Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 476460 alkalommal)

0 Felhasználó és 3 vendég van a témában

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7065 Dátum: 2018 Október 29, 17:29:46 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

10.31 Csak Jézus egyedül

"Amikor feltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül." (Mt 17,8)

Egyszer Jézus megengedte három tanítványának, hogy meglássák páratlan isteni dicsőségét, és átéljék, hogyan beszélt vele Mózes és Illés, a törvény és a próféták képviselője, kereszthalálának jelentőségéről. Hallhatták, ahogyan a mindenható Isten újra kijelentette: „Ez az én szeretett Fiam..., rá hallgassatok!" Amikor ámulatukból magukhoz tértek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül.

Minket gyakran kísért, hogy segíteni akarunk Istennek a megváltás munkájában. Ki akarjuk érdemelni valamivel az üdvösséget, vagy meg akarjuk osztani másokkal is azt, amit csak egyedül Jézus Krisztus tudott megvalósítani. Ez az ige a szívünkbe vési most a valóságot: csak Jézus egyedül.

Mert egyedül Jézus volt bűn nélküli ezen a földön. Ezért egyedül ő vállalhatta magára a mi bűneinket és azok ítéletét. Egyedül ő volt képes elhordozni ezt a terhet. Egyedül az ő önfeláldozását fogadta el Isten érvényes elégtételként érettünk. Egyedül ő halt meg helyettünk a kereszten, egyedül ő támadt fel testben a harmadik napon, egyedül ő jár közben most is érettünk az Atyánál.

„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért..." (1Tim 2,5-6)
„Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket." „...az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra." (Zsid 10,14. és 10. v.)
„...nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (ApCsel 4,12)
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Ef 2,8-9)

Köszönöm, Uram, hogy te tökéletes váltságot szereztél nekem is!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7066 Dátum: 2018 Október 30, 08:58:43 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 30

„Íme, Én elküldelek titeket, mint juhokat
a farkasok közé; legyetek azért okosak, mint
a kígyók, és szelídek, mint a galambok.”
(Mát. 10. 16 )

Észrevetted – e, hogy minél erőteljesebben szól Isten Szava az Ő követői által, annál erősebben támad Sátán is? Amiként tanítványait, úgy minket is felkészít Jézus arra, hogy az Evangélium hirdetésének nem lesz mindenütt eredménye, sőt Krisztus követének sok támadásra kell számítania. De nincs ok az aggodalomra, mert Krisztusnak ilyen harc árán kell győznie. Krisztus győz. A Győzelemhez azonban hozzátartozik Krisztus Tanácsa: „legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” Ez azonban nem az Evangélium hirdetésének a módszerére, hanem sokkal inkább az Örömüzenet átadása utáni magatartásra vonatkozik. Az Örömüzenet átadására vonatkozóan nincs más Tanácsa Jézusnak, mint hogy: „Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az Igazságért.” Az Igazságot tehát szólni kell. Nem türelmetlenül, nem indulatosan, de következetesen és lankadatlanul. Jézus az eredménytelenség elviselésére készíti fel a tanítványait, és minket is a kötekedőkkel, közönyösökkel szemben. Ilyenkor se türelmetlenkedjünk, hanem a kígyó okosságával és a galamb szelídségével vegyük tudomásul. Ha üldöznek, akkor is maradjunk nyugodtak: rejtőzzünk el Őbenne. Vegyük úgy a dolgokat, ahogyan jönnek, s Jézusra tekintve lépjük tovább, mert még sok a munka, az idő meg egyre kevesebb. Az érzékenykedő, kényes lelkeket nem tudja használni az Úr.

AZ ERŐ ÉS AZ IGAZSÁG EGYSZERŰ * Ismertem egy kilencven éves öregembert, aki egyszerű portásként dolgozott ugyan, de az utcájában lakó emberek nagy részét megnyerte Krisztusnak.

* Krisztus követése egyenlő a kereszt felvételével – Mát. 10. 16 – 25”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7067 Dátum: 2018 Október 30, 14:10:15 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.01 Elhívott szentek

"Pál... az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek..." (1Kor 1,2)

Így címezi Pál apostol Korinthusba írott levelét, s utána ezeket a szenteket keményen megdorgálja bűneik miatt. Hogyan? Hát a szentek nem bűntelen emberek? Nem, és nem is erkölcsi hősök, nem vallásos lángelmék.

