Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 457291 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7050 Dátum: 2018 Október 18, 06:47:05 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 18 A csüggedés Gyógyszere

„A tűz után Halk és Szelíd Hang
hallatszott... Mit csinálsz itt, Illés?"
(1Kir. 19. 12 - 13 )

Jezábel, az istentelen királyné, terjesztette a bálványimádást, üldözte Isten népét, és irtotta Isten prófétáit. Illés próféta is sokat szenvedett tőle. A Karmel - hegyi Isteni Ítélet bebizonyította, hogy mégis Isten az Úr, Ő él és cselekszik - ellentétben a tehetetlen bálvány szobrokkal. Ez Jezábelt annyira feldühítette, hogy megüzente Illésnek, ő is halál fia. Illés ekkor teljesen elkeseredett. Fizikailag is kimerült már, de most lelkileg is összeomlott, és szeretett volna meghalni. Hogyan gyógyította meg őt Isten? Nem szidta meg, nem háborodott fel, hanem először altatta, aztán enni és inni adott neki, majd beszélgetett vele. Eszméltette: mit csinálsz itt? Illésből áradt a panasz. De mit csinálsz? Aztán kapott néhány feladatot, és észre sem vette, hogy visszatért az életkedve, fizikai ereje, és újra Isten használható eszközévé vált. A legjobbakkal is előfordulhat, hogy kimerülnek és elcsüggednek. Ne szégyellje ezt a hívő ember se! Isten nem háborodik fel emiatt, hanem gyengéd Szeretettel kezelésbe vesz. Ő ismeri a testi szükségeinket is, de legfőbb Gyógyszer mindig az Ő Igéje. Itt így olvassuk: az Ő Halk és Szelíd Szava. Ez segít a helyes önismeretre, valóságlátásra, és önmagunkról és a nehézségekről újra Istenre irányítja a figyelmünket. Felemeli a csüggedt ember tekintetét, s mindjárt messzebb is lát, meglátja Istentől elkészített feladatait. Mi se botránkozzunk meg, ha valaki kimerül vagy kiborul a közelünkben! Isten gyengéd, de Határozott Szeretetével pótoljuk fizikai és lelki szükségeit, és főleg helyén mondott Igével engedjük, hogy erősítse őt Maga Isten! Rá irányítsuk egymás tekintetét, Ő a mi Igazi Gyógyítónk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7051 Dátum: 2018 Október 19, 14:28:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 19 Kétféle életvitel

„Mert Szoros az a Kapu, és Keskeny
az az Út, Amely az Életre visz..."
(Mát. 7. 14 )

Jézus itt kétféle életútról, életvitelről beszél. Valaki vagy az egyiken, vagy a másikon jár, harmadik lehetőség nincs. Mi a különbség köztük? A bejárat mérete más. A széles útra bármit vihet magával az ember. Érdemeit, bűneit, kíséretét... A Szoros Kapu előtt azonban mindent le kell rakni. Oda csak az ember mehet be. De ott lerakhatja a bűn terhét is. A széles úton bárhogyan lehet közlekedni. Ott nincs Törvény, nincs tekintély, nincsenek tekintettel egymásra az emberek. A Keskeny Úton csak egyenesen lehet lépkedni, leginkább Jézus Krisztus Nyomában. A legjelentősebb különbség az út vége: a széles a kárhozatba visz. És ez nem a megsemmisülés, hanem az Istenhiány miatti Örök szenvedés. Ez azonban nincs kiírva sehol. Ha valaki nem figyel Isten Hívó Szavára, csak az út végén tudja meg, hova érkezett, és akkor már nem lehet segíteni rajta. A Keskeny Út az Életre visz: egyre Teljesebb Közösségbe az Élő Istennel. A széles úton sokan járnak. Olyan sokan, hogy mindnyájan azon indulunk el. Onnan lehet átmenni a Keskeny Útra, ha valaki enged Isten Hívásának. A Keskeny Úton kevesen vannak, néha egyedül is maradhat az ember, mert a többség nem hajlandó lepakolni a bejáratnál, a Szoros Kapunál, ragaszkodnak az emberek ahhoz, amit már megszereztek. Mit kell tenni ahhoz, hogy az egyiken vagy a másikon járjon valaki? Ahhoz, hogy a széles úton haladjon, semmit nem kell tennie. Ott nemcsak a bűnözők járnak, hanem mindenki, aki Isten nélkül marad. A Keskeny Útra azok mehetnek át, akik hallották és komolyan vették az Evangéliumot: „Jöjjetek Énhozzám mindnyájan..." Ezért fűz Jézus a tájékoztatáshoz egy felszólítást is: „Menjetek be a Szoros Kapun!" Ez Örömhír és Parancs egyben: be lehet menni, de a másikat ott kell hagyni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7052 Dátum: 2018 Október 20, 08:12:43 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 20 Egyikük visszatért

