Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 437939 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7095 Dátum: 2018 November 13, 07:43:08 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 13

„Csendesedjél le az Úr előtt, és türelmesen várjad Őt! ...
Szűnj meg haragudni, hagyj fel a heveskedéssel. Ne
bosszankodjál, az csak rosszra vinne! (Zsolt. 37. 7a, 8 )

Minden ember szívében ott él az ösztönös vágyakozás, hogy bárcsak végre nyugalmat és békességet találna zaklatott élete. Ha a te szívedben is ott van ez a vágyakozás a belső békesség után, Isten rámutat arra, hogy mi a te nyugtalanságod Igazi oka. Igénk erre figyelmeztet: „Szűnj meg haragudni, hagyj fel a heveskedéssel. Ne bosszankodjál ...” A harag, a heveskedés és a bosszankodás az emberi szív bűnös érzelmei. A te nyugtalanságodnak és minden emberi nyugtalanságnak, idegeskedésnek a forrása tehát ott van a szívben, a bűnös emberi szívben. Ezért van annyi békétlenség a lelkedben, ezért vagy te magad is annyira ideges és agyonhajszolt, mert bűn van a szívedben. Az Ige pedig a mai napon arra figyelmeztet, hogy ezt az életet nem lehet így folytatni tovább, mert „az csak rosszra vinne”! Le kell csillapodnod, hogy megszabadulj attól a sok rossztól, ami a szívedet gyötri, és nyugtalanná, békétlenné teszi életedet. Ez a világ sokféle csillapítószert kínál, mint ahogy a beteg fájdalmait is sokféle gyógyszerrel próbálják enyhíteni. A mámor gyönyöre és a szórakozás öröme valóban enyhíti is ideig – óráig a lélek nyugtalanságát, de ez csak múló pillanat. Ezt követi az ellenhatás, ahogy az egyes csillapító gyógyszereknél is lenni szokott. Az agyonhajszolt, ideges, nyugtalan emberi léleknek az egyetlen Igazi Gyógyszere ez: „Csendesedjél le az Úr előtt.”

CSILLAPÍTÓSZER * Volt idő, amikor a háborgó tenger hullámait úgy próbálták lecsendesíteni, hogy zivatar idején olajat öntöttek a víz felszínére. Van – e olyan Olajod Amely lelked háborgó hullámait lecsillapítja?

* Senki nem menekül meg – Ámos 9, 1 – 5”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7096 Dátum: 2018 November 14, 00:17:31 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.16 Ki mennyit lát?

Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!
Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! (2Kir 6,16-17)

Egy időben az arámok gyakran megtámadták Izraelt, de Izrael királya Elizeus próféta tanácsára mindig ott várta őket, ahol titokban támadni akartak. Az arám király ezért megparancsolta, hogy fogják el Elizeust. Éjjel körülvették a várost, ahol éppen tartózkodott, s amikor a szolgája ezt reggel meglátta, megrémült. Elizeus imádságára azonban megnyílt a szeme, és meglátta, hogy az ellenséges katonák és őközöttük egy védőgyűrű van, Isten megvédte szolgáját. Viszont az ellenség büntetése az lett, hogy elveszítették látásukat, és el lehetett vezetni őket.

Van, aki a láthatókat sem látja. Nem is mindig orvosi értelemben vakul meg, hanem elbizakodottságában vagy félelmében nem tudja felismerni a helyzetet, megmámorosodik valamitől, megszédül a sikertől, elvakult lesz, mert könnyelmű, vagy egyszerűen nem vesz észre másokat, még a hozzá legközelebb állókat sem.

Van, aki csak a láthatókat veszi számításba, de nem számol a láthatatlanokkal. Az arámok (és sokan ma is) csak racionális tényezőkkel számoltak, nem gondoltak arra, hogy Isten meghiúsíthatja haditervüket. Elizeus szolgája is először csak az ellenséget látta, de az Isten által küldött védelmet nem.

