Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 412412 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6930 Dátum: 2018 Június 20, 07:48:32 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 20 Könyörüljön rajtad!

„Ragyogtassa rád Arcát az Úr, és Könyörüljön rajtad!
(4Móz. 6. 25 )

Az Ároni Áldás három ikerkérésből áll, amelyeknek első fele arról szól, mit tegyen veled Isten, a másik fele, hogy mit adjon. Istennek nincs olyan Arca, mint a mienk, de a szentíró csak ilyen emberszabású képpel tudja kifejezni, amit akar. Itt arra utal, hogy akkor szokott felragyogni egy ember arca, ha megpillant valakit, akit szeret, és rámosolyog. Tudjuk a Szentírásból, hogy bennünk semmi nincs, amiben Isten gyönyörködhetne, ami Őt „mosolyra deríthetné". Egyvalakiben Gyönyörködik Isten, az Ő Szent Fiában, Jézusban (Mát. 3. 17 ). Ahhoz viszont, hogy Krisztus bennünk Éljen, Kegyelmet, bűnbocsánatot kapott embernek kell lennünk. Ezért kapcsolja össze ezt a két kifejezést: Ragyogtassa rád Arcát, és Könyörüljön rajtad. Akin Ő Könyörül, aki az Ő bűnbocsátó Kegyelmét Hittel megragadta, azon Felragyog Isten Arca, mert már az Ő ismerőse, sőt gyermeke lett. Ír a Biblia arról is, hogy az ellene lázadó emberre haraggal néz Isten, vagy elrejti előle az Arcát (Ézs. 54. 8 ). A Könyörülni szó az Ószövetség eredeti nyelvén azt is jelenti: Lehajolni. A Szent Isten Jézus Krisztus Személyében hajolt le hozzánk, Ő Engesztelte ki Isten Jogos Haragját, amikor Önmagát Áldozta fel a Keresztfán. Őérette Könyörül rajtunk Isten. Jézus Krisztus tette lehetővé ennek az Áldásnak a beteljesedését is rajtunk."

„Mát. 3.17:
„És hang hallatszott a Mennyből: „Ez az Én
Szeretett Fiam, Akiben gyönyörködöm." Ámen"

„Ézs. 54.8:
„Túláradó Haragomban egy pillanatra elrejtettem előled Arcomat,
de Örök Hűséggel Irgalmazok neked" - mondja Megváltó Urad."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6931 Dátum: 2018 Június 21, 07:38:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 21 Adjon Békességet!

„Fordítsa feléd Arcát az Úr, és adjon neked Békességet!"
(4Móz. 6. 26 )

Ez a mondat tulajdonképpen az előbbi fokozása. Ott arról volt szó, hogy Isten Ránéz, mintegy Rámosolyog Megbocsátóan az emberre, itt pedig arról, hogy állandóan Ránéz, Szemmel tartja, folyamatosan egymás színe előtt Élnek, Együtt Élnek. Az Isten és a Kegyelmet nyert ember tartós Közösségét fejezi ki. Isten azt Ígéri itt, hogy a benne hívők soha nem a Háta mögött, hanem Színe Előtt Élhetnek, és ebben az állapotban Békességük lesz. A Békesség a Bibliában nemcsak a háborúság hiányát jelenti, hanem olyan közeget, amelyben az Élet feltételei gazdagon megvannak. A halnak a vízben van békessége, nem a parton. Az embernek az Istennel való Közösségben vannak meg az Életfeltételei. Ott válhat azzá, akinek a Teremtő szánta, ott kerül a helyére, ott érzi magát jól - még esetleg nehéz körülmények közt is. Persze nemcsak Istennek kell felénk fordulnia, hanem nekünk is keresnünk kell az Ő Arcát. Isten többször panaszolta, hogy „hátukat fordították Felém, nem arcukat" (pl. Jer. 2. 27 ), és ezért lett a nép kiszolgáltatottá az ellenség számára. Az is előfordul, hogy az ember akar valamit Isten Háta mögött cselekedni, vagy valamit Előle elrejteni. Ebből soha nem fakad Békesség. Az Ároni Áldás tehát ezt a három nagy Értéket kéri: Biztonság, Bocsánat, Békesség. Mindhármat Jézus Krisztus szerezte vissza nekünk. „Mert Ő a mi Békességünk" (Ef. 2. 14 ), Ő szerzett nekünk Békességet a Kereszten kiontott Vére által (Kol. 1. 20 ), és Ő adja a Maga Saját Békességét a Benne hívőknek (Ján. 14. 27 ), Amit nem vehet el tőlünk senki. Ő Maga és a Vele való Közösség minden Isteni Áldás Forrása és Foglalata."

