Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 422825 alkalommal)

0 Felhasználó és 18 vendég van a témában

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7110 Dátum: 2018 November 21, 06:50:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.23 Hűtlenné lett asszony

"...megszegted a szövetséget.
De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled,
és örök szövetségre lépek veled." (Ez 16,59-60)

A szép történetnek szomorú folytatása van. A királynévá lett szépasszony elbízta magát, elfelejtette, honnan emelte ki, mentette meg jótevője, magának tulajdonította azt, amit Istentől kapott ajándékba, és megszegte vele kötött szövetségét.

Itt már egyértelmű, hogy Isten választott népéről, azon keresztül mindnyájunkról szól a leírás. Mindnyájunkat kísért, hogy elfelejtjük, honnan szabadított ki az Úr, nem neki adunk dicsőséget életünk eredményeiért, a tőle kapott áldásokért, egy idő után úgy gondoljuk, boldogulunk mi már nélküle is. S ami a legrosszabb: mástól vagy mástól is várunk segítséget, megvonjuk tőle kizárólagos bizalmunkat, ami Izrael esetében a környező pogány népek bálványainak tisztelését jelentette. Ez a legdurvább istengyalázás, a szabadító Isten megcsúfolása. (A Biblia ezt lelki paráznaságnak, házasságtörésnek nevezi.)

Ennek mindig súlyos következményei vannak, mert aki ezt teszi, kilép Isten szövetségéből, s így egyedül marad. Isten nélkül pedig mindenféle bűn és baj áldozata lesz az ember.
A kérdés az, hogy mit tesz ebben a helyzetben. Ha rádöbben bűnére, kertelés nélkül megvallja azt, és bocsánatot kér, Isten kész visszafogadni a szövetségszegőt. Ha azonban megkeményedik hűtlenségében, halálra ítélte önmagát.

Óvakodjunk az ilyen szövetségszegéstől! Mert ha van is kegyelem a bűnbánónak, és ez óriási lehetőség, utólag mindig keservesen bánja a megtérő az elrontott, eltékozolt időt.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3074
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7111 Dátum: 2018 November 21, 16:53:37 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 21

„Ezért kerülő úton vezette Isten őket.”
(2Móz. 13. 18a )

Isten jól tudja, hogyan kell velünk bánni. Nem küld idő előtt harcba. Nem hagy feljebb kísérteni, mint elszenvedhetjük. Mint pásztor a nyáját, úgy legeltet bennünket: Karjára gyűjt, Ölébe hordoz, szelíden vezetget. Az Egyiptomból kihozott népet azért vezette kerülő úton, mert ha egyenesen mentek volna, a filiszteusokba ütköztek volna. A korai harc, esetleg visszariaszthatta volna őket a további vándorlástól az Ígéret földje felé. Talán téged is kerülő utakon hordoz most az Úr. Talán azt gondolod, másképp is el lehetne jutni ugyanoda: rövidebben, egyszerűbben, gyorsabban. Hidd el, hogy miattad kellenek a kerülők. Menj csak békességgel arra, amerre a felhő – és tűzoszlop jár, ahol az Úr Oltalma, Vezetése és Világossága fénylik. Legyen elég számodra, hogy Ő Szeret téged, s jobban ismeri szívedet, mint te magad.

ISTEN TUDJA * Az angol – búr háborúban történt, hogy hét angol katona menetelt előőrsi minőségben a végtelennek tetsző, kietlen pusztán keresztül. Némán, iszonyú fáradtsággal küzdve, ólomlábakkal támolyogtak előre a perzselő hőségben. Egyikük végre megszólalt: „Mire való ez az egész? – méltatlankodott. – Ki tudja, hova megyünk, s miért ennyi gyötrelmen és kínon keresztül?” „Ne törődj vele – biztatta a társa. – Én sem tudom, hova megyünk és hogy miért. Elég az, hogy Lord Roberts tudja.” A mi Urunk Lord Robertsnél is jobban tudja, miért és hova visz bennünket.

