Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 445698 alkalommal)

0 Felhasználó és 4 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6990 Dátum: 2018 Augusztus 19, 07:54:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 19 Aki a Hit Szemével lát

„És megtudja mindenki a földön,
hogy van Isten Izraelben."
(1Sám. 17. 46 )

Dávid és Góliát története nagyon fontos Igazságokra hívja fel a figyelmünket: Aki a Hit Szemével nézi a Valóságot, az a Teljes Valóságot látja. A rettegett óriást azonnal lefokozza: ez egy körülmetéletlen pogány, mi pedig Isten Szövetséges népe vagyunk. Nemcsak a túlerő és a technikai fölény számít, hanem hogy kinek az oldalán van Isten! Aki látja Isten páratlan Nagyságát, az nem kerül a félelem igézetébe. Saul seregét az jellemezte, hogy „megrettentek és igen féltek". Ez már fél vereség. Ők csak Góliát méreteit és fegyverzetét látták, Dávid viszont elmondta neki: „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izrael csapatai Istenének a Nevében megyek ellened, Akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr..." Mivel így bízik Istenben, ezért mer a hívő ember más eszközökkel harcolni. Dávid egyszerű parittyával, amit azonban Isten irányít majd. És az ilyen ember jobban bírja idegekkel is. A Győzelemhez vezető legbiztosabb Út Isten Nevének Komolyan vétele. A bukáshoz vezető út: Isten Nevének gyalázása. Dávid emlékezett arra, hogyan szabadította meg őt Isten már a vadállatok karmai közül is. Ezzel a nagy Hittel bírja az ember a magányt is - milyen egyedül van ott, még a testvérei is csak csúfolják! Akinek azonban Istennel ilyen Közössége van, az soha nem lesz magányos. Még ő bátorítja a királyt és a harcosokat: „Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal." Merünk - e mi hasonló éles helyzetekben ilyen életveszélyesen is Bízni Istenben? Nem a szerencsében vagy a magunk rátermettségében, hanem a Személyes, Élő Istenben, Akiről sok mindent tudunk, s Akinek a szabadítására hittel várunk. Aki valóban bízik Benne, azt Ő nem hagyja megszégyenülni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6991 Dátum: 2018 Augusztus 20, 06:30:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 20 Az állam

„Minden lélek engedelmeskedjék
a felettes hatalmaknak..., mert Isten
szolgája az a te javadra."
(Róm. 13. 1 és 4 )

Amikor az ország az államalapításra emlékezik, akkor jó, ha megnézzük, mit tanít a Szentírás az államról, a hatóságról, a hatalomról, a felsőségnek való engedelmességről. A Biblia szerint az állam léte Isten Gondviselő Szeretetében gyökerezik. Isten adott hatalmat a hatóság kezébe, hogy a rosszat fékezze, és a jót védje, erősítse. Sajnos ez is a bűneset miatt vált szükségessé, mert amikor az emberek fellázadtak Isten Ellen, egymásnak is ellenségévé lettek. Az elszabadult bűn fékezésére, az Igazság valamelyest érvényesítésére jött létre az állam. Az önkényes önbíráskodás, az ököljog lehetetlenné tenné az emberi együttélést. Ennek érdekében viszont kénytelen néha erőszakot is alkalmazni. „Nem ok nélkül viseli a kardot" - írja tovább Alapigénk. A hatalmat azonban mindenkinek Isten Iránti Felelősséggel kell használnia, mert Ő adja azt. Ezért kell a hatóságnak engedelmeskednünk. Viszont ha a hatóság nem arra használja a hatalmát, amire kapta, Isten visszaveszi tőle, és megítéli. Sem a totális állam, sem a népszuverenitás nem Istentől adott rend. A nép szava nem Isten szava. A hívő ember feladata az, hogy engedelmeskedjék a hatóságnak mint Istentől rendelt felsőségnek, imádkozzék a hatalmon levőkért (1Tim 2. 1 - 3! ), ha pedig a hatóság Isten Parancsaival ellenkező utasítást ad, akkor merje mondani: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek (ApCsel. 5. 29 ). A keresztény ember Istentől kapott Hatalmával a családban és a munkahelyén is felelősen Él, nem hatalmaskodik, nem nézi tétlenül a bűn rombolását, hanem tevékenyen részt vesz a Jó előmozdításában. Mindebből következik az egymás iránti Szeretet és tisztelet, a ránk bízottakról való gondoskodás, a közös értékek védelme - egyszóval az Isten Előtti Felelősséggel folytatott Élet. Legyek én is Isten szolgája Jézus Krisztusban, a mások javára!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6992 Dátum: 2018 Augusztus 21, 07:23:22 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 21 Testvér vagy vetélytárs?

