Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 500366 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6915 Dátum: 2018 Június 06, 10:34:19 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 06 A Szabadító Isten

„Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!"
(2Móz. 14.14 )

Visszatérő kérdés: mennyiben Isten munkája, és mennyiben a miénk az Üdvösség? A vörös - tengeri átkelés története világos választ ad erre. A fáraó végül elengedte a népet, s Mózes vezetésével elindultak őseik lakhelye felé. A Vörös-tengerhez érve megpihentek. Több százezer ember batyukkal, állatokkal. Akkor jött a vészhír: a fáraó serege üldözi őket. Előttük a tenger, mögöttük az ellenség, az egyik oldalon sivatag, a másikon hegyek. Reménytelen helyzet, itt fognak elpusztulni. A nép fellázad Mózes ellen. Mózes pedig segítségért kiált Istenhez. Akkor erős keleti szél kezdett fújni, az előttük levő még vízzel takart gázlóról elhajtotta a vizet, s a nép Isten parancsára átvonult a túlsó partra. Az őket üldöző sereget pedig a visszazúduló víz elpusztította. Ez mennyiben volt Isten tette, s mennyiben a nép teljesítménye? Nem az emberek fújták a szelet, nem sorfal tartóztatta fel a vizet kétfelől, nem úszva értek át a túlpartra, egy nyilat sem lőttek ki az ellenségre. Sőt kitűnik, hogy még a bátorságot is Isten adta a szívükbe, hogy merjenek élni az Isten által eléjük tett lehetőséggel, és induljanak el. Ezt a Szabadítást kizárólag Isten végezte el, Egyedül. Ők csak elfogadták, remegő, hitetlenséggel kevert Hittel éltek vele. A mi nagy Szabadításunkat, Üdvösségünket is Egyedül végezte el Isten. Jézus Krisztus a Kereszten egyedül szenvedett bűneink miatt. És a Biblia Világosan írja, hogy nem a jók Üdvözülnek, nem azok, akik valamivel kiérdemelték, még csak hozzá sem járulhatunk, mert az Üdvösség Isten Kegyelmének szabad Ajándéka. A mi „hozzájárulásunk" az, hogy Hittel elfogadjuk. Aki tudja, hogy rászorul, és elhiszi, hogy felkínálja neki Isten, az megragadja, komolyan veszi - és megköszöni. Ennyi telik tőlünk. És ennyit vár Isten tőlünk. Készek vagyunk erre?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6916 Dátum: 2018 Június 07, 10:32:37 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 07 A Gondviselő Isten

„De keressétek először az Isten Országát
(Királyi Uralmát) és az Ő Igazságát, és ezek
is mind ráadásul megadatnak nektek."
(Mát. 6. 33 )

Ha tovább követjük a pusztában vándorló nép életét, számos jelét látjuk Isten Gondoskodó Szeretetének. Adott nekik éveken át kenyér gyanánt Mannát, húsnak fürjeket, víztelen helyeken is friss karsztvizet, ha pedig megtámadták őket, a túlerővel szemben is Győzelmet. Isten fontosnak tartja, hogy meglegyenek testi szükségleteink, Jézus Krisztus is belefoglalta a Miatyánkba mindennapi kenyerünket. A nép mégis gyakran zúgolódott, elégedetlenkedett. Miért? Mert amíg valaki csak Isten Gondviselését élvezi, de nincs Személyes Kapcsolata Vele, addig mindig hiányérzete van. Így is szokták mondani ezek az emberek: hiszek a gondviselésben. Amikor megjelenik valakiben a hála, akkor néz fel az ajándékokról az Ajándékozóra, s ha először kimondta: köszönöm, akkor kerül beszédes viszonyba Istennel. Akkor viszont már nemcsak Isten ajándékait követeli, hanem az Élő Istennel való Személyes Közösségért hálás, s ez többet jelent, mint akármennyi ajándéka. A gondviseléstől eljut a Gondviselőig. Isten azonban ennél is többet tartogat nekünk: Önmagát adta Ajándékul, amikor Jézus Krisztus Személyében lehajolt hozzánk. S aki Jézust Hittel befogadta az életébe, az a Gondviselőtől eljutott a Megváltóig, Isten gyermeke lett. Az tudja, hogy Aki egyszülött Fiát Feláldozta értünk, Vele együtt mindent kész nekünk adni (Róm. 8. 32 ). Merjük bátran minden anyagi, egészségi, testi, fizikai gondunkat is Hittel Istenre bízni! De ne érjük be ennyivel, keressük az Ő Országát, cselekedjük Akaratát, s meg fogjuk látni, hogy Vele Közösségben a kevés is mindig elég, a hiány is javunkra lesz, s mi is tudunk továbbadni másoknak Tőle kapott testi és Lelki Ajándékokat."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6917 Dátum: 2018 Június 08, 05:27:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 08 A Szövetség Istene