„Arcra borult Jézus Lábánál, és hálát adott Neki."
(Luk. 17. 16 )

Amikor egyszer Jézus úton volt, tisztes távolból tíz leprás kiáltott neki: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő elküldte őket a papokhoz, akkoriban ők igazolhatták, hogy nem fertőző betegek, közösségbe mehetnek. Mire odaértek, mind meggyógyult. Kilenc boldogan sietett haza, egy azonban visszament Jézushoz, és dicsőítette Istent. Izráelben akkor ezen kívül még sok leprás élt. A legtöbben egyedül hordozták a betegség, kiközösítettség és reménytelenség terhét. Ez a tíz messziről kiáltott Jézushoz, s Ő meggyógyította őket. De személyes kapcsolatba csak az került Vele, aki visszament megköszönni. Ma is sok ember hordoz sokféle nyomorúságot. Vannak köztük, akik a bajból Jézushoz kiáltanak, s Tőle remélnek valamilyen segítséget. És sokan kapnak is. De kevesen vannak, akik ezért hálásak, s ezt ki is mondják, visszamennek, megköszönik. Ők már egészen közel kerülnek Jézushoz („arcra borult Jézus Lábánál" ), ők felismerik és elismerik Benne Istent, így dicsőítik Őt. S hozzájuk az Úrnak Személyes Szava is van. Csak ennek az embernek mondta: Kelj fel, Hited megtartott téged! A hála jelentőségéről a Biblia sok fontos Igazságot említ. Hálás az, aki az ajándékról feltekint az Ajándékozóra. Csak a hálás ember ismeri fel, hogy a Krisztussal való Közösség mérhetetlenül több, mint az Ő Ajándékai. Hogy amit kapott, az csak töredéke annak, ami el van készítve neki. Hogy a gyógyulás csak kezdet, ezentúl ezzel a gazdag Úrral együtt élhet. Visszakerül az ilyen ember eredeti helyzetébe: ismeri Istent, tudja Őt dicsőíteni, akár így egyedül is vállalja Őt, mert Ő jelenti neki az Igazi Társaságot. Ne csak a bajban kiálts Jézushoz, hanem légy Vele folyamatos Közösségben! S ne csak Ajándékait igényeld, hanem Őt Magát keresd, szeresd, kövesd! Ez az Igazi Gazdagság."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7053 Dátum: 2018 Október 21, 08:55:45 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 21 Szüntelen hála

„...mindenben Hálát adjatok, mert ez az Isten
Akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra."
(1Thess. 5. 18 )

Miért írja a Szentírás többször, hogy tartsuk számon Isten Jótetteit, köszönjük meg újra és újra Ajándékait, bővölködjünk a Hálaadásban? S mi a haszna annak, ha egymás iránt sem fukarkodunk a hálával? Nekünk is, másoknak is nagyon hasznos ez, és Isten Dicsőségét is szolgálja. Hogyan? Akitől kaptunk valamit, annak adósa lettünk, tartozunk a hálával. És a szívből jövő köszönet gyakran többet ér, mint bármilyen viszonzás, mert ebben szív érintkezik a szívvel. A Hála biztatás is újabb jótettekre. Valaki értelmi fogyatékos gyermekek közt dolgozik. Kezdetben nyomasztotta, hogy nem tud velük beszélgetni. Ma ezt vallja: semmi pénzért nem mennék el máshova, egész nap hálás tekintetek közt dolgozhatok. A köszönet: energiaközlés. A hálás ember ismeri fel, milyen gazdag. Aki elégedetlen, követelőző, mindig azt látja, amije nincs. A hálás azt, amije van, és egy hálaadó imádság olyan „leltár", amely elégedetté teszi az embert. A Hálaadás a saját Hitünket is megerősíti. Az Isten iránti Hála kifejezése bizonyságtétel is Istenről. Arról vall ezzel a hívő, hogy Isten Gazdag, Hatalmas, Szerető Atya, Aki Megbízható, nyugodtan Rá bízhatják magukat az Ő gyermekei, akik tudják, hogy Tőle kaptak mindent, és ezután is Tőle kérnek és várnak mindent. Ezért véd meg a Hála az aggodalmaskodástól. A hívő ember olykor már előre megköszöni, hogy Isten a jövőben is cselekedni és ajándékozni fog. Szorongás helyett Szent kíváncsisággal várja, hogy ebből az újabb bajból hogyan ad majd szabadulást. S mivel a Hála s a mögötte álló Hit magával Istennel kapcsol össze, ezért az ilyen ember a nyomorúság idején is tudja magasztalni Istent. Belé vetett Bizalma nem rendül meg, ha próbák közt vezet az Útja. Nem a bajokért hálás, hanem azért, hogy minden helyzetben Istennel Közösségben maradhat. Így a nehéz időkben is tudja Őt dicsőíteni, mint Jób (Jób 1. 21 ). A szüntelen Hála egyik édes gyümölcse ez a Dicsőítés."