„Ó, mily szép és gyönyörűséges,
ha a testvérek Egyetértésben élnek!...
Csak oda küld az Úr Áldást és Életet
mindenkor." (Zsolt. 133. 1. 3b.)

Áldást és Életet csak Istentől kaphatunk mindnyájan. A feltétele azonban az, ha Egyetértésben élünk. Miért nehéz a testvéreknek így élniük? Egyrészt mert a testvérét nem maga választja meg az ember, hanem kapja. Másrészt mert ahelyett, hogy saját érdekünkben is egyetértésben élnénk, vetélytársnak tekintjük egymást. Mikor kezdődött ez? Amikor az első ember szembefordult Istennel, azonnal szembehelyezkedett embertársával is. Az első házaspár egymást vádolja, az első gyermekük agyonüti az öccsét. Nem tudunk egyetérteni, mert mindnyájan ugyanazt akarjuk: minél többet birtokolni, és uralkodni egymáson. Az emberi együttélés: királyok párbaja. Az egyetértés akadálya, hogy úgy érezzük, a másik tartozik nekünk. Állandóan követelünk valamit. A nemzetek területet követelnek egymástól, a házastársak egy kis figyelmességet, törődést, gyengédséget, egymás testét, pénzét. Várunk elismerést, hogy vegyék észre, mit teszünk egymásért. Számon tartjuk mások adósságát, s közben nő a keserűség a szívünkben, egyre messzebb kerülünk egymástól, sőt egyre inkább szembekerülünk egymással. És elmarad az Áldás, és egyre szegényebb lesz az élet. Mi a megoldás? Ha a baj oka az Istentől való elszakadás volt, akkor vissza kellene találnunk Hozzá. Jézus Krisztus lehetővé tette ezt. Isten nem követel tőlünk semmit, mert Jézus kifizette az adósságunkat. Aki ezt a szíve mélyéig átéli, és Hittel komolyan veszi, felszabadul arra, hogy megadja másoknak, amivel tartozik, és ne követelje senkitől az adósságát. Az ilyen ember lelkileg gazdag lesz arra, hogy adjon és elengedjen. Ő érzi magát adósnak, aki tartozik: Istennek Hálával, testvéreinek Szeretettel. Akinek Atyja lesz Isten, annak testvére lesz a másik ember."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6993 Dátum: 2018 Augusztus 22, 07:38:54 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 22 Egészen közel az Úrhoz

„...ők Hozzám járulhatnak, hogy
a Szent szolgálatot végezzék."
(Ez. 44. 15 )

A legtöbben igyekszünk jól elvégezni napi munkánkat, gondoskodunk családunkról, magunkról, gyűjtünk új szakmai ismereteket, törekszünk fejlődni, gyarapodni minden téren. Vannak, akik eközben nyitva tartják a szemüket, észreveszik, ha közelükben valaki segítségre szorul, és szívesen támogatnak, tanítanak, vigasztalnak másokat. Készek sok jótettre. A hívők közül sokan végeznek valamilyen munkát a gyülekezetben, amelynek tagjai. Szabadidejük jó részét azzal töltik, hogy ott segítsenek fizikai munkában, lelki szolgálatban, szeretetszolgálatban. A pénzükkel, autójukkal, erejükkel, különböző képességeikkel Istennek szolgálnak. Mai Igénk azonban arról szól, hogy van valami, ami még ennél is több. Olyan szolgálat, ami kiváltság, amit Isten csak azoknak enged meg, akik minden helyzetben Hűek voltak Hozzá. Ezékiel idejében a papság egy része is beleesett a bálványimádás bűnébe, de voltak, akik nem engedtek a csábításnak, Ragaszkodtak az Úrhoz. A szentélybe, a Vele való legszorosabb Lelki Közösségbe csak ezeket engedte be Isten. Különös tennivalójuk ott nem is volt, csak bemutatták a közvetlenül Istennek szóló áldozatot, és átélték az Ő Közelségét. Jézus Krisztus lehetővé tette, hogy a Benne hívők, akik az Ő Golgotai Váltsághalála által megtisztultak, eljussanak ide. Amikor meghalt a Kereszten, kettéhasadt a jeruzsálemi templom kárpitja, jelezve, hogy megnyílt az Út a bűnös számára Istenhez. Álljunk meg csendben Isten Előtt, magasztaljuk Őt, emlékezzünk nagy Tetteire, és várjuk, hogy Formáljon minket!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6994 Dátum: 2018 Augusztus 23, 11:39:13 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 23 Kinek szolgálok?