A Biblia azokat nevezi szenteknek, akik hisznek Jézus Krisztusban mint Megváltójukban és életük parancsoló Urában, és neki igyekeznek engedelmeskedni. Az az ember szent, aki komolyan veszi, hogy Jézus kereszthaláláért bűnbocsánatot és örök életet kapott Istentől, s hálából alá rendeli akaratát Isten akaratának. Aki így Isten számára elkülönített (ezt jelenti a szent szó), akit ő arra használhat, amire akar, aki nem képzeli, hogy a maga ura, de nem enged Istentől idegen erőknek sem.

Az ilyen ember is követhet el még bűnöket, de az Istennek való engedelmeskedés közben a jelleme mégis egyre szentebb lesz, vagyis egyre jobban hasonlít Jézushoz. Mert meg van írva: „Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé..." (1Kor 1,30)

Ez a szentség ajándék és feladat egyszerre. Isten adja ezt a benne hívőknek, de nekünk is törekednünk kell rá: „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek" (1Thessz 4,3). „Szentek legyetek, mert én szent vagyok." (1Pt 1,16) Isten országába csak a szentek juthatnak be.

A szentek tehát olyan újjászületett emberek, akik készek Istennek engedelmeskedni, és akiket ő képesekké is tesz erre. Ők azok, akik vétkezni is tudnak még, de már tudnak nem vétkezni is. - Jelen állapotomban én vajon szent vagyok-e?

Úr Jézus, kérlek, tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem! Amen.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7068 Dátum: 2018 Október 31, 07:38:50 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Október 31

„Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik
Isten beszédét hirdették nektek, figyeljetek
életük végére, és kövessétek hitüket! Jézus
Krisztus tegnap, ma és Örökké Ugyanaz.”
(Zsidó 13. 7 – 8 )

Mennyi félreértés, hazug hivalkodás, képmutató mellveregetés alkalmává lett idők folyamán ez a nap! Hadd legyen a saját életem a megdöbbentő példa rá. Először a protestánsoktól hallottam a reformátorokról, s én is büszke voltam rájuk. Gyönyörködtem a küzdelmükben, lelkesedtem érettük, mint az ökölvívókért vagy futballistákért szokás. Az ők harcuk azonban nem az én harcom volt, s a reájuk való emlékezés csak a pogányságomban erősített meg. Akkoriban papnak szántak. Később a katolikusok irányították figyelmemet a reformátorokra, s rájöttem, hogy nem lehetek csupán távoli szemlélője a nagy küzdelemnek. Megtanultam tőlük harcolni mindenki ellen, aki nem olyan mint én vagyok. Farizeus módjára viselkedtem. Ekkortájt én akartam pap lenni mindenáron. Azután elfelejtettem a reformátorokat, mert szüntelen saját iszonyatos bűneim forogtak előttem. Nem volt Békességem, mígnem egyszer csak felragyogott a szívemben Annak az elgyötört Arca, Aki tegnap, ma és Örökké Ugyanaz: a bűnökből Megszabadító Jézus Krisztus. Így találkoztam ismét a reformátorokkal, és testvéreimmé, barátaimmá lettek ugyanabban a Kegyelemben. Hitük erősítette, tisztította, igazolta a Hitemet. Így lettem, református lelkipásztor, jóllehet mások szektásnak tartanak. Azóta vallom és hirdetem, hogy aki nem a megtérés, az újjászületés, Krisztus megismerése Útján kapcsolódik a reformátorokhoz, az vagy pogány, vagy farizeus, de semmiképpen sem protestáns hívő. Te tudod – e, hogy mi vagy?

* A tradíció nem tesz Isten gyermekévé – Ján. 8. 31 – 45”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7069 Dátum: 2018 Október 31, 10:32:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.02 Jézus tanítása a halottakról

"...közöttünk... nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni...,
ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki." (Lk 16,26)

A gazdag és Lázár történetében Jézus Krisztus nagyon fontos igazságokat tanít arról, hogy mi van a halál után, mit tudhatunk az elhunytakról.
Egészen természetesen tanítja, hogy van folytatása az emberi létnek a biológiai halálunk után is. Jézus szerint a halál nem pont az élet mondatának a végén, hanem kettőspont: folytatása következik. Más létformában, de tovább létezik minden ember, a nem hívők is, akár akarjuk, akár nem.