„...ti lesztek az Én Tulajdonom valamennyi
nép közül... Papok Királysága és Szent
nép lesztek." (2Móz. 19. 5 - 6 )

Izrael népe a pusztai vándorlás során megtapasztalta Isten Gondviselő Szeretetét, de még nem volt identitástudata. Márpedig fontos mindenkinek, hogy tudja, honnan jön, hova tart, kihez tartozik, és mi a feladata. Amikor az Úr Szövetséget kötött népével a Sinai - hegynél, mindezt Világossá tette számukra. „...ti lesztek az Én Tulajdonom valamennyi nép közül..." Miért? „Nem azért..., mintha... a legnagyobbak volnátok..., hanem azért, mert Szeret titeket az Úr." (5Móz. 7. 7 ) Tudhatja tehát a nép minden tagja, hogy ő Isten Tulajdona, van Gazdája, ennek egyetlen oka Isten Szabad Szeretete, s ennek alapján tartoznak ők egymáshoz, és mint Közösség Istenéi. Számíthatnak Rá, mert Ő Hű a Szövetséghez. Tőlük viszont ezt kívánja meg: „ha Engedelmesen hallgattok Szavamra". Meg kell tehát tanulniuk figyelni Istenre, érteni Őt, és egyetérteni Vele. Így lesznek Szent nép, akiket csak Isten használhat Jó Célokra. És mire választotta ki Isten az Ő népét? Papi feladatot szánt nekik, tehát közvetíteniük kell Isten és az emberek közt. Képviselni Istent a pogányok előtt, és közbenjárni Isten előtt másokért. Bizonyságtétel szóval és élettel, s kitartó imádkozás. Ha ezt végzik, Isten Áldott Eszközei lesznek az Úr Dicsőségére és sokak javára. Ugyanez az Új Szövetség tartalma is. Tudhatjuk, hogy Jézushoz tartozunk, Aki Vére Árán vásárolt meg bennünket hiábavaló életünkből, és arra rendelt, hogy hirdessük nagy Tetteit Annak, Aki a sötétségből az Ő Csodálatos Világosságára hívott el (1Pét. 2. 9 ). A hívő keresztény önazonossága: „Jézusé vagyok, Neki szolgáltatom ki az Életemet, másnak nem is akarok szolgálni, Ő használjon arra, amire Akar! (Ezt jelenti a Királyi Papság és Szent nép kifejezés.)" ÁMEN!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6918 Dátum: 2018 Június 09, 12:14:29 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 09 Féltőn Szerető Isten

„Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened,
az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos
dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek."
(5Móz. 18. 9 )