„Mi pedig, miközben... szemléljük az Úr
Dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a
Képre formálódunk át az Úr Lelke által..."
(2Kor. 3. 18 )

A Biblia különbséget tesz az Úr Házának való szolgálat és az Úrnak végzett szolgálat között (Ez. 44 ). Az Úr Házának való szolgálat során megjelenik a kísértés, hogy az ember tulajdonképpen önmagának szolgál. Van, aki alkatánál fogva szeret tevékenykedni, buzgólkodni. Egyfajta kötelességteljesítés ez, a jó lelkiismeret keresése, amiért elismerést, dicséretet is vár. Az Úrnak való szolgálat gyakran rejtett, nem látványos, nem is tud róla senki. Mindig lemondással jár, mert az alatt semmi láthatóan „hasznosat" nem végez a hívő. Ebben a nagyon mozgalmas, tevékeny életben, ami körülvesz minket, idegen és furcsa, ha valaki csak úgy csendben Isten Elé áll, időt szán arra, hogy belsőleg lecsendesedjen, és várja, hogy Isten milyen Gondolatokat ad neki - miközben kiönti a szívét az Úrnak. Aki azonban gyakorolja ezt, tapasztalja, hogy milyen közel kerül eközben az Úrhoz. Szinte felesleges sorolnia a kéréseit (máskor csak azokat szoktuk imádságba foglalni), mert bizonyos lesz abban, hogy Isten Hatalmas, nagyon Szeret, bármit megtehet és megadhat, előre Magasztalhatjuk Őt következő Tetteiért. És közben kap a hívő olyan Lelki Erőt, Világosságot, Békességet, mondanivalót, amivel utána hathatósan szolgálhat mások javára. - De eközben formálódunk mi is erőteljesen. Csendben történik bennünk az, amit Pál apostol a fenti Igében ír le, s amit egy másik helyen így jellemez: kiformálódik bennünk a Krisztus (Gal. 4. 19 ). Megerősödik a bizonyosságunk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ettől fosztja meg magát az, aki soha nem szolgál az Úrnak, mindig csak az Úr Házának."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6995 Dátum: 2018 Augusztus 24, 10:25:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 24 Menjen vagy maradjon?

„Amikor Jézus közelébe értek és látták,
hogy a megszállott... felöltözve ül,
és eszénél van, félelem fogta el őket."
(Márk Ev. 5. 15 )

Amikor Jézus Isteni Hatalmával megszabadította ezt az ön - és közveszélyes embert az ördögi megszállottságból, Gadara lakói kérni kezdték, hogy távozzék el a határukból. Az előbb még megszállott ember pedig kérlelte Őt, hogy Mellette maradhasson. Mi mit kérünk Jézustól, ha belenyúl az életünkbe: menjen el vagy maradjon velünk Örökre? Mi is történt itt? Volt valaki, aki a sírboltokban lakott, csupaszon szaladgált az egyetlen úton, ami Gadarát a Genezáret - tóval összekötötte, rettegésben tartotta az embereket, megkeserítette minden arra lakó életét, és olyan emberfeletti ereje volt, hogy ha láncokkal megkötözték, azokat is széttépte. Amikor Jézus odament, megszabadította őt ebből az állapotából, de a benne lakó démonok elpusztították a falu disznóinak egy részét. Ezért az ott lakók kérni kezdték Jézust, hogy menjen el onnan. Nem tudtak annyira örülni a Szabadításnak, mint amennyire sajnálták anyagi veszteségüket. Pedig Jézus őket is megszabadította valamitől, amitől szenvedtek, és nem tudtak rajta változtatni. Most már nem kell félniük semmitől, de ahelyett, hogy hoznák Hozzá a többi betegüket is, ahogyan mások tették, elküldik Őt. Bizonyos értelemben mi is ilyen kényszer alatt élünk, mint ez a megszabadított ember. Félelmek, indulatok, hazugság, harag, kényszergondolatok rabságában szenvednek sokan, és nem tud segíteni senki. Jézus Krisztus ebből is ad Szabadulást. De vajon nem sajnáljuk - e a „disznóinkat", amelyek közben esetleg elvesznek? Sok ember jobban ragaszkodik a disznóságaihoz, mint Jézushoz. Pedig Ő Új Életet kínál, saját Igazságának Fehér Ruhájába öltöztet, és aki Benne hisz, Igazán Emberré válik, és Vele marad Mindörökre."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6996 Dátum: 2018 Augusztus 25, 09:34:57 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 25 Élni fog Benne minden