* Kerülő utakon – 2Móz. 13. 17 – 22”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7112 Dátum: 2018 November 22, 06:54:00 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.24 A keresztény szabadság

"...többé ne emberi vágyak,
hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét." (1Pt 4,2)

A kereszténységet kezdettől fenyegette két végletes gondolkozás: a törvényeskedés és a szabadosság. A törvényeskedés azt vallja, hogy ha bizonyos előírásokat megtartunk, kapjuk érte az üdvösséget. A szabadosság ennek az ellenkezője: senki ne írjon elő semmit, mi szabjuk a normákat, és megoldjuk az életünket egyedül is. Mindkettő mögött az ember gőgje van. Az egyik így szól: én teljesítek, Isten fizet, a másik: nekem senki se parancsoljon!

Közben pedig észre sem vesszük, mennyire az emberi vágyak, szokások, igények szerint élünk: megmondják, mi illik, hogyan kell viselkedni, beszélni, öltözködni, boldogulni. És ezt gyakran gondolkozás nélkül áthagyományozzuk a gyerekeinkre is.

A keresztény szabadság ott kezdődik, amikor valaki felismeri: egyedül Isten tudja, hogyan lehetek azzá, akinek ő teremtett. S ebből a bizalomból az következik, hogy az illető önként elkezdi cselekedni Isten akaratát. Már nem mások befolyása, az események kényszere vagy saját romlott szíve diktál neki, hanem arra hallgat, aki neki mindig jót akar. Nem sodródik, hanem céltudatosan él. Szabaddá vált az Isten nélküli gondolkozás minden kényszerétől, s szabaddá vált az Istennek való következetes engedelmességre. Ez így paradox fogalmazás, de aki így él, tapasztalja, hogy szabad, s minden korábbi kísérlete egyfajta rabság volt ehhez képest.

Ugyanakkor tudja, hogy ez nem olyan teljesítmény, amiért neki Istentől bármi járna. Ez nem megelőzi az üdvösséget, hanem követi azok életében, akik már előbb Isten kegyelmét hittel megragadták. Ez a szabadság, az Isten akaratának felismerése és boldog cselekvése már gyümölcs, következmény. Pál apostol így nevezi: az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága (Róm 8,21).
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3074
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7113 Dátum: 2018 November 22, 07:02:45 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 22

„Ekkor azt mondta az ÚR Mózesnek:
Miért kiáltasz hozzám? Szólj Izráel
fiainak, hogy induljanak el.”
(2Móz. 14. 15 )

Az ördög sohasem nyugszik bele abba, hogy bárki is kiszabaduljon a hatalma alól. Ha meg is történt már a szabadulás, nem mond le arról, hogy megpróbálja visszahódítani a megmentetteket a maga számára. Az Úr megengedi, hogy próbálkozzon, és népének megparancsolja, hogy álljon ellen az ördög próbálkozásának. Isten népe sokszor olyan helyzetbe találja magát, hogy semerre sem látszik a szabadulásnak még a lehetősége sem. Ilyenkor elfogja szívét a kétségbeesés, az elkeseredés, a zúgolódás és a megfutamodás vágya. Mózes is csak rimánkodni tud az Úrnak ebbe a szorult helyzetben, bár meg van győződve a győzelemről. Isten azonban azt válaszolja: „Miért kiáltasz hozzám? Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el!” Amikor a Hit Útjára kell lépned, akkor ne tétlenkedj, hanem indulj el engedelmes szívvel, vakmerő bizalommal. Imádkozz és legyél veszteg addig, amíg nem tudod az Úr Akaratát, de ha meggyőződtél róla, akkor indulj el azonnal a háborgó tenger hullámain is!

BIZALOM * Egy kétéves kisleány egyik este ki akarta kísérni édesanyját a konyhába. „Ne gyere most ki, kicsikém – mondta neki az édesanyja –, mert sötét szobákon kell keresztülmenni.” „De én megfogom édesanyám szoknyáját, és akkor nem félek” – válaszolta bizalommal a gyermek.

IMA ÉS CSELEKVÉS * Két kisleány meglehetősen késve indult el az iskolába. Útközben elfogta őket az aggodalom, hogy vajon jár – e majd büntetés a késésért. Azt mondta az egyik leányka: „Álljunk meg és imádkozzunk, hogy ne késsünk el!” A másik így szólt: „siessünk, és közben imádkozzunk, hogy ne késsünk el!”