Jer. 2. 27:
„Mert ezt mondják a fának: Te vagy az apám! - a kőnek pedig:
Te szültél engem! A hátukat fordítják Felém, és nem az arcukat,
de majd ha baj éri őket, így szólnak: Kelj föl, segíts rajtunk!"

Ef. 2. 14:
„Mert Ő a mi Békességünk, Aki a két nemzetséget Eggyé tette, és
az Ő Testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést,"

Ján. 14. 27:
„Békességet hagyok nektek: az Én Békességemet adom nektek; de nem úgy adom
nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6932 Dátum: 2018 Június 22, 08:24:22 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 22 Vedd birtokba!

„...és birtokba vegyétek azt a földet,
amelyet Istenetek, az Úr Ad nektek birtokul."
(Józs. 1. 11 )

Ez a mondat akkor hangzott el, amikor Isten az Egyiptomból kiszabadított népet a hosszú pusztai vándorlás után elsegítette az ígéret földjének határához. Két Igazságot figyeljünk meg: Isten nemcsak kihozta népét a szolgaságból, hanem be is vitte őket az Ígéret földjére. Nemcsak Kiszabadította egy emberileg reménytelen helyzetből, hanem Felszabadította őket egy egészen Új Életre. Isten a mai hívőket sem csupán megszabadítja bűneikből, elesett állapotukból, hanem Felszabadít a Neki Engedelmes, másoknak hasznos, szolgáló Életre. Minden megtért embernek tudnia kell, hogy miből és Kihez tért meg. Jézus Krisztus nemcsak Megváltója a hívőnek, hanem Ura is, és meg kell tanulni Őt szolgálni. Meg kell ismerni, mit jelent ez: „a bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé Szabad". Egyetlen hívő sem állhat meg a bűnbocsánat Öröménél, hanem növekednie, fejlődnie kell az Ismeretben, Hitben, Szent Életben. A másik Igazság: Isten adta birtokul népének az Országot, de nekik kellett birtokba venniük azt. Már az övék, és ez Isten Ajándéka, semmit nem tettek érte, de akkor érzik majd magukénak, ha legyőzik a félelmet a szívükben, belépnek arra a földre, és egymás után meghódítják a városokat. Hogy Isten Ajándékba adta nekik, ez a Kegyelem. Hogy ezt komolyan veszik, és lépésről lépésre haladnak a meghódítással, ez a Hit. Isten tulajdonképpen ezt mondja itt nekik: vedd birtokba a Birtokodat! A lelki életben is mindent Isten készített el nekünk, még az is az Ő Ajándéka, ha ezt Hittel komolyan vesszük. De ez nem teszi feleslegessé a lépésről lépésre való Engedelmeskedést, az Ajándékcsomag kibontását és használatbavételét. Eközben tudjuk meg, milyen nagy Gazdagságot adott nekünk az Úr."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6933 Dátum: 2018 Június 23, 17:09:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 23 Felkészített szolga

„Csak légy igen Bátor és Erős, őrizd meg,
és tartsd meg azt a Törvényt, Amelyet
Mózes, az Én szolgám Parancsolt neked.
Ne térj el Tőle se jobbra, se balra, hogy
boldogulj mindenütt, amerre csak jársz."
(Józs. 1. 7 )