Isten a népével kötött Szövetség Feltételéül szabta, hogy „ne legyen más Istened Rajtam kívül". Vagyis Hitét és Bizalmát a nép csak Istenbe vesse. Azért fontos kikötés ez, mert az ördög mindig az Istenbe vetett Bizalmunkat igyekszik megingatni, s olyan „segítséget" kínál fel, amellyel elszakít Istentől. Ezért az ígéret földjének határán Isten egész konkrétan óvta népét ettől a bűntől: ne legyen köztetek varázsló, igéző, jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr Előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek azért veszélyesek az emberre, mert a Hitét kötik le, s így Istentől elszakadva védtelenné válik. Ettől Félti Isten az övéit, ezért mondja a Biblia, hogy Ő Féltőn Szerető Isten. Amíg Mózes átvette a Tízparancsolatot az Úrtól, addig a nép fülbevalókból borjút öntött, és úgy kezdték imádni, mintha az hozta volna ki őket Egyiptomból. Ugyanilyen ostobaság és istenkáromlás minden mai babonaság is. Sokan nem tudják, hogy ősellenségünk, az ördög, mindent elkövet, hogy Isten helyett őt imádják, benne bízzanak, tőle kérjenek segítséget. Aztán benyújtja a számlát, s az ilyennek mindig súlyos következményei vannak. A ma divatos ezoterikus ajánlatok mögött is ez az ördögi szándék bújik meg. Tudjuk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt. Ezért Tud Segíteni azokon is, akik a gonosz csapdájába léptek. Jézushoz kell fordulnia mindenkinek, mert Ő azért Jött: „hogy az ördög munkáit lerontsa" (1Ján. 3. 8 ). A Benne való állhatatos Hit Védelmet nyújt minden sötét támadástól."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6919 Dátum: 2018 Június 10, 07:34:18 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 10. Jézus Csendje

„...Elvonult velük külön... De amikor a sokaság
észrevette, Utánament." (Luk. 9. 10 - 11 )

Isten néhány jellemző Tulajdonsága után foglalkozzunk most Jézus Személyével! Kinek ismerjük meg Őt az Evangéliumok leírásából? Ez a szakasz arról szól, hogy a tanítványok beszámolói után Jézus elvonult, csak velük, egy csendes helyre. Rendszeresen kereste az alkalmat, hogy egyedül, csendben legyen az Atyával, vagy tanítványaival külön is beszélgessen. Jézus sokat dolgozott, előfordult, hogy enni sem volt idejük. Ezt csak úgy lehetett bírni, hogy az Atya előtti csendben kapott mindig Új Erőt. Az emberek azonban megzavarják. Mindig sok problémájuk volt, hozták a betegeiket, Utánamentek. Mit tesz most Jézus? Nem háborodik fel, nem küldi el a népet, nem zúgolódik emiatt, hanem „Örömmel fogadta őket". Hirdette az Evangéliumot, és meggyógyította a betegeket. - Mi vajon hogyan viselkednénk hasonló helyzetben? Miért tett így Jézus? Mert soha nem a maga Akarata szerint járt el, hanem Azt tette, Amit az Atya Akart. S tudta, hogy ez a sokaság nem véletlenül jött éppen most. Akit pedig az Atya küldött Hozzá, azt Ő soha nem küldte el. Megszánta őket. Neki volt érző és együtt érző Szíve, és soha nem Önmagát kímélte, hanem másokért szolgált. Akkor is, ha az Neki éppen alkalmatlan volt. S mint Jó Pásztor enni adott a nyájnak. Mit? Igét, egészséget, kenyeret. Először hirdette az Isten Királyi Uralmáról szóló Igét, utána gyógyított, s végül jóltartotta a sokaságot. Mi fordított sorrendet szeretnénk. Ő azonban tudta, hogy ez vezet az ember életének Teljes Gyógyulásához: a lélek felől kell elindulni. A helyén van-e mindez az életünkben: a Csend és a munka, magánélet és Szolgálat, a Lélek és a test Egészsége?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6920 Dátum: 2018 Június 11, 08:27:29 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 11 Erő áradt ki Belőle