* Egyiptom határán – 2Móz. 14. 1 – 18”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3074
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7114 Dátum: 2018 November 23, 05:47:52 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 23

„Az Úr pedig mutatott neki egy fát, azt
bedobta a vízbe, és a víz megédesedett.”
(2Móz. 15. 25b )

Milyen hihetetlenül változatos Isten népének az élete! A minap még a nagy kultúrájú, húsban és nyomorúságban gazdag Egyiptomban sínylődtek, majd Isten Csodálatos Szabadítása folytán a Vörös – tenger kellős közepén vonultak át, most meg harmadnapja bolyonganak ivóvíz nélkül Súr pusztáján. Amikor pedig végre valami ihatót találnak, kiderül, hogy ihatatlanul keserű. Kinek ne menne el a kedve ennyi „kalandtól”, megpróbáltatástól? Pedig Isten gyermekeinek hozzá kell szokniuk, hogy a nagy csodákat követően nagy próbákkal egyensúlyozza ki az Úr a hitéletüket. Ez az Ő nevelési Módszere. Ha megfeledkezünk arról, hogy Isten a Kereszt Útján akar a Fiához hasonlóvá tenni bennünket, akkor szüntelen kesernyés lesz a szánk íze. Ha azonban megértjük, hogy Isten Próbáinak a Célja az, hogy nyilvánvalóvá váljon, mi van a szívünkben, és hogy még nagyobb ígéretekre eddze meg a Hitünket, akkor kívánatossá válik a Kereszt, és megtapasztaljuk, hogy Krisztus Keresztjével a pokol is Mennyországgá változik.

A FAZEKAS KEZÉBEN * Egy földön heverő agyagdarab így sóhajtozott a fazekas műhelyében: „Miért is vagyok itt? Hiszen itt nem törődik velem senki! Bárcsak maradtam volna ott, ahonnan származom, az édes anyaföldben!” Ekkor egy gyönyörű virágvázát pillantott meg maga mellett. „Milyen szép vagy! – mondta elragadtatással. – A ruhád is szép fényes, csillogó, nem olyan, mint az enyém.” „Ha hiszed, ha nem – felelte a váza –, valamikor én is épp olyan agyagdarab voltam, mint te. Csak bízd magadat a fazekas kezére. Meglásd, hamarosan te is olyan leszel mint én.”

* Isten Iskolája – 2Móz. 15. 22 – 27”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7115 Dátum: 2018 November 23, 06:40:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.25 Egy névtelen koldus

"Jerikóba értek..., egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett." (Mk 10,46)

Bartimeus története az Úr Jézus szívébe enged bepillantást. Ki volt ő?

A leírás első mondata egy rövid életrajz. A neve? Kiderül, hogy nincs is saját neve, csak az apja után hívják így: a Timeus fia (bar = fia). Egy névtelen senki. Lakhelye Jerikó, foglalkozása koldus, munkahelye az út széle. Ide botorkál ki vagy vezetik ki mindennap, s ha annyi adomány összejön, amiből ehet valamit, legyen boldog!

Az úton jönnek-mennek az emberek, elkap egy-egy mondatfoszlányt, abból próbál tájékozódni. Néhány méternyi hallótávolság - ide zsugorodott az élete. Pedig csak egyetlen érzékszervét veszítette el.

A haszonelvű világ ezt mondja: értéktelen ember, semmit nem tud termelni, csak terhére van másoknak. Jerikóban pezseg az élet, kortársai építik a maguk világát, ő pedig csak tengődik egyik napról a másikra, minden távlat nélkül.

Az egész emberiség képe ez. Mi is csak egy „érzékszervünket" veszítettük el, az Istennel összekötő hitünket, és mennyire összezsugorodott a világunk! A valóság csak hittel érzékelhető részét nem ismerjük, s emiatt sok téves következtetésre jutunk. És nem látjuk sokszor önmagunkat sem helyesen, nem találjuk a helyünket, a feladatunkat, nem vagyunk tekintettel egymásra, nem látjuk a bűneinket és azok megoldását, nem érzékeljük Isten valóságát.

Bartimeus azonban egyvalakinek nagyon fontos: Jézus ismeri őt és számon tartja. És a keresztre vezető utolsó útján megáll mellette, és meggyógyítja. Ma pedig nekem üzeni: én nem feledkezem meg rólad (Ézs 49,15). És bátorít: végy tőlem szemgyógyító írt, hogy láss (Jel 3,18).