A honfoglalás nagy vállalkozását Józsuénak kellett vezetnie. Ő alkalmatlannak tartotta magát erre. Isten azonban nem belelöki szolgáit a feladatokba, hanem Felkészíti őket, és menet közben is Tanácsolja, Bátorítja. Hogyan készítette fel Józsuét?
1. „Józsué, Nún fia pedig megtelt Bölcs Lélekkel..." (5Móz. 34. 9 ) Meglepődünk, mert úgy gondoljuk, az ő feladatához inkább fizikai erő, jó fegyverek és némi katonai tapasztalat lenne szükséges. Majd megkapja azt is, de Isten azt tartja a legfontosabbnak, hogy tudjon vele Beszélni, hogy Józsué értse Őt, és legyen kész egyetérteni Vele. Ehhez pedig ilyen Lelki „vevőkészülék", Bölcs Lélek kell. Mert egyik énekünk szerint „vezetni úgy tudok, ha Szentlelked vezet". Ez a Bölcsesség nem emberi készség, hanem Isten Ajándéka. De aki kéri, megkaphatja (Jak. 1. 5 ).
2. Iránytűnek Isten Írott Igéjét használhatja, ehhez kell igazodnia. Egy leendő hadvezér kezébe Isten nem kardot ad, hanem Bibliát. Akkor lesz ő jó vezetője népének, ha komolyan veszi Isten Igéjét. És Józsué mind a közéletben, mind magánéletében (24. 15 ) komolyan vette azt. Minden nép és ország, amelynek ha csak egy ideig is ilyen vezetői voltak, felvirágzott. Ez gazdagíthatja meg a mi személyes életünket is.
3. Józsué nagyon félt. Tudta, hogy elődje, Mózes, milyen rátermett ember volt, ismerte népe keményszívűségét és a meghódítandó terület nehézségeit is. Isten ezért Gyengéd Szeretettel Bátorítja, állandó Jelenlétét Ígéri. Ő pedig félve is helytállt, és Isten vitte őt Győzelemről Győzelemre. Az Üdvösséget is Isten adja, minden hozzájárulásunk nélkül. De nekünk kell azt Hittel megragadnunk, és már itt megélnünk."
 
Jak. 1. 5:
„Ha pedig valakinek nincsen Bölcsessége, kérjen Bölcsességet Istentől,
Aki Készségesen és szemrehányás nélkül Ad mindenkinek, és meg is kapja."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6934 Dátum: 2018 Június 24, 09:37:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 24 Háromnapi csend

„Készítsetek magatoknak útravalót,
mert három nap múlva átkeltek itt
a Jordánon hogy bemenjetek, és
birtokba vegyétek azt a földet, amelyet
Istenetek, az ÚR ad nektek birtokul. "
(Józs. 1. 11b )

Mózes halála után a nép elfogadta Józsuét vezérnek, Isten megadta neki a szükséges Tanácsokat, az emberek készek indulni. És akkor Józsué ezt mondja: három nap múlva indulunk. Miért nem azonnal? Mert szükség van háromnapi csendre, hogy Lelkileg is felkészüljön a sokaság. Először is veszély fenyegeti a Lelki Egységet. Márpedig együtt küzdeni csak úgy lehet, ha megvan a Lelki Egység. Az a három törzs tudniillik, amely a Jordán bal partján kapott földet, már helyben van. Ők kezdenék is az építkezést, a többi meg menjen és foglalja el a magáét! Ebből azonban később nagy feszültség lehetne, ezért Józsué bölcs indokkal ráveszi őket, hogy segítsenek a többieknek is. Ők pedig készek erre. Kell ez az idő arra is, amit így mondott Isten: „Szenteljétek meg magatokat, mert holnap Csodákat Tesz köztetek az Úr." (Józs. 3. 5 ) Istennek ugyanis az Ő nagy Tetteihez nem zsenikre van szüksége, hanem megtisztított, Engedelmes és megszentelődött emberekre. Egy ilyen nagy feladat előtt mindenkinek szüksége van arra, hogy Isten Elé álljon, önvizsgálatot tartson, és újra csak Egyedül Isten bűnbocsátó Kegyelmében Bízzon. Kellett idő ahhoz is, hogy a pogány Ráháb felkészüljön az Isten népéhez való csatlakozásra, s a kémeknek már így tudjon beszélni: „tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, mert Ő Mindenható Isten." Jézus negyven napig böjtölt csendben, mielőtt elkezdte nyilvános Működését. Egész éjjel imádkozott, mielőtt kiválasztotta tanítványait. Csak mi ugrunk gyakran fejest a tennivalókba. Próbáljuk ki, mennyi Áldás lesz azon, ha Isten Előtti csenddel készülünk egy napra, egy új hétre, bármilyen megszokott vagy különösen nehéz feladatra!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6935 Dátum: 2018 Június 25, 08:33:40 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 25 Tökéletes Bocsánat

„...nem voltál olyan, mint szolgám, Dávid,
aki ... csak azt tette, amit Én helyesnek látok."
(1Kir. 14. 8 )