„Élni fog Benne minden,
ahová csak eljut a patak."
(Ez. 47. 9 )

Amikor ez a prófécia elhangzott, Isten népe a babiloni fogságban volt. Már több évtized eltelt, sokan nem is remélték, hogy még egyszer látják Jeruzsálemet, és felépül a templom. Isten ekkor Ezékiel prófétán keresztül azzal vigasztalta a népet, hogy pontosan leírta nekik, milyen lesz az új templom. Ezékiel látomásának a végén látta ezt: a templom küszöbe alól víz folyt ki, ami egyre mélyülő folyóvá duzzadt, s ahova csak eljutott, ott Élet támadt. Még a Holt - tenger is tele lett halakkal, a folyó partján pedig olyan gyümölcsfák nőttek, amelyek havonta teremtek gyümölcsöt, leveleik pedig orvosságul szolgáltak. Mit jelent ez a képes beszéd? A templom mindig Isten Jelenlétére utal. A víz a csapadékban szegény Palesztinában az Élet jelképe lett. A folyó víz, Élő Víz, Isten Igéjét jelenti. A templomból kiáradó Ige termékennyé teszi a pusztaságot is, Életet támaszt a halál helyén, nyomában gyümölcs terem ott, ahol semmi nem volt. Gazdag, bővölködő Élet lesz ott, ahova Isten Igéje eljut. Ahol azonban nincs számára hely, ott „a pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak". Jézus Krisztus azt mondta Önmagáról: a templomnál Nagyobb van itt. Valamint ezt: Én vagyok az Élet. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek (Ján. 10. 10 ). Ő olyan Vizet kínál, Ami végleg eloltja a benne hívő Életszomját, sőt átfolyik rajta, és másokat is megelégít (Ján. 4. 14 ). Csodálatos látni ma is, hogy aki hallgatja és magába fogadja Isten Igéjét, annak hogyan változik meg az Élete. Valóban Gyümölcsök jelennek meg rajta: Szeretet, Öröm, Türelem, Jóság... (Gal. 5. 22 ). A halál állapotából emel ki Isten az Ő Igéjével, és Örök Életet ad."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6997 Dátum: 2018 Augusztus 26, 08:32:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 26 Egyre mélyülő Patak

„...lemért ezer könyököt, és
átvezetett a vízen: a víz bokáig ért."
(Ez. 47. 3 )