Ésa.49.15 Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
Jel.3.18 Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7116 Dátum: 2018 November 24, 01:05:14 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.26 Kiálts, mert van kihez!

"Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" (Mk 10,47)

Honnan ismerte Bartimeus Jézust? Minden bizonnyal sok mindent hallott róla az úton a járókelőktől. Tele volt akkor az a kis ország Jézus tanításával és csodatetteivel. Talán még azt is hallotta, hogy vakon születettnek is megadta Jézus a látását.

Ez a jó hír hitet ébresztett benne, s várni kezdte, hátha egyszer ott megy el Jézus. A hit valóban hallásból születik. Ezért fontos, hogy hallgassuk Isten igéjét.

Két tényt kellett komolyan vennie ahhoz, hogy hittel tudjon kiáltani: azt, hogy ő vak, és nem tud magán segíteni, és azt, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát, Dávid Fia, a megígért Messiás, Isten teljhatalmú küldöttje.

Amíg valakinek nincs betegségtudata, nem lehet rajta segíteni. S amíg valaki nincs meggyőződve arról, hogy Jézus Krisztus tud segíteni rajta, nem tud hozzá hittel kiáltani. Ez a kiáltás, ez az életre-halálra hangzó imádság hiányzik sok szenvedő emberből. Isten panaszolja ezt a hitetlen népről: „Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt" (Hós 7,14).

Bartimeus tudta: segítségre szorul, és Jézustól várt segítséget. A Bibliában háromszor is meg van írva: mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét (Jóel 3,5; ApCsel 2,21; Róm 10,13).

Lelki vakságunkon, egész elrontott, Istentől elszakadt életünkön egyedül Jézus Krisztus tud segíteni. Ne csak elmélkedjünk ezen, hanem ténylegesen kiáltsunk hozzá, tudva, hogy
Csak Jézus az, aki segíthet,
Üdvöt nem ad más, csakis ő.
Itt áll, és türelmes, vár még.
Mit késel ? Nincs már sok idő!
Ó, bízd magad e kegyelemre,
Mely gazdagon árad feléd,
Váltságát tedd a magadévá,
Hidd, az számodra is elég!
(F. J. Crosby)
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3074
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7117 Dátum: 2018 November 24, 12:05:21 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 24

„Mert ahova te mész,
oda megyek én is, ...”
(Ruth 1. 16b )

Ruth ezekkel a szavakkal fejezte ki azt, hogy feladja függetlenségét, és teljesen aláveti magát Naómi akaratának. Ha Naómi a nyomorba és szenvedésbe megy, ő is vele tart. „Mert ahova te mész, oda megyek én is.” Ez azt is jelenti, hogy ahova Naómi nem megy, oda Ruth sem megy, még ha úgy vonzaná is a szíve, ha úgy kívánná is. Csak oda megy, ahova Naómi is, és ott száll meg, ahol ő is. Jézus azt mondja: „Ha valaki követni akar Engem, tagadja meg magát”; „aki pedig elveszíti az ő életét Énérettem, megtalálja azt”. Ő az Út, Amely az Életre visz. Ha el akarsz indulni az Életre, mond ezt Jézusnak: „Ahova Te mész, oda megyek én is, és ahova Te nem mész, oda nem megyek én sem.” Nem azért kell ezt mondanod, mert Ő parancsolja, hanem azért, mert különben vissza fogsz térni Orpa útjára. Fel kell adnod egyéni törekvéseidet, függetlenségedet, nem azért, mert elvárja tőled, hanem azért, mert azok a halálba visznek. Vállalnod kell, hogy a világ előtt ne legyen ékességed, hogy a bűn gyermekei között az ábrázatod ne legyen kívánatos. Nem azért, mert ez parancs, hanem azért, mert a világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel, és így nem lehet a tied az Ő Országa. Pál apostol mondja: „Betöltöm, ami hiányzik a Krisztus szenvedéseiből.”