És vannak, akik ugyanolyan komolyan veszik a valóság láthatatlan részét, mint a láthatót. Elizeus is pontosan látta a veszedelmet, de tudta, hogy Isten meg fogja őket védeni. Tudta, hogy tehetetlen ebben a helyzetben, de azt is, hogy nem védtelen. Ezt a látást nevezi a Biblia hitnek. Ábrahám közel százéves, és még nincs gyermeke, de „hitében erős volt", és várta, hogy Isten teljesíti ígéretét. Dávid sem csupán Góliát méreteit látta, hanem Isten hatalmát is.

A teljes valóságon az tájékozódik, s az jut el helyes következtetésekre, aki a láthatatlanokkal, Isten létével és igéjével is számol.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7097 Dátum: 2018 November 14, 09:10:44 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 14

„Nem látták egymást, és senki sem kelt
fel a helyéről három napig. De Izráel
fiainak lakóhelyén világosság volt.”
(2Móz. 10. 23 )

Ez a világ sötétségben jár. A sötétség fejedelme, Sátán tartja hatalmában. Minden színpompája, fényes kirakatai, káprázatos fényreklámjai mellett is csak sötétben tapogatózik. Nem tudja, hova megy, mert nem ismeri Azt Aki így szólt: „Én vagyok a világ Világossága; aki Engem követ, sosem jár sötétségben.” A világ bölcsessége, kultúrája, felvilágosultsága csak arra jó, hogy megvakítsa a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus Dicsőséges Evangéliumának Világosságát. A világ sötét és halott, jóllehet „az Igazi Világosság, Amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba”. A világ azonban nem fogadta be Jézust, az Igazi Világosságot. Ez a sötét világ a maga egészében sohasem fogadja be Jézust, csak a választottak. Akik azonban befogadták Őt, azoknak Életük és Világosságuk van. A lelki Izráel minden fiának Világossága van az ő lakóhelyén. Amikor a világ fejvesztetten kapkod a sötétben, az Úr megváltott népe az Ige Világosságában félelem nélkül halad előre a biztos örökség felé. Világosság – e a te számodra is Isten Igéje?

NEM ÉRINTI A KÜLSŐ SÖTÉTSÉG * Rövidzárlat következtében egy egész városrész sötétségbe borult, egyetlen gyártelep kivételével. Annak ugyanis a városi hálózattól független, saját áramfejlesztő telepe volt. Isten gyermekei hasonlóképpen az Ige Fényében járnak, függetlenül attól, hogy e világ hamis világosságai fénylenek – e vagy sem.

* Igéd Mécses a lábam előtt – 2Móz. 10. 21 – 29”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7098 Dátum: 2018 November 15, 03:05:02 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.17 Isten megismerése

"...az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az,
akinek a Fiú akarja kijelenteni." (Mt 11,27)

Sok ember szívében ott a vágy, hogy szeretné megismerni Istent. Jézus pedig azt mondta, hogy ez életkérdés mindenki számára: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent" (Jn 17,3). Hogyan lehetséges ez?

A Biblia azt tanítja, hogy csupán értelmi belátás útján senki sem ismerheti meg Istent. Isten lénye titok az ember előtt, s azt csupán az értelmével nem tudja megfejteni. Sok mindenre képes az emberi értelem és bölcsesség, de erre nem. Legfeljebb elképzel magának egy istenfélét, de az nem is hasonlít az egyedül igaz Istenhez.

Éppen ezért Isten kijelenti magát az emberek számára. Leleplezi a titkát, mint amikor egy szobor leleplezése alkalmával lehull a lepel, és mindenki számára egyértelmű lesz az alkotás.

Isten legteljesebben Jézus Krisztus személyében jelentette ki magát. A valódi, élő Isten megismerése a názáreti Jézus személyéhez van kötve, rajta kívül senki sem juthat helyes istenismeretre. „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt." (Jn 1,18)

De ki érti meg ezt a kijelentést? Csak az, akiben Isten Lelke van. Az 1Kor 2 végig erről szól. A természeti (pszichikus) embernek érthetetlen vagy ostobaság Isten önmagáról szóló kijelentése. Aki azonban már kapta az újjászületésben az ő Lelkét (pneumáját), az érti Isten gondolatait.

Ez az istenismeret aztán az Istennek való engedelmeskedés közben mélyül el és gyarapszik - földi életünk végéig. Erre is érvényes, hogy lakva lehet megismerni egymást. Erre az állandó lelki közösségre hív minket a mi Urunk.