De nem mindenki ugyanolyan körülmények közt létezik tovább. A gazdag a pokolba, Lázár az üdvösségbe került. Az előbbi szenvedett, az utóbbi boldog volt. Ne feledjük, hogy már itt is két különböző állapotban létezünk: Istennel közösségben vagy Isten nélkül. Ez válik véglegessé a halálunkkor. Jézus tehát világosan tanítja: van üdvösség és van kárhozat.

Van összefüggés az ember földi élete és örök sorsa között. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (Jn 3,36) Mindnyájan Isten haragja alá születünk, innen lehet megtérnünk hozzá.

Jézus azt is világosan tanítja, hogy örök sorsunk eldől a halálunk pillanatában, s utána már ezen nem lehet változtatni. A történet mindkét szereplője azonnal odakerül, ahol el kell töltenie az örökkévalóságot. S hiába próbálna a gazdag akárcsak enyhülést is kérni, utána már nem lehet változtatni semmin.

Jézus tanítása szerint egy életünk van, ez megismételhetetlen, ebben van lehetőségünk megtérésre. A Szentírástól távol áll a reinkarnáció elképzelése, és a halottakért való imádkozás gyakorlata is. Hiszen a sorsuk végleg eldőlt.
(Imádkozzunk az élők üdvösségéért)
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7070 Dátum: 2018 November 01, 08:11:27 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 01

„Jézus ekkor azt mondta Péternek:
„Tedd hüvelyébe a kardodat! Talán
ne igyam ki azt a poharat, amelyet
az Atya adott nekem?” (Ján. 8. 11 )”

Péter cselekedete Emberi és természetes volt. Volt benne valami lovagiasság is. Meg akarta védeni szeretett Mesterét. Úgy védte, ahogy az ember szokta: testi erővel. Mégis eltévesztett cselekedet volt. „Tedd hüvelyébe a kardodat!” – mondta neki Jézus. Péter talán tovább is ment volna a vagdalózásban. Egy fül után esetleg következett volna egy mély szúrás a szívbe, a tüdőbe, hogy eredménye, látszatja is legyen. De Jézus nem engedte. Megtiltotta neki, hüvelyébe parancsolta a kardot. Sem Jézus sem az Ő Ügye nem szorul emberi védelemre, gyámolításra. Mintha ezt mondaná: „Nem ti védtek Engem, hanem Én védlek titeket. Ember nem árthat Nekem, titeket azonban megöl a bűn és a halál. Ki kell innom a Poharat Amelyet az Atya adott. Sem emberi akarat, sem fegyver nem állhat az Atya Végzésének az Útjába.” Jézus nem szorul a mi gyámolításunkra. Ő Hatalmas Dicső Megváltó, Akinek nem árthat semmilyen ellenség. Ezt a tanítványai sem felejthetik el. „Nekem adatott minden Hatalom Mennyen és földön” – mondta. Te se felejtsd el, aki azt hiszed, hogy kegyet gyakorolsz, amikor olykor bizonytalan meggyőződéssel, hitetlen szívvel megkockáztatsz egy – két szót Jézus érdekében.

TARTOZÁS * Kálvin János mondta: „A kutya ugat, ha bántják a gazdáját. Ezzel megvallja, hogy az urához tartozik, akinek egy csontért is hálás.” Ne feledd, hogy Jézus az Életét adta oda érettünk a Keresztfán.

* Keressétek a jót – Ámos 5. 14 – 20”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7071 Dátum: 2018 November 01, 10:02:18 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.03 A halottak és mi

"Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak,
az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül." (Lk 16,31)

A gazdag és Lázár történetében külön hangsúlyos, hogy a pokolba került ember szeretne segíteni még élő testvérein, hogy azok ne oda kerüljenek. Ezért szeretné, ha Lázár visszajöhetne a földre, hogy tájékoztassa őket erről. Megtudja azonban, hogy ez lehetetlen. Az élők és az elhunytak közt semmiféle érintkezés, kapcsolat nem lehetséges. Egyetlen, de nagy lehetőségük (az élőknek), hogy olvassák és vegyék komolyan a Szentírást. Az megmentheti őket a pokoltól.