AHOVA Ő NEM MEGY * Előkelő vendégségbe hívtak egy hívő keresztyént. Vonakodása láttán, elkezdték sorolni azoknak az előkelőségeknek a neveit, akik szintén ott lesznek az ünnepségen. Barátunk akkor azt kérdezte: „És Jézus is ott lesz?” Meglepődve néztek rá, és tagadólag rázták a fejüket. „Látjátok, ezért nem megyek el – válaszolta nekik. – Ahova Ő nem megy, oda én sem megyek.”

* Jézus megteheti – Mát. 9. 27 – 34”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7118 Dátum: 2018 November 25, 04:23:55 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.27 Akadályok a hit útján

"Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott...
ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz." (Mk 10,48-50)

Bartimeus tudta, hogy ez soha vissza nem térő alkalom, neki Jézushoz kell most jutnia. Ez tette olyan eltökéltté, hogy minden akadályt legyőzve találkozott vele. Mert akadályok mindig vannak a hit útján. Az ördög azt akarja, hogy lehetőleg el se induljunk Jézushoz, de ha már valaki elindult, útközben álljon meg, ne találkozzék a Szabadítóval.

Az első akadály az volt, hogy Jézus nem válaszolt azonnal a kiáltására. Vajon hallotta? Szóba áll ő egy ilyen senkivel? Érdemes tovább imádkozni? - Aztán az emberek rászólnak, le akarják beszélni arról, hogy Jézushoz jusson. Veszélyes is volt már akkor Jézust Messiásnak nevezni, a hatósággal gyűlik meg a baja annak, aki ezt teszi. Sokan elakadnak ott, hogy vannak Jézus körül szeretetlen, hitetlen, képmutató emberek is. Ne feledjük: ez semmit nem változtat azon, hogy Jézusra van szükségünk, s ő kész és tud segíteni.

Aztán jön a biztató üzenet: hívjátok ide! Most higgyen azoknak, akik az előbb még letámadták? Csakugyan Jézus üzeni ezt neki? Induljon vagy várjon még? Vagy ha ez annyira nehéz, hagyja abba? - Nem! Bartimeus nem találgat feleslegesen, ledobja hosszú felsőruháját, és ahogyan egy vak arra képes, odasiet Jézushoz.

Legyen példa számunkra ez a magatartás! Ő meg akart gyógyulni, s ezért mindenképpen találkozni akart Jézussal. Még nem ismerte őt, csak hallott róla, de azt komolyan vette. Mondhatott bárki amit akart, megnehezíthette a dolgát sok minden, az ő egész tehetetlen, kiszolgáltatott helyzete is, de ő minden akadályt félretett, a ruhát is ledobta magáról, csak Jézussal találkozhasson.

Kész vagyok-e én is minden akadályon át, minden visszatartó bűnt ledobva (megvallva) közvetlenül Jézushoz menni? Ott vár a teljes gyógyulás.
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3074
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7119 Dátum: 2018 November 25, 12:11:38 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 25

„Mert az Én Igám gyönyörűséges,
és az Én Terhem könnyű.”
(Mát. 11. 30 )

Jézussal járni bizony azt jelenti, hogy Igát kell a nyakunkba venni, és terhet kell viselni. Sokszor felébred az ember szívében a vágy, hogy külön utakon járjon, ne azon az ösvényen haladjon, amerre az Úr vezeti, vagy legalábbis jobbra is, balra is utánanyúljon az Út két oldalán kínálkozó ígéretes falatoknak, akár csak a szekér elé fogott állat. Az Úr gyermekei ilyenkor kényelmetlennek érzik a nyakukra nehezedő kemény Igát. Ha olyankor jól is esne levetni és másfele elindulni, az Úrnak átadott szív tudja, hogy szüksége van erre az életét korlátozó kemény Járomra. Az Úr Igája ugyanakkor gyönyörűséges is. Először is az a gyönyörűséges Benne, hogy Jézus tette ránk. Másodszor érezzük Áldásos, nevelő voltát az életünkben. Harmadszor pedig tudjuk, hogy akinek a nyakában iga van, annak gazdája van. Arról gondoskodnak, azt ápolják, gondot viselnek rá. A mi Igánk, Jézustól van. Ő a mi Gazdánk. A mi gondunk, az Ő gondja, bajunk az Ő baja, fájdalmunk az Ő fájdalma. Ő vezet minket füves legelőkre, bővizű forrásokra. Az Iga viselése alázatra int. Azt mutatja, hogy nem a magamé vagyok, hanem Azé, Aki az Igát a nyakamba tette. Nincs önálló akaratom, gondolatom, nincsenek érdemeim. Senki és semmi vagyok. Ez is gyönyörűséges, ha az aki „leigázott”, nem más mint Jézus!