Az üdvösségben pedig megismerjük majd Őt olyan teljesen, ahogyan Ő ismer most minket.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7099 Dátum: 2018 November 15, 13:33:26 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 15

„Az Úr pedig azt mondta Mózesnek: Azért
nem hallgat rátok a fáraó, hogy Csodáim
megsokasodjanak Egyiptom földjén.”
(2Móz. 11. 9 )

Az Ige sok „miért?” – re ad feleletet. Miért tűri meg Isten a gonoszt? Miért tűri, hogy bántalmazzák az Ő népét? Miért tűri, hogy Igéjét semmibe vegyék, törvényeit lábbal tiporják? A végtelenségig folytathatnánk a kérdéseket, hiszen naponta találkozunk ilyen „miért?” – tekkel. A fenti Igében ezt a magyarázatot kapjuk: „Azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy Csodáim megsokasodjanak Egyiptom földjén.” Azért tehát, hogy Isten Csodái megsokasodjanak, hogy ez által is az Ő Dicsősége hirdettessék. Álljunk meg egy kicsit ennél a kérdésnél, mert súlyos ítéletet hordoz. Isten megsokasítja ugyan az Ő Csodáit, de ezek a Csodák ítéletet is jelentenek. Egyiptomban például a fáraó és népe vesztére sokasodtak meg Isten Csodái. Azok a csapások, amelyek Izráelnek a szabadulást szolgálták, Egyiptom ítéletét pecsételték meg. Közel azonos szenvedések, megpróbáltatások, anyagi vagy családi természetű bajok egyeseket Megtérésre indítanak, másokat megkeményítenek. Isten legnagyobb Csodája, Krisztus Halála és Feltámadása is kinek az Örök Élet, kinek az Örök kárhozat kapuját nyitja meg. Téged mire indít ez a Csoda?

* A legnagyobb csoda az Elsőszülött halála – 2Móz. 11”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7100 Dátum: 2018 November 16, 05:22:07 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.18 Szabadulás a fogságból

"Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen."(Jer 31,3)

Izrael népe a babiloni fogságban volt. A többség nem remélte, hogy hazakerülnek még valaha. Akkor hangzott el Jeremiás ajkán Isten ígérete: megszabadítja és hazaviszi népét (1-5. v.). Voltak, akik elhitték, mások kételkedtek, s amikor már lehetett menni, mégis ott maradtak.

Az egész emberiség képe ez: Istennel közösségben szabadok voltunk. Tőle elszakadva fogságba estünk. Az indulataink, a hiúság, a gőg, érzékiség, hazugság, kényszergondolatok rabságában sínylődünk. Ide jött utánunk Jézus, hogy kiszabadítson az Isten gyermekei szabadságára. Aki hisz neki és benne, szabad lesz, de nem mindenki él ezzel a lehetőséggel.
Szép képekkel szemlélteti a próféta, hogyan rendeződik azoknak az élete, akik engednek Isten hívásának, és kilépnek a maguk fogságából:

„eljön az a nap, amikor... így kiáltanak: ...menjünk a Sionra Istenünkhöz, az Úrhoz!" Felépül a templom, helyreáll a kapcsolat Isten és az ő népe között, újra bíznak az Úrban, s tudják dicsőíteni őt.

„Fölékesíted még magadat, és kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt." Az emberi méltóságából kivetkőzött ember újra felöltözik, rendeződnek a kapcsolatok, és az együttélést az öröm jellemzi. Mivel előbb helyreállt az Istennel való közösség, ünneppé lesz az élet, jó lesz élni és együtt élni egymással is.

„Szőlőket ültetsz..., fogják szüretelni is." Vagyis értelmes munkát fognak végezni, annak az eredményét is élvezhetik, gyümölcsöző, termékeny életet élnek, s utódaikról is gondoskodnak.

Isten teljes szabadítást ad, de ez a megfordíthatatlan sorrend: rendezni a kapcsolatunkat vele, egymással, a körülményeinkkel.