„Jézus azonnal észrevette, hogy Erő áradt ki Belőle..."
(Márk Ev. 5. 30 )

Egy zsinagógai elöljáró a súlyos beteg lányához hívta Jézust. Ő azonnal indult is, de a sok embertől csak lassan tudott haladni. Ráadásul meg is állt útközben, és ezt kérdezte: „ki érintette a Ruhámat?" Egy sokaságban ezt nehéz megállapítani, de Ő érezte, hogy Erő áradt ki Belőle. Kiderült, hogy egy gyógyíthatatlanul beteg asszony ért hozzá azzal a hittel, hogy így meggyógyul. S úgy is történt. Közben azonban a kislány meghalt, Jézus nem zavartatta magát, Szerinte nem halt meg, csak alszik. Volt, aki sírt, volt, aki emiatt kinevette Jézust. Ő pedig feltámasztotta a halott leányt. Bármerre járt, ez a Mennyei Erő áradt Belőle. Ennek Birtokában Ura maradt minden helyzetnek, semmitől nem jött zavarba, minden nyomorúságra készen volt Nála a Megoldás. Egyszerűen Igaznak bizonyult az, hogy Isteni Teljhatalmával Neki minden Lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen. Neki mindegy volt, hogy egy alvó gyermeket kell felébreszteni, vagy a halálból kell visszahozni valakit az Életbe. Mert Neki adatott minden Hatalom Mennyen és földön. De ki tapasztalhatta meg ezt az Erőáradást? Aki komolyan vette, hogy Jézus Az, Akinek mondta Magát, vagyis aki Hitt Benne. Ez az asszony Hittel lopakodott Jézus közelébe, és próbált segítséget kapni Tőle. Jézus Ereje ma is abba az irányba árad, ahonnan Hittel közelít Hozzá valaki. Lehet, hogy nem azonnal segít, megvárakoztat. Néha engedi, hogy még súlyosabb legyen a baj. Ne essünk kétségbe! Aki Hittel kéri Őt, azt Számon tartja. Bízzunk Benne, és Bízzuk Rá mindig a Megoldást!"

„Bár késik a segítség,
És nem találsz vigaszt:
Eloszlik gond és kétség
Előbb, mint véled azt."
(Paul Gerhardt)
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6921 Dátum: 2018 Június 12, 13:04:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 12 Jézus Családja

„Mert aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát,
az az Én fivérem, nővérem és az Én anyám."
(Mát. 12. 50 )

Jézus emberi Testét nem József nemzette, hanem a Szentlélek Teremtő Műve volt (Luk. 1. 35 ). Születése után azonban Máriának és Józsefnek több gyermeke született, a Márk. Ev. 6. 3 név szerint felsorolja őket. Tehát Jézusnak voltak féltestvérei. Családja sokáig nem értette meg Őt. Testvérei sürgették, hogy tegye ismertté Magát a világ előtt. Amikor pedig a hatóság is támadni kezdte Jézust, félelmükben őrültnek akarták nyilváníttatni. „Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: magánkívül van." (Márk Ev. 3. 21 ) Jézus és családja kapcsolatában ez a mélypont, ennyire egyedül maradt Ő küldetésével a családon belül. Egy alkalommal tanított, s „még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak Vele". Miért nem hallgatták ők is? Ennyire kívülállók maradtak? Jézus ekkor mondta: ki az Én anyám, és kik az Én testvéreim? Az, aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát. De mindvégig szerette családját, gyermekként szót fogadott szüleinek, s még utolsó perceiben is gondoskodott anyjáról, amikor a Kereszten haldokolva tanítványára, Jánosra bízta őt. János gondoskodott is Máriáról, mindkettőjüket Efézusban temették el, sírjukat sokáig gondozták a keresztények. Jézus mennybemenetele után csatlakozott Mária a gyermekeivel együtt a keresztény Közösséghez. Az Ap.Csel. 1. 14 szerint már ők is együtt imádkoznak Jézus tanítványaival. A vér szerinti összetartozás mellett tehát van egy Hit szerinti is. Jézus testvérének tekinti azt, aki Isten Akaratát cselekszi. Ez azt is jelenti, hogy a Benne Hívők „Örökösei Istennek, és Örököstársai Krisztusnak" (Róm. 8. 17 ). Én vajon Jézus Testvére vagyok már? Szeressük nagyon a még nem Hívő rokonainkat is! És Higgyünk Jézusban, hogy így Isten fogadott gyermekeivé lehessünk (Ján. 1. 12; Róm. 8. 29; Zsid. 2. 11 )!"