TELJES LEGYŐZETÉS * A régi rómaiaknál az iga a teljes győzelmet, a leigázottak birtokbavételét jelentette. Ha egy államot legyőztek vagy egy várat bevettek, a legyőzött fegyverforgató férfiakat egy nagy közös iga alá hajtották, s úgy vitték el őket fegyver nélkül, meggörnyedve. Ez annyit jelentett: legyőztünk benneteket, többé már nem a magatokéi vagytok, hanem testestől – lelkestől a mieink.

* Tanuld meg! – Mát. 11. 25 – 30”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7120 Dátum: 2018 November 26, 04:03:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.28 Mit kérsz Jézustól?

"Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?"
A vak ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak!" (Mk 10,51)

Bartimeus ott áll Jézus előtt, és egyelőre nem történik semmi. Azaz mégis: Jézus beszélgetni kezd vele. És ez igen jelentős dolog volt. Egy ilyen emberrel, aki ennyire a társadalom peremére került, egy országos hírű rabbi külön beszélget. Jézus nem tett különbséget ember és ember között.

Jézus kérdése nyilván vizsgáztatja Bartimeus hitét: kinek tartja őt valóban, mire tartja képesnek? De ennél fontosabb, hogy ezzel a kérdéssel kinyitja előtte Isten gazdagságának az ajtaját: bármit kívánhat.

És kitűnik ebből a kérdésből az is, hogy itt Jézusnak kell tennie valamit. Bartimeus semmit sem tehet magáért - mint ahogyan mi sem tehetünk semmit az üdvösségünkért. De nem is kell erőlködni. Hiszen nem Bartimeus kereste fel Jézust, ő jött oda, ahol a vak koldult. Nem Bartimeus találta ki, hogy Jézushoz kellene fordulnia, ő csak hallott a Megváltó tetteiről, és eközben született hit a szívében. És az említett akadályokon sem magától lépett át, Isten szeretete vonzotta őt.

És most mit kíván Jézustól? Kérhetne egy kicsit több adományt, mint amennyit az emberek adni szoktak. Ő azonban nem komfortosabb vakságot kér, hanem látást. Nem tüneti kezelést, mint mi gyakran, hanem nyomorúsága okának a megszüntetését.

Lelki kérdésekben ne legyünk kis igényűek! Az egész életünk gyökeresen megromlott, Isten azt gyökeresen (radikálisan) újjá akarja és tudja teremteni. Ne érjük be annyival, hogy pénzt, egészséget és sikert többet adjál, Uram, hanem jussunk el ide: „Csak te kellesz, én Uram, benned mindent meglelek". Mert Isten mindent nekünk akar ajándékozni, de mivel legfőbb ajándéka Jézus, ezt csak vele együtt kaphatjuk meg (Róm 8,32). Keressük hát mindenekelőtt Isten királyi uralmát, és ez után minden megadatik nekünk (Mt 6,33).
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3074
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7121 Dátum: 2018 November 26, 09:28:33 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 26

„A megrepedt nádat nem töri el, és a pislogó mécsest
nem oltja ki, míg az ítéletet diadalra nem viszi.”
(Mát. 12. 20 )

A megrepedt nád és a pislogó gyertya, ha nincs is még a teljes elmúlás állapotában, már nem sokat ér: ha a nád megreped, előbb – utóbb elszárad; ha a gyertya pislogni kezd, hamarosan elalszik. Mindkettő a halál előtti állapotot jelzi. Jézus az ilyen teljesen haszontalan embereknek is hajlandó Kegyelmet adni. Legyen ez életed nagy vigasztalása. Ha olyan értéktelennek látod az életedet, mint az elszáradt kóró, amelyet más csak eltörne és félrehajítana, sőt te magad is leginkább erre érzel hajlandóságot, tudd meg, hogy Jézusnak így is nagyon drága vagy. Ő hajlandó téged őrizgetni, gyógyítgatni, szeretni. Száradt haldokló életedet hajlandó megújítani. Drága Vérével, Amelyet a Golgotai Kereszten ontott éretted, és Amelynek csodálatos Ereje van, kész Új Életet adni halott tagjaidban. Ha a Golgotán folyt Vérének egy Cseppje is ráhull halott életedre, az újra megelevenedik, virágzóvá válik. Jézus Vére csodálatos Folyó, Amelytől a megrepedt nád üdévé, hajlékonnyá, rugalmassá, újból használhatóvá válik, ha Belőle táplálkozik. Jézus Vére csodálatos Olaj, Amelytől a pislogó gyertyabél lángoló, ragyogó fényű szövétnekké válik, ha Vele átitatódik. Íme, a nagy lehetőség: Jézus Új Életet kínál neked!