Ezékiel látomásában a templomból kifolyó Víz egyre mélyül. Mit jelent ez? Először a Víz bokáig ér. A mezítláb vagy saruban járó emberek lába hamar bepiszkolódott, leggyakrabban lábmosásra volt szükségük. Jézus is ezt mondta: akit az Újjászületés Fürdője megtisztított, annak is szüksége van Lábmosásra. Vagyis aki az Ő tanítványa lett, az is rászorul a naponkénti bűnbánatra és bocsánatra, a Lelki Tisztálkodásra. Ötszáz méterrel lejjebb a víz térdig ért. A bűnbocsánatot kapott hívő Közösségbe kerül Istennel, és megtanul Vele Imádságos párbeszédben Élni. Megtanulja Istent önmagát megalázva, térden állva imádni. Az ilyen ember már nem a saját akarata teljesülésére vágyik, hanem ezt kéri: „taníts Akaratod Teljesítésére, mert Te vagy Istenem" (Zsolt. 143. 10 ). A harmadik fokozat, amikor derékig áll a Vízben a próféta. így már Erős a folyó sodra, keményebben kell ellenállni minden kísértésnek. A derék egyrészt az Erő jelképe (derekasan helytáll valaki), másrészt a termékenységre emlékeztet: az érett hívőnek már vannak Lelki gyermekei, másokat is Istenhez vezet. Kissé lejjebb pedig annyira megnőtt a Víz, hogy úszni kellett volna benne, nem lehetett átgázolni rajta. Itt már rá kell feküdni a Vízre, és teljes Bizalommal engedni, hogy megtartson és vigyen. Ezt nevezi a Biblia Hitben járásnak. Már nem éri a lábam a földet, de egy másik Valóság tart és visz: a Víz, Isten Kegyelme. Én pedig hagyom, hogy vigyen, és arra használjon, amire Akar. Az Istennel való Közösség mélyülésének, a Hitben való növekedésnek, a Lelki érésnek szép képe ez. Én hol tartok ezen az Úton?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6998 Dátum: 2018 Augusztus 27, 11:37:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 27 Reménységgel várjuk

„Ha pedig azt reméljük, Amit nem
látunk, akkor állhatatossággal várjuk."
(Róm. 8. 25 )

Ezt a szakaszt azzal kezdi az apostol, hogy a teremtett világ szenved, sóhajtozik és nyög. Miért? Mert Isten ránk bízta világát (a teremtést), hogy az ember művelje és őrizze, ehelyett azonban inkább kiraboljuk és tönkretesszük. Írtjuk az erdőket, ezzel mérhetetlen kárt okozva önmagunknak, pusztítjuk az állat - és növényvilágot, mérgezzük a vizet és a levegőt, közben nem tudunk gátat vetni az éhezésnek és betegségeknek, nem tudunk véget vetni a háborúknak... Ha csak ezt látjuk, minden okunk megvan a kétségbeesésre. Isten gyermekei is szenvednek. Nekik is ugyanannyi bajt okoz mindez, mint másoknak, és ők még a mások nyomorúsága miatt is szenvednek, együtt sírnak a sírókkal. Nekik azonban van Reménységük. Tudják, hogy ez a világ elmúlik, de Isten készíti az Új Teremtést. Annak a zsengéi ők maguk is. Isten már elkezdte nagy helyreállító munkáját, s megígérte, hogy mindent Újjá tesz majd. Isten nem mondott le az ellene fellázadt világról. Aki az Új Teremtés reménységével Él, aki várja a megígért Jövőt, túllát a jelen nyomorúságain, készül Jézus Krisztus Dicsőséges második Megjelenésére, annak ez már a jelen szenvedései közt is nyugalmat, derűt, Biztonságot ad. Ezért Isten gyermekei nem csüggednek el, hanem helytállnak a jelen feladatai között. Igyekeznek enyhíteni a szenvedéseket, és segíteni másokat is, hogy lássanak túl a sok nyomorúságon, higgyenek Jézusban. Nem ők akarják megváltani a világot, hanem a világ Megváltójára irányítják a figyelmet, s az Ő megváltottjaiként igyekeznek élni. Bizonyosak abban, hogy Isten minden Ígérete teljesedni fog."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6999 Dátum: 2018 Augusztus 28, 12:20:06 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 28 Istent kereső ember és embert kereső Isten

„...az Írásnak ebből a Helyéből
kiindulva hirdette neki Jézust."
(ApCsel. 8. 35 )

