és Istennek Engedelmes életet kezd élni. Féltik őt a „túlzásoktól", ha mindennap olvas Bibliát, minden vasárnap elmegy Istentiszteletre, amit ott hall, azt meg is akarja valósítani a hétköznapokban, sőt másokat is hívogat erre az Útra. Valaki ezt mondta: én csak azt akartam, hogy tanítsák egy kis erkölcsre, hogy könnyebben bírjak vele itthon. A gyermek azonban megismerte Jézus Krisztust, és elkezdett az Ő Tanítása szerint Élni. Ezt túlzásnak tekintették, és el akarták őt szakítani Jézustól. Amikor a Mester itt járt a földön, akkor is voltak már ilyen emberek. Szokás volt, hogy édesanyák oda vitték gyermekeiket egy rabbihoz, hogy áldja meg őket. A tanítványok akadályozták ezt. Akkor mondta Jézus: engedjétek Hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el Tőlem őket! Ne féltsük Jézustól a gyermekeinket és magunkat se! Egyedül Ő tud minden gyermeket (a nehéz természetűeket is) formálni. Egyedül Ő az, Akitől csak jót kapnak. Egyedül Ő tudja minden helyzetben megőrizni őket, a szülő keze sok helyre nem ér el, s ha jelen van is, gyakran tehetetlen. Egyedül Jézus tud nekik Tartalmas és Örök Életet, Üdvösséget adni. Mert ennek az Árát egyedül Ő fizette meg. Tőle eltiltani egy gyermeket: Lélekgyilkosság. Menjünk hát el mi is egészen Jézusig (ne csak a templomig vagy a Bibliáig )! És engedjük gyermekeinket is Ővele találkozni, Őt követni, Neki Élni!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6882 Dátum: 2018 Május 04, 14:52:34 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 04 Nevelve nevelődünk

„Legyetek a követőim,
amint én is követője vagyok
Krisztusnak." (1Kor. 11. 1 )

A Szentírás a gyermekek lelki nevelését elsősorban az apák feladatává teszi. Fontos Igazság: a család papja a család apja. Nagy lehetőség és nagy felelősség is kicsi kortól tanítani a gyermekeket Isten Igazságaira, felvértezni őket a rájuk váró küzdelmekre, és felkészíteni a győzelmekre. A komolyan végzett lelki nevelés azonban ránk is visszahat, mi is nevelődünk közben. Mert az Ige, amit másnak mondunk, számunkra is Igévé lesz, Isten hozzánk is Szól általa. S a szavainkat kísérnie kell a tetteinknek is, egész magatartásunkat kötelezi, amit a gyerekeknek mondunk. A tanítás csődje, ha mást lát a gyerek, mint amit hallott. Miközben tehát a gyermekek lelki nevelése folyik, maga Jézus Krisztus Neveli az egész családot - és ennek nagyon sok Áldása van. Természetesen ez érvényes az úgynevezett csonka családokra, meg azokra is, ahol csak az egyik szülő hívő. Nyilvánvaló, hogy nem mi Üdvözítjük a ránk bízottakat. De mutathatjuk nekik az Üdvözítő Jézushoz vezető Utat. Úgy is, mint egy útjelző tábla, de ennél sokkal hitelesebb, ha úgy, ahogyan Pál apostol írta: legyetek követőim, mint ahogy én is a Krisztusé. Ez nem nagyképű kijelentés, hanem a Krisztus - követés komolyan vétele. Akinek pedig nincsenek vér szerinti gyermekei, követheti szintén az apostol példáját, aki ezt írta: „gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg" (Gal. 4. 19 ). Mert ő mindenkit Jézushoz akart vezetni, és úgy tekintett mindenkire, mint akiért Isten felelőssé tette. Így mutatta az utat, így imádkozott hűségesen, néha nagy távolságból is értük, tudván, hogy közben Jézus Krisztus munkálkodik bennük. Akkor is, ha ő erről nem hall, vagy majd csak az Örökkévalóságban tudja meg az eredményét."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6883 Dátum: 2018 Május 05, 20:52:59 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem Harmatja"

„05. 05 Küldetés

„Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj
ott, mert feljutott Hozzám gonoszságának híre!"
(Jón. 1. 2 )