NEM OLTJA KI * A legenda szerint Júdea egyik városában egy döglött kutya hevert az utcán. A köré csoportosuló emberek közül ki ilyen, ki olyan becsmérlő megjegyzést tett a kimúlt állatra: „Milyen condrás!” „Milyen mocskos!” „Milyen undorító!” Egy fehér ruhás alak is megszólalt: „Milyen gyönyörű fehér fogai vannak!” Jézus a pislogó gyertyabelet is figyelemre méltónak találja.

* A szombat megkötözöttjei – Mát. 12. 9 – 21”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3074
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7122 Dátum: 2018 November 27, 10:01:19 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 27

„Íme, Én odaállok eléd a sziklára a Hóreben.
Sújts a sziklára, és víz jön ki belőle, hogy
ihasson a nép. Mózes úgy cselekedett Izráel
véneinek szeme láttára.” (2Móz. 17. 6 )

„Vajon köztünk van – e az Úr, vagy nincs?” – kérdezte Izráel népe, amikor nem volt vize. Hajlamosak vagyunk az Úr Jelenlétét kézzelfogható, élvezhető dolgok meglétében keresni és látni. Ha már testi jólétünkben hiányt szenvedünk, megszólal bennünk a kérdés: „Velünk van – e az Úr?” Amikor Isten fürjeket és mannát adott, akkor Izráel népe elhitte, hogy az Úr vezette a pusztai úton. Amikor azonban elfogyott az ivóvize, feltámadt a kételkedés. A Sátán mindig így próbál újra meg újra kétségbe ejteni és eltántorítani attól a Kegyelemtől, Amely ígérete és Lényege szerint szüntelen velünk van. „Íme, én odaállok eléd a sziklára” – mondta Isten Mózesnek. Ott akkor a Hórebre, most a Golgotára. „Sújts a sziklára”, és megtapasztalod, hogy közötted és veled van az Úr. Az ember nem volt rest, Rá is sújtott, átszegezte a „Kősziklát”, és így lett Örökre vele Isten Szeretete. Kérdés – e még számodra, hogy veled van – e az Úr? Nézd, az Úr válaszolt: Te bűneiddel rásújtottál a Sziklára, az Úr Szíve pedig meghasadt, és Élő Víz áradt és árad ki Belőle. Íme a bizonyosság: velünk az Úr, Immánuel. Aki pedig hisz Benne, az maga is kőszikla, és „Élő Víz Folyamai áradnak annak belsejéből”.

MEGNYILT SEBEK * Egy kisgyermek súlyos betegségben szenvedett, már halálán volt. Az orvos abban látott még némi reményt az életben maradásra, ha a szülők véréből átömlesztenének a beteg kis testben. Ehhez meg kellett nyitni a szülők erét meg a gyermekét is. A két megnyílt seben átáramló vér mentette meg a gyermek életét.

A megsújtott Kőszikla – 2Móz. 17. 6”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető M.Csilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 87
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7123 Dátum: 2018 November 27, 12:57:50 »
[center„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"][/center]

11.29 A megtartó hit

"Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited megtartott téged." (Mk 10,52)

Bartimeust nem a hite gyógyította meg, hanem Jézus, de az Úr külön megemlíti Bartimeus hitét. Jelzőt is tesz elé: megtartó hit.