Jób 1. 21:
„Mezítelen jöttem ki anyám méhéből,
mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az
 Úr vette el. Áldott legyen az Úr Neve!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7054 Dátum: 2018 Október 22, 12:11:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 22 Imádság - minden helyzetben

„Én pedig imádkoztam a Menny Istenéhez,
majd ezt mondtam a királynak..."
(Neh. 2. 4 - 5 )

Illik - e imádság egy felelős államférfi szájába? Lehet - e a közügyeket imádsággal jó irányba befolyásolni? Kaphat - e védelmet, akár látványos előrehaladást is egy közösség vagy egy nép csak azért, mert hívő tagjai a munkájuk közben is állandó kapcsolatban vannak az Élő Istennel? A Biblia határozott válasza: Igen. S erre nagyon jó példa a Kr. e. 5. században élt Nehémiás. Számára az imádkozás nem alkalmi időtöltés volt, hanem életstílus. Akármit csinált, közben Eleven Kapcsolatban maradt Istennel. Társadalmi felelősségének, népe iránti szenvedélyes szeretetének, a mások nyomorúsága iránti roppant érzékenységének forrása ebben a Lelki Közösségben volt. Innen táplálkozott erkölcsi tartása, kitartása, leleményessége, határozottsága és szelídsége, ami egy kritikus történelmi helyzetben sorsdöntően jó irányba vitte népe történetét. Imádkozott, amikor magas pozícióban volt, imádkozott, amikor rossz híreket hallott népe helyzetéről, és Istent kérdezte, mi az ő feladata. Imádkozott a belső és külső ellenségek ármánykodása idején, és ez kihatott az egész közösségre. Így épült fel Jeruzsálem hetven évvel korábban lerombolt fala két hónap alatt - állandó nehézségek közepette is. A Hittel imádkozó hívők szerepe népünk történetének alakulásában sokkal nagyobb, mint gondoljuk. Ezért a felelősségük is nagy, s ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, bűnt követnek el. Nem azt jelenti ez, hogy a történelem Urát bármire rábeszélhetnék, hanem azt, hogy Isten sok jót tartogat az Őt nem tisztelő embereknek is. De kellenek, akik ismerik Őt, és tartják a kezüket, hogy átvehessék és továbbadhassák ezeket az ajándékokat. Engem használhat - e Isten erre?"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7055 Dátum: 2018 Október 23, 08:10:33 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 23 Légy résen!

„Gondolta, hogy kipusztítja őket;
de Mózes... Elébe állott a résre,
hogy elfordítsa Haragját..."
(Zsolt. 106. 23 )