Ezt az erkölcsi bizonyítványt Isten állította ki Dávid királyról, jóval az ő halála után. Azért meglepő ez, mert Dávid Istenhez való hűsége mellett elkövetett súlyos bűnöket is. Elszerette egyik katonájának a feleségét, ezért megölette a férjet, hogy feleségül vehesse az özvegyet, s ennek ellenére ezt állítja róla Isten? Hogyan? Úgy, hogy amikor Isten prófétája Dávid szemébe mondta ezeket a bűnöket, ő összetört, és keserű bűnbánattal megvallotta mindezt Istennek, kérve az Ő bocsánatát. Aztán soha többé nem követett el hasonlót. Isten pedig megbocsátott neki. S most úgy beszél róla az Úr, mintha el sem követte volna a megbocsátott bűnöket. A radikális bűnvallást ilyen radikális bocsánat követi. Aki nem is látja, mit vétkezik, vagy mentegeti bűneit, azon nem lehet segíteni, „...aki pedig megvallja és elhagyja, az Irgalmat nyer." (Péld. 28. 13 ) Mert a bűnt nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvátenni, csak Isteni Kegyelemmel megbocsátani. Dávid már semmit nem tudott volna jóvátenni abból, amit elkövetett. A házasságtörő kapcsolatból született gyermek azonban meghalt. Mert „amit vet az ember, azt fogja aratni is" (Gal. 6. 7 ). A bűnbocsánat a bűneink Örökkévaló következményére vonatkozik: a megbocsátott bűn nem zár ki az Üdvösségből. Paráznák és gyilkosok nem örökölhetik Isten Országát (Jel. 22,15), de Dávid bocsánatot kapott ezekre a vétkeire. Isten nem elengedi bűneink büntetését, hanem végrehajtotta azt az Ő Szent Fián. Jézusnak bele kellett pusztulnia abba, hogy mi ilyenek vagyunk. De aki Hiszi, hogy Jézus helyette is meghalt, annak Isten az Ő Szent Fia Igaz Voltát Tulajdonítja és adja. „...megigazított minket az Ő Vére által..." (Róm. 5. 9 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6936 Dátum: 2018 Június 26, 13:07:48 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 26 Magyarázzuk vagy bevalljuk?

„Egyedül Ellened vétkeztem, azt tettem,
amit rossznak látsz. Ezért Igazad van,
ha szólsz, és Jogos az Ítéleted."
(Zsolt. 51. 6 )

Van, aki úgy vétkezik Isten és embertársai ellen, hogy észre sem veszi. Ez neki a természetes, nincs semmilyen mércéje, eltompult a lelkiismerete is. Van, aki magyarázza, mentegeti a bűneit, enyhítő körülményeket keres. Más megpróbálja rejtegetni, mert bűn az, ami kiderül mondja. Egyesek dekorálják: nem loptam, hanem csak örömet akartam szerezni valakinek. Mindenki így tesz, ez csak egy kis botlás volt, mindnyájan gyarlók vagyunk... S nem vesszük észre, hogy miközben a mutatóujjunkkal másokra mutatunk, három ujjunk magunk felé irányul, és minket vádol. Dávid őszintén bevallja: „Míg hallgattam,... egész nap jajgatnom kellett... erőm ellankadt, mint a nyári hőségben." Míg végül így döntött: „Megvallottam Neked vétkemet, bűnömet nem takargattam... és Te Megbocsátottad bűnömet, amit vétettem." (Zsolt. 32. 3 - 5 ) Az 51. zsoltárban pedig megrendítő, konkrét módon vallja meg Istennek bűneit, és egyedül Tőle remél feloldozást: „Ments meg, mert vért ontottam", „moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó... Tiszta szívet Teremts bennem, Istenem..." Isten Igéje segítette el Dávidot is bűnlátásra, ő Igazat adott Istennek, nevén nevezte bűneit, bevallotta teljes tehetetlenségét, és egyedül a Bocsánatban reménykedett. És miután megkapta, ugyanolyan komolyan vette, mint előtte a bűnét. Hitetlen magatartás az, amikor valaki ezt mondja: nem tudom megbocsátani magamnak. Amit Isten megbocsátott, az olyan, mintha nem történt volna meg. Legyen Békessége a Kegyelmet kapott bűnösnek, és legyen hálás szüntelenül az elnyert bocsánatért! Ez is Erőt ad ahhoz, hogy ne ismétlődjék a bűn."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6937 Dátum: 2018 Június 27, 11:59:31 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 27 Annyira Komoly?