A Biblia más igéivel együtt ez azt tanítja, hogy a halottak lelke nem jár vissza. Isten a mi érdekünkben éles határt vont a két világ közé. Aki az Ő tilalma ellenére mégis megpróbálkozik valamiféle halottidézéssel, az nem az elhunytak lelkével, hanem démoni lelkekkel kerül kapcsolatba, és ennek mindig súlyos következménye szokott lenni. (Erről szól egyebek közt: 5Móz 18,9-14 és Ézs 8,19-21.)

Ezért nem helyes az sem, ha valaki elhunyt szeretteivel kezd beszélni. A halottakkal minden kapcsolatot megtiltott Isten - a mi érdekünkben. Amíg élnek, addig vigyünk nekik virágot, addig imádkozzunk értük és velük, addig kérjük a tanácsukat!

Jézus azonban világossá teszi a végén azt is, hogy Isten igéje menthet meg mindnyájunkat a pokoltól. A halott Lázár nem jöhet vissza ilyen céllal sem. De Isten gondoskodott arról, hogy a Bibliából pontosan megtudjuk, milyen helyzetben vagyunk, mi vár ránk, ha így maradunk, milyen út vezet vissza hozzá, és mit készített a benne hívőknek. Erre hív bennünket nagy szeretettel. De ennek a hívásnak csak itt, a földi életben lehet engedni. Ne halogassuk!

A varázslás tiltása 5Móz.18.9 Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. 10 Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; 11 Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; 12 Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. 13 Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. 14 Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.
A babona büntetése Ésa.8.19 És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni? 20 A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok: 21 Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé, 22 És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7072 Dátum: 2018 November 02, 08:11:28 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 02

„... nem találok Benne semmi bűnt.” (Ján. 19. 4c )

Pilátus gyakorlott bíró volt. Hosszú bírói pályafutása alatt sok gonosz emberrel volt dolga. Ezúttal különös módon olyan Valaki állt előtte, Akiben semmi bűnt nem talált. Vád volt Ellene elég, hangoskodott az ellenség, Pilátus azonban semmi bűnt nem talált Jézusban. Azóta sok évszázad telt el, és Jézusban azóta sem találhat senki semmi bűnt. Pedig elő szokott fordulni – különösen nagy emberek esetében –, hogy csak utólag mernek a bűneikről beszélni, amikor már nincsenek az élők sorában. Előbb nem mernek róla szólni, mert félnek a büntetéstől. Jóllehet Jézus halálát már évezredek távlatából szemlélhetjük, mégsem talált senki bűnt, kivetnivalót Benne. Sem barátai, sem ellenségei. Bűnnel senki sem vádolhatja Őt. Ebben van a mi váltságunk és dicsekvésünk: olyan Megváltónk van, Aki megkísértetett mindenben, de Akinek nem tudott beférkőzni a bűn az Életébe. Ha csak egyetlen aprócska bűnt is találna Benne valaki, nem lehetne a bűnösök Megváltója. Már az ótestamentumi áldozati állatok esetében is a papok nagyon vigyáztak arra, hogy az állat hibátlan legyen. Azt a bakot vagy bárányt, amelyik nem volt hiba nélküli, nem fogadták el áldozatnak. Isten Báránya, Jézus Krisztus Szent és Tökéletes Áldozat volt. Nem is lehetett volna másképp Áldozatot bemutatni a Kereszten. A másik két ember, akiket Jézussal együtt megfeszítettek, nem lehettek volna áldozatok az Úr Oltárán, mert sok bűnük volt. Jézus azonban Isten „Szeplőtlen Báránya”. Te sem találhatsz Benne semmi bűnt, de megtalálhatod Rajta a saját bűnödet, amit Magára vett, amiért meghalt.

* A prédára vetett város – Ámos 6. 1 – 8”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7073 Dátum: 2018 November 02, 08:45:03 »
[/center]„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.04 Elengedés

"Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának...
Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk." (Róm 14,7-8)

Gyászunkra nézve azt tanácsolja Isten igéje, hogy engedjük el a halottainkat. Vegyük komolyan, hogy minden Istené, s amikor ő elhív valakit mellőlünk, nem a miénket veszi el, hanem a magáéval rendelkezik. Szeretteinket is csak egy időre bízza ránk, egy időre ajándékoz meg egymással, hogy addig szeressük és őrizzük egymást.