Nem sokkal Jézus mennybemenetele után az etióp kincstárnok elindult Jeruzsálembe „Istent Imádni". Minden bizonnyal csak a pogányok udvaráig mehetett, mert pogány is volt, és eunuch is. Ott vásárolt egy könyvtekercset, Ézsaiás próféta könyvét - valószínűleg görög nyelven. Hazafelé olvasta, de nem értette. Isten azonban odaküldte hozzá Fülöpöt, aki megmagyarázta, hogy az a Bárány, Akiről ott szó van, Jézus Krisztus, és hogy mit tett Ő értünk. A kincstárnok ezt Hittel komolyan vette, útközben meg is keresztelkedett, és Örömmel, megváltozott szívvel tért haza. Talán ő lett az első színes bőrű bizonyságtevő Afrika földjén. Csupa különös esemény: mi indít valakit arra, hogy elinduljon kétezer kilométerre egy akkori kocsival? Hogy egy vagyont fizessen egy bibliai könyvért, hogy olvassa akkor is, ha nem érti, hogy valahonnan ott terem egy ember, aki megmagyarázza neki, hogy ő ezt alázatosan elfogadja, megértse, elhiggye, s megváltozzon tőle az Élete. Ilyet csak Isten tud cselekedni. És mit cselekedett az etióp? Engedett Isten Indításának, áldozatok árán kereste az Élő Istent, olvasta a Bibliát, Hittel fogadta Annak magyarázatát, azonnal szabadulni akart a bűneitől (ezért akart megkeresztelkedni), és nem Fülöphöz ragaszkodott, hanem Jézushoz, Akiben már mint Megváltójában és Urában Hitt. Az Ige vezet Jézushoz, Jézus az Atyához. Istenkereső ember volt, de nem maradt meg csupán a vágynál, s nemcsak gondolkozott ezen, hanem elutazott, megvette a Bibliát, olvasta, komolyan vette, magára alkalmazta - s minden bizonnyal másoknak is elmondta otthon. Így talált meg Isten egy őt kereső embert. Én is végigmegyek ezen az úton?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7000 Dátum: 2018 Augusztus 29, 18:04:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 29 Tehetetlen ember és Szabadító Isten

„Lenyúlt a Magasból, és fölvett,
a nagy vizekből kihúzott engem."
(Zsolt. 18. 17 )

Abban a faluban, ahol a szolgálatomat kezdtem, sok gólyafészek volt. Az egyikből egyszer kiesett egy fióka. Még nem tudott repülni, tehetetlenül vergődött a földön. Tehetetlenül köröztek fölötte az öregek, és tehetetlenül néztük mi is. Azt mondták a hozzáértők, hogy ha vissza is tudnánk tenni a fészekbe (de azt nem lehetett megközelíteni), akkor is kilöknék, mert megéreznék rajta az emberszagot, és azt nem bírják ezek a madarak. Akkor mi lesz vele? Elpusztul. Legfeljebb ezt lehet neki megkönnyíteni. Beleborzongtam ebbe. Pedig ez történt velünk is. Mi is kiestünk onnan, ahol Igazán Emberré válhattunk volna. Bölcs urává a teremtett világnak, boldog gyermekévé a Teremtő Istennek, és Szerető Testvéreivé egymásnak. Ezt hiúsítottuk meg, amikor kimondtuk: nem kell az Atya, majd mi egyedül. Azóta folyamatosan tönkretesszük a világot, önmagunkat, és egyre gyilkosabb eszközökkel fenyegetjük egymást. S mindezt nem tudjuk abbahagyni. Tehetetlenül vergődünk, és nincs, aki segítsen rajtunk. A Biblia örömhíre az, hogy mégis van. Isten képes a Fészekből kiesett embergyermeket oda visszaemelni. „Lenyúlt a magasból, és fölvett..." Jézus Krisztus az Isten utánunk nyúló Keze, Akiben olyan mélyre szállt le, ahova estünk, egészen a Golgotáig, két rablógyilkos közé, sőt a halál, a pokol mélyére. Onnan emeli ki azokat, akik nyújtják a kezüket. „...hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen..." Ennyit tehetünk mi. A „nagy vizek" az őskáoszt, a gonosz hatalmát, a biztos pusztulást jelentik. Amikor teljesen tehetetlenekké válunk, amikor összecsapnak fejünk felett a hullámok, Istenhez akkor is kiálthatunk, s Neki lehetséges az is, ami az embereknél lehetetlen. Legyen Áldva és Dicsőítve érte mind Örökké!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7001 Dátum: 2018 Augusztus 30, 08:24:00 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 30 A Szabadulás képeskönyve

„Megmentett engem erős
ellenségemtől... az Úr az
én Támaszom.
(Zsolt. 18. 18 - 19 )