„Ha megvalljuk bűneinket, Hű és Igaz Ő: Megbocsátja
bűneinket, és Megtisztít minket minden gonoszságtól."
(1Ján. 1. 9 )

A Szentírás erőteljes képekkel szemlélteti, hogy Isten mit Tesz a megvallott bűnökkel. Minden kép arról szól, hogy amilyen komoly következményei vannak a bűnnek, ugyanolyan komolyan veszi Isten a Bűnbocsánatot is. „Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt... Ujjongjatok, egek, mert ezt Tette az Úr..." (Ézs. 44. 22 - 23 ) A szél szétkergeti a felhőket, s nem lehet őket többé visszahozni vagy összerakni. Ugyanígy a megbocsátott bűnöket sem. „Kicsoda olyan Isten, mint Te, Aki Megbocsátja a bűnt, és Elengedi népe maradékának büntetését? Nem Tartja meg Haragját Örökké, mert abban Telik Kedve, hogy Kegyelmet ad. Újra Irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!" (Mik. 7. 18 - 19 ) Isten, ha Megbocsátott, nem haragszik többé. Abban telik Kedve, hogy Kegyelmet ad! Újra meg újra számíthatunk Irgalmára. Eltapossa bűneinket, mint egy férget, a tenger mélyére dobja, és többé nem hivatkozik rájuk. „Nem perel mindvégig, nem tart Haragja Örökké. Nem vétkeink szerint Bánik velünk, nem bűneink szerint Fizet nekünk... Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire Veti el vétkeinket." (Zsolt. 103 ) Mindez pedig azért lehetséges, mert Isten Jézust Sújtotta mindnyájunk bűnéért (Ézs. 53. 6 ). Aki ezt Hittel komolyan veszi, az tudja érvényesnek tekinteni a kapott bocsánatot is, és nem a további könnyelmű vétkezésre szabadítja fel, hanem megtölti a szívét soha el nem fogyó Hálával. Az ilyen ember Jézus Krisztus bűneinkért bemutatott Engesztelő Áldozatára az egész életét meghatározó hálaáldozattal válaszol. Kálvin János szavaival: szívemet égő áldozatul Neked ajánlom, Uram."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6938 Dátum: 2018 Június 28, 08:55:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 28 Amit vet az ember...

„...amit vet az ember, azt fogja aratni is..."
(Gal. 6. 7 )

Kevesen gondolnak arra, hogy az életünk folyamatos magvetés. Minden szavunk, gesztusunk, tettünk hatással van a környezetünkre, beépül mások életébe, és akarva-akaratlanul példává lesz. Jó vagy rossz példává. Amit a gyerekek látnak otthon, még ha kamaszkorukban nem értenek is egyet vele, később a legtöbb esetben ők is azt fogják tenni. Nagyon tudatos magatartás kell ahhoz, hogy a rossz példa láttán valaki éppen ezért ne úgy, hanem másként, helyesen éljen majd. Nem kell ehhez feltétlenül tudatosság, elég, ha egy istenfélő ember éli a maga Megszentelt, Tiszta Életét, azzal szórja a Jó Magokat. Aki istentelen, embertelen életet él, veti a gyomot. Mindkettő ki fog kelni, megtermi a maga gyümölcsét. Mindenki csak olyan magot tud vetni, amije van, és mindenből az fog kikelni, aminek a magja. Senki nem akar kukoricát szedni ott, ahova búzát vetett. De szabad tudatosan is Jó Magot vetnünk. Úgy beszélni, élni, cselekedni, hogy azzal gyarapítsuk az Életet, gazdagítsunk másokat, „...aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat." (2Kor. 9. 6 ) Nem érdemes kispórolni a munkáinkból az alaposságot, áldozatot, meri az valamikor valakinek kamatozni fog. De akkor is érdemes bőven vetnünk, ha nem mi fogjuk learatni? Igen. A mi feladatunk a vetés. Az aratás Isten dolga. A mi nagy Kiváltságunk, hogy gazdagíthatjuk az Életet, bárki fogja is a termést betakarítani. Fontos figyelmeztetés még: „aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni Örök Életet." (Gal. 6. 8 ) Vagyis aki Isten nélkül tölti el földi életét, Nélküle tölti az Örökkévalóságot is. Aki Vele járt itt, Vele lesz a Mennyben is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6939 Dátum: 2018 Június 29, 10:58:10 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 29 Magától terem a föld...