A Bibliai Jónás története sok fontos tanulsággal szolgál, vegyük ezeket sorra most néhány napig! Az ókori Asszíria gonoszsága, kegyetlen, harácsoló telhetetlensége közismert volt. Isten is látta ezt, és Ő minden bűnt Megítél, de előbb figyelmezteti a bűnöst. A megtérésre hívó Ige mindig Isten Kegyelmének a jele. Jónást választotta ki arra, hogy a fővárosban, Ninivében hirdesse ezt az Igét. Jónás azonban nem ért egyet Istennel, mert nem tudja megbocsátani Ninivének, amit az ő népe ellen is elkövetett, és nem akar elmenni oda. Ma ezen gondolkozzunk el: olyan Istenünk van, Aki a gonosz miatt is bánkódik. Nem nézi közönyösen az emberek gonoszságát, Ő Igazságos és bűnt gyűlölő Úr. De ad Lehetőséget a Megtérésre, nem akarja a bűnös halálát, s ha az Megtér, nem hajtja végre az Ítéletet. Mindennek a közlésére viszont követekre van szüksége. Jónást Akarja küldeni, hogy képviselje Őt Ninivében, legyen a szószólója. A Biblia azt tanítja, hogy Isten minden embernek készített valami szép küldetést. Nem kötelező azt teljesíteni, de az az életünk Értelme, hogy Istentől kapott feladatunkat elvégezzük. Ebben az Engedelmességben valósul meg mindenki. Az Istentől elszakadt ember azonban alkalmatlan erre, így előbb Isten Jónást hozza rendbe, hogy utána használhassa őt mások megmentésére. Aki nem önmagát akarja megvalósítani, hanem végzi Istentől kapott küldetését, az Isteni Áldásokat tud közvetíteni másoknak. Az ember életének Értelme ez a közvetítő szolgálat. Aki Istennel Kapcsolatba kerül, annak nem marad üres az élete, hanem Tőle kap olyan Értékeket, Amelyekkel gazdagítani tud másokat. Ennek sokféle változata van. Történik - e ez az én életemben?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6884 Dátum: 2018 Május 06, 10:33:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„05. 06 Isten Elől is Istenhez

„El is indult Jónás, de azért,
hogy Tarsísba meneküljön
az Úr Elől." (Jón. 1. 3 )

Az „indulj", „kelj fel" kifejezés ezt is jelenti: jöjj létre, valósulj meg! A teremtő Isten Megbízása ez. Mert miközben egy ember életében megvalósul Isten Akarata, aközben valósul meg az az ember, és lesz azzá, akinek Isten Teremtette. Aki Istentől kapott Küldetését végzi, az a Helyén van, annak Békessége van. Az autonóm, öntörvényű ember azonban önmagát akarja megvalósítani, ezért nem találják sokan a helyüket, van, aki egy életen át hiába keresi, sehol sem érzi Igazán jól magát. Jónás elindul, de ellenkező irányba. Menekül az Úr Elől, mintha bárhova el lehetne menni Isten Elől. Nem tesz ő semmi rosszat, csak nem teszi azt a Jót, amivel Isten Megbízta. Sok ilyen ember van: nem tagadják Istent, csak éppen semmibe veszik a Parancsait. Egy ember - Isten nélkül: ezt nevezi a Biblia bűnnek. Nem a Célja felé halad. A bűn szó ezt jelenti: céltévesztés. Lehet az ilyen ember tevékeny is, csak éppen nem azt teszi, ami a dolga lenne. Nincs Kapcsolata Istennel, Tőle függetlenül éli napjait. Aztán Nélküle kell eltöltenie majd az Örökkévalóságot is. Ez az Örök halál, a kárhozat. A világon sok menekülő ember van. Munkába, betegségbe, mámorba, sok mindenbe próbálunk menekülni a lelkiismeret, a hiányérzet elől. Jónás vihetné az Életmentő Üzenetet Ninivébe, s ez jelentené neki is a kibontakozást, az Életet. Most, hogy menekül Isten Elől, szabotálja küldetését, ezzel saját pusztulásába, halálába is rohan. A menekülésnek egyetlen helyes formája van: Isten Elől is Istenhez menni. Helyreállítani vagy megerősíteni a Vele való Kapcsolatot, lemondani a magunk igazáról, és Igazat adni Neki, ezzel kezdődik az Igazi Élet, az Örök Élet minden ember számára."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.