Sokan úgy kezdtünk imádkozni, hogy édesanyánk vagy nagymamánk megtanított egy kedves esti gyermekimádságot. Később meg tudtuk jegyezni már a Miatyánkot is. Aztán egyszer csak saját szavaival próbálkozik az ember, főleg ha Isten segítségét kéri valamihez. Fordulatot az jelent, ha Újjászületik valaki, és tud a „Lélek által" imádkozni, természetes lesz neki, hogy szüntelen imádkozik. Öröm neki, hogy Mennyei Atyjával mindent megbeszélhet, és Őt dicsőítheti. Van azonban olyan imádság is, amikor Isten gyermeke tusakodik, küzd valamiért vagy valakikért, amikor az imádságot mint fegyvert forgatja. Mózes többször is kénytelen volt így imádkozni. A nép újra és újra bálványokat imádott az Élő Isten helyett vagy mellett, s ezzel Isten Ítéletét hívták ki maguk ellen. Ezekben a nehéz helyzetekben Mózes gyakran odavetette magát Isten Elé, és életre - halálra könyörgött az Ő Kegyelméért. Mert Isten népének védelmet az Úrral való Szövetség ad. Azon belül biztonságban van. Ha azonban elfordul Istentől, rés támad a Szövetség falán, s azon bejön Isten Ítélete. Ezt a képet használja több esetben a Biblia: az imádság az a „malter", amivel ezeket a repedéseket be lehet tömni. Mózes ilyenkor Isten Irgalmas voltára hivatkozik, megvallja a nép bűnét, emlegeti Isten Ígéreteit, amelyek meghiúsulnának, ha Igazságosan megítéli az embereket. Isten Dicsősége és a vétkes nép jövője van szeme előtt. Isten komolyan veszi az ilyen elszánt imádságokat. Sőt keres olyan hívőket, akik adott esetben így tudnak harcolni népükért. „Kerestem köztük valakit, aki... odaállana a résre... az országért..." (Ez 22. 30 ) Népünk jövőjére, szabadságára gondolva ne felejtsük el ezt a sajátos fegyvert se, amelyet a hívők eredményesen forgathatnak!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7056 Dátum: 2018 Október 24, 08:23:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 24 Dávid, a vezetett ember

„Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte
neki... Dávid úgy tett, ahogyan az Isten meg parancsolta
neki..." (1Krón. 14. 13 - 17 )

Dávid királynak nagyon sokat kellett hadakoznia, különösen a filiszteusok támadták gyakran az országot. Ő tapasztalt katona volt, mégis minden ütközet előtt megkérdezte Istent, hogy mit tegyen. Mindig úgy cselekedett, ahogyan Isten Tanácsolta, és sok győzelmet aratott, olykor nagy túlerővel szemben is. Hogyan történt vele az, hogy megértette Isten Vezetését, és Aszerint járt el? Kit vezet Isten, és ki értheti meg a Vezetést? Az érti Isten Vezetését, aki kérdezi Őt. Sokan vágynak arra, hogy kapjanak tanácsot, de kevesen jutnak el oda, hogy meg is kérdezzék. Ehhez tudniillik már Hit kell. Az a reménység, hogy Isten válaszolni fog, s ők azt meg is érthetik. Sokszor éppen a hitetlenség az akadálya annak, hogy ez megtörténjék, mert eleve kételkedik sok ember abban, hogy Isten felel. Mert hogyan fogja megmondani, és hogyan értem majd meg? Ezt bízzuk Őrá! A „Hogyan" az Ő Titka. Az én feladatom, hogy higgyem: Őt érdemes megkérdezni, és megérthetem Válaszát. Hit nélkül ez nem működik. És vevőkészülék nélkül sem, mert Isten Lelke nélkül senki sem értheti meg Isten Gondolatait (1Kor. 2 ). Az Újjászületett ember képes azt érteni is, cselekedni is. Csak az érti Isten Vezetését, aki nemcsak kivételes alkalmakkor igényli, hanem mindig. Hétköznapi helyzetekben is, sorsdöntő kérdésekben is. Eközben fejlődik ki a hívő ehhez szükséges lelki érzékszerve is. És az érti Isten Vezetését, aki látatlanban kész annak engedelmeskedni. Aki csak úgy tekint Istenre, mint egyik tanácsadójára a sok közül, akit meghallgat, de majd eldönti, hogy hallgat - e Rá, nem fogja megérteni Őt. Dávid újra és újra alázatosan kérdezte, és teljes bizalommal engedelmeskedett, így tapasztalta meg, hogy Isten valóban Vezette őt. Éljünk ezzel a nagy Lehetőséggel, s kérjük el ennek a feltételeit is az Úrtól!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7057 Dátum: 2018 Október 25, 08:17:58 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 25 Emberek, Isten kezében

„Áldott az Úr ..., hogy elém küldött
most téged ... megakadályoztál ma
a vérontásban ..." (1Sám. 25. 32 - 33 )