Márk Ev. 6.3:
„Nemde ez az ácsmester és Mária fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak pedig testvére?
És nemde itt élnek közöttünk nőtestvérei is? És megbotránkoztak Benne."
Ján. 1.12:
„Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak,
hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik az Ő Nevében Hisznek;"
Róm. 8.29:
„Mert akiket Eleve ismert, Eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia Ábrázatához
hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen Elsőszülött sok atyafi között."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4051
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6922 Dátum: 2018 Június 13, 10:45:36 »
De jó erről is tudni!  :316:

"Jézus mennybemenetele után csatlakozott Mária a gyermekeivel együtt a keresztény Közösséghez. Az Ap.Csel. 1. 14 szerint már ők is együtt imádkoznak Jézus tanítványaival."
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6923 Dátum: 2018 Június 13, 13:03:46 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 13 Támadások kereszttüzében

„...mivel nem e világból valók vagytok, hanem Én
Választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ."
(Ján. 15. 19 )

Jézus mindenkivel Jót Tett, mégis sok támadás, rosszindulat, rágalom, gúny vette körül. Hogyan viselte Ő ezt? Az ördög többször is el akarta téríteni eredeti Céljától, Küldetésétől. Tanítványai közt is akadt, aki gáncsolta, megtagadta, elárulta. A nép vezetői pedig „állandóan szemmel tartották Őt, és kémeket küldtek Utána..., hogy Jézust a saját Szavaival fogják meg, s átadhassák a hatóságnak" (Luk. 20. 20 ). Politikai csapdát állítottak: szabad-e adót fizetni a császárnak? Vallási rejtvényt agyaltak ki: ha van feltámadás, kinek a felesége lesz az, akinek több férje is meghalt? Nem fogytak ki a gonosz ötletekből, amíg végül Keresztre juttatták Őt. Hogyan hordozta ezt Jézus? Természetesnek tartotta, mert tudta, hogy az Ő Tiszta, Isteni Jelleme olyan Idegen ebben a megromlott világban, mint a Világosság a sötétségben. Ezért soha nem lett ideges, sem dühös, nem ütött vissza, nem sértődött meg. Szelíden válaszolt a provokatív kérdésekre is. Erre bátorította az övéit is: aki „Felülről Született", az nem e világból való, s azt gyűlöli az Isten nélküli világ. De Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok értük (Mát. 5. 44 )! Ő is ezt tette még a Kereszten is, utolsó leheletéig. Két rendíthetetlen pillérre épült Jézus magatartása. Az egyik az Atyától való Függés, a Benne való teljes Bizalom, a Neki való Feltétlen Engedelmesség. Ettől nem lehetett eltéríteni. A másik: kimondhatatlan Szeretet azok iránt is, akik bántották. Ez az elfogadó, megbocsátó Szeretet azonban nem jelentette azt, hogy minden igazságtalanságot szó nélkül tűrt volna. Adott esetben megszólalt és leleplezte a hamisságot, de még ezt is mindig a támadó érdekében tette, őt szembesítette az Igazsággal. Kérjük el Tőle mi is ezt a Józan Béketűrést!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6924 Dátum: 2018 Június 14, 13:12:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 14 Jézus és a gyermekek