Amikor pedig ez az idő letelik, adjuk vissza őket neki! Ne is találgassuk, hogy vajon hova kerültek, bízzuk őrá egészen! Istent tisztelő ember nem ragaszkodik halottaihoz, hanem átadja őket Teremtőjüknek.

Jób komolyan vette ezt, s ezért tudta súlyos gyászában elmondani: „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!" (Jób 1,21)

Kinek nehéz ez az elengedés? Aki bálványozta azt, akit elveszített, vagy akinek rossz a lelkiismerete mulasztásai miatt. Aki bálványozta, tegye most életében az első helyre Istent! Legyen valóság, amit az ének így mond: az űrt ő töltse ki! Egyedül ő tud adni igazi vigasztalást nekünk.

Akit pedig vádol a szíve, vegye komolyan, hogy sok mulasztást nem lehet már pótolni, de Isten kegyelme ezekre is elég! Vallja meg neki őszinte bűnbánattal, higgye, hogy bocsánatot kapott, s az Úrral való közösségben békessége lesz.

Egyvalamit soha nem vesz vissza tőlünk Isten: önmagát. Aki őbenne hisz, az is szegényebb lesz a gyászban, mert elveszített valakit, de nem lesz nincstelen, nem marad üres az élete.

A földön ha elvesztem
Szerelmem tárgyait,
Maradjon meg mellettem
Szerelmed és a hit;
Csak azt el ne veszítsem,
Mi benned, ó, Úr Isten,
Remélni megtanít!
(Fejes István)
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető Akatriel

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 8
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7074 Dátum: 2018 November 02, 09:37:53 »
Hát igen a 'halott idézés' utálatos dolog és ráadásul nem is működik.
A holt lelkekkel nem lehet kapcsolatot felvenni mert azok egy 'tárolóban' vannak alvás szerű állapotban.
Aki holtakkal vél beszélni az átverés elszenvedője, olyan lényekkel érintkezik akik nem jóindulatúak.
Ezek lehetnek bukott angyalok vagy angyal/ember utódok szellemei akiknek lelke nem 'kompatibilis' a 'tárolóval' ezért nem nyugodhatnak. Ezeket hívják egyesek nefilimeknek vagy démonoknak.

Ha Krisztusban vagytok a Szent Szellem megvéd minden ilyen kapcsolatfelvételtől.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7075 Dátum: 2018 November 03, 06:02:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.05 Élő reménység

"Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja,
aki... újjászült minket Jézus Krisztusnak a... feltámadása által élő reménységre..." (1Pt 1,3)


A szakemberek azt mondják, hogy a sok öngyilkosság oka a reménytelenség. Vagy nincs semmilyen megalapozott távlat az emberek előtt, vagy pedig csalódtak olyan elképzeléseikben, amelyeknek nem volt alapjuk. Erről írja Csokonai Vitéz Mihály:

Földiekkel játszó
Égi tünemény,
Istenségnek látszó
Csalfa, vak Remény!
Kit teremt magának
A boldogtalan,
S mint védangyalának
Bókol untalan.

Ezzel szemben Isten a benne hívőknek egészen bizonyos jövőt készített. Az ő ígéretei igazak, s Jézus Krisztus feltámadásával megalapozta a jövőnket. Péter apostol ebben a levélben részletesen leírja: mi várjuk Jézus második eljövetelét, de addig is örömmel végezzük a munkánkat, sőt így vállaljuk Jézusért még a szenvedéseket is. Mert sohasem csupán a pillanatnyi körülményeinkre nézünk, hanem túllátunk azokon a mi Urunk ígéreteire. Mivel biztos jövőnk van, nem szédítenek meg a pillanatnyi sikerek, és nem csüggesztenek el a pillanatnyi kudarcok, hitünk az örökkévalóságban gyökerezik, s ezért kiegyensúlyozott az életünk.

Olyan a Krisztusban reménykedő ember élete, mint egy mélyen gyökerező fa, ami bírja a viharokat, sőt közben megtermi még a szeretet gyümölcseit is - ahogy az ige folytatásában írja.

Az élő Krisztus nemcsak a jelen megpróbáltatásai közt biztos támasz, hanem tudjuk azt is, milyen gazdag örökséget készített el az övéinek amit senki el nem vehet, ami örök értékű kincsekből áll. Akinek ilyen biztos a jövője, az örömmel él a mában.