„Magától terem a föld... érett magot a kalászban."
(Márk Ev. 4. 26 - 29 )

A hagyomány szerint ezen a napon szokták elkezdeni az aratást. A következő hetekben kerül tető alá egész évi kenyerünk. Meg szoktuk - e köszönni Istennek a kenyeret? A Mi Atyánk szavaival néha kérjük, de tudjuk - e, mennyire az Ő Kegyelmétől függ az, hogy legyen termés, és abból jusson kenyér mindenkinek? S tudjuk - e, hogy az emberi önzés miatt mégsem így történik? Egyre többen vannak, akik vetés nélkül akarnak aratni, sőt már aratni sem akarnak, csak a kenyeret követelik az asztalukra. Amiért mások megdolgoztak, ők azt csak élvezni akarják. Isten az ilyen élősködő magatartást nagyon elítéli. Ezek az emberek azok, akik mindennek csak az előnyét akarják élvezni, de áldozatot nem vállalnak, csak jogaikat emlegetik, de kötelességüket elhanyagolják. Holott minket Isten arra teremtett, hogy új értékeket hozzunk létre, s azok egy részével másokat segítsünk, sáfárkodjunk. S közben ne feledjük, hogy minden Isten Kegyelmének az Ajándéka! Ha van vetőmag, van hova elvetni, van erőnk a munkához, csoda, hogy a magból kalász lesz, ha abban sok mag van, abból kenyeret lehet sütni - ez mind nem magától értetődő, ahogyan Jézus mai példázatunkban meggyőzően szemlélteti is. Ugyanez érvényes a lelkiekre. Nem magától értetődő, hogy miközben mi hagytuk ott Istent, Ő jött utánunk, pedig nem Neki van Szüksége ránk, hanem nekünk Rá. Úgy gondoskodott Üdvösségünkről, hogy azért mi semmit nem tettünk és nem is tehetünk. Csoda, hogy ha belehull az Ige magja egy ember szívébe, megváltozik a gondolkozása és jelleme, és olyan gyümölcsöket fog teremni, mint az önzetlen Szeretet, Türelem, Jóság. És mindez magától, mint a gabona is. Magától a Kegyelmes Istentől. Legyen Áldott az Ő Neve! Mi pedig ne tulajdonítsunk magunknak semmit abból, amiért egyedül Őt Magasztalhatjuk!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6940 Dátum: 2018 Június 30, 10:58:37 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 30 Hitbeli gyökerek

„(Jósáfát) az Úr útjain járt, egyre Bátrabb
lett, és újból eltávolította... a szent fákat."
(2Krón. 17. 1 - 9 )

Szükségünk van pozitív példaképekre, akiket nem idealizálunk, és főleg nem imádunk, de akiktől helytállást tanulhatunk. A Biblia több ilyen személyt állít elénk. Ilyen volt Jósáfát is, vizsgáljuk meg az ő életét most néhány napon át! Kr. e. 872 - 848 - ig volt a kettészakadt Izrael déli részének, Júdának a királya. Nehéz helyzetben vette át az országot, mert elődje gyengekezű ember volt, aki alatt a tiszta egyistenhittel pogány elemek is keveredtek, az erkölcsi értékek viszonylagossá váltak, s ebből sokféle lazaság, szabadosság, az idegen és káros szellemiség iránti tolerancia is származott. Mint ma is. Mit tett Jósáfát ebben a helyzetben? Meg volt győződve arról, hogy népe akkor jár jól, ha neki magának szoros kapcsolata lesz Istennel, ha ő mindig figyel Isten Akaratára, és úgy uralkodik, hogy Istennek Engedelmeskedik. Bizonyos volt abban, hogy a gazdasági és szociális fejlődésnek, a családi és munkaerkölcsnek is Hitbeli gyökerei vannak. Ezért Istenismeretre és Istenfélelemre kell tanítani az embereket, mert ettől függ minden. Elővette hát az akkori Bibliát, Mózes könyveit, és elkezdték rá tanítani a népet. Eközben pedig Isten adott neki jó gondolatokat, így kezdte el megszervezni az ország védelmét, egyre nagyobb tekintélye lett otthon és külföldön is, és elindult lassan az anyagi gyarapodás is. Hisszük - e, hogy a mi személyes, családi, munkahelyi életünk is attól függ, hogy Isten Parancsai szerint élünk - e, és az Ő Útján járunk - e? Hogy ledöntünk minden bálványt, és egyedül az Élő Istenben bízunk, Benne gyökerezik, Belőle táplálkozik az életünk, Tőle kérünk és várunk mindent: Tanácsot, Védelmet, Segítséget, Áldást."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6941 Dátum: 2018 Július 01, 10:06:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 01 Felelősség békeidőben

„Jósáfátnak egyre nagyobb lett a hatalma."
(2Krón. 17. 10 - 19 )