„...aki nem úgy fogadja az Isten Országát, mint
egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be Abba."
(Márk Ev. 10. 15 )

A tanítók és írástudók megvetették a gyerekeket, mert ők még nem ismerik a Törvényt, és nem tudnak felmutatni semmilyen vallásos teljesítményt. Jézus ezzel szemben többször példaként állította a gyermekeket a felnőttek elé. Egy alkalommal csecsemőket vittek hozzá édesanyák, hogy áldja meg őket. A tanítványok nem akarták engedni a szülőket, mire Jézus megdorgálta őket. Akkor mondta a fenti igét. Hogyan fogadja a kisgyermek az ajándékot? Úgy, hogy elfogadja. Tudja, hogy gyerek, rászorul, s nem akar fizetni érte, bizalommal megragadja. Alázat, önismeret, Istenbe vetett bizalom nélkül sok büszke felnőtt kizárja magát az Üdvösségből. A tanítványok egyszer arról vitáztak, ki nagyobb köztük. Jézus felemelt egy kisgyermeket, és ezt mondta: „Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a Mennyek Országában." Isten Előtt nem az lesz nagy, aki hatalmaskodik, hanem aki szolgál, „...aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok..." (Mát. 20. 26 ) Valakit egy megtisztelő címmel és feladattal tüntettek ki. Hívő barátja így gratulált neki: meg ne nőj! A harmadik jelenet virágvasárnap történt a jeruzsálemi templomban. Jézus kiűzte a kereskedőket a templomból, az emberek már hazamentek, és akkor gyermekek kezdték éltetni a Messiást: Hozsánna a Dávid Fiának! Talán nem is tudták, mi ennek ott a jelentősége, de amikor a felnőttek már félve elhallgattak, Isten a kicsiket használta fel arra, hogy Dicsőítésének eszközei legyenek. Kész vagyok - e gyermekként fogadni Isten Ajándékait, az Üdvösséget is? Kész vagyok - e megalázni magamat, s mindig kicsinek maradni, hogy Ő legyen Nagy az életemben? S bízom - e abban, hogy minden erőtlenségem ellenére még engem is tud használni az Ő szolgálatára?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6925 Dátum: 2018 Június 14, 13:15:30 »
ÁMEN!
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6926 Dátum: 2018 Június 16, 20:26:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 16 Jézus Haragja

„...ne tegyétek az én Atyám Házát kalmárkodás házává!"
(Ján. 2. 16 )

Sokan szeretnek hivatkozni arra, hogy virágvasárnap még Jézus is méregbe gurult, és haragjában ostorral verte ki a templomból a kereskedőket és pénzváltókat. Íme - mondják -, mennyivel érthetőbb és megbocsáthatóbb, ha mi valami hasonlót teszünk. Közben pedig ezek az emberek nem tudják, mi is történt akkor Jeruzsálemben. Hogyan kerültek állatkereskedők a templomba? Az áldozatok miatt sok állatra volt szükség egy - egy nagy ünnepen. Megvolt az arra kijelölt hely, ahol árulni lehetett őket: a templomon kívül. Az üzlet azonban jól ment, és némi összegért megengedték a templom felelősei, hogy a pogányok udvarán is lehessen kereskedni. A pogányok udvara arra szolgált, hogy ha eljött egy Istent kereső, nem zsidó zarándok, az hallhassa ott Isten Igéjét, és csendben imádkozhasson és elmélkedhessen. Ez volt Izrael Missziójának egyik formája, amivel Isten bízta meg népét. Ezt tette lehetetlenné, hogy az anyagi haszon fejében ide is beengedték az üzletelést. Jézus szemében ez olyan szemérmetlen Isten elleni lázadás, az Ő Igéjének, Rendjének, Szentségének semmibevétele volt, amit nem hagyhatott következmények nélkül. Ő nem Személyes sérelmet torolt meg, nem dühbe gurult, ahogyan mi szoktunk, hanem idézi az Igét, Ami ellen vétettek, tanítványai pedig idézik a Zsoltárt, ami Jézus Haragjának az oka: „A Te Házad iránt érzett Féltő Szeretet emészt Engem." Messiási Tett volt a templom megtisztítása, Isten Rendjének a helyreállítása. Ezért nem mert tiltakozni ellene senki. A mi életünkben vajon minden az Isten által kijelölt Helyen van? Mi szorítja ki például a vasárnapjainkból Isten Igaz Tisztelését? Melyik világos Isteni Rendelkezést kellene komolyan vennünk, hogy rend legyen az életünkben? Nem áldozunk fel anyagi előnyökért Lelki Értékeket?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6927 Dátum: 2018 Június 17, 08:12:36 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 17 Igen és nem