Van másmilyen is? Van, sokféle hit van, szinte minden ember hisz valamiben. De a hitet a tartalma minősíti: mit hisz, kiben hisz valaki. Jézus szerint Bartimeusnak megtartó, üdvözítő hite volt. Azt mi jellemzi? Az, hogy mindig Isten igéjére épül, és Jézus Krisztussal kapcsol össze. Tehát a hívő nemcsak bizonyos hitigazságokat fogad el, hanem a feltámadott, élő Krisztussal kerül kapcsolatba. Nyugodtan mondhatjuk: a hit az a kinyújtott kéz, amellyel Jézust megragadjuk, s utána az ő ajándékait átvesszük. Ebben kifejeződik mindig a benne való bizalom is.

Ezért veszélyes a jóslás és varázslás minden formája, mert az viszont az ördöggel kapcsolja össze az embert, mert tőle kér és fogad el „ajándékokat".

Hogyan lehet valaki hitetlenből hívővé? Hogyan tett szert Bartimeus erre a megtartó hitre? Hallott Jézusról, komolyan vette, amit hallott, és ennek megfelelően viszonyult hozzá: bízott benne, tőle kért segítséget.

Vannak, akik panaszkodnak: ők keresik Istent, de nem tudnak benne hinni. Spurgeon a maga stílusában ezt írja: hagyd abba a keresést, mert ő itt van melletted, és kezdj el hinni benne! Az Istent kereső József Attila írta: „Az Isten itt állt a hátam mögött, S én megkerültem érte a világot." Nem kell semmit megkerülni, csak meg kell fordulni, mert mi állunk háttal Istennek, azért nem látjuk.

Bartimeus elhitte, hogy Jézus az, aki, és azonnal így is szólította meg. És Isten Fiától isteni ajándékot kért: élete teljes megoldását.

Nyújtom-e én a hitem kezét Isten felé? Üres a kezem, vagy tele van kacatokkal? Bízom abban, hogy amit ő ad, az mind jó, és csak az a jó? S tudom-e utána őt dicsőíteni szabadításáért?
"... ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" Máté 28,20

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3074
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7124 Dátum: 2018 November 28, 10:46:50 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 28

„És az történt, hogy amikor Mózes
felemelte a kezét, Izráel győzött, mikor
pedig leeresztette a kezét, Amálek győzött.”
(2Móz. 17. 11 )

Az éhség és a szomjúság után következett egy harmadik próba: a háború. Harc az amálekiekkel. Eddig az Úr mindig megbizonyította, hogy szüntelen őrködött népe felett, annak minden zúgolódása ellenére. Isten ezúttal is elkészítette a győzelmet Amálek felett. Mózesnek azt a pálcát, amellyel korábban a Sziklára sújtott, fel kellett tartania a győzelem jeléül. Az Úr felemelt pálcája vitte előre a győzelmet. Ha lankadott Mózes keze, és lehanyatlott a pálca, Amálek győzött. Ha Mózes a magasba emelte a pálcát, akkor Izráelnél volt a győzelem. A felemelt pálca ítélet volt Amálekre nézve, és Kegyelem Izráelre nézve. Isten számunkra is Jézus felemelt, Keresztre szegezett Kezével vívta ki a végső, állandó Győzelmet abban a harcban, amit a test ellen vívunk. Mózes keze el – elfáradt, Krisztus Kezét megbocsátó Szeretete és Újjáteremtő Hatalma tartotta a magasban. Felemelt Keze a hitetlen számára az Ítélet, a hívő számára a Kegyelem pálcáját tartja. A bűnös előtt Krisztus mindig úgy jelenik meg, mint felemelt Kezű, Keresztre szegezett Megváltó. A Győzelem adott, csak arra kell vigyáznunk, hogy le ne vegyük tekintetünket a felemelt Győzelmi Jelről.

HOL VAN AZ ERŐ? * Az egyiptomi hadjárat során Gordon angol tábornok társai felfigyeltek a tábornok különös viselkedésére. Olykor a golyózáporban is nyugodtan sétált, ágyútűz elé állva bátran osztogatta parancsait. Máskor a legkisebb veszély elől is sietve fedezékbe menekült. Amikor kétféle magatartásának az okát tudakolták, azt válaszolta: „A bátorságom mindig annak a függvényében nő vagy csökken, hogy éppen milyen viszonyba vagyok Istennel.”

* Felemelt kéz – 2Móz. 17. 8 – 16”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.