Különös, ahogyan Isten Szervezi a dolgokat. Ahogyan Irányít embereket, időzíti az eseményeket, felhasznál bárkit tudta nélkül is az Ő Jó céljainak megvalósítására. Dávid, amikor még Saul elől bujdosott, sok jót tett egy Nábál nevű gazda pásztoraival. Ennek fejében várt volna tőle egy kis támogatást. Nábál azonban fukar és ostoba ember volt, elkergette Dávid követeit. Dávidban felforrt a méreg, és bosszút akart állni a kegyetlen emberen. Megmondta ezt egy szolgafiú Nábál feleségének. Abigail azonnal felismerte a fenyegető veszélyt, Dávid csapata elé ment, lecsillapította haragját, emlékeztette őt Isten Ígéreteire, hogy király lesz, és óvta attól, hogy vétkezzen és indulatból vért ontson. „Véletlenek" sorának tűnik ez a történet, amiben azonban egyértelműen látszik Isten Bölcsessége, rendező Hatalma, választottai iránti Szeretete, Igéjének emberformáló Ereje. Véletlenül volt fültanúja a jelenetnek a szolga, véletlenül gondolta, hogy megmondja gazdaasszonyának, teljesen szokatlan, hogy Abigail nő létére azonnal cselekszik, éppen azon az ösvényen megy le az ajándékkal, amelyen Dávid és emberei csörtetnek felfelé, prófétai bátorsággal inti a leendő királyt, az meglepő alázattal úgy fogadja ezt, mint Isten szavát - és elmarad a vérontás, lecsillapodnak a kedélyek. Nyilvánvaló, hogy semmi nem történt véletlenül, Isten Kegyelemmel és Hatalommal irányít mindenkit, és vezeti népe történelmét is a Jó irányba. Ismerjük-e mi Istennek ezt a Tulajdonságát, és így Bízunk - e benne? Vegyük észre az események mögött is Őt, és engedjük, kérjük, hogy Irányítson minket és népünk történetét is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7058 Dátum: 2018 Október 26, 10:17:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 26 A Pásztor Hangja

„Amikor a Maga juhait mind kivezeti,
előttük jár, és a juhok követik Őt,
mert ismerik a Hangját." (Ján. 10. 4 )

A jó pásztorról szóló példázatban Jézus Krisztus fontos Igazságokat mondott arról, hogy ki és hogyan értheti meg az Ő tanácsait.
1. A Biblia ritkán ír vezetésről, de gyakran a Vezetőről. Vagyis arról, hogy milyen fontos, hogy újra Isten Vezetése alá rendeljük az életünket. Mert más megrendelni a vezetést, vagy alárendelni magunkat feltétel nélkül Isten Vezetésének. Mi az előbbit szeretnénk, Isten viszont csak az Utóbbira hajlandó. Nem elveket taníttat meg velünk, hanem a Vele való Személyes Közösséget kínálja fel. Eközben megismerjük Őt, együtt él Vele a hívő, nem „probléma" lesz a Vezetés, hanem napi gyakorlat.
2. Isten csak a maga Útján vezet, és nem ahhoz szolgáltat tanácsokat, hogy a magunk útján hogyan juthatunk előre. Az ókori pásztor nem terelgette nyáját, hanem hívogatta. Nem ő követte a nyájat, hanem előttük járt, és mutatta az utat. Az vezethető és az érti Istent, aki előtt Ő, az Ő Akarata és Igéje feltétlen Tekintély. Aki bízik Benne, bizonyos abban, hogy Isten jobban tudja, mi Jó nekünk, mint mi magunk. Ezért meggyőződéssel követjük. A Vezetés tehát azzal kezdődik, hogy a magunk útjáról megtérünk Isten Útjára.
3. A pásztor egy sajátos sípoló hangon hívta mindig a juhokat. Azok megismerték a hangját, és így követték. Mivel egész nap együtt voltak, megtanulták, és idegent nem követtek. A Jézussal való állandó Együttlét a hívő ember Életformája. És a naponkénti Bibliatanulmányozás, rendszeres Igehallgatás során megszokja a lelki fülünk a Pásztor Hangját. Így tudunk majd Igeszerűen gondolkozni, dönteni és cselekedni. Ő egyenként, név szerint ismeri a juhait, de mint nyájat gondozza őket. Én magamban is fontos vagyok Neki, de a hívők Közösségében lehet fejlődni, és Ott vagyunk Védve is."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7059 Dátum: 2018 Október 27, 09:20:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 27 Ne zárkózz el!