„Atyám, ha nem távozhat el Tőlem ez a pohár,
hanem ki kell innom, legyen meg a Te Akaratod."
(Mát. 26. 42 )

Jézus nemcsak másoknak mondta, hogy „a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem", hanem Őt is az Jellemezte, hogy egyszer s mindenkorra Igent mondott az Atya Akaratára, s ami attól kicsit is el akarta téríteni, arra újra és újra határozott „nem" volt a Válasza. Minket állandóan kísért Hitbeli kérdésekben is az, hogy engedményeket teszünk, kivételeket nevezünk meg, csak egyszer, csak egy kicsit engedetlenek leszünk Istennel Szemben. Alkottunk egy gyengeségünkre jellemző szót: nemigen. Ma így mondják: nem Igazán. Nem egyértelmű a gondolkozásunk, a beszédünk, a cselekvésünk, és ebből sok bűn és baj származik. Egy jegyespárral beszélgetve hangzott el a következő: mivel a vőlegény igent mondott a menyasszonyának, ez a világ összes többi nőjének ilyen minőségében nemet jelent. A fiatalember felháborodott, ő erre nem gondolt. Ilyen sarkosan kell ezt nézni? - kérdezte. Jézusnak a nagypéntek előtti éjszakán a Gecsemáné-kertben végigvitt Imaharca jól szemlélteti az Ő Határozott, Egyértelmű, Következetes Magatartását. Először azt kéri, hogy ha lehet, ne kelljen kiinnia a szenvedések keserű poharát. De hozzáteszi: „mindazáltal ne úgy legyen, ahogy Én Akarom, hanem amint Te." Másodszor már csak az Igen hangzik el: Atyám, legyen meg a Te Akaratod! És harmadszor is. Így teljesen megerősödött az Igen az Atya Akaratára, a nem a test félelmére, amit az ördög fel akart használni az engedetlenségre való csábításra. Készek vagyunk-e eltökélten újra és újra nemet mondani minden hiúságra, büszkeségre, kényelemszeretetre, hatalomvágyra, anyagiasságra, önzésre, minden tisztátalan, babonás, ördögi ajánlatra, hogy teljes Meggyőződéssel és Örömmel mondjuk és tegyük: Igen, Atyám, mert így láttad Jónak (Mát. 11. 26 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6928 Dátum: 2018 Június 18, 10:50:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 18 Ítélkezés

„A Hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért,
hogy nézeteit bírálgassátok... ne ítélkezzünk
egymás felett..." (Róm. 14. 1 és 13 )