Jer.31 Jövendölés a hazatérésről 1 Abban az időben - így szól az Úr -, Izráel minden nemzetségének Istene leszek, ők pedig népemmé lesznek. 2 Ezt mondja az Úr: Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült a nép, a nyugalma felé tartó Izráel. 3 A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. 4 Fölépítelek még, és fölépülsz, Izráel szüze. Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt. 5 Szőlőket ültetsz még Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. 6 Mert eljön az a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyén: Jöjjetek, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, az Úrhoz!
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7101 Dátum: 2018 November 16, 07:15:42 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 16

„Nem érhet téged veszedelem, és csapás
sem közeleg sátradhoz.” (Zsolt. 91. 10 )

Manapság az emberek roskadásig meg vannak terhelve. Fontos ügyek sürgős intézésre várnak. A családok széthúznak, a családtagok állandó súrlódásban élnek egymással. Sokak lelkét beszerzési nehézségek, kenyér és ruhagondok terhelik. Álmatlan éjszakáink vannak. Ismeretlen veszélyektől rettegünk. Ezek mindennapi életünk kísértői. Miközben ezeket a sorokat írom, szomszédunk felesége sírva mondja a feleségemnek, hogy nem tudja, miért, de neki állandó sírhatnékja van, bizonyára valami nagy csapás készül reájuk szakadni. Rohanó testvérem, akit hasonló gondok üldöznek, emésztenek; kimerült lélek, akit a sírás fojtogat; csalárd szívű ember, akit saját gondolatai hínárja tart fogva – neked szól az Ige: „Nem kell félned az éjszakai rettentéstől”, „Tollaival befedez téged”. Hidd el, Ő Szemmel tart. Bármennyire is retteg a szíved, meglátod, „nem érhet téged veszedelem”. „Pajzs és Páncél a Hűsége.” Talán a Sátán fogságában vergődsz? Csak Arra tekints Aki éretted meghalt. Ő imádkozott éretted, hogy miután kirázza életedből a sok szemetet, te ismét atyádfiait erősíthesd. Írd fel ma a szívedbe ezt az Igét, és ragadd meg az Úr Kezét, hogy Vele járhass napi munkád közben is, és látni fogod, hogy Ő megsegít.

Ő SZABADÍT MEG TÉGED * A háború alatt egy falusi mesterember négyheti bujdosás, menekülés után családjával együtt lerongyolódva, betegen, siralmas állapotban érkezett meg egy tanyára. Hideg, havas eső esett, s ő az istálló padlására húzódva szívében az Úrhoz kiáltott. Néhány nap múlva munkát kapott, s hamarosan lakás is került családja számára. Az Úr gondjukat viselte.

* Egy sem esik a földre – Ámos 9. 6 – 10”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7102 Dátum: 2018 November 17, 03:34:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.19 Isten munkája az életünkben

"Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön." (Ézs 35,7)

Ézsaiás próféta is képekkel szemlélteti azt, hogy milyenné vált az ember élete Isten nélkül, és milyen lesz Isten szabadítása után.

Isten nélkül olyan az élet, mint a puszta: kietlen, terméketlen, szikkadt. Érzelmileg is nagyon sivárrá válik sok kapcsolat. Az öröm, a kedvesség, szívesség hiányzik a szívekből. Amikor Isten igéjének az esője megöntöz egy kiszáradt emberi lelket, olyan lesz, mint amikor kivirágzik a sivatag. És tartósan olyan is marad, Jézusi tulajdonságok jelennek meg benne (1-2. v.).

Isten nélkül nagyon erőtlenné válik sokszor az ember. Csüng a keze, rogyadozik a térde, remeg a szíve - írja itt a Biblia. Amikor Isten megszabadítja, elszáll a félelme, látja a célját, bátran halad előre az útján, s még mások terhét is képes hordozni, nemcsak a magáét (3-4. v.).

Isten nélkül sokféle betegség nyomorít meg bennünket, lelkileg is. Nem látunk tisztán, nem halljuk Isten szavát, még egymást sem, nem tudunk egyenesen beszélni, megkeményedett a szívünk... Isten szabadító munkája nyomán a vakok látnak, a siketek hallanak, ujjong a néma nyelve (5-6. v.).