Ez a szakasz arról szól, mit adott Isten Jósáfátnak uralkodása elején, és mit tett ő azzal. „...az Úr rettegést támasztott a Júda körül levő országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósáfát ellen." Néha Isten úgy Védelmezi az övéit, hogy félelmet támaszt ellenségeikben. Olykor nem is tudjuk, milyen veszélyek közt járunk. Isten ott is Véd, ahol nem sejtjük. Ezek ritka idők Isten népe Életében. A gyakoribb az, hogy bántják, támadják. Ráadásul még azt is olvassuk, hogy sok ajándékot, önkéntes adót hoztak Jósáfátnak. Mit tesz ő ezzel? Nem magának fogadja el, hanem az államkasszát gyarapítja vele, és felelősen készül a jövőre. Mert most csend van, de bármikor támadásba lendülhet az ellenség. Éppen ezért jól képzett hadsereget készít fel, az adományokból pedig várakat és raktárvárosokat építtet. Isten gyermekeit mindig jellemzi az előrelátás, felelősség, felkészültség. Békeidőben sem engedik el magukat. Később Jeremiás kesereg így a nép miatt: „nem gondolt a jövendőre. Szörnyű mélyre süllyedt" (Jer.Sir. 1. 9 ). A felelőtlen, pillanatnyi élvezetekre berendezkedő gondolkozás mindig mélyre süllyeszti a népet. Jósáfát tudott bővölködni, nem szédítette meg, hogy egyre nagyobb lett a hatalma, ő akkor is Istenre figyelt, és alázatos szolgája maradt. Így tudta jóra használni a csend éveit és a kapott anyagi javakat. Az tud felelősen Élni minden adottsággal, s felelős és Bölcs vezetője lenni a rábízottaknak (akár csak egy embernek vagy egy családnak is), aki Kapcsolatban áll Azzal, Akinek végső soron felelős: Istennel."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6942 Dátum: 2018 Július 02, 10:09:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 02 Légy Éber mindig!

„Aháb, Izrael királya ezt kérdezte Jósáfáttól,
Júda királyától: Eljössz - e velem Rámót-Gileád
ellen? Ő ezt válaszolta neki: Elmegyek..., veled
leszünk a háborúban!" (2Krón. 18. 3 )

Jósáfát élettörténete rámutat a hívő élet buktatóira és győzelmeire is. Ez a szakasz példa arra, hogyan eshet csapdába még Isten gyermeke is. Jósáfát a déli országrész királya volt. Az északi részben virágzott a bálványimádás, Aháb király pedig különösen is távol került Istentől, főleg pogány felesége hatására, aki istentelen asszony volt. Jósáfát mégis megkérte a lányukat a saját fiának feleségül. Isten mindig óvta a benne hívőket attól, hogy pogányokkal házasodjanak össze, mert könnyen érvényesült a lefelé nivellálódás törvénye. S most Jósáfát, aki a Bibliára akarta felépíteni személyes életét és az ország rendjét is, ezzel ellentétesen cselekszik. A bajt fokozta, hogy Aháb most már mint rokont is meghívta egy nagy lakomára. Jósáfát a meghívást elfogadta. Ezek gyakran tivornyává váltak, ahol a bálványisteneknek való áldozat is sorra került. Mit keres itt egy Istenfélő ember? Mulatozás közben Ahábnak eszébe jutott, hogy vissza kellene foglalni egy elveszített várost. Jön - e vele a szomszéd a háborúba? Kényelmetlen lenne most nemet mondani, s Jósáfát gondolkozás nélkül bólint. Egy hívő, aki nem kérdezi Urát, sodródik, s egyre mélyebbre kerül. A hajó a vízben van, de a víz ne kerüljön a hajóba! A hívő a világban él, de ne legyen hasonlóvá az Isten nélküli világhoz! Kényes, de fontos kérdés ez. Isten gyermekei csak akkor tudnak áldássá lenni mások számára, ha minden helyzetben Isten gyermekei maradnak. Szeretnek mindenkit, de Közösséget csak a Szentekkel vállalnak. Péter apostol írta: „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a Hitben szilárdan..." (1Pét. 5. 8 - 9 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6943 Dátum: 2018 Július 03, 12:43:29 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 03 Van - e Bátorságunk Engedelmeskedni?

„... láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken,
mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora ..."
(2Krón. 18, 16 )

Amikor Jósáfát megígérte Ahábnak, hogy részt vesz a tervezett csatában, rossz érzése támadt. A Szentlélek jelzi a hívőknek, ha engedetlenek. Nem így szokott ő dönteni, hanem megkérdezi előtte Istent. Most legalább utólag meg kellene ezt tenni. Ahábot bosszantja ez a javaslat, de odaparancsolja az udvari prófétákat, akik mindig tudták, mit akar hallani a király. Egyöntetűen ezt kántálják: induljanak, mert győzni fognak. Jósáfát még mindig nyugtalan. Odahívatja Mikeás prófétát is, és ő vereséget jövendöl. Milyen Kegyelmes Isten, hogy még idejében küld egy Igazmondót, aki valóban az Ő Akaratát hirdeti! Lesz - e erejük a királyoknak felismerni ezt, és engedni neki? Nem volt. Ekkor már Jósáfátnak is nehéz lett volna visszakoznia. Pedig ha megteszi, nem esik el sok fiatal férfi értelmetlenül a harcmezőn, nem maradnak árván és özvegyen sokan - minden eredmény nélkül. Ebben a csatában Aháb király is elesett, és Jósáfát is majdnem ottmaradt. Van - e bennünk Éberség, hogy idejében kérdezzük meg az Urat? Ismerős - e ez a lelki érzékenység, amikor a Szentlélek megmutatja: rossz úton járok? De még vissza lehet fordulni! Van - e ehhez Bátorságunk, hogy ha késve is, de inkább vállaljuk a szégyent, mint az engedetlenséget? Nem számít, mit szólnak hozzá, mert Isten Akarata a fontos. Van - e Bátorságunk odaállni azok mellé, akik ezt képviselik? Egyre pogányabb világban élünk, ahol teljesen ismeretlen Isten Útmutatása után tudakozódni. Nem népszerű ember az, aki ragaszkodik az Úrhoz. Az emberek bármit elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. A világ minden iránt türelmes, csak az Élő Isten és a Benne hívők iránt nem. De ezen a világon csak akkor tudnak segíteni a hívők, ha ragaszkodnak Isten Igéjéhez. Kérjük el ezt a Bátorságot a mi Urunktól! Ezzel használunk legtöbbet nem hívő embertársainknak is. Jézus Krisztus Engedelmes maradt mindvégig, a Kereszthalálig."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2970
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6944 Dátum: 2018 Július 04, 09:03:29 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 04 Az Úr Trónja

„Láttam az Urat Trónján ülve, és az egész
Mennyei Sereg ott állt a Jobbján és Balján."
(2Krón. 18.18 - 27 )

Ez a szakasz a korábbi események hátterébe enged bepillantást. Isten itt mintegy felemeli a függönyt, és beláthatunk a Mennybe. Kitűnik, hogy Mikeás valóban nem magától jövendölte, hogy elvesztik a háborút, ha nem Isten Döntött így, és Ő adta tudtára ezt a prófétának. S most Mikeás elmondja, hogyan is tudta ezt meg. Nekünk nem látomásokban adja tudtul Isten a Végzéseit és Igazságait, hanem írott Igéjéből, a Bibliából tudhatjuk meg. Kérdés, hogy merjük-e komolyan venni mindazt, ami meg van Írva, és aszerint rendezzük - e be vagy át az életünket. A Biblia azt Tanítja, hogy a Valóságnak két része van: a láthatók és a láthatatlanok. Az előbbit érzékszerveinkkel fogjuk föl, az utóbbit Hitünkkel érzékeljük valóságnak. Mai Igénk a láthatatlanokról szól. Istent Trónján ülve látja a próféta, és az egész Mennyei Sereg szolgálatkészen áll körülötte. A Mindenható Egyedülálló Hatalmát, Fenségét fejezi ki ez a kép. Az Úr uralkodik, a földi események a Mennyben dőlnek el. Ehhez képest nevetséges, ahogy a két kiskirály feszít a trónján Samária főterén, és azt gondolják, ők irányítják a történelmet. A Mindenható Isten Kezében van az, beleértve a mi kis életünk történetét is. Mennyire másként értékelnénk mindent, ha ezt komolyan vennénk! Milyen nagy kiváltság e Hatalmas Isten gyermekének lenni! Aki ezt Hiszi, megszabadul minden felesleges félelemtől, türelmetlenségtől, értetlenségtől, és megtapasztalja, hogy ez Valóban Igaz: minden Hatalom az Úré. S milyen nagy Kegyelem, hogy Ő Idejében Tanácsolja a Benne bízókat, nekünk is adja Szent Igéjét! Boldog, aki mer aszerint Élni, akkor is, ha esetleg egyedül van ezzel, és megpofozzák miatta, mint itt Mikeást."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.