A 18. zsoltár olyan, mint egy képeskönyv. Dávid erőteljes képekkel írja le, mit élt át Isten Szabadítása előtt és után. A Szabadítás előtt: „Körülvettek a halál kötelei... A sír kötelei fonódtak rám..." Akit körbetekerve kikötöttek egy fához, az nem tudott magán segíteni, ott pusztult el a tűző napon. Így kötöz meg minket sokféle téveszme, vágy, szokás, félelem, szenvedély. Igaz az ének: „Ha nem jön Segítség, elpusztulok." Egyet tehet az ember: „Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, Segítségért kiáltottam Istenemhez." De vajon hallja - e? S majd éppen egy ilyen megkötözött emberrel fog foglalkozni? „Meghallotta hangomat Templomában, kiáltásom Fülébe jutott." Ezzel a reménységgel kiáltsunk Hozzá mindig! Akkor nagy dolgok történnek: megrendül a föld, megzendül az ég, megjelenik Isten, a kötelékek lehullanak, s az ember átéli: Szabad vagyok, Szabad! S mi következik utána? „...Fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben." Világosság támad, ami leleplez, eligazít, Utat mutat, „felragyog néked a Krisztus". Biztonságérzet támad az ember szívében. Az Úr „Pajzsa mindazoknak, akik Hozzá menekülnek". A Pajzs megvéd a támadásoktól - ha szorosan ott maradunk mögötte. A halálát is túléli az, aki az Úrhoz ragaszkodik. „Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim." Nemcsak kiemel a pusztulásból, nemcsak ráállít az Élet Útjára, hanem végig is kísér azon, erősít, bátorít, Hűsége Végtelen. Melyik kép illik rám? Melyik tapasztalat ismerős már nekem?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7002 Dátum: 2018 Augusztus 31, 08:06:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„08. 31 Véget ért a nyár

„Elmúlt az aratás, véget ért a nyár,
és mi nem Szabadultunk meg!"
(Jer. 8. 20 )

Az a nyár, amiről itt Jeremiás ír, a Kr. e. 587. év nyara volt. Ezt követően Nebukadneccar babiloni király hadai a földdel tették egyenlővé Júda városait, köztük Jeruzsálemet és a templomot is. Az előző fejezetben Isten részletesen elmondja, hogy miért. „Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök", pogány környezetetek hatására az ég királynőjének és egyéb bálványoknak áldoztok, asztrológiát és más sötét babonaságot gyakoroltok, mindezt leöntitek vallásos mázzal, és úgy vélitek, minden rendben van. Változni senki sem akar, „már pirulni sem tudnak". Pedig az egyetlen menekvés az őszinte bűnbánat lenne, s akkor Isten nem hajtaná végre a kilátásba helyezett Ítéletet. Az a nyár még a Kegyelmi Idő meghosszabbítása volt. De hiába, az emberek nem arra használták, amire Isten adta. így bekövetkezett az Ítélet. Komolyan vesszük - e, hogy minden bűnnek következménye van? Hisszük - e Igazán, hogy minden megbánt és abbahagyott bűnre Isten bocsánatot ad? És arra használjuk-e a Kegyelemből kapott Időt, hogy megragadjuk az elkészített Kegyelmet? Arra használjuk - e az alkalmakat, amire Isten adta? Így a nyár végén, tanév elején mindig feltűnik: milyen gyorsan megnőnek a gyerekek. Amit nem adtunk meg nekik kiskorukban, talán soha nem lehet pótolni. S milyen hamar elmennek az öregjeink - s mi itt maradunk sok lelkiismeret - furdalással a mulasztásaink miatt. És váratlanul távoznak sokan a derékhadból is. Egyszer pedig elmúlik nemcsak egy nyár, hanem az életünk is. Mit kell majd mondani: sajnos nem szabadult meg, vagy ezt: idejében megragadta Isten Szabadító Kegyelmét, s most Hazament Hozzá a Mennyei Dicsőségbe? „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek... kihasználva az alkalmas Időt mert az idők gonoszak." (Ef. 5. 15 - 16 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7003 Dátum: 2018 Szeptember 01, 08:48:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 01 Van füle a hallásra

„...legyen minden ember gyors a
hallásra, késedelmes a szólásra..."
(Jak. 1.19 )