Isten nélkül a szomjhalál fenyeget a pusztában. De az ő csodájaképpen „víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek ott" (6-7. v.). Ez különösen fontos ígéret volt, mert sokan attól való félelmükben nem indultak haza a fogságból, hogy elhullanak az úton víz nélkül. Hisznek-e az emberek Isten ígéretének, hogy átsegíti őket a víz nélkül való helyeken, vagy pedig hitetlenül ott maradnak a fogságban? Akik hittek, hazamentek, akik nem, a fogságban maradtak.

Mi jellemzi pillanatnyilag az életünket? Hol van szükség Isten szabadítására?

Ézs.35 Isten népe visszatér hazájába 1 Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. 2 Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. 3 Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket! 4 Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket! 5 Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 6 Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. 7 Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. 8 Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. 9 Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. 10 Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7103 Dátum: 2018 November 17, 09:03:49 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 17

„Nem bűneink szerint cselekszik velünk,
és nem álnokságaink szerint fizet nekünk.”
(Zsolt. 103. 10 )

Drága üzenet számomra ez az Ige. Isten Kegyelmét hirdeti. Oly nagy az Ő Irgalma, hogy nem nézi bűnös életemet, nem veti szememre, mennyire eltávolodtam Tőle, amikor a tékozló fiú útjára léptem. Nem fordult el tőlem képmutatásaim, álnokságaim miatt. Az Ő Kegyelme hordoz. Amikor újra csak azt cselekszem, amit nem akarok, amikor újra meg kell látnom, milyen álnok, csalárd és állhatatlan a szívem, az a vigasztalásom, hogy Isten nem engem néz. Nem a bűneimet nézte akkor, amikor Kegyelmébe fogadott, amikor megkönyörült elesett és nyomorult állapotomon, hanem az Úr Jézus Krisztus Vérét, Amely érettem hullt a Kereszten. S ha majd egykor megállok Előtte, amikor megfizet kinek – kinek cselekedetei szerint, akkor sem az Ítélő, hanem a Kegyelmes Istennel fogok találkozni, Aki nem bűneim szerint cselekszik velem, és nem álnokságaim szerint fizet nekem. Jézus Vére elmossa és befedezi bűneimet. Testvérem, aki a bűnbe vesztegelsz, és azt gondolod, hogy számodra már nincs kegyelem, nincs bűnbocsánat, neked is szól ez a drága üzenet! Tudd meg, hogy Jézus a te bűneidet is felvitte a Keresztre, és a te számodra is elég az Ő Vére. Ha eddig nem tudtad volna, akkor most tudd meg, hogy neked sem bűneid szerint fizet az Úr, ha hiszel Jézusban.

NEM ÉRDEM SZERINT * Kétéves kisleányom sokszor szinte lesi az alkalmat, hogy valami huncutságot, valami rosszaságot tegyen, amikor úgy gondolja, hogy senki nem látja. Az édesapja mégis szereti, mert nem azt nézi, hogy megérdemli – e a szeretetét.

* Mégis Kegyelmes – Ámos 9. 11 – 15”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7104 Dátum: 2018 November 18, 00:26:30 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.20 Biztos védelem alatt

"Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott... boldog örömben lesz részük..." (Ézs 35,10)

Még három képet használ itt a Szentírás Isten szabadító munkájának szemléltetésére:

„Jól megépített útja lesz" a fogságból hazatérő népnek. Homokban gyalogolni nagyon fárasztó. Célt tévesztve, bizonytalanban haladni nagyon nyomasztó. Isten azt ígéri, gondja lesz erre is: utat készít a benne bízóknak, és segíti őket célirányosan haladni. Látni fogják mindig életük értelmét, s Isten vezeti őket célba.

„Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad..." Isten népe biztonságban tudhatja magát hatalmas Urának védelmében. Olyan sokféle félelem nyomorítja az életünket! S „az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el" (1Pt 5,8). Néha pedig bennünk mozdulnak meg vadállati indulatok vagy félelmek. Isten minden külső és belső ellenségtől megvédi népét. Sokszor csak visszatekintve látjuk, mitől őrzött meg, hogyan hordozott és vezetett.