Ismerem-e ezt a reménységet, és él-e ez a szívemben?

"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7076 Dátum: 2018 November 03, 08:33:24 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 03


„Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!”
(Ján. 21. 15 )

Szereted Jézust? Ez az élet legnagyobb és legfontosabb kérdése. Látod, hogyan megy Szíve Szerelmében a Keresztre éretted? Látod, mennyire szeretett, amikor a szeget verték a Kezébe? Látod, milyen nagy volt a Szerelme, amikor helyetted vállalta a kínszenvedést csak azért, hogy ha feltekintesz Rá, életbe maradj? Szereted Őt? Sokszor azt látom, hogy nem szeretem Jézust. Sokszor vallottam meg Neki összetörve: „Uram Te tudod, hogy én nem szeretlek Téged.” Ő meg csak végigsimította verejtékező homlokomat. Sokszor bűneim elkövetésével bizonyítottam ugyanezt. Ő azonban mégis szeret, mert nem azon fordul meg a dolog, hogy én szeretem – e Őt, hanem hogy Ő szeret engem. Ezért szeretek ott lenni a Közelében, ott forgolódni Mellette, mert nem tudok betelni Vele. Valahányszor segíteni szeretnék Neki, csak hátráltatom az ügyetlenkedésemmel. Ha elfordulok Tőle, ha megtagadom Őt, akkor ismét a szemem közé néz, és úgy kérdi: „Szeretsz – e Engem?” Ilyenkor rám nehezednek a bűneim, és lesütött szemeim előtt elvonul a Golgota minden gyötrelme. Látom a Vérét hullani, az Ártatlan Vért, hull alá a Keresztről, és tisztít, és a Lábához borulva azt mondom: „Dicsőség Neked Jézus, szeretlek!” És te szereted Jézust?

ENGEDELMESSÉG * A kisfiam engedetlenkedett. Hiába kérlelte az édesanyja, hogy üljön le tanulni, ő csak játszani szeretett volna. Minél tovább kérlelte az édesanyja, annál makacsabbul ellenkezett. Amikor azonban meglátta édesanyja arcán az alágördülő könnyeket, sírva kért bocsánatot tőle, és megfogadta, hogy soha többé nem lesz engedetlen. Magadra ismersz az engedetlen fiúban?

* Isten megengesztelődik – Ámos 7. 1 – 6”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7077 Dátum: 2018 November 04, 08:05:52 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 04


„Ez a férfi vitéz hős volt, de leprás.”
(2Kir. 5. 1c )

A pogány Naamán a győztes arámi hadsereg fővezére volt. A király nagyra becsülte őt. „Vitéz hős – olvassuk róla –, de leprás.” Naamán történetében Isten az ember általános állapotára mutat rá. Sok jót el lehet mondani az emberről. Sok mindent alkotott, sok mindent elért, feltalált. Nem véletlen, hogy időről időre ismétlődnek azok a korok, amikor az ember önmagát dicsőíti és csodálja. A sok tekintetben kiváló emberről azonban azt is tudni kell, hogy bűnös. A lepra és a bűn között sok közös hasonlóságot találunk. A lepra halálos, gyógyíthatatlan, ragályos betegség. Kicsi piros folt alakjában jelentkezik, amely azután az egész testen szétterjed. A leprás élve elrothad. A halál akkor következik be, amikor a betegség már a belső szerveket is elérte. A leprát egy ideig titokban lehet tartani, de azután láthatóvá válik, és másokra is átterjed. Szegény leprás Naamán, szegény bűnös ember! Amikor nyilvánvalóvá válik a betegség, a bűn, akkor Isten mindig megmutatja a gyógyulás útját is. Naamán esetében egy kis rabszolgaleányon keresztül mutatta meg. A győztes hadvezérnek a háború egyik legkisebb áldozata teszi a legnagyobb ajánlatot. A legyőzött segít a győztesnek. A lenézett vallású kis rabszolgaleány Istenéhez való ragaszkodással beszél az Isten emberéről, Elizeus prófétáról. A bűnös embernek Krisztusról kell beszélni. Az emberről akkor mondunk el mindent, ha azt is elmondjuk, hogy bűnös. Az embernek pedig akkor mondunk el mindent, ha elmondjuk, hogy van szabadulás a bűnből Jézus Vére által.