„Oszd meg kenyeredet az éhezővel..., és
ne zárkózz el testvéred elől!" (Ézs. 58. 7 )

Miért zárkózunk el testvérünk elől? Azért, mert nem testvért látunk benne, hanem vetélytársat, ellenfelet, sőt olykor ellenséget. Félünk tőle, féltjük tőle a javainkat. És őt miért nem féltjük? Mióta az ember szembefordult Istennel, szembekerült embertársával is. S ez így tapasztalható - attól kezdve, hogy egy családban megszületik a második gyermek, egészen a világűr birtoklásáig. Isten arra figyelmeztet, hogy az emberiség egy vérből van Teremtve, tehát egy nagy család, úgy kellene néznünk mindenkire, mint testvérre. A bizalmatlan, önző, közönyös magatartás elzár egymástól, a magára maradt ember még inkább fél, és aki fél, az agresszív lesz. Hogyan lehet ennek véget vetni? Pál apostol tanácsa: béküljetek meg Istennel (2Kor. 5. 20 )! Isten nem ellenség, ti se hadakozzatok Ellene, és ne is védekezzetek Ellene! Nem büntetni készül, hanem Ajándékot kínál. Aki Őt elkezdi szeretni és szolgálni, az képes lesz szeretni és segíteni a másik embert is. Függetlenül attól, hogy kicsoda. Nem azt nézi, hogy megérdemli - e, vagy hogy megéri - e segíteni neki, csupán azt, hogy szüksége van rá. Isten is csak azt nézte, amikor könyörült rajtunk. Az ilyen ember megszabadul az önzéstől. „Az volt a bűne... Sodornának, hogy bár... kenyérbőségben... volt része..., a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta." (Ez. 16. 49 ) Megszabadul a közönytől. „Ne nézd el, ha embertársadnak... juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen..." (5Móz. 22. 1 - 4 ) Felszabadul arra, hogy sose érvényesítse a maga előnyeit mások kárára, de mindig legyen kész akár a saját rovására is segíteni, adni, örömöt szerezni, áldozatot hozni másokért. Jézus Krisztus erre adott Példát, s az a mi lelki Gazdagságunk forrása, hogy Ő azért jött, hogy szolgáljon, és az Életét adja Váltságul sokakért (Márk Ev. 10. 45 ). Boldog az, aki meri Őt követni ezen az Úton."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7060 Dátum: 2018 Október 28, 02:42:10 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

10.28 Kárhozat, kegyelem, küldetés

"Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt... " (Ef 2,1)

Kezdetben Isten szép küldetést adott az embernek, hogy legyen az ő képviselője a teremtett világban, s művelje és őrizze azt, amit Isten alkotott.

Egy képpel folytatva: alig kezdte el az ember ezt a boldog életet, megállt mellette a kísértő, és egy érdekes hajóútra hívta az „unalmas" éden-kertből. Az ember engedett a csábításnak, de amikor a hajóra lépett, lefogták, megkötözték, az evezőpadhoz láncolták, s azóta gályarabként tengeti életét. Már nem Isten az ura, de a maga ura sem lett, hanem az Isten elleni lázadás, a bűn uralma alá került. Tehetetlen, a helyzetén nem tud változtatni. Ezt az Isten nélküli létet nevezi a Biblia halálnak, s ennek a végleges formája a kárhozat.

Jézus Krisztusról azt tudjuk, hogy megjelent ezen a gályán, és kihirdette a jó hírt: aki hisz benne, az szabad. Ezek álljanak fel! Aki az ő szavára felállt, arról lehullottak a láncok, Jézus neve is ezt jelenti: szabadító, megmentő, üdvözítő. A vele való kapcsolat újra az életet jelenti a raboknak, ennek végleges formája az üdvösség.

A bűn uralma alól felszabadított ember újra képes küldetését végezni. Felismeri, milyen érdekes és fontos lehetőségeket készített el neki Isten, aki minket „jó cselekedetekre teremtett..., hogy azok szerint éljünk" (Ef 2,10). Az ilyen ember már nem rab, nem kénytelen szüntelenül Isten akarata ellen cselekedni, hanem képes őt megérteni, vele egyetérteni, neki engedelmeskedni. S eközben „valósul meg", lesz azzá, akinek Isten teremtette. Ez az igazi szabadság.