Végül ezt ígéri: „Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre..., a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik." (10. v.) Lesz beteljesedés Isten népének az életében. Isten valóra váltja minden ígéretét, nemcsak átsegít sok nehézségen, hanem bevisz örök országába, ahol vége lesz minden szenvedésnek, nélkülözésnek, küzdelemnek, s az ő dicsőségében részesíti gyermekeit. Jó erre gondolnunk már most, amikor még gyakran sóhajtozunk, és úgy érezzük, semmi okunk örülni. Aki azonban „az Úrban van", az már most is kap előleget ebből az örök örömből, és minden nyomorúságunk ellenére is csordultig lehetünk örömmel (2Kor 7,4).
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7105 Dátum: 2018 November 18, 09:38:05 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 18

„Izráel egész gyülekezete készítse el.”

Az Ige szerint Isten a páska vacsorát Jézus Krisztusra nézve rendelte: „Krisztus a mi Húsvéti bárányunk”. Benne teljesedett be a páska Igazi Jelentése. Isten ma is azt akarja, hogy újból és újból megemlékezzünk Erről a Csodájáról. Baj, ha valaki az emlékeiből él, de az is baj, ha elfeledkezik régi bűneiből való megtisztulásáról. Az Úrvacsora Sákramentumát is ezért rendelte a mi Urunk: „Ezt cselekedjétek az Én Emlékezetemre” – mondja. Tehát az Úrvacsorára is érvényes ez az Ige: „Izráel egész gyülekezete készítse el.” A „keverék népnek” ehhez nincs köze. Aki még nem lépett Szövetségre Istennel, s nem nyerte el az Újszövetség Pecsétjét, Isten Szentlelkét, az nem járulhat az Úr Asztalához. Aki azonban Izráelből, azaz Hitből való, az nem vonhatja ki magát Belőle. Az Úrvacsora nemcsak a Krisztussal való Közösségünkben erősít meg, hanem egyben Közösségi ügy is: Az Úrban való Egységünk kifejezője és táplálója. Valahányszor így ünnepelték meg a Páskát, mindig nagy öröm származott belőle. Valahányszor pedig nem így álltak hozzá, megerőtlenedtek, megbetegedtek, elaludtak még a legkülönbek is.

EGYEDÜL * Egy kisfiú megkérdezte az édesanyját, melyik szereplőt kedveli legjobban Bunyan János Zarándok útja című könyvéből. Az anya így válaszolt: „Természetesen Keresztyént, hiszen ő a történet fő hőse.” „Nekem viszont Krisztina a kedvencem – jelentette ki a fiúcska –, mert Keresztyén egymagában indul el Romlás városából, egyedül teszi meg az utat, de Krisztina magával viszi a gyermekeit is.”

* Vizsgálja meg azért az ember magát – 2Móz. 12. 43 – 51”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7106 Dátum: 2018 November 19, 09:59:59 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 19

„Mivel hatalmas kézzel hozott ki onnan
titeket az ÚR, ne egyetek kovászost.”
(2Móz. 13. 3c )

Mi megszoktuk fordítani az Igét: nem eszünk kovászost, hogy kihozzon minket az Úr. Igyekszünk jót cselekedni, Isten Törvényeit megtartani, hogy megszabaduljunk a pokol örvényéből. Pedig így nem lehet Üdvösséget nyerni. Isten módszere ennek pont az ellenkezője. Előbb egészen megment a kárhozattól, és csak azután mondja: „Eredj el és többé ne vétkezzél.” Ugyanis jól tudja az Úr, hogy mi önmagunkban teljesen romlottak és erőtlenek vagyunk, képtelenek arra, hogy a bűnön kívül mást érezni, gondolni vagy tenni tudjunk. Akiket azonban megszabadított, azokat nem hagyja régi életük posványában. Isten Akarata a mi Szenté lételünk. Az, hogy egészen az Övéi legyünk, és Krisztus Arca ábrázolódjon ki rajtunk. Élj Szentül, de ne azért, hogy Üdvözülj, hanem azért, mert Üdvösséget nyertél. S ne feledd: Mindaz ami belőled való, csak akadályozza Isten Munkáját benned.