Ezekben a napokban sok diák eggyel magasabb osztályban vagy évfolyamon folytatja a tanulását. Jó látni ebben a növekedést, előrehaladást. A Biblia azt tanítja, hogy a hívő ember lelki Életében is folyamatos fejlődésnek, gyarapodásnak kell lennie. A keresztény Élet, a Krisztus - Követés dinamikus Életforma, Jézus nem azt mondta, hogy elmélkedjünk az Ő Gondolatain, vagy hogy nézzünk Őutána, hanem ezt: Aki Utánam akar jönni, kövessen! Akinek a Lelki Életében nincs Egészséges Növekedés, aki az idő múlásával is kiskorú marad, az beteg, meg kell gyógyulnia. Mi a különbség kiskorú és Érett korú keresztények között? Ezt vizsgáljuk meg most néhány alkalommal. A Zsidókhoz írt Levél 5. 11 - 14 több különbséget is felsorol. A kiskorú keresztényeknek „eltompult a hallásuk", restek lettek a hallásra. Aki önmagával van tele, az nem nagyon érdeklődik mások sorsa iránt. Aki mindig csak saját bajaival foglalkozik, annak nincs figyelme más emberek nehézségeire. Lehet az ok fizikai fáradtság is, de gyakrabban lelki közöny. Vagy egyszerűen éretlenség: képtelen igazán figyelni másokra, érdeklődéssel kérdezni, végighallgatni embereket. A nagykorú keresztény Istenre is Éberen figyel (Hab. 2. 1! ), és másokat is Szeretettel, Türelmesen, Megértően tud hallgatni. Ahogyan Jézus Krisztus is így tette ezt mindenkivel. Ő még segített is, hogy a nehezen kimondható is elhangozzék, és Jó Kérdésekkel bátorította azokat, akik hozzá fordultak. Kérjünk Istentől ilyen nyitott szívet és fület, hogy érdemes legyen szeretteinknek is megnyílniuk előttünk, és hallgatásunkban is megérezzék az Őszinte Szeretetet és Elfogadást!"

Zsid. 5.11 - 14: „Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten Beszédeinek kezdő Elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény Eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az Igazságnak Beszédiben, mivelhogy kiskorú: Az Érett korúaknak pedig kemény Eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a Jó és rossz között való különbségtételre."

Hab. 2. 1.: „Őrhelyemre állok, megállok a bástyán, és figyelek, hogy lássam, mit szól hozzám, és én mit feleljek ..."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7004 Dátum: 2018 Szeptember 02, 08:32:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„09. 02 Helyén mondott Ige

„Láttál - e már elhamarkodott beszédű embert?
Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá."
(Péld. 29. 20 )

Van, aki tudja, mit beszél, s van, aki csak beszél, amit tud. Akiknek eltompult a hallásuk, azok általában könnyen beszélnek, fecsegnek, akkor is, ha nincs mondanivalójuk. Ez a kiskorúság jele. Ők gyakran meg sem várják, hogy befejezze a másik, nekik mindegy, mi a kérdése, kész válaszaik vannak. Így aztán nem a valódi kérdésre felelnek, csak beszélnek, amit tudnak. És beszélnek, kibeszélnek mindent. Az érett korú keresztény előbb igyekszik megérteni a problémát, világosan látni a kérdést, és utána válaszol arra. Ha pedig nem tudja a választ, azt is bevallja, vagy kérdez. Legfőképpen pedig az jellemzi, hogy Istent kéri, adjon Szót a szájába, hogy Igaz, Helyes Beszéd hangozzék el, így lesz a Szava „aranyalma ezüsttányéron", helyén mondott Ige (Péld. 25. 11 ). Pál apostol az ilyen beszéd ismérveit így sorolja fel: „jó a szükséges építésre, hogy Áldást hozzon azokra, akik hallják." (Ef. 4. 29 ) Hasznos, szükséges, építő. Akinek nincs füle a hallásra, az könnyen, sokat, feleslegesen és ártó módon is beszél. Aki tud figyelni másokra, az akkor szól, ha van mondanivalója, tud hallgatni, ha az a hasznos, és semmiképpen nem fecsegi ki mások bizalmas közléseit, „...a más titkát ne fedd föl..." (Péld. 25,9) Semmiképpen nem mond olyat, ami bárkinek árthatna. A kiskorú kifárasztja a másik embert a beszéddel. Az érett korú tudja erősíteni a megfáradtat a beszéddel (Ézs. 50. 4 )."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.