Gyakori bűnünk, hogy az illető távollétében megtárgyaljuk hibáit, gyengeségeit, és elítéljük. Isten ezt nagyon rossznak tartja. Miért bűn ez? Azért, mert gőg van mögötte, magamat különbnek tartom, őt megbélyegzem. A másik felett ítélkezünk, tehát fölé emeljük magunkat. Mentegetőzés és dicsekvés is lehet emögött. Hallgatólagosan azt bizonygatjuk, hogy mi jobban tudunk, helyesebben gyakorolunk valamit. Pedig gyakran éppen azt a hibát ítéljük el másokban, ami bennünk is megvan. Így ítélgették egymást már az első gyülekezetekben is az erősebb Hitűek és a bizonytalan kezdők. Pál apostol őket inti ebben az Igében. Mi ennek a káros gyakorlatnak a gyógyszere? Nem kell mindent kicsinyesen észrevenni és szóvá tenni. Ha valami nagyon helytelent látunk a másik ember életében, neki kell megmondanunk Szeretettel. Szabad érte imádkozni, Isten sok mindent közvetlenül elrendez a Benne hívőkkel. És törekednünk kell arra, hogy minél több jót mondjunk egymásról. Isten egyenesen arra biztat, hogy aki rosszat mond rólunk, azt is Áldjuk - ami azt jelenti: jót mondunk róla. És akkor egyáltalán nem szabad Ítéletet mondanunk senkiről és semmiről? Dehogynem. Csak más dolog Isten Igéje alapján megítélni valaki cselekedetéről, hogy helyes - e, vagy pedig elítélni valakit a segítés szándéka nélkül. Tudnunk kell, hogy Isten szerint mi jó és mi nem, de egymás felett öncélúan, szeretetlenül nem szabad Ítélkezni. Ne mi üljünk a bírói székbe, ahonnan Ítéletet hirdetünk mások felett, hanem üljünk csak alázatosan a vádlottak padjára, és engedjük, hogy az Igaz Bíró Ítéljen el és mentsen fel! Aki ilyen lelkülettel néz másokra, az nem Ítélkezni fog felettük a kárukra, hanem inteni fogja őket, és imádkozni fog értük épülésükre."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6929 Dátum: 2018 Június 19, 07:33:11 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 19 Az Ároni Áldás

„Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged!"
(4Móz. 6. 24 )

Isten megparancsolta Áronnak, hogy mint főpap, ezekkel a szavakkal Áldja meg a népet. Ez az Áldás csaknem minden Istentisztelet végén elhangzik, egy - egy sora azonban nehezen érthető. Mi az Áldás? A Biblia szerint minden testi és lelki jónak a foglalata, amit Isten az embernek Adhat. Nem azért Adja, mert az megérdemli, meghálálja, hanem mert szüksége van Rá. Az Áldás Ajándék, amit Isten Szeretetből ad, ha Akar. Tehát nem Áron Áldotta meg a népet, hanem Isten. És nem a lelkész Áldja meg a gyülekezetet, ő csak hirdeti ennek a lehetőségét, és kívánja, kéri azt az emberek számára. Ugyanígy egy szülő is Megáldhatja gyermekét, vagy bárki kívánhatja hittel Isten Áldását másokra. Mit jelent az első mondat: Áldjon meg téged az Úr, és Őrizzen meg téged? Ez az Áldás először a pusztai vándorlás során hangzott el, ahol ezer veszély leselkedett az emberekre. Isten ezekkel a Szavakkal azt Ígéri (mert ez a kérés egyben Ígéret is), hogy mint Jó Pásztor Őrizni fogja népét. Amikor a babiloni fogságból hazatért a nép, szintén nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt, Isten ezt Ígérte: „Én Magam Oltalmazom mindenfelől... mint egy Tüzes Fal" (Zak. 2. 9 ). A Zsoltáríró ezt a képet használja: „Szárnyainak árnyékában Biztonságban leszünk." Isten tehát mindenekelőtt Biztonságot, Védelmet Ígér népének. Nagy szükségünk van erre ma is. A romló közbiztonság, a közlekedésben rejlő sok veszély, a különféle fertőzések, de a saját indulataink vagy félelmeink miatt is nagyon rászorulunk Isten Védelmére. Bízzuk Rá nyugodt Hittel szeretteinket, egzisztenciánkat, egyházunk és népünk jövőjét, és kívánjuk egymásnak hittel: az Úr Áldjon és Őrizzen meg téged!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.