Ez a megszabadult, hitre jutott ember útja: küldetés, kárhozat, kegyelem, küldetés. A második állomásig mindnyájan eljutottunk. A kárhozat állapotából hív ki minket Jézus, hogy Isten kegyelmet nyert gyermekeiként újra eredeti küldetésünket tudjuk végezni.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7061 Dátum: 2018 Október 28, 07:41:33 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„10. 28 Kárhozat, Kegyelem, Küldetés

„Titeket is Életre keltett, akik halottak
voltatok vétkeitek és bűneitek miatt..."
(Ef. 2. 1 )

Kezdetben Isten szép Küldetést adott az embernek, hogy legyen az Ő képviselője a Teremtett világban, s művelje és őrizze azt, amit Isten alkotott. Egy képpel folytatva: alig kezdte el az ember ezt a boldog Életet, megállt mellette a kísértő, és egy érdekes hajóútra hívta az „unalmas" Éden-kertből. Az ember engedett a csábításnak, de amikor a hajóra lépett, lefogták, megkötözték, az evezőpadhoz láncolták, s azóta gályarabként tengeti életét. Már nem Isten az Ura, de a maga ura sem lett, hanem az Isten elleni lázadás, a bűn uralma alá került. Tehetetlen, a helyzetén nem tud változtatni. Ezt az Isten nélküli létet nevezi a Biblia halálnak, s ennek a végleges formája a kárhozat. Jézus Krisztusról azt tudjuk, hogy megjelent ezen a gályán, és kihirdette a Jó Hírt: aki hisz Benne, az Szabad. Ezek álljanak fel! Aki az Ő Szavára felállt, arról lehullottak a láncok, Jézus Neve is ezt jelenti: Szabadító, Megmentő, Üdvözítő. A Vele való Kapcsolat újra az Életet jelenti a raboknak, ennek végleges formája az Üdvösség. A bűn uralma alól felszabadított ember újra képes Küldetését végezni. Felismeri, milyen érdekes, értékes és fontos lehetőségeket készített el neki Isten, Aki minket „Jó cselekedetekre teremtett..., hogy azok szerint éljünk" (Ef. 2. 10 ). Az ilyen ember már nem rab, nem kénytelen szüntelenül Isten Akarata ellen cselekedni, hanem képes Őt megérteni, Vele Egyetérteni, Neki Engedelmeskedni. S eközben „valósul meg", lesz azzá, akinek Isten Teremtette. Ez az Igazi Szabadság. Ez a Megszabadult, Hitre jutott ember Útja: Küldetés, kárhozat, Kegyelem, Küldetés. A második állomásig mindnyájan eljutottunk. A kárhozat állapotából hív ki minket Jézus, hogy Isten Kegyelmet nyert gyermekeiként Újra Eredeti Küldetésünket tudjuk végezni."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7062 Dátum: 2018 Október 28, 16:13:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

10.29 Az első szeretet

"De az a panaszom ellened,
hogy nincs meg már benned az első szeretet." (Jel 2,4)

Ez egy levélből vett idézet. Jézus Krisztus levelet írt az efézusi gyülekezetnek, amelyben sok mindenért megdicséri, de utána ezt hiányolja életükből: az első szeretet eltűnt. Mit jelentett ez akkor és ma?

Az első század végén a keresztény gyülekezetek intézményesedni kezdtek. Egyre gyakrabban kellett tanbeli, szervezeti, szervezési kérdésekről beszélni, és lassan háttérbe szorult a hívők Jézus Krisztussal való személyes lelki kapcsolata. Jézus személyéről áttevődött a hangsúly Jézus ügyére. És mivel ez a ügynek is és a hívőknek is lelki kárára vált, szóvá teszi az Úr.

Ugyanez gyakran megtörténik az emberi kapcsolatokban is. Az ismeretség elején a szerelmesünk személye fontos. Bármiről bármennyit tudunk beszélgetni, bármilyen áldozatra készek vagyunk, hogy találkozhassunk, minden gondolatunk körülötte forog. Aztán sokévi házasság után megszürkülhet a kapcsolat, nincs miről beszélni, teher a másik közelsége, csak azért maradnak együtt, mert nehéz lenne az anyagi szétválás. A házasság intézménye tartja össze a két embert, nem az egymás iránti szeretet. Az első szeretet eltűnt.

Jézus azt mondja, meg lehet újulni, vissza lehet térni az első szeretethez. Mert az ügy elviszi az energiát, a szeretetközösség adja. Az ügy leköt, a személyes kapcsolat felszabadít. Az előbbi megterhel, az utóbbi megerősít. Jézus ügye ideig való, a vele való személyes közösség örökkévaló. S ez a közösség a feltétele annak is, hogy az ő ügyét jól tudjuk képviselni.

Ügyeljünk a vele való személyes lelki közösség frissen maradására! És ne engedjük, hogy az egymással való kapcsolataink is személytelenné váljanak! Ne váljék kötelességgé a szenvedély, teljesítménnyé a ragaszkodás! „Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg" - ezt olvassuk ebben az igében.