ÜZLET VAGY AJÁNDÉK * Egy szegény asszony sóvár szemmel nézte a gyönyörű szőlőfürtöket a király kertjében, amelyek már augusztusban teljesen megértek. Kérte a kertészt, hadd vásároljon pár fürtöt beteg fia számára. A kertész elutasította: „A király szőlője nem eladó” – mondta. Épp akkor jött arra a király leánya, és meghallotta a beszélgetést. Így szolt az asszonyhoz: „Az én atyám valóban nem gyümölcskereskedő, hogy eladná a szőlőjét, hanem király, aki annak ad belőle akinek akar.” Azzal leszakította a legszebb fürtöt, s az asszonynak nyújtotta.

* A Váltság kötelez – 2Móz. 13. 1 – 16”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7107 Dátum: 2018 November 19, 15:59:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.21 Mezőre kidobott csecsemő

"Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben!" (Ez 16,6)

Ezékiel próféta megrendítő képekkel írja le, milyen helyzetbe került az emberiség Isten nélkül, mit tett Isten az érdekünkben, és kivé tudja ő tenni azt, akivel szövetséget köt.
Isten nélkül olyanok a nép esélyei, mint egy mezőre kidobott csecsemőé. Megszületett, de mivel nem gondoskodik róla senki, tehetetlen, életképtelen, egészen bizonyos, hogy elpusztul. Kiszárad, és tetemét megeszik a dögevők. Megrázó kép, de a Biblia azt tanítja, hogy mi is potenciális halottak vagyunk a lázadásunk miatt, s nem tudunk segíteni magunkon. Gondoljuk egyszer nyugodtan végig: Istent elhagyva az életet veszítettük el. Hisszük-e ezt (4-5. v.)?

Isten elmegy a kidobott újszülött mellett, és megkönyörül rajta. Miért? A Biblia nem ír arról, hogy miért szeret minket Isten, csak arról, hogy mennyire szeret. Egyszülött Fiát is feláldozta értünk. Azért szeret, mert Ő maga a szeretet, és mert múlhatatlanul szükségünk van rá (6. v.).

Megáll a gyermek mellett, és így szól: Maradj életben! És az Ő szavának teremtő hatalma van. Ahogyan a teremtéskor kimondta: Legyen - úgy döntött isteni teljhatalommal az ellene fellázadt ember életben maradása mellett is. Sok szép példa mutatja, hogy Isten ma is így ad új életet embereknek, hogy megszólít bennünket igéjével, és aki komolyan veszi azt, annak megnyílik a szeme, a szíve, az értelme, egyszerre világosan látja, milyen végzetes helyzetbe került, nem ámítja többé magát azzal, hogy önerejéből ki tud szabadulni ebből, hanem két kézzel kap azon a tényleges szabadításon, amit Isten kínál nekünk.

Látom-e már világosan, mik az esélyeim Isten nélkül, és hogy mit kínál ő nekem végtelen nagy szeretetéből?

Ezék.16.4 Ilyen volt a születésed: Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldökzsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. 5 Senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. 6 De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben!

"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7108 Dátum: 2018 November 20, 07:43:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.22 Szépségéről híres királyné

"Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled - így szól az én Uram, az Úr -, és az enyém lettél." (Ez 16,8)

Isten mentő munkája folytatódik: életben maradt a gyermek, felserdül, érett ember lesz, kibontakozik. Nem önmagát valósította meg, hanem azzá lett, akinek Isten teremtette. De még „meztelen" - vagyis még nincstelen, védtelen, kiszolgáltatott. Még nem tudja, mivégre van a világon (7. v.).

Ekkor Isten szövetséget köt vele. „...rád terítettem ruhám szárnyát" -ez azt jelenti, hogy vállallak, számíthatsz rám, összetartozunk, gondoskodom rólad. Ennek a feltétele megint nem bennünk van, hanem Isten kiválasztó kegyelme, meg nem érdemelt szeretete, elfogadó irgalma cselekszi ezt. - Igazi fordulatot ez a szövetség hoz egy ember életébe. Itt kap küldetést, itt telik meg tartalommal az élete, ezen belül ismeri meg igazán Istent, az ő hűségét és gazdagságát, ebben lesz hozzá tartozó gyermekévé (8. v.).