* Az alamizsna törvénye – Mát. 6. 1 – 8”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7078 Dátum: 2018 November 04, 15:31:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.06 Meddig?

"Meddig rejted el orcádat előlem?
Meddig kell... bánkódnom szívemben naponként?" (Zsolt 13)

Dávid kezdett belefáradni abba, hogy Saul király féltékenyen üldözte, és Istenhez fordult: meddig tart ez, Uram? Meddig kerekedik fölém ellenségem?

Sokunk szívében megszólalnak ilyen kérdések. Meddig várjak még, hogy legyen társam, szülessen gyermekünk, békén hagyjon, aki gyötör, megszabaduljon egy családtag a szenvedélyéből...

Illik ilyet kérdezni egy hívő embernek? Illik, nem illik, kérdezi. Csakhogy Dávidnak ez a rövid imádsága egészen más lelkületről árulkodik, mint ha nem lenne istenfélő ember.
Először is Istent kérdezi. Nem róla beszél másokkal, hanem neki önti ki a szívét. Úgy, mint aki mást is megbeszél vele, nemcsak most, a bajban, türelme fogytán jön hozzá, ők beszédes kapcsolatban vannak. E kapcsolatnak csak egy része az, hogy most kérdez. Uramnak szólítja, és ezzel elismeri, hogy élete az ő uralma alatt van, és ez nagyon jó.

Kérdez. Nem vádol, nem kér számon semmit Istenen, hogy hogyan engedheti meg... Tudja, kivel beszél. Teljes tisztelettel és bizalommal szól hozzá. „Mert én hűségedben bízom..."

Ezért egészen bizonyos abban, hogy választ és szabadítást fog kapni, „...szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem." De hiszen még nem tett semmit! Dávid a bekövetkező segítségben olyan bizonyos, hogy előre megköszöni. Ő valóban ismeri Istent, és bízik hűségében.

Szabad bármit kérdeznünk az Úrtól. Aki ilyen hittel borul elé, az megérti: addig tart nehéz helyzete, amíg a javára van, s amíg ebben is felragyog majd Isten dicsősége.

"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7079 Dátum: 2018 November 05, 06:57:03 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 05


„Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg az
az ember, hogy van próféta Izráelben.”
(2Kir. 5. 8c )

Lehet, hogy valaki csokorként tartja kezében a nagyságot, a hatalmat és a dicsőséget, a csokorban azonban mindig ott éktelenkedik egy szál kóró is. Ez az egy szál kóró az emberi nyomorúság, amely az egész csokrot elcsúfítja. Naamán, a szíriai király hadvezére leprás, vagy mondhatnánk így is: bűnös, akinek gyógyulásra van szüksége. Egy olyan nagy embernek, mint a király fővezére, olykor a legkisebb ad tanácsot, aki a gyógyulás útját már megjárta. Egy kis rabszolgaleány tanácsára indul el Naamán. Ennek az útnak azonban nem a világ fiai az útjelző kövei. Amikor Naamán elmondja királyának a rabszolgaleány tanácsát, a király Isten embere helyett Izráel királyához fordul, vagyis összetéveszti a királyt a prófétával. A félreértésből természetesen újabb félreértés lesz: Izráel királya megretten, amikor elolvassa a szír király levelét. Attól fél, hogy kötekedési szándék áll a levél hátterében. Biztosan újabb háborút akar Szíria, és királya így keresi az okot a háborúra, hogy Naamán meggyógyítását követeli rajta. Izráel királyából ekkor feltör a kétségbeesés: „Hát Isten vagyok – e én, aki megölhet és megeleveníthet?” – kiált fel keserűen. Nagyon szánni való ebben a tehetetlenségében. Olyan sokat várunk másoktól, emberektől, hogy őszinte perceikben ők is megdöbbennek, és nehéz helyzetbe kerülnek emiatt. Pedig a kis rabszolgaleány Isten emberéről, és nem Izráel királyáról beszélt Naamánnak. Ahol a világ és a világ fiai – még a királyok is – saját tehetetlenségüktől gyötörve megtorpannak, ott Isten gyermekei Jézus Hatalmáról tesznek bizonyságot. Elizeus számára nem lehetetlen a megelevenítés, mert az Úrtól kapott hatalmat hozzá. Te megismerted – e már a gyógyulás útját?

* Így imádkozzatok – Mát. 6. 9 – 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.