"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7063 Dátum: 2018 Október 29, 01:22:45 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

10.30 Isten törvénye szerint

"...esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk..., és hogy megtartjuk... az Úrnak minden... rendelkezését." (Neh 10,30)


A babiloni fogság évtizedeiben nem volt Isten népének Bibliája. Két nemzedék úgy nőtt fel, hogy csak az idősektől hallottak Isten tetteiről. Amikor Círus király hazaengedte a népet, otthon elővették a szent tekercseket. Isten igéjét hallgatva rádöbbentek az emberek, milyen messze kerültek Isten rendelkezéseitől, és vágy ébredt a szívükben, hogy újra azokhoz igazítsák, reformálják életüket.

Mindenekelőtt a családi életet tisztították meg. A pogányokkal kötött házasságokban a gyerekek pogány módon nőttek fel, és a házasságról sem Isten igéje szerint gondolkoztak. Később az egész társadalom látta hasznát annak, hogy itt Nehémiás rendet teremtett, és mertek igeszerűen élni. Ma is nagy szükség lenne arra, hogy a házasságról, családról, a gyerekek és öregek iránti felelős szeretetről Isten útmutatása szerint gondolkozzunk.

Utána a munka került a helyére. A pogányok kihasználták, hogy a zsidók szombaton nem dolgoztak, és akkor rendezték a nagy vásárokat. Ez azonban az Úr napja megszentelésének a rovására ment. Éppen úgy, mint az, amit mi tettünk az Úr napjával: vásárnap, vasárnap lett belőle. Az, hogy Isten rendelkezését ebben is komolyan vették, nem gazdasági visszaesést, hanem fellendülést vont maga után.

Isten igéje a szociális kérdésekben is rendelkezik. Erre hallgatva sokan elengedték a kölcsönt azoknak, akik nagyon szegények voltak, s nem tudták visszafizetni.
És közös kincsnek tekintették újra a templomot, nagy ajándéknak az istentiszteleteket, rászántak időt, pénzt a tatarozásra és az áldozatok, a lelki munka feltételeinek biztosítására. Ezt az engedelmességet pedig nagy lelki megújulás követte.

Istenem, segíts, hogy mindig észrevegyem, hol térek el a te rendelkezéseidtől, és újra vissza tudjak azokhoz térni!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7064 Dátum: 2018 Október 29, 08:25:13 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 29

„Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat az aratásába.”
(Mát. 9. 38 )

Amikor földi munkánk, testi jólétünkért való hősies küzdelmünkben fennakadás történik, kétségbeesünk. Nem szeretjük a veszteséges helyzetet. Aggódtál – e már azért, hogy a lelki aratás munkája körül baj van a családodban, a gyülekezetedben? Imádkoztál – e azért, hogy olyan valaki kerüljön a családba, olyan barát kapcsolódjon be a körötökbe, vagy olyan Igazán hívő lelkész, segédlelkész, diakonissza, tanító kerüljön a gyülekezetbe, aki rajtad is segít mint Isten által küldött arató. Gyógyszerekkel küzdesz a testi betegség ellen, de vajon a lelki bajok feletti győzelem érdekében mekkora erőfeszítéseket teszel? Gondolkodj el egy percre! Mennyit szoktál imádkozni azért, amire a fenti Ige is biztat, hogy legyenek munkások Isten aratásában? Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenned, hogy nem a te lelkesedéseden múlnak a dolgok. De ha te alászállsz, és aláveted magad az Úr Irányításának és Akaratának, akkor használni tud téged. Isten szeret, szán minket, és minden nyomorúságon segíteni akar. Nagy megtiszteltetés, ha arra érdemesít, hogy munkatársa legyél, hogy Vele együtt te is indulj könyörületességre az elgyötört és szétszórt nyájon! Te is, én is elesett, nyomorult emberek vagyunk. De elveszett, vezetésre szorult, tévelygő juhból Isten pásztorrá akar nevelni téged, engem.

MISSZIÓ * John Geddie kanadai misszionárius sokakat Krisztushoz vezetett az Új – Hebridák szigetvilág lakóiból. Aneityum szigetén a templom falán elhelyezett emléktábla így örökíti meg emlékét: „Amikor 1848 – ban partra szállt, egy keresztyén sem élt itt. Amikor 1872 – ben eltávozott, egy pogány sem élt itt.”

* Krisztus munkatársai vagyunk – Mát. 9. 27 – 38”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.