Isten szeretetének a közegében pedig teljesen átformálódik a hívő. Elfelejtheti a múltját, Isten bebiztosította a jövőjét, és boldog, tartalmas jelennel ajándékozza meg. El egészen odáig, hogy „a királyságot is elérted" (9-14. v.). Ez lett a mezőre kidobott, halálra szánt csecsemőből.

Az Újszövetség erről úgy ír, hogy „Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől", hogy a vele való szövetségben isteni természet részeseivé leszünk, Jézusra jellemző tulajdonságok jelennek meg gyarló életünkben, és aki őhozzá mindvégig ragaszkodik, az vele együtt ül az ő trónján (Jel 3,21).

Hol tartunk ezen az úton? Az indulásunk egyforma, esélyeink azonosak. De az ő kegyelme is készen van a benne hívőknek.Köszönöm, Uram, hogy

Igazságod palástját
Reám kiterjesztetted,
Szentlelkednek áldását
Bennem felgerjesztetted,
Hogy megújulást vegyek:
Hozzád hasonló legyek.
(Losontzi István)

Ezék.16. 6 De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! 7 Nagyra növeltelek, mint a mező füvét. Nagyra nőttél, fölserdültél, melled kitelt, szőröd kinőtt, de teljesen mezítelen voltál. 8 Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért rád terítettem ruhám szárnyát, és betakartam mezítelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled - így szól az én Uram, az Úr -, és az enyém lettél. 9 Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. 10 Tarka ruhába öltöztettelek, és delfinbőr sarut húztam a lábadra; gyolcsba takartalak, selymet terítettem rád. 11 Földíszítettelek ékszerekkel, karpereceket tettem a kezeidre és a nyakadra láncot. 12 Orrodba orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre pedig ékes koronát. 13 Földíszítetted magad arannyal, ezüsttel; gyolcsba, selyembe és tarka ruhába öltöztél; ételed finomliszt, méz és olaj volt. Igen-igen megszépültél, sőt még a királyságot is elérted. 14 Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam - így szól az én Uram, az Úr.

Jel.3. 21 Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3124
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7109 Dátum: 2018 November 20, 07:57:52 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 20

„Mert Isten valamennyi Ígérete Őbenne lett Igenné,
és Őbenne lett Ámenné az Isten Dicsőségére miáltalunk.”

Krisztust várni annyi, mint az Élet Teljességét várni. Isten valamennyi Ígérete Őbenne teljesedett be. Amit Jézus nem akar adni, arra nincs is szükségünk. Ami azon felül van, amit Ő kínál, az már az ördögtől van. Istennek nincs egyetlen olyan Ígérete sem, amiről Jézus ne szólt volna, és nincs olyan megoldása, amire ne mutatott volna rá. „De még ha mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit hirdettünk, átkozott legyen.” – jelenti ki Pál apostol. Istennek nincs új ígérete számunkra. Krisztus az Út, az Igazság és az Élet. Ő a Kijelentés Teljessége, az Ő elfogadása a gyógyulás. Ő tud döntő változást végbevinni az életünkben, azt Isten Dicsőségére átformálni. Enélkül nincs gyógyulás. Élj a teljes gyógyulás Jézusban adott lehetőségével – ez a mindenki életére nézve érvényes üzenet.

PÓTLÉK ÉS LÁTSZAT * A háborúban ezer alkalom nyílt megtapasztalni, hogy a pótlék nem egyenlő értékű a valódival, a látszat a valósággal. Minden pótlék elégtelen, és minden látszat ideiglenes. Mindenki a régi, jól bevált táplálékra, orvosságra stb. vágyik, mert látja, érzi, hogy a pótszereken tengődő élet elcsenevészesít, a látszat szerinti élet pedig hazug élet. Jézus figyelmeztet, hogy az utolsó időkben hamis Krisztusok támadnak, és sokakat elhitetnek. Ne dőlj be a hamis ígéreteknek, és a talmi megoldásoknak. Isten minden Ígérete Valóság lett Jézusban. Őt nem lehet pótolni. Kérj Örök Életre tápláló, romolhatatlan lelki javakat az Úrtól. Kérd, hogy Ő elégítsen meg Krisztus által.

* Ujjongva énekelj! – Ézs. 52”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.